Tiêm kích thế hệ mới nhất của Nga xuất hiện tại Syria
Ngày 22/2, đài phát thanh “Tiếng vọng Moskva” đưa tin, Nga đã điều 2 máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 tới chiến trường Syria.
ae26x10962xff03xd420x10b13x16219x16775xbd17x1615bxX7x129b5x111afxc4f5xd241xfb05x15287xX5x12f6dxXax11f36xXcxXdx12562x10172xX3xfc5cx14825xX4xX1xX3xXexX1x10fdaxX3xX1x16748xX3xX16x16af6xXdxX3x1147axX1x103f8xXexX3xX4x14a04xX6xX3xbbaax15741xX6xX3x10dd6x11ad1xX2axXexX3xX1xXdxX22xX28xX3xXex10971xXdxX3xb103xbf63xd17cxXdxX6xX0xb4f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd7exX10xX6x12745xXaxX12xX31xX32xc612xX44xX3x135dcxX63xX49xX63x14a1bxX3xd854xX60xXdxX3xXbxX1xd4d4xXexX3xXexX1xX6xX28xX1xX3xc73bxXcxXdxX1fxX28xX32xX3xc7bax142d6xX28xX32xX3xf053x11d75xX7xX18xX7fxX6xc0c2xX3xX69x162f1xX6xX3xXexXdxX28xX67xX3xX31xX32xX6xX3xX69xb77dxX3xX69xXdx14006xX36xX3xX63xX3xX16xX6fxX44xX3x15194xX6xX44xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX1xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX1xddbcxX3x128d8xX3xX43xX36x13e92xXc0x1288dxX3xXexX25xXdxX3xX4xX1xXdxX1fxX28xX3xXexX45xX8dxf456xX28xX32xX3xX43xX44xX45xXdxX6xb37fxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xXa7xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa7xX85xX35xX5bxX85xXdxXexX36xX85xX28xX32xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX45xX32xXdxX28xe1bbxX3xXc0xXbxX35xX3xX6xX36xXexX85x11cb6xXaxX3x14909xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xXc0x169faxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX28xX32xX9xXaxX2xX121xXaxX12xX0xXexXa7xX85xX5bxX44xX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX5bxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX7fxX10xX45xXexXdxX4xX6xX5xXc4xX6xX5xXdxX32xX28xX10bxX3xXexX85xXbxX115xX3xXexX10xX35xXexXc4xX6xX5xXdxX32xX28xX10bxX3xX4xX10xX28xXexX10xX45xX115xX3xXbxX6xX5bxX5bxXdxX28xX32xXc4xX5xX10xd25dxXexX10bxX3xX2xXbxX35xX115xX3xXbxX6xX5bxX5bxXdxX28xX32xXc4xX45xXdxX32xX1xXexX10bxX3xX2xXbxX35xX115xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d11xX85xX5bxX44xXaxX12xX0xXdxX16xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xX16xX3xX18xXdxX4xX1xX3xXexX1xX10xX3xX1xX10xX3xX16xX85xXdxX3xX28xX1xX6xXexX3xX4xX36xX6xX3xX28xX32xX6xX3xX35xX36xX6xXexX3xX1xXdxX10xX28xX3xXexX6xXdxX3xX7xX44xX45xXdxX6xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10bxX49xX49xXdxXdexXa7xX6xX85xX1xX6xXexXdxX28xX1xXdexX7fxX28xX49xX28xX10xX118xX7xX49xX2xb500xX121xX20fxX49xXc6xXc6xX5bxf4f2xX63xX2xXc0x14daexXc0x1688fxXexX63xX63xXc6xX2xX5xX121xXdexda70xXbxX32xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16be0xX6xXbxXexXdxX85xX28xXaxX12xX84xX6fxX44xX3xXa7xX6xX44xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX1xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX1xXbexX3xXc0xX3xX43xX36xXc4xXc0xXc6xX3xX4xX2exX6xX3xX31xX32xX6xXdexX3xf08cxX28xX1xX10bxX3xX43xXbxX36xXexX28xXdxX18xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX45xX12xX0xX49xXexXa7xX85xX5bxX44xX12xX0xX49xXexX6xXa7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX85xX5bxX44xXaxX12xe1c1xcf4cxX28xX3xX28xX32xX36x156f4xX28xX3xXexXdxX28xX3xX45xXdxX15xX28xX32xX3xXex1418bxX3xX43xX44xX45xXdxX6xX67xX3xX78xXcxXdxX1fxX28xX32xX3xX7fxX80xX28xX32xX3xX84xX85xX7xX18xX7fxX6xX8axX3xX4xX1xX85xX3xXa7xXdxX1fxXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xX43xX36xXc4xXc0xXc6xX3xX28x136c2xXdxX3xXexX45xX15xX28xX3xX69xX9axX3xX1xX40xX3xX4xX6fxX28xX1xX3xX35xX36xc4d8xX28xX32xX3xX7x14274xX28xX3xXa7xX6xX44xX3xX4x1597exX28xX3xX4xXbexX3xfb64xX36xX313xX28xX3xX7xbe87xX3xX58xX16xX10xXdxX16xXdxX16xX3xX28xX32xX60xX44xX3xX63xX2xX49xX63xXdexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX85xX5bxX44xXaxX12xX84xe225xXexX3xX28xX32xX36xX2b4xX28xX3xXexXdxX28xX3xX18xX1xX6fxX4xX3xX4xX1xX85xX3xX1xX6xX44xX67xX3xX216xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xX43xX36xXc4xb51dxXc0xX3xX7fxX60xX3xX16xX6fxX44xX3xXa7xX6xX44xX3xX4x12d7dxX28xX1xX3xXa7xX6fxX85xX3xX7xX25xX16xX3x15620xXc4xXc0xX121xX3xX4x12d27xX28xX32xX3xX69xX9axX3xX4xX2f9xX3xX16xe0afxXexX3xXexX40xXdxX3xX58xX16xX10xXdxX16xXdxX16xXdexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX85xX5bxX44xXaxX12xc5faxX40xXdxX3xX5bxXdxX22xX28xX3xX321xX36xX313xX28xX3xX7xX327xX3xX4xX398xX28xX32xX3xX28xX1xX8dxX3xX69xX40xXdxX3xX5bxXdxX22xX28xX3xX4x128caxX28xX32xX3xX28xX32xX1xXdxX22xXbxX3xX321xX36xX30exX4xX3xXbxX1x12c67xX28xX32xX3xX31xX32xX6xX3xX1xXdxX22xX28xX3xX4xX1xX8dxX6xX3xX35xX6fxX4xX3xX28xX1xc3fbxX28xX3xXexX1xX3ebxX28xX32xX3xXexXdxX28xX3xX28xX60xX44xXdexX3xX43xX36xXc4xXc0xXc6xX3xX69xX9axX3xX69xX8dx14d2fxX4xX3xXa7xXdxX15xX28xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX1xX85xX3xX321xX36xX313xX28xX3xX69xX351xXdxX3xX31xX32xX6xX3xX69x15d63xX3xXexXdxX1fxX28xX3xX1xX60xX28xX1xX3xXexX1x12fadxX3xX28xX32xX1xXdxX22xX16xX3xXexX2c2xX3xX28xX32xX60xX44xX3xX63xX377xX49xX2xX63xX3xX28xX31bxX16xX3xX28xX32xX85xX6fxXdxXdexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX85xX5bxX44xXaxX12xX43xX36xXc4xXc0xXc6xX3xX5xX60xX3xX16xX6fxX44xX3xXa7xX6xX44xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX1xX3xX69xd695xX36xX3xXexXdxX15xX28xX3xX4xX2exX6xX3xX31xX32xX6xX3xXexX1xX36xX351xX4xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX22xX3xXexX1xXbexX3xXc0xXdexX3xX43xX36xXc4xXc0xXc6xX3xX69xX8dxX432xX4xX3xXexX45xX6xX28xX32xX3xXa7x13b0fxX3xX7xb2daxX28xX32xX3xXexX327xX3xX69xX351xX28xX32xX3xX377xX121xX3xX16xX16xX67xX3xX4xX2f9xX3xXexX1xX450xX3xXbxX1xX2f9xX28xX32xX3xXexX15xX28xX3xX5xX45exX6xX3xX18xX1xX3ebxX28xX32xX3xX69xX30exXdxX3xX18xX1xX3ebxX28xX32xX3xX7fxX60xX3xX18xX1xX3ebxX28xX32xX3xX69xX30exXdxX3xX69xX2axXexX67xX3xX4xX398xX28xX32xX3xX28xX1xX8dxX3xX28xX1xXdxX9exX36xX3xX5xX85xX40xXdxX3xXa7xX85xX16xX3xX18xX1xX6fxX4xXdexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX85xX36xX45xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX85xX3xXa7xX6xX85xXexXdxX28xXexX36xX4xXdexX7fxX28xX0xX49xXbxX12