Lựa chọn những mẫu điện thoại chống thấm cho mùa hè
Dưới đây là danh sách những mẫu điện thoại chống thấm đạt chứng nhận IP67 hoặc IP68 nên chọn trong thời điểm này.
c2a1x13d0ax138a5xffc8x131e5x129eaxda92x105a4x10c86xX7xd932x12200x12385x13c63xe1b3xecc4xX5xf2aaxXax12fe7xd3c2x118e4xX6xX3xX4xX1x11338x11220xX3xX1axX1xdeecxX1axe8bdxX3x10cafx132c6xd06bxX3x113c3xXdx10ccexX1axX3xXexX1x11912xefebxXdxX3xX4xX1x10a7exX1axX20xX3xXexX1xf83bxX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xe175xX6xX3xX1xeeecxX0x11303xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb17xX10xX6x14475xXaxX12xe7f3x13399x14477xXdxX3xX26x123cbxecaexX3xX5xde28xX3xX59xX6xX1axX1xX3xX7x12bb3xX4xX1xX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX26xX2exXexX3xX4xX1x1242dxX1axX20xX3xX1axX1xdf84xX1axX3x141e5xc43axc89cxfdbbxX3xX1xX2dxe50cxX4xX3xXa1xXa2xXa3xca8exX3xX1ax13711xX1axX3xX4xX1xX19xX1axX3xXex1091cxX2dxX1axX20xX3xXexX1x147e9xXdxX3xX26xXdx10c0bxX22xX3xX1axX66xX63x11aebxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139ccxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xcd60xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11c41x10e0axX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xf3b7xX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xcbe2xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxd11fxX1axX47xX1axX10xfd51xX7xX47xX2xc64axc9a7xXa3xX47xX2xcbe5xXaexX59xX162xX2x12ed6xX15exX15ex1163axX15exXex10b97xX167xX2xX167xX5xX2xXccx103a6xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x12cd0xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4x144a6xX20xX22xX24xX22x13257xX159xX47xX15exX162xX2xX15dxea64xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xX2xX205x10734xX6xX22xX7xX24xX1axX20xe1edxX6xX5xX6x1370fxX63xX20exX2xX162xX205x10a17x11675xe468xXa2xXccxd966xXa2xX215xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexXf3xX6xX5xXdxX20xX1axX1d1xX3xX174xX24xX7xXexXdxX1f9xX63xe6a1xXaxX12xXdcxX1xXdxX6xX3xX7xcb8axX3xX4xX6exX4xX3xXex10b40xX1axX1xX3xX1ax13ffdxX1axX20xX3xXexX33xXexX3xX1axX1xX39xXexX3xX4xd9ddxX6xX3xX20exX6xX22xX7xX24xX1axX20xX3xX215xX6xX5xX6xX219xX63xX3xX20exX2xX162xX3x14183xX3xX154xX66xX3xX215xX6xX5xX6xX219xX63xX3xX20exX2xX162xX10x11c75xX3xX215xX6xX5xX6xX219xX63xX3xX20exX2xX162xX3xX5xX66xX3xX22xX103xXexX3xXexXbaxX2dxX1axX20xX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xXexX33xXexX3xX1axX1xX39xXexX3xX4xX280xX6xX3xX1axX272xX22xXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX103xX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX13axX1axX1xX3xX15exXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX15exX16axX15exXexX15exX15dxX5xX15exXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d1xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4xX1f9xX20xX22xX24xX22xX1fexX159xX47xX15exX162xX2xX15dxX205xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xX15exX205xXdxXbxX1xX2dxX1axX10xX205xX219xX7xX205x107bbx1332exX437x136d2xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX12xX21fxXbxXbxX5xX10xX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xe06axX7xX3xX5xX66xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX22xX6xX1axX20xX3xX26xe207xX1axX3xX22xX103xXexX3xX7xX33xX3xX4xd7e6xXdxX3xXexXdxX489xX1axX3xX39xX1axX3xXexX5dx12b0dxX1axX20xX3xX154xec86xX3xX4xX6xX22xX10xXbaxX6xX3xX7xX2dxX3xX154xX5exXdxX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX467xXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX103xX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX13axX1axX1xX3xX16axXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX15exX16axX15exXexX16dxXa3xXa3xXaexX5xX16axXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d1xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4xX1f9xX20xX22xX24xX22xX1fexX159xX47xX15exX162xX2xX15dxX205xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xX16axX205xX1xX24xX6xX159xX10xXdxX205xXbxX16axX162xX205xXbxXbaxX2dxX205xX436xX467xdea2xXdcxXccxX174xXbxX20xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexXf3xX6xX5xXdxX20xX1axX1d1xX3xX174xX24xX7xXexXdxX1f9xX63xX25dxXaxX12xd239xX20xX2dxX66xXdxX3xXexX26dxX1axX1xX3xX1axX272xX1axX20xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xXexX24xX63xX28xXexX3xX154xXc1xXdxX2a6xX3xX56xX24xX6xX159xX10xXdxX3xXa2xX16axX162xX3xXexX26dxX4xX1xX3xX1xX4a1xXbxX3xX4xX494xX22xX3xX102xXdxX489xX1axX3xX494xX1axX1xX3xXexX5dx11361xX1axX20xX3xX98xX1axX20xX3xX154xX5exXdxX3xX1fexX2dxX2dxX22xX3x111caxX24xX6xX1axX20xX3xX1xX19xX4xX3xX16dxX219xX25dxX3xX22xX66xX1axX3xX1xX13axX1axX1xX3x11dc1xX13xX221xX5cxX3xX4xX2dxX1axX20xX3xX26xdb1fxXbxX3xXa3xX2a6xX167xX3xXdxX1axX4xX1xX25dxX3xX4xX494xX22xX3xX102xXdxX489xX1axX3xX59xX39xX24xX3xX154xX62xX1axX3xXexX6xX63xX3xX59xX5dxX5exXdxX3xX22xX66xX1axX3xX1xX13axX1axX1xXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX103xX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX13axX1axX1xX3xX167xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX15exX16axX15exXexXaexXa3xX15dxXa4xX5xX167xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d1xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4xX1f9xX20xX22xX24xX22xX1fexX159xX47xX15exX162xX2xX15dxX205xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xX167xX205xXa2xXdxX219xX10xX5xX205xX16axX205xX219xX5xX205xX6c1x139a6xX5cxX436xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexXf3xX6xX5xXdxX20xX1axX1d1xX3xX174xX24xX7xXexXdxX1f9xX63xX25dxXaxX12xX220xX5exXdxX3xXa2xXdxX219xX10xX5xX3xX16axX3xX467xX13xX2a6xX3xX215xX2dxX2dxX20xX5xX10xX3xX26xX10xX22xX3xX26xX489xX1axX3xX4xX1xX2dxX3xX1axX20xX5dxXc1xXdxX3xX59xX41xX1axX20xX3xX22xX103xXexX3xXexXbaxX494xXdxX3xX1axX20xX1xXdxX28xX22xX3xXexX24xX63xX28xXexX3xX154xXc1xXdxX3xX1axX1xXc1xX3xX4xX1xX39xXexX3xX5xX5dxX4a1xX1axX20xX3xX494xX1axX1xX3xX4xX1xeb97xXbxX3xX154xX66xX3xXbxX1xXdxXb1xX1axX3xX102xX494xX1axX3xX21fxX1axX59xXbaxX2dxXdxX59xX3xXexX1xX24xef26xX1axX3x11192xX1xXdxX489xXexXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX103xX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX13axX1axX1xX3xX16dxXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX15exX16axX15exXexXa4xX16dxX167xX15dxX5xX16dxXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d1xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4xX1f9xX20xX22xX24xX22xX1fexX159xX47xX15exX162xX2xX15dxX205xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xX16dxX205xXdxXbxX1xX2dxX1axX10xX205xXaexX205xX56xX215xX56xX221xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexXf3xX6xX5xXdxX20xX1axX1d1xX3xX174xX24xX7xXexXdxX1f9xX63xX25dxXaxX12xXcxX1xXdxX489xXexX3xX904xX489xX3xX4xX280xX6xX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xXaexX3xX154xX5exXdxX3xX22xXa8xXexX3xX5xX5dxX1axX20xX3xX102x13c6cxX1axX20xX3xX904xX26dxX1axX1xX3xX1axX1xX5dxX1axX20xX3xX154xX23xX1axX3xXexX26dxX4xX1xX3xX1xX4a1xXbxX3xX102xX103xX3xX219x143f8xX3xX5xcee9xX3xX21fxX2xX2xX3xXax1187cxXdxX2dxX1axXdxX4xXaxX3xX4xX280xX6xX3xX15exX162xX2xXaexX3xX1xXdxX28xX24xX3xX7xX24xX39xXexX3xX1axX1xX5dxX3xX22xX103xXexX3xX4xX1xXdxX489xX4xX3xX22xX6exX63xX3xXexX26dxX1axX1xX3xX1axX1x1146bxX3xX154xX66xX3xX4xX9exXbxX3xX1axX1xX9exXexX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xXexX26dxX1axX1xX3xX1axX272xX1axX20xX3xX22xX5exXdxX3xX1axX1xX5dxX3xX7xX2exX4xX3xX904xX1xX11axX1axX20xX3xX59xX62xX63xX2a6xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22x112f7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX103xX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX13axX1axX1xX3xXa3xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX15exX16axX15exXexX167xXaexX16axXa4xX5xXa3xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d1xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4xX1f9xX20xX22xX24xX22xX1fexX159xX47xX15exX162xX2xX15dxX205xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xXa3xX205xX1xX24xX6xX159xX10xXdxX205xXbxX15exX162xX205xX5cxX849xX20exc3fdxXccxX174xXbxX20xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexXf3xX6xX5xXdxX20xX1axX1d1xX3xX174xX24xX7xXexXdxX1f9xX63xX25dxXaxX12xX849xX1xX11axX1axX20xX3xX4xe736xX3xXexX1xXdxX489xXexX3xX904xX489xX3xX7xX6xX1axX20xX3xXexXbaxX19xX1axX20xX3xX1axX1xX5dxX3xX4xX280xX6xX3xX56xX24xX6xX159xX10xXdxX3xXa2xX15exX162xX3xXa2xXbaxX2dxX2a6xX3xXa2xX15exX162xX3xX39xX1axX3xXexX5dxX4a1xX1axX20xX3xX1axX20xX5dxXc1xXdxX3xX59xX41xX1axX20xX3xX154xX5exXdxX3xX4xX1xX39xXexX3xX5xX5dxX4a1xX1axX20xX3xX154xX5dxX4a1xXexX3xXexXbaxX103xXdxX3xX59xX66xX1axX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX102xX98xX4xX3xX494xX1axX1xX3xX4xX1xX8e6xXbxX3xXexXbaxX2dxX1axX20xX3xX26xXdxX4a6xX24xX3xX904xXdxX28xX1axX3xX6exX1axX1xX3xX7xX6exX1axX20xX3xX63xX489xX24xXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX103xX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX13axX1axX1xX3xXa4xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX15exX16axX15exXexX167xX162xX162xXa3xX5xXa4xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d1xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4xX1f9xX20xX22xX24xX22xX1fexX159xX47xX15exX162xX2xX15dxX205xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xXa4xX205xX7xX6xX22xX7xX24xX1axX20xX205xX20xX6xX5xX6xX219xX63xX205xX7xX15dxX205xX224xX437xX611xd2c6xXccxX224xXa2xX215xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexXf3xX6xX5xXdxX20xX1axX1d1xX3xX174xX24xX7xXexXdxX1f9xX63xX25dxXaxX12x101a3xXdxXc6xX22xX3xX904xX1xX6exX4xX3xX102xXdxX28xXexX3xX4xX280xX6xX3xX215xX6xX5xX6xX219xX63xX3xX20exX15dxX3xX5xX66xX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX4xX6exX4xX1xX3xXexX62xX1axX3xX39xX1axX3xXexX5dxX4a1xX1axX20xX3xX154xX4a6xX3xX494xX1axX1xX3xX4xX1xX8e6xXbxX3xX904xX1xXdxX3xX4xXcebxX3xXexX1xXc6xX3xXexX1xX6xX63xX3xX26xdb98xXdxX3xX904xX1x10fa5xX24xX3xX26xX103xX3xd9d2xX1f9xX47xX15exXccxX167xX3xX1xX2dxXa8xX4xX3xX1f9xX47xX2xXccxX16dx12d98xX3xXexX41xX63xX3xXexX1xX24xX103xX4xX3xX154xX66xX2dxX3xX26xXdxX4a6xX24xX3xX904xXdxX28xX1axX3xX6exX1axX1xX3xX7xX6exX1axX20xXccxX3xX215xX6xX5xX6xX219xX63xX3xX20exX15dxX3xX4xXcebxX3xX22xX66xX1axX3xX1xX13axX1axX1xX3xX21fxX611xX6c1xX13xX221xX5cxX3xX4xX2dxX1axX20xX2a6xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX2a6xX3xX7xX2exX4xX3xX904xX1xX11axX1axX20xX3xX59xX62xX63xXccxXccxXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX103xX3xX7xX5dxX24xX3xXexX9exXbxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX13axX1axX1xX3xXaexXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX15exX16axX15exXexX15dxX15dxX16axX162xX5xXaexXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX59xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX2dxXexX2dxXf3xX2dxXbaxXdxX20xXdxX1axX6xX5xXf3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1d1xX47xX47xXdxX22xX6xX20xX10xX7xXccxX154xX2dxX154xXccxX154xX1axX47xX24xXbxX5xX2dxX6xX59xX10xX59xX47xX10xX59xXa4xXbxXdxX1axX5xX5xX16dxX167xX4xXbaxX102xXa4xX1f9xX20xX22xX24xX22xX1fexX159xX47xX15exX162xX2xX15dxX205xX162xXa4xX205xX162xXa3xX47xXaexX205xX7xX2dxX1axX63xX205xX219xXbxX10xXbaxXdxX6xX205xX1fexX16axX205x10a10xX21fxX56xX20exXccxX174xXbxX20xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX2dxX1axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexXf3xX6xX5xXdxX20xX1axX1d1xX3xX174xX24xX7xXexXdxX1f9xX63xX25dxXaxX12xX20exX2dxX1axX63xX3xX467xXbxX10xXbaxXdxX6xX3xX467xX436xX16axX3xX5xX66xX3xX22xX11axX3xX1xX13axX1axX1xX3xX20xX901xX1axX3xX1axX1xX5dxX3xX1xX2dxX66xX1axX3xX1xX494xX2dxX3xXexXbax11597xX3xX22xX103xXexX3xX4xX1xf4cexXexX3xXexX1xX39xXexX3xX154xX19xX1axX20xX3xX154xX4a6xX3xXexX1xXdxX489xXexX3xX904xX489xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xXbxX1xX494xXdxX3xX5xX66xX3xXexXdxX28xX1axX3xX59xX8e6xX1axX20xX3xX1axX1xX39xXexX3xX4xdf5bxX1axX20xX3xX1axX1xX5dxX3xXexX24xXf6cxXdxX3xXexX1xX19xX3xXbxXdxX1axX3xX904xX1xX11axX1axX20xX3xX4xX6xX2dxXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX24xX22xX102xX3xX59xX1xXdxX59xX10xX3xXdxXdcxX10xX1axXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX159xXdxX59xXexX1xX1d1xX3xXa3xX2xX16dxXbxX219xX25dxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1d1xX3xX167xX2xX162xXbxX219xX25dxXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d1xX47xX47xXdxXccxX102xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1axX1xXccxX154xX1axX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exXa3xX47xX2xX162xXaexX59xX162xX2xX167xX15exX2xX16dxXa4xXexX16axX16dxX162xX167xX5xX2xXf3xX15exXf3xXdxXbxX1xX2dxX1axX10xXf3xX219xX7xXf3xX1fexX24xX24xX63xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX154xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXbaxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxXb1xX1axX3xX6aaxX24xX6xX1axX1d1xX0xX47xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf3xXexX1xX24xX22xX102xXf3xX6xX1axX59xXf3xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX650xX1xX1exX1axX20xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX901xX22xX3xX4xX280xX6xX3xX1axX20xX5dxXc1xXdxX3xX59xX41xX1axX20xX3xX904xX1xXdxX489xX1axX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1xXb17xX1axX20xX3xX1xX699xX1axXaxX3xX1xXbaxX10xX1f9xX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexXf3xX102xXdxXf3xX7xX2dxX47xX1axX1xX24xX1axX20xXf3xX7xX6xXdxXf3xX5xX6xX22xXf3xX4xX24xX6xXf3xX1axX20xX24xX2dxXdxXf3xX59xX24xX1axX20xXf3xX904xX1xXdxX10xX1axXf3xXdxXbxX1xX2dxX1axX10xXf3xX1axX1xX6xX1axX1xXf3xX1xX2dxX1axX20xXf3xX1xX2dxX1axX47xX2xXa4xX167xX16axX162xX2xXccxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX22xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX15exX162xX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exX16axX47xX2xX162xX16dxX59xXa3xX2xX2xX16dxXa3xX167xX16axXexXaexX162xX16axXa3xX5xX2xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX154xX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX650xX1xX1exX1axX20xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX901xX22xX3xX4xX280xX6xX3xX1axX20xX5dxXc1xXdxX3xX59xX41xX1axX20xX3xX904xX1xXdxX489xX1axX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1xXb17xX1axX20xX3xX1xX699xX1axXaxX3xX1xXbaxX10xX1f9xX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexXf3xX102xXdxXf3xX7xX2dxX47xX1axX1xX24xX1axX20xXf3xX7xX6xXdxXf3xX5xX6xX22xXf3xX4xX24xX6xXf3xX1axX20xX24xX2dxXdxXf3xX59xX24xX1axX20xXf3xX904xX1xXdxX10xX1axXf3xXdxXbxX1xX2dxX1axX10xXf3xX1axX1xX6xX1axX1xXf3xX1xX2dxX1axX20xXf3xX1xX2dxX1axX47xX2xXa4xX167xX16axX162xX2xXccxX1xXexX22xXaxX12xX650xX1xX1exX1axX20xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX901xX22xX3xX4xX280xX6xX3xX1axX20xX5dxXc1xXdxX3xX59xX41xX1axX20xX3xX904xX1xXdxX489xX1axX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1xXb17xX1axX20xX3xX1xX699xX1axX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX650xX1xX1exX1axX20xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX901xX22xX3xX4xX280xX6xX3xX1axX20xX5dxXc1xXdxX3xX59xX41xX1axX20xX3xX904xX1xXdxX489xX1axX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1xXb17xX1axX20xX3xX1xX699xX1axX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX154xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2exXdxX3xX7xX6xX2dxX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX7xX2exX4xX3xX5xX62xX24xX3xX26xX901xX63xX3xX154xX66xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xce55xXaxX3xX1xXbaxX10xX1f9xX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexXf3xX102xXdxXf3xX7xX2dxX47xXexX6xXdxXf3xX7xX6xX2dxXf3xXdxXbxX1xX2dxX1axX10xXf3xX7xX6xX4xXf3xX5xX6xX24xXf3xX59xX6xX63xXf3xX154xX6xX2dxXf3xX22xX24xX6xXf3xX1xX10xX47xX2xXa4xX167xX2xX15exX2xXccxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX20xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX47xX22xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX15exX162xX47xX1axX10xX159xX7xX47xX2xX15dxX15exX16axX47xX2xX162xXaexX59xX16axX162xX15dxX167xX2xX2xX15dxXexX16axX162xX16dxX15dxX15exX5xX162xXccxX174xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX24xX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xX4xX1xX33xX1axX20xX3xXexX1xX39xX22xX3xX4xX1xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX154xX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2exXdxX3xX7xX6xX2dxX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX7xX2exX4xX3xX5xX62xX24xX3xX26xX901xX63xX3xX154xX66xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX15f9xXaxX3xX1xXbaxX10xX1f9xX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexXf3xX102xXdxXf3xX7xX2dxX47xXexX6xXdxXf3xX7xX6xX2dxXf3xXdxXbxX1xX2dxX1axX10xXf3xX7xX6xX4xXf3xX5xX6xX24xXf3xX59xX6xX63xXf3xX154xX6xX2dxXf3xX22xX24xX6xXf3xX1xX10xX47xX2xXa4xX167xX2xX15exX2xXccxX1xXexX22xXaxX12xXcxX2exXdxX3xX7xX6xX2dxX3xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX7xX2exX4xX3xX5xX62xX24xX3xX26xX901xX63xX3xX154xX66xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xX15f9xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXbaxX2dxX1axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXdxXa2xX1xX2dxX1axX10xX3xX1xX6xX63xX3xX102xX39xXexX3xX904xf38cxX3xX26xXdxX28xX1axX3xXexX1xX2dxX2exXdxX3xXexX1xX11axX1axX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX154xX66xX3xX22xX6exX63xX3xXexX26dxX1axX1xX3xX102xX494xX1axX20xX3xX1axX66xX2dxX3xX4xX11e8xX1axX20xX3xX26xX4a6xX24xX3xX20xXa8xXbxX3xXexX13axX1axX1xX3xXexXbaxX2exX1axX20xX3xX7xX2exX4xX3xX5xX62xX24xX3xX26xX901xX63xX3xX154xX66xX2dxX3xX22xX41xX6xX3xX1xX45xXccxX3xX13xXadcxX3xX59xX2dxX3xX4xX1xX26dxX1axX1xX3xX219xX6exX4xX3xX5xX66xX3xX20xX13axX15f9xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX154xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX24xX5xX12xX0xX59xXdxX154xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbaxXaxX12xX0xX47xX59xXdxX154xX12xX0xX47xX59xXdxX154xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20exX2dxX24xXbaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX220xX6c1xX220xX0xX47xXbxX12