Kia Sorento 2021 mở bán tại châu Âu, dự kiến về Việt Nam trong năm nay
Kia Sorento 2021 tại châu Âu có 2 tùy chọn động cơ là hybrid 1.6L và diesel CRDi 2.2L. Xe có giá bán từ 50.810 USD tại Anh.
9ab2xfae6xc1c3xc255x11d6bx9bf2xf3a7xd002x10a17xX7x12825xe306x11074xbd08xe60fx111d6xX5xbccfxXaxc12bx103a0xXdxX6xX3xc3e1xbac4x10581xX10xf30bxXexX18xX3x10e40xfa3cxX1fxX2xX3xa042xe5e0xX3xc763x10e36xX1bxX3xXex124a0xXdxX3xX4xX1xccefx114bbxX3xe441xX32xabb0xX3xb4ddxb4a1xX3xb7a4xXdx108c6xX1bxX3x11dc8xb96bxX3x11125xXdx11f51xXexX3xa310xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bx10de2xX3xX1bxbb39xX24xX3xX1bxX6x11d9dxX0xe006xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedc1xX10xX6xX38xXaxX12xX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX3xX4xe2d9xX3xX1fxX3xXex1013axX58xX3xX4xX1xfb93xX1bxX3xfbf5xc3f2xX1bxX50xX3xX4xa20dxX3xX5xb772xX3xX1xX58xX27xX19xXdxX38xX3xX2xbb62xa281x116f8xX3xX40xXa3xX3xX38xXdxX10xX7xX10xX5xX3x9b47xc9a2x122d2xXdxX3xX1fxXadxX1fxXafxXadxX3x11fe6xX10xX3xX4xX8dxX3xX50xXdxX28xX3xX27xX28xX1bxX3xXexdd44xX3x121d6xX20xXadx102d3xX2xX20xX3xe0a5xX17xXbdxX3xXexX2cxXdxX3xd1f8xX1bxX1xXadxX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxa690xX3xX1fxXbxacc9xX3xX6xX32xXexX18x9eedxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXbbxX10xX1bxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax9d71xXdxX38xXexX1xX102xX3xXaexX2xXd7xXbxX106xX10cxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX102xX3xdcaexX2xX20xXbxX106xX10cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xf2dcxX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX102xX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xbbd7xX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX2xX2xX2xX20xXdaxXexX1caxX1cax115c4xXd7xXd7xX5xX20xXadxd25dxXbxX50x1059axX19xX9xX1fxX1dbxXd7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX13bxXdxX38xXexX1xX9xXaxXaexX2xXd7xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX151xX2xX20xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX106xXex11091xX6xX5xXdxX50xX1bxX102xX3xX1e1xX32xX7xXexXdxca5axX58xX10cxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX4xX1xb8d0xX1bxX1xX3xXexX1x114c1xX4xX3xX19xX6xX3xX24x12862xXexX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xXexX2cxXdxX3xXexX1xe1c8xX3xXexX19x11cdcx11c91xX1bxX50xX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX3xX40xXa3xX3xXe6xX1bxX1xX3xbe0bxX32xdb85xX4xX3xX40xa192xXdxX3xX1caxX3xXbxX1xXdx1226bxX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX9axX2c4xdf42xX4xX3xX9axX28xX1bxX1xX3xX7xX2daxX3xXexX1xX2a3xX3xXexX39xX3xX5xdddbxX1bxX3xX5xX2c4xX2efxXexX3xX5xXa3xX3xX1fxX36xX1caxX3xX40xXa3xX3xX151xXadxX3xX17xX18xX3xX40xX2dexXdxX3xXexX1xX3dxX3xX1xX45xX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX36xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX5xX9bxXexX3xX106xX28xX4xX3xX50xX302xX1bxX3xX1bxX1xX2c4xX3xXexX18xXa3xX1bxX3xX38xXdxX45xX1bxX3xX40xX41xX3xX1bxX50xX18xX2cxXdxX3xXexX1xbf21xXexX36xX3xX24xX6xX1bxX50xX3xX9axbe21xX24xX3xX3bxXdxec3bxX32xX3xX38xX28xX1bxX50xX3xX4x11f05xX6xX3xX24xX9bxXexX3xX4xX1xXdxX3dxX4xX3xX17xXdexX43xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX38xXdxX7xXbxX5xX6xX58xX102xX3xX27xX5xX18xX4xX3bxX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX5xX10xX292xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX19xXdxX50xX1xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX1fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexXd7xX1caxX1caxX20xX5xX2xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX12xe6abxX1xX302xX1bxX3xX9axX302xX32xX3xX106xX10xX3xX1bxb145xXdxX3xX27xX36dxXexX3xX40xX2dexXdxX3xX4x1007bxX24xX3xX5xX2c4xX2dexXdxX3xXexX1a1xX1bxX3xX1bxX1xXdxX45xXexX3xX1xed55xX1bxX1xX3xX24x11c3axXdxX3xX1xX527xX3xX9axe627xX4xX3xXexX19xX2c4xX1bxX50xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX3bxX3dxX3xX40xX32x10cd9xX1bxX50xX3xX40xX2a3xX4xX36xX3xX106xX10xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xXexX19xX6xX1bxX50xX3xX27xX2c0xX3xX7x101f4xX1bxX3xX4xX6xX24xX10xX19xX6xX3xX2d8xX32xX6xX1bxX3xX7xX28xXexX3xXbxX1xX29dxX6xX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX38xXdxX7xXbxX5xX6xX58xX102xX3xX27xX5xX18xX4xX3bxX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX5xX10xX292xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX19xXdxX50xX1xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX1caxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexX151xXdaxX20xa2b3xX5xX1fxXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX12xX69xX45xX3xXexX1xX2daxX1bxX50xX3xX9axfd0axX1bxX3xX4xX1xXdxX3dxX32xX3xX7xX28xX1bxX50xX3xX7x9c99xX3xX38xX533xX1bxX50xX3xX4xX56bxX1bxX50xX3xX1bxX50xX1xX45xX3xXafxa85bxXbdxX3xX40xX2dexXdxX3xX1caxX3xX4xX533xX24xX3xX9axX73cxX1bxX3xXbxX1xX6xX3xXexX28xX4xX1xX3xX27xXdxX45xXexX3xX40xXa3xX3xX38x10a25xX58xX3xX9axX73cxX1bxX3xXbdxXbcxXafxX3xX56bxX24xX3xXexX19xX97xX1bxX3xXbxX1xX29dxX6xX3xX38xX2c4xX2dexXdxX3xX40xXa3xX3xX3bxab42xX18xX3xX38xXa3xXdxX3xX9axX3dxX1bxX3xX5xX2c4xX2dexXdxX3xXexX1a1xX1bxX3xX1bxX1xXdxX45xXexXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX38xXdxX7xXbxX5xX6xX58xX102xX3xX27xX5xX18xX4xX3bxX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX5xX10xX292xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX19xXdxX50xX1xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX151xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexXaexX1fxX6b4xX2xX5xX1caxXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX12xX48xX50xX18xX2cxXdxX3xX1xX546xX1bxX1xX3xX9axX36dxX24xX3xX4xX1xX363xXexX3xX17xXdexX43xX3xX4xX37bxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xXexX1xX372xX3xX1xXdxX45xX1bxX3xX19xe649xX3xX25xX3xXbxX1xX302xX1bxX3xX9axX32xX56bxXdxX3xX40xX2dexXdxX3xX4xX28xX4xX3xX9axX2c4xX2c5xX1bxX50xX3xX4xX2aaxXexX3xX106xac43xX3xX4xX92xX1bxX50xX3xX2daxX1bxX50xX3xX106xX1a1xX3xX3bxX7a1xXbxX3xX4xfc4bxX3xX5xX2dexX1bxXadxX3xXbbxX533xX24xX3xX9axX73cxX1bxX3xX1xX36dxX32xX3xX9axX552xXexX3xX38xX97xX4xX3xX40xXa3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXa3xX1bxX1xX3xX1fxX3xXbxX1xX302xX1bxX3xXexX19xX56bxX1bxX50xX3xX3bxX1xX28xX3xX363xX1bxX3xXexX2c4xX2efxX1bxX50xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX38xXdxX7xXbxX5xX6xX58xX102xX3xX27xX5xX18xX4xX3bxX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX5xX10xX292xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxX3xX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX285xX19xXdxX50xX1xXexX102xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xXd7xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexX1fxX2xX1dbxX151xX5xX151xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xXexX19xX6xX1bxX50xX3xX27xX2c0xX3xX27xX9bxX3xX24xX31xX24xX3xX1xX2efxXbxX3xX3bxXdxX24xX3xX2xX1dbxX3xXdxX1bxX4xX1xX36xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX3bxX1xXdxX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1caxX3xX40xXa3xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX151xX3xX7xX25xX3xX1x9c1axX32xX3xX27xX9bxX3xX24xX31xX24xX3xX2xX6b4xX3xXdxX1bxX4xX1xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xXaexXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexXaexXdaxXdaxX6b4xX5xXd7xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX106xXexX285xX6xX5xXdxX50xX1bxX102xX3xX1e1xX32xX7xXexXdxX292xX58xX10cxXaxX12xXbbxX1a1xX3xX1caxX3xXbxX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX4xX37bxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX3xX9axX41xX32xX3xX4xX8dxX3xX24xXa3xX1bxX3xX1xX546xX1bxX1xX3xXexX1xX56bxX1bxX50xX3xXexXdxX1bxX3xX50xXdxX1a1xXdxX3xXexX19xX29dxX3xXdaxX3xXdxX1bxX4xX1xX3xX40xXa3xX3xX24xXa3xX1bxX3xX1xX546xX1bxX1xX3xXexX2daxX4xX3xX9axX9bxX3xX9axXdxX45xX1bxX3xXexX74bxX3xX2xX1fxX36xX1caxX3xXdxX1bxX4xX1xXadxX3xX51axX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX3xX7xX25xX3xX1xXbdaxX32xX3xX40xX56bxX3xX5xX53xX1bxX50xX3xX40xXa3xX3xX50xX1xX3dxX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX3xXexX29dxX4xX1xX3xX1xX2efxXbxX3xX4xX1xX2a3xX4xX3xX1bxX53xX1bxX50xX3xX7xX2c4xX25xXdxX36xX3xX9axXdxX41xX32xX3xX1xc195xX6xX3xX3bxX1xX29dxX3xX1xX36dxX32xX3xX1fxX3xX40xX92xX1bxX50xX3xX40xXa3xX3xX4xX74bxX6xX3xX50xXdxX8dxX3xX4xX1xX18xX3xX1xXa3xX1bxX50xX3xX50xX1xX3dxX3xXexX1xX2a3xX3xX1caxXadxXadxXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX1dbxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexXaexX2xX2xX2xX5xXaexXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX106xXexX285xX6xX5xXdxX50xX1bxX102xX3xX1e1xX32xX7xXexXdxX292xX58xX10cxXaxX12xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1caxX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX13xXdxX6xX3xXexX19xX6xX1bxX50xX3xX27xX2c0xX3xXexX1xX2e6xX24xX3xX4xX74bxX6xX3xX3bxX29dxX1bxX1xX3xXexX2daxXdxX3xX24xXa3xX32xX3xXbxX1xX29dxX6xX3xX7xX6xX32xX36xX3xX50xX1xX3dxX3xX1bxX50xa1a5xXdxX3xX27xX97xX4xX3xX38xX6xX3xX24xXa3xX32xX3xX9axX10xX1bxX3xX4xX1xd5a3xX1bxX1xX3xX9axXdxX45xX1bxX3xXdaxX3xX1xX2c4xX2dexX1bxX50xX3xX25xX3xXbxX1xX29dxX6xX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX3xX40xXa3xX3xX7xX2c4xX25xXdxX3xX25xX3xXbxX1xX29dxX6xX3xX7xX6xX32xXadxX3xXbbxX28xX4xX3xXexX29dxX1bxX1xX3xX1bxX53xX1bxX50xX3xX3bxX1xX28xX4xX3xXexX19xX2e6xX1bxX3xXbxX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX1bxXa3xX58xX3xX4xX8dxX3xXexX1xX372xX3xX3bxX372xX3xX9axX3dxX1bxX3xX1bxX1xX2c4xX3xX1xX45xX3xXexX1xX2daxX1bxX50xX3xX40xXdxd7faxX1bxX3xXexX1xX56bxX1bxX50xX3xXdexX43x10b71xX3xXbbxX18xX1bxX1bxX10xX4xXexX36xX3xX3bxX1xX25xXdxX3xX9axX9bxX1bxX50xX3xX27xd319xX1bxX50xX3xX1bxae52xXexX3xX1bxX1xX363xX1bxX36xX3xX4xX2daxXbxX3xX7xX6xX32xX3xX24xX25xX3xX9axXdxX45xX1bxXadxXadxXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xXdaxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexX151xX20xX151xXd7xX5xX1dbxXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX12xX51axX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX4xX6xX18xX3xX4xX363xXbxX3xX1bxX1xX363xXexX3xX5xXa3xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX151xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX1bxX31xX1bxX50xX3xX4xX363xXbxX3xX5xX2e6xX1bxX3xX50xX1xX3dxX3xX27xX97xX4xX3xX38xX6xX3xX48xX6xXbxXbxX6xX36xX3xX50xX1xX3dxX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1xX1017xX1bxX1xX3xX9axXdxX45xX1bxX3xX2xX20xX3xX1xX2c4xX2dexX1bxX50xX3xX40xXa3xX3xX4xX8dxX3xX4xX1xX2a3xX4xX3xX1bxX53xX1bxX50xX3xX1bxX1xX2dexX3xX40xX2c0xX3xXexX19xX29dxX36xX3xX4xX74bxX6xX3xX7xX527xX3xXexX19xX2c5xXdxX3xXexX18xXa3xX1bxX3xX4xX1a1xX1bxX1xX36xX3xX24xXa3xX1bxX3xX1xX546xX1bxX1xX3xX3bxX29dxX1bxX1xX3xX5xX28xXdxX3xX69xXdexXbdxX36xX3xX38xXa3xX1bxX3xX5xX18xX6xX3xd7fexX18xX7xX10xXadxXadxXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX6b4xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexX151xX151xXd7xX6b4xX5xXdaxXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX106xXexX285xX6xX5xXdxX50xX1bxX102xX3xX1e1xX32xX7xXexXdxX292xX58xX10cxXaxX12xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX5xXa3xX3xX24xb7e6xX32xX3xX106xX10xX3xX9axX302xX32xX3xXexXdxX2e6xX1bxX3xX4xX37bxX6xX3xX13xXdxX6xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xXexX19xX6xX1bxX50xX3xX27xX2c0xX3xX4xX56bxX1bxX50xX3xX1bxX50xX1xX45xX3xX12d2xX5xXdxX1bxX38xX285xX17xXbxX18xXexX3xX43xXdxX10xX13bxX3x1261exX18xX1bxXdxXexX18xX19xX3xc1bexX12d2xX43xX1495xa399xX36xX3xX1xX45xX3xXexX1xX2daxX1bxX50xX3xX1bxXa3xX58xX3xX27xX6xX18xX3xX50xX1003xX24xX3xX1fxX3xX4xX6xX24xX10xX19xX6xX3xX2d8xX32xX6xX1bxX3xX7xX28xXexX3xX50xX2aaxX1bxX3xXexX19xX2e6xX1bxX3xX50xX2c4xXa0xX1bxX50xX3xX4xX1xXdxX3dxX32xX3xX1xX36dxX32xXadxX3xX13xX1xXdxX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xXdxX45xX1bxX3xX4xX8dxX3xXbxX1xX2c4xXa0xX1bxX50xX3xXexXdxX45xX1bxX3xX1bxX10adxX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX40xX92xX1bxX50xX3xX9axXdxX372xX24xX3xX24xX92xX3xX4xX37bxX6xX3xXexXa3xXdxX3xX106xX3dxX36xX3xX1xX546xX1bxX1xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xXexX19xX32xX58xX41xX1bxX3xXexXd5xX3xX4xX6xX24xX10xX19xX6xX3xX25xX3xX50xX2c4xXa0xX1bxX50xX3xX4xX1xXdxX3dxX32xX3xX1xX36dxX32xX3xX7xe3ffxX3xX1bxX50xX6xX58xX3xX5xX36dxXbxX3xXexX2a3xX4xX3xX1xXdxX372xX1bxX3xXexX1xX2c0xX3xX1bxX50xX6xX58xX3xX40xX2c0xX3xXexX19xX29dxX3xX9axX1003xX1bxX50xX3xX1xX1003xX3xX4xX1xX29dxX1bxX1xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX2xX1fxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexXd7xXd7xXdaxX151xX5xX6b4xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1caxX3xX4xX54bxX1bxX50xX3xX4xX8dxX3xXexX92xX58xX3xX4xX1xX97xX1bxX3xX9axX9bxX1bxX50xX3xX4xXa0xX3xX38xXdxX10xX7xX10xX5xX3xXexX53xX1bxX50xX3xX28xXbxX3xXbbxXbcxXbdxXdxX3xX1fxXadxX1fxXafxX3xX3bxX3dxXexX3xX1xX2efxXbxX3xX4xX92xX1bxX50xX3xX1xX9bxXbxX3xX7xX2daxX3xXexX39xX3xX9axX9bxX1bxX50xX3xXdaxX3xX4xX363xXbxX36xX3xX7xX1a1xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX4xX56bxX1bxX50xX3xX7xX32xX363xXexX3xX2xX6b4xX6b4xX3xX24xX780xX3xX5xX39xX4xX3xX40xXa3xX3xX24xX56bxX285xX24xX10xX1bxX3xX106xX18xX2aaxX1bxX3xX4xX39xX4xX3xX9axX2cxXdxX3xX151xX151xX20xX3xX48xX24xXadxX3xX69xX45xX3xXexX19xX32xX58xX41xX1bxX3xX9axX9bxX1bxX50xX3xXbxX5xX32xX50xX285xXdxX1bxX3xX1xX58xX27xX19xXdxX38xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX7xX1557xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX50xXdxX2dexXdxX3xXexX1xXdxX45xX32xX3xX40xXa3xX18xX3xX4xX32xX2daxXdxX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX2xX1caxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexXaexX6b4xX1caxX5xX2xX20xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX12xb816xXdxX28xX3xX27xX28xX1bxX3xX4xX37bxX6xX3xX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xXexX2cxXdxX3xXe6xX1bxX1xX3xX3bxX1xX25xXdxX3xX9axXdxX372xX24xX3xXexXd5xX3xXd7xX20xXadxXdaxX2xX20xX3xXdexX17xXbdxX3xX149dxX2xX36xX2xX1dbxX3xXexe8f4xX3xX9axX1003xX1bxX50xX14a1xX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX36xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1caxX3xX4xX8dxX3xX50xXdxX28xX3xXexXd5xX3xXd7xX1caxXadxX6b4xXd7xX20xX3xXdexX17xXbdxX3xX149dxX2xX36xX1fxX151xX3xXexX1956xX3xX9axX1003xX1bxX50xX14a1xX3xX40xXa3xX3xXbxX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX4xX6xX18xX3xX4xX363xXbxX3xX1bxX1xX363xXexX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX151xX3xX4xX8dxX3xX50xXdxX28xX3xXexXd5xX3xXaexX2xXadxX151xX20xXd7xX3xXdexX17xXbdxX3xX149dxX2xX36xX151xX3xXexX1956xX3xX9axX1003xX1bxX50xX14a1xXadxX3xX13xXdxX6xX3xX4xX54bxX1bxX50xX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXbxX1xX2daxXdxX3xX24xX1456xX32xX3xX17xXdexX43xX3xX1bxXa3xX58xX3xXexX2cxXdxX3xa4b7xX2a3xX4xX3xX40xX2dexXdxX3xX50xXdxX28xX3xX27xX28xX1bxX3xX3bxX1xX25xXdxX3xX9axXdxX372xX24xX3xX151xXdaxXadxXaexXd7xXdaxX3xXdexX17xXbdxX3xX149dxX2xX36xX2xX3xXexX1956xX3xX9axX1003xX1bxX50xX14a1xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX50xXdxX1bxX102xX3xX1fxXbxX106xX3xX6xX32xXexX18xX10cxXaxX12xX0xXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX24xX50xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xX48xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xX3xX1a1xX1bxX1xX3xX2xX151xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXadxX27xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXadxX40xX1bxX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1caxX1fxX5axX2xX20xXdaxX38xXd7xX1fxX1fxX151xX20xX2xX1caxXexX1caxXaexXaexX2xX5xX2xX2xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX18xX1bxXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xX106xXexX285xX6xX5xXdxX50xX1bxX102xX3xX1e1xX32xX7xXexXdxX292xX58xX10cxXaxX12xX13xXdxX6xX3xX1495xX18xXexX18xX19xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xX9axX6xX1bxX50xX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXbxX1xX2daxXdxX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX40xX2dexXdxX3xX1caxX3xXbxX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX36xX3xX50xXdxX28xX3xX27xX28xX1bxX3xX38xX6xX18xX3xX9axX9bxX1bxX50xX3xX1dbxXaexX6b4xX285xXdaxX6b4xX6b4xX3xXexX19xXdxX45xX32xX3xX9axX1003xX1bxX50xXadxX3xXcxX1xX10xX18xX3xX1bxX1xXdxX41xX32xX3xX1bxX50xX32xX1003xX1bxX3xXexXdxX1bxX36xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX7xX1557xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX24xX6xX1bxX50xX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xX40xXa3xX18xX3xX4xX32xX2daxXdxX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX38xX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX27xX18xX38xX58xX12xX0xX5axXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xX38xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX19xX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX2e6xX1bxX3xX2d8xX32xX6xX1bxX102xX0xX5axX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX285xXexX1xX32xX24xX27xX285xX6xX1bxX38xX285xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdaxX3xX106xX10xX3xX24xX2dexXdxX3xX19xX533xX4xX3xX19xX2c0xX4xX1xX3xX19xX6xX3xX24xX2aaxXexX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xX9axX8dxX1bxX3xX4xXa0xX3xX1xX9bxXdxX3xX50xXdxX1a1xX24xX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX3xX27xX2cxX3xX1xXa3xX1bxX50xX3xX4xX1xX533xX4xX3xXexX19xXdxX45xX32xX3xX9axX1003xX1bxX50xXaxX3xX1xX19xX10xX292xX9xXaxX5axX106xX10xX5axXdaxX285xX106xX10xX285xX24xX18xXdxX285xX19xX32xX4xX285xX19xXdxX4xX1xX285xX19xX6xX285xX24xX6xXexX285xX40xXdxX10xXexX285xX1bxX6xX24xX285xX38xX18xX1bxX285xX4xX18xX285xX1xX18xXdxX285xX50xXdxX6xX24xX285xXexX19xX32xX18xX4xX285xX27xX6xX285xX1xX6xX1bxX50xX285xX4xX1xX32xX4xX285xXexX19xXdxX10xX32xX285xX38xX18xX1bxX50xX5axX2xX6b4xX151xXd7xX20xX1caxXadxX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX50xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX24xX10xX38xXdxX6xX5axX2xX1fxX20xX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1fxXaexX5axX2xX20xXd7xX38xX2xX2xX20xX20xXdaxX2xX2xXexXdaxXdaxXaexX1fxX5xX151xX285xX2xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX38xXdxX40xX12xX0xX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdaxX3xX106xX10xX3xX24xX2dexXdxX3xX19xX533xX4xX3xX19xX2c0xX4xX1xX3xX19xX6xX3xX24xX2aaxXexX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xX9axX8dxX1bxX3xX4xXa0xX3xX1xX9bxXdxX3xX50xXdxX1a1xX24xX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX3xX27xX2cxX3xX1xXa3xX1bxX50xX3xX4xX1xX533xX4xX3xXexX19xXdxX45xX32xX3xX9axX1003xX1bxX50xXaxX3xX1xX19xX10xX292xX9xXaxX5axX106xX10xX5axXdaxX285xX106xX10xX285xX24xX18xXdxX285xX19xX32xX4xX285xX19xXdxX4xX1xX285xX19xX6xX285xX24xX6xXexX285xX40xXdxX10xXexX285xX1bxX6xX24xX285xX38xX18xX1bxX285xX4xX18xX285xX1xX18xXdxX285xX50xXdxX6xX24xX285xXexX19xX32xX18xX4xX285xX27xX6xX285xX1xX6xX1bxX50xX285xX4xX1xX32xX4xX285xXexX19xXdxX10xX32xX285xX38xX18xX1bxX50xX5axX2xX6b4xX151xXd7xX20xX1caxXadxX1xXexX24xXaxX12xXdaxX3xX106xX10xX3xX24xX2dexXdxX3xX19xX533xX4xX3xX19xX2c0xX4xX1xX3xX19xX6xX3xX24xX2aaxXexX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xX9axX8dxX1bxX3xX4xXa0xX3xX1xX9bxXdxX3xX50xXdxX1a1xX24xX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX3xX27xX2cxX3xX1xXa3xX1bxX50xX3xX4xX1xX533xX4xX3xXexX19xXdxX45xX32xX3xX9axX1003xX1bxX50xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xXcxX19xX18xX1bxX50xX3xXexX1xX2c5xXdxX3xX50xXdxX6xX1bxX3xXexX2dexXdxX36xX3xX24xX9bxXexX3xX7xX2daxX3xX24xX1456xX32xX3xX106xX10xX3xX24xX2dexXdxX3xX7xX1557xX3xX19xX6xX3xX24xX2aaxXexX3xXexX1xX2c0xX3xXexX19xX2c4xX2c5xX1bxX50xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xXadxX3xX69xX6xXdxX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX7xX2daxX3xX9axX8dxX3xX50xX302xX1bxX3xX1bxX1xX2c4xX3xX4xX1xX2aaxX4xX3xX4xX1xX2aaxX1bxX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX5xX2aaxXbxX3xX19xX28xXbxX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX2c4xX2dexX4xXadxX3xXbbxX28xX4xX3xX24xX1456xX32xX3xX106xX10xX3xX4xXe23xX1bxX3xX5xX2cxXdxX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX3xX3bxX1xX1a1xX3xX1bxX53xX1bxX50xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX1bxX9bxXdxX3xX9axX2c0xX6xX3xX1xX18xX28xX3xX9axX372xX3xX9axX8dxX1bxX3xX2c4xX32xX3xX9axX780xXdxX3xXexX1xX32xX3dxXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX38xXdxX40xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX10xX38xX18xX1bxX6xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX4xX1xX29dxX1bxX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX5xX9bxX3xX38xXdxX45xX1bxX102xX3xX1a10x108d6xXbxX3xX1xXa0xX1bxX36xX3xX19xX9bxX1bxX50xX3xX19xX780xXdxX3xX1xXa0xX1bxXaxX3xX1xX19xX10xX292xX9xXaxX5axX106xX10xX5axX3bxXdxX6xX285xX7xX10xX38xX18xX1bxX6xX285xX1fxX20xX1fxX2xX285xX4xX1xXdxX1bxX1xX285xXexX1xX32xX4xX285xX5xX18xX285xX38xXdxX10xX1bxX285xX38xX10xXbxX285xX1xX18xX1bxX285xX19xX18xX1bxX50xX285xX19xX6xXdxX285xX1xX18xX1bxX5axX2xX6b4xX151xX1fxX151xXdaxXadxX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX50xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX24xX10xX38xXdxX6xX5axX2xX1fxX20xX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX1fxXd7xX5axX2xX20xXdaxX38xX1caxX20xX6b4xX151xX151xXd7xX6b4xXexX6b4xXd7xXdaxX2xXaexX5xX20xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX38xXdxX40xX12xX0xX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX10xX38xX18xX1bxX6xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX4xX1xX29dxX1bxX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX5xX9bxX3xX38xXdxX45xX1bxX102xX3xX1a10xX2066xXbxX3xX1xXa0xX1bxX36xX3xX19xX9bxX1bxX50xX3xX19xX780xXdxX3xX1xXa0xX1bxXaxX3xX1xX19xX10xX292xX9xXaxX5axX106xX10xX5axX3bxXdxX6xX285xX7xX10xX38xX18xX1bxX6xX285xX1fxX20xX1fxX2xX285xX4xX1xXdxX1bxX1xX285xXexX1xX32xX4xX285xX5xX18xX285xX38xXdxX10xX1bxX285xX38xX10xXbxX285xX1xX18xX1bxX285xX19xX18xX1bxX50xX285xX19xX6xXdxX285xX1xX18xX1bxX5axX2xX6b4xX151xX1fxX151xXdaxXadxX1xXexX24xXaxX12xX13xXdxX6xX3xX17xX10xX38xX18xX1bxX6xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX4xX1xX29dxX1bxX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX5xX9bxX3xX38xXdxX45xX1bxX102xX3xX1a10xX2066xXbxX3xX1xXa0xX1bxX36xX3xX19xX9bxX1bxX50xX3xX19xX780xXdxX3xX1xXa0xX1bxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX17xX6xX32xX3xX19xX363xXexX3xX1bxX1xXdxX41xX32xX3xX24xX18xX1bxX50xX3xX4xX1xX2c5xX36xX3xX4xX32xX2daxXdxX3xX4xX92xX1bxX50xX3xX13xXdxX6xX3xX17xX10xX38xX18xX1bxX6xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX1xX18xXa3xX1bxX3xXexX18xXa3xX1bxX3xX24xX2dexXdxX3xX9axX780xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX40xX7a1xX1bxX3xX24xXa3xX1bxXadxX3xXc6xX10xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX7xX1557xX3xX9axX2c4xX2efxX4xX3xX50xXdxX6xX18xX3xX9axX3dxX1bxX3xXexX6xX58xX3xX3bxX1xX28xX4xX1xX3xX1xXa3xX1bxX50xX3xX40xXa3xX18xX3xX4xX32xX2daxXdxX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX38xXdxX40xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX1097xXbxXexXdxX24xX6xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX27xX1a1xX1bxX3xX1xXdxX45xX32xX3xX7xX32xX363xXexX3xX4xX6xX18xX3xX5xX9bxX3xX38xXdxX45xX1bxX36xX3xXexX1xX28xX4xX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX69xX18xX1bxX38xX6xX3xXe6xX4xX4xX18xX19xX38xXaxX3xX1xX19xX10xX292xX9xXaxX5axX106xX10xX5axX3bxXdxX6xX285xX18xXbxXexXdxX24xX6xX285xX1fxX20xX1fxX2xX285xX27xX6xX1bxX285xX1xXdxX10xX32xX285xX7xX32xX6xXexX285xX4xX6xX18xX285xX5xX18xX285xX38xXdxX10xX1bxX285xXexX1xX6xX4xX1xX285xXexX1xX32xX4xX285xX1xX18xX1bxX38xX6xX285xX6xX4xX4xX18xX19xX38xX5axX2xX6b4xX2xX6b4xX2xX1fxXadxX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX50xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX24xX10xX38xXdxX6xX5axX2xX1fxX20xX5axX1bxX10xX13bxX7xX5axX1fxX20xX2xX6b4xX5axX2xX20xXdaxX38xX2xX20xX6b4xX1caxX1dbxX1fxX1caxXexX6b4xXaexX20xX151xX1dbxX5xX20xXadxX1e1xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX10xX1bxXexX18xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX1bxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX34xX32xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxXdxX3dxX1bxX3xX40xX41xX3xX43xXdxX45xXexX3xX48xX6xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xX1bxX53xX24xX3xX1bxX6xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX38xXdxX40xX12xX0xX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX6xX3xX1097xXbxXexXdxX24xX6xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX27xX1a1xX1bxX3xX1xXdxX45xX32xX3xX7xX32xX363xXexX3xX4xX6xX18xX3xX5xX9bxX3xX38xXdxX45xX1bxX36xX3xXexX1xX28xX4xX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX69xX18xX1bxX38xX6xX3xXe6xX4xX4xX18xX19xX38xXaxX3xX1xX19xX10xX292xX9xXaxX5axX106xX10xX5axX3bxXdxX6xX285xX18xXbxXexXdxX24xX6xX285xX1fxX20xX1fxX2xX285xX27xX6xX1bxX285xX1xXdxX10xX32xX285xX7xX32xX6xXexX285xX4xX6xX18xX285xX5xX18xX285xX38xXdxX10xX1bxX285xXexX1xX6xX4xX1xX285xXexX1xX32xX4xX285xX1xX18xX1bxX38xX6xX285xX6xX4xX4xX18xX19xX38xX5axX2xX6b4xX2xX6b4xX2xX1fxXadxX1xXexX24xXaxX12xX13xXdxX6xX3xX1097xXbxXexXdxX24xX6xX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX27xX1a1xX1bxX3xX1xXdxX45xX32xX3xX7xX32xX363xXexX3xX4xX6xX18xX3xX5xX9bxX3xX38xXdxX45xX1bxX36xX3xXexX1xX28xX4xX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX69xX18xX1bxX38xX6xX3xXe6xX4xX4xX18xX19xX38xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX19xX18xX1bxX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX43xX2dexXdxX3xX4xX56bxX1bxX50xX3xX7xX32xX363xXexX3xX3bxX1xX18xX1a1xX1bxX50xX3xX1fxX6b4xX20xX3xX24xX780xX3xX5xX39xX4xX36xX3xX13xXdxX6xX3xX13xXd7xX5axX1097xXbxXexXdxX24xX6xX3xX1912xXcxX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX7xX1557xX3xX5xXa3xX3xXbxX1xXdxX2e6xX1bxX3xX27xX1a1xX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xX363xXexX3xX4xX37bxX6xX3xX1097xXbxXexXdxX24xX6xX3xXexXd5xX3xXexX19xX2c4xX2dexX4xX3xX9axX3dxX1bxX3xX1bxX6xX58xXadxX3xX13xX3dxXexX3xX1xX2efxXbxX3xX40xX2dexXdxX3xX3bxXdxX372xX32xX3xX38xX28xX1bxX50xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX3bxX3dxX3xX24xX6xX1bxX50xX3xX9axX36dxX24xX3xXbxX1xX18xX1bxX50xX3xX4xX28xX4xX1xX3xXexX1xX372xX3xXexX1xX6xX18xX36xX3xX1097xXbxXexXdxX24xX6xX3xX1912xXcxX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xX7xX1557xX3xX9axX10xX3xX38xX97xX6xX3xXexX19xX39xX4xX3xXexXdxX3dxXbxX3xX9axX3dxX1bxX3xX1bxX1xXbdaxX1bxX50xX3xX24xX1456xX32xX3xX106xX10xX3xX9axX2daxXdxX3xXexX1xX37bxX3xX9axX28xX1bxX50xX3xX50xX2c5xX24xX3xXexX19xX18xX1bxX50xX3xXbxX1xX31xX1bxX3xX3bxX1xX10b2xX4xX3xX1bxX1xX2c4xX3xX69xX18xX1bxX38xX6xX3xXe6xX4xX4xX18xX19xX38xX3xX40xXa3xX3xXcxX18xX58xX18xXexX6xX3xXbbxX6xX24xX19xX58xXadxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX38xXdxX40xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX32xX5xX12xX0xX38xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX5axX38xXdxX40xX12xX0xX5axX38xXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX18xX32xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3x116fexXdxX1bxX50xX0xX5axXbxX12