Chập điện thiêu rụi nhà hộ nghèo ở Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Thông tin từ chính quyền xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân do chập điện.
1c87xc46axdc67x913fx7d36x20cexc482xe3a6x29e4xbb6ax48d3x28fbx3816x8960xbf95xbd65xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxcd9cx3702x6432xXexX0x821bxXaxX17xX18xX19xXexX0xe6b2xa982xX19x9f82xXexX0xXaxc661xX9xddaaxXdxX18xbd9axX2fx771exe571x300axX5xd8abxXbxXdxX17xX32xXexX4xXax4a43xX33xX9xbe38xX35x98abx4018xX9xXbxXaxX35x52a6x9170xX9xd6b2xa2d3xX35xX9xX43xXax2670xX9xXax8cb1xX9xX43x4e1fxXaxc112xX24xX9x6e99xX9x7a2cxa9c2xbdc7xX43xX57xX9xe59axXaxX48xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5exX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxdd3axX43xX57xX9xXbxX35xX43xX9xXbxde14xX9xX2cxXaxcb21xX43xXaxX9x2702xX49xX26xa3b0xX43xX9x2406xe935xX9xX5ex99f5xX18xX9xX5exa695xX35xb94fxX9xXaxX49xX26xX42xX43xX9xX5exX5fxX60xX43xX57xX9xX64xXaxX48xXa0xX9xX5exX51xX9xX5xb648xX43xXaxXa0xX9xXbxX4bxX48xX43xX9xX40x3047xX18xX9xX23xX51xX43xX9xe9c9xX88xX18xX9xX96xX9exX26xX9xX4bxX18xX9xXc9xX4cxX9xX2cxXax58a3xX26xX9xX43xXaxX51xX9xX19x58a4xX43xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX3dxX33xX9xX40xX35xX42xX43x2bc4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8531xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x22c7xX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxXf0xXc9xX43xX1cxX43xX17xb697xX2fxX1cxX2axb052xX2ax54f2xX1cxX2ax6e08x8d29xX19xae4dxX2ax59faxX134xa543xX12ex4bedxXbxX132xX138xX13axX13axXdxX131xXf0x3509xX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX128xX35xX19xXbxXaxX114xX136xX131xX131xX33xX96x57fdxXaxX17xX35xX57xXaxXbxX114xX138xX131xX131xX33xX96xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX18xX33xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXbxXaxX35xX17xX49xX9xX4bxX49xX35xX9xX43xXaxX18xX9xXaxX24xX9xX43xX57xXaxX17xX24xX9xX24xX9xXaxX49xX24xX43xX57xX9xe4b9xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xXexb575x82b1xX9xX7fxX43xX57xX9xX100xe93exX43xXaxX9xX43xX57xe301xX35xX9xX197xXax49a6xX2cxX9xX23xX48xX43xX9xX40x9cb9xX43xX57xX9xX40xd3f4xX9xX43xXd9xXbxX9xX2fxX18xX49xX9xX40xXd9xXcxX9xX2cxXaxXd9xX26xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX100xX24xX19xX26xX32xXexX1b6xX4cxX9xXc9xX35xX42xX2cxX9xX96xX9exX26xX9xX4bxX18xX9xXc9xX51xX24xX9xX197xXaxX24xX9exX43xX57xX9xX2axX132xXaxX9xXbxX4bxX5fxX18xX9xX43xX18xX26xX9xa638xX12exX131xX1cxX12ex982bxX9xXbx301dxX35xX9xX43xXaxX51xX9xX7fxX43xX57xX9x4b03xX57xX49xX26xcfe0xX43xX9xX1b6x6edbxX43xX9xX100xX1bexX43xXaxX9xX224x5916xX237xX9xX2axd477xX136xX138xX229xXa0xX9xX5cxX9xX96xX1c9xXcxX9xX12exXa0xX9xX96xX97xX9xX5exX9axX18xX9xX5exX9exX35xXa0xX9xX5exX5fxX60xX43xX57xX9xX64xXaxX48xXf0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX100xX24xX19xX26xX32xXexX5xXax9ac3xX35xX9xX40xX35xafbexXcxX9xXbxX4bxX48xX43xXa0xX9xXc9xX1b7xX9xX2cxXaxX1c4xX43xX57xX9xX7fxX43xX57xX9xX100xX1bexX43xXaxX9xX40xX35xX9xXc9x8c87xX43xX57xXa0xX9xX43xXaxX51xX9xX2cxXax3348xX9xX2cxX1c9xX9xXcxX54xXbxX9xXcxX1bexX43xXaxX9xX2cxXaxXd9xX49xX9xX43xX57xX24xX22cxX35xX9xXdxX51xX9xX237xX57xX49xX26xX23bxX43xX9xX2xX49xX26xX9xe59bxX24xX43xX57xX9xX5cxX9xX43xXaxX51xXf0xX9xX64xXaxX35xX9xX23x9cefxX9xX2dexX24xX43xX57xX9xX40xX18xX43xX57xX9xX43xX57xX1c4xX35xX9xX96xX17xXcxX9xXbxX35xXc9xX35xX9xXbxX4bxX24xX43xX57xX9xX43xXaxX51xX9xXbxXaxX1bexX9xX23xb2a3xXbxX9xX43xX57xX288xX9xX96xX9exX26xX9xX4bxX18xX9xX2cxXaxX3dxX33xX9xX40xX35xX42xX43xX9xX5cxX9xX43xXaxX51xX9xX23xa1acxX33xXa0xX9xX33xXaxXd9xXbxX9xXax4863xX18xX9xX4bxX1c4xX35xX9xX23xX1d1xX2cxX9xX2cxXaxXd9xX26xX9xX19x4e89xX9xX19xX54xX35xXf0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX100xX24xX19xX26xX32xXex7e3axX318xXbxX9xXcxX18xX26xX9xX197xXaxX35xX9xX96xX9exX26xX9xX4bxX18xX9xX2cxXaxXd9xX26xXa0xX9xX23xX2efxX9xX2dexX24xX43xX57xX9xX40xX97xX9xX197xXc2xX33xX9xX2cxXaxX22cxX26xX9xX4bxX18xX9xX43xX57xX24xX51xX35xXa0xX9xXbxX49xX26xX9xX43xXaxX35xX48xX43xX9xX19xX24xX9xX43xX57x6982xX43xX9xXdx5e97xX18xX9xXdxX18xX43xX9xX43xXaxX18xX43xXaxX9xX43xX48xX43xX9xX43xX57xX7fxX35xX9xX43xXaxX51xX9xX57x6d90xX9xX132xX9xX57xX35xX18xX43xX9xX2cx94f7xX43xX57xX9xXbxX24xX51xX43xX9xX23xX54xX9xX40xX1c4xX9xX40xX22cxX2cxX9xXbxX4bxX24xX43xX57xX9xX43xXaxX51xX9xX40xX93xX49xX9xX23xXc2xX9xXbxXaxX35xX48xX49xX9xX4bxX4cxX35xXf0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX100xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX114xX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxXf0xXc9xX43xX1cxX43xX17xX128xX2fxX1cxX2axX12cxX2axX12exX1cxX2axX131xX132xX19xX134xX2axX136xX134xX138xX12exX13axXbxX136xX13axX134xX134xXdxX2axXf0xX143xX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX128xX35xX19xXbxXaxX114xX136xX131xX131xX33xX96xX15axXaxX17xX35xX57xXaxXbxX114xX138xX131xX131xX33xX96xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX18xX33xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXbxXaxX35xX17xX49xX9xX4bxX49xX35xX9xX43xXaxX18xX9xXaxX24xX9xX43xX57xXaxX17xX24xX9xX24xX9xXaxX49xX24xX43xX57xX9xX197xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX100xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxX4bxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX114xX1cxX1cxX35xXf0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxXf0xXc9xX43xX1cxX43xX17xX128xX2fxX1cxX2axX12cxX2axX12exX1cxX2axX131xX132xX19xX134xX2axX136xX134xX138xX12exX13axXbxX138xX136xX136xX12cxXdxX132xXf0xX143xX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX128xX35xX19xXbxXaxX114xX136xX131xX131xX33xX96xX15axXaxX17xX35xX57xXaxXbxX114xX138xX131xX131xX33xX96xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX18xX33xX9xX19xX35xX17xX43xX9xXbxXaxX35xX17xX49xX9xX4bxX49xX35xX9xX43xXaxX18xX9xXaxX24xX9xX43xX57xXaxX17xX24xX9xX24xX9xXaxX49xX24xX43xX57xX9xX197xXaxX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX96xXbxb950xX18xXdxX35xX57xX43xX114xX9xX143xX49xX2fxXbxX35x8454xX26xX15axX32xXex77f1xX1c4xX43xX9xX100xX35xX48xX43xX9xX33xXaxX9axX43xX57xX9xX5exX9axX18xX9xX5exX9exX35xXa0xX9xX43xX57xX5fxX288xX35xX9xX19xXe1xX43xX9xX40xXc2xX18xX9xX33xXaxX5fxX60xX43xX57xX9xX57xX35xaa0dxX33xX9xX40x315exX9xX57xX35xX18xX9xX40xX1bexX43xXaxX9xX7fxX43xX57xX9xX100xX1bexX43xXaxX9xXbxXaxX49xX9xX19xX3b3xX43xX9xX43xXaxX352xX43xX57xX9xX57xX1bexX9xX2cxX9axX43xX9xXdxX22cxX35xX9xX2fxX18xX49xX9xX40xXd9xXcxX9xX2cxXaxXd9xX26xXa0xX9xXaxX3d2xX9xXbxX4bxX1b7xX9xX33xXaxc4b7xX43xX9xX43xXaxX341xX9xX197xX35xX43xXaxX9xX33xXaxX8cxX9xX2cxXaxX24xX9xX57xX35xX18xX9xX40xX1bexX43xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX100xX24xX19xX26xX32xXexX599xX5fxX1b7xX2cxX9xX23xX35xX337xXbxXa0xX9xX2cxXaxXc2xX9xX237xX57xX49xX26xX23bxX43xX9xX5xXaxXc2xX9xX1b6xXe1xX43xX9xX224xX2cxX24xX43xX9xX7fxX43xX57xX9xX100xX1bexX43xXaxX229xX9xX40xX35xX9xXdxX51xXcxX9xX23fxX43xX9xX5cxX9xX5exX51xX9xX5xXb7xX43xXaxXa0xX9xXaxX18xX26xX9xXbxX35xX43xX9xX43xXaxX51xX9xX23xXc2xX9xX2cxXaxXd9xX26xXa0xX9xXbxX4bxX48xX43xX9xX40xX5fxX288xX43xX57xX9xXc9xX93xX9xXbxXaxX1bexX9xX23xXc2xX9xX57xced1xX33xX9xXbxX18xX35xX9xX43xX22cxX43xX9xX40xX18xX43xX57xX9xX2cxX318xX33xX9xX2cx5388xX49xX9xXbxX22cxX35xX9xX23xX42xX43xXaxX9xXc9xX35xX42xX43xXf0xX9x2ee0xX35xX18xX9xX40xX1bexX43xXaxX9xX7fxX43xX57xX9xX100xX1bexX43xXaxX9xXbxXaxX49xX54xX2cxX9xX19xX35xX42xX43xX9xXaxX54xX9xX40xX6aexX2cxX9xX23xX35xX42xXbxX9xX197xXaxX1c9xX9xX197xXaxX23fxX43xXf0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX100xX24xX19xX26xX32xXex1d5bxX43xX57xX9xX7xXaxX18xX43xX9xX1b6xX23fxX43xX9xX5xXaxXe1xX43xX9x7cdaxXbxX4bxX5fxX5cxX43xX57xX9xX96xX1c9xXcxX9xX12exXa0xX9xX96xX97xX9xX5exX9axX18xX9xX5exX9exX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX337xXbxX114xX9x359cxX5xX4bxX5fx759cxX2cxX9xXbxX1bexX43xXaxX9xX2cxX9exX43xXaxX9xX2cx477axX18xX9xX57xX35xX18xX9xX40xX1bexX43xXaxX9xX7fxX43xX57xX9xX100xX1bexX43xXaxXa0xX9xX2cxXaxX5c8xX43xX57xX9xXbxX7fxX35xX9xX40xX97xX9xX197xX48xX49xX9xX57xX3b3xX35xX9xX23xX51xX9xX2cxX24xX43xX9xX43xXaxXe1xX43xX9xX19xXe1xX43xXa0xX9xX2cxXaxX8cxX43xXaxX9xX90xX49xX26xX93xX43xX9xX40xXc2xX18xX9xX33xXaxX5fxX60xX43xX57xX9xX90xX49xX26xX48xX43xX9xX57xX1c9xX33xX9xXc9xX3dxXbxX9xX2cxXaxX318xXbxX9xX57xX35xX5c8xX33xX9xX57xX35xX18xX9xX40xX1bexX43xXaxX9xXbxX22cxXcxX9xX1d6xX43xX9xX40xXc2xX43xXaxX9xX2cxX49xX54xX2cxX9xX2fxX1d1xX43xX57xXf0x48b0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7b26xX49xXbxXaxX24xX4bxX32xXex5813xX49xX26xX93xX43xX9xX587xX9xX64xXaxXd9xX43xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Quyền - Khánh