Vietinbank Hà Tĩnh: Coi lợi ích của khách hàng là hiệu quả hoạt động
(Baohatinh.vn) - Chiều tối 2/12, Vietinbank Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt khách hàng năm 2017.
b01x15d7x7a92x5fbcx58e8x59fcx1ccax5c21x2e09x419bx5c13x33d0x63a8x7c95x403fx1d71xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax36b3x8443x50baxXexX0x479fxXaxX17xX18xX19xXexX0x1cb1x25d9xX19x2ef9xXexX0xXax16c4xX9x1a31xXdxX18x6f13xX2fxdf3x8799x20f1xX5x1ce0xXbxXdxX17xX32xXex7d19xX35xX17xXbxX35x37ccxX23xX18xX40x3880xX9x57f7x4ef4xX9xX5x6cc8xX40xXax786fxX9xX4xX24xX35xX9xXdx1fa8xX35xX9x7864xX2cxXaxX9xX2cxd89xX18xX9xX44xXax4cdexX2cxXaxX9xXaxX47xX40x3881xX9xXdxX47xX9xXaxX35x6be9x7a96xX9x3e08xX70x4132xX9xXaxX24x4a05xXbxX9x18a4x1327xX40xX68xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX46xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35x413fxX70xX9xXbx65f6xX35xX9x1ebdxX1cxX2axX9fx83a8xX9xX3bxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xX46xX47xX9xX5xX4axX40xXaxX9xXbx604cxX9xX2cxXax3170xX2cxX9xX68xb8cxX33xX9xXcxXc1xXbxX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX9xX40x185exXcxX9xX9fx223exX2ax712bx82cdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8389xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX68xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x4ff4xX35xX19xXbxXaxX4dx18e9xXd8xXd8xX33x2f63x25e2xXaxX17xX35xX68xXaxXbxX4dx8220xXd8xXd8xX33xX107xX32xX9xX2fx197axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4dxX1cxX1cxX35xXdbxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxXdbx8482xX40xX1cxX40xX17xXfdxX2fxX1cxX2axXdaxX110x1ea3xX1cxX2axXd8xX9fxX19xXd8xXd8xX103xXd8x85f3xXd8xX110xXbxX110xX2ax8342xX110xXdxXd8xXdbx62e7xX33xX68xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX12fxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX24xX35xX9xX35xX2cxXaxX9xX2cxX70xX18xX9xX44xXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX40xX68xX9xXdxX18xX9xXaxX35xX17xX70xX9xX72xX70xX18xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX40xX68xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXebxX24xX19xX26xX32xXex82dfxXd4xXcxX9xX9fxXd8xX2axXdaxXa3xX9xX3bxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xX7bx8409xX9xXbxXd4xX40xX68xX9xX2cx485ax3940xX40xX68xX9xX2cx8262xX40xX68xX9xXbxX61xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX12fxX18xX26xX9xX12fxX47xX9xX7bx1907xX70xX9xXbxX1d3xXa3xX9xXbxX118xX24xX40xX68xX9xX7bx5249xX9xX2cxXax4416xX9xXbxX118x43d0xX40xX68xX9xXcxc24xX9xX118xX7cxX40xX68xX9xX2cxX61xX2cxX9xX7bxX9cxX35xX9xXbxX1d3xX54xX40xX68xXa3xX9xX40xX68xX47xX40xXaxX9xX40xX68xXaxX98xXa3xX9xX7bxXc1xX2cxX9xX23xX35xX6fxXbxX9xXdxX47xX9xX7bxX9cxX35xX9xX12fx39f3xX35xX9xXdxX4axX40xXaxX9xX12fx6645xX2cxX9xc1ex7b4dx210ex7d84xX2xX9xX2cxX5cxX18xX9xX2cxX61xX2cxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX68xXaxX35xX6fxX33xXa3xX9xXaxX7cxX9xX68xX35xX18xX9xX7bx8695xX40xXaxX108xX9xXdxX70xX1d9xX40xX9xX7bxX61xX33xX9xXbdxX40xX68xX9xXbxX9cxXbxXa3xX9xX44x4dbcxX33xX9xXbxXaxX1d4xX35xX9xX40xXax7362xXbxX9xX12fxX98xX9xX12fxX9cxX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX247xX248xX249xX24axX2xX108xX9xXdxX1cbxX35xX9xX2fxX70xX28dxXbxX9xXaxX28dxX33xX9xX19x2835xX40xXa3xX9xX33xXax4f90xX9xXaxX54xX33xX9xX12fxX23bxX35xX9xXbx2c79xX40xX68xX9xX7bxX9cxX35xX9xXbxX1d3xX54xX40xX68x587exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXebxX24xX19xX26xX32xXexX5xX57xX40xXaxX9xX7bx59b9xX40xX9xX14axXd8xX1cxX2axX2axXa3xX9xX40xX68xX70x77dfxX40xX9xX12fxX9cxX40xX9xXaxX70xX26xX9xX7bxX7cxX40xX68xX9xX7bxX78xXbxX9xX110xXdbxX14axX103xX13axX9xXbx445bxX9xX7bxX2f7xX40xX68xXa3xX9xX7bxX78xXbxX9xX2axXd8xX9fx684fxX9xX44xX2eaxX9xXaxX24xX78xX2cxXaxX108xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX2fxX9cxX9xX2cxXaxX24xX9xX12fxX18xX26xX9xX7bxX78xXbxX9xXdaxXdbxX103xX144xXd8xX9xXbxX312xX9xX7bxX2f7xX40xX68xX108xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX2fxX9cxX9xXbxXaxX70xX9xX40xX54xX9xXdaxXdbxXd8xX13axXd8xX9xXbxX312xX9xX7bxX2f7xX40xX68xX108xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX2fxX9cxX9xX44xX35xX40xXaxX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX68xX24xX78xX35xX9xXbxX6fxX9xX7bxX78xXbxX9xXbxX118x8ae3xX40xX9xX9fxXd8xX9xXbxX118xX35xX6fxX70xX9x475fxX247xX2xX108xX9xXbxXaxX70xX9xX19xX283xX2cxXaxX9xX12fx6c6fxX9xX7bxX78xXbxX9xXbxX118xX393xX40xX9xX2axX9fxX9xXbxX312xX9xX7bxX2f7xX40xX68xX108xX9xXbxX312xX9xXdxX6fxX9xX40xX54xX9xX107xX28dxX70xX9xXd8xXa3xXdaxXdaxX321xX9xXbxX118xX393xX40xX9xXbxXb9xX40xX68xX9xX19xX1d3xX9xX40xX54xXdbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXebxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX68xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXfdxX35xX19xXbxXaxX4dxX103xXd8xXd8xX33xX107xX108xXaxX17xX35xX68xXaxXbxX4dxX110xXd8xXd8xX33xX107xX32xX9xX2fxX118xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4dxX1cxX1cxX35xXdbxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxXdbxX12fxX40xX1cxX40xX17xXfdxX2fxX1cxX2axXdaxX110xX13axX1cxX2axXd8xX9fxX19xXd8xXd8xX103xXd8xX144xXd8xX110xXbxX9fxX2axX9fxXd8xXdxX2axXdbxX14fxX33xX68xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX12fxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX24xX35xX9xX35xX2cxXaxX9xX2cxX70xX18xX9xX44xXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX40xX68xX9xXdxX18xX9xXaxX35xX17xX70xX9xX72xX70xX18xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX40xX68xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX107xXbxX249xX18xXdxX35xX68xX40xX4dxX9xX14fxX70xX2fxXbxX35x41a1xX26xX108xX32xXex61d2xX1cbxX40xXaxX9xX7bxX78xX24xX9xX3bxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xX46xX47xX9xX5xX4axX40xXaxX9xXbxXaxX1d9xX40xX68xX9xXbxX35xX40xX9xXbxX23bxX35xX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX9xXaxX24xX78xXbxX9xX7bxX7cxX40xX68xX9xX40xXd4xXcxX9xX9fxXd8xX2axXdaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXebxX24xX19xX26xX32xXexc50xX2eaxX40xX9xX40xX18xX26xXa3xX9xX3bxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xX46xX47xX9xX5xX4axX40xXaxX9xX2cxX1fbxX9xXbxX118xX393xX40xX9xX14axXdbxX144xXd8xXd8xX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX9xX72xX70xX18xX40xX9xXaxX6fxX9xXbxX35xX98xX40xX9xX12fxX18xX26xX9xX12fxX47xX9xX2axX9fxXdbxXd8xXd8xXd8xX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX9xX72xX70xX18xX40xX9xXaxX6fxX9xXbxX35xX98xX40xX9xX68x780dxX35xX9xX12fxX47xX9xXaxX47xX40xX68xX9xX2cxXaxX3aexX2cxX9xX40xX68xXaxX26bxX40xX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX9xX2fxX5a6xX9xX19xX3aexX40xX68xX9xX2cxX61xX2cxX9xX19xX283xX2cxXaxX9xX12fxX3aexX9xX12fxX47xX9xX40xX68x4891xX40xX9xXaxX47xX40xX68xX9xX7bxX35xX6fxX40xX9xXbxX5a6xXdbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXebxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xX46xX47xX9xX5xX4axX40xXaxX9xX2cx1ec7xX40xX68xX9xXbxXaxX1d3xX1d4xX40xX68xX9xX107xX70xX26xX393xX40xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX68xX35xX18xX9xX2cxX1d9xX40xX68xX9xXbxX61xX2cxX9xX107xX1cbxX9xXaxX7cxX35xXa3xX9xX40xX68xXaxX4axX18xX9xX12fxX3aexX9xX12fxX23bxX35xX9xX2cxX7cxX40xX68xX9xX7bxX2f7xX40xX68xXa3xX9xX12fxX23bxX35xX9xX2fxX9cxX9xXbxX35xX98xX40xX9xXbxX47xX35xX9xXbxX118xX54xX9xXbxX118xX24xX40xX68xX9xX40xXd4xXcxX9xX9fxXd8xX2axXdaxX9xXdxX393xX40xX9xXbxX118xX393xX40xX9xX2axX9fxXa3xX144xX9xXbxX312xX9xX7bxX2f7xX40xX68xXdbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXebxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX68xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXfdxX35xX19xXbxXaxX4dxX103xXd8xXd8xX33xX107xX108xXaxX17xX35xX68xXaxXbxX4dxX110xXd8xXd8xX33xX107xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX70xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX2fxX118xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4dxX1cxX1cxX35xXdbxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxXdbxX12fxX40xX1cxX40xX17xXfdxX2fxX1cxX2axXdaxX110xX13axX1cxX2axXd8xX9fxX19xXd8xXd8xX103xXd8xX144xXd8xX110xXbxX9fxX144xX13axX14axXdxX9fxXdbxX14fxX33xX68xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX12fxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX24xX35xX9xX35xX2cxXaxX9xX2cxX70xX18xX9xX44xXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX40xX68xX9xXdxX18xX9xXaxX35xX17xX70xX9xX72xX70xX18xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX40xX68xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXebxX24xX19xX26xX32xXexX5xX78xX35xX9xX23xX70xXb9xX35xX9xX68xXc1xX33xX9xXcxXc1xXbxXa3xX9xX3bxX35xX17xXbxX35xX40xX23xX18xX40xX44xX9xX2cxX18xXcxX9xX44xX2eaxXbxX9xXcxX18xX40xX68xX9xX7bxX2eaxX40xX9xX40xXax3020xX40xX68xX9xX2fxX74xX40xX9xX33xXax3b5bxXcxX9xX19xX283xX2cxXaxX9xX12fxX3aexX9xX12fxX47xX9xX33xXaxX24xX40xX68xX9xX2cxX61xX2cxXaxX9xX33xXaxX3aexX2cxX9xX12fxX3aexX9xX7bxX2f7xX40xX68xX9xX40xXaxX28dxXbxXa3xX9xX7bxX61xX33xX9xXbdxX40xX68xX9xXbxX9cxXbxX9xX40xXaxX28dxXbxX9xX40xXaxX70xX9xX2cxX1edxX70xX9xX2cxX5cxX18xX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX108xX9xXdxX70xX1d9xX40xX9xXdx5c96xX40xX68xX9xX40xX68xXaxX17xX9x762axX9xX44xX35xX2eaxX40xX9xX7bxX1fbxX40xX68xX9xX68xX1fbxX33xX9xXbxX2c1xX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX108xX9xX107xX5e0xX26xX9xX19xX244xX40xX68xX9xXcxX9cxX35xX9xX72xX70xX18xX40xX9xXaxX6fxX9xX23xX98xX40xX9xX2cxXaxXc1xXbxXa3xX9xXdxX5e0xX70xX9xX19xX47xX35xXa3xX9xX2cxX2b6xX40xX68xX9xX33xXaxX61xXbxX9xXbxX118xX35x39b2xX40xX108xX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX54xX35xX9xX57xX2cxXaxX9xX2cxX5cxX18xX9xX44xXaxX61xX2cxXaxX9xXaxX47xX40xX68xX9xXdxX47xX9xXaxX35xX6fxX70xX9xX72xX70xX74xX9xX33xXaxX3aexX2cxX9xX12fxX3aexX9xX2cxX5cxX18xX9xXaxX24xX78xXbxX9xX7bxX7cxX40xX68xXdbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4860xX70xXbxXaxX24xX118xX32xXexX7xXdbxX3bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
P.V