Tiết lộ bất ngờ: S-200 có thể đã bắn hạ Tomahawk
Thông tin gây bất ngờ này được Al-Masdar News đưa ra sau khi xem xét những mảnh vỡ tên lửa được Nga công bố.
52a2x9f58xe016x92d8x7de6x5eb0xdf28xe3d9x6677xa2fex7c0dx8fdfx9ae1xcb49xc336xe375xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxbc9dxe859x7411xXexX0x6bcaxXaxX17xX18xX19xXexX0xcebfxea6bxX19xc564xXexX0xXax8c69xX9xd6c6xXdxX18x9fc4xX2fx83d9x5775xd611xX5x6b5exXbxXdxX17xX32xXexX5xX35x66fexXbxX9xXdx8310xX9xX23xa985xXbxX9x75c3xa009xbd06x8511xX9xa769xbb3fx9c7fxc658xX4fxX9xX2cx778axX9xXbxXax9c1bxX9x7779xb662xX9xX23x9c9fxX47xX9xXax673exX9xX5xX24xXcxX18xXaxX18x65abx6419xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x998exX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxa7d0xX47xX48xX9xXbxX35xX47xX9xX48x7e65xX26xX9xX23xX44xXbxX9xX47xX48xX49xX9xX47xb247xX26xX9xX59xe428x6304xX2cxX9xeb2fxXdxX4dxb2e7xX18xX2fxX19xX18xb750xX9xe382xX17xX69xX2fxX9xX59xX9cxX18xX9xXa8xX18xX9xX2fxX18x6aaaxX9xX6axXaxX35xX9xc9d5xX17xXcxX9xXbexd49cxXbxX9xX47xXaxbcffxX47xX48xX9xXcxce4cxX47xXaxX9x629fxb12cxX9xXbxdfb0xX47xX9xXdx5b54xX18xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xXaaxX48xX18xX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX23xc367x9717xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6f62xX24xX19xX26xX32xXexX4x8617xX9xXbxXaxX57x7f50xX9xX2cxcb23xX47xX48xX9xXd1x6cd2xX35xX9xX47xXaxX35xe40fxXb8xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX3dxXbxX9xX23xXd5xX47xX9xXbxXa8xX24xX47xX48xX9xXdxX24xX61xXbxX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xXbxXaxXb8xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX108xX9xX2cx5c98xX47xX9xX2cxX53xX9xXa8xX44xXbxX9xX47xXaxX35xX116xXb8xX9xXcxXcdxX47xXaxX9xXd1xXd2xX9xX2cx6509xX18xX9xXd1x5fbbxX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX23x71d9xX9xXbxXaxX15dxX47xX48xX9xXdx6835xX9xX2cxXaxX175xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX4x7a08xX47xX9xX2cx6058xX9xXd1xX98xX24xX9xXax73e4xX47xXaxX9xXcdxX47xXaxX9xX47xX98xX26xX108xX9xXa0xXdxX4dxXa3xX18xX2fxX19xX18xXa8xX9xXaaxX17xX69xX2fxX9xX2cxXaxX24xX9xXa8x6982xX47xX48xX108xX9xXa8xX44xXbxX9xX2cxX53xX9xXbxXaxX57xX9xX47xXaxXc8xX47xX48xX9x8fbaxXb8xXcdxX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX47xX98xX26xX9xX23xX16cxX9xX23xX5dxX47xX9xXaxX61xX9xX23xX1bdxX47xX48xX9xX59x8e07xXb8xX9xX59xX61xX47xX9xX33xXax5cd4xX9xXcxXcdxX47xXaxX9xX2cxX15dxX18xX9xX33xXaxX144xX47xX48xX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xXecxX9xXaaxX3dxXb8xX9xXbxXaxX83xX47xX48xX9xXbxX35xX47xX9xX47xX98xX26xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xXbexX1fcxX2cxX9xX47xXax6043xX47xX9xXbxXaxX19cxX9xXd1x9ca6xX9xX6axXax64f1xX9xXbxXaxddfaxX2cxX9xXaxX35xbfe7xX47xX9xX47xX98xX26xX9xX48xX1f3xX47xX9xX47xXaxX9cxX9xX2cxXaxX5dxX2cxX9xX2cxXaxX5dxX47xX9xXdxX98xX9xX59xX1f3xXb8xX9xX59xX61xX47xX9xX33xXaxX1fcxX9xXcxXcdxX47xXaxX9xX2cxX15dxX18xX9xXaxX24cxX9xXbxXaxXebxX47xX48xX9xX33xXaxX144xX47xX48xX9xXbxXaxX15dxX9xXbxX1f3xXcxX9xX2cxX18xX24xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxXecxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXa8xX48xX35xX47xX4axX9xX4exX33xXbexX9xX18xXb8xXbxX24xbbaexX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXa8xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxXa8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xXecxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxXecxXd1xX47xX1cxX47xX17xX69xX2fxX1cxX2axaf43xX2axb0fdxX1cxX2axX4fxX4exX19x7971xX2axX4exX300xX300xX300xX4fxXbxX300x6d17x9555xe164xXdxX4fxXecxc926xX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX69xX35xX19xXbxXaxX4ax5566xX321xX321xX33xXbexX2c0xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX4axX4exX309xX30bxX33xXbexX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX17xXbxX9xXdxX24xX9xX23xX18xXbxX9xX47xX48xX24xX9xX2fxX9xX4exX4fxX4fxX9xX2cxX24xX9xXbxXaxX17xX9xX19xX18xX9xX23xX18xX47xX9xXaxX18xX9xXbxX24xXcxX18xXaxX18xX69xX6axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa8xXexX0xXbxXa8xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX7bxX19cxX47xXaxX9xXcdxX47xXaxX9xXcxXcdxX47xXaxX9xXd1xXd2xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xXd1xX110xX35xX9xX47xXaxX35xX116xXb8xX9xXd1xX3dxXbxX9xXbxXaxX15dxX47xX48xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xXaaxX48xX18xX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX23xXebxXecxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa8xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXex6d61xX98xX9xX47xXaxX9cxX9xXd1xX237xX26xX108xX9xXd1xX23fxX9xX6axXaxX243xX9xX47xX98xX26xX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xXd1xX83xX9xX19xX103xX47xX48xX9xX47xXaxX9cxX9xX2fxXebxX9xXdxX35xX24cxXb8xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xXaaxX48xX18xX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX23xXebxX9xX47xX48xX18xX26xX9xX2fxX18xXb8xX9xX6axXaxX35xX9xX19xX35x78adxX47xX9xXa8xX18xX9xX2cxXb8xX41xX2cxX9xXbxX44xX47xX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX2cxX15dxX18xX9xXa3x87cbxX108xX9xXa0xX47xXaxX9xXd1xX98xX9xX7xXaxX1fcxX33xX9xX47xXaxX1bdxXcxX9xXd1xX98xX24xX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xXecxX9xX5xXaxX17xX24xX9xX2fxXebxX9xXdxX35xX24cxXb8xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX23xXebxX108xX9xX7bxX24cxX9xXbxXaxXebxX47xX48xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xXbxXa8xX18xX47xX48xX9xX23xX16cxX9xX59xX61xX47xX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX2cxXaxXb8xb9d1xX47xX9xX300xX400xX4exX2axX9xXd1xX98xX9xX2cxX1fcxX2cxX9xX23xX35xX3dxX47xX9xXbxXaxX57xX9xX300xX400xX4exX2f8xX108xX9xX300xX400xX4exX2f8xXaaxX108xX9xX4exX300xX400xX4exX2f8xXa3xXaaxXecxXecxXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xXd5xX47xX9xX23xXcdxX47xX9xXcxX98xX9x870dxXb8xX8cxX47xX9xX59xX41xX35xX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xX2fxXd9xX9xX19xX103xX47xX48xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX98xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxX400xX8xX9xX400xX17xX48xX18xX9xX8xX9xXbxXa8xX18xX47xX48xX9xX23xX16cxX9xX59xX61xX47xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX300xX400xX4exX2f8xX8xX9xX2cxX53xX9xXbxX1f3xXcxX9xX23xX5dxX47xX9xXbxXebxX35xX9xX59xX18xX9xX59xX3dxX47xX9xX4exX321xX4fxX6axXcxXecxX9x799exX61xX47xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX2cxX15dxX18xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxX9xX2cxX53xX9xXbxXa8x9537xX47xX48xX9xXdxX9cxX9dxX47xX48xX9xXa8xX44xXbxX9xXdxX110xX47xX9xXdxXd5xX47xX9xXbxX110xX35xX9xX2faxX108xX2axX9xXbxX44xX47xX108xX9xX19xX98xX35xX9xX2axX4fxX108xX2f8xXcxXecxX9xXaaxX53xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xX59x8579xXbxX9xXbxXa8xXd5xX47xX9xX23xX24cxX9xX33xXaxX53xX47xX48xX9xX300xX7xX2faxX4exX108xX9xXcxX175xX35xX9xX23xX24cxX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xXaxX175xX9xXbxXa8xX9dxX9xX23xb6e2xX35xX9xXcxX41xXbxX9xXcxX41xXbxX9xX59xX9cxX49xX47xX48xX9xXa8xX18xX26xX9xX59xX57xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxXb8xX26xX57xX47xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX590xX61xX47xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX300xX400xX4exX2axX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX2cxXaxXb8xX4d5xX47xX9xXaxX18xX26xX9xX33xXaxX35xXd5xX47xX9xX23xXcdxX47xX9xX300xX400xX4exX2f8xX8xX9xX59xX116xXb8xX9xXbxXa8xX18xX47xX48xX9xX23xX16cxX9xX321xX9xX59xX41xX47xX48xX9xX2cxac1cxX9xX6axXaxX60dxX35xX9xXbxXebxX2cxX9xX47xXaxX35xXd5xX47xX9xXdxX35xX24cxXb8xX9xXa8xX5dxX47xX9xX48xX5dxX47xX9xX19xX5abxX2cxX9xXbxXaxX8cxX47xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xXd1xX98xX9xX59xX41xX47xX48xX9xX2cxX689xX9xX2cxXaxX243xX47xXaxX9xX59xX5e2xXbxX9xX60dxX9xXbxXa8xXb8xX47xX48xX9xXbxX8cxXcxX9xXbxXaxX8cxX47xX9xX19xX10bxX47xX48xX9xX47xXaxX35xXd5xX47xX9xXdxX35xX24cxXb8xX9xXdxX161xX47xX48xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexb72exXaxX35xX9xX23xX5dxX47xX108xX9xX321xX9xX59xX41xX47xX48xX9xX2cxX689xX9xXa8xX24xX2cxX6axX17xXbxX9xX33xXaxX103xX9xX2fx5e28xX9xX6axXaxX60dxX35xX9xX59xX41xX47xX48xX9xXbxXa8xX9cxX110xX2cxX9xX59xX9cxX18xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xXa8xX49xX35xX9xX6axXaxX161xX35xX9xX23xX24cxX9xX33xXaxX53xX47xX48xX108xX9xX2cxXaxX1fcxX26xX9xXaxX3dxXbxX9xX47xXaxX35xXd5xX47xX9xXdxX35xX24cxXb8xX9xd9e9xXbxd272xX9xX30axX4dxX300xX108xX2axX9xX48xX35xX8cxX26x97f3xX9xX47xX53xX9xX2fxX727xX9xXbxX247xX9xX59xX41xX47xX48xX9xXbxX1fcxX2cxXaxX9xX6axXaxX161xX35xX9xXbxXaxX8cxX47xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xXecxX9xX4cxX18xXb8xX9xX59xX53xX108xX9xX59xX41xX47xX48xX9xX2cxX689xX9xX2cxXaxX243xX47xXaxX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xX6axX243xX2cxXaxX9xXaxX24xX61xXbxX9xX59xX9cxX18xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX110xX35xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX76cxXbxXaxX49xX35xX9xX48xX35xX18xX47xX9xX2cxXaxX1fcxX26xX9xX300xX2axX4dxX2axX300xX4fxX9xX48xX35xX8cxX26xX77axXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX590xX61xX47xX9xX300xX400xX4exX2f8xX8xX9xX2cxX15dxX18xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xX59xX61xXbxX9xXbxX1f3xXcxX9xX23xX5dxX47xX9xXbxX110xX35xX9xX4exX321xX4fxX6axXcxX108xX9xX2cxX53xX9xXbxXaxX57xX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX19xX35xX24cxXbxX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX6axX243xX2cxXaxX9xX2cxXd2xX9xX47xXaxX161xX108xX9xXbxXebxX2cxX9xX59xX41xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX2axXecxX4exX4fxX4fxXcxX1cxX2fxXecxX9xX5xXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX2fxXd9xX9xX19xX103xX47xX48xX9xXaxX24cxX9xX2cxXaxX35xX3dxXb8xX9xXd1xX83xX9xXbxXb8xX26xX3dxX47xX9xX33xXaxX18xX9xX48xX35xXc8xX18xX9xX59xX57xX9xXaxX35xX24cxXb8xX9xX2cxXax856dxX47xXaxX9xX59xX9cxX49xX47xX48xX9xX23xX18xX26xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXex767cxX9xX33xXaxX18xX9xX2cxXb8xXebxX35xX9xX19xX10bxX47xX48xX9xX59xX1f3xXb8xX9xXbxX247xX9xX19x6ce6xX47xX9xXa8xX18xX19xX18xXa8xX9xX23xX1fcxX47xX9xX2cxXaxX15dxX9xX59xX41xX47xX48xX9xXbxX44xX47xX9xX2cxX83xX47xX48xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX76cxXbxXa8xX24xX47xX48xX9xXcdxX47xXaxX9xXdxX98xX9xXa8xX18xX19xX18xXa8xX9xX19xX8f8xX47xX9xX59xX9cxX49xX47xX48xX9xX300x7656xX4exX321xX9xX60dxX9xX59xX1f3xXb8xX9xX59xX61xX47xX77axXecxX9xXa3xX175xX35xX9xX1d3xXb8xXcdxX9xX59xX61xX47xX9xXdxX5dxX33xX9xX59xX1f3xXb8xX9xX59xX61xX47xX9xX47x5304xX9xX33xXaxX8cxX47xX9xXcxXcdxX47xXaxX9xX47xX5e2xX47xX48xX9xX4exX2axX2faxX6axX48xX9xX76cxX2cxXaxX195xX18xX9xX23xXd5xX47xX9xXbxXa8xX24xX47xX48xX9xX2axX30bxXecxX4fxX4fxX4fxX9xXcxXcdxX47xXaxX9xX47xXaxX161xX9xXdxX24xX61xX35xX9xX4exX48xX9xXd1xX98xX9xX4exX2axXecxX4fxX4fxX4fxX9xXcxXcdxX47xXaxX9xX47xXaxX161xX9xX30axX108xX300xX48xX77axX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX1fcxX47xX9xX6axX243xX47xXaxX9xX2fxX1fcxXbxX9xXbxXaxX9cxX689xX47xX48xX9xXa8xX44xXbxX9xXdxX110xX47xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX400xX110xX35xX9xX59xX1f3xXb8xX9xX59xX61xX47xX9xX33xXaxX8cxX47xX9xXcxXcdxX47xXaxX9xXaxX61xX47xX48xX9xX47xX5e2xX47xX48xX9xX2cxX15dxX18xX9xXcxX19cxX47xXaxX108xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX2cxX1f3xX47xX9xX33xXaxXcdxX35xX9xX6axX243xX2cxXaxX9xX47xX968xX9xX1d3xXb8xX1fcxX9xX48xX1f3xX47xX9xXd1xX8f8xX47xX9xX59xX15dxX9xX2fxX195xX2cxX9xX6axXaxX35xX3dxX47xX9xXcxX5abxX35xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX48xX1f3xX47xX9xX59xX53xX9xX23xX16cxX9xX23xX5dxX47xX9xXaxX61xXecxX9xX400xX98xX9xX47xXaxX9cxX9xXd1xX237xX26xX108xX9xX6axXaxXcdxX9xX47xX191xX47xX48xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxX9xX23xX5dxX47xX9xXaxX61xX9xXbxXaxX98xX47xXaxX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX5xX24xXcxX18xXaxX18xX69xX6axX9xXdxX98xX9xXa8xX44xXbxX9xXdxX110xX47xX9xXd1xX98xX9xX59xX35xX116xXb8xX9xX59xX53xX9xXbxXa8xX1fcxX35xX9xX47xX48xX9cxX9dxX2cxX9xXd1xX110xX35xX9xXbxXb8xX26xXd5xX47xX9xX23xXebxX9xXbxXa8xX9cxX110xX2cxX9xX59xX53xX9xX2cxX15dxX18xX9xXaaxX48xX18xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxXebxX9xXdxX35xX24cxXb8xX9xX2cxX15dxX18xX9xXfcxX41xX9xX526xXb8xXebxX2cxX9xX33xXaxX144xX47xX48xX9xXaaxX48xX18xX108xX9xXdxX35xXd5xX47xX9xX1d3xXb8xX8cxX47xX9xX19xX24xX9xXa3xX46axX9xX2cxX1f3xXcxX9xX59xX1f3xXb8xX9xX59xX5axX9xX33xXaxX53xX47xX48xX9xXbxX968xX47xX48xX9xX2cxX41xX47xX48xX9xX2axX4fxX30axX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xXaxX98xX47xXaxX9xXbxXa8xX19cxX47xXaxX9xX47xXaxX1bdxXcxX9xXd1xX98xX24xX9xX2cxX1fcxX2cxX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX9xX60dxX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xXaxX83xXcxX9xX2axX321xX1cxX321xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX5xXa8xX24xX47xX48xX9xX6axXaxX35xX9xX59xX53xX108xX9xXdxX247xX2cxX9xXdxX9cxX9dxX47xX48xX9xX33xXaxX144xX47xX48xX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xX59xX5axX9xXaxXb8xX26xX9xX59xX41xX47xX48xX9xXcxX41xXbxX9xXdxX24xX61xXbxX9xXaxX24cxX9xXbxXaxXebxX47xX48xX9xX33xXaxX144xX47xX48xX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX47xXaxX9cxX9xX7xX18xX47xXbxX2fxX35xXa8xX4dxX4cxX2axX108xX9xXfcxXb8xX6axX4dxXa3xX4exX108xX9xX708xXb8xX23xX108xX9xX4cxXbxXa8xX17xXdxX18xX4dxX2axX4fxX108xX9xX3xX2fxX18xX108xX9xX4cxX4dxX2axX4exX300xX9xXd1xX98xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxXecxX9xX526xXb8xX8cxX47xX9xX59xX41xX35xX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xXbxXa8xX24xX47xX48xX9xXaxX689xX47xX9xX2axX9xX48xX35xX49xX9xXbxX1fcxX2cxX9xX2cxXaxX35xX3dxX47xX9xX59xX5axX9xX33xXaxX53xX47xX48xX9xX2axX2axX4exX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX59xX44xXbxX9xX59xXebxX35xX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX76cxX4cxXa0xXa3xX77axX108xX9xXbxX61xX24xX9xXbxXaxX98xX47xXaxX9xXcxX41xXbxX9xXdxX9cxX110xX35xX9xXdxXd9xX18xX9xX33xXaxX144xX47xX48xX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX19xX98xX26xX9xX59xX5e2xX2cxXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX4cxXebxX9xXdxX35xX24cxXb8xX9xX59xX1fcxX47xXaxX9xX2cxXaxX5e2xX47xX9xXbxXaxX98xX47xXaxX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX59xX9cxX9dxX2cxX9xXaaxX48xX18xX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX23xXebxX9xX2cxX103xX9xXbxXaxX57xX4axX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xX33xXaxX53xX47xX48xX9xX4exX300xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX7xX18xX47xXbxX2fxX35xXa8xX4dxX4cxX2axX108xX9xX4exX30axX9xX1d3xXb8xXcdxX9xXbxXa8x82adxX47xX48xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX2c0xX9xX33xXaxX53xX47xX48xX9xX4exX309xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xXfcxXb8xX6axX4dxXa3xX4exX108xX9xX23xX5dxX47xX9xXaxX61xX9xX4exX321xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX2c0xX9xX4exX2axX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX708xXb8xX23xX108xX9xX2axX2axX9xX1d3xXb8xXcdxX9xXbxXa8xXd26xX47xX48xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX2c0xX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xX23xX5dxX47xX9xX300xX9xX1d3xXb8xXcdxX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX4cxXbxXa8xX17xXdxX18xX108xX9xX30axX9xX1d3xXb8xXcdxX9xXbxXa8xXd26xX47xX48xX9xX59xX243xX2cxXaxX2c0xX9xX2axX2axX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX3xX2fxX18xX108xX9xX300xX9xX1d3xXb8xXcdxX9xXbxXa8xXd26xX47xX48xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xX2c0xX9xX2axX30axX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX4cxX4dxX2axX4exX300xX108xX9xX300xX9xX1d3xXb8xXcdxX9xXbxXa8xXd26xX47xX48xX9xXcxX103xX2cxX9xXbxX35xXd5xXb8xXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXfcxX24xX19xX26xX32xXexX400xX98xX9xX59xX5e2xX2cxX9xX23xX35xX24cxXbxX108xX9xX33xXaxX144xX47xX48xX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX4cxX26xXa8xX35xX18xX9xX59xX5axX9xX33xXaxX53xX47xX48xX9xXbxX110xX35xX9xX2f8xX9xX1d3xXb8xXcdxX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX4fxX108xX9xXbxXb8xX26xX9xX47xXaxX35xXd5xX47xX9xX59xX5axX9xX6axXaxX83xX47xX48xX9xX2cxX53xX9xX23xX44xXbxX9xX2cxX195xX9xX1d3xXb8xXcdxX9xX47xX98xX24xX9xX59xX1fcxX47xXaxX9xXbxXa8xXd26xX47xX48xX9xXbxXd5xX47xX9xXdxXd9xX18xX9xXbxX44xX47xX9xX2cxX83xX47xX48xX9xX2cxX15dxX18xX9xXa3xX46axX9xX2cxX10bxX47xX48xX9xX59x716fxX47xX48xX9xXcxX35xX47xXaxXecxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4cxX24xXb8xXa8xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX1fcxX24xX9xX590xX44xXbxX9xX400xX35xX24cxXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe