FBI được cảnh báo về vụ tấn công đẫm máu ở Florida 5 tháng trước
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 15/2 cho biết cơ quan này đã nhận được lời cảnh báo về nguy cơ xả súng trường học từ một bình luận trên YouTube từ tháng 9/2017 nhưng “không có thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm hay danh tính thực của người đã bình luận”.
cf4fxd4cex14437xfd56x15822x16406xdf14xd694x10977xX7x15c23x16644xe82bx11208xec71x163bdxX5x149a6xXax14e16x16541xd386xe7adxX3x12f48x116f3xe6d3xX4xX3xX4x16d76x13764xX1xX3xdf80x10d50x13cdcxX3x1340fxf4bexX3xX25x10c41xX3xXex1398exX1exX3xX4xd760xX1ex14cb7xX3xX17x12f54xf7b9xX3xX36xX22x101e0xX3xd73exX3xX13xX5xX23x103bdxXdxf2e0xX6xX3xf82axX3xXexX1xX22xX1exX32xX3xXexX41xX18x141c9xX4xX0x15a84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1551fxX10xX6xX43xXaxX12xdb5dxX29xX4xX3x1576dxXdxX26xX3axX3xXexX41xX6xX3xf63exXdx10ee6xX1exX3xX21xX6xX1exX32xX3x14b7ex11ed2xX3xf1a8xX13xX14xX15x13630xX3xX1exX32x164fdx1429fxX3xX2xX46xX54xfb55xX3xX4xX1xX23xX3xX21xXdx135c6xXexX3xX4xe54exX3x161fbxX3axX6xX1exX3xX1exX8bxX8cxX3xX17x1207axX3xX1exX1x15715xX1exX3xX17xX18xX19xX4xX3xX5xe8a7xXdxX3xX4xX1dxX1exX1xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX1exX32xX3axX8cxX3xX4xX9dxX3x13bfexX1dxX3xX7x118d7xX1exX32xX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX1xe22bxX4xX3xXex138a3xX3xX36x10b7fxXexX3xX21x1153axX1exX1xX3xX5xX3axXadxX1exX3xXexX41xX78xX1exX3xf4f8xX23xX3axXcxX3axX21xX10xX3xXexXe1xX3xXexX1xX22xX1exX32xX3x12f7fxX54xX91xee24xX2x13992xX3xX1exX1xX18xX1exX32xX3xXax150d9xX1xX30xX1exX32xX3xX4x14b0cxX3xXexX1xX30xX1exX32xX3xXexXdxX1exX3xX4xX29xX3xXexX1xea08xX3xX25xX26xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX32xXdxX6xX1ex14c1axX3xX17xd80exX6xX3xX17xXdxX12dxX36xX3xX1xX6xX8cxX3xX43xX6xX1exX1xX3xXex136f0xX1exX1xX3xXexX1x1191bxX4xX3xX4x12308xX6xX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xX17xXa9xX3xX21xXe8xX1exX1xX3xX5xX3axXadxX1exXax13493xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX32xXdxX51xXdxX3xX4xX1x1723dxX4xX3xX80xX81xX13bxX3xX13xX14xX15xX3xX1x1713dxXdxX3xXexX1xX22xX1exX32xX3xX107xX54xX91xX10axX2xX10cxX3xXexXe1xX1exX32xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX36xXe4xXexX3xX21xX5xX23xX32xX32xX10xX41xX3xXf6xX23xX3axXcxX3axX21xX10xX3xX4xX1dxX1exX1xX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX25xX29xX3xXexX2cxX1exX3xX4xX30xX1exX32xX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX4xX2cxXbxX3x16f70xX3xX80xX6xX41x148b9xX23xX41xX8cxX3x13975xXexX23xX1exX10xX36xX6xX1exX3xfda5xX23xX3axX32xX5xX6xX7xX3xX3cxX3x151b4xX6xX41xX115xX5xX6xX1exX43xX13bxX3xX21xX6xX1exX32xX3xX13xX5xX23xX41xXdxX43xX6xX3xX7xX23xX1exX32xX3xX17xXa9xX3xX115xX1xX30xX1exX32xX3xXexX1xX12dxX3xXexXe8xX36xX3xX41xX6xX3xX1exX32xX1xXdxX3xXbxX1x14a76xX36xX170xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3axX41xX10xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1exX32xX9xXaxX10axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX1exX32xX9xXaxX10axXaxX12xX0xXexX21xX23xX43xX8cxX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX3axX36xX21xe75dxX43xX10xXexX6xXdxX5xXaxX12xX0xXdxX36xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxe4cdxX21xXdxX3xX43xX3axX23xX4xX3xX4xX6xX1exX1xX3xX21xX6xX23xX3xX25xX10xX3xX25xX3axX3xXexX6xX1exX3xX4xX23xX1exX32xX3xX43xX6xX36xX3xX36xX6xX3axX3xX23xX3xX2cfxX5xX23xX41xXdxX43xX6xX3xX46xX3xXexX1xX6xX1exX32xX3xXexX41xX3axX23xX4xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx1475fxX54xX54xXdxX170xX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1exX1xX170xX25xX1exX54xX1exX10x172e0xX7xX54xX2x10ea1xX10axX10cxX54xX10cxX10cxX43x104e8xX10axX339xX10ax124abxX33dxX91xXexX339xX46xX10cxX91xX5xX10axX170xX1f4xXbxX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX32x147e2xX41xX10xX7xXbxX23xX1exX7xXdxX25xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX23xX1exXaxX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcdxXexX357xX6xX5xXdxX32xX1exX31axX3xX1f4xX3axX7xXexXdxX2cfxX8cx147e1xXaxX12xe503xXdxX4xX23xX5xX6xX7xX3xX69xX41xX3axd934xX13bxX3xX2xX107xX3xXexX3ax126ebxXdxX13bxX3xX21xX13exX3xX17xX3axX3b2xXdxX3xX1xXddxX4xX3xX25xXe8xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX243xX36xX3xX115x13e62xX3xX5xX3axXadxXexX3xX32x15a25xX8cxX3xX41xX6xX3xX25xX29xX3xXcdxX1dxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xXexX243xXdxX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX80xX6xX41xX1f4xX23xX41xX8cxX3xX1f9xXexX23xX1exX10xX36xX6xX1exX3xX202xX23xX3axX32xX5xX6xX7xX3xX115xX1xXdxX99xX1exX3xX2xX10cxX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xXexX1xXdx11472xXexX3xX36xX243xX1exX32xX170xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX43xX12xX0xX54xXexX41xX12xX0xX54xXexX21xX23xX43xX8cxX12xX0xX54xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX14xX10xX1exX3xX14xX10xX1exX1exXdxX32xX1xXexX13bxX3xX36xXe4xXexX3xX25xXdxX43xX10xX23xX3xX21xX5xX23xX32xX32xX10xX41xX3xX1efxX339xX3xXexX3axX3b2xXdxX13bxX3xX1exX1xXdxX26xX3axX3xXexX1xX22xX1exX32xX3xXexX41xX18xX51xX4xX3xX17xXa9xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxX41dxX1exX3xX36xXe4xXexX3xX21xXe8xX1exX1xX3xX5xX3axXadxX1exX3xX115xX1xX1dxX3xX1exX32xX1xXdxX3xX4xX15axX6xX3xXexX8bxXdxX3xX115xX1xX23xX1dxX1exX3xXf6xX23xX3axXcxX3axX21xX10xX3xXexX41x11c08xX1exX32xX3xXexX78xX1exX3xX25xX51xXdxX3xX1exX32xX1xXdxX3xXbxX1xX243xX36xX3xXexX41xX23xX1exX32xX3xX25xX29xX3xXcdxX1dxX8cxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xX1exX32xX8bxX8cxX3xX2xX33dxX54xX91xX3xX3cxX3xX25xX4cbxX1exX32xX3xX20cxX6xX41xX115xX5xX6xX1exX43xX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX14xX10xX1exX3xX14xX10xX1exX1exXdxX32xX1xXexX13bxX3xX36xXe4xXexX3xX25xXdxX43xX10xX23xX3xX21xX5xX23xX32xX32xX10xX41xX3xX1efxX339xX3xXexX3axX3b2xXdxX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xX3cxX3xX21xX6xX1exX32xX3xX80xXdxX7xX7xXdxX7xX7xXdxXbxXbxXdxX13bxX3xX80xX81xX13bxX3xX1exX32xX8bxX8cxX3xX2xX46xX54xX91xX3xX4xX1xX23xX3xX21xXdxX99xXexX3xX1xX19exXdxX3xXexX1xX22xX1exX32xX3xX107xX54xX91xX10axX2xX10cxX13bxX3xX36xXe4xXexX3xXexX8bxXdxX3xX115xX1xX23xX1dxX1exX3xXf6xX23xX3axXexX3axX21xX10xX3xX36xX6xX1exX32xX3xXexX78xX1exX3xX39fxXdxX115xX23xX5xX6xX7xX3xX69xX41xX3axX3aaxX13bxX3xX4xX4cbxX1exX32xX3xXexX78xX1exX3xX25xX51xXdxX3xX17xd837xXdxX3xXexX18xX19xX1exX32xX3xX32xX3d6xX8cxX3xX41xX6xX3xX25xX29xX3xXcdxX1dxX8cxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xX1exX32xX8bxX8cxX3xX2xX33dxX54xX91xX3xX3cxX3xX25xX4cbxX1exX32xX3xX20cxX6xX41xX115xX5xX6xX1exX43xX13bxX3xX21xX6xX1exX32xX3xX13xX5xX23xX41xXdxX43xX6xX13bxX3xX17xXa9xX3xX21xXe8xX1exX1xX3xX5xX3axXadxX1exX3xX25xX26xX3xX25xXdxX41dxX4xX3xXaxX7xd989xX3xXexX41xX3cxX3xXexX1xX8bxX1exX1xX3xX115x11302xX3xXcdxX1dxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX1xXddxX4xX3xX4xX1xX3axX8cxX78xX1exX3xX1exX32xX1xXdxX41dxXbxX170xXaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xXaxXcxX30xXdxX3xX7xfc09xXbxX3xXexX41xX3cxX3xXexX1xX8bxX1exX1xX3xX36xXe4xXexX3xXexX6xX8cxX3xXcdxX1dxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xX4xX1xX3axX8cxX78xX1exX3xX1exX32xX1xXdxX41dxXbxX3xX3cxX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX1xXddxX4xXaxX13bxX3xXexX8bxXdxX3xX115xX1xX23xX1dxX1exX3xX4xX11cxX3xXexX78xX1exX3xX39fxXdxX115xX23xX5xX6xX7xX3xX69xX41xX3axX3aaxX3xX21xXe8xX1exX1xX3xX5xX3axXadxX1exX3xXexX41xX78xX1exX3xX25xXdxX43xX10xX23xX3xX4xX15axX6xX3xX14xX10xX1exX1exXdxX32xX1xXexX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX14xX10xX1exX1exXdxX32xX1xXexX3xX7xX6xX3axX3xX17xX11cxX3xX17xXa9xX3xXexX1xX30xX1exX32xX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX41dxX4xX3xX1exX8bxX8cxX3xX25xX51xXdxX3xX13xX14xX15xX170xX3xX6dxX243xXdxX3xX43xXdxX41dxX1exX3xX13xX14xX15xX3xXexX243xXdxX3xX80xXdxX6xX36xXdxX3x13ca6xX23xX21xX10xX41xXexX3xX76xX6xX7xX115xX8cxX3xX4xX1xX23xX3xX21xXdxX99xXexX3xX4xX9dxX3xX9fxX3axX6xX1exX3xX1exX8bxX8cxX3xX17xXa9xX3xX1exX1xXadxX1exX3xX17xX18xX19xX4xX3xX115xX1xX3axX8cxX99xX1exX3xX4xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX36xXe4xXexX3xX21xXe8xX1exX1xX3xX5xX3axXadxX1exX3xXexX41xX78xX1exX3xXf6xX23xX3axXcxX3axX21xX10xX3xX25xX8bxX23xX3xX1ex12a4bxX36xX3xX1exX32xX23xX22xXdxX13bxX3xX1exX1xX18xX1exX32xX3xXaxX115xX1xX30xX1exX32xX3xX4xX11cxX3xXexX1xX30xX1exX32xX3xXexXdxX1exX3xX4xX29xX3xXexX1xX12dxX3xX25xX26xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX32xXdxX6xX1exX13bxX3xX17xX13exX6xX3xX17xXdxX12dxX36xX3xX1xX6xX8cxX3xX43xX6xX1exX1xX3xXexX150xX1exX1xX3xXexX1xX156xX4xX3xX4xX15axX6xX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xX17xXa9xX3xX21xXe8xX1exX1xX3xX5xX3axXadxX1exXaxX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXa9xX3xX17xX22xX1exX1xX3xX32xXdxX22xX3xX4xX9dxX3xX7xX3cxX3xX43x1201bxX3xX5xXdxX41dxX3axX3xX25xX8bxX3xX115xXdxX12dxX36xX3xXexX41xX6xX3xX1exX1xX18xX1exX32xX3xX115xX1xX30xX1exX32xX3xXexX1xX12dxX3xXcdxX22xX4xX3xX17xX13exX1exX1xX3xX43xX6xX1exX1xX3xXexX150xX1exX1xX3xX4xX15axX6xX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xX17xXa9xX3xX17xX18xX6xX3xX41xX6xX3xX1exX1xXadxX1exX3xXcdx15dd2xXexX3xXexX41xX78xX1exXaxX13bxX3xX30xX1exX32xX3xX76xX6xX7xX115xX8cxX3xX1exX11cxXdxX3xXexX41xX23xX1exX32xX3xX36xXe4xXexX3xX4xX3axXe4xX4xX3xX1xXddxXbxX3xX21xX22xX23xX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12x1589fxX29xX3xXcdxX1dxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xXexX243xXdxX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX4xX2cxXbxX3xX1efxX3xX80xX6xX41xX1f4xX23xX41xX8cxX3xX1f9xXexX23xX1exX10xX36xX6xX1exX3xX202xX23xX3axX32xX5xX6xX7xX13bxX3xX25xX4cbxX1exX32xX3xX1exX32xX23xX243xXdxX3xX30xX3xX20cxX6xX41xX115xX5xX6xX1exX43xX3xX5xX8bxX3xX25xX29xX3xXcdxX1dxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX1xXddxX4xX3xX17xX35xX36xX3xX36xX22xX3axX3xXexX1xX192xX3xX91xX3xXexX41xX23xX1exX32xX3xX5xX13exX4xX1xX3xX7xcffbxX3xX80xX81xX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX39fxXdxX4xX23xX5xX6xX7xX3xX69xX41xX3axX3aaxX13bxX3xX2xX107xX3xXexX3axX3b2xXdxX13bxX3xX21xX13exX3xX17xX3axX3b2xXdxX3xX1xXddxX4xX3xX25xXe8xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX243xX36xX3xX115xX3cexX3xX5xX3axXadxXexX3xX17xXa9xX3xX21xX18xX51xX4xX3xX25xX8bxX23xX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX80xX6xX41xX1f4xX23xX41xX8cxX3xX1f9xXexX23xX1exX10xX36xX6xX1exX3xX202xX23xX3axX32xX5xX6xX7xX3xX1exX32xX8bxX8cxX3xX2xX33dxX54xX91xX3xX25xX8bxX3xXcdxX1dxX3xX17xX243xX1exX3xX115xX1xXdxX99xX1exX3xX150xXexX3xX1exX1xX2cxXexX3xX2xX10cxX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xXexX1xXdxX41dxXexX3xX36xX243xX1exX32xX3xX25xX8bxX3xX1xX9dxX1exX3xX46xX10axX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xX21xX13exX3xXexX1xX18xX9dxX1exX32xX13bxX3xX8d0xX7a2xX1exX3xXbxX1xfa0exX1exX32xX3xX4xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xXexX3xX17xX13exX6xX3xXbxX1xX18xX9dxX1exX32xX3xX4xX1xX23xX3xX21xXdxX99xXexX170xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX3axX41xX10xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1exX32xX9xXaxX10axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX1exX32xX9xXaxX10axXaxX12xX0xXexX21xX23xX43xX8cxX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX3axX36xX21xX2bcxX43xX10xXexX6xXdxX5xXaxX12xX0xXdxX36xX32xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2cfxX21xXdxX3xX43xX3axX23xX4xX3xX4xX6xX1exX1xX3xX21xX6xX23xX3xX25xX10xX3xX25xX3axX3xXexX6xX1exX3xX4xX23xX1exX32xX3xX43xX6xX36xX3xX36xX6xX3axX3xX23xX3xX2cfxX5xX23xX41xXdxX43xX6xX3xX46xX3xXexX1xX6xX1exX32xX3xXexX41xX3axX23xX4xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX31axX54xX54xXdxX170xX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1exX1xX170xX25xX1exX54xX1exX10xX32exX7xX54xX2xX332xX10axX10cxX54xX10cxX10cxX43xX339xX10axX339xX10axX33dxX33dxX91xXexX2xX10axX33dxX339xX5xX2xX170xX1f4xXbxX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX36xX32xX357xX41xX10xX7xXbxX23xX1exX7xXdxX25xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX23xX1exXaxX12xX63xXdxX41dxX1exX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX25xX29xX3xXcdxX1dxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xXexX243xXdxX3xX21xX6xX1exX32xX3xX13xX5xX23xX41xXdxX43xX6xX13bxX3xX80xX81xX170xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX43xX12xX0xX54xXexX41xX12xX0xX54xXexX21xX23xX43xX8cxX12xX0xX54xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xXcxX41xX23xX1exX32xX3xX36xXe4xXexX3xXexX3axX8cxX78xX1exX3xX21xX5c8xX3xX7xX6xX3axX3xX25xX29xX3xXcdxX1dxX3xX7xXd1xX1exX32xX3xXexX243xXdxX3xX21xX6xX1exX32xX3xX13xX5xX23xX41xXdxX43xX6xX13bxX3xXcxX3b2xX1exX32xX3xXexX1xX5c8xX1exX32xX3xX80xX81xX3xX202xX23xX1exX6xX5xX43xX3xX13xX5xX23xX41xXdxX43xX6xX3xX1exX32xX8bxX8cxX3xX2xX46xX54xX91xX13bxX3xX115xX1xefccxX1exX32xX3xX17xX13exX1exX1xX3xX4xX1xX150xX1exX1xX3xX9fxX3axX8cxX26xX1exX3xX4xX15axX6xX3xX30xX1exX32xX3xX7xX624xX3xX1exd6a3xX3xX5xX156xX4xX3xX17xX12dxX3xX4xX1dxXdxX3xXexX1xXdxX41dxX1exX3xX36xX30xXdxX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX6xX1exX3xXexX23xX8bxX1exX3xXexX41xX23xX1exX32xX3xX4xX22xX4xX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX1xXddxX4xX3xX25xX8bxX3xX32xXdxX1dxXdxX3xX9fxX3axX8cxX99xXexX3xX25xX2cxX1exX3xX17xX26xX3xX25xX26xX3xX41xX5c8xXdxX3xX5xX23xX243xX1exX3xXexX3d6xX36xX3xXexX1x14542xX1exX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX20cxX1xX22xXexX3xX21xXdxX12dxX3axX3xXexX243xXdxX3xX39fxX1xX8bxX3xXcxX41xX670xX1exX32xX13bxX3xX1exX1xX8bxX3xX5xXa9xX1exX1xX3xX17xX243xX23xX3xX80xX81xX3xX1exX78xX3axX3xX41x15d0bxX31axX3xXaxX69xX1xXd1xX1exX32xX3xXexX6xX3xX4x14714xX1exX32xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXbxX1xX5c8xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX17xX12dxX3xXexX243xX23xX3xX41xX6xX3xX25xX7a2xX1exX3xX1xX11cxX6xX3xX9fxX3ax147a9xX3xXexX41xXddxX1exX32xX3xXbxX1xf3d7xX36xX3xX32xXdxX22xX3xX4xX23xX1exX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX13bxX3xX17xXdxX26xX3axX3xX7xX624xX3xX36xX6xX1exX32xX3xX17xX99xX1exX3xX1exX1xX83cxX1exX32xX3xX115xX99xXexX3xX1exX5c8xXdxX3xX7xX3d6xX3axX3xX7xX670xX4xX3xX25xX8bxX3xX4xX11cxX3xXd35xX3xX1exX32xX1x131a2xX6xX3xX32xXdxX83cxX6xX3xX1exX32xX18xXb6xXdxX3xX25xX51xXdxX3xX1exX32xX18xXb6xXdxXaxX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX43xX8cxXaxX12xX63xX3axX1exX32xX3xXexX1xX15axX3xX69xX41xX3axX3aaxX3xX17xXa9xX3xX21xX13exX3xX21xX670xXexX3xXexX243xXdxX3xX36xXe4xXexX3xXexX1xX13exX3xXexX41xX2cxX1exX3xX4xX22xX4xX1xX3xX1exX32xX30xXdxX3xXexX41xX18xXb6xX1exX32xX3xX1exX8bxX8cxX3xX115xX1xX23xX1dxX1exX32xX3xX2xX13bxX339xX3xX115xX36xX3xX25xX8bxX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX3axX8cxX12dxX1exX3xXexX51xXdxX3xX21xX41dxX1exX1xX3xX25xXdxX41dxX1exX3xX17xX12dxX3xX17xXdxX26xX3axX3xXexX41xX13exX3xX36xXe4xXexX3xX7xX5c8xX3xX25xX99xXexX3xXexX1xX18xX9dxX1exX32xX3xX1exX1x13845xX170xX3xX69xX1dxX1exX1xX3xX7xX22xXexX3xX17xXa9xX3xXexXdxX99xX1exX3xX1xX8bxX1exX1xX3xX5xX29xX4xX3xX7xX23xX22xXexX3xX1exX1xX8bxX3xX41xXdxX78xX1exX32xX3xX4xX15axX6xX3xX1xX3axX1exX32xX3xXexX1xX15axX3xX25xX8bxX3xX4xX1xX23xX3xX21xXdxX99xXexX3xXexX78xX1exX3xX1exX8bxX8cxX3xX5xX8bxX3xX36xXe4xXexX3xX115xX631xX3xX17xX6xX36xX3xX36xX78xX3xX7xXd1xX1exX32xX3xX17xX243xX1exX13bxX3xX17xXa9xX3xXexXe1xX1exX32xX3xX17xX10xX3xX43xXddxX6xX3xX25xX8bxX3xX9fxX3axX2cxX8cxX3xX1exX1xXdx1257bxX3axX3xX21xX243xX1exX3xX21xe77bxX3xX4xX4cbxX1exX32xX3xXexX41xX6xX1exX32xX3xX5xX192xX6xX3xX4xXd0fxX1exX32xX3xX1exX1xX18xX3xX1exX11cxXdxX3xX25xX26xX3xX25xXdxX41dxX4xX3xX32xXdxX99xXexX3xX1xX243xXdxX3xX17xXe4xX1exX32xX3xX25xXadxXexX170xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f9xX23xX3axX41xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3x14708xXcxX6dxXcxX0xX54xXbxX12