BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN& PTNN tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng 6 nhân sự
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020, gồm: 01 Nhân viên Hành chính - Tổng hợp; 03 Nhân viên Tài chính - Kế toán; 02 Nhân viên Kỹ thuật - Giám sát.
51e6xfd3ax97d7xb5c4x10461x10a66xc8c4x7d0ex5916xX7x1089exa080xd160x9238x1125cx5d5fxX5x971bxXaxd6fcxa521xeffdxc2caxX3x100b8x67bdxX3xf8e9xde74xX3xe94cxe5bbxf35bxX3xXex63c6xX3xca29xbe28xf77exX3xX17xX18xX1bx98b5xX3xX4xf1dbxX1bxX2bxX3xXexf591xe9d1xX1bxX1xX3x8948xX38xd177xX3xc2cdxXcxX38xX38xX3xXex71bcxX1bxX1xX3xa3afx9499xX3xXcxed4fxX1bxX1xX3xXexX1fxX26xd65cxX1bxX3xX17xfe33xX1bxX2bxX3x116bfxX3xX1bxX1xX25xX1bxX3xX7xX18xX0x5d3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX6xX1bxX3xX14xX1fxe45axX1bxX3xX5x77c0xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX17xX18xX1bxX2bxX3xX4xX2exX1bxX2bxX3xXexX33xX34xX1bxX1xX3xX38xX2exX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdx1084dxXbxX3xd5f7xX47xX3xX3cxX1xX1axXexX3xXexX33xXdxX51xX1bxX3xX1bxX2exX1bxX2bxX3xXexX1xX2exX1bxX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX3xXexX1xX2exX1bxX2bxX3x10fb9xX1axbd91xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX3xX17xX55xX1bxX2bxX3xXb1xXdx9c89xX1bxX3xX4xX1xf16fxX4xX3xX1dx1023axXexX3x7087xX3xX1bx120bdx8812xX3x6433x74d2xXffxX100x80a3xX3xX2bxa9b3xXfdxea82xX3xX100xX2xX3xX38xX1xX25xX1bxX3xXb1xXdxXedxX1bxX3xX46xX47xX1bxX1xX3xX4xX1xffebxX1bxX1xX3x5e59xX3xXcx1061exX1bxX2bxX3xX1xXf6xXbx10ebcxX3xX100xXf9xX3xX38xX1xX25xX1bxX3xXb1xXdxXedxX1bxX3xXcxX47xXdxX3xX4xX1xX11exX1bxX1xX3xX122xX3xf29cx11a73xX3xXexXdexX1axX1bxX12cxX3xX100xXffxX3xX38xX1xX25xX1bxX3xXb1xXdxXedxX1bxX3xX147xdf06xX3xXexX1xX1fx615cxXexX3xX122xX3xfbb7xXdxX1axXfdxX3xX7xX1axXex688axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX122xX6xX5xXdxX2bxX1bxX108xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX33xX12cxXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xXcxX46x11ecaxX38xX168xX3xX13x81d3xc4a9xX3xXcx678bxde69xae66xX38xX3xeffexdc22xX38xX168xX3x11439xfe1bx55f7xX38xX3x7d17xX46xb6d7xX1c4xX3x11304x6d21xXcxX3xXf9xX3xX38xeb99xef17xX3xXffxX100xXffxX100xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX13xX6xX1bxX3xX14xX1fxX7exX1bxX3xX5xX82xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX17xX18xX1bxX2bxX3xX4xX2exX1bxX2bxX3xXexX33xX34xX1bxX1xX3xX38xX2exX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdxXaexXbxX3xXb1xX47xX3xX3cxX1xX1axXexX3xXexX33xXdxX51xX1bxX3xX1bxX2exX1bxX2bxX3xXexX1xX2exX1bxX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX3xXexX1xX2exX1bxX2bxX3xXdcxX1axXdexX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX3xX17xX55xX1bxX2bxX3xXb1xXdxXedxX1bxX3xX4xX1xXf2xX4xX3xX1dxXf6xXexX3xXf9xX3xX1bxXfcxXfdxX3xXffxX100xXffxX100xX103xX3xX4xX55xX3xXexX1xX51xX3xX1bxX1xX22xX3xX7xX6xX1fxX108xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX2xX170xX3xX1c4xX1xX42xX3xXexXdxXedxX1fxX103xX3xX1x11321xX1bxX2bxX3xX4xX1xXf2xX4xX3xX17xX6xX1bxX1xX3xX1bxX2bxX1x10e8dxX3xX1bxX2bxX1xXdxXaexXbxX3xXex918dxXdxX3xXexX1xXdxX51xX1fxX103xX3xX1xX34xX1bxX1xX3xXexX1xXf2xX4xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX3xX17xX55xX1bxX2bxX103xX3xX4xX55xX3xXexX1xX51xX3xX1bxX1xX22xX3xX7xX6xX1fxX108xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xXdxXfdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1c4xX10xX1bxXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxaa58xXdxX17xXexX1xX108xX3xd571xXffxX100xXbxX24xX12cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX108xX3xXf9xX59xc80bxXbxX24xX12cxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX170xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX170xXb1xX1bxX63xX1bxX10xX348xX7xX63xXffxX100xXf9x11d9axX63xa186xX59xX17xX360xX2xXffxXf9xX100x11391xX360xXexX34fxXf9xX360xXffxX5xXffxX122xXexX1fxX26xX10xX1bxX122xX17xX1fxX1bxX2bxX170xabb2xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX17xX18xX1bxX2bxX3xX4xX2exX1bxX2bxX3xXexX33xX34xX1bxX1xX3xX38xX38xX3axX3xX3cxXcxX38xX38xX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX3xX17xX55xX1bxX2bxX3xX59xX3xX1bxX1xX25xX1bxX3xX7xX18xXaxX3xX348xXdxX17xXexX1xX9xXaxX34fxXffxX100xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXf9xX59xX360xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xXffxX170xX3xXcxX1xea00xXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xX1bxX1xX163xX1bxX3xX1xX106xX3xX7xbca3xX108xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xXf9xX100xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX3xX1bxX2bxX47xX26xX103xX3xXdcxbce2xXexX3xX1dxX1exX1fxX3xXexa67exX3xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX386xX1xX100xX100xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xff08xX3xX1bxX2bxX47xX26xX3xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX100xXffxX63xX2xX100xX63xXffxX100xXffxX100xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX3xX1dxX148xX1bxX3xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX2xX386xX1xXf9xX100xX49axX3xX1bxX2bxX47xX26xX3xX100xX2xX63xX2xX2xX63xXffxX100xXffxX100xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX3x9934xX1bxX1xX163xX1bxX3xX1xX106xX3xX7xX455xX3xXexX33xXdexX1bxX2bxX3xX2bxXdxX444xX3xX1xX47xX1bxX1xX3xX4xX1xX11exX1bxX1xdc43xX170xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xXf9xX170xX3xX1c9xd03fxX6xX3xX1dxXdxX51xXfdxX3xX1bxX1xX163xX1bxX3xX1xX106xX3xX7xX455xX108xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX3xXcxX2bcxXdxX3xX1bfxXfcxX1bxX3xXbxX1xd027xX1bxX2bxX3xX13xX6xX1bxX3xX14xX1fxX7exX1bxX3xX5xX82xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX17xX18xX1bxX2bxX3xX4xX2exX1bxX2bxX3xXexX33xX34xX1bxX1xX3xX38xX2exX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdxXaexXbxX3xXb1xX47xX3xX3cxXcxX38xXcxX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX103xX3xXexX1exX1bxX2bxX3xX100xX360xX3xXexX553xX6xX3xX1bxX1xX47xX3x11de8xbf79xX3xX38xX2exX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdxXaexXbxX3xXb1xX47xX3xX3cxX1xX1axXexX3xXexX33xXdxX51xX1bxX3xX1bxX2exX1bxX2bxX3xXexX1xX2exX1bxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX3xX7xX2d7xX3xX100xX38exX103xX3xX1dxX22xX444xX1bxX2bxX3xbbd1xX2exX3xX1bfxXdxX148xXexX103xX3xX38xX2bxX1xXaexX3xXcxX4axX1bxX1xX103xX3xXexX1xX47xX1bxX1xX3xXbxX1xX2d7xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX103xX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX170xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX38exX170xX3xX147xX148xX3xX1xXdexX2bcxX4xX1xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX3xX17xX55xX1bxX2bxX103xX3xX1xX106xX3xX7xX455xX3xX1dxXfcxX1bxX2bxX3xa1eexX82xX3xX17xX18xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX3xX1dxX22xXf6xX4xX3xX1bxXdxXedxXfdxX3xX26xX148xXexX3xXexX2bcxXdxX3xX1bfxXfcxX1bxX3xXbxX1xX553xX1bxX2bxX3xX13xX6xX1bxX3xX14xX1fxX7exX1bxX3xX5xX82xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX17xX18xX1bxX2bxX3xX4xX2exX1bxX2bxX3xXexX33xX34xX1bxX1xX3xX38xX2exX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdxXaexXbxX3xXb1xX47xX3xX3cxXcxX38xXcxX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX170xX3xX1c9xX52cxX6xX3xX4xX1xX42xX3xXexX1exX1bxX2bxX3xX360xX103xX3xXexX553xX6xX3xX1bxX1xX47xX3xX5b6xX5b7xX3xX38xX2exX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX1xXdxXaexXbxX3xXb1xX47xX3xX3cxXcxX38xXcxX103xX3xX7xX2d7xX3xX100xX38exX103xX3xX1dxX22xX444xX1bxX2bxX3xX5f2xX2exX3xX1bfxXdxX148xXexX103xX3xX38xX2bxX1xXaexX3xXcxX4axX1bxX1xX103xX3xXexX1xX47xX1bxX1xX3xXbxX1xX2d7xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX103xX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX170xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX360xX170xX3xXcxX1xX444xXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xXdcxX125xX3xX7xX1fxX1bxX2bxX103xX3xX5xX47xXfdxX3xX33x593axX3xX46xX106xX3xX7xX455xX3xX17xX18xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX108xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xXcxX33xXdexX1bxX2bxX3xXexX1xX444xXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xX100xX360xX3xX1bxX2bxX47xX26xX3xX666xX51xX3xXexX483xX3xX1bxX2bxX47xX26xX3xXexX1xX11exX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxfa65xXbxX3xX46xX106xX3xX7xX455xX3xX17xX18xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX170xX3xX4e9xX4xX1xX42xX3xXexX11exX1bxX1xX3xXexX33xXdexX1bxX2bxX3xXexX1xX444xXdxX3xX1xX2bcxX1bxX3xX1bxX1xX163xX1bxX3xX1xX106xX3xX7xX455xX509xX170xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX4e9xXcxX33xXdexX1bxX2bxX3xXexX1xX444xXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xX5xX47xXfdxX3xX33xX78fxX3xX1xX106xX3xX7xX455xX103xX3xX1bxX148xX1fxX3xXexX1xX11exX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX666xX1xX2exX1bxX2bxX3xXdcxX125xX3xX7xX1fxX1bxX2bxX103xX3xX5xX47xXfdxX3xX33xX78fxX3xX1xX106xX3xX7xX455xX3xXexX1xX34xX3xX46xX7ebxXdxX3xX1dxX106xX1bxX2bxX3xX24x615fxXexX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX3xX24xX10xXfdxX3xX1bxX1xX22xX3xX1xX106xX3xX7xX455xX3xX666xX1xX2exX1bxX2bxX3xX1dxa322xX3xXexXdxXedxX1fxX3xX4xX1xX1fxeb87xX1bxX103xX3xX1dxXdxX2cdxX1fxX3xX666xXdxXaexX1bxX3xX1dxX51xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX17xX18xX3xXbxX1x9551xX1bxX2bxX3xXb1x7c08xX1bxX3xXb1xX553xX1bxX2bxX3xX100xXffxX509xX170xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX1c4xX1xXdxX3xXexXdxX148xXexX3xX5xXdxXedxX1bxX3xX1xXaexX3xX1dxX106xX1bxX2bxX3xX4xX1xX11exX3xX38xX2bxX1fxX26x91e7xX1bxX3xXcxX1xX52cxX3xX1b1xX1bxX1xX103xX3xX1c4xX1xX1axX1bxX1xX3xX1bfxXfcxX1bxX3xXbxX1xX553xX1bxX2bxX3xX13xX6xX1bxX3xX14xX1fxX7exX1bxX3xX5xX82xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX103xX3xX1dxXdxXaexX1bxX3xXexX1xXdexX2bcxXdxX108xX3xX100xX384xX38exX170xX59xX59xX59xX170xX2xX34fxX34fxX34fxX3xX1xXdex5c63xX4xX3xX100xX34fxX2xX170xX38exX100xX38exX59xX170xXffxX384xX384xX170xX63xX170xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX12xX0xXdxXfdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX1fxXfdxXdcxX3xX17xX1xXdxX17xX10xX3xXdxX1c4xX10xX1bxXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX348xXdxX17xXexX1xX108xX3xX2xX100xX100xX100xXbxX24xX12cxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX108xX3xX59xX360xX2xXbxX24xX12cxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX63xX63xXdxX170xXdcxX6xXdexX1xX6xXexXdxX1bxX1xX170xXb1xX1bxX63xX1bxX10xX348xX7xX63xXffxX100xXf9xX384xX63xX386xX59xX17xX360xX2xXffxXf9xX59xX100xX360xXexX34fxX2xX2xX2xX5xXf9xX122xX6xX7xX170xX3a3xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX3xX17xX18xX1bxX2bxX3xX4xX2exX1bxX2bxX3xXexX33xX34xX1bxX1xX3xX38xX38xX3axX3xX3cxXcxX38xX38xX3xXexX42xX1bxX1xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1bxX1xX3xXexX1fxX26xX51xX1bxX3xX17xX55xX1bxX2bxX3xX59xX3xX1bxX1xX25xX1bxX3xX7xX18xXaxX3xX348xXdxX17xXexX1xX9xXaxX2xX100xX100xX100xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX59xX360xX2xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX122xX6xX5xXdxX2bxX1bxX108xX3xX33xXdxX2bxX1xXexX12cxXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX3xX168xX1c0xX1b1xX1d1xX3xX1c9xef07xX1c4xX3xX13x103e3xX38xX3xX14xX1b5x8b32xX38xX3xX15xd4eaxX3xX1bax6fc9xX3xX1b1xX38xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXdexX17xX26xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX122xX6xX5xXdxX2bxX1bxX108xX3xX33xXdxX2bxX1xXexX12cxXaxX12xX0xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX3xX46xX47xX3xX1bfxXfcxX1bxX3xXcxX33xX47xX0xX63xX7xXexX33xXdexX1bxX2bxX12xX0xX63xXbxX12