Mẹ “vẽ tranh” trên đĩa cơm cho con gái 2 tuổi
 Thu Thảo "vẽ" nàng tiên cá, chú heo, đàn bọ rùa... trên đĩa cơm của con gái Chà Bông, khiến bé thích mê, luôn mong chờ tới giờ ăn.
5a9ax83b0x6ec1xc5c6x92e0x8bf1x8870x8ee5xc22cxa183xX8xb451x9866xX1xb9a4xb6baxX7xX2xX6x93d8x89c0xXbx9169xX0xc271x8994xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx6ba9xX13xX2xXexX6xXdxXbxX15x87c4xae09xX4x64e5xX3x8fd5xX4xXex7510xX7xda98xX17x6d9bxX4xXexX31xd97cxX33xX4x5b28x9666xX7xX4xX5xda5bx72abxX4xX5xX17x9b68xX4xX5xX46xX33xX4xdafdxbf32xX2xX4x7388xX4xXex5df2x6860xX2xX0xbfe0xX17xX18xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx9129xX6xX46xX5xa8ccxb519xX8xX17xX7xX31xXdxX6cxX8xXexX2xX5xX6bx75bbxXbxX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx8a8dxX2x6694xXdxX1xX6cxX33xXdxX46xX4xX67xX6xX46xX5xX6bxX6cxX8xX17xX7xX31xXdxX4xX31xX2xX4cxX17xXexX4xX8xXexX2xX5xX6bxX78xX6cxX67xX46xX89xX4xX67xX6xX46xX5xX6bxX6cxX8xX17xX7xX31xXdxX6cxX6xXdxX87xXexX4xX87xX2xX89xXdxX1xX6cxXexX46xX21xX4xX87xX2xX89xXdxX1xXbxX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX46xXexX7xX6xXbxX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xa27bxXdxX7xX1xXbxX15xX13xX17xX53xX4xX13xX17xa656xX46xX4xX2cxX3xX2exX35xX4xX33x637axX33xX4cxX4xXexX2xX39xX33xX4xX5xX4dx75c2xX4xX5xX17x89cbxX4xX17xXdxX46xX10exX4xX3cxX103xX33xX4xX67x9292xX4xX31x8fd0xX7x6013xX123xX123xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xc625xX7xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX12xX17xX103xX4x5c26xb27cxX33xX4cxX10exX4xX6bxX17xX2xad7bxX33xX4xX67xbc74xX4xXexX17x707dxX5xX17xX4xX42xX39xX10exX4xX6xX53xX145xX33xX4xX42xX46xX33xX4cxX4xX5xX17x835exX4xXexaa73xX2xX4xX4cxX2xX169xX4x82e8xX33xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbx8571xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbx698fxXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7x69d3x8362xX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xaa8bxXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xd581xX78x7ce4xX46xX7xX1xXdxX1xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xa0aaxX57xX18xX1b4x9e37xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xa838xX50xXex907bxX18xX24bxX18xX6xX18xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbx988axX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxXexXdxX89xXexX1eaxX7xX6xX2xX4cxX33xa7b0xX4xX1f5xX53xX8xXexX2xX87xX78xc33exXbxX15xXeexX103xX33xX4cxX4xX33xX4cxX103xX78xX10exX4xa3a5xX4cxX53xX78xbb19xX33xX4xX13xX17x91d6xX4xX13xX17xX53xX4xX13xX17xXfaxX46xX10exX4x7b7exX1d4xX1b4xX4xXexX53xX54xX2xX10exX4xX3cxX7xX33xX4cxX4xX6xX103xX42xX4xX6bxX2xX33xX17xX4xX1xX46xX7xX33xX17xX4xXexX17xX34fxX4xXexX31x6a94xX169xX33xX4cxX10exX4xX8xX2xX33xX17xX4xX8x80e4xX33xX4cxX4xXexb32axX2xX4xX13x80c2xX4xXeexX12xX29x6fc4xX4xX8xX2exX4xX6xX103xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX12xX17xX103xX4xX144xX145xX33xX4cxX4xX33xX17xcb34xX33xX4cxX4xX67xX3b9xX7xX4xX173xX33xX4xX67xX54xX4xX1xX37fxc075xX33xX4cxX123xX4xXeex9c8fxX33xX17xX4xXfaxX33xX17xX4xX5xX4dxX5xX4xX67xX3b9xX7xX4xX173xX33xX4xX5xX135xX7xX4xX67xX151xX4xX3cxX37fx6f76xX5xX4xX5xX145xX4xX4cxX17xX2xX4xX6xX390xX2xX4xXexX31xX46xX33xX4cxX4xX4cxX2xX7xX2xX4xX3cxX46xX390xX33xX4xX67xX151xX4xXexb802xX4xX18xX241xX4xXexX16cxX2xX4xX1d4xX1b4xX4xXexX17xX4dxX33xX4cxX4xXexX53xX54xX2xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX23dxX29bxX50xX18xX6xX50xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX18xX248xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxXexXdxX89xXexX1eaxX7xX6xX2xX4cxX33xX32fxX4xX1f5xX53xX8xXexX2xX87xX78xX338xXbxX15xX12xX4dxX5xX4xX3cxX3dxX7xX4xX173xX33xX4xX5xX135xX7xX4xX67xX151xX4xX12xX17xX103xX4xX144xX145xX33xX4cxX4xX3cxX37fxX3ebxX5xX4xX42xX2axX4xX13xX17xXfaxX46xX4xXexX390xX46xX4xX17xX3cfxX33xX17xX4xX3xX16cxX2xX4xX33xX17xX2xa9cdxX53xX4xX33xX17xcdacxX33xX4xX3x836dxXexX4xX17xX46xX390xXexX4xX17xX3cfxX33xX17xX4xX33xX54xX2xX4xXexX2xX14dxX33xX4cxX10exX4xX3cxX37fxX3ebxX5xX4xX5xX145xX4xX6x8c79xX78xX4xX5xXfaxX42xX4xX17xaeb8xX33xX4cxX4xXexX40dxX4xX21xX17xX2xX42xX4xXfaxX33xX17xX10exX4xX5xX4dxX5xX4xX17x7880xX2xX4xX33xX17xc610xX42xX4x86caxX42xX4xXexX17xc384xX5xX4xX1xX103xX33xX17xX4xX5xX17xX46xX4xX42xX2axX4xX3xX103xX4xX67xX151xX4xXexX31xX39xX33xX4xX42xX390xX33xX4cxX123xX4xX29xX670xX33xX4xX5xX41xX42xX4xX3cxX37fxX3ebxX5xX4xX42xX2axX4xX13xX17xXfaxX46xX4xX33xX17xX53xX66bxX42xX4xX42xX103xX53xX4xXexX40dxX4xXexX17xX678xX5xX4xX21xX17xX673xX42xX4xX33xX17xX37fxX4xX5xX135xX4xX1xX623xX33xX4xX35bxX42xX103xX53xX4xX17x9598xX33xX4cxX399xX10exX4xX6bxX17xX46xX7xX2xX4xX42xX3c9xX4xX35bxX42xX103xX53xX4xXexX155xX42xX399xX10exX4xX17xX46xX7xX4xX3cxX62cxX53xX4xX67xX2xX14dxX5xX4xX35bxX42xX103xX53xX4xX89xX7xX33xX17xX399xX123xX4xX29x9b12xX2xX4xX3cxX3dxX7xX4xX173xX33xX4xX4cxX2xX38bxX33xX4cxX4xX33xX17xX37fxX4xX42xX66bxXexX4xX67xX655xX5xX4xXexX31xX7xX33xX17xX4xX8xX2xX33xX17xX4xX3cxX66bxX33xX4cxX10exX4xX42xX103xX53xX4xX8x5dfexX5xX4xX67xX73bxXexX4xX42xX73bxXexX4xX4cxX2xX112xX21xX4xX6bxX155xX5xX17xX4xXexX17xX155xX5xX17xX4xX3xX34fxX4xX4cxX2xX4dxX5xX4xX5xX46xX33xX4xXexX31xb950xX4xX3xX103xX4xX42xX2axX4xX13xX17xXfaxX46xX4xX5x6b0dxX33xX4xX6xX6d5xX33xX4cxX4xX4cxX17xX151xX21xX4xX5xX4dxX5xX4xX67xX103xX2xX4xX17xX11exX5xX4xX3xX623xX4xXexX17xX14dxX4xX4cxX2xX16cxX2xX4xX89xX53xX33xX4cxX4xa30cxX53xX7xX33xX17xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX79cxX53xX7xX4xX3xX2x7dfbxX5xX4xX4cxX2xX16cxX2xX4xXexX17xX2xX7b0xX53xX4xX3xX623xX4xX5xX4dxX5xX4xX33xX17xX628xX33xX4xX3xX62cxXexX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xa5cdxX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX50xX1d4xX24bxX23dxX6xX1d4xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX29bxX24bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX89axX1b4xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX89axX1b4xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15xX13xX31xX46xX33xX4cxX4xX42xX121xX7xX4xX1xX34fxX5xX17xX10exX4xX42xX2axX4xX42xX66bxXexX4xX5xX46xX33xX4xX37fxX53xX4xXexX2xX39xX33xX4xX5xX17xX11exX33xX4xX6xX678xX7xX4xXexX17xX678xX5xX4xX21xX17xX673xX42xX4xX3cxX7xX4xX1xX390xX33xX4cxX10exX4xX37fxX53xX4xXexX2xX39xX33xX4xX5xX4dxX10exX4xX31xX7xX53xX4xX89xX7xX33xX17xX4xX3xX103xX4xXexX31xX4dxX2xX4xX5xX628xX78xX4xX3cx7c79xX4xXexX173xX33xX4cxX4xX5xX37fxX169xX33xX4cxX4xX8xX655xX5xX4xX3cxX623xX4xX6bxX17xX4dxX33xX4cxX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX18xX241xX50xX1b4xX6xX248xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX29bxX24bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX89axX1b4xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX89axX1b4xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15x68b6xX7xX53xX4xX6bxX17xX2xX4xX42xX53xX7xX4xXexX17xX678xX5xX4xX21xX17xX673xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xXfaxX4xX4cxX2xX7xX4xX3cxX3cfxX33xX17xX10exX4xX13xX17xX53xX4xX13xX17xXfaxX46xX4xX8xX2exX4xX8xX41xX4xX5xX17xX14dxX4xX3cxX6d5xX4xX173xX33xX4xXexX17xX103xX33xX17xX4xXexX40dxX33xX4cxX4xX21xX17x9e40xX33xX4xX33xX17x79a8xX4xX3cxXa0cxX4xX67xXfaxX46xX4xX79cxX53xXfaxX33xX10exX4xX6xX39xX33xX4xXexX17xX678xX5xX4xX3cxX41xX33xX4xX8x97ecxX33xX4xX3cxXa0cxX4xX6bxX17xX2xX4xX33xX64dxX53xX4xX6bxX17xX145xX33xX4cxX4xX4cxbeadxX21xX4xX5xX173xX33xX4cxX4xXexX17x9b98xX33xX4cxX10exX4xXexX17xX2xX14dxX53xX4xX8xX670xXexX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX23dxX23dxX89axX248xX6xX89axX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15xX12xX4dxX5xX4xX67xX3b9xX7xX4xX173xX33xX4xX5xX135xX7xX4xX12xX17xX103xX4xX144xX145xX33xX4cxX4xX3cxX37fxX3ebxX5xX4xX13xX17xX53xX4xX13xX17xXfaxX46xX4xX5xX17xX53xX673xX33xX4xX67xX34fxX4xX33xX4cxX53xX78xX39xX33xX4xX6xX2xX7b0xX53xX4xXexX40dxX4xXexX31xX37fxX16cxX5xX10exX4xX1xX46xX4xX3cxX670xX4xX5xX145xX4xX5xX17xcb92xX4xX42xX64dxXexX4xXexX17xX39xX42xX4xX6bxX17xX46xXfaxX33xX4cxX4xX18xX89axX4xX21xX17xX112xXexX4xX3cxXa0cxX4xX5xX17xX14dxX4xX67xX2xX14dxX33xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX29bxX89axX1d4xX18xX6xX29bxX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX29bxX24bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX89axX1b4xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX89axX1b4xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15xXeexX2xX7b0xX33xX4xXexX390xX2xX10exX4xX67xX151xX4xX3cxX7xX33xX4cxX4xX173xX33xX4xX1d4xX4xX67xX3b9xX7xX4xX5xX17xX155xX33xX17xX4xX3xX103xX4xX42xX66bxXexX4xX67xX3b9xX7xX4xX21xX17x90fexX4xXexX31xX46xX33xX4cxX4xX33xX4cxX103xX78xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX50xX241xX89axX24bxX6xX24bxX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15x72d0xXa0cxX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX3cxX37fxX3ebxX5xX4xX5xX53xX33xX4cxX4xX5xX64dxX21xX4xX3cxXc47xX78xX4xX3cxX135xX4xX5xX17xX64dxXexX4xX1xX2xX33xX17xX4xX1xX37fxX3c9xX33xX4cxX10exX4xX13xX17xX53xX4xX13xX17xXfaxX46xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX173xX33xX4xXexX173xX33xX4cxX4xX5xX37fxX169xX33xX4cxX4xX8xX3b9xX7xX4xX5xX17xX53xX7xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX24bxX248xX1b4xX248xX6xX241xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX248xX89axX23dxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15xX13xX17xX53xX4xX13xX17xXfaxX46xX4xX79cxX53xX7xX33xX4xX33xX2xX7b0xX42xX4xX5xX17xX135xX4xX33xX17xX628xX33xX4xX5xX135xX7xX4xX42xX66bxXexX4xX5xX173xX33xX4xX67xX14dxX21xX4xX3cxXc4cxX4xX6x6b48xX7xX4xX8xX2exX4xX6xX103xX4xX42xX66bxXexX4xX33xX4cxX37fxX169xX2xX4xX21xX17xX10e3xX4xX33xX3b9xX4xX64dxX42xX4xX4dxX21xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX248xX1b4xX1b4xX1b4xX6xX23dxX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15xX2cxX13xX17xX103xX33xX17xX4xX3xX2xX39xX33xX4xXexX31xX46xX33xX4cxX4xX4cxX2xX7xX4xX3cxX3cfxX33xX17xX4xX1xX121xX4xX67xX62cxX33xX4xX3cxX14dxX33xX4xX42xX64dxX78xX4xX3x9affxX33xX4xX5xX38bxX4xX4cxX73bxX33xX4cxX4xX8xX53xX42xX4xX17xX11exX21xX4xXexX31xX46xX33xX4cxX4xX67xX3b9xX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX2xX623xX53xX123xX4x63d2xX103xX4xXexX145xX2xX4xXexX17xX155xX5xX17xX4xX5xXfaxX42xX4xX4cxX2xX4dxX5xX10exX4xX67xXc47xX53xX4xX6bxX17xX145xX33xX4cxX4xX6bxX17xX155xX4xX6bxX17xX2xX4xX5xXfaxX4xX33xX17xX103xX4xX3xX40dxX7xX4xX173xX33xX4xX5xX41xX42xX10exX4xX3xX40dxX7xX4xXexX628xX42xX4xX8xX678xX35xX10exX4xX42xX2axX4xX42xX66bxXexX4xX5xX46xX33xX4xX5xX17xX46xX4xX17xX7xX78xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX29bxX89axX1d4xX1b4xX6xX18xX1b4xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX89axX50xX1d4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15xX394xX17xX121xX4xXexX17xX135xX78xX4xXeexX7xX31xX31xX78xX4xX394xX46xXexXexXdxX31xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX135xX7xX4xX67xX151xX4xX12xX17xX103xX4xX144xX145xX33xX4cxX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xXexX7xX67xX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX21xX6xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX4xX67xX46xX31xX1xXdxX31xXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX8xX21xX7xX5xX2xX33xX4cxXaxXbxX1b4xXbxX4xX5xXdxX6xX6xX21xX7xX1xX1xX2xX33xX4cxXaxXbxX1d4xXbxX4xX7xX6xX2xX4cxX33xXaxXbxX5xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xX4cxXdxXexXaxXbxX46xX67xX1f5xXbxX15xX0xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX6xX7xX215xX78xX217xX46xX7xX1xXdxX1xX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX248xX50xXexX248xX24bxX23dxX89axX6xX18xX18xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX33xX7xXexX53xX31xX7xX6xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX1b4xXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX21xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX241xX29bxXbxX4xX1xX7xXexX7xX1eaxX1ebxX7xX8xX1eaxX21xX31xX46xX5xXdxX8xX8xXdxX1xXaxXbxXexX31xX53xXdxXbxX4xX57xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xXexX31xX15xX0xXexX1xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xX12xX7xX21xXexX2xX46xX33xXbxX15xX13xX17xX53xX4xX13xX17xXfaxX46xX4xX1eaxX4xXexX4dxX5xX4xX4cxX2xXfaxX4xX5xX135xX7xX4xX5xX4dxX5xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xXexX390xX46xX4xX17xX3cfxX33xX17xX4xX67xX39xX33xX4xX5xX17xX6d5xX33xX4cxX4xX3xX103xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xXexX1xX15xX0xX57xXexX31xX15xX0xX57xXexX67xX46xX1xX78xX15xX0xX57xXexX7xX67xX6xXdxX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX31xXdxX6xX7xXexXdxX1xXbxX15xX0xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXexX17xX53xX42xX67xX4xX1xX17xX2xX1xXdxX4xX2xX12xXdxX33xXexXdxX31xXbxX4xX8xXexX78xX6xXdxXaxXbxX1ebxX2xX1xXexX17xX32fxX4xX29bxX18xX89axX21xX89xX338xX4xX17xXdxX2xX4cxX17xXexX32fxX4xX248xX18xX1b4xX21xX89xX338xXbxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX57xX2xX123xX67xX7xX46xX17xX7xXexX2xX33xX17xX123xX3xX33xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX1d4xX23dxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX1b4xX1b4xX50xX24bxXexX29bxX1d4xX1b4xX241xX6xX24bxX1eaxX18xX18xX24bxX241xX23dxX18xX50xX29bxX89axX1eaxX23dxX24bxX23dxX29bxX23dxX24bxX89axX89axX23dxX18xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX1ebxX2xX1xXexX17xXaxXbxX29bxX18xX89axXbxX4xX17xXdxX2xX4cxX17xXexXaxXbxX248xX18xX1b4xXbxX4xX57xX15xX0xX57xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX31xXdxX6xX7xXexXdxX1xXbxX15xX0xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX13xX2xX33xX4xX6xX2xX39xX33xX4xX79cxX53xX7xX33xX32fxX0xX57xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX53xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xXdxX1eaxXexX17xX53xX42xX67xX1eaxX7xX33xX1xX1eaxX8xX7xX21xX46xXbxX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xXexX2xXexX6xXdxXaxXbxX346xX17xX3b9xX33xX4cxX4xX5xX4dxX5xX17xX4xXexX31xX3cfxX33xX17xX4xX67xX103xX78xX4xX42xX670xX33xX4xX173xX33xX4xX3cxX66bxX5xX4xX3cxX4dxX46xX4xX3xX103xX4xX8xX4dxX33xX4cxX4xXexX390xX46xX4xX3xX772xX33xX4cxX4xX79cxX53xX7xX33xX17xX4xXexX17xX14dxX4xX4cxX2xX16cxX2xXbxX4xX17xX31xXdxX87xXaxXbxX57xX42xXdxX1eaxX67xXdxX57xX33xX17xX53xX33xX4cxX1eaxX5xX7xX5xX17xX1eaxXexX31xX2xX33xX17xX1eaxX67xX7xX78xX1eaxX42xX46xX33xX1eaxX7xX33xX1eaxX1xX46xX5xX1eaxX1xX7xX46xX1eaxX3xX7xX1eaxX8xX7xX33xX4cxX1eaxXexX7xX46xX1eaxX3xX46xX33xX4cxX1eaxX79cxX53xX7xX33xX17xX1eaxXexX17xXdxX1eaxX4cxX2xX46xX2xX57xX18xX23dxX1d4xX1d4xX1d4xX18xX123xX17xXexX42xXbxX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX42xXdxX1xX2xX7xX57xX18xX50xX1b4xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX50xX1b4xX50xX50xX57xX18xX1b4xX241xX1xX29bxX50xX50xX89axX18xX1b4xX50xXexX1d4xX50xX50xX1b4xX89axX6xX1b4xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX57xX15xX0xX57xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX7xX4xXexX2xXexX6xXdxXaxXbxX346xX17xX3b9xX33xX4cxX4xX5xX4dxX5xX17xX4xXexX31xX3cfxX33xX17xX4xX67xX103xX78xX4xX42xX670xX33xX4xX173xX33xX4xX3cxX66bxX5xX4xX3cxX4dxX46xX4xX3xX103xX4xX8xX4dxX33xX4cxX4xXexX390xX46xX4xX3xX772xX33xX4cxX4xX79cxX53xX7xX33xX17xX4xXexX17xX14dxX4xX4cxX2xX16cxX2xXbxX4xX17xX31xXdxX87xXaxXbxX57xX42xXdxX1eaxX67xXdxX57xX33xX17xX53xX33xX4cxX1eaxX5xX7xX5xX17xX1eaxXexX31xX2xX33xX17xX1eaxX67xX7xX78xX1eaxX42xX46xX33xX1eaxX7xX33xX1eaxX1xX46xX5xX1eaxX1xX7xX46xX1eaxX3xX7xX1eaxX8xX7xX33xX4cxX1eaxXexX7xX46xX1eaxX3xX46xX33xX4cxX1eaxX79cxX53xX7xX33xX17xX1eaxXexX17xXdxX1eaxX4cxX2xX46xX2xX57xX18xX23dxX1d4xX1d4xX1d4xX18xX123xX17xXexX42xXbxX15xX346xX17xX3b9xX33xX4cxX4xX5xX4dxX5xX17xX4xXexX31xX3cfxX33xX17xX4xX67xX103xX78xX4xX42xX670xX33xX4xX173xX33xX4xX3cxX66bxX5xX4xX3cxX4dxX46xX4xX3xX103xX4xX8xX4dxX33xX4cxX4xXexX390xX46xX4xX3xX772xX33xX4cxX4xX79cxX53xX7xX33xX17xX4xXexX17xX14dxX4xX4cxX2xX16cxX2xX0xX57xX7xX15xX0xX57xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXdxX7xX1xXbxX15xX13xX17xX655xX5xX4xX173xX33xX4xX3cxX678xX33xX4cxX4xXexX31xX46xX33xX4cxX4xX67xX4dxXexX10exX4xX3cxX3dxX7xX123xX4xX12c4xX2xX623xX53xX4xX33xX103xX78xX4xX3cxa768xX4xX89xX37fxX7xX4xX31xX6d5xX2xX10exX4xX6bxX17xX2xX4xX3xX2xX7b0xX5xX4xXexX31xX3cfxX33xX17xX4xX67xX103xX78xX4xX42xX670xX33xX4xX173xX33xX4xX3cxX37fxX3ebxX5xX4xX33xX628xX33xX4cxX4xX6xX39xX33xX4xXexX17xX103xX33xX17xX4xX33xX4cxX17xX7b0xX4xXexX17xX53xX62cxXexX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX57xX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xXexX2xXexX6xXdxXaxXbxX12xX37fxX169xX2xX4xX67xX772xX4xX3xX16cxX2xX4xX5xX4dxX5xX17xX4xXexX31xX7xX33xX4cxX4xXexX31xX155xX4xX42xX670xX33xX4xX173xX33xX4xX3cxX66bxX5xX4xX6xX390xX4xX6bxX17xX145xX33xX4cxX4xX21xX17xXfaxX2xX4xX7xX2xX4xX5xaf49xX33xX4cxX4xX33xX4cxX17xX3dxX4xX31xX7xXbxX4xX17xX31xXdxX87xXaxXbxX57xX7xX33xX17xX1eaxX3xX53xX2xX57xX5xX53xX46xX2xX1eaxX67xX46xX1eaxX3xX46xX2xX1eaxX5xX7xX5xX17xX1eaxXexX31xX7xX33xX4cxX1eaxXexX31xX2xX1eaxX42xX46xX33xX1eaxX7xX33xX1eaxX1xX46xX5xX1eaxX6xX7xX1eaxX6bxX17xX46xX33xX4cxX1eaxX21xX17xX7xX2xX1eaxX7xX2xX1eaxX5xX53xX33xX4cxX1eaxX33xX4cxX17xX2xX1eaxX31xX7xX57xX18xX24bxX23dxX18xX29bxX241xX123xX17xXexX42xXbxX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX42xXdxX1xX2xX7xX57xX18xX50xX1b4xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX18xX23dxX1d4xX24bxX57xX18xX1b4xX241xX1xX18xX1b4xX23dxX89axX248xX18xX29bxXexX29bxX23dxX1b4xX6xX50xX1eaxX67xX67xX67xX67xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX57xX15xX0xX57xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX7xX4xXexX2xXexX6xXdxXaxXbxX12xX37fxX169xX2xX4xX67xX772xX4xX3xX16cxX2xX4xX5xX4dxX5xX17xX4xXexX31xX7xX33xX4cxX4xXexX31xX155xX4xX42xX670xX33xX4xX173xX33xX4xX3cxX66bxX5xX4xX6xX390xX4xX6bxX17xX145xX33xX4cxX4xX21xX17xXfaxX2xX4xX7xX2xX4xX5xX2061xX33xX4cxX4xX33xX4cxX17xX3dxX4xX31xX7xXbxX4xX17xX31xXdxX87xXaxXbxX57xX7xX33xX17xX1eaxX3xX53xX2xX57xX5xX53xX46xX2xX1eaxX67xX46xX1eaxX3xX46xX2xX1eaxX5xX7xX5xX17xX1eaxXexX31xX7xX33xX4cxX1eaxXexX31xX2xX1eaxX42xX46xX33xX1eaxX7xX33xX1eaxX1xX46xX5xX1eaxX6xX7xX1eaxX6bxX17xX46xX33xX4cxX1eaxX21xX17xX7xX2xX1eaxX7xX2xX1eaxX5xX53xX33xX4cxX1eaxX33xX4cxX17xX2xX1eaxX31xX7xX57xX18xX24bxX23dxX18xX29bxX241xX123xX17xXexX42xXbxX15xX12xX37fxX169xX2xX4xX67xX772xX4xX3xX16cxX2xX4xX5xX4dxX5xX17xX4xXexX31xX7xX33xX4cxX4xXexX31xX155xX4xX42xX670xX33xX4xX173xX33xX4xX3cxX66bxX5xX4xX6xX390xX4xX6bxX17xX145xX33xX4cxX4xX21xX17xXfaxX2xX4xX7xX2xX4xX5xX2061xX33xX4cxX4xX33xX4cxX17xX3dxX4xX31xX7xX0xX57xX7xX15xX0xX57xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXdxX7xX1xXbxX15xX144xX390xX33xX4xX3cxX1fc8xX4xX67xX7xX46xX4xX4cxX2xX169xX4xXexX17xX37fxdb2fxX33xX4cxX4xXexX17xX655xX5xX4xX42xX670xX33xX4xX5xX46xX5xX6bxXexX7xX2xX6xX4xXexX31xX46xX33xX4cxX4xX18xX4xX5xX17xX2xX14dxX5xX4xX67xX6d5xX33xX4xXexX73bxX42xX4xX17xX7xX78xX4xX53xX38bxX33xX4cxX4xX33xX37fxX16cxX5xX4xXexX31xX46xX33xX4cxX4xX18xX4xX5xX17xX2xX14dxX5xX4xX67xX670xX33xX4cxX4xX3cxd0c2xX33xX4xX5xX17xX37fxX7x9a88xX0xX57xX21xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX57xX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xXexX2xXexX6xXdxXaxXbxX2cxX18xX1b4xX1b4xX18xX4xX5xX4dxX5xX17xX35xX4xX8xX4dxX33xX4cxX4xXexX390xX46xX4xX3cxX3dxX7xX4xXexX17xX655xX5xX4xX173xX33xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX5xX135xX7xX4xX42xX2axX4xX241x8ec5xX4xXbfaxX103xX2xX4x5b4fxX772xX33xXbxX4xX17xX31xXdxX87xXaxXbxX57xX42xXdxX1eaxX67xXdxX57xX18xX1b4xX1b4xX18xX1eaxX5xX7xX5xX17xX1eaxX8xX7xX33xX4cxX1eaxXexX7xX46xX1eaxX1xX2xX7xX1eaxXexX17xX53xX5xX1eaxX7xX33xX1eaxX5xX17xX46xX1eaxX5xX46xX33xX1eaxX5xX53xX7xX1eaxX42xXdxX1eaxX241xX89xX1eaxX8xX7xX2xX1eaxX4cxX46xX33xX57xX18xX24bxX248xX248xX1d4xX18xX123xX17xXexX42xXbxX15xX0xX2xX42xX4cxX4xX8xX31xX5xXaxXbxX57xX42xXdxX1xX2xX7xX57xX18xX50xX1b4xX57xX33xXdxX1ebxX8xX57xX18xX23dxX50xX248xX57xX18xX1d4xX248xX1xX50xX18xX18xX1b4xX241xX89axX24bxXexX24bxX1d4xX241xX1d4xX248xX6xX1b4xX123xX1f5xX21xX4cxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX29xX2axX4xX2cxX3xX2exX4xXexX31xX7xX33xX17xX35xX4xXexX31xX39xX33xX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX4cxX4dxX2xX4xX50xX4xXexX53xX54xX2xXbxX4xX57xX15xX0xX57xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX7xX4xXexX2xXexX6xXdxXaxXbxX2cxX18xX1b4xX1b4xX18xX4xX5xX4dxX5xX17xX35xX4xX8xX4dxX33xX4cxX4xXexX390xX46xX4xX3cxX3dxX7xX4xXexX17xX655xX5xX4xX173xX33xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX5xX135xX7xX4xX42xX2axX4xX241xX2313xX4xXbfaxX103xX2xX4xX2319xX772xX33xXbxX4xX17xX31xXdxX87xXaxXbxX57xX42xXdxX1eaxX67xXdxX57xX18xX1b4xX1b4xX18xX1eaxX5xX7xX5xX17xX1eaxX8xX7xX33xX4cxX1eaxXexX7xX46xX1eaxX1xX2xX7xX1eaxXexX17xX53xX5xX1eaxX7xX33xX1eaxX5xX17xX46xX1eaxX5xX46xX33xX1eaxX5xX53xX7xX1eaxX42xXdxX1eaxX241xX89xX1eaxX8xX7xX2xX1eaxX4cxX46xX33xX57xX18xX24bxX248xX248xX1d4xX18xX123xX17xXexX42xXbxX15xX2cxX18xX1b4xX1b4xX18xX4xX5xX4dxX5xX17xX35xX4xX8xX4dxX33xX4cxX4xXexX390xX46xX4xX3cxX3dxX7xX4xXexX17xX655xX5xX4xX173xX33xX4xX5xX17xX46xX4xX5xX46xX33xX4xX5xX135xX7xX4xX42xX2axX4xX241xX2313xX4xXbfaxX103xX2xX4xX2319xX772xX33xX0xX57xX7xX15xX0xX57xX8xXexX31xX46xX33xX4cxX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX17xXdxX7xX1xXbxX15xX12xX17xX34fxX4xXeexX46xX103xX33xX4cxX4x6c9cxX7xX33xX17xX4xXexX17xX37fxX169xX33xX4cxX4xX42xX64dxXexX4xX18xX89axX1eaxX50xX1b4xX4xX21xX17xX112xXexX4xX3cxXa0cxX4xXexX17xX678xX5xX4xX17xX2xX7b0xX33xX4xX42xX66bxXexX4xX3cxX3dxX7xX4xX5xX41xX42xX4xXexX31xX7xX33xX4cxX4xXexX31xX155xX4xX8xX2xX33xX17xX4xX3cxX66bxX33xX4cxX4xX33xX17xX37fxX33xX4cxX4xX67xX151xX4xd0f2xX2xX33xX33xX2xX4xX42xX16cxX2xX4xX6xX103xX4xX33xX4cxX37fxX169xX2xX4xX79cxX53xX78xX14dxXexX4xX3cxX34fxX33xX17xX4x774cxX4xXexX37fxX226fxX33xX4cxX123xX0xX57xX21xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX57xX6xX2xX15xX0xX57xX53xX6xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX31xXbxX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX57xX1xX2xX3xX15xX0xX21xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX21xXbfaxX46xX53xX31xX5xXdxXbxX15xX13xX17xXdxX46xX4xX346xX4cxX46xX2xX8xX7xX46xX123xX33xXdxXexX0xX57xX21xX15