Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 5,16%
(Baohatinh.vn) - Chiều 3/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT, Kho bạc Nhà nước và một số sở, ban, ngành liên quan để thẩm tra các tờ trình, báo cáo, đề án; dự thảo Nghị quyết về đánh giá KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và một số nội dung đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn; tình hình kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự.
17f4x275cx68d1x42e0x3e7bx64e0x308ax3df9x8e2bxX7x662ex25c5x435ex3996x98c0x5b13xX5x74f7xXax5efbx29c5x3de3xX3xXcx758ax85b3xX1x7b57xX3xXcxa5a0xX18x8411xX3xXex8997x85ddx5a5dxX18xX1fxX3x6d95xXdxX18xX1xX3xXex419cxX3x1fd4xX3xXexX1x71bcxX18xX1fxX3x9634x542bx79e8xX3xX18xX1dx1dc6xX3xX23x4cc5xX4xX3xX38xa3e0xXexX3x3b48x7964xX2xX30x4f33xX0x384cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1b36xXaxX12x55edxX1xXdx8590xX3axX3x9dd9xX4ex6014xX49xX3x67e4xX6xX18xX3x1cddxXdxX18xX1xX3xXexX2exX3x5521xX3x7498xX1fx7acexX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX13x4fedxX7cx3cb9xX3xXex651bxX18xX1xX3xX5xX14xX3exX3x5c64xXdx74c6xX4xX3xX94xX41xXdxX3x4680xX24xX3xX72xX13x7112xX87xXcxX49xX3xX72xX1x4bebxX3x9578xX45xX4xX3xX7cxX1xX14xX3xX18xX23xX41xX4xX3xX94xX14xX3xX3ex7a1bxXexX3xX7x3a30xX3xX7xX24xX49xX3xXabxX6xX18xX49xX3xX18xX1fxX14xX18xX1xX3xX5xXdx9422xX18xX3x6113xX3axX6xX18xX3xX38x5227xX3xXexX1x8a6cxX3exX3xXexX22xX6xX3xX4xX34xX4xX3xXex585fxX3xXexX22x9c23xX18xX1xX49xX3xXabxX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX49xX3xX38xX66xX3xX34xX18x5e21xX3xX60x6bebxX3xXexX1xa12fxXa9xX3xX7cxX1fxX1xa5b0xX3xXd6xX3ax3315xX2exXexX3xX94xX66xX3xX38xX34xX18xX1xX3xX1fxXdxX34xX3xX72xXcxX7ax31c4xX13xX49xX3x35d4x422axX7ax444cxX7cxX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX38xX39xX3axX3xX18xX1dxX3exX49xX3xX18xX1xXdxX96xX3exX3xX94xa4d8xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX4xX3axXc0xXdxX3xX18xX1dxX3exX3xX94xX14xX3xX3exXbcxXexX3xX7xXc0xX3xX18xXbcxXdxX3xX60xX3axX18xX1fxX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX49xX3x9623xX7exX114xX3xX60xX106xX18xX1fxX3xX4x990fxX3xXabxX10axX18xX3xXexX22xXd3xX18xX3xX38xX110xX6xX3xXabxX14xX18xX103xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX28xXdxXdcxX3exX3xX7xXa9xX34xXexX3xX4xX1xXdxX3xXd6xX3axX6xX3xX72xX1xXa9xX3xXabxX45xX4xX3xX7cxX1xX14xX3xX18xX23xX41xX4xX3xXexX8cxX18xX1x708cxX3xX12cxX1x6046xX3xX63xX1x39d6xX3xXexX110xX4xX1xX3xX13xX87xX7cxX89xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX7cxX1fxX3axX114x6efdxX18xX3xXcxX1xX110xX3xX7cx9edbxX3x25a0xX3xX4x30c8xX18xX1fxX3xX60xX106xX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX22xX103xXaxX12xX0xXdxX3exX1fxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXax3b54xXdxX60xXexX1xX1axX48xX48x8a6dxXbxX181xX103xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX69xX30xX6bxXbxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX6xX18xX1fxX3xXexX22xX3axXa9xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX10xX3xX30xX3xXexX1xX6xX18xX1fxX3xX60xX6xX3axX3xX18xX6xX3exX3xX3axXa9xX4xX3xX60xX6xXexX3xX48xX3xX2xX30xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxX1d0xXabxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX1d0xX94xX18xX4exX18xX10xX23exX7xX4exX2xX6bx8969xX6bxX4exX2xX246xX2b9xX60xX2xX2x5e45xXex55e8xX2c2x4114xX2c6xX5xX246xX1d0x4ad6xXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXa9xX18xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX2cbxX3axX7xXexXdx3247xX114xX103xXaxX12xX0xX10xX3exX12xX12cxX1xX1d4xX3xX63xX1xX1d8xX3xXexX110xX4xX1xX3xX13xX87xX7cxX89xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX7cxX1fxX3axX114xX1edxX18xX3xXcxX1xX110xX3xX7cxX1f5xX3xX1f7xX3xX38xX66xX3xX18xX1fxX1xX110xX3xX4xX34xX4xX49xX3xX7xX24xX3xX18xX1fxX14xX18xX1xX3xXex53b3xXbxX3xXexX22xX3axX18xX1fxX3xXbxX1xX10axX18xX3xXabxXdxX96xX18xX49xX3xX38xXdcxX3xX1xXa9xX14xX18xX3xX4xX1xX8cxX18xX1xX3xX4xX34xX4xX3xXabxX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX3xXexX22xXf0xX18xX1xX3xX28x28ccxX3xX1x829bxXbxX3xX7x50bbxXbxX3xXexX41xXdxX1d0xX0xX4exX10xX3exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX38xX39xX3axX3xX18xX1dxX3exX49xX3xX3ex9a70xX4xX3xX60xX1faxX3xXbxX1xX34xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX1f5xX18xX1fxX3xX94x6588xX18xX3xX38xX66xX3xXexX34xX4xX3xX38xXbcxX18xX1fxX3xX5xX41xX18xX3xX38xX2exX18xX3xX4xX34xX4xX3xX3exX3b8xXexX49xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX94xX106xX4xX3xX18xX1xX23xX18xX1fxX3xXexX8cxX18xX1xX3xXexX6xX3xX38x336dxX3xX94xX23x9af7xXexX3xXd6xX3axX6xX3xX28xX1xX1d4xX3xX28xX1xX1dxX18xX49xX3xX1fxXdxX1f5xX3xX94xX1f5xX18xX1fxX3x4fa0xX18xX3xX38xX110xX18xX1xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX38xXdcxX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX149xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX22xXdxXdcxX18xX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX72xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xXexX1dxX18xX1fxX3xXexX22xX23xX24xX18xX1fxX3xXexX3axX114xX3xX4xX1xX23xX6xX3xX38xX45xXexX3xX18xX1xX23xX18xX1fxX3xX28xX2exXexX3xXd6xX3axX10axX3xX38xX407xX3xXexX1xXdcxX3xX1xXdxX96xX18xX3xX18x5bcdxX3xX5xX106xX4xX3xX4xX6xXa9xX3xXexX22xXa9xX18xX1fxX3xX4xX1xX8cxX3xX38xX45xXa9xX3xX38xXdxX66xX3axX3xX1xX14xX18xX1xX103xX3xXexX22xXd3xX18xX3xX3exXbcxXexX3xX7xXc0xX3xX3exX3b8xXexX49xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX94xX106xX4xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xX38xX45xXexX3xX28xX2exXexX3xXd6xX3axX10axX3xX28xX1xX34xX3xXex9d58xX4xX1xX3xX4xX106xX4xX1d0xX3xX87xX2exX18xX3xX18xX6xX114xX49xX3xX60xX106xX3xX23xX41xX4xX3xX28xX2exXexX3xXd6xX3axX10axX3xXexX1dxX18xX1fxX3xXexX22xX23xX24xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xX38xX45xXexX3xX48xX49xX2xX30xX4cxX49xX3xXexX22xXa9xX18xX1fxX3xX38xX1d4xX1axX3xX28xX1xX3axX3xX94xX106xX4xX3xX18x2426xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX96xXbxX3xX1fxXdxX10axX3exX3xX69xX49xX2c6xX4cxX49xX3xX4xX548xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX96xXbxX3xX94xX14xX3xX181xX7exX114xX3xX60xX106xX18xX1fxX3xXexX1dxX18xX1fxX3xX2xX246xX49xX246xX6bxX4cxX49xX3xX60xX110xX4xX1xX3xX94xX149xX3xXexX1dxX18xX1fxX3xX48xX49xX2c2xX4cxX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX22xX103xXaxX12xX0xXdxX3exX1fxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX23exXdxX60xXexX1xX1axX48xX48xX246xXbxX181xX103xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX69xX30xX6bxXbxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX6xX18xX1fxX3xXexX22xX3axXa9xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX10xX3xX30xX3xXexX1xX6xX18xX1fxX3xX60xX6xX3axX3xX18xX6xX3exX3xX3axXa9xX4xX3xX60xX6xXexX3xX48xX3xX2xX30xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxX1d0xXabxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX1d0xX94xX18xX4exX18xX10xX23exX7xX4exX2xX6bxX2b9xX6bxX4exX2xX246xX2b9xX60xX2xX2xX2c2xXexX2c6xX246xX2c4xX2c6xX5xX2xX1d0xX2cbxXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXa9xX18xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX2cbxX3axX7xXexXdxX302xX114xX103xXaxX12xX0xX10xX3exX12x92faxX87xX3xX9dxX24xX3xX72xX13xXa2xX87xXcxX3xXcxX22xX39xX18xX3xXcx8cc0xX3xX12exX18xX1xX3xXexX22xXf0xX18xX1xX3xXabxX14xX114xX3xX60xX106xX3xXexX1xX10axXa9xX3xXabxX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xX7axX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX38xX39xX3axX3xX18xX1dxX3exX49xX3xXbxX1xX23xX18bxX18xX1fxX3xX1xX23xX41xX18xX1fxX3xX18xX1xXdxX96xX3exX3xX94xX149xX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX4xX3axXc0xXdxX3xX18xX1dxX3exX1d0xX0xX4exX10xX3exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX72xXdxX3exX3xX18xX1fxX45xX4xX1xX3xX181xX3axX3cfxXexX3xX28xX1xXe0xX3axX3xX38xX45xXexX3xX2xX2b9xX69xX49xX69xX69xX3xXexX22xXdxX96xX3axX3x5143xX9dxX89xX3x7450xX38xX45xXexX3xX2c6xX69xX49xX69xX4cxX3xX28xX2exX3xX1xXa9xX45xX4xX1x67e9xX1d0xX3xXcxX425xX18xX1fxX3xXexX1xX3axX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX38xX45xXexX3xX69xX1d0xX6bxX2c4xX48xX3xXex867axX3xX38x8a5cxX18xX1fxX3xX767xX38xX45xXexX3xX2c6xX2c4xX49xX69xX4cxX3xX60xX106xX3xXexXa9xX34xX18xX77axX1d0xX3xXcxX425xX18xX1fxX3xX94xXc0xX18xX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX22xXdxXdcxX18xX3xXexXa9xX14xX18xX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX5xX14xX3xX2xX2c6xX1d0xX30xX6bxX246xX3xXexX79bxX3xX38xX79exX18xX1fxX49xX3xX38xX45xXexX3xX2c6xX2b9xX4cxX3xX28xX2exX3xX1xXa9xX45xX4xX1xX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12x1fd2xX1dxX18xX3xX1xXa9xX34xX3x6cbdxX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX38xX45xXexX3xX28xX2exXexX3xXd6xX3axX10axX3xX28xX1xX34xX3xXexXa9xX14xX18xX3xX60xXdxX96xX18xX49xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX4f5xX18xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX38xX23xX40bxX4xX3xX38xX10axX3exX3xXabxX10axXa9xX1d0xX3xX12exX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX4f5xX18xX1xX3xXexX22xX110xX49xX3xXexX22xX349xXexX3xXexX106xX3xX6xX18xX3xXexXa9xX14xX18xX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX38xX23xX40bxX4xX3xXexX349xXbxX3xXexX22xX3axX18xX1fxX3xX4xX6xXa9xX49xX3xX1fxXdxX1f5xX3xX94xX1f5xX18xX1fxX3xX425xX18xX3xX38xX110xX18xX1xX3xXexX22xX23xX41xX4xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX4xX1d4xX3xX18xX1xXdxX66xX3axX3xX60xXdxX1edxX18xX3xXabxXdxX2exX18xX3xXbxX1x7c4axX4xX3xXexX45xXbxX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX22xX103xXaxX12xX0xXdxX3exX1fxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX23exXdxX60xXexX1xX1axX48xX48xX246xXbxX181xX103xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX69xX30xX6bxXbxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX6xX18xX1fxX3xXexX22xX3axXa9xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX10xX3xX30xX3xXexX1xX6xX18xX1fxX3xX60xX6xX3axX3xX18xX6xX3exX3xX3axXa9xX4xX3xX60xX6xXexX3xX48xX3xX2xX30xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxX1d0xXabxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX1d0xX94xX18xX4exX18xX10xX23exX7xX4exX2xX6bxX2b9xX6bxX4exX2xX246xX2b9xX60xX2xX2xX2c2xXexX2c6xX2c2xX69xX2c4xX5xX2b9xX1d0xX2cbxXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXa9xX18xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX2cbxX3axX7xXexXdxX302xX114xX103xXaxX12xX63xX149xX4xX3xXexX22xX23xX24xX18xX1fxX3xX63xX149xX4xX3xXexX1xXc0xX18xX1fxX3xX28xXd3xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7cxX1fxX3axX114xX1edxX18xX3xX817xXdxX96xXexX3xX13xX1faxX18xX1fxX1axX3xX0xX10xX3exX12xXcxX22xXa9xX18xX1fxX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX96xX18xX3xX18xX1xXdxX96xX3exX3xX94xX149xX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX4xX3axXc0xXdxX3xX18xX1dxX3exX3xX4xX39xX18xX3xXd6xX3axX6xX18xX3xXexX7exX3exX3xX1xX18bxX18xX3xX38xX2exX18xX3xX94xX3cfxX18xX3xX38xX66xX3xXexX34xXdxX3xX4xX18bxX3xX4xX3cfxX3axX3xX18xX548xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX96xXbxX1d0xX0xX4exX10xX3exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX6exX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX3xX4x4210xX18xX1fxX3xX4xX1xX8cxX3xX22xX6xX3xX2xX69xX3xX18xXbcxXdxX3xX60xX3axX18xX1fxX3xXexX79exX18xX3xXexX45xXdxX3xX1xX45xX18xX3xX4xX1xX2exX3xX94xX14xX3xX18xX1xX1f5xX18xX1fxX3xX18xX1fxX3axX114xXd3xX18xX3xX18xX1xX7exX18xX3xX28xX1xX34xX4xX1xX3xXd6xX3axX6xX18xX49xX3xX4xX1xX1d8xX3xXd6xX3axX6xX18xX49xX3xX38xX79exX18xX1fxX3xXexX1xXecxXdxX3xX38xX66xX3xX181xX3axX3cfxXexX3xXexX22xXdxXdcxX18xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX38xX79exX18xX1fxX3xXabxXbcxX3xX18xX1xX1d4xX3exX3xX18xX1xXdxX96xX3exX3xX94xX149xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xXexX22xX381xX18xX1fxX3xXexX7exX3exX3xX4xX10axX3xXexX22xX23xX41xX4xX3xX3exX385xXexX3xX94xX14xX3xX60xX14xXdxX3xX1xX45xX18xX3xX38xXdcxX3xX28xX1xX548xXdxX3xXbxX1xX149xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX22xXdxXdcxX18xX3xX7xX10axX18xX3xX181xX3axX3cfxXexX49xX3xX7xX41xX3exX3xX28xX1xX385xX4xX3xXbxX1xX149xX4xX3xX28xX1xX1d4xX3xX28xX1xX1dxX18xX3xX425xX18xX3xX38xX110xX18xX1xX3xX38xXecxXdxX3xX7xXc0xX18xX1fxX3xX18xX1xX7exX18xX3xX60xX7exX18xX3xX94xX14xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xX7axX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX1d0xX3xXcxX22xXa9xX18xX1fxX3xX38xX1d4xX49xX3xX4xX1xX6b1xX3xXexX22xX381xX18xX1fxX3xX2c6xX3xX18xX1xX1d4xX3exX3xX18xX1xXdxX96xX3exX3xX94xX149xX3xX94xX66xX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX96xX18xX3xX3exX149xX4xX3xXexXdxXd3xX3axX3xXexX1dxX18xX1fxX3xXexX22xX23xX24xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xX94xX14xX3xX2xX246xX3xX18xX1xX1d4xX3exX3xX18xX1xXdxX96xX3exX3xX94xX149xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xXexX22xX381xX18xX1fxX3xXexX7exX3exX3xXexX22xXd3xX18xX3xX4xX34xX4xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX94xX106xX4xX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX22xX103xXaxX12xX0xXdxX3exX1fxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX23exXdxX60xXexX1xX1axX48xX48xX246xXbxX181xX103xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX69xX30xX6bxXbxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX6xX18xX1fxX3xXexX22xX3axXa9xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX10xX3xX30xX3xXexX1xX6xX18xX1fxX3xX60xX6xX3axX3xX18xX6xX3exX3xX3axXa9xX4xX3xX60xX6xXexX3xX48xX3xX2xX30xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxX1d0xXabxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX1d0xX94xX18xX4exX18xX10xX23exX7xX4exX2xX6bxX2b9xX6bxX4exX2xX246xX2b9xX60xX2xX2xX2c2xXexX6bxX2c4xX2c6xX2c6xX5xX69xX1d0xX2cbxXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXa9xX18xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX2cbxX3axX7xXexXdxX302xX114xX103xXaxX12xX69fxXdxX34xX3exX3xX38xXc0xX4xX3xX72xX1xXa9xX3xXabxX45xX4xX3xX7cxX1xX14xX3xX18xX23xX41xX4xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX12cxX1xX6xX18xX3xX87xXf0xX18xX1xX3xXcx95f6xX1axX3xX0xX10xX3exX12xX63xX39xX18xX3xXexX1dxX18xX1fxX3xX4xX23xXecxX18xX1fxX3xX1xX349xX3axX3xX28xXdxXdcxX3exX49xX3xXexX1dxX18xX1fxX3xX4xX23xXecxX18xX1fxX3xXd6xX3axX10axX18xX3xX5xXd77xX3xXexX1xX3axX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1d8xX6xX3xX3exXbcxXexX3xX7xXc0xX3xX38xX18bxX18xX3xX94xX110xX1d0xX0xX4exX10xX3exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX817xX66xX3xX4xX548xX18xX1fxX3xXexX34xX4xX3xX28xXdxXdcxX3exX3xX7xXa9xX34xXexX3xXexX1xX3axX3xX4xX1xXdxX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xXd6xX3axX6xX3xX72xX1xXa9xX3xXabxX45xX4xX3xX7cxX1xX14xX3xX18xX23xX41xX4xX49xX3xXexX22xXa9xX18xX1fxX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX38xX39xX3axX3xX18xX1dxX3exX49xX3xX72xX1xXa9xX3xXabxX45xX4xX3xX7cxX1xX14xX3xX18xX23xX41xX4xX3xX38xX407xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexXa9xX34xX18xX3xX4xX1xXa9xX3xX1xX18bxX18xX3xX2xX1d0xX69xX246xX246xX3xX38xX18bxX18xX3xX94xX110xX3xX7x4e7axX3xX60xX149xX18xX1fxX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX23xX41xX4xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX3cfxXbxX3xXexX22xXd3xX18xX3xX38xX110xX6xX3xXabxX14xX18xX3xXexXa9xX14xX18xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX94xX41xXdxX3xX60xXa9xX6xX18xX1xX3xX7xXc0xX3xX28xXdxXdcxX3exX3xX7xXa9xX34xXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xXd6xX3axX6xX3xX72xX1xXa9xX3xXabxX45xX4xX3xX7cxX1xX14xX3xX18xX23xX41xX4xX3xX4xX1d8xX6xX3xX2c6xX3xX4xX3cfxXbxX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX5xX14xX3xX2c6xX1d0xX69xX30xX2c4xX3xXexX79bxX3xX38xX79exX18xX1fxX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX72xX2exXexX3xXd6xX3axX10axX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX96xX18xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX94xXc0xX18xX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX3xX181xX7exX114xX3xX60xX106xX18xX1fxX3xX4xX18bxX3xXabxX10axX18xX3xX38xX2exX18xX3xX18xX1fxX14xX114xX3xX2b9xX30xX4exX30xX4exX2b9xX246xX2xX6bxX3xX38xX45xXexX3xX2xX1d0xX2c2xX69xX2xX49xX2c2xX3xXexX79bxX3xX38xX79exX18xX1fxX3xX767xXabx38a3xX18xX1fxX3xX48xX2c2xX4cxX3xX28xX2exX3xX1xXa9xX45xX4xX1xX77axX1d0xX3xXcxX22xXa9xX18xX1fxX3xX38xX1d4xX49xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexXa9xX34xX18xX3xX28xX1xXc0xXdxX3xX5xX23xX40bxX18xX1fxX3xX1xXa9xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX38xX45xXexX3xX2c2xX2c2xX4cxX3xX7xXc0xX3xX94xXc0xX18xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xX18xX1fxX7exX18xX49xX3xX7xXc0xX3xX60xX23xX3xXexX45xX3exX3xX8e3xX18xX1fxX3xXbxX1xX34xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX22xXa9xX18xX1fxX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xXabxXf75xX18xX1fxX3xX2xX2b9xX4cxX3xX1fxXdxX10axXdxX3xX18xX1fxX7exX18xX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX22xX103xXaxX12xX0xXdxX3exX1fxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX23exXdxX60xXexX1xX1axX48xX48xX246xXbxX181xX103xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX69xX30xX6bxXbxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX6xX18xX1fxX3xXexX22xX3axXa9xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX10xX3xX30xX3xXexX1xX6xX18xX1fxX3xX60xX6xX3axX3xX18xX6xX3exX3xX3axXa9xX4xX3xX60xX6xXexX3xX48xX3xX2xX30xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxX1d0xXabxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX1d0xX94xX18xX4exX18xX10xX23exX7xX4exX2xX6bxX2b9xX6bxX4exX2xX246xX2b9xX60xX2xX2xX2c2xXexX48xX69xX2c6xX2c2xX5xX2c6xX1d0xX2cbxXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXa9xX18xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX2cbxX3axX7xXexXdxX302xX114xX103xXaxX12xX6exX4f5xX3xXexX1xX23xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axX79bxX3xX7cxX1fxX3axX114xX1edxX18xX3xX13xX79exX18xX1fxX3x38e4xX17xX18xX1xX1axX3xX0xX10xX3exX12xXcxX22xXa9xX18xX1fxX3xX38xXdxX66xX3axX3xX28xXdxX96xX18xX3xX18xX1fxX3axX79exX18xX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX4xX548xX18xX1fxX3xX1xXdxX96xX18xX3xX18xX6xX114xX49xX3xX4xX34xX4xX3xX60xX106xX3xX34xX18xX3xXexX1xX10xXa9xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xXexX1xX8e3xX4xX3xX12cxX12cxX12cxX3xX5xX14xX3xX1xX40bxXbxX3xX5xXd77xX103xX3xXexX3axX114xX3xX18xX1xXdxXd3xX18xX49xX3xX4xX39xX18xX3xX181xX34xX4xX3xX38xX110xX18xX1xX3xX4xX1xX8cxX3xX34xXbxX3xX60xX149xX18xX1fxX3xX12cxX12cxX12cxX3xXexX1xX10xXa9xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xXexX1xX8e3xX4xX3xXexX22xX10axX3xXabxXf75xX18xX1fxX3xXd6xX3ax2089xX3xX38xX3cfxXexX3xX38xXc0xXdxX3xX94xX41xXdxX3xX18xX1xX1f5xX18xX1fxX3xX4xX548xX18xX1fxX3xXexX22xXf0xX18xX1xX3xX4xX3cfxXbxX3xXexX1xXdxX2exXexX1d0xX0xX4exX10xX3exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xXcxX45xXdxX3xXabxX3axX425xXdxX3xX5xX14xX3exX3xX94xXdxX96xX4xX49xX3xX6exX6xX18xX3xX72xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xX7axX3xX7cxX1fxX7exX18xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX4xXaa6xX18xX1fxX3xX38xX407xX3xXexX1xXe0xX3exX3xXexX22xX6xX3xXabxX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX3xX38xX34xX18xX1xX3xX1fxXdxX34xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX96xX18xX3xX28xX2exX3xX1xXa9xX45xX4xX1xX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX3xX4xX548xX18xX1fxX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX38xX39xX3axX3xX18xX1dxX3exX49xX3xX18xX1xXdxX96xX3exX3xX94xX149xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX30xX3xXexX1xX34xX18xX1fxX3xX4xX3axXc0xXdxX3xX18xX1dxX3exX3xX2b9xX246xX2xX6bxX103xX3xX6exX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX3xX38xX66xX3xX181xX3axX3cfxXexX3xX60xX6xX18xX1xX3xX3exX149xX4xX3xX4xX34xX4xX3xX60xX23xX3xX34xX18xX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX3xXexX1xX10xXa9xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xXexX1xX8e3xX4xX3xX38xXc0xXdxX3xXexX34xX4xX3xX4xX548xX18xX1fxX3xXexX23xX3xXexX22xXd3xX18xX3xX38xX110xX6xX3xXabxX14xX18xX103xX3xX87xX66xX3xX34xX18xX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX1xXa9xX34xX3xX18xX1fxX3axX79exX18xX3xX5xX106xX4xX3xX181xX7exX114xX3xX60xX106xX18xX1fxX3xXexX1xX110xX3xX181xX407xX3xX72xX37exX3xX12exX18xX1xX3xX38xX45xXexX3xXexXdxXd3xX3axX3xX4xX1xX4f5xX3xX38xX548xX3xXexX1xX110xX3xX5xXa9xX45xXdxX3x7abdxX1361xX1361xX3xX94xX14xXa9xX3xX18xX1dxX3exX3xX2b9xX246xX2b9xX246xX103xX3xXcxXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdxX96xX18xX3xX28xX2exX3xX1xXa9xX45xX4xX1xX3xX94xX14xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xX18xX1fxX7exX18xX3xX94xXc0xX18xX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX3xX181xX7exX114xX3xX60xX106xX18xX1fxX3xX4xX18bxX3xXabxX10axX18xX3xX38xX2exX18xX3xXexX1xXecxXdxX3xX38xXdxXdcxX3exX3xX1xXdxX96xX18xX3xXexX45xXdxX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xX22xX103xXaxX12xX0xXdxX3exX1fxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX23exXdxX60xXexX1xX1axX48xX48xX246xXbxX181xX103xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX69xX30xX6bxXbxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX6xX18xX1fxX3xXexX22xX3axXa9xX18xX1fxX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX10xX3xX30xX3xXexX1xX6xX18xX1fxX3xX60xX6xX3axX3xX18xX6xX3exX3xX3axXa9xX4xX3xX60xX6xXexX3xX48xX3xX2xX30xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxX1d0xXabxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX18xX1xX1d0xX94xX18xX4exX18xX10xX23exX7xX4exX2xX6bxX2b9xX6bxX4exX2xX246xX2b9xX60xX2xX2xX2c2xXexX2c2xX246xX48xX2c2xX5xX48xX1d0xX2cbxXbxX1fxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXa9xX18xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10xX181xXexX7axX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX2cbxX3axX7xXexXdxX302xX114xX103xXaxX12xXcxX22xX23xX24xX18xX1fxX3xX6exX6xX18xX3xX817xX1dxX18xX3xX1xXa9xX34xX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX81fxX3xX13xX87xX7cxX89xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX87xXa9xX14xX18xX3xX87xXf0xX18xX1xX3xX12exX18xX1xX1axX3xX0xX10xX3exX12xX63xX39xX18xX3xXabxX425xX3xX7xX3axX18xX1fxX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX3xXexX1xXd3xX3exX3xX4xX34xX4xX3xX60xX106xX3xX34xX18xX3xX94xX66xX3xX94xX1dxX18xX3xX1xXa9xX34xX1d0xX3xX0xX4exX10xX3exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX12cxX1xX34xXexX3xXabxXdxXdcxX3axX3xXexX45xXdxX3xXabxX3axX425xXdxX3xX5xX14xX3exX3xX94xXdxX96xX4xX49xX3xX12cxX1xX1d4xX3xX63xX1xX1d8xX3xXexX110xX4xX1xX3xX13xX87xX7cxX89xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX7cxX1fxX3axX114xX1edxX18xX3xXcxX1xX110xX3xX7cxX1f5xX3xX1f7xX3xX114xXd3xX3axX3xX4xX39xX3axX3xXexX349xXbxX3xXexX22xX3axX18xX1fxX3xX5xX14xX3exX3xX22x8707xX3xX3exXbcxXexX3xX7xXc0xX3xX18xXbcxXdxX3xX60xX3axX18xX1fxX3xX38xXdcxX3xX1xXa9xX14xX18xX3xXexX1xXdxX96xX18xX3xX4xX34xX4xX3xXabxX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX1d0xX3xX87xXc0xXdxX3xX94xX41xXdxX3xXabxX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX3xX38xX34xX18xX1xX3xX1fxXdxX34xX3xXexXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xX7axX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX49xX3xX4xX39xX18xX3xX18xX1xX3cfxX18xX3xX3exX45xX18xX1xX3xX38xX2exX18xX3xX114xX2exX3axX3xXexXc0xX3xX38xXdxX66xX3axX3xX1xX14xX18xX1xX103xX3xXbxX1xX7exX18xX3xXexX4f5xX4xX1xX3xX18xX1fxX3axX114xXd3xX18xX3xX18xX1xX7exX18xX49xX3xX38xX34xX18xX1xX3xX1fxXdxX34xX3xX7xX34xXexX3xXexXf0xX18xX1xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xX38xXdcxX3xX4xX1d4xX3xX1fxXdxX10axXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX7xX34xXexX3xX94xX41xXdxX3xXexX1xX106xX4xX3xXexXdxX1edxX18xX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX817xX66xX3xX60xX6xX18xX1xX3xX3exX149xX4xX3xX4xX34xX4xX3xX60xX106xX3xX34xX18xX3xX38xX39xX3axX3xXexX23xX3xXexX1xX10xXa9xX3xX1xXf0xX18xX1xX3xXexX1xX8e3xX4xX3xX38xXc0xXdxX3xXexX34xX4xX3xX4xX548xX18xX1fxX3xXexX23xX3xX767xX12cxX12cxX12cxX77axX49xX3xX38xX66xX3xX18xX1fxX1xX110xX3xX28xX1xX548xX18xX1fxX3xXd6xX3axX34xX3xX3exX34xX114xX3xX3exX1d4xX4xX3xX3exX14xX3xX4xX39xX18xX3xX181xX10xX3exX3xX181x2abdxXexX3xXabxX425xX3xX7xX3axX18xX1fxX3xX18xX1xX1f5xX18xX1fxX3xX60xX106xX3xX34xX18xX3xX4xX39xX18xX3xXexX1xXdxX2exXexX49xX3xX4xX1d4xX3xXd77xX3xX18xX1fxX1xX17xX6xX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX18xX2exX3axX3xX38xX1d8xX3xX38xXdxX66xX3axX3xX28xXdxX96xX18xX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX87xXc0xXdxX3xX94xX41xXdxX3xX38xX66xX3xX34xX18xX3xX181xX407xX3xX1xXbcxXdxX3xX1xX1d4xX6xX3xX1xX3axX114xX3xX38xXbcxX18xX1fxX3xX18xX1fxX3axX79exX18xX3xX5xX106xX4xX3xX181xX7exX114xX3xX60xX106xX18xX1fxX3xXexX1xX110xX3xX181xX407xX3xX72xX37exX3xX12exX18xX1xX3xX38xX45xXexX3xX38xX548xX3xXexX1xX110xX3xX5xXa9xX45xXdxX3xX1361xX1361xX1361xX3xX94xX14xXa9xX3xX18xX1dxX3exX3xX2b9xX246xX2b9xX246xX49xX3xX38xX7exX114xX3xX5xX14xX3xX38xX66xX3xX34xX18xX3xX4xX39xX18xX3xXexX1xXdxX2exXexX49xX3xX18xX1xX23xX18xX1fxX3xX4xX39xX18xX3xX38xX23xX40bxX4xX3xX38xX3b8xXexX3xXexX22xXa9xX18xX1fxX3xXabxXc0xXdxX3xX4xX10axX18xX1xX3xX4xX1xX3axX18xX1fxX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXa9xX60xX114xXaxX12xX12cxX1xX1d4xX3xX63xX1xX1d8xX3xXexX110xX4xX1xX3xX13xX87xX7cxX89xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX4xXaa6xX18xX1fxX3xX38xX66xX3xX18xX1fxX1xX110xX3xX4xX34xX4xX3xX7xX24xX3xX18xX1fxX14xX18xX1xX3xXexX349xXbxX3xXexX22xX3axX18xX1fxX3xXbxX1xX10axX18xX3xXabxXdxX96xX18xX49xX3xX38xXdcxX3xX1xXa9xX14xX18xX3xX4xX1xX8cxX18xX1xX3xX4xX34xX4xX3xXabxX34xXa9xX3xX4xX34xXa9xX3xXexX22xXf0xX18xX1xX3xX28xX37exX3xX1xX381xXbxX3xX7xX385xXbxX3xXexX41xXdxX1d0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX3axXexX1xXa9xX22xXaxX12xX12exX1d0xX13xX0xX4exXbxX12
A.H