Kia, Mazda, Peugeot đồng loạt giảm giá dịp cuối năm
Chào đón Giáng sinh và năm mới 2016, THACO đã tổ chức chương trình khuyến mại lớn, với nhiều ưu đãi và quà tặng cho khách hàng mua xe Kia, Mazda và Peugeot.
4223x7b94x430dx5e88x6340xX0x108bcxd0f2x9f4dxX3xX0xX1x5bc0xd22axa96fx70fax7bf0xe755xX10xd3f3x101fcxa8e5x698axX6x888exXex6155xX13xX3x7607xX6xXfxfbc4xXcx81d7xXfxdfe7xX5xXfxX1fxXcxf6d1xX19xcef3xfd60xX19x883cxX17xXcxce66x10205x52bfxX2bxXcxXexX2dx97a9xX17xXcxX2bxX6x8be7xcf21xXcxX2bxX6x107e4xXcxX5xa1b7xX14xXcxXdxX2ax5b4exX6xXcxX32x912bxX3dxX0x7a62xX1xXbxX3xX0xX14xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX14xde6cxX19xXfxX5xX13xX3x850exX1xaba8xX2dxXcxX30xd2fdxX32xXcxbab0xX6xX41xX32xX2bxXcxX10xX6xX32xX1xXcxX7xX67xXcxX32xX4dxX3dxXcxX3dx5aeexX6xXcxfb4dx9896xXbx977dxX1fxXcxX15xX5fxd8cexX65x4755xXcxX30xaa43xXcxX17x4c7axXcxXdxX1x8581xXdxXcxXdxX1x4905x6129xX32xX2bxXcxX17xbc04xfcb8xX32xX1xXcx43b2xX1xX2axea35x7dedxX32xXcxX3dxX37xX6xXcxXexX81xX32xX1fxXcxX7xX81xX6xXcxX32xX1xX6xcc98xX2axXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxX7xX67xXcx10398xX2axX67xXcxX17x53b4xX32xX2bxXcxXdxX1xX2dxXcxXa8xX1xX41xXdxX1xXcxX1xX67xX32xX2bxXcxX3dxX2axXfxXcx5386xX19xXcxX1cxX6xXfxX1fxXcxX21xXfxX23xX5xXfxXcxX7xX67xXcxX28xX19xX2axX2bxX19xX2dxX17x599exX0xX50xX14xX3xX0xX50xX5xX6xX7xX3xX0xX50xX1xX2xX3xX0xX14xXcxX10xX17xXabxXexX19xX12xX13xX17xX19xXe8xX17xec1cxXfxXexX6xX2bxX32x102a9xXcx4d75xX2axX10xX17xX6x42e9xXabxd9e9xX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX14x4a5exX2dxX5xXabxX13xX3xX15xX1xX19xX2dxXcxX30xX6bxX1fxXcxXa8xX1xX41xXdxX1xXcxX1xX67xX32xX2bxXcxX3dxX2axXfxXcxXdxX41xXdxXcxX5xdb97xX32xX2bxXcxXe8xX19xXcxX5xX2axXcxXexX44xXdxX1xXcxX5xX2dxXcxX15xX5fxX8cxX65xX8exXcxX14xX1x107e5xX32xXcxX14xX1xX49xX6xXcxf467xXfxX2dxXcxX2bxX31xX3dxX12dxXcxX1cxX6xXfxX1fxXcxX21xXfxX23xX5xXfxXcxX7xX67xXcxX28xX19xX2axX2bxX19xX2dxX17xXcxX11exXcxX17xXa3xX2dxX32xX2bxXcxX17xX1xc2d8xX6xXcxX2bxX6xXfxX32xXcxX32xX67xXabxXcxX10xfbbbxXcxX30xX9dxe059xXdxXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxX2bxX6xX3cxX3dxXcxX2bxX6xX41xX1fxXcxXbxXcxX32xX4dxX3dxXcxX17dxX3cxX2dxXcxX1xX6x9ad5xX3dxXcxX7xf7dexX17xXcxXdxX1x5532xX17xX1fxXcxX17dx681fxXcxX14xX1x102f4xXcxXa8xX6x4ae3xX32xXcxX7xX67xXcxXccxX2axX67xXcxX17xXd1xX32xX2bxXcxX30xXd1xXdxXcxX17dxX6xX1edxX17xXcxXexX67xXcxX17xX1xce00xXcxX8cxXdxXdxX2dxXa3xX1fxXcx9e04xXfxX3dxX10xX2axX32xX2bxXcxX6exXfxXexXfxXe8xXabxXcxa2e6xX2dxX17xX19xXcx9cb0xX1fxXcxX6exXfxXexXfxXe8xXabxXcxX15xXfxX17dxXcxX213xX84xX1fxXcxX6xX28xX1xX2dxX32xX19xXcxX87xX213xXcxXbxX87xX6exX138xXcxX6exX2dxXexX5xXcxX1xX2dxXd1xXdxXcxX6xX28xXfxX5xXcxX8cxX6xXa3xXcxX84xXcxXbxX87xX6exX138xXcxefb6xX6xX12bxX6xadaex10637xX6exX100xXcxX65xX1xX9dxX9exX32xX2bxXcxX17xXa3xXa4xX32xX1xXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxX7xX67xXcxXccxX2axX67xXcxX17xXd1xX32xX2bxXcxX41xX14xXcxX5xX1e9xX32xX2bxXcxX17x9230xXabxXcxX17x7865xX32xX2bxXcxX17xX1xX9dxX9exX32xX2bxXcxX1xX6xX1edxX2axX1fxXcxX3dxf52cxX2axXcxXe8xX19xX1fxXcxX14xX1xX6xcdfaxX32xXcxX17dxX3cxX32xXcxX7xX67xXcxXa8xX1xX2axXcxX7x10140xXdxXcxXdxX1e9xXcxX17xX1xX1d7xXcxX32xX1xX9dxXcxX10xXfxX2axX124xX0xX50xX14xX3xX0xX14xXcxX10xX17xXabxXexX19xX12xX13xX17xX19xXe8xX17xX11exXfxXexX6xX2bxX32xX124xXcxX126xX2axX10xX17xX6xX12bxXabxX12dxX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX14xX138xX2dxX5xXabxX13xX3xX1cxX6xXfxX124xXcxd205xX2axXcxX30xX91xX6xXcxX2bxX6xX41xX1fxXcxX17dxX3cxX2dxXcxX1xX6xX1d7xX3dxXcxX7xX1dbxX17xXcxXdxX1xX1e0xX17xX1fxXcxX14xX1xX1e9xXcxXa8xX6xX1edxX32xX1fxXcxXccxX2axX67xXcxX17xXd1xX32xX2bxXcxX30xXd1xXdxXcxX17dxX6xX1edxX17xX100xXcxX65xX41xXdxXcxX5xX15bxX32xX2bxXcxXe8xX19xXcxX30xX9dxX1b7xXdxXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxXdxXfxX2dxXcxX32xX1xX1e0xX17xXcxXexX67xXcxX222xX19xf1a1xXcxX213xX2dxXa3xX19xX32xX17xX2dxX1fxXcxX213xX19xX5xX2dxX32xXfxX1fxXcxX222xX19xX36exXcxX213xX14xX2dxXa3xX17xXfxX2bxX19xXcxX7xX67xXcxX8exX14xX17xX6xX3dxXfxX1fxXcxX7xX81xX6xXcxX17xX94xX32xX2bxXcxX2bxX6xX41xXcxX17xXa3xX44xXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxXdxX6bxXcxX17xX1xX1d7xXcxXexX2b4xX32xXcxX17xX81xX6xXcxX87xX227xXcxX17xXa3xX6xX1edxX2axXcxX30xX31xX32xX2bxX100xX0xX50xX14xX3xX0xX17xXfxX17dxXexX19xXcxX36exX6xX5xX17xX1xX12xX13xX84xX85xX85xX13xXcxXdxX19xXexXexX10xX14xXfxXdxX6xX32xX2bxX12xX13xXbxX13xXcxXdxX19xXexXexX14xXfxX5xX5xX6xX32xX2bxX12xX13xXbxX13xXcxX17dxX2dxXa3xX5xX19xXa3xX12xX13xX85xX13xXcxXfxXexX6xX2bxX32xX12xX13xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX13xX3xX0xX17xX17dxX2dxX5xXabxX3xX0xX17xXa3xX3xX0xX17xX5xX3xX0xXfxXcxX1xXa3xX19xX12bxX12xX13xX1xX17xX17xX14xX124xX50xX50xXdxX3dxX10xX100xXa8xX6xX19xX32xX17xX1xX2axXdxX100xX32xX19xX17xX100xX7xX32xX50xX23xX2dxX2dxX3dxX50xXbxX85xX85xX85xX50xX2axX14xXexX2dxXfxX5xX19xX5xX50xXdxX17xX7xXexXfxX32xX17dxXfxX32xX1xX50xX84xX85xXbxX227x8630xXbxX84xX474xXbxX84xX50xXa8xX6xXfxX11exX3dxXfxX23xX5xXfxX11exX14xX19xX2axX2bxX19xX2dxX17xX11exX5xX2dxX32xX2bxX11exXexX2dxXfxX17xX11exX2bxX6xXfxX3dxX11exX2bxX6xXfxX11exX5xX6xX14xX11exXdxX2axX2dxX6xX11exX32xXfxX3dxX100xX126xX14xX2bxX13xXcxX17xXfxXa3xX2bxX19xX17xX12xX13xX474xX17dxXexXfxX32xXa8xX13xX3xX0xX6xX3dxX2bxXcxX10xXa3xXdxX12xX13xX50xX50xX6xX100xX17dxXfxX2dxX1xXfxX17xX6xX32xX1xX100xX7xX32xX50xX32xX19xX36exX10xX50xXbxX227xX267xd1b0xX50xXbxX85xX227xX5xX87xXbxX227xX2xX4e5xX85xX85xX17xX4e5xX87x49f9xX227xX87xXexX85xX100xX126xX14xX2bxX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX2dxeafbxX3dxXfxX2bxX19xX13xXcxX50xX3xX0xX50xXfxX3xX0xX50xX17xX5xX3xX0xX50xX17xXa3xX3xX0xX50xX17xX17dxX2dxX5xXabxX3xX0xX50xX17xXfxX17dxXexX19xX3xX0xX5xX6xX7xX3xX0xX5xX6xX7xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xX5xX6xX7xX3xX0xX50xX5xX6xX7xX3xX0xX14xXcxX10xX17xXabxXexX19xX12xX13xX17xX19xXe8xX17xX11exXfxXexX6xX2bxX32xX124xXcxX126xX2axX10xX17xX6xX12bxXabxX12dxX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX14xX138xX2dxX5xXabxX13xX3xX21xXfxX23xX5xXfxX124xXcxX2xXcxX5xX15bxX32xX2bxXcxXe8xX19xXcxX65x49d1xX11exX227xX1fxXcxX87xXcxX7xX67xXcxX65xX5a7xX11exX4e5xXcxXexX67xXcxX32xX1x10535xX32xX2bxXcxX3dxX2aaxX2axXcxXe8xX19xXcxXdxX6bxXcxX3dxX98xXdxXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxXexX81xX32xXcxX32xX1xX1e0xX17xXcxXdxfef9xXfxXcxX21xXfxX23xX5xXfxX100xXcxX222xX1xX5bbxX32xX2bxXcxX5xX15bxX32xX2bxXcxXe8xX19xXcxXdxX15bxX32xXcxXexX37xX6xXcxX32xX1xX9dxXcxX84xX1fxXcxX2xXcxX7xX67xXcxX138xX15xX11exX227xX85xXcxXdxX6bxXcxX3dxX98xXdxXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxX17xX298xXcxX2xX87xXcxX17xX81xX6xXcxX227xX267xXcxX17xXa3xX6xX1edxX2axXcxX30xX31xX32xX2bxX100xX0xX50xX14xX3xX0xX14xXcxX10xX17xXabxXexX19xX12xX13xX17xX19xXe8xX17xX11exXfxXexX6xX2bxX32xX124xXcxX126xX2axX10xX17xX6xX12bxXabxX12dxX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX14xX138xX2dxX5xXabxX13xX3xX65xX2axX49xX6xXcxXdxX294xX32xX2bxX1fxXcxX17xX1e0xX17xXcxXdxX3cxXcxXdxX41xXdxXcxX5xX15bxX32xX2bxXcxXe8xX19xXcxX28xX19xX2axX2bxX19xX2dxX17xXcxX30xXbfxX2axXcxX10xX1b3xXcxX30xX9dxX1b7xXdxXcxX9dxX2axXcxX30xX91xX6xXcxX2bxX6xX41xXcxX30xXd1xXdxXcxX17dxX6xX1edxX17xXcxX7xX67xXcxX17xXd1xX32xX2bxXcxX17xX1xX20axXcxX8cxXdxXdxX2dxXa3xX100xX0xX50xX14xX3xX0xX17xXfxX17dxXexX19xXcxX36exX6xX5xX17xX1xX12xX13xX84xX85xX85xX13xXcxXdxX19xXexXexX10xX14xXfxXdxX6xX32xX2bxX12xX13xXbxX13xXcxXdxX19xXexXexX14xXfxX5xX5xX6xX32xX2bxX12xX13xXbxX13xXcxX17dxX2dxXa3xX5xX19xXa3xX12xX13xX85xX13xXcxXfxXexX6xX2bxX32xX12xX13xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX13xX3xX0xX17xX17dxX2dxX5xXabxX3xX0xX17xXa3xX3xX0xX17xX5xX3xX0xXfxXcxX1xXa3xX19xX12bxX12xX13xX1xX17xX17xX14xX124xX50xX50xXdxX3dxX10xX100xXa8xX6xX19xX32xX17xX1xX2axXdxX100xX32xX19xX17xX100xX7xX32xX50xX23xX2dxX2dxX3dxX50xXbxX85xX85xX85xX50xX2axX14xXexX2dxXfxX5xX19xX5xX50xXdxX17xX7xXexXfxX32xX17dxXfxX32xX1xX50xX84xX85xXbxX227xX474xXbxX84xX474xXbxX84xX50xXa8xX6xXfxX11exX3dxXfxX23xX5xXfxX11exX14xX19xX2axX2bxX19xX2dxX17xX11exX5xX2dxX32xX2bxX11exXexX2dxXfxX17xX11exX2bxX6xXfxX3dxX11exX2bxX6xXfxX11exX5xX6xX14xX11exXdxX2axX2dxX6xX11exX32xXfxX3dxX11exX1xX6xX32xX1xX11exX84xX100xX14xX32xX2bxX13xXcxX17xXfxXa3xX2bxX19xX17xX12xX13xX474xX17dxXexXfxX32xXa8xX13xX3xX0xX6xX3dxX2bxXcxX10xXa3xXdxX12xX13xX50xX50xX6xX100xX17dxXfxX2dxX1xXfxX17xX6xX32xX1xX100xX7xX32xX50xX32xX19xX36exX10xX50xXbxX227xX267xX4e5xX50xXbxX85xX227xX5xX87xXbxX227xX2xX4e5xX85xX85xX17xXbxX84xXbxX227xX267xX85xX85xX4e5xX84xXexXbxX100xX126xX14xX2bxX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX2dxX508xX3dxXfxX2bxX19xX13xXcxX50xX3xX0xX50xXfxX3xX0xX50xX17xX5xX3xX0xX50xX17xXa3xX3xX0xX17xXa3xX3xX0xX17xX5xX3xX0xXfxXcxX1xXa3xX19xX12bxX12xX13xX1xX17xX17xX14xX124xX50xX50xXdxX3dxX10xX100xXa8xX6xX19xX32xX17xX1xX2axXdxX100xX32xX19xX17xX100xX7xX32xX50xX23xX2dxX2dxX3dxX50xXbxX85xX85xX85xX50xX2axX14xXexX2dxXfxX5xX19xX5xX50xXdxX17xX7xXexXfxX32xX17dxXfxX32xX1xX50xX84xX85xXbxX227xX474xXbxX84xX474xXbxX84xX50xXa8xX6xXfxX11exX3dxXfxX23xX5xXfxX11exX14xX19xX2axX2bxX19xX2dxX17xX11exX5xX2dxX32xX2bxX11exXexX2dxXfxX17xX11exX2bxX6xXfxX3dxX11exX2bxX6xXfxX11exX5xX6xX14xX11exXdxX2axX2dxX6xX11exX32xXfxX3dxX11exX1xX6xX32xX1xX11exX2xX100xX14xX32xX2bxX13xXcxX17xXfxXa3xX2bxX19xX17xX12xX13xX474xX17dxXexXfxX32xXa8xX13xX3xX0xX6xX3dxX2bxXcxX10xXa3xXdxX12xX13xX50xX50xX6xX100xX17dxXfxX2dxX1xXfxX17xX6xX32xX1xX100xX7xX32xX50xX32xX19xX36exX10xX50xXbxX227xX267xX4e5xX50xXbxX85xX227xX5xX87xXbxX227xX2xX4e5xX85xX85xX17xXbxX84xXbxX227xX267xX85xX85xX4e5xX2xXexX84xX100xX126xX14xX2bxX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX2dxX508xX3dxXfxX2bxX19xX13xXcxX50xX3xX0xX50xXfxX3xX0xX50xX17xX5xX3xX0xX50xX17xXa3xX3xX0xX17xXa3xX3xX0xX17xX5xX3xX0xXfxXcxX1xXa3xX19xX12bxX12xX13xX1xX17xX17xX14xX124xX50xX50xXdxX3dxX10xX100xXa8xX6xX19xX32xX17xX1xX2axXdxX100xX32xX19xX17xX100xX7xX32xX50xX23xX2dxX2dxX3dxX50xXbxX85xX85xX85xX50xX2axX14xXexX2dxXfxX5xX19xX5xX50xXdxX17xX7xXexXfxX32xX17dxXfxX32xX1xX50xX84xX85xXbxX227xX474xXbxX84xX474xXbxX84xX50xXa8xX6xXfxX11exX3dxXfxX23xX5xXfxX11exX14xX19xX2axX2bxX19xX2dxX17xX11exX5xX2dxX32xX2bxX11exXexX2dxXfxX17xX11exX2bxX6xXfxX3dxX11exX2bxX6xXfxX11exX5xX6xX14xX11exXdxX2axX2dxX6xX11exX32xXfxX3dxX11exX1xX6xX32xX1xX11exX267xX100xX14xX32xX2bxX13xXcxX17xXfxXa3xX2bxX19xX17xX12xX13xX474xX17dxXexXfxX32xXa8xX13xX3xX0xX6xX3dxX2bxXcxX10xXa3xXdxX12xX13xX50xX50xX6xX100xX17dxXfxX2dxX1xXfxX17xX6xX32xX1xX100xX7xX32xX50xX32xX19xX36exX10xX50xXbxX227xX267xX4e5xX50xXbxX85xX227xX5xX87xXbxX227xX2xX4e5xX85xX85xX17xXbxX84xXbxX227xX267xX85xX85xX4e5xX267xXexX2xX100xX126xX14xX2bxX13xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX2dxX508xX3dxXfxX2bxX19xX13xXcxX50xX3xX0xX50xXfxX3xX0xX50xX17xX5xX3xX0xX50xX17xXa3xX3xX0xX50xX17xX17dxX2dxX5xXabxX3xX0xX50xX17xXfxX17dxXexX19xX3xX0xX5xX6xX7xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX5xX6xX7xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xX5xX6xX7xX3xX0xX5xX6xX7xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xXdxX19xX32xX17xX19xXa3xX3xX0xX50xX5xX6xX7xX3xX0xX50xX5xX6xX7xX3xX0xX14xXcxXdxXexXfxX10xX10xX12xX13xX14xX213xX2dxX2axXa3xXdxX19xX13xX3xX15xX1xX19xX2dxXcxX1cxX6xX19xX32xX17xX1xX2axXdxX100xX7xX32xX0xX50xX14xX3
congthanh