Nghi Xuân trao thưởng 53 học sinh giỏi và sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
(Baohatinh.vn) - Nhằm khích lệ tinh thần vươn lên trong học tập, Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức vinh danh học sinh giỏi các cấp và trao học bổng cho các em hoàn cảnh khó khăn.
a9b9xe715xf481xacc6x106fdx13b93xbf9bxa9e6x13182xX7x13b87xc91cxd115xe710x10761x126f6xX5xcf52xXaxX3xX7xXex103b3xX5xX10xX9xXaxXexX10xaf9exXexefafxX6xX5xXdx11275xf501x13bbdxX3x11766xc76cxX7xXexXdx12609xX15xd6e5xXaxb294x120b8xX22xX1xXdxX3x1201exX27xf0dexX23xX3xXexe49fxX6x13da6xX3xXexX1xc27cxfb00xX23xX22xX3xe96fxbc0fxX3xX1xeddbxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdx11069xXdxX3xbe2ex1169dxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxd0c1xX23x13669xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1x13a3cxX3dxX3xX57xX41x134d8xXexX3x117aexX1x10dc0xX0x11106xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8d6xX10xX6x1037bxXaxX2fxX0xX10xc88cxX2fxX3xX30xX1x1393cxX94xX3xX79xX1xbe42xX4xX1xX3xX5xfe6fxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1x13a69xX23xX3xX57xX41xdbc3xX23xX3xX5xX61xX23xX3xXexX3bxX3dxX23xX22xX3xX1xX4axX4xX3xXexc70fxXbxX63xX3xX8cxe2a7xXdxX3xeb74xX1xX27xX15xfbedxX23xX3xX1xX4axX4xX3xX1exX3x13d85xed78xX27xX3xX22xXdxbc8cxX3dxX3xX4xX1xd7ffxX4xX3xX1xX27xX15xXa3xX23xX3xX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xd97bxX8cxX58xX3xXcxfbd2xX23xX1xfe69xX3x13ae5x11e66xX3xXexba33xX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX57xXdxX23xX1xX3xX8fxX6xX23xX1xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX4xXdexX4xX3xX4xafabxXbxX3xX57xX58xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX1xX4axX4xX3xde41xX104xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xXdexX4xX3xX10xX94xX3xX1xX3dxX58xX23xX3xX4x130edxX23xX1xX3xX79xX1xX7bxX3xX79xX1xb9b3xX23x13f23xX0xX7dxX10xX94xX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ff6xX3dxX8fxX15xXaxX2fxX0xX10xX94xX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX23xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax11cd7xXdxX8fxXexX1xX24xX3xf11fxX2xX46xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xb316xX2xe829xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7dxX7dxXdxX159xX137xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX159xX57xX23xX7dxX23xX10xX194xX7xX7dxb67dxX1acxX1d2xf68bxX7dxX2xX47xX46xX8fxX46xX2xX1d2xX1d2xX1aaxX1acxX46xXexX19bxX2xX1d5xX19bxX5xX1d5xX1exX1d5xX1d2xX8fxX46xX2xX2xX2xX1acxX1aaxX19bxXexX1d2xX1acxX1d2xX1aaxX1acxX5xX1acxX159xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX57xX58xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxXaxX3xX194xXdxX8fxXexX1xX9xXaxX19bxX2xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1aaxX2xX1acxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxX10xX94xX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcx10042xXdxX3xX4xX1xX41xXb1xX23xX22xX3xXexX3bx12a87xX23xX1xX3xX8fxXdxde4bxX23xX3xX3bxX6xX3xX7xXdexX23xX22xX3xX1d2xX1aaxX7dxe455xX63xX3xX4xX7bxX3xX1aaxX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xfcfbxX27xefc6xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXf6xX2xX3xX22xXdxX14dxXdxX3xX23xX1xX2b7xX63xX3xX47xX3xX22xXdxX14dxXdxX3xX79xX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX79xX1xX9exX4xX1xXfexX63xX3xX2xbd5bxX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xXexb145xX23xX1xX3xX57xX58xX3xX47xX2xX3xX10xX94xX3xX4xX7bxX3xX1xX3dxX58xX23xX3xX4xX14dxX23xX1xX3xX79xX1xX7bxX3xX79xX1xX157xX23xX3xX57xX41xXb1xX23xX3xX5xX61xX23xX3xXexX3bxX3dxX23xX22xX3xX1xX4axX4xX3xXexXc3xXbxX3xX100xX101xX3xX100xX41xX76xX4xX3xX79xX1xX10xX23xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX57xX58xX3xX23xX1xXc3xX23xX3xX1xX4axX4xX3xX137xX104xX23xX22xX3xXexeb6cxX3x11ec6xX27x1139exX3xX79xX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX1xX4axX4xX3xXcbxX1xX27xX15xXcfxX23xX3xXexX58xXdxX3xX30xX22xX27xX15xX2bdxX23xX3x12bc0xX27xX3xX57xd1b3xXdxX3xXexX104xX23xX22xX3xX7xX2e3xX3xXexXdxcdacxX23xX3xX22xXacxX23xX3xX2cbxX46xX3xXexX3bxXdxXa3xX27xX3xX100xff12xX23xX22xX159xX3xXf6xXcxX3bxX3dxX23xX22xX3xX14dxX23xX1xX24xX3xX0xX10xX94xX2fxXd8xX1x113eaxX3xXex134c1xX4xX1xX3xX8cxXc8xXdxX3xXcbxX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX1xX4axX4xX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xX3xb3bexX3dxX58xX23xX3xX3f9xX2b7xX23xX1xX3xfe9dxX23xX1xX3xX4xef27xX23xX22xX3xX5xX101xX23xX1xX3xX100xX2abxX3dxX3xX1xX27xX15xXa3xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xXdexX4xX3xX10xX94xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX2e1xX27xX2e3xX4xX3xX22xXdxX6xXfexX159xX0xX7dxX10xX94xX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX23xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX8fxXexX1xX24xX3xX19bxX2xX46xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1aaxX2xX1acxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7dxX7dxXdxX159xX137xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX159xX57xX23xX7dxX23xX10xX194xX7xX7dxX1d2xX1acxX1d2xX1d5xX7dxX1d5xX1d2xX8fxX46xX2xX2xX2xX1d2xX2xX47xXexX2xX1acxX1acxX30exX2xX5xX1acxX159xX26xXbxX22x133fdxX3bxX9xX19bxX1acxX19bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX57xX58xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxXaxX3xX194xXdxX8fxXexX1xX9xXaxX19bxX2xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1aaxX2xX1acxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2fxX3f9xX37xX15xX3xX5xX58xX3xX23xX22xX27xX3c4xX23xX3xX100xXc8xX23xX22xX3xX57xXdxX61xX23xX3xX22xXdx11d2bxXbxX3xX4xXdexX4xX3xX10xX94xX3xXexXdxXcfxXbxX3xXex1121fxX4xX3xX23x13079xX3xX5xXd9xX4xX3xX57xX41xX76xXexX3xX2e1xX27xX6xX3xX79xX1xX7bxX3xX79xX1xX157xX23xX63xX3xX57xX41xXb1xX23xX3xX5xX61xX23xX3xX1xX4axX4xX3xXexXc3xXbxX3xXexX2e3xXexX63xX3xX1cxXe3xX23xX22xX3xX100xXdexX23xX22xX3xX57xX3a6xXdxX3xX23xXdxX3b3xX94xX3xXexXdxX23xX3xX15xX61xX27xX3xX4xX3dbxX6xX3xXexX1xXacxX15xX3xX4xf210xX63xX3xX137xX2abxX23xX3xX137xX71xX3xX57xX58xX3xX23xX22xX41xe0aexXdxX3xXexX1xX37xX23xX159xX3xXf6xXcxX3bxX3dxX23xX22xX3xX14dxX23xX1xX24xX3xX0xX10xX94xX2fxXd8xX1xX3dbxX3xXexX3dexX4xX1xX3xX8cxXc8xXdxX3xXcbxX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX1xX4axX4xX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xX3xX3f9xX3dxX58xX23xX3xX3f9xX2b7xX23xX1xX3xX403xX23xX1xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xXdexX4xX3xX10xX94xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xXexX31fxX23xX1xXfexX159xX0xX7dxX10xX94xX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX8fxX15xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd8xX10xX23xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX194xXdxX8fxXexX1xX24xX3xX19bxX2xX46xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1aaxX2xX1acxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7dxX7dxXdxX159xX137xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX159xX57xX23xX7dxX23xX10xX194xX7xX7dxX1d2xX1acxX1d2xX1d5xX7dxX2xX47xX46xX8fxX46xX2xX1d2xX1d2xX1d2xX46xX1aaxXexX2cbxX2xX1acxX19bxX5xX1acxX1exX1d5xX1d2xX8fxX46xX2xX2xX2xX19bxX2xX30exXexX47xX19bxX1d5xX1acxX46xX5xX1acxX159xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX57xX58xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxXaxX3xX194xXdxX8fxXexX1xX9xXaxX19bxX2xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1aaxX2xX1acxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2fx12283xX101xX23xX1xX3xX100xX2abxX3dxX3xX8cxXc8xXdxX3xXcbxX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX1xX4axX4xX3xX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX1xX4axX4xX3xX137xX104xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX1cxX27xX128xXexX3xX7x12360xX4xX0xX7dxXbxX2fxX0xX137xX5xX3dxX4xX79xX2e1xX27xX3dxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3bxXdxX4xX1xX8fxX6xX23xXaxX2fxX0xX8fxXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3dxX23xXexX10xX23xXexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX94xX2fxXcxX37fxX3xX100xXacxX27xX3xX23xX157xX94xX3xX100xXcfxX23xX3xX23xX6xX15xX63xX3xX381xX27xX383xX3xX79xX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX1xX4axX4xX3xX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xX100xX101xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX1d2xX1acxX2cbxX3xXexX3bxXdxXa3xX27xX3xX100xX3c4xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX47xX46xX1acxX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX63xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX3xX22xXdxX54xXdxX63xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX3xXexX2e3xXexX3xX23xX22xX1xXdxXa3xXbxX3xX5xX3dxX2abxXdxX3xX22xXdxX54xXdxX159xX3xXcxX3a6xXdxX3xX100xX37xX15xX63xX3xX8cxXc8xXdxX3xXexXdxXcfxXbxX3xXexX593xX4xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX2xX2cbxX1acxX3xX7xX27xX128xXexX3xX2e1xX27xX58xX3xXexX3bxX3dexX3xX22xXdxXdexX3xX46xX1acxX3xXexX3bxXdxXa3xX27xX3xX100xX3c4xX23xX22xX3xX1xX597xX3xXexX3bxX76xX3xX23xX1xef13xX23xX22xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX4xX7bxX3xX1xX3dxX58xX23xX3xX4xX14dxX23xX1xX3xX79xX1xX7bxX3xX79xX1xX157xX23xX3xX57xX41xXb1xX23xX3xX5xX61xX23xX3xXexX3bxX3dxX23xX22xX3xX1xX4axX4xX3xXexXc3xXbxX159xX0xX7dxX10xX94xX2fxX0xX7dxX8fxXdxX57xX2fxX0xX8fxXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX3dxX3bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX3bxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxdab1xX1xX7bxX3xXd8xX1xX3dbxX3xXexX3dexX4xX1xX3xX8cxXc8xXdxX3xXcbxX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX1xX4axX4xX3xX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXcxX3bxXacxX23xX3xX30xX22xX4axX4xX3xe7d0xXdxX23xX1xX0xX7dxX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xX7dxX8fxXdxX57xX2fxX0xX7dxX137xX5xX3dxX4xX79xX2e1xX27xX3dxXexX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX3dxX8fxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX61xX23xX3xX2e1xX27xX6xX23xX24xX0xX7dxX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xX8fxXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8fxX3bxX10xX5xX6xXexX10xX8fxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX94xX137xX1exX6xX23xX8fxX1exX7xX6xXbxX3dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xX79xX1xX10xX23xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX22xXdxXdexX3dxX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX27xX128xXexX3xX7xX7ebxX4xX3xX23xX157xX94xX3xX1xX4axX4xX3xX1d2xX1acxX2xX1d5xX3xX1exX3xX1d2xX1acxX1d2xX1acxXaxX3xX1xX3bxX10xX2bxX9xXaxX7dxX22xXdxX6xX3dxX1exX8fxX27xX4xX7dxX23xX22xX1xXdxX1exX1cxX27xX6xX23xX1exX79xX1xX10xX23xX1exXexX1xX27xX3dxX23xX22xX1exX22xXdxX6xX3dxX1exX57xXdxX10xX23xX1exX1xX3dxX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX7xX6xX4xX1exX23xX6xX94xX1exX1xX3dxX4xX1exX1d2xX1acxX2xX1d5xX1exX1d2xX1acxX1d2xX1acxX7dxX2xX1d5xX46xX2xX2cbxX19bxX159xX1xXexX94xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX7dxX94xX10xX8fxXdxX6xX7dxX2xX1d2xX1acxX7dxX23xX10xX194xX7xX7dxX1d2xX1acxX1d2xX2cbxX7dxX1d5xX1d2xX8fxX19bxX2xX2cbxX1aaxX1aaxX1aaxX46xXexX1d2xX1d2xX1aaxX2cbxX46xX5xX1acxX159xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX57xX58xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxX6xX2fxX0xX8fxXdxX57xX2fxX0xX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xX79xX1xX10xX23xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX22xXdxXdexX3dxX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX27xX128xXexX3xX7xX7ebxX4xX3xX23xX157xX94xX3xX1xX4axX4xX3xX1d2xX1acxX2xX1d5xX3xX1exX3xX1d2xX1acxX1d2xX1acxXaxX3xX1xX3bxX10xX2bxX9xXaxX7dxX22xXdxX6xX3dxX1exX8fxX27xX4xX7dxX23xX22xX1xXdxX1exX1cxX27xX6xX23xX1exX79xX1xX10xX23xX1exXexX1xX27xX3dxX23xX22xX1exX22xXdxX6xX3dxX1exX57xXdxX10xX23xX1exX1xX3dxX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1cxX27xX6xXexX1exX7xX6xX4xX1exX23xX6xX94xX1exX1xX3dxX4xX1exX1d2xX1acxX2xX1d5xX1exX1d2xX1acxX1d2xX1acxX7dxX2xX1d5xX46xX2xX2cbxX19bxX159xX1xXexX94xXaxX2fxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xX79xX1xX10xX23xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX22xXdxXdexX3dxX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX27xX128xXexX3xX7xX7ebxX4xX3xX23xX157xX94xX3xX1xX4axX4xX3xX1d2xX1acxX2xX1d5xX3xX1exX3xX1d2xX1acxX1d2xX1acxX0xX7dxX6xX2fxX0xX7dxX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8fxXaxX2fxX30xX157xX94xX3xX1xX4axX4xX3xX1d2xX1acxX2xX1d5xX3xX1exX3xX1d2xX1acxX1d2xX1acxX63xX3xX47xX2cbxX1acxX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX63xX3xX22xXdxXdexX3dxX3xX57xXdxX61xX23xX3xX4xX408xX23xX22xX3xX47xX3xXexXc3xXbxX3xXexX1x105b6xX3xX42xX3xX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXf6xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xXfexX3xX100xX2abxXexX3xXexX1xX58xX23xX1xX3xXexX9exX4xX1xX3xX1cxX27xX128xXexX3xX7xX7ebxX4xX3xX100xX101xX3xX100xX41xX76xX4xX3xXexX27xX15xX61xX23xX3xX8fxX41xXb1xX23xX22xX63xX3xX79xX1xX10xX23xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX159xX0xX7dxXbxX2fxX0xX7dxX8fxXdxX57xX2fxX0xX7dxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8xXc3xX27xX3xX1xX4axX4xX3xXexX3bxc0eexX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxX3xX100xX2abxXexX3xX22xXdxX14dxXdxX3xX2e1xX27xX2e3xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX94xX5ebxX23xX3xXcxX3dxXdexX23xXaxX3xX1xX3bxX10xX2bxX9xXaxX7dxX23xX27xXdxX1exX1xX3dxX23xX22xX1exX7xX3dxX23xX22xX1exX5xX6xX7dxX4xX6xX27xX1exX1xX3dxX4xX1exXexX3bxX3dxX1exX23xX22xX1xX10xX3dxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX57xX27xX3dxXexX1exX79xX1xX3dxX1exX8fxX6xXexX1exX22xXdxX6xXdxX1exX2e1xX27xX3dxX4xX1exX22xXdxX6xX1exX94xX3dxX23xX1exXexX3dxX6xX23xX7dxX2xX30exX19bxX1d5xX2xX2xX159xX1xXexX94xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX7dxX94xX10xX8fxXdxX6xX7dxX2xX1d2xX1acxX7dxX23xX10xX194xX7xX7dxX1d2xX1acxX1acxX46xX7dxX2xX1aaxX1d5xX8fxX1acxX2xX1acxX2xX2cbxX46xX47xXexX2cbxX1acxX2cbxX1d5xX1acxX5xX1acxX159xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX57xX58xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxX6xX2fxX0xX8fxXdxX57xX2fxX0xX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8xXc3xX27xX3xX1xX4axX4xX3xXexX3bxXd6dxX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxX3xX100xX2abxXexX3xX22xXdxX14dxXdxX3xX2e1xX27xX2e3xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX94xX5ebxX23xX3xXcxX3dxXdexX23xXaxX3xX1xX3bxX10xX2bxX9xXaxX7dxX23xX27xXdxX1exX1xX3dxX23xX22xX1exX7xX3dxX23xX22xX1exX5xX6xX7dxX4xX6xX27xX1exX1xX3dxX4xX1exXexX3bxX3dxX1exX23xX22xX1xX10xX3dxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX57xX27xX3dxXexX1exX79xX1xX3dxX1exX8fxX6xXexX1exX22xXdxX6xXdxX1exX2e1xX27xX3dxX4xX1exX22xXdxX6xX1exX94xX3dxX23xX1exXexX3dxX6xX23xX7dxX2xX30exX19bxX1d5xX2xX2xX159xX1xXexX94xXaxX2fxXd8xXc3xX27xX3xX1xX4axX4xX3xXexX3bxXd6dxX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxX3xX100xX2abxXexX3xX22xXdxX14dxXdxX3xX2e1xX27xX2e3xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX94xX5ebxX23xX3xXcxX3dxXdexX23xX0xX7dxX6xX2fxX0xX7dxX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8fxXaxX2fxX3f9xX7bxX3xX5xX58xX3xX10xX94xX3xX30xX22xX27xX15xX2bdxX23xX3xXcbxXdxX94xX3xX8cxX408xX23xX22xX3xX1exX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX3a6xXbxX3xX2xX1d2xX403xX2xX63xXcxX3bxX41xX5fbxX23xX22xX3xXcxX8cxX998xXcxX3xXcxX3bxXacxX23xX3xX998xX1xX583xX3xXf6xX3f9xXe3xX4xX3xXcxX1xX4axX63xX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xXfexX3xX57xX37fxX6xX3xX100xX2abxXexX3xX22xXdxX14dxXdxX3xX79xX1xX27xX15xXcfxX23xX3xX79xX1xX9exX4xX1xX3xX94xX5ebxX23xX3xXcxX3dxXdexX23xX3xXexX2abxXdxX3xXcbxf96axX3xXexX1xXdxX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX2e1xX27xX2e3xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5xX3a6xXbxX3xX2xX1d2xX159xX3x12445xX94xX3xX5xX58xX3xXexX128xX94xX3xX22xX41xXb1xX23xX22xX3xX7xXdexX23xX22xX3xX57xX3b3xX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxX3xX1xX4axX4xX3xX22xXdxX54xXdxX63xX3xX100xX41xX76xX4xX3xX137xX2abxX23xX3xX137xX71xX63xX3xXexX1xXacxX15xX3xX4xX5ebxX3xXexXdxX23xX3xX94xXcfxX23xX159xX0xX7dxXbxX2fxX0xX7dxX8fxXdxX57xX2fxX0xX7dxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX381xX27xX383xX3xXcxX1xXdxXa3xX23xX3xXexX37xX94xX3xX1exX3xc3d6xXdxX23xX22xX3bxX3dxX27xXbxX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX47xX2xX30exX3xX7xX27xX128xXexX3xX1xX4axX4xX3xX137xX104xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX8cxX9c8xX9c8xX10bexX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX2bxX9xXaxX7dxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX3dxX23xX22xX7dxX2e1xX27xX15xX1exXexX1xXdxX10xX23xX1exXexX6xX94xX1exX57xXdxX23xX22xX3bxX3dxX27xXbxX1exXexX3bxX6xX3dxX1exX47xX2xX30exX1exX7xX27xX6xXexX1exX1xX3dxX4xX1exX137xX3dxX23xX22xX1exX4xX1xX3dxX1exX1xX7xX7xX57xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7dxX2xX30exX1aaxX46xX2cbxX19bxX159xX1xXexX94xXaxX2fxX0xXdxX94xX22xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX7dxX94xX10xX8fxXdxX6xX7dxX2xX1d2xX1acxX7dxX23xX10xX194xX7xX7dxX2xX1d5xX46xX2xX7dxX2xX1aaxX1aaxX8fxX46xX1acxX1d5xX2xX47xX47xX46xXexX46xX2cbxX2cbxX46xX1d5xX5xX1acxX159xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX22xX1xXdxX3xX35xX27xX37xX23xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xX47xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX54xXdxX3xX57xX58xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX63xX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xX71xX3dxX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxX6xX2fxX0xX8fxXdxX57xX2fxX0xX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX381xX27xX383xX3xXcxX1xXdxXa3xX23xX3xXexX37xX94xX3xX1exX3xX10bexXdxX23xX22xX3bxX3dxX27xXbxX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX47xX2xX30exX3xX7xX27xX128xXexX3xX1xX4axX4xX3xX137xX104xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX8cxX9c8xX9c8xX10bexX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX2bxX9xXaxX7dxX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX27xX1exX15xX10xX27xX1exXexX1xX27xX3dxX23xX22xX7dxX2e1xX27xX15xX1exXexX1xXdxX10xX23xX1exXexX6xX94xX1exX57xXdxX23xX22xX3bxX3dxX27xXbxX1exXexX3bxX6xX3dxX1exX47xX2xX30exX1exX7xX27xX6xXexX1exX1xX3dxX4xX1exX137xX3dxX23xX22xX1exX4xX1xX3dxX1exX1xX7xX7xX57xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7dxX2xX30exX1aaxX46xX2cbxX19bxX159xX1xXexX94xXaxX2fxX381xX27xX383xX3xXcxX1xXdxXa3xX23xX3xXexX37xX94xX3xX1exX3xX10bexXdxX23xX22xX3bxX3dxX27xXbxX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX47xX2xX30exX3xX7xX27xX128xXexX3xX1xX4axX4xX3xX137xX104xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX8cxX9c8xX9c8xX10bexX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xX0xX7dxX6xX2fxX0xX7dxX7xXexX3bxX3dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8fxXaxX2fxX9c8xXdexX23xX22xX3xX1d2xX2cbxX7dxX2xX1d2xX63xX3xX8cxXc8xXdxX3xXd8xX1xX916xX3xXexX1xXc3xXbxX3xX100xX54xX3xX8cxX58xX3xXcxXfbxX23xX1xX3xXbxX1xX2e3xXdxX3xX1xX76xXbxX3xX57xX3a6xXdxX3xX9c8xX42xX3xc2c2xXdxXdexX3dxX3xX8fxX593xX4xX3xX1exX3xX3f9xX58xX3dxX3xXexX2abxX3dxX63xX3xX381xX27xX383xX3xXcxX1xXdxXa3xX23xX3xXexX37xX94xX3xX10bexXdxX23xX22xX3bxX3dxX27xXbxX3xXexX104xX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX4xX1xX41xXb1xX23xX22xX3xXexX3bxX2b7xX23xX1xX3xXexX3bxX6xX3dxX3xX1xX4axX4xX3xX137xX104xX23xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX47xX2xX30exX3xX1xX4axX4xX3xX7xXdxX23xX1xX63xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX57xXdxX61xX23xX3xX4xX7bxX3xX1xX3dxX58xX23xX3xX4xX14dxX23xX1xX3xX100x11aa3xX4xX3xX137xXdxXa3xXexX3xX79xX1xX7bxX3xX79xX1xX157xX23xX3xX57xX41xX76xXexX3xX79xX1xX7bxX3xX1xX4axX4xX3xX22xXdxX54xXdxX159xX0xX7dxXbxX2fxX0xX7dxX8fxXdxX57xX2fxX0xX7dxX5xXdxX2fxX0xX7dxX27xX5xX2fxX0xX8fxXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX2fxX0xX7dxX8fxXdxX57xX2fxX0xX7dxX8fxXdxX57xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX403xX27xXexX1xX3dxX3bxXaxX2fxX8cxX3dxX58xXdxX3xX30xX6xX94xX0xX7dxXbxX2f
Hoài Nam