Triển khai kỹ thuật chụp nhũ ảnh giúp tầm soát ung thu vú
(Baohatinh.vn) - BVĐK Hà Tĩnh vừa đưa vào áp dụng kỹ thuật hệ thống chụp nhũ ảnh, một phương pháp khám sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm khối u vú.
da41xede1x1706fxe942xec86xe10cx10194x13457x1401exX7x13dbcx17728x14bedx13273xda8fx12b8cxX5x12c8dxXax110fdxX0xf70cxX12xXcx112c0xXdx16afdxe5edxX3x166baxX1xX6xXdxX3xX1cx175b9xX3xXexX1x116e4xf9f0xXexX3xX4xX1x136f5xXbxX3xX1axX1xe2b4xX3x1212bxX1axX1xX3x1379axXdx12434xXbxX3xXex155c9x10857xX3xX7xf05ex113c7xXexX3xX26xX1axX37xX3xXexX1xX26xX3xdd8fxX39xX0x17a59xX14xX12xX0xX50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d29xX10xX6x10af9xXaxX12x17987xf140x14284x131cfxX3xX63x131eaxX3xXcx1669bxX1axX1xX3xX4dx15f8fxX6xX3x16838x11c60xX6xX3xX4dxX6fxX41xX3xX42xXbxX3xX66xX2cxX1axX37xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX1x143e5xX3xXexX1x1216bxX1axX37xX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1axX1xX31xX3xX33xX1axX1x10270xX3xX3ex171e1xXexX3xXbxX1xX7bx14c91xX1axX37xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX1cxX1xX42xX3exX3xX7xX6fxX1axX37xX3xX5x14b02xX4xX3x164d9xX26xX6xX1axX3xXexX17xXc5xX1axX37xX3xX37xXdxX39xXbxX3xXbxX1xX42xXexX3xX1xXdxX94xX1axX3xX7xf81axX3exX3xX1cxX1xX98xXdxX3xX26xX3xX4dxX39xeb39xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXex13ad8xX5xX10xX9xXaxXexX10xde1cxXex157acxX6xX5xXdxX37xX1ax102b6xX3xfb1cxX26xX7xXexXdx14480xXf9x132b2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX41xX66xXf9xXaxX12x1591dxX1xX2cxXbxX3xX1axX1xX31xX3xX33xX1axX1xX3xX5xX6fxX3xXbxX1xX7bxXb1xX1axX37xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX66x14333xX1axX37xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3x15888xX102x11d41xX26xX6xX1axX37xX3xX5xXdx10a71xX26xX3xXexX1xe8b3xXbxX3xX4xX1xX2cxXbxX3xXexX26xXf9x10856xX1axX3xX4dxX39xX3x10d54xX3xX14x1208bxX1axX3xX7axX19xX3xX14xXdxX166xXexX3xX4xX15bxX26xX3xXexX17xX39xX4xX3xX3ex158f4xX3xXexX26xXf9xX166xX1axX3xX4dxX39xX3xX4dxX6fxX3xX1axX1xed75xX1axX37xX3xXexX1xX6xXf9xX3xX7ax15682xXdxX3xX14xX16fxX1axX3xXexX17xX41xX1axX37xX3xX3exX6fxX3xX1cxX1xX42xX3exX3xX14xf2dbxX1axX37xX3xXexX6xXf9xX3xX14xX42xX4xX3xX7xX72xX3xX1cxX1xX184xX1axX37xX3xXexX1xX15bxXf9xX3xX7axX7bx12602xX4xXefxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX14xX5xX10xX3x10f59xXdxX66xXexX1xX9xXaxX16cx1195cxX1e6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX37xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX66xX66xXdxX1axX37xX9xXaxX2xXaxX3xX14xX41xX17xX66xX10xX17xX9xXaxX1e6xXaxX3xX6xX5xXdxX37xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX14xX41xX66xXf9xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX66xX12xX0xX6xX3xX1xX17xX10xX10fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXefxX14xX6xX41xX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX4dxX1axX50xX1axX10xX1dexX7xX50xX2xf72axe46fxea92xX50xX2xX1e6xX25fxX66xX260xX2xX2xX16cxX261xX1e6xX1e6xXexX261x16ea7x11a69xX261xX260xX5xX1e6xXefxX10axXbxX37xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41x14fbbxX3exX6xX37xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX50xXexX66xX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX41xX1axXaxX12xX69xX94xX1axX1xX3xX1axX1x10860xX1axX3xXexXdxX166xX1axX3xX1xX6fxX1axX1xX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1axX1xX31xX3xX33xX1axX1xX3xX1axX37xX6xXf9xX3xXexdce4xXdxX3xX69xX6axX6bxX6cxX3xX63xX6fxX3xXcxX72xX1axX1xXefxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX66xX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX14xX41xX66xXf9xX12xX0xX50xXexX6xX14xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX37xX1axX108xX3xX10axX26xX7xXexXdxX10fxXf9xX111xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX41xX66xXf9xXaxX12xX122xX1xX2cxXbxX3xX1axX1xX31xX3xX33xX1axX1xX3xX5xX6fxX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX4xX1xX26xXf9xX16fxX1axX3xX1cxX1xX41xX6xX3xX4xX6xX41xXa8xX3xX4xX3dxX1axX3xXexX1x16927xX4xX3xX1xXdxX94xX1axX3xX14xdadaxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX14xX42xX4xX3xX7xX72xXa8xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX4dxXdxX16fxX1axX3xX14cxX102xX14exX26xX6xX1axX37xX3xX4xf3a6xX3xX1cxXdxX1axX1xX3xX1axX37xX1xXdxX94xX3exXefxX3xX69xX6axX6bxX6cxX3xX63xX6fxX3xXcxX72xX1axX1xX3xX4xX31xX1axX37xX3xX7ax144b6xX3xX4x112e0xX3xX271xX3xX14xX42xX4xX3xX7xX72xXa8xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX4dxXdxX16fxX1axX3xX1xXc5xX4xX3xXexX27xXbxXa8xX3xX5xX6fxX3exX3xX4xX1xdc83xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1axX1xX31xX3xX33xX1axX1xX3xXexX2dexXdxX3xX69xX94xX1axX1xX3xX4dxXdxX94xX1axX3xX69xX2dexX4xX1xX3x1347dxX6xXdxX3x15bbaxX63xX6fxX3x1046bxXabxXdx13b6exX3xX7axX19xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX4dxX2cxX3xX14xX94xX1axX1xX3xX1axX1xX2bexX1axXefxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX14xX5xX10xX3xX1dexXdxX66xXexX1xX9xXaxX16cxX1e6xX1e6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX37xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX66xX66xXdxX1axX37xX9xXaxX2xXaxX3xX14xX41xX17xX66xX10xX17xX9xXaxX1e6xXaxX3xX6xX5xXdxX37xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX14xX41xX66xXf9xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX66xX12xX0xX6xX3xX1xX17xX10xX10fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX3exX37xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXefxX14xX6xX41xX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX4dxX1axX50xX1axX10xX1dexX7xX50xX2xX25fxX260xX261xX50xX2xX1e6xX25fxX66xX260xX2xX2xX16cxX261xX1e6xX1e6xXexX261xX270xX271xX261xX271xX5xX2xXefxX10axXbxX37xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX284xX3exX6xX37xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX50xXexX66xX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX6xXbxXexXdxX41xX1axXaxX12xX6bxX2bexXf9xX3xX5xX6fxX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX4xX1xX26xXf9xX16fxX1axX3xX1cxX1xX41xX6xX3xX4xX6xX41xXa8xX3xXexX1xX36axX4xX3xX1xXdxX94xX1axX3xX14xX373xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX14xX42xX4xX3xX7xX72xXa8xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX4dxXdxX16fxX1axX3xX14cxX102xX14exX26xX6xX1axX37xX3xX4xX399xX3xX1cxXdxX1axX1xX3xX1axX37xX1xXdxX94xX3exX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX66xX12xX0xX50xXexX17xX12xX0xX50xXexX14xX41xX66xXf9xX12xX0xX50xXexX6xX14xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX37xX1axX108xX3xX10axX26xX7xXexXdxX10fxXf9xX111xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX41xX66xXf9xXaxX12xX41axX166xX26xX3xX1axX1xX7bxX3xXexX17xX7bxXe3xX4xX3xX7axX2bexXf9xXa8xX3xX14xX94xX1axX1xX3xX1axX1xX2bexX1axX3xX3exX26xX98xX1axX3xX4xX1xX2cxXbxX3xX1axX1xX31xX3xX33xX1axX1xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX4xX1xX26xXf9xX19xX1axX3xX5xX16fxX1axX3xXexX26xXf9xX166xX1axX3xXexX17xX16fxX1axXa8xX3xXexX1xedffxX3xX1axX6xXf9xX3xX14xX94xX1axX1xX3xX1axX1xX2bexX1axX3xX7axX3bbxX3xX7axX7bxX1d0xX4xX3xX1xX7bxX373xX1axX37xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX4xX6xX41xX3xX1axX6fxXf9xX3xX1axX37xX6xXf9xX3xXexX2dexXdxX3xX69xX6axX6bxX6cxX3xX63xX6fxX3xXcxX72xX1axX1xXefxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX37xX1axX108xX3xX10axX26xX7xXexXdxX10fxXf9xX111xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX41xX66xXf9xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXc8xX26xXf9xX3xX7ax1189exX1axX1xXa8xX3xX1cxX22xX3xXexX1xX26xX27xXexX3xX1axX6fxXf9xX3xX1axX1b4xX3exX3xXexX17xX41xX1axX37xX3xX66xX6xX1axX1xX3xX3exX2cxX4xX3xX14xX33xX41xX3xX1xXdxX19xX3exX3xXf9xX3xXexX166xX3xX4xX1xXdxX3xXexX17xX33xXefxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15628xX26xXexX1xX41xX17xXaxX12xXcxX26xX15bxX1axX3x138e9xX31xX1axX37xX0xX50xXbxX12
Tuấn Dũng