10 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần
Mỹ Tâm, Tú Anh, Thu Thảo... khai thác sức hút bản thân qua những bộ cánh đa dạng.
33b8xdb78x4791x5d71xa06dxaaebxcd79xbb03xc4aaxX7xd7a7x3ac2x36dbxaff9x980bxc80exX5xaf7exXaxad2dxX2x5ce7xX3xf81fxa26exX3x9805xX1xfc1dxX19xX3x753bxXdx8fc6xXexX3xX16xf845xX4xX3x9821x9e6exXbxX3xX19xX1xdf8fxXexX3xXex5b85x4d00xX19xX0xdab6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6b4xX10xX6xe7e8xXaxX12x6a0axX17xX3xXcxX1bxX16xd161xX3xXcx714fxX3x5bf3xX19xX1xX50xX3xXcxX1xX31xX3xXcxX1xde53xbce8x91ecxX62xX62xX3x71dcxX1xX6xXdxX3xXexX1x3459xX4xX3xX7x9f5fxX4xX3xX1xX53xXexX3x5087xX60xX19xX3xXexX1xX1bxX19xX3xc694xX31xX6xX3xX19xX1x83e3xX19xd4e0xX3xX78xaccexX3xX4xX6dxX19xX1xX3xX27xX6xX3xX47xd689xX19xX89xX62xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4212xX61xX47xb1f4xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10x646bxXex3903xX6xX5xXdxX89xX19x360cxX3xX4xX10xX19xXexX10x5dbbx6338xXaxX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXax7ddaxXdxX47xXexX1xXc1xc7c4xf088xX14xXbxXb9xXc9xX1xX10xXdxX89xX1xXexXc1x508fxX14xX14xXbxXb9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX31xX16xX78xX3xX47xX1xXdxX47xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3x8bf4xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2x88b6xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14x44c3xX2xXebxX2xX159xXexX159xXdexX5xX14xX62xb316xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xc14fxX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159x9d53xX62x8b22xXdfxX198xXdfx7386xXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexXdfxX150xX198xX150xX5xX2xX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxf91axXadxXc9xXaxX12xca84xX3xX1x9ad8xX31xX3xXcxX53xX3xX55xX19xX1xX3xXb9xX31xX2dxXexX3xX1xXdxX20xX19xX3xX5xX8cxX19xX89xX3xX5x6794xXadxX3xXexX97xXdxX3xX7x544bxX3xX66xXdxX20xX19xX3xce05xX3xXcx60a3xX3xX44xX180xX4axX3xX66xX1xXdxX3xX47xXdxX20xX19xX3xX78xX8cxX3xX27xX32xX16xX3xXexXc8x6016xX19xX89xX3xXexX1x341cxX31xX3xXc8xX10xX19xX3xX5x59d9xX19xX89xX3xX16xX97xX19xX3xX4xb293xX6xX3x9191xXcxfd94xX3x3ea2xX2faxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX44xe07dxX6xX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexXebxX150xX2xX2xX5x5704xX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xXcxX1xXdxe16fxXexX3xX66xX47exX3xX27x9a06xX3xXc8xX2d2xX4xX3xXb9xc549xX3xX7xX1bxX31xX3xX89x5880xXdxX3xX4xX60xX16xX50xX3xXexX97xX61xX3xXbxX1xX61xX16xX3xX66xX1x6febxX61xX3xX5xX4a6xX61xX3xX89xXdxX53xXbxX3xX4axX17xX3xXcxX1bxX16xX3xXexX61xX60xX3xX7xX6dxX19xX89xX3xXexXc8xX2faxX19xX3xX7xX1bxX19xX3xX66xX1xX2dxX31xX3xX27xX2faxX16xX3xX19xX1xX97xX4xX3xX2d9xX3xX44xf571xX3xX30exX8cxXdxX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexX2xXebxX14xX42fxX5xXebxX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xX180x9b44xX19xX89xX3xX78xXdx7517xX31xX3xX47xXdxce12xX19xX3xXexXc8xX61xX19xX89xX3xX4xX1x9ff1xe271xX19xX89xX3xXexXc8x714axX19xX1xX3xX19xX4dcxXadxX50xX3xX47xXdxX117xX6xX3xX44x7fe4xX19xX89xX3xX30exX1xX31xX19xX89xX3xX4xX1x6d32xX19xX3xX4xX1xXdxX47exX4xX3xX117xX6dxXadxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX5xe8a2xX4xX1xX3xX16xX4dcxX3xX66xX1x8d02xX19xX89xX3xX66xX4a6xX16xX3xXbxX1xX32xX19xX3xX81xX31xXadxX47exX19xX3xXc8xX63fxX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexX198xXebxX14xX198xX5xXdexX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xX44xX61xX6xX3xX1xX2b0xX31xX3xX4axX17xX3xX312xXdxX19xX1xX3xX4xX31xd874xX19xX3xX1xX53xXexX3xX117xd4e4xXdxX3xX16xX2caxX31xX3xX27xX32xX16xX3xX6dxX19xX1xX3xX66xXdxX16xX3xX47xX2b0xXbxX3xX19xd35dxXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX47exX50xX3xXb9xX47exXbxX3xX19xX47exXbxX3xX78xX66bxX19xX89xX3xX78x5afcxX19xX1xX50xX3xX27xX2b0xX16xX3xX4xX1xX2dxXexX3xX117xX655xX656xX19xX89xX3xX89xXdxX60xX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexX198xX42fxX14xXdfxX5xXdfxX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xXcxX1xXdxX47exXexX3xX66xX47exX3xX27xX31xX694xXdxX3xX4xX6dxX3xX19xX31xX8cxXexX3xX19xX4dcxX3xX47xX61xX3xX55xX19xX1xX3xXcxX1xX655xX3xXexX1xX2d2xX4xX3xX1xXdxX20xX19xX3xX27xX10xX16xX3xXexX820xXdxX3xX4xX1xX61xX3xad23xXdxX64axX16xX3xX4axXadxX3xX19axcd0cxX3xX19xX4a6xXexX3xX7xX6xX19xX89xX3xXexXc8xX677xX19xX89xX50xX3xXadxX2faxX31xX3xX66xXdxX852xX31xX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexX42fxX2xX14xXebxX5xX198xX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xX44xX61xX6xX3xX1xX2b0xX31xX3xXcxX1xX31xX3xXcxX1xX60xX61xX3xX27xX28xXbxX3xX19xX1xX28xX3xX19xX1xX4dcxX19xX89xX3xX4xb35dxX19xX89xX3xX4xX1xXdxX47exX4xX3xX117xX6dxXadxX3xX5x73c8xX6xX3xX61xXc8xX89xX6xX19xba60xX6xX3xX16xX61xX19xX89xX3xX16xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX655xX3xX7xX655xX656xX19xX89xX3xX7xX820xX16xX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexX2xXdexX19axXdfxX5xX150xX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12x6b3cxXdxX2faxX31xX3xX16xX2caxX31xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX44x4c9fxX19xX89xX3xX4xX1xX677xX19xX3xX27xX32xX16xX3xX27xX485xX3xX4xX2f4xXexX3xXb9xX48cxX3xXbxX1xe9a0xX19xX89xX3xX66xX1xX61xX6dxX19xX89xX3xX27xX645xX3xX66xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6dxX4xX3xX5xX493xXdxX3xXexX1xX47exX3xX1xX65cxX19xX1xX3xXexX1xX645xX3xXexX97xXdxX3xX7xX2d2xX3xX66xXdxX20xX19xX3xX2d9xX3xXcxX2dcxX3xX44xX180xX4axX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexXebxXebxXdfxX42fxX5xX159xX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xX180xX6xX3xX7x6af1xX3xXcxXc8xX4dcxX3xX4axXadxX3xXexX61xX6dxXexX3xX5xX2faxX19xX3xX117xX48cxX3xX4xX6dxX3xXexe800xX19xX1xX50xX3xX1xXdxX20xX19xX3xX27xX97xXdxX3xX66xX1xXdxX3xX47xXdxX20xX19xX3xX4xXc8xX61xXbxXbbxXexX61xXbxX3xX4xXba0xX19xX89xX3xX81xX31xX32xX19xX3xX4xX97xXbxX3xX4xX6xX61xX3xXexX820xXdxX3xX1xX677xXbxX3xX78xX6dxX61xX3xX4xX30bxX6xX3xXcxXc8xX31xX19xX89xX3x6119xX31xX1bxX19xX3xbb40xX47xX61xX5xX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexX198xX42fxX2xX159xX5xX19axX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xXcxX1xXdxX47exXexX3xX66xX47exX3xX1exX6xX5xX10xX19xXexXdxX19xX61xX3xX47xX6dxX19xX89xX3xX4xX6xXbxX10xX3xX66xX47exXexX3xX1xX493xXbxX3xXexX53xXdxX3xXb9xX6dxX4xX1xX3xXexX61xX19xXbbxX7xX31xXc8xXbbxXexX61xX19xX3xX117xX4dcxX3xX89xXdxX4dcxXadxX3xX312xX61xX31xX78xX61xX31xXexXdxX19xX3xXexXc8xX2f4xX19xX89xX3xXexX97xX61xX3xX4xX1xX61xX3xX47xXdxX64axX19xX3xX117xXdxX2faxX19xX3xX16xX53xX6xX3xX312xXdxX19xX1xX3xX30exX89xX6xX3xXbxX1xX61xX19xX89xX3xX4xX6dxX4xX1xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX5xX68bxX4xX1xX50xX3xX47xX31xXadxX2faxX19xX3xX47xX6dxX19xX89xX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX3xX159xX198xX62xX19axXdfxX198xXdfxX19exXc9xXaxX3xX78xX61xXc8xX47xX10xXc8xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX89xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX47xX47xXdxX19xX89xX9xXaxXebxXaxX3xX6xX5xXdxX89xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc8xXaxX12xX0xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX16xX89xX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXd8xXdxX47xXexX1xXc1xX198xX19axX14xXbxXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXadxX3xX19xX1xX6xX19xX3xX117xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4xX3xX47xX10xXbxX3xX19xX1xX6xXexX3xXexX31xX6xX19xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc1xX35xX35xXdxX62xX78xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xX62xX117xX19xX35xX19xX10xXd8xX7xX35xX2xX150xXebxXdexX35xX150xX150xX47xX2xX14xX159xX2xXebxX2xX159xXexX198xXebxX2xX5xX2xX14xX62xX164xXbxX89xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX180xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXadxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexXbbxX6xX5xXdxX89xX19xXc1xX3xX164xX31xX7xXexXdxX2a8xXadxXc9xXaxX12xa1a5xX694xXdxX3xX89xXdxX4dcxXadxX3xX312xX61xX31xX78xX61xX31xXexXdxX19xX3xXb9xX31xXadxX2faxX19xX3xXexX1xX2dxX31xX3xX27xXf0exX19xX1xX3xX27xX6dxX3xX5xX4dcxX3xX5xX2d2xX6xX3xX4xX1xX677xX19xX3xXexX31xXadxX20xXexX3xX117xa9d4xXdxX3xX4xX30bxX6xX3xX47xXdxX64axX19xX3xX117xXdxX2faxX19xX3xXa00xX655xX656xX19xX89xX3xX180xf3d0xX16xX3xX312xXadxX19xX1xX3xX27xX645xX3xX16xXdxXb9xX3xX66xf6b5xX16xX3xX117xX6dxXadxX3xXexXc8xX64axX3xX117xX6xXdxX3xX1xX66bxX19xX89xX3xX19xX31xX47xX10xX3xX16xX852xX16xX3xX16xX97xXdxX50xX3xX1xX61xX4dcxX19xX3xXexX1xXdxX20xX19xX3xX1xX65cxX19xX1xX3xX60xX19xX1xX3xX81xX31x4fbbxX3xX4xX694xX3xX16xX61xX19xX89xX3xX16xX6xX19xX1xX50xX3xX19xX89xX677xXexX3xX19xX89xX4dcxX61xX62xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexXc8xX12xX0xX35xXexX78xX61xX47xXadxX12xX0xX35xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2exX61xX31xXc8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xX19xX89xX61xXdxX7xX6xX61xX62xX19xX10xXexX0xX35xXbxX12