Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Hà Tĩnh cao hơn gấp đôi bình quân chung cả nước
(Baohatinh.vn) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vay nước ngoài tại Hà Tĩnh đến ngày 28/8 đạt 558 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch, cao hơn mức trung bình chung cả nước (21%).
6c7cx72d3x9915x9c5ax72dex8e8cxa118x9008x6da9xX7xca5fxf51cxdaa9x850dxadd1xfa9cxX5xbec8xXaxX3xX7xXexd790xX5xX10xX9xXaxXexX10x934dxXexfc15xX6xX5xXdxae90xa64exea3fxX3xae34x9ea2xX7xXexXdxc8bfxX15xf3c6xXax7193xcf9bxXdx9a3axXdxX3xX23xX22x7a71xX23xX3x8ff4x76d1xX23xX3x82e2xf068xX27xX3xXex8dbexX3xX4xa111xX23xX22xX3xX23xX22xX27x98d5xX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xc245xX4xX3xX23xX22xf977xbc74xXdxX3xX4xe4e9xX6xX3xb3e0xX5cxX3xXcxa009xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xb58bxX23xX3xX22xa648xXbxX3xX3exX46xXdxX3xc835x8c1dxX23xX1xX3x9ce1xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xX0xf581xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX10xX6xb4faxXaxX2fxXcxXdxb7efxX23xX3xX3exfa52xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xf7f5xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xXexa875xXdxX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX3exXaaxX23xX3xX23xX22xX5cxX15xX3xcf1bx75cfxX93xXf6xX3xX3exXe1xXexX3x8efdxXfexXf6xX3xXexb864xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xX7bxc1ebxX23xX22xX3xbed2xX110x9831xX3xdfc9xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xXc9xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xb0f2xfefaxX4xX3xXexc3bfxX27xX23xX22xX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xX3xe4dexXf5xX2xX112x758fxa768xX0xX93xXbxX2fxX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX126xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxe16exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa5xXa5xXdxX23xX22xX9xXaxXfexXaxX2fxX0xXexX7bxX5bxXa5xX15xX2fxX0xXexX12bxX2fxX0xXexXa5xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9f3xX5bxXa5xX15xXaxX2fxa692xea88xX23xX22xX3xe03fxX2xX93xXf6xXc9xX3xXcxX1xX127xX3xXexX12bxX43x6dc8xX23xX22xX3xX19exXaexX3xXcxX5cxXdxX3xX4xX1xa885xX23xX1xX3xXcxX12bxX3fxX23xX3x92a9xX27xX37xX23xX3xX63xX5cxX3xX4xX1xX60xX3xXexX12bxX7cxX3xX1xXaexXdxX3xX23xX22xX1xc086xX3xXexX12bxbd27xX4xX3xXexX27xX15xXaaxX23xX3x9ca5xX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xe0dbxX1xX1c3xX23xX1xX3xXbxX1xX60xX3xXf6xX3xXexX1xX1a5xX23xX22xX3xX3exX3fxX27xX3xX23xd85dxX126xX3xXf5xX171xXf5xX171x8683xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxf721xX1xa1d9xX3xX228xX1xX60xX3xXexX1e3xX4xX1xX3xbcdfxX19ex9a25x997fxX3xXexcaf2xX23xX1xX3xX26cxX22xX27xX15xaeeaxX23xX3xX63xX4dxX23xX22xX3x8601xX67xX23xX1xX3xX3axX5cxX3xX30xXdxX1a5xX126xX3xX3exX3bxX4xX3xX1a4xX1b6xX3xXcxX5cxXdxX3xX4xX1xX1c3xX23xX1xX3xX63xX5cxX3xef29xX23fxX23xX3xXcxX12bx750exX23xX22xX3xX3exXdx7e9bxX27xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX3exXdxcf12xX126xX3xX4xX3fxX27xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXexXa5xX2fxX0xX93xXexX12bxX2fxX0xX93xXexX7bxX5bxXa5xX15xX2fxX0xX93xXexX6xX7bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX228xX10xX23xXexX10xX12bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxdfcfxXdxXa5xXexX1xX24xX3x8824xX2xXfexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX2xX171xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX148xX7bxX6xX5bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX3axX23xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xXfexX93xX2xXf5xXf5xXa5xX2xX2xXf5xX171xXf6xXfexXf6xXexX2xX1a9x7aa2xX171xXf5xX5xX171xX148xX26xXbxX22xd695xX12bxX9xX362xX318xX318xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX311xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX318xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX2xX171xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX6xXbxXexXdxX5bxX23xXaxX2fxX25dxX1xX25fxX3xX228xX1xX60xX3xXexX1e3xX4xX1xX3xX26axX19exX26cxX26dxX3xXexX270xX23xX1xX3xX26cxX22xX27xX15xX278xX23xX3xX63xX4dxX23xX22xX3xX280xX67xX23xX1xX3xX3axX5cxX3xX30xXdxX1a5xX126xX3xX3exX3bxX4xX3xX1a4xX1b6xX3xXcxX5cxXdxX3xX4xX1xX1c3xX23xX1xX3xX63xX5cxX3xX2a1xX23fxX23xX3xXcxX12bxX2a7xX23xX22xX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX3exXdxX2b7xX126xX3xX4xX3fxX27xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxXcxd742xX23xX22xX3xXa5xX1e7xX3xXexX5bxX1a5xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX3exX43x7c1bxX4xX3xX22xXdxX6xX5bxX3xXexdee9xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX23xX22xX37xX23xX3xX7xX1a5xX4xX1xX3xXcxX12bxX27xX23xX22xX3xX43xX70xX23xX22xX3xXexX1xX10xX5bxX3xeb9exX27xX15xXaaxXexX3xX3exX1e3xX23xX1xX3xX4xX60xX6xX3xXcxX1xX60xX3xXexX43xX56xX23xX22xX3xX228xX1xX1c3xX23xX1xX3xXbxX1xX60xX3xX5xX5cxX3xX318xX171xX148xX171xX171xX171xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xX7xX3bxX3xX3exX43xX4abxX4xX3xXbxX1xX37xX23xX3xX7bxX48exX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX1a5xX4xX3xX19exXaexXc9xX3xX23xX22xX5cxX23xX1xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xX3xX3exX2b7xX3xX23xX1xcc7fxXbxX3xX3axX5cxX5bxX3xX1x6ea4xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xXcx89fexX19exec7ax8444xX1a4xX3xX5xX5cxX3xXfexX318xX148xfb7exX171xX171xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xXexX12bxX5bxX23xX22xX3xX3exX25fxX24xX3xX26dxX1e7xX3xXexX5bxX1a5xX23xX3xX22xXdxX6xX5bxX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX1a5xX4xX3xX7bxXaexXc9xX3xX23xX22xX5cxX23xX1xX3xXcxX12bxX27xX23xX22xX3xX43xX70xX23xX22xX3xX5xX5cxX3xX2xXf6xX148xXf5xX2xX318xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xX2dxX3xXa5xX1e7xX3xXexX5bxX1a5xX23xX3xX22xXdxX6xX5bxX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX1a5xX4xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xX3xX5xX5cxX3xX1a9xXf6xX148xX110xXf6xX110xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX2a1xX2adxX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3axX3bxX23xX3xXf5xX171xXf5xX171xXc9xX3xX3exX3bxXdxX3xX3axX56xXdxX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX23xX22xX37xX23xX3xX7xX1a5xX4xX1xX3xXcxX12bxX27xX23xX22xX3xX43xX70xX23xX22xX3xX7bxX48exX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX25fxX3xX126x98f1xX4xX3xXexXdxe3b8xX27xX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX1a5xX4xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xXc9xX3xXexX1c3xX23xX1xX3xX3exXaaxX23xX3xX1xXaaxXexX3xX23xX22xX5cxX15xX3xXf5xX55bxX93xXf6xX93xXf5xX171xXf5xX171xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX3ex79f2xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX1xX70xX23xX3xXf6xX148xX110xX171xX171xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xX3exXe1xXexX3xXf5xX2xXc9xX362xX112xX3xX7xX5bxX3xX3axX56xXdxX3xXa5xX1e7xX3xXexX5bxX1a5xX23xX3xX3exX43xX4abxX4xX3xX22xXdxX6xX5bxX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX228xX10xX23xXexX10xX12bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX311xXdxXa5xXexX1xX24xX3xX318xX2xXfexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX2xX171xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX148xX7bxX6xX5bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX3axX23xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xXfexX93xX2xXf5xXf5xXa5xX2xX2xXf5xX171xX362xXfexX171xXexX55bxXfexX110xX1a9xX318xX5xX171xX148xX26xXbxX22xX36bxX12bxX9xX2xXf6xXf6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX311xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX318xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX2xX171xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX6xXbxXexXdxX5bxX23xXaxX2fxXcxX5bxX5cxX23xX3xX4xX32xX23xX1xX3xX3exXdxX2b7xX126xX3xX4xX3fxX27xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX26cxX22xX27xX15xX64axX23xX3xX23xX1xX37xX23xX3xXexX103xX3xX5xX546xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xXexX1xX74xXbxX3xX5xX5cxX3xXa5xX5bxX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX7xa302xX3xXa5xX645xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3axX6xX15xX3x75cdxX26dxX54fxXc9xX3xX3axX6xX15xX3xX43xX27xX3xX3exX686xXdxX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX1xX1e3xX27xX3xXexX1a5xX4xX3xX3exXaexX23xX22xX3xX4xX60xX6xX3xX3exXe1xXdxX3xXa5xX1e3xX4xX1xX3xX228xX5bxX3axXdxXa5xX1exX2xX362xX3xX23xf663xX23xX22xX3xX23xX2adxX3xX1xX70xX23xX3xX7xX5bxX3xX3axX56xXdxX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xXexX12bxX5bxX23xX22xX3xX23xX43xX56xX4xXc9xX3xXa5xX5bxX3xX1xX3fxX27xX3xX1xXaaxXexX3xX4xX1a5xX4xX3xX1xX5bxXe1xXexX3xX3exXaexX23xX22xX3xX7xX864xX3xXa5xX645xX23xX22xX3xX3axX3bxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX873xX26dxX54fxX3xX3axX5cxX3xX3axX6xX15xX3xX43xX27xX3xX3exX686xXdxX3xX3exX2adxX27xX3xX22xfca1xX23xX3xX3axX56xXdxX3xX15xXaaxX27xX3xXexX3bxX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xXexX4b4xX3xX114xX1xX37xX27xX3xX23xX1xX53exXbxX3xX126xX1a5xX15xX3xX126xX25fxX4xXc9xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX7bxX1e3xX3xX4xX1xX5bxX3xX3exXaaxX23xX3xX1xX27xX15xX3xX3exXaexX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX64axX23xX3xX22xXdxX6xXc9xX3xX23xX1xX37xX23xX3xX4xX46xX23xX22xXc9xX3xX23xX1xX5cxX3xXexX1xX3fxX27xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxXc9xX3xXexX43xX3xX3axX74xX23xX3xX22xXdxX1a5xX126xX3xX7xX1a5xXexX3xX143xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX60xX6xX3xX23xX22xX5cxX23xX1xX3xX22xXdxX6xX5bxX3xXexX1xX46xX23xX22xX147xed11xX0xX93xXbxX2fxX0xXexX6xX7bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX171xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa5xXa5xXdxX23xX22xX9xXaxXfexXaxX2fxX0xXexX7bxX5bxXa5xX15xX2fxX0xXexX12bxX2fxX0xXexXa5xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxXcxXe1xXdxX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xXc9xX3xXexX48exX23xX22xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3axX3bxX23xX3xX873xX26dxX54fxXc9xX3xX3axX3bxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX43xX27xX3xX3exX686xXdxX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX3exX43xX4abxX4xX3xX22xXdxX6xX5bxX3xX5xX5cxX3xX22xX3fxX23xX3xX2xX148xXf5xX110xX318xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xXexX12bxX5bxX23xX22xX3xX3exX25fxX3xX3axX3bxX23xX3xXf5xX171xXf5xX171xX3xX5xX5cxX3xX22xX3fxX23xX3xX362xX362xX1a9xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xX3axX3bxX23xX3xX4xX1xX27xX15xX2b7xX23xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX4b4xX3xXf5xX171xX2xX362xX3xX5xX5cxX3xX22xX3fxX23xX3xXf5xXfexX1a9xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xX148xX3xXcxXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3exXaaxX23xX3xX23xX22xX5cxX15xX3xXf5xXf6xX93xXf6xX3xX3exXe1xXexX3xXfexXfexXf6xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xX7bxX10cxX23xX22xX3xX110xX110xX112xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX148xX3xX63xX3fxX27xX3xX1xXaaxXexX3xX4xX1a5xX4xX3xX4xX1xX60xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX6xX126xX3xX114xXaaxXexX3xXexX1xX1e7xX4xX3xX1xXdxX546xX23xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX2xX171xX171xX112xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX43xX4abxX4xX3xX22xXdxX6xX5bxX3xX3exXaaxX23xX3xX1xXaaxXexX3xX23xX23fxX126xX3xXf5xX171xXf5xX171xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX3exX6xX23xX22xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX12bxX5cxX3xX7xX5bxX1a5xXexX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX4xX60xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX148xX3xXcxX12bxX64axX23xX3xX4xX70xX3xX7xX1b6xX3xX114xXaaxXexX3xX80xX27xX32xX3xX12bxX5cxX3xX7xX5bxX1a5xXexX3xX3axX5cxX3xX4xX6xX126xX3xX114xXaaxXexX3xX4xX60xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xX4xX1xX60xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xXc9xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xX3xX7xf081xX3xX80xX27xX15xXaaxXexX3xX3exX1e3xX23xX1xX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX2b7xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX143xX3exX3bxXdxX3xX3axX56xXdxX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3axX3bxX23xX3xXexX1xX27xXaexX4xX3xXexX1xfca0xX126xX3xX80xX27xX15xX2adxX23xX3xX4xX60xX6xX3xXexX270xX23xX1xX147xX3xX1xX5bxX8b3xX4xX3xX7bxX1a5xX5bxX3xX4xX1a5xX5bxX3xX4xX74xXbxX3xX4xX25fxX3xXexX1xXc47xX126xX3xX80xX27xX15xX2adxX23xX3xX1cxX10xX126xX3xX1cxa2b6xXexXc9xX3xX80xX27xX15xXaaxXexX3xX3exX1e3xX23xX1xX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX2b7xX23xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3axX3bxX23xX3xX4xX60xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX1xX53exX126xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3exX2b7xX3xX43xX27xX3xXexXdxX64axX23xX3xX7bxX3bxX3xXexX12bxX1c3xX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX80xX27xX6xX23xX3xXexX12bxX2a7xX23xX22xXc9xX3xX4xX74xXbxX3xX7bxX1a5xX4xX1xX3xX4xX3fxX23xX3xX3exX3fxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexXc9xX3xX4xX25fxX3xX114xX1xX32xX3xX23xX23fxX23xX22xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXexXa5xX2fxX0xX93xXexX12bxX2fxX0xX93xXexX7bxX5bxXa5xX15xX2fxX0xX93xXexX6xX7bxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX228xX10xX23xXexX10xX12bxX3xXa5xXexX1xX27xX126xX7bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX311xXdxXa5xXexX1xX24xX3xX318xX2xXfexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX2xX171xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX148xX7bxX6xX5bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX3axX23xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xXfexX93xX2xXf5xXf5xXa5xX2xX2xXf5xX2xX171xX2xX318xXexX318xXf6xX2xX318xX362xX5xX171xX148xX26xXbxX22xX36bxX12bxX9xX362xXf6xXf5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX311xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX318xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX2xX171xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX6xXbxXexXdxX5bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX26dxX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX32xXdxX3xXexXe1xX5bxXc9xX3xX23xX37xX23xX22xX3xX4xX74xXbxX3xX1xX546xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xX114xX64axX23xX1xX3xXexX43xX56xXdxX3xXexXdxX64axX27xX3xXbxX1xX645xX4xX3xX3axX645xX3xX7xX32xX23xX3xX1cxX27xX74xXexX3xX23xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX546xXbxX3xX3axX5cxX3xXexX1xX5bxX1a5xXexX3xX5xa3c8xX3xX4xX1xX5bxX3xX3axace0xX23xX22xX3xX19exX91bxX4xX3xXcxX1xXe1xX4xX1xX3xX63xX5cxX3xX23xX1xX10cxX126xX3xX127xX23xX22xX3xXbxX1xX25fxX3xX3axX56xXdxX3xX7bxXdxXaaxX23xX3xX3exX48exXdxX3xX114xX1xX1c3xX3xX1xX53exX27xX3xXa5xX5bxX3xX228xX70xX3xX80xX27xX6xX23xX3xXbxX1xX1a5xXexX3xXexX12bxXdxX2b7xX23xX3xX25dxX1xX1a5xXbxX3xXexX5cxXdxX3xXexX12bxX4abxXc9xX3xX4xX25fxX3xXexX48exX23xX22xX3xX126xX127xX4xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xXexX12bxX64axX23xX3xX110xXfexX362xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xX3xX3exX6xX23xX22xX3xX22xX74xXbxX3xX12bxfba8xXexX3xXexX1xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX143xX32xX23xX1xX24xX3xX0xX10xX126xX2fxX63xXdxX2adxX23xX3xX280xX43xX70xX23xX22xX0xX93xX10xX126xX2fxX147xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxb774xXaaxXexX3xX5xX27xX53exX23xX3xX1xXaexXdxX3xX23xX22xX1xX1e3xXc9xX3xXcxX1xX127xX3xXexX12bxX43xX1b6xX23xX22xX3xX19exXaexX3xXcxX5cxXdxX3xX4xX1xX1c3xX23xX1xX3xXcxX12bxX3fxX23xX3xX1ccxX27xX37xX23xX3xX63xX5cxX3xX15xX64axX27xX3xX4xX3fxX27xX3xX4xX1a5xX4xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xXc9xX3xX3exX70xX23xX3xX3axX1e3xX3xX4xX3fxX23xX3xX4xX25fxX3xX12bxX5cxX3xX7xX5bxX1a5xXexX3xX5xXe1xXdxX3xX114xX1xX32xX3xX23xX23fxX23xX22xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3exXaaxX23xX3xX4xX27xX3bxXdxX3xX23xX23fxX126xX3xX4xX60xX6xX3xXexX4b4xX23xX22xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX3exX2b7xX3xX1cxX10xX126xX3xX1cxXc7exXexXc9xX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX270xX23xX1xX3xXa5xX1e7xX3xXexX5bxX1a5xX23xX3xX4xX1xX5bxX3xXbxX1xXef6xX3xX1xX4abxXbxX148xX3xXcxX12bxX43x7335xX23xX22xX3xX1xX4abxXbxX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX270xX23xX1xX3xXexX48exX23xX22xX3xX126xX127xX4xX3xXa5xX1e7xX3xXexX5bxX1a5xX23xX3xX4xX60xX6xX3xXexX270xX23xX1xXc9xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX25fxX3xX7bxX1a5xX5bxX3xX4xX1a5xX5bxX3xX3axX56xXdxX3xXcxX12bxX27xX23xX22xX3xX43xX70xX23xX22xX3xX3exX2b7xX3xX1cxX10xX126xX3xX1cxXc7exXexX2dxX3xXexX12bxX43xX107fxX23xX22xX3xX1xX4abxXbxX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX270xX23xX1xX3xXexX23fxX23xX22xXc9xX3xX22xXdxX32xX126xX3xX22xXdxdec8xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xXexX12bxX5bxX23xX22xX3xXbxX1xXe1xX126xX3xX3axXdxX3xXexX270xX23xX1xXc9xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xXexX1xX7cxX3xX4xX1a5xX4xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xX3xX4xX1xX60xX3xX3exXaexX23xX22xX3xXexX1xX1e7xX4xX3xX1xXdxX546xX23xX2dxX3xX12bxXdxX64axX23xX22xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX25fxX3xX5xXdxX64axX23xX3xX80xX27xX6xX23xX3xX3exXaaxX23xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX12bxX27xX23xX22xX3xX1xXe1xX23xX3xXexX1xX7cxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1cxXdxX23xX3xd510xX3xX114xXdxXaaxX23xX3xX4xX60xX6xX3xX19exXaexX3xXfb7xX63xa156x7b3fxXcxX3xX3exX2b7xX3xX4xX25fxX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX270xX23xX1xX3xXbxX1xXef6xX3xX1xX4abxXbxX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX2a1xX56xXdxX3xX23xX1xX1105xX23xX22xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX25fxX3xX114xX1xX32xX3xX23xX23fxX23xX22xX3xX1xX5bxX5cxX23xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xXc9xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX1xX270xX3xX3exXe1xX5bxX3xX7xX56xX126xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX80xX27xX15xXaaxXexX3xX3axX43xX56xX23xX22xX3xX126xX91bxX4xX3xXexX12bxX5bxX23xX22xX3xX30xX25dxX551xX19exXc9xX3xX3exX74xX27xX3xXexX1xX3fxX27xX9c0xX3xX3exX2b7xX3xX3exX32xX126xX3xX7bxX32xX5bxX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX148xX3xX19exX64axX23xX3xX4xXe1xX23xX1xX3xX3exX25fxXc9xX3xX4xX1a5xX4xX3xX3exX70xX23xX3xX3axX1e3xX3xX4xXeefxX23xX22xX3xX4xX3fxX23xX3xX7xX56xX126xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX4abxXbxX3xX1xX5bxX5cxX23xX3xXexX74xXexX3xXexX1xX60xX3xXexX645xX4xX3xX4xX1xX5bxX3xX3axX6xX15xX3xX5xXe1xXdxX3xX3axX56xXdxX3xX19exXaexX3xXcxX5cxXdxX3xX4xX1xX1c3xX23xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxXcxX1xX127xX3xXexX12bxX43xX1b6xX23xX22xX3xX4xXeefxX23xX22xX3xX5xX43xX27xX3xX11a4xXc9xX3xX3axX56xXdxX3xX23xX1xX1105xX23xX22xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xX3xX4xX25fxX3xXexX103xX3xX5xX546xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX12bxX74xXexX3xXexX1xX74xXbxXc9xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX25fxX3xX12bxX5cxX3xX7xX5bxX1a5xXexXc9xX3xX1cxX1a5xX4xX3xX3exX1e3xX23xX1xX3xX12bxedb1xX3xX114xX1xX25fxX3xX114xX1xX23fxX23xX3xX3exX2b7xX3xX4xX25fxX3xX22xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX1a5xXbxX3xXexX3bxXexX3xX1xX70xX23xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX228xX1xX270xX3xX3exXe1xX5bxX3xXexXe1xXdxX3xX3exXdxX2b7xX126xX3xX4xX3fxX27xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xXc9xX3xX25dxX1xX25fxX3xX228xX1xX60xX3xXexX1e3xX4xX1xX3xX26axX19exX26cxX26dxX3xXexX270xX23xX1xX3xX26cxX22xX27xX15xX278xX23xX3xX63xX4dxX23xX22xX3xX280xX67xX23xX1xX3xX4xX1xX5bxX3xX12bxX10cxX23xX22xXc9xX3xX126xX8b3xX4xX3xXa5xXef6xX3xXexX48exX23xX22xX3xX80xX27xX6xX23xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX3axc4dbxX23xX3xX3exXe1xXexX3xXexX103xX3xX5xX546xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX114xX1xX1a5xX3xX143xX110xX110xX112xX147xXc9xX3xX7xX5bxX23xX22xX3xXexX103xX3xX5xX546xX3xX23xX5cxX15xX3xX114xX1xX46xX23xX22xX3xX3exX4dxX23xX22xX3xX3exX2adxX27xX3xX22xXdxX1105xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xXc9xX3xXexX12bxX5bxX23xX22xX3xX3exX25fxXc9xX3xX23xX1xXdxX2adxX27xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX25fxX3xXexX103xX3xX5xX546xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX12bxX74xXexX3xXexX1xX74xXbxX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX228xX10xX23xXexX10xX12bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX311xXdxXa5xXexX1xX24xX3xX318xX2xXfexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX2xX171xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX148xX7bxX6xX5bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX3axX23xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xXfexX93xX2xX1a9xXfexXa5xX2xX2xX1a9xX1a9xX171xX171xX362xXexX318xX2xXf6xX171xX318xX5xX171xX148xX26xXbxX22xX36bxX12bxX9xX362xXfexX318xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX311xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX318xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX2xX171xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX26dxX5bxX3xX3axX53exX15xXc9xX3xX4xX1a5xX4xX3xX3exX70xX23xX3xX3axX1e3xXc9xX3xX3exX1e3xX6xX3xXbxX1xX43xX70xX23xX22xX3xX4xX3fxX23xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX1xX27xXc9xX3xX7bxX1a5xX126xX3xX7xX1a5xXexX3xX11a4xX3xX114xXdxXaaxX23xX3xX4xX1xX270xX3xX3exXe1xX5bxX3xX4xX60xX6xX3xXcxX12bxX27xX23xX22xX3xX43xX70xX23xX22xX3xXexXe1xXdxX3xX1xXaexXdxX3xX23xX22xX1xX1e3xXc9xX3xX4xX1xX270xX3xX3exXe1xX5bxX3xX4xX60xX6xX3xX5xX686xX23xX1xX3xX3exXe1xX5bxX3xXexX270xX23xX1xXc9xX3xXexX53exXbxX3xXexX12bxX27xX23xX22xX3xX4xX6xX5bxX3xX23xX1xX74xXexX3xX4xX1xX5bxX3xX23xX1xXdxX546xX126xX3xX3axX645xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xXeefxX23xX22xX3xX23xX1xX43xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX23xX25fxXdxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX148xX3xX11b5xX4dxX23xX22xX3xXexX1xX107fxXdxX3xX5xX43xX27xX3xX11a4xXc9xX3xX7bxX64axX23xX3xX4xXe1xX23xX1xX3xX3exXc47xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX4xX3fxX23xX3xX4xX1xXf7bxX3xXexX12bxX2a7xX23xX22xX3xX3exX32xX126xX3xX7bxX32xX5bxX3xX4xX1xX74xXexX3xX5xX43xX4abxX23xX22xX3xX4xX1a5xX4xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX12bxX7cxX23xX1xXc9xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX228xX10xX23xXexX10xX12bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX311xXdxXa5xXexX1xX24xX3xX318xX2xXfexXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX2xX171xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX93xX93xXdxX148xX7bxX6xX5bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX148xX3axX23xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xXfexX93xX2xXf5xXf5xXa5xX2xX2xXf5xX2xXf5xX171xXf6xXexX110xX1a9xX362xXf6xX318xX5xX171xX148xX26xXbxX22xX36bxX12bxX9xX110xX318xX55bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX311xXdxXa5xXexX1xX9xXaxX318xX2xXfexXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX2xX171xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX228xX6xXbxXexXdxX5bxX23xXaxX2fxX11b5xXe1xXdxX3xX7bxXdxX2b7xX27xX3xXexX1xX6xX126xX3xXa5xX1e7xX3xX3exXdxX2b7xX126xX3xX4xX3fxX27xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX11a4xX3xX114xXdxXaaxX23xX3xX4xX1xX270xX3xX3exXe1xX5bxX3xX4xX60xX6xX3xX25dxX1xX25fxX3xX228xX1xX60xX3xXexX1e3xX4xX1xX3xX26axX19exX26cxX26dxX3xXexX270xX23xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX25dxX1xX25fxX3xX228xX1xX60xX3xXexX1e3xX4xX1xX3xX26axX19exX26cxX26dxX3xXexX270xX23xX1xX3xX3exX2adxX3xX23xX22xX1xX1e3xX3xX1a4xX1b6xX3xXfb7xX63xX11b4xX11b5xXcxXc9xX3xX1a4xX1b6xX3xXcxX5cxXdxX3xX4xX1xX1c3xX23xX1xX3xXexX1xX6xX126xX3xX126xX43xX27xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX4xX91bxXexX3xX22xXdxX32xX126xXc9xX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX2b7xX23xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3axX3bxX23xX3xX22xXdxX1105xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX148xX3xXfb7xX1xX5bxX3xX7bxXe1xX4xX3xX26cxX1xX5cxX3xX23xX43xX56xX4xX3xXexX270xX23xX1xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX4abxXbxX3xX3axX56xXdxX3xX4xX1a5xX4xX3xX4xX1xX60xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX114xX1e3xXbxX3xXexX1xX107fxXdxX3xX1cxX864xX3xX5xX11a4xX3xX114xX1xX25fxX3xX114xX1xX23fxX23xXc9xX3xX3axX43xX56xX23xX22xX3xX126xX91bxX4xX2dxX3xX3exX46xX23xX3xX3exX3bxX4xX3xX23xX1xX5cxX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX1xXe1xX4xX1xX3xXexX5bxX1a5xX23xX3xX22xX1xXdxX3xXexX1xX27xX3xX22xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX3axX3bxX23xX3xX873xX26dxX54fxXc9xX3xX3axX3bxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX43xX27xX3xX3exX686xXdxX3xX114xX1e3xXbxX3xXexX1xX107fxXdxXc9xX3xX3exX3fxX15xX3xX3exX60xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX26axX19exX26cxX26dxX3xX4xX1a5xX4xX3xX1xX27xX15xX546xX23xXc9xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xXbxX1xX3bxXc9xX3xXexX1xX1e3xX3xX1cxX686xX3xXexX53exXbxX3xXexX12bxX27xX23xX22xX3xX4xX6xX5bxXc9xX3xX3exXc47xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX25fxX23xX22xX3xX126xX8b3xXexX3xX7bxX10cxX23xX22xXc9xX3xX114xX1xX46xX23xX22xX3xX3exX2b7xX3xX32xX23xX1xX3xX1xX43xX1b6xX23xX22xX3xX3exXaaxX23xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX5bxXa5xX15xXaxX2fxX11b5xX8b3xX4xX3xX7bxXdxX546xXexXc9xX3xX4xX1xX60xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX4xX1xX60xX3xX3exXaexX23xX22xXc9xX3xX4xX25fxX3xX4xX1a5xX4xX3xX22xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX1a5xXbxX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX4abxXbxX3xX22xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX25fxX23xX22xX3xX126xX8b3xXexX3xX7bxX10cxX23xX22xXc9xX3xXexX43xX3xX3axX74xX23xXc9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX46xX23xX22xXc9xX3xXbxX1xX37xX23xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX546xX126xX3xX3axX645xX3xX4xX645xX3xXexX1xX2b7xXc9xX3xX3exX4dxX23xX22xX3xX7bxXaexX3xX3exX32xX126xX3xX7bxX32xX5bxX3xX1xX5bxX5cxX23xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xXexX1xX10xX5bxX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX148xX3xX11b5xX4dxX23xX22xX3xXexX1xX107fxXdxXc9xX3xX4xX1xX60xX3xX3exXaexX23xX22xX3xX3exX2adxX3xX1cxX27xX74xXexX3xX26axX19exX26cxX26dxX3xXexX270xX23xX1xX3xX1cxX10xX126xX3xX1cxXc7exXexXc9xX3xX3exXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX2b7xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xXa5xX1e7xX3xX114xXdxXaaxX23xX3xX114xX1xX46xX23xX22xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX1xXaaxXexX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xXa5xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa5xX12bxX10xX5xX6xXexX10xXa5xXaxX2fxX0xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX64axX23xX3xX80xX27xX6xX23xX24xX0xX93xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX126xX7bxX1exX6xX23xXa5xX1exX7xX6xXbxX5bxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX551xXaexXexX3xX7xX3bxX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX1xX53exX126xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xXa5xX5bxX3xX23xX23fxX23xX22xX3xX5xX1e7xX4xX3xX3exX70xX23xX3xX3axX1e3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xd47cxX23xX3xX1xXe1xX23xX3xX4xX1xXaaxXaxX3xX1xX12bxX10xX2bxX9xXaxX93xXa5xX6xX27xX1exXexX27xX93xX126xX5bxXexX1exX7xX5bxX1exXa5xX27xX1exX6xX23xX1exX4xX1xX6xX126xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exXa5xX5bxX1exX23xX6xX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exXa5xX5bxX23xX1exX3axXdxX1exXexX1xXdxX1exX4xX5bxX23xX22xX1exX4xX5bxX23xX1exX1xX6xX23xX1exX4xX1xX10xX93xX2xX362xX55bxX55bxXfexX1a9xX148xX1xXexX126xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX93xX126xX10xXa5xXdxX6xX93xX2xXf5xX171xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xX110xX93xX2xXf5xXf5xXa5xXfexX2xX55bxX1a9xXf5xX2xXfexXexXfexX1a9xX1a9xX318xX55bxX5xX171xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xX6xX2fxX0xXa5xXdxX3axX2fxX0xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX551xXaexXexX3xX7xX3bxX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX1xX53exX126xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xXa5xX5bxX3xX23xX23fxX23xX22xX3xX5xX1e7xX4xX3xX3exX70xX23xX3xX3axX1e3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1c00xX23xX3xX1xXe1xX23xX3xX4xX1xXaaxXaxX3xX1xX12bxX10xX2bxX9xXaxX93xXa5xX6xX27xX1exXexX27xX93xX126xX5bxXexX1exX7xX5bxX1exXa5xX27xX1exX6xX23xX1exX4xX1xX6xX126xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exXa5xX5bxX1exX23xX6xX23xX22xX1exX5xX27xX4xX1exXa5xX5bxX23xX1exX3axXdxX1exXexX1xXdxX1exX4xX5bxX23xX22xX1exX4xX5bxX23xX1exX1xX6xX23xX1exX4xX1xX10xX93xX2xX362xX55bxX55bxXfexX1a9xX148xX1xXexX126xXaxX2fxX551xXaexXexX3xX7xX3bxX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX1xX53exX126xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xXa5xX5bxX3xX23xX23fxX23xX22xX3xX5xX1e7xX4xX3xX3exX70xX23xX3xX3axX1e3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1c00xX23xX3xX1xXe1xX23xX3xX4xX1xXaaxX0xX93xX6xX2fxX0xX93xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa5xXaxX2fxX19exX6xX23xX3xX4d6xX27xX32xX23xX3xX5xX11a4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX1cxX37xX15xX3xXa5xX1e7xX23xX22xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX12bxX7cxX23xX1xX3xX26cxX26cxX11b4xX25dxXcxX26cxXcxX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX3exX43xX4abxX4xX3xX7bxX3bxX3xXexX12bxX1c3xX3xX5xX5cxX3xX1a9xX110xX2xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xX3exXaaxX23xX3xX1a9xX2xX93xX55bxXc9xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3exX43xX4abxX4xX3xX22xX3fxX23xX3xXf6xX171xX3xXexX103xX3xX3exX4dxX23xX22xXc9xX3xX3exXe1xXexX3xXf5xX1a9xX112xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXa5xXdxX3axX2fxX0xX93xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX80xX27xX15xXaaxXexX3xX5xXdxX546xXexX3xXexX1xX1a5xX5bxX3xX22xe92dxX3xX114xX1xX25fxX3xX114xX1xX23fxX23xXc9xX3xX3exX8b3xXexX3xX126xX645xX4xX3xXexXdxX64axX27xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX2xX171xX171xX112xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xXaxX3xX1xX12bxX10xX2bxX9xXaxX93xX114xXdxX23xX1xX1exXexX10xX93xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX80xX27xX15xX10xXexX1exX5xXdxX10xXexX1exXexX1xX6xX5bxX1exX22xX5bxX1exX114xX1xX5bxX1exX114xX1xX6xX23xX1exXa5xX6xXexX1exX126xX27xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX2xX171xX171xX1exX3axX5bxX23xX1exXa5xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX5bxX23xX22xX93xX2xX362xX55bxX318xX110xXfexX148xX1xXexX126xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX93xX126xX10xXa5xXdxX6xX93xX2xXf5xX171xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xX110xX93xX2xXf5xX55bxXa5xX110xX2xX171xX2xX318xX2xXf5xXexX318xX318xX110xXf6xX5xX2xX1exX6xX23xX1xX1exXa5xX6xXdxX1exXa5xXdxX10xX23xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xX6xX2fxX0xXa5xXdxX3axX2fxX0xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX80xX27xX15xXaaxXexX3xX5xXdxX546xXexX3xXexX1xX1a5xX5bxX3xX22xX1ef4xX3xX114xX1xX25fxX3xX114xX1xX23fxX23xXc9xX3xX3exX8b3xXexX3xX126xX645xX4xX3xXexXdxX64axX27xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX2xX171xX171xX112xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xXaxX3xX1xX12bxX10xX2bxX9xXaxX93xX114xXdxX23xX1xX1exXexX10xX93xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX80xX27xX15xX10xXexX1exX5xXdxX10xXexX1exXexX1xX6xX5bxX1exX22xX5bxX1exX114xX1xX5bxX1exX114xX1xX6xX23xX1exXa5xX6xXexX1exX126xX27xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX2xX171xX171xX1exX3axX5bxX23xX1exXa5xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX5bxX23xX22xX93xX2xX362xX55bxX318xX110xXfexX148xX1xXexX126xXaxX2fxX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX80xX27xX15xXaaxXexX3xX5xXdxX546xXexX3xXexX1xX1a5xX5bxX3xX22xX1ef4xX3xX114xX1xX25fxX3xX114xX1xX23fxX23xXc9xX3xX3exX8b3xXexX3xX126xX645xX4xX3xXexXdxX64axX27xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX2xX171xX171xX112xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX0xX93xX6xX2fxX0xX93xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa5xXaxX2fxX11b5xXdxX2adxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX2b7xX23xX3xX114xXaaxX3xX1xX5bxXe1xX4xX1xX3xX3axX3bxX23xX3xX22xXdxX1105xX6xX3xX4xX1a5xX4xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX1xX53exX126xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXa5xX1e7xX3xX1a5xX23xX3xX4xX25fxX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xXexX3bxXexX3xX23xX1xX43xX23xX22xX3xX4xX1c00xX23xX3xXexX1xXdxXaaxX27xX3xX3axX3bxX23xX3xX5xX5cxX3xX126xXaexXexX3xXexX12bxX5bxX23xX22xX3xX23xX1xX1105xX23xX22xX3xX22xXdxX32xXdxX3xXbxX1xX1a5xXbxX3xX4xX74xXbxX3xX7bxX1a5xX4xX1xX3xX3exX43xX4abxX4xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xXexX1xX1e7xX4xX3xX1xXdxX546xX23xX3xX23xX1xX10cxX126xX3xX1xX5bxX5cxX23xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xX126xX645xX4xX3xXexXdxX64axX27xX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX2xX171xX171xX112xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX23fxX126xX3xXf5xX171xXf5xX171xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXa5xXdxX3axX2fxX0xX93xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11b5xXc47xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1a5xX4xX3xX5xX67xX23xX1xX3xX3axX1e7xX4xX3xX126xX46xXdxX3xXexX12bxX43xX107fxX23xX22xXc9xX3xX23xX46xX23xX22xX3xXexX1xX46xX23xX3xX126xX56xXdxXaxX3xX1xX12bxX10xX2bxX9xXaxX93xXa5xX6xX27xX1exXexX27xX93xXa5xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX10xX23xX1exXa5xX5bxX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX3axX5bxX23xX1exXa5xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX5bxX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX3axX27xX4xX1exX126xX5bxXdxX1exXexX12bxX27xX5bxX23xX22xX1exX23xX5bxX23xX22xX1exXexX1xX5bxX23xX1exX126xX5bxXdxX93xX2xX362xX55bxX55bxX171xX1a9xX148xX1xXexX126xXaxX2fxX0xXdxX126xX22xX3xX7xX12bxX4xX9xXaxX93xX126xX10xXa5xXdxX6xX93xX2xXf5xX171xX93xX23xX10xX311xX7xX93xXf5xX171xX1a9xX110xX93xX2xXf5xXf5xXa5xX110xX2xX55bxXf5xX362xX110xXf6xXexX1a9xX171xXfexX362xX171xX5xX171xX148xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX4dxX23xX3xX3axX6xX15xX3xX23xX43xX56xX4xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX4xX6xX5bxX3xX1xX70xX23xX3xX22xX74xXbxX3xX3exX46xXdxX3xX7bxX7cxX23xX1xX3xX80xX27xX37xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX23xX43xX56xX4xXaxX3xX93xX2fxX0xX93xX6xX2fxX0xXa5xXdxX3axX2fxX0xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11b5xXc47xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1a5xX4xX3xX5xX67xX23xX1xX3xX3axX1e7xX4xX3xX126xX46xXdxX3xXexX12bxX43xX107fxX23xX22xXc9xX3xX23xX46xX23xX22xX3xXexX1xX46xX23xX3xX126xX56xXdxXaxX3xX1xX12bxX10xX2bxX9xXaxX93xXa5xX6xX27xX1exXexX27xX93xXa5xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX10xX23xX1exXa5xX5bxX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX3axX5bxX23xX1exXa5xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX5bxX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX3axX27xX4xX1exX126xX5bxXdxX1exXexX12bxX27xX5bxX23xX22xX1exX23xX5bxX23xX22xX1exXexX1xX5bxX23xX1exX126xX5bxXdxX93xX2xX362xX55bxX55bxX171xX1a9xX148xX1xXexX126xXaxX2fxX11b5xXc47xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX3xX4xX1a5xX4xX3xX5xX67xX23xX1xX3xX3axX1e7xX4xX3xX126xX46xXdxX3xXexX12bxX43xX107fxX23xX22xXc9xX3xX23xX46xX23xX22xX3xXexX1xX46xX23xX3xX126xX56xXdxX0xX93xX6xX2fxX0xX93xX7xXexX12bxX5bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa5xXaxX2fxX228xX1xXdxX2adxX27xX3xXf5xX55bxX93xXf6xXc9xX3xX25dxX1xX25fxX3xX228xX1xX60xX3xXexX1e3xX4xX1xX3xX26axX19exX26cxX26dxX3xXexX270xX23xX1xX3xX63xX5cxX3xXcxX67xX23xX1xX3xX11b5xX8b3xX23xX22xX3xX26cxX22xX2a7xX4xX3xX1a4xX70xX23xXc9xX3xXcxX12bxX43xX1b6xX23xX22xX3xX3exX5bxX5cxX23xX3xX4xX46xX23xX22xX3xXexX1a5xX4xX3xX7xX3bxX3xX1a9xX3xX4xX1xX60xX3xXexX12bxX7cxX3xX5xX5cxX126xX3xX3axXdxX546xX4xX3xX3axX56xXdxX3xX1a4xX1b6xX3xXcxX26cxX11b4xX551xXcxX3xX3axX5cxX3xX2a1xX23fxX23xX3xXbxX1xX1c00xX23xX22xX3xX11b5xXdxX2adxX27xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX26cxXcxX551xX3xXexX270xX23xX1xX3xX3axX2adxX3xXexXdxXaaxX23xX3xX3exXaexX3xX22xXdxX32xXdxX3xX23xX22xX37xX23xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxX27xX3xXexX43xX3xX4xX46xX23xX22xX148xX0xX93xXbxX2fxX0xX93xXa5xXdxX3axX2fxX0xX93xX5xXdxX2fxX0xX93xX27xX5xX2fxX0xXa5xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX12bxXaxX2fxX0xX93xXa5xXdxX3axX2fxX0xX93xXa5xXdxX3axX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54fxX27xXexX1xX5bxX12bxXaxX2fxX26dxX43xX70xX23xX22xX3xX228xX1xXdxXaaxX23xX0xX93xXbxX2f
Dương Chiến