Nghị sĩ Kosovo đem bom khói vào quốc hội phá bầu cử tổng thống
Mặc dù bị kiểm tra an ninh kỹ lưỡng ở lối vào, các nghị sĩ phe đối lập vẫn lén đem được bom khói và hộp hơi cay vào quốc hội, sau đó "làm loạn" khiến mọi người phải sơ tán.
44fx4fa3x1628x35ebx817bx1b11xX0x7904x754x6453x59b8x6147x44b3x3889xXcx4074x605ex7b12xbb4xX2x8154xXax4656xXfxX4x36f1x3438xX6x6e3exX8xXcx28b2xX8xdd6x1c47xXcxX21xX3xX21xX8x135dxX15x19bexX8x12c5xX21xX29xX8x7221xX6x4e8exX2xX8xX3x8dd6xX21xX8x4b62x620dx4aaaxX9xX8xX6x4ff3xX2xX8xX10xX6x4a08xX8xX2bx153bxX39xX8xX9x8e23xX8xX13x9f1x8d6bxX19xX8xX13xX6xX3axX4exX19xX0x7055xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xdbcxX15xXbxX1xXfxX4x15e2x56d5xX9xX8xX1x836exX8xX2bxX1bxX8xX2fxX2x1deexX29xX8xX13x974xXbxX8xXbxX4exX8xX4exX2xX4exX6xX8xX2fxf65xX8xXax72bfx8fccxX4exX19xX8x2951xX8xXaxX3axX2xX8xX3xX35xX21x7573xX8xX9xX43xX9xX8xX4exX19xX6xX1bxX8xXcxX1exX8xX10xX6xX15xX8xX27xX3axX2xX8xXax1278xX10xX8xX3x1a21xX4exX8xXaxbcfxX4exX8xX27xX15xX29xX8xX27xX8bx3facxX9xX8xX2bxX21xX29xX8xX2fxX6xX31xX2xX8xX3xX35xX8xX6xX3exX10xX8xX6x8ea7xX2xX8xX9xXbx57a7xX8xX3xX35xX21xX8xX38xX39xX3axX9xX8xX6xX3exX2xX99xX8xXcxXbxX39xX8xX27xX31xX8xXfxXaxX35xX29xX8xXaxX21x424cxX4exXfxX8xX2fxX6xX2x31faxX4exX8xX29x8d07xX2xX8xX4exX19xX8bx3aa5xX2xX8xX10xX6x4b40xX2xX8xXcxXd5xX8xX13xX43xX4ex6629xX0xX57xX10xX4xX0xX57xX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbxX2bxXaxX15xX8xX2bxX21xX7cxX1xX15xX7cxXexXfx57efxXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX4exX19xXexXfxX131xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX4exX19xXexXfxX131xXfxX8xX6xX7cxX15x3bafxXexXfxX6xX13xX13xX10x55bfxX57xX57xXcxX13xXbxX13xX2xX9xX117xX4exX15xf0exX117xX13xX39xX21xX2xX13xX7cxX15xX117xX3xX4exX57xX13xX13xX21xX57xX7cxX57xe5fxX131xX7x69aaxX57xX131xX17dxX57xX17dx4592xX57xX6xX21xX10x3e41xX38xX39xX21xX9xX18bxX6xX21xX2xX18bxX2fxX21xXcxX21xX3xX21xX18bxX7x10d0x3752xX180xX19exX19dxX19dxX17dxX131xX17dxX117x463bxX10xX19xXfxX8xX1xXbxX13xXbxX18bxXaxX21xXbxX1xX2xX4exX19xX18bxX13xX15x85b9xX13xXexXfxX18xX19xX6xX1bxX8xXcxX1exX8xX20xX21xXcxX21xX3xX21xX8xX27xX15xX29xX8xX2bxX21xX29xX8xX2fxX6xX31xX2xX8xX3xX35xX21xX8xX38xX39xX3axX9xX8xX6xX3exX2xX8xX10xX6xX43xX8xX2bxX46xX39xX8xX9xX4axX8xX13xX4dxX4exX19xX8xX13xX6xX3axX4exX19xX8xXfxX8xX1xXbxX13xXbxX18bxX157xXbxX4exX9xXdaxX2bxX21xX1bbxX18bxX19xX7cxX21xX39xX10xXexXfxX19xXbxXaxXaxX15xX7cxXdaxXfxX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfx6c90xX21xX29xX8xX2fxX6xX31xX2xX8xX2fxX6xX2xXffxX4exX8xX10xX6xX2x7f34xX4exX8xX6xX103xX10xX8xX38xX39xX3axX9xX8xX6xX3exX2xX8xX20xX21xXcxX21xX3xX21xX8xX4exX19xX35xXdaxX8xX17dxX180xX18bxX17dxX8xX2bxX1bxX8xX6xX21x211fxX4exX8xX18bxX8x26b5xX4exX6xX15exX8x54bx1977xcb6xXfxX4xX0xX13xX2bxX21xX1xXdaxX4xX0xX13xX7cxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX225xX21xX1xXdaxXfxX8xXcxX13xXdaxXaxX15xXexXfxX13xX15xX1bbxX13xX18bxXbxXaxX2xX19xX4exX15exX8xX1a7xX39xXcxX13xX2xX157xXdax693fxXfxX4xX0xX2xX29xX19xX8xXcxX7cxX9xXexXfxX57xX57xX2xX117xX2bxXbxX21xX6xXbxX13xX2xX4exX6xX117xX3xX4exX57xX4exX15xX16axXcxX57xX7xX180xX131x89a9xX57xX7xX131xX19exX1xX180xX7xX17dxX19ex7ed8xX131xX131xX13xX7xX131xX2d3xX2d3xX180xX180xXaxX131xX117xX1a7xX10xX19xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX21x595xX29xXbxX19xX15xXfxX8xX57xX4xX0xX57xX13xX1xX4xX0xX57xX13xX7cxX4xX0xX13xX7cxX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX225xX21xX1xXdaxXfxX8xXcxX13xXdaxXaxX15xXexXfxX13xX15xX1bbxX13xX18bxXbxXaxX2xX19xX4exX15exX8xX1a7xX39xXcxX13xX2xX157xXdaxX2a3xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x7379xXbxX10xX13xX2xX21xX4exXfxX4xX225xX21xX29xX8xX2fxX6xX31xX2xX8xX2fxX6xX2xXffxX4exX8xX10xX6xX2xX237xX4exX8xX6xX103xX10xX8xX38xX39xX3axX9xX8xX6xX3exX2xX8xX20xX21xXcxX21xX3xX21xX8xX4exX19xX35xXdaxX8xX17dxX180xX18bxX17dxX8xX2bxX1bxX8xX6xX21xX25dxX4exX8xX18bxX8xX262xX4exX6xX15exX8xX267xX268xX269xX0xX57xX10xX4xX0xX57xX13xX1xX4xX0xX57xX13xX7cxX4xX0xX57xX13xX2bxX21xX1xXdaxX4xX0xX57xX13xXbxX2bxXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX225xX21xX1xXdaxXfxX8xXcxX13xXdaxXaxX15xXexXfxX13xX15xX1bbxX13xX18bxXbxXaxX2xX19xX4exX15exX8xX1a7xX39xXcxX13xX2xX157xXdaxX2a3xXfxX4xX6cx1e7fxX9xX8xX27x1505xX9xX6xX8xX9x37b3xXbxX8xX6xX103xX8xXaxX35xX8xX10xX6xX43xX8xX6xX21xXf8xX2xX8xX9xX39xX3exX9xX8xX6xX103xX10xX8xX2bxX46xX39xX8xX9xX4axX8xX13xX4dxX4exX19xX8xX13xX6xX3axX4exX19xX8xX29x62c4xX2xX8xX29xX35xX8xX10xX6xX46xX4exX8xX13xX6x8d6axX4exX19xX8xX19xX46xX4exX8xX4exX6xX8bxX8xX9xX6xX41dxX9xX8xX9xX6xX41dxX4exX8xX13xX6xX39xX3exX9xX8xX3x2827xX8x4e00xX4exX19xX8xX66xXbxXcxX6xX2xX29xX8xX11xX6xXbxX9xX2xX8xX18bxX8xX225xX3exX8xX13xX7cxX8bxX90xX4exX19xX8xX18xX19xX21xXf8xX2xX8xX19xX2xXbxX21xX8xX3xX35xX8xXaxX35xX8xX9x8186xX39xX8xX13xX6xX3e2xX8xX13xX8bxX410xX4exX19xX8xX20xX21xXcxX21xX3xX21xX117xX0xX57xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX225xX21xX1xXdaxXfxX8xXcxX13xXdaxXaxX15xXexXfxX13xX15xX1bbxX13xX18bxXbxXaxX2xX19xX4exX15exX8xX1a7xX39xXcxX13xX2xX157xXdaxX2a3xXfxX4xX11xX6xX15xX21xX8x43d8xX11xX8xX4exX19xX35xXdaxX8xX17dxX186xX18bxX17dxX99xX8xX9xX43xX9xX8xX4exX19xX6xX1bxX8xXcxX1exX8xX27xX25dxX8xX4exXb8xX29xX8xX19dxX8xX6xX3exX10xX8xX6xXd5xX2xX8xX9xXbxXdaxX8xX3xX35xX8xX2bxX21xX29xX8xX2fxX6xX31xX2xX8xX2fxX6xX2xXffxX4exX8xX10xX6xX2xX237xX4exX8xX6xX103xX10xX8xX2bxX46xX39xX8xX9xX4axX8xX2bxX1bxX8xX6xX21xX25dxX4exX8xX4exX6xX2xX43axX39xX8xXaxX46xX4exX117xX8xX11xX39xXdaxX8xX4exX6xX2xX237xX4exX8xX10xX6xX2xX237xX4exX8xX6xX103xX10xX8xX3xXb4xX4exX8xX1xX2x1404xX4exX8xX7cxXbxX8xX3xX410xX2xX8xX7xX7xX8xX4exX19xX6xX1bxX8xXcxX1exX8xX2bxX1bxX8xX27xX39xX4dxX2xX8xX2fxX6x8a3bxX2xX8xX10xX6x1f9dxX4exX19xX8xX6xX103xX10xX8xX3xX35xX8xX29x7582xX13xX8xX38xX39xXdaxX43axX4exX8xX2bxX554xX8xX10xX6xX2xXffxX39xX117xX0xX57xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX225xX21xX1xXdaxXfxX8xXcxX13xXdaxXaxX15xXexXfxX13xX15xX1bbxX13xX18bxXbxXaxX2xX19xX4exX15exX8xX1a7xX39xXcxX13xX2xX157xXdaxX2a3xXfxX4xX20xXffxX13xX8xX38xX39xX10exX99xX8xX43cxX4exX19xX8xX66xXbxXcxX6xX2xX29xX8xX11xX6xXbxX9xX2xX8xX27xX41dxX9xX8xX9xX4axX8xX13xX4dxX4exX19xX8xX13xX6xX3axX4exX19xX117xX8x593axX4exX19xX8xX4exX35xXdaxX8xX2bxX1bxX8xX10xX6xX15xX8xX27xX3axX2xX8xXaxXb0xX10xX8xX10xX6xX10exX4exX8xX27xX3axX2xX8xX3x129dxX8xX9xX6xX3e2xX8xX13xX7cxX8bxXd5xX4exX19xX8xX29xX90xX8xX7cxX3exX4exX19xX8xX38xX39xXdaxX43axX4exX8xX13xX46bxX8xX9xX6xX3e2xX8xX9xX6xX21xX8xX13xX3exX9xX8xX4exX19xX8bxX109xX2xX8xX13xX6xX2xX78xX39xX8xXcxX3axX8x34e2xX15xX7cxX2bxX2xXbxX117xX0xX57xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX630xX21xX39xX7cxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX21xX8xX11xX39xX4dxX2xX8xX13xX7cx702axX0xX57xX10xX4
sydong