Tuyệt chiêu trị chồng của bà vợ cao tay
Cuối tuần, Mary cùng hội bạn của mình ngồi tám với nhau về chuyện các ông chồng.
476ax7421xc434x677dxa066x48b1xX0x8665x102a1xf57fx84dex7980x9547x981fxXcx5ca0xd0a5x6c0axf5fdxX2x5971xXax56e2xXfxX4xX11xb9b6x88b9x52b4xX13xX8xX9xX6xX2x821axX19xX8xX13xd802x65bbxX8xX9xX6x72b5xaa98xbbffxX8xX9x70faxXbxX8xce3ex84daxX8xX3x590cxX8xX9xXbxbad9xX8xX13xXbxX1axX0x7966xX6xX7xX4xX0xX40xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xa8f3xX15xXbxX1xXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15x7654xX13x66c4xXbxXaxX2xX2cxX2bxabdexX8xc5bbxX19xXcxX13xX2xe145xX1ax63d2xXfxX4xc04dxX19xc5faxX2xX8xX13xX19xea77xX2bxb776xX8x86cfxXbxX25xX1axX8xX9x5b45xX2bxX2cxX8xX6x8786xX2xX8xX32x9286xX2bxX8xX9xX2fxXbxX8xb08ax6b04xX2bxX6xX8xX2bxX2cxX2axX2xX8xX13xfd09xX99xX8xX3x9989xX2xX8xX2bxX6xXbxX19xX8xX3xb46cxX8xX9xX6xX19xX1axX1bxX2bxX8xX9xXa4xX9xX8x4a94xX2bxX2cxX8xX9xX6xX2axX2bxX2cxabb3xX0xX40xX10xX4xX0xX13xXbxX32xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX2bxX2cxXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX2bxX2cxXexXfxX7xXfxX8xX32xX3axX25xX1xX15xX25xXexXfx5c71xXfxX8xXbxXaxX2xX2cxX2bxXexXfxX9xX15xX2bxX13xX15xX25xXfxX8x9b90xX2xX1xX13xX6xXexXfxeefaxXfbxXfbxXfxX4xX0xX13xX32xX3axX1xX1axX4xX0xX13xX25xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX2xX99xX2cxX8xXcxX25xX9xXexXfxX40xX40xX2xXc7xX32xXbxX3axX6xXbxX13xX2xX2bxX6xXc7xX3xX2bxX40xX2bxX15xX10dxXcxX40xX7x8ea9xX7xX149xX40xX7xXfbxX149xX1xX149xXfbx9e11xX114xd2bexXfbxXfbxX13xX7xXfbxdff5xX114xX153xedc5xXaxXfbxXc7xX6exX10xX2cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX3axbfdexX99xXbxX2cxX15xXfxX8xX10dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX15exXfbxXfbxX10xX64xXfxX8xX10dxX2xX1xX13xX6xXexXfxX15exXfbxXfbxX10xX64xXfxX8xX40xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX25xX4xX0xX40xX13xX32xX3axX1xX1axX4xX0xX40xX13xXbxX32xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x8d52xX3axX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX64xX13xX66xXbxXaxX2xX2cxX2bxX6cxX8xX6exX19xXcxX13xX2xX73xX1axX75xXfxX4xX83xXbxX25xX1axX8xX3xX21xX2bxX6xX8xX99xc762xX13xX8xX2bxfb0axX2xX6cxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b9xX3axX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX64xX13xX66xXbxXaxX2xX2cxX2bxX6cxX8xX6exX19xXcxX13xX2xX73xX1axX75xXfxX4xX66xX8xX78xX6xX2axX2bxX2cxX8xX13xXa8xX8xd7e6xX1axX8xX33xX81xX8x62fcxX6xXbexX2bxX2cxX8xX13xX6x4f82xX8xX2bxX33xX3axX8xXcxX7axX2bxX2cxX8xX13xX6xX2x75fexX19xX8xX13xXa8xX8xbbb1xX19xXa4xX8xX99xX8exX13xX8xX2bxX2cxX33xX1axXc7xX8xcf6axX7fxX2bxX8xX2bxX33xX3axX8xX13xXa8xX8xX32x4a31xX8xX3xXb1xX8xX2bxX6xX33xX8xX99x95e7xX81xX8xX13xX6xX9axX8xXax51fdxX3axX8xX9x5741xX2bxX2cxX8xX10xX6x9335xX2xX8x67a8x6e55xX9xX6xX8xX13xX6xefaaxX2bxX8xXcxXbxX2bxX2cxX8xX2bxX33xX2xX8xX2bx8b56xX8xX13xXa8xX8xX3xXb1xX8xX9xX283xX8xX286xX22bxX1ax7649xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b9xX3axX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX64xX13xX66xXbxXaxX2xX2cxX2bxX6cxX8xX6exX19xXcxX13xX2xX73xX1axX75xXfxX4xX83x565axX2xX8xX2bxX2cx8540xe22exX2xX8xX13xX25xX7fxX99xX8xX13xX25xX2axX6cxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b9xX3axX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX64xX13xX66xXbxXaxX2xX2cxX2bxX6cxX8xX6exX19xXcxX13xX2xX73xX1axX75xXfxX4xX66xX8x4e89xXbxX3axX8xX6xXbxX1axX8xX13xX6xX247xcdcdxX8xX78xc758xX19xX8xX9xX1ebxX8xX32xX287xX8xX24dxX19xX1axX247xX13xX8xX2cxX9axX8xX231xX6xXbexX2bxX2cxX32dxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b9xX3axX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX64xX13xX66xXbxXaxX2xX2cxX2bxX6cxX8xX6exX19xXcxX13xX2xX73xX1axX75xXfxX4xX83xXbxX25xX1axX8xX2bxX6x60e7xX2bxX8xX3xXbxX2xX6cxX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1b9xX3axX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX64xX13xX66xXbxXaxX2xX2cxX2bxX6cxX8xX6exX19xXcxX13xX2xX73xX1axX75xXfxX4xX66xX8xX11xX6xX330xX13xX8xX25xXbxX8xX9xX27dxX2bxX2cxX8xX9xX6x6fbfxX2bxX2cxX8xX9xX1ebxX8xX2cxX9axXc7xX8xX25bxX381xX9xX8xX2bxX33xX3axX8xX13xX25xXbxX2bxX6xX8xX9xX279xX2xX8xX13xX6xX19xXbxX8xX13xX6xX9axX8xX13xXa8xX8xX32xX267xX8xX3xXb1xX8xX2bxX6xX33xX8xX99xX271xX81xX8xX9xX6xX3cbxX2bxX2cxX8xX9xX7fxX2bxX8xX99xXbxX2bxX2cxX8xX2cxX9axX8xX2bxX6xX2xXb1xX19xX8xX9xX283xXc7xX8xX78xX6xX29axX8xX13xX2xX1bxX2bxX8xX13xXbxX1axX8xXaxX22bxX1axX8xX13xX6xX15xX3axX8xX99xX22bxX1axX8xX9xXa4xX2xX8xX286xX2xXb1xX19xX8xX231xX6xX2xX239xX2bxX8xX13xX2xX8xX3xX2xX81xX8xX286xX2xXb1xX19xX8xX6xa525xXbxX81xX8xX3xX287xX8xX3xX33xX8xX2cxX2xX22bxX1axX8xX10xX6xacbfxX10xX8xXaxXa4xX2xX8xX64xX15xX8xX9xX2fxXbxX8xXaxX279xX3axX8xX9xX6xX2axX2bxX2cxX8xX13xX6xXbexX2xXc7xX8xb63cxX81xX8xX13xX25xX2e1xXa8xX9xX8xX231xX6xX2xX8xX25xX2e2xX2xX8xX2bxX6xX33xX8xX13xX6xX9axX8xX9x837axX2bxX8xX13xX6xX330xX2bxX8xX286x8a6fxX2xX8xX99xX330xX13xX8xX231xX6xX49dxX19xX8xX10dxX2xX73xX2xX8xX3xXa8xX2xX8xX99xXa4xX1axX8xX13xX287xX2bxX6xX8xXaxX33xX8xX286xX2e1xX36xX9xX8xX2bxX2cxXbxX1axX8xX22bxX1axX8xX99xX33xXc7xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX322xX3axX19xX25xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX3axX8xc7e7xX2bxcd20xX64xX10xX25xX15xXcxXcxX0xX40xX10xX4
congthanh