Những sự thật thú vị về nước Đức
Đức có tới 300 loại bánh mì khác nhau và 60 vườn bia mở cửa suốt mùa hè chứ không chỉ riêng Oktoberfest.
42f8x791dx8757xe170x471exd9f2xX0xd4f2xef4bxb89fxcc0fxa0cax762dx5c0cxXcxc798xd4a9xec7dx8b57xX2xc734xXax5281xXfxX4xb0ebxX6x4386xe085x431cxX8xXcx912axX8xX13xX6x6f0exX13xX8xX13xX6xe938xX8xX3xe7c8xX8xX3xe135xX8xX1bxc4a9xf43exX9xX8x77a5x9af1xX9xX0xdba6xX6xX7xX4xX0xX39xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xadcdxX15xXbxX1xXfxX4xX35xX36xX9xX8xX9x9af3xX8xX13xX32xX2xX8x990fxdea7xX60xX8xXax8911xb3b1xX2xX8xf60fx8ebdxX1bxX6xX8xc612x5da7xX8xa5c9xX6xX69xX9xX8xX1bxX6xXbxcef5xX8xX3x6741xX8xb10cxX60xX8xX3xX31x78acxX1bxX8xX68xX2xXbxX8xX6dxeb95xX8xX9x7b24xXbxX8xXcxX78x516cxX13xX8xX6dxc54cxXbxX8xX6xfc1exX8xX9xX6xX36xX8xX70xX6x8c28xX1bxX1cxX8xX9xX6xcb77xX8x8b65xX2x993cxX1bxX1cxX8x628axX70xX13xX64xX68xX15xXaax84dbxX15xXcxX13xadb2xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x4cd9xX64xX1x9f36xXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15x9db6xX13x8517xXbxXaxX2xX1cxX1bxe00dxX8xf8e7xX78xXcxX13xX2xXb7xXcex77d6xXfxX4xca4cxX59xX8xX6dx747exX13xX8xX6dxd855xX78xX8xX68xX28xX10xX8xX68xXacxX8xXcbxXbxXaaxX68xX2xX15xX8xXaxX7bxX6dxX8xX1xX1fxXbxX8xX13xX6xX15xX64xX8xX6xX6exX1bxX6xX8x7f8cxX1bxX6xX8xX9x84ffxXbxX8xX13xX6xX11exX8xX13xX31xX32xX1bxX1cxX8xX35xX36xX9xX8xfde7xX1bxX1cxX15xXaxXbxX8xdbb0xX15xXaaxX70xX15xXaxXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX18xX1cxX31xX82xX2xX8xX35xX36xX9xX8xX13xX6xX31xX82xX1bxX1cxX8xX13x4622xX1bxX6xX8xX10xX6xX28xX13xX8xX13xX6xX15xX64xX8xXcxX92xX8xX1cxX2xX82xX8xXcxaed9xX10xX8xX13xX32xX2xX8xX6x7ab8xX1bxX8xXaxX7bxX8xX1cxX2xX82xX8xd500x894dxX8xe5eexX78xXbxXbbxX8x6125xX64xX8xX1a9xX59x7713xX8xX1bx6608xX78xX8xX68xX65xX1bxX8xX6x60d1xX2xX8xX1cxX2xX82xX8xX6dxXf2xX13xX8xX1bxX1cxX31xX82xX2xX8xX35xX36xX9xX8xX3xX7bxX8xX6xec43xX8xX13xXaaxX119xX8xXaxX82xX2xX8xXaxX7bxX8xXfxX6xXbxXaxX68xX8xX1xXaaxX15xX2xXfxX8xc46bxX6xXbxXaxXb7xX8xX13xX6xXaaxX15xX15x9a58xX1b6xX8xX13xX6xX6exX8xX1cxX2xX82xX8xX13xX6xX23xX13xX8xXaxX7bxX8x647axX6xX5fxX60xX8xX13xXaaxX64xX1bxX1cxX8xX13xX2xX1b9xX1bxX1cxX8xX12fxX1bxX6xXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xfd36x4376xX8xX6xXf2xX2xX8xX68xX2xXbxX8xX13xX6xX69xX1bxX1cxX8xX7xX60xX8xXb0xX70xX13xX64xX68xX15xXaaxXb7xX15xXcxX13xX8xX8axX8xX136xX78xX1bxX2xX9xX6xX8xX68xX197xX13xX8xX1a9xbea6xX78xX8xX3xX7bxX64xX8xX9xX78xX92xX2xX8xX13xX6xX69xX1bxX1cxX8xa603xXbbxX8xX11xX78xXcexX8xX1bxX6xX2xXacxX1bxX1b6xX8xX68xX65xX1bxX8xX70xX6xXa2xX1bxX1cxX8xX10xX6xX119xX2xX8xXaxX64xX8xX1bxX1cxX65xX2xX8xX1bxX1b9xX78xX8xX68xX1c1xX8xXax90aexX8xX1xX2bxX10xX8xX1bxX7bxXcexX8xX3xX6exX8xX9xc139xX1bxX8xX6xX19fxX1bxX8xX7dxX60xX8xX3xX31xX82xX1bxX8xX68xX2xXbxX8xX70xX6xX69xX9xX8xX8axX8xX1acxX78xXbxX1bxX6xX8xX136xX78xX1bxX2xX9xX6xX8xX6dxX8axX8xX9xX8dxXbxX8xXcxX78xX92xX13xX8xX6dxX96xXbxX8xX6xX9axXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX11xX2xX1b9xX1bxX1cxX8xX1a9xX2bxXbxX8xX10xX6xX31xX19fxX1bxX1cxX8xabd2xXaxXbxX13xX13xX1xX15xX78xX13xXcxX9xX6xX8xX1a9xX31x8aa3xX9xX8xX1xX96xX1bxX1cxX8xX68xX8axX2xX8xX1bxX6xX1axX1bxX1cxX8xX1bxX1cxX31xX82xX2xX8xXcxX92xX1bxX1cxX8xX8axX8xX10xX6xX181xXbxX8xX68xX197xX9xX8xX35xX36xX9xX8xX68xX197xX13xX8xX1bxX1cxX78xa830xX1bxX8xX13xa416xX8xXb0xXaxX1xX8xb028xXbxXdaxX64xX1bxX8xX3xX7bxX8xX9xX6xX36xXbxX8xX1bxX6xX2xX2exX78xX8xX13xX396xX8xX9xX59xX8xX9xX96xX1bxX1cxX8xX1cxX92xX9xX8xX13xXaaxX64xX1bxX1cxX8xX13xX2xX1b9xX1bxX1cxX8xX12fxX1bxX6xXbbxX8x7aa4xX181xX8xX1bxX6xX31xXe2xX8xX6dxXbxX70xX15xX1bxX8xXdcxX8xX6dxXbxX70xX15xX8xX1f3xXaxX7bxX6dxX1fexX1b6xX8xX1xXbxX13xX8x658dxX1bxX2xX3xX8xXdcxX8xX70xX1bxX2xXb7xX15xX8xX1f3xX9xX64xX1bxX8xX1xXbxX64xX1fexX1b6xX8xX1xXbxX13xX8xX39cxXbxX2xXaxXcxX9xX6xX2xX10xX10xX8xXdcxX8xXcxXbxX2xXaxX2xX1bxX1cxX8xXcxX6xX2xX10xX8xX1f3xX9xX6xX9axX64xX8xX13xX6xX78xXcexX2exX1bxX1fexXbbxXbbxXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX13xXbxX68xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1bxX1cxXexXfxX60xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1bxX1cxXexXfxX5fxXfxX8xX68xX64xXaaxX1xX15xXaaxXexXfxX60xXfxX4xX0xX13xX68xX64xX1xXcexX4xX0xX13xXaaxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX0xX2xX6dxX1cxX8xXcxXaaxX9xXexXfxX39xX39xX2xXbbxX68xXbxX64xX6xXbxX13xX2xX1bxX6xXbbxX3xX1bxX39xX1bxX15x825exXcxX39xX7xe886x710axX60xX39xX7xX60xX4c7xX1xX211xX60xX4c7xX5fxX7xX60xX60xX13xX298xX60xX4c7xX211xX7xXaxX60xXbbxXe4xX10xX1cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX64xa4eexX6dxXbxX1cxX15xXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX4c3xX2xX1xX13xX6xXe2xX4c7xX60xX60xX10xXdaxXebxX4c3xX2xX1xX13xX6xXe2xX4c7xX60xX60xX10xXdaxXfxX8xX39xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXaaxX4xX0xX13xXaaxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXeexXbxX10xX13xX2xX64xX1bxXfxX4xX1b1xX78xX8xX70xX6xX69xX9xX6xX8xX70xX6xX2xX8xX13xX32xX2xX8xX13xX6xX2bxX8xX13xXaaxe07fxX1bxX8xceb4xX15xX78xX13xXaxX2xX1bxX1cxX15xX1bxX8xX1a9xX2exX78xX8xX6dxX78xX92xX1bxX8xX1a9xX31xX35fxX9xX8xX6dxXf2xX13xX8xXaxX286xX1bxX8xX1a9xX2xX8xXaxX1daxX13xX8xX1acxX78xXbxX8xX9xX64xX1bxX8xX10xX6xX92xX8xX9xX6xX23xX13xX8xX6x6ff5xX10xX8xX1bxX7bxXcexXbbxX8xdb16xX1bxX6xXe2xX8xX12fxX6dxX78xXcxX2xX1bxX1cxXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXaaxX4xX0xX39xX13xX68xX64xX1xXcexX4xX0xX39xX13xXbxX68xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xXeexX64xX1bxX8xX10xX6xX92xX8xX6xX5baxX10xX8xX1bxX6xX57dxX13xX8xX13xX6xX1b9xX8xX1cxX2xX32xX2xX8xX1bxfdc8xX6dxX8xX8axX8xX13xX6xX2bxX8xX13xXaaxX57dxX1bxX8xX580xX15xX78xX13xXaxX2xX1bxX1cxX15xX1bxXbbxX8xX350xX6xX92xX8xX9xX59xX8xX13xXacxX1bxX8xXaxX7bxX8xX39cxX10xXaaxX15xX78xX15xXaaxX6xX64xXb7xXcxX13xXaaxXbxXcxXcxX15xX8xX3xX7bxX8xXaaxXf2xX1bxX1cxX8xX9xX6xXa8xX8xX5fxX7xX8xX9xX6dxX8xX1f3xX1a9xX64xX8xX13xX65xX2xX8xX1a9xX2xe5d8xX6dxX8xX6xX5baxX10xX8xX1bxX6xX57dxX13xX1fexXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX18xX6xX7bxX8xX3xa841xX1bxX8xX136x6939xX8xX1bxeb8fxX2xX8xX13xX2xX1b9xX1bxX1cxX8xX136xXbxXaaxX70xX8xX11xX4c3xXbxX2xX1bxX8xXaxX7bxX8xX1bxX1cxX31xX82xX2xX8xX70xX6xXa2xX1bxX1cxX8xX13xX6xX181xX9xX6xX8xX13xX2xX1b9xX1bxX1cxX8xX35xX36xX9xX8xX3xX6exX8xX9xX59xX8xXaxX286xX1bxX8xXa2xX1bxX1cxX8xX10xX6xX69xX13xX8xX68xX2xX68cxX78xXe2xX8xXfxX11xXaaxX31xX32xX9xX8xX1a9x8b72xXcexX1b6xX8xX13xXa2xX2xX8xX9xX6xX31xXbxX8xX13xX396xX1bxX1cxX8xX68xX2xX1b9xX13xX8xX13xX32xX2xX8xXcxX1fxX8xX3xb456xX1bxX6xX8xX3xX2xX259xX1bxX8xXcxX2xX1bxX6xX8xXaaxXbxX8xX1a9xX68cxX8xXaxX7bxX6dxX8xX1cxX6exXbbxX8xX35xX59xX8xX9xX6xX181xX1bxX6xX8xXaxX7bxX8xX1a9xX68cxX8xX9xX6xX28xX1bxX1cxX8xX13xXbxX8xX9xX59xX8xX9xX19fxX8xX6xXf2xX2xX8xX6xX1daxX9xX8xX13xX2xX1b9xX1bxX1cxX8xX35xX36xX9xXfxXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX18xX6xX1axX1bxX1cxX8xX13xX6xX7bxX1bxX6xX8xX10xX6xX92xX8xX13xX396xX1bxX1cxX8xX9xX59xX8xX6dxXf2xX13xX8xXaxX286xX1bxX8xX13xXaaxX8axX8xX13xX6xX7bxX1bxX6xX8xX13xX6xX11exX8xX1a9xXa2xX8xX1bxX31xX32xX9xX8xX35xX36xX9xX8xXaxX7bxX8xX12fxXbxX9xX6xX15xX1bxX1b6xX8xX580xX15xX1cxX15xX1bxXcxX68xX78xXaaxX1cxX1b6xX8x4fd3xXaaxXbxX1bxX70xXb7xX78xXaaxX13xXdcxXbxX6dxXdcxX136xXbxX2xX1bxX1b6xX8xX18xX78xXaaxX15xX6dxX68xX15xXaaxX1cxX1b6xX8x54c4xX15xX2xX6dxXbxXaaxX1b6xX8xXcbxX64xX1bxX1bxXbbxX8xX11xX396xX8xX7xX298xX298xX60xX8xX1a9xX1b9xX1bxX8xX1bxXbxXcexX1b6xX8xXcbxX15xXaaxXaxX2xX1bxX8xXaxX7bxX8xX13xX6xX11exX8xX1a9xXa2xX8xX35xX36xX9xXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xXeexX59xX8xX6xX19fxX1bxX8xX5fxX60xX60xX8xXaxX64xX65xX2xX8xX68xX69xX1bxX6xX8xX6dxX6exX8xX70xX6xX69xX9xX8xX1bxX6xXbxX78xX8xX8axX8xX35xX36xX9xXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX1b1xX15xX78xX13xXcxX9xX6xX15xXcxX8xXeexX78xXaaxXaaxXcexX4c3xX78xXaaxXcxX13xX8xXaxX7bxX8xX68xX119xX64xX8xX13xX7bxX1bxX1cxX8xX8axX8xXcbxX15xXaaxXaxX2xX1bxX1b6xX8xX1a9xX31xX35fxX9xX8xXdaxX72bxXcexX8xX1bxXacxX1bxX8xX1a9xX68cxX8xX13xXaaxX31xX1bxX1cxX8xX68xX7bxXcexX8xXfxX9xX78xXaaxXaaxXcexX4c3xX78xXaaxXcxX13xXfxX8xXdcxX8xX6dxX59xX1bxX8xX6d0xX1bxX8xX10xX6xX6d7xX8xX68xX2xX1b9xX1bxX8xX1xX96xX1bxX1cxX8xXdaxX28xX9xX8xXdaxX181xX9xX6xX8xX6xX15xX64xX8xX3xX7bxX8xX13xX6xX31xX82xX1bxX1cxX8xX1a9xX2xX8xX70xX9axX6dxX8xX3xX32xX2xX8xXcxX92xX13xX8xX9xX7bxX8xX9xX6xX78xXbxX8xX9xXbxXcexXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXcbxX64xX1xXcexXfxX8xXcxX13xXcexXaxX15xXexXfxX13xX15xXdaxX13xXdcxXbxXaxX2xX1cxX1bxXe2xX8xXe4xX78xXcxX13xX2xXb7xXcexXebxXfxX4xX3d0xX2x7ed2xX9xX8xX6dxX8axX8xX9xX8dxXbxX8xXcbxX15xXaaxXaxX2xX1bxX8xXcbxXaaxXbxX1bxX1xX15xX1bxX68xX78xXaaxX1cxX1b6xX8xXcxX72bxX1bxX8xX68xXbxXcexX8xX1acxX78xX92xX9xX8xX13xX1b9xX8xX6dxX32xX2xX8xX8axX8xXcbxX15xXaaxXaxX2xX1bxX1b6xX8xX1a9xX1aaxX8xX68xX2bxX8xX13xXaaxX6exX8xX6xX64xX1aaxX1bxX8xX1bxX6xX2xX2exX78xX8xXaxX286xX1bxX8xX3xX7bxX8xX13xX6xX82xX2xX8xX1cxX2xXbxX1bxX8xX9xX6xX181xX1bxX6xX8xX13xX6xX36xX9xX8xX3xXf6xX1bxX8xX9xX6xX31xXbxX8xX1a9xX31xX35fxX9xX8xX13xX6xXa2xX1bxX1cxX8xX68xX69xX64xXbbxX8xX39cxX72bxX1bxX8xX68xXbxXcexX8xXdaxX72bxXcexX8xX13xX396xX8xX1bxX6d0xX6dxX8xX211xX60xX60xX7dxX8xX3xX32xX2xX8xX13xX6d7xX1bxX1cxX8xX9xX6xX2xX8xX10xX6xX181xX8xXdaxX72bxXcexX8xXaxX7bxX8xX211xX1b6xX4c7xX8xX13x52b5xX8xX15xX78xXaaxX64xXbbxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX39cxX64xX78xXaaxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX64xX8xX3d0xX1bxec92xXdaxX10xXaaxX15xXcxXcxX0xX39xX10xX4
congthanh