Hà Tĩnh trình diễn 4 tiết mục tại Liên hoan Đàn, hát dân ca 3 miền
(Baohatinh.vn) - Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL Kiên Giang tổ chức từ ngày 27 - 30/9 thu hút 1.200 diễn viên của 40 đoàn đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.
8a02xc145xa086xb600xbe55xe798xfc3axdb32x9a74xX7x1107dx105bbx11f20xb271xb445xd677xX5xa527xXaxee54xecbfxc2a2xX3xXcxa37cxc3dexX1xX3xXexdc6dxc5ffxX18xX1xX3x10bd6xXdxe785xX18xX3x12775xX3xXexXdx12483xXexX3x115b8xd846xX4xX3xXex11311xXdxX3x9b23xXdx102ecxX18xX3xX1xd305xX6xX18xX3xa8efxX14xX18x115d3xX3xX1xfd86xXexX3xX21xfa18xX18xX3xX4xX6xX3x125faxX3xX2dxXdx8e99xX18xX0xbec9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX21xXaxX12xX35xXdxX37xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX3x11c0dxX14xX18xX42xX3xX1xX45xXexX3xX21xX49xX18xX3xX4xX6xX3xX4fxX3xX2dxXdxX53xX18xX3xX21xX3bxX3xf77axX2exX4xX3xbac5x10521xX18xX3xX1xc973xX6xX3xX4xb7b1xX3xX7x120f9xX3xXbxX1x12fe1xXdxX3xX1x10d4axXbxX3xa3b1x11c42xXdxX3xe07dxX9fxX3xX93xX13xXcxXcxb250xX35xX3x12655xXdxX37xX18xX3xde47xXdxX6xX18x11596xX3xXexc60axX3xX4xX1xf008xX4xX3xXexad38xX3xX18xXc1xX14x9f2bxX3x11f89xbda6xX3xaedexX3xX4fx10aa6xX56x9d56xX3xXexX1xb06bxX3xX1x10fbfxXexX3xX2xc237xXd3xXd9xXd9xX3xX21xXdxX23xX18xX3xXaaxXdxX37xX18xX3xX4xde6cxX6xX3xX26xXd9xX3xX75xX3bxX14xX18xX3xX75xX2axX18xX3xXexXccxX3xX4xX45xX4xX3xXex11517xX18xX1xX42xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX1cxX3bxX18xXc1xX3xX4xe924xX3xX18xdd22xXabxX4xXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a0fxX3bxX21xXd1xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10x12779xXexXd6xX6xX5xXdxXc1xX18xe604xX3xX4xX10xX18xXexX10xX1cxdf40xXaxX12xX0xXdxX2dxXc1xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXe6xf110xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xXaaxX18xX56xX18xX10x11e3axX7xX56xX2xc378xX4fxXdbxX56xX2xXd9xX178xX21xX26xX2xX26x10a2exX4fxXd3xXd9xXexX178xX4fxX5xX26xXe6xe3a6xXbxXc1xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX21xXexX1xX14cxX183xX183xXd9xXbxX144xX154xX1xX10xXdxXc1xX1xXexX14cxX4fxX178xXd4xXbxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1cxXdxX18xX1xX3xX21xXdxX10xX18xX3xX26xX3xXexXdxX10xXexX3xX2dxXdfxX4xX3xXexX6xXdxX3xX5xXdxX10xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX3xX21xX6xX18xX3xX1xX6xXexX3xX21xX6xX18xX3xX4xX6xX3xX4fxX3xX2dxXdxX10xX18xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexXd6xX6xX5xXdxXc1xX18xX14cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX1cxX154xXaxX12xX3fxX3bxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX32xXdxX3xX5xXdxX37xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX3bxX21xXd1xXaxX12xX3fxX3bxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX21xbd34xX3xXaaxXabxXdxX3xX26xX3xXexXdxX2axXexX3xX2dxX2exX4xX3xX2dxX6xX18xXc1xX3xX75xe7cexX2dxX3xX165xX11fxX18xX3xX7xfbd2xX4xX3xXaaxX94xX18xX3xX1xX98xX6xX3xXaax12e63xX18xXc1xX3xe51bxXdfxX37xX3xX18xXe2xXdxX3xX13xe811xX18xXc1xX3xX7xd17axX18xXc1xX3xX35xX6xX3xXc1xX2abxX2dxX14cxX3x113b0xXe2xX6xX3xX1xX45xXexX3xX7xX292xX4xX3xX165xX29exX6xX42xX3xa58axXc1xX49xX2dxX3xXb8xXdxX53xXdfxX3xcb83xX8fxX1xb000xX3xXexX49xX2dxX3xb168xXdxX6xX3xX2dxXabxXdxX3xX165xabc3xX18xXc1xX3xX165xX6xX3xX4xX1xX2daxX3xXexX14xXdx12888xX42xX3xX13xX3bxX32xXexX3xX4xX11fxX18xX1xX3xX21xX49xX18xX3xX4xX6xX3xXaax12f25xX42xX3xXc1xXdxd03dxX2dxX3xX2d7xX2bcx129baxXexX3xX4xX1xX2abxX18xXc1xX3xX75xX2b0xXdxX3xXaaxXa7xX2f7xX3xXaaxX14xX3xX21xXdxX23xX18xX3xX144xX122xXabxX18xXc1xX3xX21xX49xX18xX3xX4xX6xX3xX2d7xX2cdxX1xb8e5xXexX3xX7x10ee8xX3xX18xX1xX1dxX3xX18xX2b0xX18xXc1xX2f7xXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX3bxX21xXd1xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexXd6xX6xX5xXdxXc1xX18xX14cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX1cxX154xXaxX12xX0xXdxX2dxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX21xXexX1xXdfxX2dxX165xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXe6xX165xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xXaaxX18xX56xX18xX10xX174xX7xX56xX2xX178xX4fxXdbxX56xX2xXd9xX178xX21xX26xX2xX26xX183xX4fxX26xXd9xXexXdbxX4fxXd9xX178xX5xXd4xXe6xX18dxXbxXc1xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX21xXexX1xX14cxX183xX183xXd9xXbxX144xX154xX1xX10xXdxXc1xX1xXexX14cxX4fxX178xXd4xXbxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1cxXdxX18xX1xX3xX21xXdxX10xX18xX3xX26xX3xXexXdxX10xXexX3xX2dxXdfxX4xX3xXexX6xXdxX3xX5xXdxX10xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX3xX21xX6xX18xX3xX1xX6xXexX3xX21xX6xX18xX3xX4xX6xX3xX4fxX3xX2dxXdxX10xX18xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX12xXcxXdxX2axXexX3xX2dxX2exX4xX3xXaxX2bcxXe2xX6xX3xX1xX45xXexX3xX7xX292xX4xX3xX165xX29exX6xXaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexXd6xX6xX5xXdxXc1xX18xX14cxX3xX4xX10xX18xXexX10xX1cxX154xXaxX12xX0xXdxX2dxXc1xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXe6xX165xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xXaaxX18xX56xX18xX10xX174xX7xX56xX2xX178xX4fxXdbxX56xX2xXd9xX178xX21xX26xX2xX26xX183xX4fxX183x12ba1xXexX183xX26xX183xXdbxX5xX4cdxXe6xX18dxXbxXc1xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX21xXexX1xX14cxX183xX183xXd9xXbxX144xX154xX1xX10xXdxXc1xX1xXexX14cxX4fxX178xXd4xXbxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1cxXdxX18xX1xX3xX21xXdxX10xX18xX3xX26xX3xXexXdxX10xXexX3xX2dxXdfxX4xX3xXexX6xXdxX3xX5xXdxX10xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX3xX21xX6xX18xX3xX1xX6xXexX3xX21xX6xX18xX3xX4xX6xX3xX4fxX3xX2dxXdxX10xX18xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX12xXcxXdxX2axXexX3xX2dxX2exX4xX3xX18xXc1xX49xX2dxX3xXb8xXdxX53xXdfxX3xXaxX8fxX1xX2daxX3xXexX49xX2dxX3xX2e0xXdxX6xX3xX2dxXabxXdxX3xX165xX2e9xX18xXc1xX3xX165xX6xX3xX4xX1xX2daxX3xXexX14xXdxXaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX12xX0xXdxX2dxXc1xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXe6xX165xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXe6xXaaxX18xX56xX18xX10xX174xX7xX56xX2xX178xX4fxXdbxX56xX2xXd9xX178xX21xX26xX2xX26xX183xX26xXd3xXd3xXexX183xXd9xXd3xXd3xX5xX2xXd9xXe6xX18dxXbxXc1xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX21xXexX1xX14cxX183xX183xXd9xXbxX144xX154xX1xX10xXdxXc1xX1xXexX14cxX4fxX178xXd4xXbxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1cxXdxX18xX1xX3xX21xXdxX10xX18xX3xX26xX3xXexXdxX10xXexX3xX2dxXdfxX4xX3xXexX6xXdxX3xX5xXdxX10xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX3xX21xX6xX18xX3xX1xX6xXexX3xX21xX6xX18xX3xX4xX6xX3xX4fxX3xX2dxXdxX10xX18xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX12xXcxXdxX2axXexX3xX2dxX2exX4xX3xX21xXdxX23xX18xX3xX144xX122xXabxX18xXc1xX3xX21xX49xX18xX3xX4xX6xX3xXaxX2cdxX1xX33fxXexX3xX7xX343xX3xX18xX1xX1dxX3xX18xX2b0xX18xXc1xXaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX3bxX21xXd1xXaxX12xXcxX32xXdxX3xX5xXdxX37xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX42xX3xX4xX45xX4xX3xX75xX3bxX14xX18xX3xX2dxX6xX18xXc1xX3xX75xX2axX18xX3xX18xX1xX2daxX18xXc1xX3xXexXdxX2axXexX3xX2dxX2exX4xX3xX18xX98xXdxX3xXaaxX53xX3xXexX1dxX18xX1xX3xXd1xX37xXdfxX3xX2a2xXdfxX37xX3xX1xX122xX9cxX18xXc1xX42xX3xX75xX33fxXexX3xX18xX122xXabxX4xX3xX18xX1xX2e9xX2dxX3xXc1xXdxXabxXdxX3xXexX1xXdx10ce3xXdfxX42xX3xX2a2xXdfxX11fxX18xXc1xX3xX165xX45xX3xXaaxdc09xX3xX75x11d9bxXbxX3xXaaxX29exX18xXc1xX3xX2a2xXdfxX37xX42xX3xX4xX3bxX18xX3xX18xXc1xX122xac0fxXdxX3xXexX1cxX37xX18xX3xX2e0xX1xX292xXbxX3xX4xX45xX4xX3xXaaxX29exX18xXc1xX3xX2dxXdxX53xX18xX154xX3xX75xX2abxX18xXc1xX3xXexX1xX733xXdxX3xXexXdfxXd1xX37xX18xX3xXexX1cxXdfxXd1xX53xX18xX3xX4xXf6xX18xXc1xX3xX4xXa3xX3xX2e0xX1xXa3xXdxX3xX75xX32xXdxX3xX75xX3bxX14xX18xX3xX2e0xX2axXexX3xX21xX49xX18xX3xXexX316xX4xX42xX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdfxXd1xX3xX7xXc8xX4xX3xX2dxX32xX18xX1xX3xXexX3bxX14xX18xX3xX21xX49xX18xX3xXexX1cxX3bxX18xXc1xX3xX4xX2b0xX18xXc1xX3xX4xXdfxX316xX4xX3xX144xX49xXd1xX3xX21xX273xX18xXc1xX3xXaaxX14xX3xX165xX11fxX3bxX3xXaaxX70exX3xX165xXdxX37xX18xX3xXc1xXdxXabxXdxX42xX3xX165xXdxa826xX18xX3xX75xX11fxX3bxX3xX2a2xXdfxX37xX3xX1xX122xX9cxX18xXc1xX154xX3xX144xX49xXd1xX3xX21xX273xX18xXc1xX3xXaaxX14xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX1cxXdxX7d4xX18xX3xXaaxX94xX18xX3xX1xX98xX6xX42xX3xX4xX3bxX18xX3xX18xXc1xX122xX733xXdxX3xX93xXdxX70exXexX3xX2cdxX6xX2dxX3xX75xX45xXbxX3xXc8xX18xXc1xX3xXd1xX37xXdfxX3xX4xc0f9xXdfxX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX1cxXdxX7d4xX18xX3xX165xX53xX18xX3xXaaxX2daxX18xXc1xX3xX75xX33fxXexX3xX18xX122xXabxX4xXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX3bxX21xXd1xXaxX12xX35xXdxX37xX18xX3xX1xX3bxX6xX18xX3xX4x9dc8xX18xXc1xX3xX5xX14xX3xX21x12834xXbxX3xX75xX7d4xX3xX4xX45xX4xX3xX18xXc1xX1xX70exX3xX18xX1xX49xX18xX3xX75xX14xX18xX42xX3xX1xX45xXexX3xX21xX49xX18xX3xX4xX6xX42xX3xX21xX49xX18xX3xXaaxX866xX3xX75xX122xXa7xX4xX3xX1xebc2xX4xX3xX1xe63exXdxX42xX3xXc1xXdxX6xX3bxX3xX5xX122xXdfxX42xX3xXexX1cxX6xX3bxX3xX75xXc4xXdxX3xX2e0xXdxX18xX1xX3xX18xXc1xX1xXdxX70exX2dxX42xX3xXc1xX98xXbxX3xXbxX1xX826xX18xX3xX165xX11fxX3bxX3xXexX2abxX18xX42xX3xXc1xXdxX2daxX3xXc1xX1dxX18xX3xXaaxX14xX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdfxXd1xX3xX18xX1xX2daxX18xXc1xX3xXc1xXdxX45xX3xXexX1cxX86exX3xX18xXc1xX1xX70exX3xXexX1xXdfxX28axXexX3xX21xX49xX18xX3xXexX316xX4xX3xX2a2xXdfxX6xX3xX18xX1xX2daxX18xXc1xX3xX5xX14xX18xX3xX75xXdxX70exXdfxX3xX21xX49xX18xX3xX4xX6xX3xXexX1cxXdfxXd1xX53xX18xX3xXexX1xXa3xX18xXc1xX3xXexX1cxX37xX18xX3xX2e0xX1xX292xXbxX3xX2dxX8a0xXdxX3xX2dxXdxX53xX18xX3xX75xX33fxXexX3xX18xX122xXabxX4xXe6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdee6xXdfxXexX1xX3bxX1cxXaxX12xX2cdxXc1xXdfxXd1xX23xX18xX3xX2cdxXc1xX6xX0xX56xXbxX12
Nguyễn Nga