Phòng, chống dịch sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh: Ý thức người dân đóng vai trò then chốt
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã phát hiện 115 ca sốt xuất huyết tại chỗ, hiện toàn tỉnh đang có 4 ổ dịch. Ngành y tế khuyến cáo, để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát, điều then chốt là ý thức chấp hành các giải pháp phòng, chống dịch của chính mỗi người dân và cộng đồng dân cư.
a62bx10c4dx12f10x13f9ex10e71x1354fx12000x10d8axb76dxX7xdfb2xfa5ax102ddxbd56xefe4xb9eexX5x12acfxXaxc1a2xedb0xX1xf87exfe0exb5e7xedd1xX3xX4xX1x11696xX16xX17xX3xae55x1034cxX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3x125c9xf4fcxc6cbxXexX3xX1xX2axaf5bxb363xXexX3x10c27xX3xc880xe4a8xX3xXcx10e29xX16xX1xcea0xX3xbc6fxX3xXexX1xcae2xX4xX3xX16xX17xe365xb814xXdxX3xX20xe193xX16xX3x14437xf61axX16xX17xX3x1002dxX6xXdxX3xXex13c5cxX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexX0xfe3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX20xXaxX12xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX50x1141fxX3xXbxX1x132e6xXexX3xX1xXdx13bdcxX16xX3xX2xX2xdfbfxX3xX4xX6xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xXexef6dxXdxX3xX4xX1x10b6dxX18xX3xX1xXdxX8exX16xX3xXexeea0xX37xX16xX3xXexadedxX16xX1xX3xX50xX6xX16xX17xX3xX4xX51xX3xa8cbxX3xc620xX3xX20xX21xX4xX1xe1caxX3xbedaxX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xcd41xX1xX2axX30xX31xX16xX3xX4xX89xXb6xX18xX3xX50x124b9xX3xX16xX17xccd3xX16xX3xX4xX1xc5caxX16xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xb5adx12796xX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX18xX3xX50xXdxb57exX2axX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX5xX37xX3xff5dxX3xXexX1xX43xX4xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX1xX37xX16xX1xX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdx1100bxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX4x127afxX6xX3xX4xX1x14365xX16xX1xX3xd926xXadxXdxX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX55xX37xX3xX4xadc1xX16xX17xX3xX50xfddexX16xX17xX3xX20xX4dxX16xX3xX4xX48xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd9c3xXb6xX20xX30xXaxX12xXcx11732xX3xX50xb3ecxX2axX3xXexX1xX89xX16xX17xX3x116faxX3xX50xX31xX16xX3xX16xX6xX30xX18xX3xXexX5axe1f8xX16xX3xX50xX21xX6xX3xX109xX37xX16xX3xXexX1xX21xX3xX29xX85xX3x11bcaxb9b8xX3x14455xX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xXc7xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX4xX89xX4xX3xX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xXd1xX6xX161xX3xX55xX37xX3xXbxX1xX48xX49xX16xX17xX3xX1c4xX1c5xX3xX13xX1xX48xdfd8xX16xX17xX3xX55xeeabxXdxX3xXexXc9xX16xX17xX3xX7xX1cxX3xXc7xdfe4xX3xX4xX6xX3xX161x10d0fxX4xX3xX109xX8exX16xX1xXcfxX3xX36x12428xX16xX17xX3xX16xXedxX161xX18xX3xXcxbc43xX3xX1c4xX1c5xX3xX1c7xX16xX1xX3xX50xX116xX2axX3xX5xX37xX3xX16xX20dxXdxX3xXexX5axb189xX16xX17xX3xX50xXdxXe9xX161xX3xX55xX116xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXcfxX3xXd1xXedxX161xX3xb42fx129ccxX273xX2xX18xX3xXexXa8xXdxX3xX50xX4dxX30xX3xX4x13212xX16xX17xX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xXexXa8xXdxX3xXbxX1xX48xX49xX16xX17xX3xX1c4xX1c5xX3x10d4dxXdxX1b2xX16xX3xX55xX212xXdxX3xXexXc9xX16xX17xX3xX7xX1cxX3xX273xX274xX3xX4xX6xX3xX161xX224xX4xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10bdbxX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxbb19xXdxX20xXexX1xX3dxX3xX1a5xX273xX274xXbxX29x10919xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX3dxX3xX93xXc7x11237xXbxX29xX2fdxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXcfxX109xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcfxX55xX16xX67xX16xX10xX2f1xX7xX67xX273xX273xde7fxX32cxX67xX2xX32cxX32cxX20xX2xX273xX2xX274xX2xX93xX32cxXex10839xX93xX32cxX1a5xX309xX5xX274xXcfx11124xXbxX17x1067axX5axX9xX2xX33bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX3fxX3xXexX1xX43xX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX50xX51xX16xX17xX3xX55xX6xXdxX3xXexX5axX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexXaxX3xX2f1xXdxX20xXexX1xX9xXaxX1a5xX273xX274xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX93xXc7xX309xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e2xX6xXbxXexXdxXb6xX16xXaxX12xX2e2xX89xX16xX3xX109xX173xX3xXcxX5axX2axX16xX17xX3xXexX4dxX161xX3xX1c4xXdxXe9xX161xX3xX7xXb6xX89xXexX3xX109xX8exX16xX1xX3xXex11d41xXexX3xXexXbbxX16xX1xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xX4x13ca4xX16xX17xX3xXexX89xX4xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xXexXa8xXdxX3xXexX1xX21xX3xX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xX1c7xX16xX1xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX192xX89xX4xX3xX7xcc2bxX3xe505xf23cxX3xX455xXedxX16xX3xX13xX1xXb6xX16xX17xX3xd27axX3xcddbxXdxX89xX161xX3xX50xX1cxX4xX3xXcxX5axX2axX16xX17xX3xXexX4dxX161xX3xf49axX3xXexX31xX3xXexX1xX21xX3xX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xX1c7xX16xX1xX3xX4xX1xXb6xX3xX109xXdxX31xXexX3dxX3xc20dxX455xX212xXdxX3xX50xXf2xX4xX3xX50xXdxXe9xX161xX3xX5xX37xX3xX16xX20dxXdxX3xX4xX51xX3xX16xX1xXdxX116xX2axX3xX16xX1xX37xX3xX161xX89xX30xX18xX3xX29xX15dxX3xX16xX17xX1xXdxX8exXbxX18xX3xX4xX40dxX16xX17xX3xXexX5axaf6cxX16xX1xX18xX3xX20xbc1axX3xX89xX16xX3xXexX5axX24exX16xX17xX3xX50xXdxXe9xX161xX3xX50xX6xX16xX17xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX18xX3xXdcx104f3xXb6xX3xXexX1xX10xXb6xX3xX4xX51xX3xX16xX1xXdxX116xX2axX3xX29xX48xX34xX16xX17xX3xX7x13418xX6xX3xX4xX1xd4a4xX6xX3xX40dxX3xXexX40dxX18xX3xXexX1xX6xX30xX3xX5xX1cxXbxX18xX3xX4xX89xX4xX3xXdcxX1xX2axX3xX16xX1xX37xX3xXexX5axX24exX3xXbxX1xa746xX4xX3xX55xX537xX3xX4xX1xXb6xX3xX4xX40dxX16xX17xX3xX16xX1xX4dxX16xX3xX5xX6xXb6xX3xX50xX173xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX1cxX16xX17xX18xX3xX161xX3fbxXexX3xX50xX173xX3xX20xX4dxX16xX3xX4xX48xX3xX50xX40dxX16xX17xX3xX50x110fbxX4xX3xX16xX1b2xX16xX3xX16xX17xX2axX30xX3xX4xX20dxX3xX109xX10axX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX55xX37xX3xX161xX173xXexX3xX7xX1cxX3xX109xX8exX16xX1xX3xX20xX21xX4xX1xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX3xX16xX1xXdxeb65xX161xX3xXdcxX1xX89xX4xX3xX5axX2bxXexX3xX4xX6xXb6xXcfxX3x1430exX10axX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xX55xX37xX3xX4xX1xX15dxX16xX1xX3x104b6xX2axX30xX116xX16xX3xX50xX21xX6xX3xXbxX1xX48xX20dxX16xX17xX3xX50xX85xX3xXexX15dxX4xX1xX3xX4xX4d3xX4xX3xXexX1xX4d3xX4xX3xX1xXdxX8exX16xX3xX4xX40dxX16xX17xX3xXexX89xX4xX3xXexX2axX30xX1b2xX16xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX18xX3xXdcxX1xX2axX30xX31xX16xX3xX4xX89xXb6xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX18xX3xX7xXb6xX16xX17xX3xX126xX3xXexX1xX43xX4xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX1xX37xX16xX1xX3xX4xX158xX6xX3xX161xX173xXexX3xX109xX173xX3xXbxX1xX3fbxX16xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX55xe4abxX16xX3xX4xX15xX16xX3xX1xXa8xX16xX3xX4xX1xX31x10352xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xf45bxX2axX6xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xXexXa8xXdxX3xX4xX89xX4xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX34xX3xXexXa8xXdxX3xX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xXd1xX6xX161xX3xX55xX37xX3xXbxX1xX48xX49xX16xX17xX3xX1c4xX1c5xX3xX13xX1xX48xX20dxX16xX17xX3xX50xX116xX2axX3xX4xX1xXb6xX3xXexX1xX2bxX30xX3xXexX4dxX161xX3xX5xX126xX3xX4xX1xX158xX3xX5e6xX2axX6xX16xX18xX3xX5xX20dxX3xX5xX37xX3xX4xX158xX6xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xXcfxX3xX2e2xX89xX4xX3xX109xXdxX8exX16xX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX4xX1xX48xX6xX3xX50xX48x1446exX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xXexXa8xXb6xX3xX50xXdxX116xX2axX3xXdcxXdxX8exX16xX3xX4xX1xXb6xX3xX161xX19cxX161xX3xX109xX8exX16xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX40dxXdxX18xX3xXbxX1xX89xXexX3xXexX5axXdxXe9xX16xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2e2xX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX2f1xXdxX20xXexX1xX3dxX3xX1a5xX273xX274xXbxX29xX2fdxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX3dxX3xX93xXc7xX21exXbxX29xX2fdxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXcfxX109xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcfxX55xX16xX67xX16xX10xX2f1xX7xX67xX273xX273xX32cxX32cxX67xX2xX32cxX32cxX20xX2xX273xX2xX274xX309xX274xX274xXexX32cxX32cxX21exX21exX274xX5xX274xXcfxX343xXbxX17xX346xX5axX9xX93xX93xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX3fxX3xXexX1xX43xX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX50xX51xX16xX17xX3xX55xX6xXdxX3xXexX5axX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexXaxX3xX2f1xXdxX20xXexX1xX9xXaxX1a5xX273xX274xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX93xXc7xX21exXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e2xX6xXbxXexXdxXb6xX16xXaxX12xX2e2xX89xX4xX3xX5xX1cxXbxX3xX29xX10xX3xX1x1080axX16xX17xX3xX4xX158xX6xX3xX4xX89xX4xX3xX17xX6xX5axX6xX3xX7xX50dxX6xX3xX29xX10xX3xXexX5axX1b2xX16xX3xX50xX21xX6xX3xX109xX37xX16xX3xXexX1xX21xX3xX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xX1c7xX16xX1xX3xXexX5axX34xX3xXexX1xX37xX16xX1xX3xX16xX20dxXdxX3xX4xX1xX43xX6xX3xX16xX48xX212xX4xX18xX3xXexXa8xXb6xX3xX50xXdxX116xX2axX3xXdcxXdxX8exX16xX3xX4xX1xXb6xX3xX161xX2axXadxXdxX3xX50xa816xX3xXexX5axX43xX16xX17xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX192xX89xX4xX3xX7xX453xX3xX2a5xX1b2xX3xX36xX10axX16xX17xX3xX2e2xX48xX49xX16xX17xX3xX462xX3xXcxX5axXa8xX161xX3xXexX5axX48xX34xX16xX17xX3xXcxX5axXa8xX161xX3xX477xX3xXexX31xX3xXbxX1xX48xX49xX16xX17xX3xX1c4xX1c5xX3xX13xX1xX48xX20dxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX91dxX3dxX3xX494xXcxX1xX4d3xX4xX3xXexX31xX3xX4xX1xXb6xX3xXexX1xX2bxX30xX18xX3xX126xX3xXexX1xX43xX4xX3xX55xX8exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX161xX40dxXdxX3xXexX5axX48xX49xX16xX17xX3xX4xX158xX6xX3xX109xX37xX3xX4xXb6xX16xX3xX4xX15xX16xX3xX1xXa8xX16xX3xX4xX1xX31xX18xX3xX55xX68bxX16xX3xX4xX51xX3xX16xX1xXdxX116xX2axX3xX55xX3fbxXexX3xX20xX537xX16xX17xX3xX4xX1xX43xX6xX3xX16xX48xX212xX4xX3xX4xX1xX48xX6xX3xX50xX48xX74axX4xX3xX5xX3fbxXexX3xX573xXbxX18xX3xXexXa8xXb6xX3xX50xXdxX116xX2axX3xXdcxXdxX8exX16xX3xX4xX1xXb6xX3xX161xX2axXadxXdxX18xX3xX5xXedxX16xX17xX3xX5e6xX2axXedxX16xX17xX18xX3xX109xX24exX3xX17xX3fbxX30xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX40dxXdxX18xX3xXbxX1xX89xXexX3xXexX5axXdxXe9xX16xXcfxX3x1279axX31xX16xX3xX16xX6xX30xX18xX3xXexXc9xX16xX17xX3xX7xX1cxX3xX4xX6xX3xX161xX224xX4xX3xXexXa8xXdxX3xX273xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX34xX3xXexXc9xX3xX20xX4dxX16xX3xXbxX1xX1cxX3xXd1xX1xX4dxX16xX3xXcxX1xX224xX16xX17xX3xX55xX37xX3xXexXc9xX3xX20xX4dxX16xX3xXbxX1xX1cxX3xXcxX1xX224xX16xX17xX3xX2a5xX74axXdxX3xX5xX37xX3xX32cxX2xX3xX109xX8exX16xX1xX3xX16xX1xX4dxX16xXcfxX3x10ae8xX6xX2axX3xXdcxX1xXdxX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xX4xX89xX4xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX18xX3xX16xX1xX49xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xXdcxX21xXbxX3xXexX1xX49xXdxX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xXdcxX1xXb6xX6xX16xX1xX3xX55xX10axX16xX17xX18xX3xX20xX3fbxXbxX3xX20xX21xX4xX1xX3xX16xX1b2xX16xX3xXc7xX3xX16xX17xX37xX30xX3xXexX5axX34xX3xX5xXa8xXdxX3xX50xX4dxX30xX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xXexX1xX1b2xX161xX3xX4xX6xX3xX161xX224xX4xX3xX161xX212xXdxX18xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX50xX6xX16xX17xX3xXexX199xX16xX17xX3xX109xX48xX212xX4xX3xX50xX48xX74axX4xX3xXdcxXdxXe9xX161xX3xX7xXb6xX89xXexX699xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX455xXdxX8exX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX4xX1xX48xX6xX3xX4xX51xX3xX126xX3xXexX1xX43xX4xX3xXexX5axXb6xX16xX17xX3xX4xX40dxX16xX17xX3xXexX89xX4xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX4xX282xX16xX17xX3xX5xX37xX3xXexX4cdxX16xX1xX3xXexX5axXa8xX16xX17xX3xX4xX1xX2axX16xX17xX3xXexXa8xXdxX3xX16xX1xXdxX116xX2axX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX161xX37xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xXexX5axX48xX212xX4xX3xX50xX4dxX30xX3xX16xX1xX48xX3xXexXa8xXdxX3xXexX1xX40dxX16xX3xX455xX3axX16xX1xX3xX13xX1xX573xX3xf499xX29xX85xX3xX36xX173xX3xXa39xX173xX18xX3xX1xX2axX30xX8exX16xX3xX2a5xX173xX4xX3xX36xX37x12d1axX18xX3xXexX1xX40dxX16xX3xXa39xXa8xXdxX3xX2a5xX4d3xX3xXc1cxX29xX85xX3xX36xX178xX16xX17xX3xX2a5xX173xX4xX18xX3xX1xX2axX30xX8exX16xX3xX2a5xX173xX4xX3xX36xX37xXc33xX18xX3xXexX1xX40dxX16xX3xXa39xX40dxX16xX17xX3xXa9fxX20dxX16xX3xXc1cxX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xX13xX1xXb6xX16xX17xX18xX3xX1xX2axX30xX8exX16xX3xX1c4xX1c5xX3xX1c7xX16xX1xXc33xX18xX3xXexX1xX40dxX16xX3xX192xX224xX4xX3xee39xX212xXdxX3xXc1cxX29xX85xX3xX2e2xX48xX20dxX16xX17xX3xX464xXdxX89xX16xX18xX3xX1xX2axX30xX8exX16xX3xXd1xX17xX1xXdxX3xX238xX2axX4dxX16xXc33xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2e2xX10xX16xXexX10xX5axX3xX20xXexX1xX2axX161xX109xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX2f1xXdxX20xXexX1xX3dxX3xX1a5xX273xX274xXbxX29xX2fdxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX3dxX3xX93xXc7xX309xXbxX29xX2fdxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXcfxX109xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcfxX55xX16xX67xX16xX10xX2f1xX7xX67xX273xX273xX32cxX32cxX67xX2xX32cxX32cxX20xX2xX273xX2xX274xX273xX93xX309xXexX32cxX33bxX21exX2xX273xX5xX274xXcfxX343xXbxX17xX346xX5axX9xX1a5xX1a5xX274xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX3fxX3xXexX1xX43xX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX50xX51xX16xX17xX3xX55xX6xXdxX3xXexX5axX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexXaxX3xX2f1xXdxX20xXexX1xX9xXaxX1a5xX273xX274xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX93xXc7xX309xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e2xX6xXbxXexXdxXb6xX16xXaxX12xXa39xXb6xX37xX16xX3xX4xX40dxX16xX17xX3xXexX89xX4xX3xX2e2xX5cfxX2e2xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX50xX31xX16xX3xX16xX1xX37xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX34xX3xXexX1xX40dxX16xX3xXcxX4dxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX3xXc1cxX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xXd1xX6xX161xX18xX3xXcxX238xX3xX1c4xX1c5xX3xX1c7xX16xX1xXc33xX3xXexX2axX30xX1b2xX16xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX18xX3xX1xX48xX212xX16xX17xX3xX20xX68bxX16xX3xX4xX89xX4xX1xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXcfxX3xX0xX10xX161xX12xfd4bxX16xX1xX3xXcxX2axX2bxX16xX3xX5cfxX282xX16xX17xXcfxX0xX67xX10xX161xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX192xX89xX4xX3xX7xX453xX3xXd1xX17xX2axX30xX5bexX16xX3xX2e2xX1xX15dxX3xXcxX5axX2axX16xX17xX3xX462xX3xXcxX5axX48xX34xX16xX17xX3xXdcxX1xXb6xX6xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX109xX8exX16xX1xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX3xX16xX1xXdxX5bexX161xX3xXc1cxXcxX5axX2axX16xX17xX3xXexX4dxX161xX3xX1c4xXdxXe9xX161xX3xX7xXb6xX89xXexX3xX109xX8exX16xX1xX3xXexX3fbxXexX3xXexXbbxX16xX1xXc33xX3xX16xX1xX2bxX16xX3xX161xXa8xX16xX1xX3dxX3xX494xX6b0xX2axX6xX3xX50xXdxX116xX2axX3xXexX5axX6xX18xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xXexXa8xXdxX3xX4xX89xX4xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX4xX1xXb6xX3xXexX1xX2bxX30xX18xX3xX55xXdxX8exX4xX3xX50xXe9xX3xX5xX4dxX30xX3xX5xX6xX16xX18xX3xXbxX1xX89xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX1b2xX161xX3xX16xX1xXdxX116xX2axX3xX4xX6xX3xX109xX8exX16xX1xX3xX5xX37xX3xX20xXb6xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xXdcxX1xXdxX3xX4xX51xX3xX4xX89xX4xX3xXexX5axXdxX8exX2axX3xX4xX1xX43xX16xX17xX3xX4xX158xX6xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX5xXa8xXdxX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX50xX31xX16xX3xX4xX89xX4xX3xX4xX20dxX3xX7xX34xX3xX30xX3xXexX31xX3xXexX1xXedxX161xX3xXdcxX1xX89xX161xX18xX3xX50xXdxX116xX2axX3xXexX5axX21xX3xX161xX37xX3xXexX4d3xX3xX126xX3xX161xX2axX6xX3xXexX1xX2axX1cxX4xX3xX55xX116xX3xX2axX1cxX16xX17xX3xXexXa8xXdxX3xX16xX1xX37xX3xXdcxX1xXdxX31xX16xX3xX4xX1xXb6xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX16xX224xX161xX3xX109xX224xXexX3xX50xX48xX74axX4xX3xX50xXe9xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xXdcxX1xXb6xX6xX16xX1xX3xX55xX10axX16xX17xX18xX3xX20xX3fbxXbxX3xX20xX21xX4xX1xXcfxX3xXcxX199xX3xX50xX51xX3xX20xX68bxX16xX3xX50xX31xX16xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX109xX8exX16xX1xX3xX4dxX161xX3xXexX1xX19cxX161xX3xX5xX4dxX30xX3xX5xX6xX16xX18xX3xX109xX10axX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX3xXexX5axXb6xX16xX17xX3xX4xX89xX4xX3xXdcxX1xX2axX3xX20xX4dxX16xX3xX4xX48xXcfxX3xXc93xXf2xXexX3xXdcxX1xX89xX4xX18xX3xX126xX3xXexX1xX43xX4xX3xX17xXdxX512xX3xX17xX4cdxX16xX3xX55xX8exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX161xX40dxXdxX3xXexX5axX48xX49xX16xX17xX18xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX4xX158xX6xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX4xX15xX16xX3xXexX1xX2bxXbxX18xX3xX4xX2bxXbxX3xX158xX30xX18xX3xX4xX1xX15dxX16xX1xX3xX5e6xX2axX30xX116xX16xX3xX4xX1xX48xX6xX3xXexX1xX4d3xX4xX3xX7xX4d3xX3xX5e6xX2axX6xX16xX3xXexX4dxX161xX3xX55xX37xX3xX55xX37xXb6xX3xX4xX2axX173xX4xX3xX5e6xX2axX30xX31xXexX3xX5xXdxX8exXexX18xX3xX4xX1xXbbxX3xX50xX31xX16xX3xXdcxX1xXdxX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xX4xX6xX3xX109xX8exX16xX1xX18xX3xX1xX4cdxX16xX1xX3xXexX1xX37xX16xX1xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xXexX1xX4cdxX3xX161xX212xXdxX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xXexX2axX30xX1b2xX16xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX18xX3xX1xX2axX30xX3xX50xX173xX16xX17xX3xX5xX4d3xX4xX3xX5xX48xX74axX16xX17xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX699xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX36xXdxX8exX16xX3xX16xX6xX30xX18xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX50xX6xX16xX17xX3xX34xX3xXexX1xX49xXdxX3xXdcxX1c5xX3xX4xX6xXb6xX3xX50xXdxXe9xX161xX18xX3xXexX199xX3xX50xX19cxX2axX3xX16xXedxX161xX3xX50xX31xX16xX3xX16xX6xX30xX18xX3xXexXb6xX37xX16xX3xXexXbbxX16xX1xX3xX50xX85xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xX273xX273xX93xX3xX4xX6xX18xX3xXexX5axXb6xX16xX17xX3xX50xX51xX3xX2xX2xX274xX3xX4xX6xX3xX55xX85xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX55xX37xX3xX2xX2xX93xX3xX4xX6xX3xX161xX224xX4xX3xXexXa8xXdxX3xX4xX1xXadxX18xX3xXexX1xX49xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xX4xX1xX158xX3xX30xX31xX2axX3xXexX199xX3xXexX1xX89xX16xX17xX3xX21exX3xX50xX31xX16xX3xX16xX6xX30xXcfxX3xX36xXdxX8exX16xX3xX16xX6xX30xX18xX3xX4xX51xX3xXc7xX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xXexXa8xXdxX3xXexX1xX21xX3xX29xX85xX3xX1c4xX1c5xX3xX1c7xX16xX1xX3xX50xX6xX16xX17xX3xX50xX48xX74axX4xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX74axXbxX3xX55xX212xXdxX3xX4xX1xX15dxX16xX1xX3xX5e6xX2axX30xX116xX16xX3xX50xX21xX6xX3xXbxX1xX48xX20dxX16xX17xX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xXdcxX1xX1cxX16xX17xX3xX4xX1xX31xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2e2xX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX2f1xXdxX20xXexX1xX3dxX3xX1a5xX273xX274xXbxX29xX2fdxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX3dxX3xX93xXc7xX309xXbxX29xX2fdxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX67xX67xXdxXcfxX109xX6xXb6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcfxX55xX16xX67xX16xX10xX2f1xX7xX67xX273xX273xX32cxX32cxX67xX2xX32cxX32cxX20xX2xX273xX2xX274xX32cxX32cxX1a5xXexX2xX32cxX21exX93xX5xX93xX462xX2xX274xX93xX20xXc7xX2xX33bxX32cxX309xXc7xX273xXexX309xX33bxX2xX274xX93xX5xX274xXcfxX343xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX3fxX3xXexX1xX43xX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX50xX51xX16xX17xX3xX55xX6xXdxX3xXexX5axX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexXaxX3xX2f1xXdxX20xXexX1xX9xXaxX1a5xX273xX274xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX93xXc7xX309xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e2xX6xXbxXexXdxXb6xX16xXaxX12xX2e2xX89xX16xX3xX109xX173xX3xX30xX3xXexX31xX3xXexXa8xXdxX3xX4xX89xX4xX3xXexX1xX40dxX16xX18xX3xXexXc9xX3xX20xX4dxX16xX3xXbxX1xX1cxX3xX55xX37xX3xXexX5axXa8xX161xX3xX30xX3xXexX31xX3xXexX5axX1b2xX16xX3xX50xX21xX6xX3xX109xX37xX16xX3xXcxX13xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX50xX48xX74axX4xX3xXexX3fbxXbxX3xX1xX2axX2bxX16xX3xX55xX116xX3xXdcxX453xX3xX16xXedxX16xX17xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xX4xX6xX3xX109xX8exX16xX1xX18xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xX4xX40dxX16xX3xXexX5axX10axX16xX17xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX12xXa9fxX34xX3xX477xX3xXexX31xX3xX50xX6xX16xX17xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX537xX4xX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xX4xX1xXbbxX3xX50xXa8xXb6xX3xX1xX8exX3xXexX1xX1cxX16xX17xX3xX30xX3xXexX31xX3xX4xX20dxX3xX7xX34xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xXexX4cdxX16xX1xX3xX1xX4cdxX16xX1xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX55xX37xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xX4xX6xX3xX109xX8exX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX3xX16xX17xX49xX3xXexXa8xXdxX3xX4xX173xX16xX17xX3xX50xX178xX16xX17xX3xX50xXe9xX3xXdcxX21xXbxX3xXexX1xX49xXdxX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xXdcxX1xX1cxX16xX17xX3xX4xX1xX31xXcfxX3xXa39xX178xX16xX17xX3xXexX1xX49xXdxX3xX50xX116xX3xX16xX17xX1xX21xX3xX4xX89xX4xX3xX50xX21xX6xX3xXbxX1xX48xX20dxX16xX17xX3xX5axX37xX3xX7xXb6xX89xXexX3xX55xX3fbxXexX3xXexX48xX18xX3xX1xX51xX6xX3xX4xX1xX2bxXexX3xXbxX1xX537xX4xX3xX55xX537xX3xX4xX40dxX16xX17xX3xXexX89xX4xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX2fdxX3xXexXedxX16xX17xX3xX4xX48xX49xX16xX17xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX3xXexX1xX40dxX16xX17xX3xX7xX4dxX2axX3xX5axX173xX16xX17xX3xX55xX116xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xXexX212xXdxX3xX50xX40dxX16xX17xX3xX50xX13dxXb6xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX109xX22exX16xX17xX3xX16xX1xXdxX116xX2axX3xX1xX4cdxX16xX1xX3xXexX1xX43xX4xX18xX3xX16xX1xX2bxXexX3xX5xX37xX3xXexX5axX1b2xX16xX3xX5xXb6xX6xX3xXbxX1xX89xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX29xX85xX18xX3xXexX1xX40dxX16xXcfxX3xX455xX116xX3xX161xXf2xXexX3xX4xX1xX2axX30xX1b2xX16xX3xX161xX40dxX16xX18xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xX50xX6xX16xX17xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX537xX4xX3xXexX3fbxXbxX3xX1xX2axX2bxX16xX3xXdcxX453xX3xX16xXedxX16xX17xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xX109xX8exX16xX1xX3xX16xX1xX4dxX16xX18xX3xX17xXdxX89xX161xX3xX7xX89xXexX3xX4xX40dxX16xX3xXexX5axX10axX16xX17xX3xX55xX37xX3xX1xX48xX212xX16xX17xX3xX20xX68bxX16xX3xX50xXdxX116xX2axX3xXexX5axX21xX3xX109xX8exX16xX1xX3xX16xX1xX4dxX16xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX4xX1xXb6xX3xX4xX89xX16xX3xX109xX173xX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xXexX4dxX161xX3xX30xX3xXexX31xX3xX1xX2axX30xX8exX16xX18xX3xXexX5axXa8xX161xX3xX30xX3xXexX31xX3xX4xX89xX4xX3xX29xX85xX18xX3xX30xX3xXexX31xX3xXexX1xX40dxX16xX3xX109xX13dxX16xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xX109xX5xXb6xX4xXdcxX5e6xX2axXb6xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX5axXdxX4xX1xX20xX6xX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX462xX6xX5xXdxX17xX16xX3dxX3xX343xX2axX7xXexXdxc865xX30xX2fdxXaxX12xXa39xXe9xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX1xXdxX8exX2axX3xX5e6xX2axX13dxX3xX50xX1cxXdxX3xX55xX212xXdxX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX18xX3xX109xX1b2xX16xX3xX4xXa8xX16xX1xX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xX4xX158xX6xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xXexX1xX4cdxX3xX55xX2bxX16xX3xX50xX116xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX16xX1xX2bxXexX3xX5xX37xX3xX126xX3xXexX1xX43xX4xX3xXexX4d3xX3xX17xXdxX89xX4xX3xX4xX158xX6xX3xX161xXadxXdxX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX18xX3xX4xX158xX6xX3xX4xX173xX16xX17xX3xX50xX178xX16xX17xX3xX20xX4dxX16xX3xX4xX48xX3xXexX5axXb6xX16xX17xX3xX55xXdxX8exX4xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xX4xX89xX4xX3xX109xXdxX8exX16xX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xXexX1xX10xXb6xX3xX1xX48xX212xX16xX17xX3xX20xX68bxX16xX18xX3xXdcxX1xX2axX30xX31xX16xX3xX4xX89xXb6xX3xX4xX158xX6xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xXcfxX3xX192xX1b2xX16xX3xX4xXa8xX16xX1xX3xX50xX51xX3xX5xX37xX3xX7xX4d3xX3xX55xX37xXb6xX3xX4xX2axX173xX4xX3xX4xX158xX6xX3xX4xX1xX15dxX16xX1xX3xX5e6xX2axX30xX116xX16xX18xX3xX4xX89xX4xX3xX50xXb6xX37xX16xX3xXexX1xXe9xX3xX4xX1xX15dxX16xX1xX3xXexX5axX21xX3xXexX5axXb6xX16xX17xX3xX5xX85xX16xX1xX3xX50xXa8xXb6xX18xX3xX4xX1xXbbxX3xX50xXa8xXb6xX18xX3xXexX2axX30xX1b2xX16xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX18xX3xX55xX3fbxX16xX3xX50xX173xX16xX17xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xXb6xX20xX30xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX462xX6xX5xXdxX17xX16xX3dxX3xX343xX2axX7xXexXdxX17e0xX30xX2fdxXaxX12xXa39xXe9xX3xX16xX17xXedxX16xX3xX16xX17xX199xX6xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX29xX4dxX161xX3xX16xX1xX3fbxXbxX18xX3xX1xX22exX16xX17xX3xXexX2axX19cxX16xX18xX3xX4xX89xX4xX3xXexX1xX40dxX16xX18xX3xXexXc9xX3xX20xX4dxX16xX3xXbxX1xX1cxX3xX4xX19cxX16xX3xXbxX1xX13dxXdxX3xXexX5axXdxXe9xX16xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xX55xX8exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX161xX40dxXdxX3xXexX5axX48xX49xX16xX17xX18xX3xX20xXdxX8exXexX3xX161xX2axXadxXdxX18xX3xX5xXedxX16xX17xX3xX5e6xX2axXedxX16xX17xX18xX3xX109xX24exX3xX17xX3fbxX30xX3xX55xX212xXdxX3xXbxX1xX48xX20dxX16xX17xX3xX4xX1xX4dxX161xX3xX494xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX4xX51xX3xX5xXedxX16xX17xX3xX5e6xX2axXedxX16xX17xX18xX3xX109xX24exX3xX17xX3fbxX30xX3xX462xX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX4xX51xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX699xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xX20xXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX2axXexX1xXb6xX5axXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexX462xX6xX5xXdxX17xX16xX3dxX3xX5axXdxX17xX1xXexX2fdxXaxX12xX0xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX192xX89xX4xX3xX7xX453xX3xXd1xX17xX2axX30xX5bexX16xX3xX2e2xX1xX15dxX3xXcxX5axX2axX16xX17xX3xX462xX3xXcxX5axX48xX34xX16xX17xX3xXdcxX1xXb6xX6xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX109xX8exX16xX1xX3xXexX5axX2axX30xX116xX16xX3xX16xX1xXdxX5bexX161xX18xX3xXcxX5axX2axX16xX17xX3xXexX4dxX161xX3xX1c4xXdxXe9xX161xX3xX7xXb6xX89xXexX3xX109xX8exX16xX1xX3xXexX3fbxXexX3xXexXbbxX16xX1xX0xX67xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX0xX67xX20xXdxX55xX12xX0xX67xX109xX5xXb6xX4xXdcxX5e6xX2axXb6xXexX10xX12xX0xX20xXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX5axX10xX5xX6xXexX10xX20xXaxX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX462xXexX1xX2axX161xX109xX462xX6xX16xX20xX462xX7xX6xXbxXb6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xXdcxX1xX1cxX16xX17xX3xX4xX1xX31xX3xX32cxX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXaxX3xX1xX5axX10xX17e0xX9xXaxX67xX30xX462xXexX10xX67xX1xX6xX462xXexXdxX16xX1xX462xXexX6xXbxX462xXexX5axX2axX16xX17xX462xXdcxX1xXb6xX16xX17xX462xX4xX1xX10xX462xX32cxX462xXb6xX462xX20xXdxX4xX1xX462xX7xXb6xXexX462xX29xX2axX6xXexX462xX1xX2axX30xX10xXexX67xX273xX32cxX93xX309xX1a5xX274xXcfxX1xXexX161xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX67xX161xX10xX20xXdxX6xX67xX2xX273xX274xX67xX16xX10xX2f1xX7xX67xX273xX273xX32cxX2xX67xX2xX32cxX32cxX20xX21exX2xX309xXc7xX309xX274xX1a5xXexX21exXc7xX33bxX273xXc7xX5xX274xXcfxX343xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX3fxX3xXexX1xX43xX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX50xX51xX16xX17xX3xX55xX6xXdxX3xXexX5axX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX20xXdxX55xX12xX0xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xXdcxX1xX1cxX16xX17xX3xX4xX1xX31xX3xX32cxX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXaxX3xX1xX5axX10xX17e0xX9xXaxX67xX30xX462xXexX10xX67xX1xX6xX462xXexXdxX16xX1xX462xXexX6xXbxX462xXexX5axX2axX16xX17xX462xXdcxX1xXb6xX16xX17xX462xX4xX1xX10xX462xX32cxX462xXb6xX462xX20xXdxX4xX1xX462xX7xXb6xXexX462xX29xX2axX6xXexX462xX1xX2axX30xX10xXexX67xX273xX32cxX93xX309xX1a5xX274xXcfxX1xXexX161xXaxX12xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xXdcxX1xX1cxX16xX17xX3xX4xX1xX31xX3xX32cxX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xXa39xX31xX16xX3xX16xX6xX30xX18xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX50xX85xX3xXbxX1xX89xXexX3xX1xXdxX8exX16xX3xX2xX33bxX2xX3xX4xX6xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX18xX3xXexX5axXb6xX16xX17xX3xX50xX51xX3xX2xX274xX274xX3xX4xX6xX3xX55xX85xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX55xX37xX3xX33bxX2xX3xX4xX6xX3xX161xX224xX4xX3xXexXa8xXdxX3xX4xX1xXadxXcfxX3xX2e2xX51xX3xX32cxX3xXc9xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX50xX6xX16xX17xX3xX50xX48xX74axX4xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xX55xX37xX3xX4xX89xX4xX3xX50xX21xX6xX3xXbxX1xX48xX20dxX16xX17xX3xXexX3fbxXbxX3xXexX5axX2axX16xX17xX3xXdcxX1xX1cxX16xX17xX3xX4xX1xX31xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX20xXdxX55xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX4xX19cxX16xX3xX4xX13dxX16xX1xX3xX17xXdxX89xX4xX3xX4xX6xXb6xX3xX50xX173xX3xX55xX212xXdxX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXaxX3xX1xX5axX10xX17e0xX9xXaxX67xX30xX462xXexX10xX67xX1xX6xX462xXexXdxX16xX1xX462xX4xX6xX16xX462xX4xX6xX16xX1xX462xX17xXdxX6xX4xX462xX4xX6xXb6xX462xX20xXb6xX462xX55xXb6xXdxX462xX20xXdxX4xX1xX462xX7xXb6xXexX462xX29xX2axX6xXexX462xX1xX2axX30xX10xXexX67xX273xX32cxX93xX32cxX309xX2xXcfxX1xXexX161xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX67xX161xX10xX20xXdxX6xX67xX2xX273xX274xX67xX16xX10xX2f1xX7xX67xX273xX273xX273xX21exX67xX2xX32cxX32cxX20xX273xX273xX273xXc7xX33bxX32cxX273xXexX33bxX1a5xX2xX93xX5xX2xX274xX462xX21exX33bxX20xX32cxX2xX1a5xX273xX274xX2xXc7xXexX1a5xX93xX21exX274xX274xX5xX274xXcfxX343xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX3fxX3xXexX1xX43xX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX50xX51xX16xX17xX3xX55xX6xXdxX3xXexX5axX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX20xXdxX55xX12xX0xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX4xX19cxX16xX3xX4xX13dxX16xX1xX3xX17xXdxX89xX4xX3xX4xX6xXb6xX3xX50xX173xX3xX55xX212xXdxX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXaxX3xX1xX5axX10xX17e0xX9xXaxX67xX30xX462xXexX10xX67xX1xX6xX462xXexXdxX16xX1xX462xX4xX6xX16xX462xX4xX6xX16xX1xX462xX17xXdxX6xX4xX462xX4xX6xXb6xX462xX20xXb6xX462xX55xXb6xXdxX462xX20xXdxX4xX1xX462xX7xXb6xXexX462xX29xX2axX6xXexX462xX1xX2axX30xX10xXexX67xX273xX32cxX93xX32cxX309xX2xXcfxX1xXexX161xXaxX12xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX4xX19cxX16xX3xX4xX13dxX16xX1xX3xX17xXdxX89xX4xX3xX4xX6xXb6xX3xX50xX173xX3xX55xX212xXdxX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX464xXa9fxXcfxXcxXa9fxX3xXa39xXf2xX16xX17xX3xXa39xX43xX4xX3xX1c7xX16xX1xX3xX50xX116xX3xX16xX17xX1xX21xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX4xX13dxX16xX1xX3xX17xXdxX89xX4xX3xX4xX6xXb6xX3xX50xX173xX18xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xX74axXbxX3xX4xX1xXf2xXexX3xX4xX1x11d9axX3xX1xX20dxX16xX3xX16xX512xX6xX3xX55xX212xXdxX3xX4xX89xX4xX3xX109xX6xX16xX18xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX18xX3xX50xXb6xX37xX16xX3xXexX1xXe9xX18xX3xX4xX1xX158xX3xX50xX173xX16xX17xX3xXexX1xX4d3xX4xX3xX1xXdxX8exX16xX3xX4xX89xX4xX3xX109xXdxX8exX16xX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexXcfxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX20xXdxX55xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX5cfxX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX4xX51xX3xXexX1xXe9xX3xX109xX10axX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX18xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX16xX1b2xX16xX3xX4xX1xX158xX3xX5e6xX2axX6xX16xXaxX3xX1xX5axX10xX17e0xX9xXaxX67xX30xX462xXexX10xX67xX1xX6xX462xXexXdxX16xX1xX462xX20xXdxX4xX1xX462xX7xXb6xXexX462xX29xX2axX6xXexX462xX1xX2axX30xX10xXexX462xX4xXb6xX462xXexX1xX10xX462xX109xX2axX16xX17xX462xXbxX1xX6xXexX462xX16xX17xX2axXb6xXdxX462xX20xX6xX16xX462xXdcxX1xXb6xX16xX17xX462xX16xX10xX16xX462xX4xX1xX2axX462xX5e6xX2axX6xX16xX67xX273xX32cxX32cxX2xX1a5xX32cxXcfxX1xXexX161xXaxX12xX0xXdxX161xX17xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX67xX161xX10xX20xXdxX6xX67xX2xX273xX274xX67xX16xX10xX2f1xX7xX67xX273xX273xX273xXc7xX67xX2xX32cxX32cxX20xX273xX2xX2xX274xX32cxX274xX274xXexX273xX1a5xX32cxX93xX93xX5xX274xXcfxX343xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX34xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX3fxX3xXexX1xX43xX4xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xX50xX51xX16xX17xX3xX55xX6xXdxX3xXexX5axX15xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX1cxXexXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX20xXdxX55xX12xX0xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX5cfxX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX4xX51xX3xXexX1xXe9xX3xX109xX10axX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX18xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX16xX1b2xX16xX3xX4xX1xX158xX3xX5e6xX2axX6xX16xXaxX3xX1xX5axX10xX17e0xX9xXaxX67xX30xX462xXexX10xX67xX1xX6xX462xXexXdxX16xX1xX462xX20xXdxX4xX1xX462xX7xXb6xXexX462xX29xX2axX6xXexX462xX1xX2axX30xX10xXexX462xX4xXb6xX462xXexX1xX10xX462xX109xX2axX16xX17xX462xXbxX1xX6xXexX462xX16xX17xX2axXb6xXdxX462xX20xX6xX16xX462xXdcxX1xXb6xX16xX17xX462xX16xX10xX16xX462xX4xX1xX2axX462xX5e6xX2axX6xX16xX67xX273xX32cxX32cxX2xX1a5xX32cxXcfxX1xXexX161xXaxX12xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3dxX3xX5cfxX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX4xX51xX3xXexX1xXe9xX3xX109xX10axX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX18xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX16xX1b2xX16xX3xX4xX1xX158xX3xX5e6xX2axX6xX16xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX5axXb6xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX5axXb6xX16xX17xX3xX109xX1cxXdxX3xX4xX13dxX16xX1xX3xX20xX21xX4xX1xX3xX7xX1cxXexX3xX29xX2axX2bxXexX3xX1xX2axX30xX31xXexX3xX50xX6xX16xX17xX3xX109xX10axX16xX17xX3xXbxX1xX89xXexX3xXexXa8xXdxX3xX16xX1xXdxX116xX2axX3xXexXbbxX16xX1xX18xX3xXexX1xX37xX16xX1xX3xXexX5axXb6xX16xX17xX3xX4xX13dxX3xX16xX48xX212xX4xX18xX3xX16xX17xX37xX16xX1xX3xX30xX3xXexX31xX3xX36xX37xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXdcxX1xX2axX30xX31xX16xX3xX4xX89xXb6xX3xX16xX17xX48xX49xXdxX3xX20xX4dxX16xX3xXexX2axX30xX8exXexX3xX50xX1cxXdxX3xXdcxX1xX40dxX16xX17xX3xX4xX1xX158xX3xX5e6xX2axX6xX16xX3xX55xX37xX3xX4xX19cxX16xX3xX4xX1xX158xX3xX50xX173xX16xX17xX3xX4xX89xX4xX3xX17xXdxX13dxXdxX3xXbxX1xX89xXbxX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1cxX16xX17xXcfxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX20xXdxX55xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX67xX2axX5xX12xX0xX20xXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX12xX0xX67xX20xXdxX55xX12xX0xX67xX20xXdxX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c7xX2axXexX1xXb6xX5axXaxX12xX13xX1xX573xX4xX3xX6b0xX2axX6xX16xX17xX0xX67xXbxX12
Phúc Quang