Nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại TP Hà Tĩnh sẵn sàng hỗ trợ thiết lập khu cách ly tập trung
(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh đang xúc tiến, liên hệ với một số khách sạn trên địa bàn để thiết lập các khu cách ly tự nguyện. Điều này giúp hỗ trợ các phường, xã khi kịch bản lượng công dân thực hiện cách ly tăng cao.
bd1cxcb6ex14e73x12ecax13e17x1111dxec41x17eabxe88fxX7x1093ax13a93xfa3fx17b5fx157bex1547bxX5xfe95xXax140cax14587xX1xXdx132f1x13e1dxX3x161f2xX1x15c2exX4xX1xX3xX7xf983x19206x13405xX3xX21xX1xcf68xX3xX21x15bdaxX1x173bfxX3xXexX20xXdxX3xXcx16aa5xX3x1296exX26xX3xXcx11a88xX21xX1xX3xX7x10f76xX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xf576xX3xXex14ac3x16e8fxX3xXexX1xXdx111edxXexX3xX5xd617xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5x17609xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX0x17d43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6x176b0xXaxX12xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xf9c9xX6xX21xX29xX3x129cbxf7efxX4xX3xXexXdxX4fxX21xX22xX3xX5xXdx160b5xX21xX3xX1x1091cxX3xca99x10472xXdxX3xd5d6x10af2xXexX3xX7x13ca7xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xXexX49xX9dxX21xX3xX8cx13797xX6xX3x16f14xX26xX21xX3xX8cx12d22xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXex16508xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21x14b8exX3x13780xXdxX16xX17xX3xX21xX26xX60xX3xX29xXdxX92xXbxX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1x16bb3xce9cxX21xX29xX22xX3xX91x123d9xX3xX19xX1xXdxX3xX19xXbexX4xX1xX3xXc1x18f3axX21xX3xX5xX108xX4axX21xX29xX3xX4x101f7xX21xX29xX3xX7ex19080xX21xX3xXexX1xXe3xX4xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXex1367dxX21xX29xX3xX4xX6x188c9xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf44fxX146xX7exX60xXaxX12xX0xXdxXa7xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx15464xX10xX21xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXax16b76xXdxX7exXexX1x181a6xX3x15b9exX2xd065xXbxX91xd3a2xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX17exX3x12032xX2x114cfxXbxX91xX185xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXebxXc1xX6xX146xX1xX6xXexXdxX21xX1xXebxXa3xX21xX6cxX21xX10xX179xX7xX6cxda6dxX2xX1b2xX18fxX6cxcc63xX18fxX7ex13023xX2xX2xX1b2xX182xX18fxX180xXexX1b7x13ab6xX1b7xX191xX1c3xX5xX191xXebx161aaxXbxX29xf123xX49xX9xX182xX18fxX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX20xXdxX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX179xXdxX7exXexX1xX9xXaxX180xX2xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX146xX21xXaxX12xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX8cxX6xX21xX29xX3xXexXdxX4fxX21xX3xX1xX26xX21xX1xX3xX19xX1xX11bxX146xX3xX7xX1bxXexX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xX8cxX11bxXa7xX3xXc1xX11bxX146xX3xXa3xX16xX3xX4x149bexX3xX7x14386xX3xXa3xX53xXexX3xX4xX1x10700xXexX3xXa3xX26xX3xX4xX1bxX4xX3xX60xX4fxX17xX3xXexXacxX3xXbxX1x1616fxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX8cxXc6xX3xX7xXa4xXa7xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexXe3xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12x14ec0xX21xX29xX3xX13xX29xX17xX60x16c81xX21xX3x170caxX17xX60xX3xX16axX108xX109xX21xX29xX22xX3xX32xX1x16dcbxX3xXexX49xX108xX2a7xX21xX29xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3x11275xX140xX21xX3xX1xX323xX6xX3x15becxX3xXcxX1xX125xX21xX29xX3xXexXdxX21xX3x101c6x10151xX157xX13xX316xX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1x11548xX3xX4xX1xX146xX3xXc1xXdxX4fxXexX17exX3xde62xX34xXdxXa1xX21xX3xX21xX6xX60xX22xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX8cxX10fxX3xX5xX26xXa7xX3xXa3xXdxXa1xX4xX3xXa3xXa4xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xX19xXdxX21xX1xX3xX7exX146xX6xX21xX1xX3xX7exXbexX4xX1xX3xXa3x108c3xX3xX5xX108xX17xX3xXexX49xX92xX3xXexX49xX9dxX21xX3xX8cxXbexX6xX3xXc1xX26xX21xX3xX8cxXc6xX3xX4xX1x15d4fxX3xX8cxXa8xX21xX29xX3xXbxX1xX108xX2a4xX21xX29xX3xX1bxX21xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xXexXe3xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xXcxX49xX9dxX21xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xX49xX26xX3xX7xX146xX1bxXexX3xXa3xX26xX3xX8cxX140xX21xX29xX3xX19x1151bxX3xX4xX3c6xX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX22xX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX7x1012fxX3xX19xXdxXc6xXa7xX3xXexX49xX6xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xXa3xX53xXexX3xX4xX1xX2afxXexX22xX3xXexX1xXe3xX4xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xX8cxd2f9xX60xX3xX8cxX3c6xX3xX4xX1bxX4xX3xfb76xX17xX60xX3xX8cxXbexX21xX1xX3xX8cxXacxXdxX3xXa3xXa4xXdxX3xXa3xXdxXa1xX4xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX20xXdxX3xX8cxX12axX60xX3xXex13234xX3xXa3xXdxXa1xX4xX3xXc1xXacxX3xXexX49x10a44xX22xX3xX7x151c4xXbxX3xX91xX4fxXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xXa3xXe3xX4xX3xXbxX1xX3aaxX4xX3xXa3xX3aaxX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX22xX3xX5xXe3xX4xX3xX5xX108xX4axX21xX29xX3xX4xX1xXacxXexX3xXexX49xXe3xX4xX22xX3xX60xX3xXexX4fxX22xX3xX1xX53xX17xX3xX4xX482xX21xX3xX8cxX4fxX21xX3xX4xX125xX21xX29xX3xXexX1bxX4xX3xXa3xXa1xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXc1xX17x1196dxX21xX29xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX22xX3xX140xX21xX3xX17xXacxX21xX29xXebxXebxXebxX3xXexX49xX108xXa4xX4xX3xX19xX1xXdxX3xX8cxX323xX21xX3xX4xX125xX21xX29xX3xX7exX12axX21xX3xXa3xX26xX146xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60x13c46xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX0xXdxXa7xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX21xXexX10xX49xX3xX7exXexX1xX17xXa7xXc1xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX7exXexX1xX17exX3xX180xX2xX182xXbxX91xX185xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX17exX3xX18fxX2xX191xXbxX91xX185xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXebxXc1xX6xX146xX1xX6xXexXdxX21xX1xXebxXa3xX21xX6cxX21xX10xX179xX7xX6cxX1b2xX2xX1b2xX18fxX6cxX1b7xX18fxX7exX1baxX2xX2xX1b2xX180xX182x177c5xXexX1b2xX1baxX1b2xX191xX180xX5xX191xXebxX1caxXbxX29xX1cdxX49xX9xX180xX18fxX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX20xXdxX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX179xXdxX7exXexX1xX9xXaxX180xX2xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX146xX21xXaxX12xX34xXdxXa1xX21xX3xX4xX323xX3xX182xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xXexX49xX9dxX21xX3xX8cxXbexX6xX3xXc1xX26xX21xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xX8cxXbexX6xX3xXbxX1xX108xX2a4xX21xX29xX3xX8cxXc6xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xXexXe3xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21xXebxX0xX10xXa7xX12xX3xXcxX49xX146xX21xX29xX3xX11bxX21xX1xX17exX3x15435xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3x14021xX1xXdxXexX10xX3xX32xX5xX6xX4xX10xX0xX6cxX10xXa7xX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xXedxX108xX4axX4xX3xXc1xXdxX4fxXexX22xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xX8cxX10fxX3xX4xX323xX3xX182xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX49xX9dxX21xX3xX8cxXbexX6xX3xXc1xX26xX21xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xXexXe3xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21xX22xX3xX29xX52fxXa7xX17exX3xX708xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX3x187c8xX6xX21xX22xX3xX34xX146xX26xX21xX29xX3xX13xX29xX12axX21xX3xX2xX22xX3xXedxX20xXdxX3xXc1xX26xX21xX29xX22xX3xX712xX1xXdxXexX10xX3xX32xX5xX6xX4xX10xX3xXa3xX26xX3xX13xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX11bxX146xX3xe9dcxX17xX6xX21xX29xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX16axX1bxX4xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xX7xX45cxX3xXc1xXacxX3xXexX49xX4cdxX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xXa3xX53xXexX3xX4xX1xX2afxXexX22xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXa7xXa8xXexX3xXbxX1xX482xX21xX3xX29xXdxX1bxX3xXexX1xX17xX9dxX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX185xX3xX157xX6xX21xX3xX16axX1xX2bxX3xX8cxX20xX146xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX16axX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX4xX1xXbexX17xX3xXexX49xX1bxX4xX1xX3xX21xX1xXdxXa1xXa7xX3xX4xX125xX21xX29xX3xXexX1bxX4xX3xX8cxXdxX16xX17xX3xX1xX26xX21xX1xX3xXexX20xXdxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX22xX3xXbxX1xX12axX21xX3xX4xX125xX21xX29xX3xX4xX1bxX4xX3xX5xXe3xX4xX3xX5xX108xX4axX21xX29xX3xX4xX125xX21xX29xX3xX6xX21xX22xX3xX48cxX17xX12axX21xX3xX7xXe3xX22xX3xX60xX3xXexX4fxX3xX8cxX11bxXa7xX3xXc1xX11bxX146xX3xXexX1xXe3xX4xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xX6xX21xX3xXexX146xX26xX21xX22xX3xXexX17xX12axX21xX3xXexX1xX3c6xX3xX21xX29xX1xXdxX9dxXa7xX3xX4xX1bxX4xX3xX48cxX17xX60xX3xX8cxXbexX21xX1xX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX22xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX157xX26xX3xX13xX29xX17xX60xX313xX21xX3xXcxX1xXbexX3xX7caxX6xX21xX3xX33axX3xc3daxXdxX1bxXa7xX3xX8cxXacxX4xX3xX708xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX7caxX6xX21xX3xX346xX8cxX108xX109xX21xX29xX3xX34xX26xX3xX34xX17xX60xX3xXcxX53xXbxX22xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX35dxX3xX4xX1xX146xX3xX1xX6xX60xX17exX3xX369xXcxX1xXe3xX4xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xXexX1xX10xX146xX3xX48cxX17xX60xX3xX8cxXbexX21xX1xX22xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xX8cxX10fxX3xXexX20xXa7xX3xXexX1xX109xXdxX3xX8cxX323xX21xX29xX3xX4xff79xX6xX3xX21xX29xX4c1xX21xX29xX3xX19xXdxX21xX1xX3xX7exX146xX6xX21xX1xXebxX3xX708xX1xXdxX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX8cx10436xXexX3xXa3xX2afxX21xX3xX8cxX16xX3xX7xXa00xX3xX7exX3aaxX21xX29xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xX5xX26xXa7xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX22xX3xXc1xX6xX21xX3xX8cxX482xX17xX3xXexX125xXdxX3xX4xe867xX21xX29xX3xXc1xX140xX21xX3xX19xX1xX146xX140xX21xX3xX21xX1xX108xX21xX29xX3xX8cxX10fxX3xX7xX17xX60xX3xX91x18d50xXexX3xXa3xX26xX3xX8cxX52fxX21xX29xX3xX432xX3xXa3xXa4xXdxX3xXa7xX146xX21xX29xX3xXa7xX17xXacxX21xX3xX4xX1xX17xX21xX29xX3xXexX6xX60xX3xX4x10ebcxX21xX29xX3xX4xX1xX4cdxX21xX1xX3xX48cxX17xX60xX16xX21xX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xX4xX125xX21xX29xX3xXexX1bxX4xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xXebxX3xX16axX1xX92xX21xX29xX3xXexX125xXdxX3xX7xX45cxX3xX4xX1xX3c6xX3xX8cxXa8xX21xX29xX3xX4xX12axX21xX3xX8cxXacxXdxX3xXa3xX26xX3xX4xX323xX3xXbxX1xX108xX2a4xX21xX29xX3xX1bxX21xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xX29xXdxX1bxX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xX1xX146xX3xX21xX29xX108xX109xXdxX3xX8cxX4fxX21xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xX1xX4axXbxX3xX5xX432xX3xX21xX1xX2afxXexX567xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX0xXdxXa7xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX21xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX7exXexX1xX17exX3xX180xX2xX182xXbxX91xX185xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX17exX3xX18fxX2xX191xXbxX91xX185xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXebxXc1xX6xX146xX1xX6xXexXdxX21xX1xXebxXa3xX21xX6cxX21xX10xX179xX7xX6cxX1b2xX2xX1b2xX18fxX6cxX1b7xX18fxX7exX1baxX2xX2xX1b2xX1b7xX191xX1c3xXexX1baxX180xX182xX191xX2xX5xX191xXebxX1caxXbxX29xX1cdxX49xX9xX180xX5e8xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX20xXdxX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX179xXdxX7exXexX1xX9xXaxX180xX2xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX146xX21xXaxX12xX34xXa1xX3xXexX1xXacxX21xX29xX3xX1xX26xX21xX1xX3xX5xX6xX21xX29xX3xX49xXdxX9dxX21xX29xX3xXc1xXdxXa1xXexX3xX7ex16d87xX21xX3xXa3xX26xX146xX3xX19xX1xX17xX3xXa3xXe3xX4xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX22xX3xXc1xX17xX52fxX21xX29xX3xX4xX3c6xX6xX3xX708xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX7caxX6xX21xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX708xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX7caxX6xX21xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xX4xX323xX3xX1b2xX182xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX22xX3xX8cxX108xX4axX4xX3xXexX49xX6xX21xX29xX3xXc1xXbexX3xX8cxX482xX60xX3xX8cxX3c6xX3xX29xXdxX108xX109xX21xX29xX22xX3xXexX3c6xX22xX3xX21xX1xX26xX3xXa3xXa1xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX49xXdxX9dxX21xX29xX3xXc1xXdxXa1xXexXebxX3xXcxX1xX10xX146xX3xX19xX4fxX3xX1xX146xX20xX4xX1xX3xX4xX3c6xX6xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xXexX146xX26xX21xX3xXc1xXa8xX3xX7xXacxX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX21xX26xX60xX3xX7xX45cxX3xX8cxX108xX4axX4xX3xXexX49xX108xX21xX29xX3xX7exX3aaxX21xX29xX3xX5xX26xXa7xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX4xX482xX21xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX986xX323xXbxX3xX7x11295xX4xX3xX4xXaaaxX21xX29xX3xX4xX1xX4cdxX21xX1xX3xX48cxX17xX60xX16xX21xX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xX4xX125xX21xX29xX3xXexX1bxX4xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xXc1xXa1xX21xX1xX22xX3xX708xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xX34xX146xX26xX21xX29xX3xX13xX29xX12axX21xX3xX2xX3xX346xX8cxX108xX109xX21xX29xX3xX34xX26xX3xX34xX17xX60xX3xXcxX53xXbxX22xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX35dxX3xXa3xXa4xXdxX3xX1b2xX191xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xXa68xX21xX29xX3xX4xX323xX3xX19xX4fxX3xX1xX146xX20xX4xX1xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xX5xX26xXa7xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX157xX26xX3xXcxX49xX482xX21xX3xXcxX1xXbexX3xX7caxX432xX3xX33axX3xX48cxX17xX11bxX21xX3xX5xX432xX3xX8cxXdxX16xX17xX3xX1xX26xX21xX1xX3xX708xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xX34xX146xX26xX21xX29xX3xX13xX29xX12axX21xX3xX2xX3xX4xX1xX146xX3xXc1xXdxX4fxXexX17exX3xX369xX16axX1xX92xX21xX29xX3xXexX125xXdxX3xX8cxX6xX21xX29xX3xX19xXdxXc6xXa7xX3xXexX49xX6xX3xX5xX20xXdxX3xXexX146xX26xX21xX3xXc1xXa8xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xXa3xX53xXexX3xX4xX1xX2afxXexX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX22xX3xXc1xX17xX52fxX21xX29xX3xX8cxXc6xX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xX8cxXdxX16xX17xX3xX19xXdxXa1xX21xX3xX8cxX1bxXbxX3xXdacxX21xX29xX3xX8cxX108xX4axX4xX3xXexX1xd8dexX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xXexX49xX2a7xX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xX4xX3c6xX6xX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxX567xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX0xXdxXa7xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16axX10xX21xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX7exXexX1xX17exX3xX180xX2xX182xXbxX91xX185xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX17exX3xX18fxX2xX191xXbxX91xX185xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXebxXc1xX6xX146xX1xX6xXexXdxX21xX1xXebxXa3xX21xX6cxX21xX10xX179xX7xX6cxX1b2xX2xX1b2xX18fxX6cxX1b7xX18fxX7exX1baxX2xX2xX1baxX2xX1b2xX1b7xXexX180xX180xX182xX1b7xX1baxX5xX191xXebxX1caxXbxX29xX1cdxX49xX9xX5e8xX1baxX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX20xXdxX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX179xXdxX7exXexX1xX9xXaxX180xX2xX182xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX6xXbxXexXdxX146xX21xXaxX12xX708xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xX34xX146xX26xX21xX29xX3xX13xX29xX12axX21xX3xX2xX3xX346xX8cxX108xX109xX21xX29xX3xX34xX26xX3xX34xX17xX60xX3xXcxX53xXbxX35dxX3xX8cxX108xX4axX4xX3xXexX49xX6xX21xX29xX3xXc1xXbexX3xX8cxX482xX60xX3xX8cxX3c6xX3xX29xXdxX108xX109xX21xX29xX3xXa3xX26xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xXa3xX53xXexX3xX4xX1xX2afxXexX3xXbxX1xXaaaxX3xX1xX4axXbxX3xX8cxXc6xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xXcxX4cdxX21xX1xX3xX8cxX4fxX21xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xXexX20xXdxX22xX3xX21xX4fxX17xX3xX19xX4cdxX4xX1xX3xX1xX146xX20xXexX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexXe3xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21xX3xXexX20xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX22xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX45cxX3xX4xX323xX3xXexX1xX9dxXa7xX3xX4cdxXexX3xX21xX1xX2afxXexX3xXexX49xX9dxX21xX3xX2xX191xX191xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXc1xXdxXa1xXexX3xX5xX53xXbxX22xX3xX8cxX1bxXbxX3xXdacxX21xX29xX3xXc1xXacxX3xXexX49xX4cdxX3xX2xX3xX21xX29xX108xX109xXdxX6cxXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xXexX1xX10xX146xX3xX48cxX17xX60xX3xX8cxXbexX21xX1xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX16axX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX3xX4xX3c6xX6xX3xX347xX157xX13xX316xX3xXexX2bxX21xX1xXebxX3xXedxXdxX16xX17xX3xX21xX26xX60xX3xX19xX1xX125xX21xX29xX3xX4xX1xX2bxX3xX8cxX1bxXbxX3xXdacxX21xX29xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21xX3xXa3x141b4xX21xX29xX3xX4xX3c6xX6xX3xXa7xXa8xXexX3xX7xXacxX3xX4xX125xX21xX29xX3xX7exX12axX21xX3xXexX1xXe3xX4xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXa7xX26xX3xX4xX2c2xX21xX3xX29xXdxX11bxXa7xX3xX1bxXbxX3xX5xXe3xX4xX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xX2a7xX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1xX108xX109xX21xX29xX22xX3xX91xX10fxX3xX19xX1xXdxX3xX19xXbexX4xX1xX3xXc1xX11bxX21xX3xX7xXacxX3xX5xX108xX4axX21xX29xX3xX4xX125xX21xX29xX3xX7exX12axX21xX3xXexX1xXe3xX4xX3xX1xXdxXa1xX21xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX140xX21xX29xX3xX4xX6xX146xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xd929xX3xXa7xXa8xXexX3xXbxX1xX108xX2a4xX21xX29xX3xX7exXdxXa1xX21xX3xX19xX1xX1bxX4xX22xX3xXbxX1xX108xX2a4xX21xX29xX3xX1bxX21xX3xX21xX26xX60xX3xX4xXa68xX21xX29xX3xX29xXdxX92xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX7exXbexX4xX1xX3xXa3xX3aaxX3xX5xX108xX17xX3xXexX49xX92xX3xX4xX323xX3xXexX1xXc6xX3xX7exX17xX60xX3xXexX49xXf1bxX3xX21xX29xX17xX52fxX21xX3xXexX1xX17xX3xX21xX1xX2afxXexX3xX8cxXbexX21xX1xX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xXexX1xX109xXdxX3xX29xXdxX6xX21xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xXa3xXaaaxX21xX29xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xX60xX3xXexX4fxXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xXcxX49xX146xX21xX29xX3xXexX49xX108xX109xX21xX29xX3xX1xX4axXbxX3xX4xX125xX21xX29xX3xX7exX12axX21xX3xX19xX1xX125xX21xX29xX3xX4xX323xX3xX21xX1xX17xX3xX4xX482xX17xX3xXexX1xXf1bxX3xXa3xXc7bxX21xX3xX8cxX108xX4axX4xX3xX8cxX11bxXa7xX3xXc1xX11bxX146xX3xX8cxX482xX60xX3xX8cxX3c6xX3xX4xX1xX4fxX3xX8cxXa8xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX20xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xX4xX3c6xX6xX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxXebxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX146xX7exX60xXaxX12xX34xXdxXa1xX21xX3xX21xX6xX60xX22xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX8cxX6xX21xX29xX3xXexXdxX4fxXbxX3xXexX3aaxX4xX3xX1xX146xX26xX21xX3xXexX1xXdxXa1xX21xX3xX4xX1bxX4xX3xX48cxX17xX60xX3xXexX49xXf1bxX21xX1xX3xXc1xX4d1xXexX3xXc1xX17xXa8xX4xX3xX8cxXc6xX3xX7xXa4xXa7xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexXe3xX3xX21xX29xX17xX60xXa1xX21xX22xX3xX8cxX1bxXbxX3xXdacxX21xX29xX3xX21xX1xXdxX16xX17xX3xX7xXe3xX3xX5xXe3xX6xX3xX4xX1xX120cxX21xX3xX4xX3c6xX6xX3xX4xX125xX21xX29xX3xX7exX12axX21xX22xX3xX8cxX52fxX21xX29xX3xXexX1xX109xXdxX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX4cdxX4xX1xX3xX4xXe3xX4xX3xX4xX1xX146xX3xX4xX125xX21xX29xX3xXexX1bxX4xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX16axX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX3xX4xX3c6xX6xX3xX8cxXbexX6xX3xXbxX1xX108xX2a4xX21xX29xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xX7exXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exX49xX10xX5xX6xXexX10xX7exXaxX12xX0xX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX9dxX21xX3xX48cxX17xX6xX21xX17exX0xX6cxX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX33axXexX1xX17xXa7xXc1xX33axX6xX21xX7exX33axX7xX6xXbxX146xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXa7xX2a7xX3xXexX1xX9dxXa7xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX1xX49xX10x1115axX9xXaxX6cxX60xX33axXexX10xX6cxXexXbxX33axX1xX6xX33axXexXdxX21xX1xX33axXa7xX146xX33axXexX1xX10xXa7xX33axX19xX1xX17xX33axX4xX6xX4xX1xX33axX5xX60xX33axXexX6xXbxX33axXexX49xX17xX21xX29xX6cxX1b2xX2xX1baxX2xX182xX1b7xXebxX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6cxXa7xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX1b2xX191xX6cxX21xX10xX179xX7xX6cxX1b2xX2xX1b2xX1b2xX6cxX1b7xX18fxX7exX191xX191xX2xX18fxX1baxX1baxX180xXexX1b2xX1baxX1c3xX180xX5e8xX5xX191xXebxX1caxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX20xXdxX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa3xX12xX0xX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXa7xX2a7xX3xXexX1xX9dxXa7xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX1xX49xX10xX158bxX9xXaxX6cxX60xX33axXexX10xX6cxXexXbxX33axX1xX6xX33axXexXdxX21xX1xX33axXa7xX146xX33axXexX1xX10xXa7xX33axX19xX1xX17xX33axX4xX6xX4xX1xX33axX5xX60xX33axXexX6xXbxX33axXexX49xX17xX21xX29xX6cxX1b2xX2xX1baxX2xX182xX1b7xXebxX1xXexXa7xXaxX12xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXa7xX2a7xX3xXexX1xX9dxXa7xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xXcxX49xX108xXa4xX4xX3xXa7xX4d1xXexX22xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX45cxX3xXexX49xX108xX21xX29xX3xX7exX3aaxX21xX29xX3xXexX1xX9dxXa7xX3xXcxX49xX108xX109xX21xX29xX3xXcxXdxXc6xX17xX3xX1xX120cxX4xX3xX13xX29xX17xX60xX313xX21xX3xX316xX17xX3xX346xXbxX1xX108xX109xX21xX29xX3xX13xX29xX17xX60xX313xX21xX3xX316xX17xX35dxX3xX8cxXc6xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xXa7xXa4xXdxX3xX4xX3c6xX6xX3xXexX1xX26xX21xX1xX3xXbxX1xXacxX3xXa3xXa4xXdxX3xX1baxX1b7xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX22xX3xX4xX1xX17xX60xXc6xX21xX3xXexX4c1xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX1xX120cxX4xX3xX7xX6xX21xX29xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX2a7xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa3xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xX7exXe3xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xXaxX3xX1xX49xX10xX158bxX9xXaxX6cxX60xX33axXexX10xX6cxXexXbxX33axX1xX6xX33axXexXdxX21xX1xX33axXexX1xXdxX10xXexX33axX5xX6xXbxX33axX4xX6xX4xX33axX19xX1xX17xX33axX4xX6xX4xX1xX33axX5xX60xX33axX7exX17xX33axXbxX1xX146xX21xX29xX6cxX1b2xX2xX1baxX2xX18fxX1b2xXebxX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6cxXa7xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX1b2xX191xX6cxX21xX10xX179xX7xX6cxX1b2xX2xX1b2xX1b2xX6cxX1b7xX18fxX7exX180xX2xX1b7xX1baxX5e8xX1baxX182xXexX18fxX182xX1baxX1b2xX191xX5xX191xXebxX1caxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX20xXdxX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa3xX12xX0xX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xX7exXe3xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xXaxX3xX1xX49xX10xX158bxX9xXaxX6cxX60xX33axXexX10xX6cxXexXbxX33axX1xX6xX33axXexXdxX21xX1xX33axXexX1xXdxX10xXexX33axX5xX6xXbxX33axX4xX6xX4xX33axX19xX1xX17xX33axX4xX6xX4xX1xX33axX5xX60xX33axX7exX17xX33axXbxX1xX146xX21xX29xX6cxX1b2xX2xX1baxX2xX18fxX1b2xXebxX1xXexXa7xXaxX12xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xX7exXe3xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX13xX29xX146xX26xXdxX3xX2xX1c3xX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xXexX49xX108xXa4xX4xX3xX8cxX323xX22xX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX45cxX3xXexX1bxXdxX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xX7exXe3xX3xXbxX1xX2c2xX21xX29xX3xX2a7xX3xX4xX1bxX4xX3xXexX49xX108xX109xX21xX29xX3xXa7xX482xXa7xX3xX21xX146xX21xX22xX3xXexXdxXc6xX17xX3xX1xX120cxX4xX3xXa3xX26xX3xXa7xXa8xXexX3xX7xXacxX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX3xXexX49xX9dxX21xX3xX8cxXbexX6xX3xXc1xX26xX21xX3xX8cxXc6xX3xX8cxX1bxXbxX3xXdacxX21xX29xX3xX19xX1xX11bxX3xX21xX140xX21xX29xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xX3xX4xX1xX146xX3xX4xX125xX21xX29xX3xX7exX12axX21xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa3xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX21xX12axX21xX29xX3xXa7xXdacxX4xX3xX4xX11bxX21xX1xX3xXc1xX1bxX146xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX16axX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX3xX4xX6xX146xX3xX21xX1xX2afxXexX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xX60xX3xXexX4fxXaxX3xX1xX49xX10xX158bxX9xXaxX6cxX60xX33axXexX10xX6cxX1xX6xX33axXexXdxX21xX1xX33axX21xX6xX21xX29xX33axXa7xX17xX4xX33axX4xX6xX21xX1xX33axXc1xX6xX146xX33axX4xX1xX146xX21xX29xX33axX7exXdxX4xX1xX33axX4xX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX33axX4xX6xX146xX33axX21xX1xX6xXexX33axXexX49xX146xX21xX29xX33axX4xX6xX4xX33axX4xX146xX33axX7xX146xX33axX60xX33axXexX10xX6cxX1b2xX2xX2xX18fxX1c3xX5e8xXebxX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX29xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX6cxXa7xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX1b2xX191xX6cxX21xX10xX179xX7xX6cxX1b2xX2xX2xX1b7xX6cxX2xX1baxX1baxX7exX191xX2xX191xX191xX191xX191xX1b2xXexX180xX182xX18fxX1c3xX1c3xX5xX191xXebxX1caxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX1xX26xX3xX21xX29xX1xX2bxX3xXexX20xXdxX3xXcxX32xX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xX1xX46xX3xXexX49xX4axX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xX5xX53xXbxX3xX19xX1xX17xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX60xX3xXexX53xXbxX3xXexX49xX17xX21xX29xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXa3xX12xX0xX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX21xX12axX21xX29xX3xXa7xXdacxX4xX3xX4xX11bxX21xX1xX3xXc1xX1bxX146xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX16axX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX3xX4xX6xX146xX3xX21xX1xX2afxXexX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xX60xX3xXexX4fxXaxX3xX1xX49xX10xX158bxX9xXaxX6cxX60xX33axXexX10xX6cxX1xX6xX33axXexXdxX21xX1xX33axX21xX6xX21xX29xX33axXa7xX17xX4xX33axX4xX6xX21xX1xX33axXc1xX6xX146xX33axX4xX1xX146xX21xX29xX33axX7exXdxX4xX1xX33axX4xX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX33axX4xX6xX146xX33axX21xX1xX6xXexX33axXexX49xX146xX21xX29xX33axX4xX6xX4xX33axX4xX146xX33axX7xX146xX33axX60xX33axXexX10xX6cxX1b2xX2xX2xX18fxX1c3xX5e8xXebxX1xXexXa7xXaxX12xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX21xX12axX21xX29xX3xXa7xXdacxX4xX3xX4xX11bxX21xX1xX3xXc1xX1bxX146xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX16axX146xXa3xXdxX7exX33axX2xX1c3xX3xX4xX6xX146xX3xX21xX1xX2afxXexX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xX60xX3xXexX4fxX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX49xX146xX21xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12x178a3xX2a7xX3x10902xX3xXexX4fxX3xX34xX26xX3xXcxX38xX21xX1xX3xX60xX9dxX17xX3xX4xX482xX17xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xX60xX3xXexX4fxX3xXexX49xX146xX21xX29xX3xXexX146xX26xX21xX3xX21xX29xX26xX21xX1xX3xX21xX12axX21xX29xX3xXa7xXdacxX4xX3xX4xX11bxX21xX1xX3xXc1xX1bxX146xX3xX4xX1xXacxX21xX29xX3xX7exXbexX4xX1xX3xX4xX6xX146xX3xX21xX1xX2afxXexX22xX3xX7xX3dxX21xX3xX7xX26xX21xX29xX3xXbxX1xX108xX2a4xX21xX29xX3xX1bxX21xX3xXdacxX21xX29xX3xXbxX1xX323xX3xXa3xXa4xXdxX3xXexXf1bxX21xX1xX3xX1xX17xXacxX21xX29xX3xX4xX323xX3xX4xX6xX3xXc1xXa1xX21xX1xX3xX91xX12axXa7xX3xX21xX1xX53xXbxX3xXa3xX26xX146xX3xX4xX2a4xX3xX7xX2a7xX3xX19xX1xX1bxXa7xX3xXc1xXa1xX21xX1xX22xX3xX4xX1xf565xX6xX3xXc1xXa1xX21xX1xXebxX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXa3xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX6cxX17xX5xX12xX0xX7exXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX6cxX7exXdxXa3xX12xX0xX6cxX7exXdxXa3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15197xX17xXexX1xX146xX49xXaxX12xX13xX29xX17xX60xX313xX21xX3x106a8xX6xX21xX1xX0xX6cxXbxX12
Nguyễn Oanh