Loạt ô tô mới giá 100-200 triệu gây ‘náo loạn’ thị trường
Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2017, thị trường ô tô thế giới đã đón nhận nhiều mẫu xe mới giá chỉ từ dưới 100 đến hơn 200 triệu đồng.
2108x33bcxb721x8679x7aa9x511bxa8e3x2e53x2dbfxX7x91e0x87ddx59a2x33d4x3ba0x77efxX5x4c97xXaxb8d5xbe6dx56a5xa65cxXexX3x5816xX3xXexX18xX3x420dx382dxXdxX3x76e4xXdxadeaxX3xX2xa32axX26x712ax65fbxX26xX26xX3xXex4531xXdx6e31x4d69xX3xX21x331cx3c29xX3x4d85xa9faxX23xX14xX3xX5xX14xX15xX38x2834xX3xXexX1x50cexX3xXexX2ex48e2x2cb3xX38xX21xX0x73a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94eexX10xX6x6075xXaxX12x34f8xX1xb511xX3xXexX2exX14xX38xX21xX3x5356xb58axX38xX21xX3x4d16xX3xXexX1xX23xX38xX21xX3x4cdcx4558xX31xX3xX38x808cxX1dxX3xX29xX26xX2x4df5x7129xX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX18xX3xXexX18xX3xXexX1xab1fxX3xX21xXdxX1exXdxX3xX79x748dxX3xX79x234bxX38xX3xX38xX1x5210xX38xX3xX38xX1xXdx614fxX31xX3xX1dxa78fxX31xX3x6f69xX10xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX23xX3xX4xX1xX64xX3xXexa9b6xX3xX5fxX48xX1exXdxX3xX2xX26xX26xX3xX79xX99xX38xX3xX1x25aexX38xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79x5253xX38xX21x66abxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx880cxX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12x2a8axX10xX38xX6xX31xX5xXexX3x2d5cx5df5xXdxX5fx2eb3xX3xX5cxXd6xX38xX3x3699xX26xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7x9db9xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2x808exX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXex8afdxX26xX2xX84xX5xX26xXe7xa237xXbxX21xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1a5xX1aexX26xXbxXb6x31a2xX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4x8e90xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xa18fxXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12x63d1xX38xX3x4ca4x406cxX3xX6cxXb3xX38xX3xX5xX31xX18xX38xX3xX38xa62exXdxX3xXexXdxX99xX38xX21xX3xX6cxX1exXdxX3xX38xX1x5237xX38xX21xX3xX4xX1xXdxX99xX4xX3xX18xX3xXexX18xX3xX21xXdxX23xX3xX2ex523bxXe7xX3xX5cxXe4xXdxX3xXexX1xX23xX38xX21xX3xX2xX4dxX29xX26xX2xX84xX85xX3xX1xXa1xX38xX21xX3xX105xX10xX38xX6xX31xX5xXexX3xXexX15xXdxX3xX38xX48xX1exX4xX3xX38x9617xX35xX3xXexXdxX99xXbxX3xXex4ff6xX4xX3xXexX2ex3100xX38xX1xX3xX5xX275xX38xX21xX3xXbxX1xXdx5b46xX38xX3xX190x6015xX38xX3xX21xXdxX23xX3xX7xXdxX28fxX31xX3xX2exX249xX3xX4x9f3axX6xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX10dxX10exXdxX5fxX3xX6cxX1exXdxX3xXexX28fxX38xX3xX21x749bxXdxX3xXexX1xX28fxX1dxX3xX5xX275xX3xX13xXdxX6cxX10xX3x40d8xX14xX2exX3x69cdxX14xX2exX10xX85xX3xX6cxX1exXdxX3xX21xXdxX23xX3xX190xX23xX38xX3xX4xX1xX64xX3xXexX48xXd6xX38xX21xX3xX79xX48xXd6xX38xX21xX3xX1d9xX1xX14xX293xX38xX21xX3xX1xXd6xX38xX3xX117xX26xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xXe7xX3xX219xX34xX35xX3xX5xX275xX3xX4xX1xXdxX99xX4xX3xXb6xX10xX3xX21xXdxX23xX3xX2exX249xX3xX38xX1x9cc4xXexX3xX38xX7exX1dxX3xX29xX26xX2xX84xX3xXex34aexX38xX1xX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX49xXdxX3xX79xXdx36f7xX1dxX3xX1xXdxX30xX38xX3xXexX15xXdxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX29xX26xX2xX84xX3xae26xX10xX2exX14xX5fxX31xX6xX3xbe4bxXb6xXdxX6xX111xX3xXcxXc6xX3xX2xX29xX1aexX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7xX190xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2xX1a5xX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXexa949xX84xX1a5xX417xX5xX2xXe7xX1b5xXbxX21xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1a5xX1aexX26xXbxXb6xX1ccxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4xX1d9xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xX1e4xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX219xX7axX31xX3xX38xX7exX1dxX3xX29xX26xX2xX84xX85xX3xX29xX26xX2xX84xX3xX36exX10xX2exX14xX5fxX31xX6xX3xX376xXb6xXdxX6xX3xX79xXa1xX3xX4xX1xX331xX38xX1xX3xXexX1x38b7xX4xX3xXexX1exXdxX3xX4xX23xX4xX3xX79xX15xXdxX3xX5xab67xX3xXbxX1xX34xX38xX3xXbxX1x7dc9xXdxX3x9d23xX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX2cfxX6xX5xX6xX35xX7xXdxX6xX3xX6cxX1exXdxX3xX1a5xX3xXbxX1xXdxX28fxX38xX3xX190xX293xX38xX111xX3x53b3xXexX6xX38xX5fxX6xX2exX5fxX3x24f7xX85xX3xX4edxXexX6xX38xX5fxX6xX2exX5fxX3x94a3xX85xX3xX4edxX4f6xX3xX6cxX275xX3xX376xX5fxX6cxX6xX38xX4xX10xXe7xX3xX502xXdxX23xX3xX4xX2a3xX6xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX38xX275xX35xX3xX5fxX6xX14xX3xX79xX21axX38xX21xX3xXexXc6xX3xX29xX1a5xXe7xX117xX26xX26xX3xX105xX2cfxX3x9f2fxXb6xX324xXbxX3xXb6xX64xX3xX2xX29xX1aexX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21x824cxX3xXexX1exXdxX3xX1a5xX29xXe7xX117xX26xX26xX3xX105xX2cfxX3xX53dxX1d9xX1xX14xX293xX38xX21xX3xX29xX2xX84xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX553xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xXcxX6xXexX6xX3xXcxXdxX21xX14xX2exX3xX28xX3xX2xX1a5xX417xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7xX190xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2xX1a5xX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXexX417xX1aexX71xX1aexX5xX29xXe7xX1b5xXbxX21xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1a5xX1aexX26xXbxXb6xX1ccxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4xX1d9xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xX1e4xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xXcxX6xXexX6xX3xX2cfxX14xXexX14xX2exX7xX3xX28xX3xXexX1xX48xXd6xX38xX21xX3xX1xXdxX30xX31xX3xX216xX38xX3xX219xX21axX3xX38xX226xXdxX3xXexXdxX99xX38xX21xX3xX6cxX1exXdxX3xX5fxX6dxX38xX21xX3xXb6xX10xX3x8371xX6xX38xX14xX3xXexXc6xX38xX21xX3xX79xX48xaec2xX4xX3xX1dxX30xX38xX1xX3xX5fxX6xX38xX1xX3xXaxX2exX249xX3xX38xX1xX324xXexX3xXexX1xX99xX3xX21xXdxX1exXdxXaxX3xX4x8a9bxX38xX21xX3xX4xX1xX331xX38xX1xX3xXexX1xX4aaxX4xX3xXexX2exX283xX38xX1xX3xX5xX275xX38xX21xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX1xX15xX38xX21xX3xXf7xX3xX2exX249xX3xX38xX1xX324xXexX3xXbxX1xX34xX38xX3xX1d9xX1x7409xX4xX3xX4xXa4xX3xXexX28fxX38xX3xXcxX6xXexX6xX3xXcxXdxX21xX14xX2exX3xX1xXe4xXdxX3xXexX1xX23xX38xX21xX3xX71xX4dxX29xX26xX2xX84xXe7xX3xa55bxX1exXdxX3xX1d9xX331xX4xX1xX3xXexX1xX48xX1exX4xX3xX71xXe7xX117xX117xX29xX3xX1dxX1dxX3xX53dxX5fxX275xXdxX553xX3xXb6xX3xX2xXe7xX1aexX84xX84xX3xX1dxX1dxX3xX53dxX2exX21axX38xX21xX553xX3xXb6xX3xX2xXe7x2856xX71xX84xX3xX1dxX1dxX3xX53dxX4xX6xX14xX553xX3xX6cxX275xX3xX4xX1xXdxXafxX31xX3xX5fxX275xXdxX3xX4xXd6xX3xX7xX4c6xX3xX29xXe7xX1a5xX79axX26xX3xX1dxX1dxX85xX3xX1d9xX1xX14xX293xX38xX21xX3xX7xX23xX38xX21xX3xX21xX7axX1dxX3xXb6xX10xX3xX2xX84xX26xX3xX1dxX1dxX85xX3xXcxX6xXexX6xX3xXcxXdxX21xX14xX2exX3xX5xX275xX3xX79xX4c3xXdxX3xXexX1xX2a3xX3xX4xX2a3xX6xX3xX2cbxX14xX2exX5fxX3xX2cbxXdxX21xX14xX3xX376xX7xXbxXdxX2exX10xX85xX3xX5cxX14xX38xX5fxX6xX3xXf7xX2exXdxX14xX3xX376xX1dxX6x627cxX10xX3xX6cxX275xX3xX5cxX35xX31xX38xX5fxX6xXdxX3xX502xX2exX6xX38xX5fxX3xXdxX2xX26xX3xX4edxX10xX5fxX6xX38xX3xX53dx2da8xX4xX10xX38xXexX553xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xXcxX15xXdxX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX216xX38xX3xX219xX21axX85xX3xXcxX6xXexX6xX3xXcxXdxX21xX14xX2exX3xX4xXa4xX3xX21xXdxX23xX3xX190xX23xX38xX3xX1a5xX71xX26xXe7xX26xX26xX26xX3x6d90xX6dbxX105xX3xX53dxXexX48xXd6xX38xX21xX3xX79xX48xXd6xX38xX21xX3xX2xX1a5xX417xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX553xX3xX79xX4c3xXdxX3xX6cxX1exXdxX3xX190xX293xX38xX3xX838xX4f6xX3xX6cxX275xX3xX190xX293xX38xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX324xXbxX3xX38xX1xX324xXexX3xX838x2539xX3xX4xXa4xX3xX21xXdxX23xX3xX84xX26xX26xXe7xX26xX26xX26xX3xX888xX6dbxX105xX3xX53dxXexX48xXd6xX38xX21xX3xX79xX48xXd6xX38xX21xX3xX29xX1a5xX29xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX553xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX2cfxX6xX2exX31xXexXdxX3xX4edxX31xX819xX31xX1d9xXdxX3xX888xX21xX38xXdxX7xX3xX28xX3xX2xX79axX29xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7xX190xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2xX1a5xX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXexX29xX1a5xX2xX2xX5xX71xXe7xX1b5xXbxX21xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1a5xX1aexX26xXbxXb6xX1ccxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4xX1d9xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xX1e4xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX2cfxX6xX2exX31xXexXdxX3xX4edxX31xX819xX31xX1d9xXdxX3xX888xX21xX38xXdxX7xX3xX79xXa1xX3xX5xX28fxX38xX3xX1d9xX30xX3xX6cxX275xX14xX3xX38xX21xX275xX35xX3xX2xX71xX4dxX2xX3xXexX15xXdxX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX216xX38xX3xX219xX21axX3xX6cxX1exXdxX3xX21xXdxX23xX3xX1d9xX1xX4c6xXdxX3xX79xXdxX340xX1dxX3xX1a5xXe7xX79axX117xX3xX5xX6xX1d9xX1xX3xX888xX6dbxX105xX3xX53dxX1d9xX1xX14xX293xX38xX21xX3xX2xX79axX29xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX553xXe7xX3xX4edxX6xX31xX3xX1d9xX1xXdxX3xX2exX6xX3xX1dx84abxXexX3xXexX15xXdxX3xX79xX34xX35xX85xX3xX2cfxX6xX2exX31xXexXdxX3xX4edxX31xX819xX31xX1d9xXdxX3xX216xX38xX3xX219xX21axX3xX7x2a3exX3xX5xX28fxX38xX3xX1d9xX99xX3xX1xX14xX15xX4xX1xX3xXb6xX31xX324xXexX3xX1d9xX1x8231xX31xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX99xX3xX1dxX1exXdxX3xX38xX275xX35xX3xX2exX6xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX4c6xX3xX4xX1xX34xX31xX3x6e66xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX10dxXdxX6xX3xX36exXdxX4xX6xX38xXexX14xX111xX3xXcxXc6xX3xX29xX1a5xX2xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7xX190xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2xX1a5xX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXexX1a5xX2xX1aexX2xX5xX1a5xXe7xX1b5xXbxX21xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1a5xX1aexX26xXbxXb6xX1ccxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4xX1d9xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xX1e4xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX5cxXe4xXdxX3xX79xX7axX31xX3xX38xX7exX1dxX3xX38xX6xX35xX85xX3xX10dxXdxX6xX3xX4xX18xX38xX21xX3xX190xX4c3xX3xX38xX1xX235xX38xX21xX3xX190xX4aaxX4xX3xX293xX38xX1xX3xX79xX7axX31xX3xXexXdxX28fxX38xX3xX4xX2a3xX6xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX79xX18xX3xXexX1xX44xX3xX4x7975xX3xX38xX1x537cxX3xX36exXdxX4xX6xX38xXexX14xX3xX29xX26xX2xX84xX3xX53dxX10dxXdxX6xX3xX2cfxX14xX2exX38xXdxX38xX21xX3xXexX15xXdxX3xX766xXdxX30xXexX3xX6dbxX6xX1dxX553xXe7xX3xX2cfxX1exXdxX3xX79xX34xX35xX85xX3xX1xXa1xX38xX21xX3xXexXdxX99xXbxX3xXexX27exX4xX3xX4xX18xX38xX21xX3xX190xX4c3xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX99xXexX3xXexX1xX18xX38xX21xX3xX7xX4c3xX3xX1d9x851axX3xXexX1xX31xXa9xXexX3xX4xX708xX38xX21xX3xX38xX1xX48xX3xX21xXdxX23xX3xX190xX23xX38xX3xX4xX2a3xX6xX3xX4xX1xXdxX99xX4xX3xXb6xX10xX3xX38xX275xX35xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX36exXdxX4xX6xX38xXexX14xX3xX1dxX1exXdxX3xX4xXa4xX3xX21xXdxX23xX3xX1d9xX1xX14xX293xX38xX21xX3xX417xXe7xX79axX26xX26xX3xX190xX293xX38xX21xX3xX376xX38xX1xX3xX53dxX29xX1a5xX2xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX553xXe7xX3xX219xXdxX3xX1d9x3e67xX1dxX3xX6cxX1exXdxX3xX4xX1xX99xX3xX79xX21axX3xX190xX293xX14xX3xX1xX275xX38xX1xX3xX84xX3xX38xX7exX1dxX3xX1xX14x762fxX4xX3xX2xX1aexX26xXe7xX26xX26xX26xX3xX1d9xX1dxXe7xX3xX2cfxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX38xX275xX35xX3xX5xX275xX3xX79xX4c3xXdxX3xXexX1xX2a3xX3xXexX2ex4e42xX4xX3xXexXdxX99xXbxX3xX4xX2a3xX6xX3xX4edxX1d9xX14xX5fxX6xX3xX62xXdxXexXdxX21xX14xX85xX3xX5cxX35xX31xX38xX5fxX6xXdxX3xXdxX2xX26xX3xX6cxX275xX3xX2cbxX14xX2exX5fxX3xX10dxX6xb350xXe7xX3xX838xX10xX3xX190xXab8xXexX3xX79xX7axX31xX3xX190xX23xX38xX3xXexXc6xX3xXexX1xX23xX38xX21xX3xX79axX3xX38xX7exX1dxX3xX38xX6xX35xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX6dbxXdxX7xX7xX6xX38xX3xX4edxX31xX38xX38xX35xX111xX3xXcxXc6xX3xX29xX1aexX29xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7xX190xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2xX1a5xX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXexX79axX1a5xX79axX1aexX5xX79axXe7xX1b5xXbxX21xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1a5xX1aexX26xXbxXb6xX1ccxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4xX1d9xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xX1e4xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX216xX38xX3xX219xX21axX3xX79xX48xX6e7xX4xX3xX6dbxXdxX7xX7xX6xX38xX3xX5xXdb5xX6xX3xX4xX1xX2bbxX38xX3xX5xX275xX1dxX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX79xX7axX31xX3xXexXdxX28fxX38xX3xX4c6xX3xX1d9xX1xX31xX3xX6cxXdb5xX4xX3xX6dbxX6xX1dxX3xXb1axX3xX79xXa4xX38xX3xX38xX1xXa9xX38xX3xX1dxXb3xX31xX3xX4edxX31xX38xX38xX35xX3xX29xX26xX2xX84xXe7xX3xXcxX31xX35xX3xX79xX48xX6e7xX4xX3xX38xX34xX38xX21xX3xX4xX324xXbxX3xX38xX1x9906xX85xX3xX21xXdxX23xX3xXb6xX10xX3xX6cxXb3xX38xX3xX1d9xX1xX18xX38xX21xX3xXexX1xX6xX35xX3xX79xX226xXdxX3xX7xX14xX3xX6cxX1exXdxX3xXexX2exX48xX1exX4xX111xX3xX5fxX6xX14xX3xX79xX21axX38xX21xX3xXexXc6xX3xX84xX117xX2xXe7xX26xX26xX26xX28xX2xXe7xX26xX417xX117xXe7xX26xX26xX26xX3xX2exX31xXbxX10xX10xX85xX3xXexX48xXd6xX38xX21xX3xX79xX48xXd6xX38xX21xX3xX29xX1aexX29xX28xX71xX1aexX26xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xb1bcxX3xX766xXdxX30xXexX3xX6dbxX6xX1dxX3xX1xXdxX30xX38xX3xX38xX6xX35xX85xX3xX6dbxXdxX7xX7xX6xX38xX3xX4edxX31xX38xX38xX35xX3xX4xXa4xX3xX29xX3xXbxX1xXdxX28fxX38xX3xX190xX293xX38xX85xX3xX21xXdxX23xX3xXexXc6xX3xX1a5xX117xX417xX28xX79axX71xX417xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX85xX3xXexX1xX18xX38xX21xX3xX7xX4c3xX3xXexX48xXd6xX38xX21xX3xXexXdb5xX3xX38xX1xX48xX3xXb6xX10xX3xX79xX49xXdxX3xX4xX708xX3xXexX15xXdxX3xX216xX38xX3xX219xX21axXe7xX3xX6dbxX1xXdxXafxX31xX3xX1d9xX1xX293xX3xX38xX7exX38xX21xX3xX4edxX31xX38xX38xX35xX3xX29xX26xX2xX84xX3xX7xXad9xX3xX79xX48xX6e7xX4xX3xX79xX48xX6xX3xX6cxXafxX3xX766xXdxX30xXexX3xX6dbxX6xX1dxX3xXexX2exX14xX38xX21xX3xX38xX7exX1dxX3xX38xX6xX35xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX5cxX35xX31xX38xX5fxX6xXdxX3xX62xX10xX5xX10xX7xXexX6xX111xX3xXcxXc6xX3xX29xX1aexX2xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7xX190xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2xX1a5xX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXexX79axX29xX26xX84xX5xX1aexXe7xX1b5xXbxX21xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1a5xX1aexX26xXbxXb6xX1ccxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4xX1d9xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xX1e4xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xXcxX15xXdxX3xXexX2exXdxX340xX38xX3xX5xXa1xX1dxX3x51ddxX31xX293xX38xX21xX3xX62xX1xX34xX31xX3xX29xX26xX2xX1aexX3xXexX226xX3xX4xX1xX4aaxX4xX3xX1xXe4xXdxX3xXexX1xX23xX38xX21xX3xX71xX4dxX29xX26xX2xX84xX3xX1dxX1exXdxX3xX79xX34xX35xX85xX3xX5xXdxX28fxX38xX3xX5fxX14xX6xX38xX1xX3xXf7xX10xXdxX1b5xXdxX38xX21xX3xX28xX3xX5cxX35xX31xX38xX5fxX6xXdxX3xX79xXa1xX3xX4xX1xX14xX3xX2exX6xX3xX1dxXab8xXexX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xXcxX2exX31xX38xX21xX3xX1223xX31xX4c3xX4xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX7xX10xX5fxX6xX38xX3xX4xXc90xX3xX38xX1xXc94xX3xX5cxX35xX31xX38xX5fxX6xXdxX3xX62xX10xX5xX10xX7xXexX6xXe7xX3xX766xX275xX3xX1dxX1exXdxX3xX79xX34xX35xX85xX3xX21xXdxX23xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX38xX275xX35xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xXcxX2exX31xX38xX21xX3xX1223xX31xX4c3xX4xX3xX79xXa1xX3xX79xX48xX6e7xX4xX3xX4xX18xX38xX21xX3xX190xX4c3xX85xX3xX5fxX6xX14xX3xX79xX21axX38xX21xX3xXexXc6xX3xX84xX117xXe7xX26xX26xX26xX28xX2xX2xX79axXe7xX26xX26xX26xX3xX6dbxX1xX34xX38xX3xX5fxX34xX38xX3xXexX30xX85xX3xXexX48xXd6xX38xX21xX3xX79xX48xXd6xX38xX21xX3xX29xX1aexX2xX28xX71xX417xX26xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX5cxX35xX31xX38xX5fxX6xXdxX3xX62xX10xX5xX10xX7xXexX6xX3xX5xX275xX3xXbxX1xXdxX28fxX38xX3xX190xX293xX38xX3xX38xX34xX38xX21xX3xX4xX324xXbxX3xX4xX2a3xX6xX3xX4f6xX5xX6xX38xXexX2exX6xX3x41a9xX31xX10xX5fxX14xX38xX21xX3xX28xX3xX1dxX21axXexX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX38xX21axXdxX3xX79xX44xX6xX3xXcxX2exX31xX38xX21xX3xX1223xX31xX4c3xX4xXe7xX3xXcxX15xXdxX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX79xX18xX38xX21xX3xX5fxX34xX38xX3xX38xX275xX35xX85xX3xX62xX10xX5xX10xX7xXexX6xX3xX79xX48xX6e7xX4xX3xX79xX44xX38xX1xX3xX6cxX44xX3xX21xXdxX235xX6xX3xX766xX10xX2exX38xX6xX3xX6cxX275xX3xX4f6xX5xX6xX38xXexX2exX6xX3xXexX2exX14xX38xX21xX3xX5fxX6dxX38xX21xX3xX7xX293xX38xX3xXbxX1xXaefxX1dxX3xX4xX2a3xX6xX3xX1xXa1xX38xX21xX3xX5cxX35xX31xX38xX5fxX6xXdxXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX5cxX14xX38xX5fxX6xX3x61cfxX105xX28xX766xX111xX3xXcxXc6xX3xX29xX84xX26xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX0xX4dxX7xXexX2exX14xX38xX21xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX0xXdxX1dxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX14xX6xXexX3xX14xX3xXexX14xX3xX1dxX14xXdxX3xX21xXdxX6xX3xX2xX26xX26xX3xX29xX26xX26xX3xXexX2exXdxX10xX31xX3xX21xX6xX35xX3xX3xX5xX14xX6xX38xX3xXexX1xXdxX3xXexX2exX31xX14xX38xX21xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX4dxX4dxXdxXe7xX190xX6xX14xX1xX6xXexXdxX38xX1xXe7xX6cxX38xX4dxX38xX10xX10exX7xX4dxX2xX84xX2xX1a5xX4dxX84xX84xX5fxX26xX2xX1a5xXexX79axX26xX29xX2xX5xX84xXe7xX1b5xXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5fxXexX1xX31xX1dxX190xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX10exXdxX5fxXexX1xX111xX1aexX26xX26xXbxXb6xX1ccxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX35xX111xX190xX5xX14xX4xX1d9xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX5xX10xX1e4xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1dxX6xX2exX21xXdxX38xX28xX2exXdxX21xX1xXexX111xX6xX31xXexX14xX1ccxX1xX10xXdxX21xX1xXexX111xX1a5xX26xX26xXbxXb6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX5cxX14xX38xX5fxX6xX3xX1448xX105xX28xX766xX3xX79xX6xX38xX21xX3xX79xX48xX6e7xX4xX3xX4xX14xXdxX3xX5xX275xX3xX1dxXb3xX31xX3xXb6xX10xX3xX4xX2exX14xX7xX7xX14xX6cxX10xX2exX3xX38xX1xXc94xX3xX38xX1xX324xXexX3xX6cxX275xX3xX2exX249xX3xX38xX1xX324xXexX3xX4xX2a3xX6xX3xX5cxX14xX38xX5fxX6xXe7xX3xX838xX10xX3xX4xXa4xX3xX4xX1xXdxXafxX31xX3xX5fxX275xXdxX3xXexX226xX38xX21xX3xXexX1xX340xX3xX71xXe7xX117xX117xX117xX1dxX1dxX85xX3xX2exX21axX38xX21xX3xX2xXe7xX84xX71xX1a5xX1dxX1dxX85xX3xX4xX6xX14xX3xX2xXe7xX1aexX26xX2xX1dxX1dxX85xX3xX4xX1xXdxXafxX31xX3xX5fxX275xXdxX3xX4xXd6xX3xX7xX4c6xX3xX29xXe7xX79axX79axX79axX1dxX1dxXe7xX3xX766xX275xX3xX4xX1xXdxXafxX31xX3xX4xX6xX14xX3xX21xX7axX1dxX3xX2xX417xX417xX1dxX1dxX3xX6cxX1exXdxX3xX21xXa4xX4xX3xXexX1xX14xX23xXexX3xXexX2exX48xX1exX4xX3xX6cxX275xX3xX7xX6xX31xX3xXexX48xXd6xX38xX21xX3xX4aaxX38xX21xX3xX29xX2xX3xX6cxX275xX3xX71xX71xX3xX79xX21axXe7xXcxX15xXdxX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX216xX38xX3xX219xX21axX85xX3xX5cxX14xX38xX5fxX6xX3xX1448xX105xX28xX766xX3xX79xX48xX6e7xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX275xX38xX1xX3xX29xX3xXbxX1xXdxX28fxX38xX3xX190xX293xX38xX3xX5xX275xX3xX1dxX23xX35xX3xXb6xX7exX38xX21xX3xX6cxX275xX3xX1dxX23xX35xX3xX5fxX7axX31xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX14xX5fxX35xXaxX12xX502xXdxX23xX3xX190xX23xX38xX3xX4xX2a3xX6xX3xX5cxX14xX38xX5fxX6xX3xX1448xX105xX28xX766xX3xX1dxX23xX35xX3xXb6xX7exX38xX21xX3xXexX15xXdxX3xXexX1xX44xX3xXexX2exX48xX49xX38xX21xX3xX216xX38xX3xX219xX21axX3xX5fxX6xX14xX3xX79xX21axX38xX21xX3xXexXc6xX3xX84xX84xX79axXe7xX26xX26xX26xX28xX417xX117xX117xXe7xX26xX26xX26xX3xX105xX31xXbxX10xX10xX3xX53dxXexX48xXd6xX38xX21xX3xX79xX48xXd6xX38xX21xX3xX29xX84xX26xX28xX71xX2xX29xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX553xXe7xX3xX62xX6dxX38xX3xX5cxX14xX38xX5fxX6xX3xX1448xX105xX28xX766xX3xXbxX1xXdxX28fxX38xX3xX190xX293xX38xX3xX1dxX23xX35xX3xX5fxX7axX31xX3xX4xXa4xX3xX21xXdxX23xX3xX190xX23xX38xX3xX5xX275xX3xX417xX84xX117xXe7xX26xX26xX26xX28xX117xX117xX117xXe7xX26xX26xX26xX3xX105xX31xXbxX10xX10xX3xX53dxXexX48xXd6xX38xX21xX3xX79xX48xXd6xX38xX21xX3xX71xX26xX79axX28xX71xX1a5xX84xX3xXexX2exXdxX30xX31xX3xX79xXe4xX38xX21xX553xXe7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4edxX14xX31xX2exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX766xXdxX10xXexX1223xX0xX4dxXbxX12