Tuyến đường sắt trị giá 1,98 tỷ USD kết nối Lào - Vũng Áng do Indonesia xây dựng
Một quan chức Indonesia mới đây cho biết Liên danh phát triển đường sắt Indonesia (IRDC) có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trị giá 28.000 tỷ rupiah (1,98 tỷ USD) kết nối  từ  huyện Thakhek (Lào) đến cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam).
53fax57d8xe1d5x1053fx7cfax8f97xd95cxaebfxe637xX7xc74bx7dd1x6ac9x693fx9cbaxc960xX5xc9b7xXax541fxXcxac0ax9acax93e3x6e7axX3xb7dax80c6xa195xX17x9049xX3xX7x66d7xXexX3xXexc324x96b5xX3xX1dxXdx58ddxX3xX2x5edfx62f3xac6dxX3xXex952bxX3xe15bxf025xe312xX3x6d70xX16xXexX3xX17x930fxXdxX3x10108xcecex8578xX3x9f2axX3x5cabxf320xX17xX1dxX3x10a05xX17xX1dxX3x61f3xX41xX3x82d6xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3x5900xc331xX15xX3xX4ex5585xX17xX1dxX0xc937xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd297xX10xX6xX4exXaxX12xa42axbb13xXexX3x74b6xX14xX6xX17xX3xX4xX1x9aa4xX4xX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3xba3bx662dxXdxX3xX19xX5cxX15xX3xX4xX1xX41xX3xce32xXdxX16xXexX3xX3fxXdx8f0bxX17xX3xX4exX6xX17xX1xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX24xXdxfc9fxX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3x857axX51x10673xX35xb7ddx9d57xX3xX4x8fefxX3xX37xX16xX3xX1xX41xa707xX4xX1xX3xX5bxX5cxX15xX3xX4exX60xX17xX1dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xXexX24xX25xX3xX1dxXdxX29xX3xce80xX2ex720dx572exX102xX102xX3xXexX31xX3xX24xX14xXbxXdxX6xX1xX3xXcbxX2xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xXd0xX3xX37xX16xXexX3xX17xX3cxXdxX3xXexe413xX3xX1xX14xX15x8796xX17xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX10xX37xX3xXcbxX3fxX40xX41xXd0xX3xX19xX16xX17xX3xX4x7701xX17xX1dxX3xX45xX46xX17xX1dxX3xX4axX17xX1dxX2cxX3xXexcda3xX17xX1xX3xX73xX40xX3xXcx588cxX17xX1xX3xXcbxX45xXdxX12cxXexX3xdaa7xX6xX91xXd0xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb958xX41xX4exX15xXaxX12xX35xX60xX3xX29xX17xX3xX17xXd3xXdxX3xXexX24xXa4xX17xX3xX17xfb02xX91xX3xXexX24xX41xX17xX1dxX3xX37xX1xX14xf8a7xX17xX3xX37xX1xf6ccxX3xXexX1xc43fxX6xX3xXexX1xX14x108e2xX17xX3xX1x10033xXbxX3xXexX29xX4xX3xX19xX1axX1acxX4xX3xX37xfa5fxX3xX37xX16xXexX3xX1dxXdx6431xX6xX3xX51xXcdxX35xXcfxX2cxX3xXcfxX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xXcxX1xX1ax56faxX17xX1dxX3xX91xXdaxXdxX3xX35xec81xX14xX3xX37xX1xa49exX3xX3fxX40xX41xX3xXcbxddccxX10xXexX24xX41xXexX24xX6xX4exX10xXd0xX3xf58dxX40xX3xXcfxX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xXcxX24xX29xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX12cxX91xX3xX1xX1c1xX14xX3xX1xXdaxX17xX3x615exX14xX142xX17xX3xX5xX1b9xX3xX5bxX5cxX15xX3xX4exX60xX17xX1dxX3xX1f6xX40xX3x977dxX1dexX14xX3xXexX1axX3xX73xXcxX3xX4x945bxX6xX3xX45xXdxX12cxXexX3xX163xX6xX91xX2cxX3xX9dxXa4xX17xX3xX5xd97dxX3xX4xX14xX7axX4xX3xX1dxba70xXbxX3xX1dxXdxX1c1xX6xX3xXcxX19exX17xX1dxX3xXexX1xX3cxX17xX1dxX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX2cxX3xa613xX41xX37xX41xX3x756fxXdxX4exX41xX4exX41xX2cxX3xX1f6xX40xX3xXcxX1xX234xX3xXexX1axX92xX17xX1dxX3xX3fxX40xX41xX2cxX3xXcxX1xX41xX17xX1dxX5xX41xX14xX17xX3xX34xXdxX7xX41xX14xX5xXdxXexX1xX2cxX3xX1f6xX40xX41xX3xX17x8a48xX91xX3xXffxX102xX2x94afxX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xX3xXbxXcfxX10xX17xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX91xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX14xX91xX9dxX3xX4exX1xXdxX4exX10xX3xXdxXcfxX10xX17xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxda42xXdxX4exXexX1x90a0xX3x6c56xX102xX102xXbxX5bxf185xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX2f8xX3x74dcxX102xX102xXbxX5bxX2ffxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f8xX64xX64xXdxX101xX9dxX6xX41xX1xX6xXexXdxX17xX1xX101xX1f6xX17xX64xX17xX10xX2f3xX7xX64xX2xX2dxX309xXffxX64xX2xX102x1078bxX4exX2xXffxXffxX102xX2abx5a1exX102xXexX2dxX2faxX2xX102xX5xX2exX43xX7xX4xX24xX10xX10xX17xX7xX1xX41xXexX43xXffxX102xX2xX2dxX43xX2xX102xX43xXffxX101xXbxX17xX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xXexX24xX25xX3xX1dxXdxX29xX3xX2xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX16xXexX3xX17xX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3xX45xX46xX17xX1dxX3xX4axX17xX1dxX3xX4exX41xX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3xX5bxX5cxX15xX3xX4exX60xX17xX1dxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12x6b45xXdxX29xX91xX3xX19xX3cxX4xX3xX19xXdxX246xX14xX3xX1xX40xX17xX1xX3xXcfxX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xX7xX142xX17xX3xX5bxX14x67dcxXexX3xX19xX1dexX14xX3xX91xX29xX15xX3xXexX41xX6xX3xX5bxX10xX3xX51xX163xd62bx9693xX3xX4xX234xX6xX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX2cxX3xX199xX17xX1dxX3xX177xX14xX4exXdxX3xX163xX41xX1f6xXdxX6xX17xXexX41xX24xX41xX2cxX3xX4xX1xX41xX3xX9dxXdxX16xXexX3xX1xXdxX12cxX17xX3xX4xX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xX1f6x9bddxX17xX3xX19xX6xX17xX1dxX3xX4xX1xX1bxX3xX1eaxX10xXexX24xX41xXexX24xX6xX4exX10xX3xX1xX41xX40xX17xX3xXexX3f2xXexX3xX37xX1xX142xX41xX3xX7xX29xXexX3xXexX1xX60xX4xX3xX19xX25xX6xX101xX3xX45xXdxX12cxX4xX3xX5bxX5cxX15xX3xX4exX60xX17xX1dxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX4exX60xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX7xceeexX3xX1xX41xX40xX17xX3xXexX1xX40xX17xX1xX3xXexX24xX41xX17xX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX17xX2a5xX91xX3xX24xX1ax85aaxXdxX3xX1f6xX92xXdxX3xX2dxX101xX102xX102xX102xX3xXexX31xX3xX24xX14xXbxXdxX6xX1xX3xX1f6xX3cxX17xX3xX1dxXd3xXbxX3xX4xX234xX6xX3xX51xX163xX406xX407xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX91xX92xXdxX3xX4xXd3xX3xXexX19exX17xX1dxX3xX4xX1xXdxX246xX14xX3xX4exX40xXdxX3xX37xX1xX41xX142xX17xX1dxX3xX309xX102xX102xX37xX91xX2cxX3xX4xX1xXdaxX15xX3xXexX127xX3xX1xX14xX15xX12cxX17xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX10xX37xX3xXcbxX3fxX40xX41xXd0xX3xX19xX16xX17xX3xX4xX142xX17xX1dxX3xX45xX46xX17xX1dxX3xX4axX17xX1dxX3xX4xX234xX6xX3xX45xXdxX12cxXexX3xX163xX6xX91xX101xX3xX35xX60xX3xX29xX17xX3xX4xX46xX17xX1dxX3xX7xX49exX3xX1xd81dxX3xXexX24xX1acxX3xX1xX41xXdaxXexX3xX19xX7axX17xX1dxX3xX5bxX14xX3f2xXexX3xX37xX1xa64dxX14xX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX127xX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX6xX17xX1dxX3xX3fxX40xX41xX3xX1f6xX92xXdxX3xXexX19exX17xX1dxX3xX37xX1xX3cxXdxX3xX5xX1axX1acxX17xX1dxX3xX2faxX2cxX338xX3xXexX24xXdxX12cxX14xX3xXexX3f2xX17xX64xX17xX2a5xX91xX2cxX3xX4xX46xX17xX1dxX3xX17xX1xX1axX3xX5bxX14xX3f2xXexX3xX37xX1xX58exX14xX3xX2xX3xXexX24xXdxX12cxX14xX3xXexX3f2xX17xX3xX37xX6xX5xXdxX64xX17xX2a5xX91xX3xXexX127xX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX6xX17xX1dxX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX199xX17xX1dxX3xX163xX41xX1f6xXdxX6xX17xXexX41xX24xX41xX2cxX3xX51xX163xX406xX407xX3xX91xX14xX3cxX17xX3xXexX2a5xX17xX1dxX3xX4xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX60xX3xX1xXdxX12cxX17xX3xX4exXdxX12cxX17xX3xXexXdaxXdxX3xX229xX199xX17xX1dxX3xX163xX6xX91xX3xX4axX3xXexX1xX199xX17xX1dxX3xX7dxX14xX6xX3xX1f6xXdxX12cxX4xX3xXexX1xX6xX91xX3xX1dxXdxX6xX3xX1f6xX40xX41xX3xX17xX1xXdxX246xX14xX3xX4exX60xX3xX29xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX5xX92xX17xX3x6768xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX3fxX6xX17xX3xX1f6xX40xX3xX4xX29xX4xX3xX7dxX14xX3cxX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX37xX1xX29xX4xX101xX3xXcfxX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xX19xX24exXexX3xX91xdf38xX4xX3xXexXdxXa4xX14xX3xX37xXdxXb4xX91xX3xX7xX41xX29xXexX3xXexX1xX25xX3xXexX24xX1axX1bxX17xX1dxX3xX19xX1dexX14xX3xX91xX29xX15xX3xXexX41xX6xX3xX5bxX10xX3xX229xX199xX17xX1dxX3xX163xX6xX91xX3xX4axX3xX1f6xX40xX41xX3xX17xX2a5xX91xX3xXffxX102xXffxX102xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xX163xX2a5xX91xX3xXffxX102xX2xX2exX2cxX3xX51xX163xX406xX407xX3xX1f6xX40xX3xX4xX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xXcxX1xX6xX17xX6xX37xX41xX24xX17xX3xXcfxX41xX101xX3xX3fxXexX4exX3xX4xX234xX6xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX3fxX6xX17xX3xX19xc52bxX3xXexX1xX40xX17xX1xX3xX5xX1a8xXbxX3xX4xX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xX5xXdxXa4xX17xX3xX4exX41xX6xX17xX1xX3xX51xX163xX406xX407xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX3fxX6xX17xX3xX17xX1xX18dxX91xX3xXexX1xX60xX4xX3xX1xXdxX12cxX17xX3xX4xX29xX4xX3xX19xXdaxXdxX3xX4exX60xX3xX29xX17xX3xX4xX234xX6xX3xXcfxX1xX1e3xX17xX1xX3xXbxX1xX234xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX3fxX6xX17xX3xX1f6xX92xXdxX3xX2abxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX19xX199xXdxX3xX4xXd3xX3xXexX19exX17xX1dxX3xX4xX1xXdxX246xX14xX3xX4exX40xXdxX3xX2dxX33fxX33fxX37xX91xX3xXexX24xX25xX3xX1dxXdxX29xX3xX2xX2xX33fxX2cxX2faxX2faxX3xXexX31xX3xX9dxX6xX1xXexX3xXcbxX33fxX2cxX2abxX2faxX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xXd0xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xXcxX1xX6xX17xX6xX37xX41xX24xX17xX3xX7xX6a2xX3xX1xX1c1xX14xX3xX338xX2dx6203xX3xX4xX19exX3xXbxX1xX1dexX17xX3xX4xX234xX6xX3xX51xX163xX406xX407xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX3fxX6xX17xX2cxX3xXexX24xX41xX17xX1dxX3xX37xX1xXdxX3xX51xX163xX406xX407xX3xX17xX20xX91xX3xX1dxXdxX1c1xX3xX7xX3cxX3xX4xX19exX3xXbxX1xX1dexX17xX3xX4x7addxX17xX3xX5xXdaxXdxX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xX3d1xXdxX29xX91xX3xX19xX3cxX4xX3xX19xXdxX246xX14xX3xX1xX40xX17xX1xX3xX4xX234xX6xX3xXcxX1xX6xX17xX6xX37xX41xX24xX17xX2cxX3xXcxX1xX6xX17xX6xX17xX41xXexX3xXcxX1xX14xX17xX15xX6xXbxX1xX41xX17xX1dxXbxX1xX6xXdxX9dxX41xX41xX17xX2cxX3xX4xX1xX41xX3xX9dxXdxX16xXexX3xX1xX6xXdxX3xX9dxXa4xX17xX3xX4xX46xX17xX1dxX3xX7xX49exX3xXexX1xff2cxX4xX3xX19xX58exX15xX3xX1xX1acxXbxX3xXexX29xX4xX3xX19xXb4xX3xXexX24xXdxXb4xX17xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4exX60xX3xX29xX17xX3xXexXdaxXdxX3xX3fxX40xX41xX2cxX3xXcfxX6xX91xXbxX14xX4xX1xXdxX6xX2cxX3xX45xXdxX12cxXexX3xX163xX6xX91xX3xX1f6xX40xX3xX79xX15xX6xX17xX91xX6xX24xX101xX3xXcxX24xX41xX17xX1dxX3xX37xX1xXdxX3xX19xXd3xX2cxX3xX199xX17xX1dxX3xX163xX41xX1f6xXdxX6xX17xXexX41xX24xX41xX3xXexXdxX16xXexX3xX5xX7axX3xX24xX18dxX17xX1dxX3xX51xX163xX406xX407xX3xX7xX49exX3xX9dxX29xX17xX3xX2xX338xX102xX3xX19xX1dexX14xX3xX91xX29xX15xX3xX4xX1xX41xX3xX19xX3cxXdxX3xXexX29xX4xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX3fxX6xX17xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xX79xX92xXdxX3xX19xX5cxX15xX2cxX3xX19xXb4xX3xX1xX577xX3xXexX24xX1acxX3xX1xX41xXdaxXexX3xX19xX7axX17xX1dxX3xX5bxX14xX3f2xXexX3xX37xX1xX58exX14xX2cxX3xX51xX163xX406xX407xX3xX19xX763xX3xX19xX1dexX14xX3xXexX1axX3xX2faxX102xX102xX3xXexX31xX3xX24xX14xXbxXdxX6xX1xX3xX5bxX5cxX15xX3xX4exX60xX17xX1dxX3xX17xX1xX40xX3xX91xX29xX15xX3xXexX1xX84xX3xX1xX6xXdxX3xXexXdaxXdxX3xX1xX14xX15xX12cxX17xX3xX177xX6xX17xX15xX14xX2f3xX6xX17xX1dxXdxX3xXexX1xX14xX7axX4xX3xXexX151xX17xX1xX3xX229xX199xX17xX1dxX3xX26cxX6xX1f6xX6xX101xX3xX163xX1xX40xX3xX91xX29xX15xX3xX4xX1xX1e3xX17xX1xX3xX4xX234xX6xX3xX51xX163xX406xX407xX3xX4xX46xX17xX1dxX3xX19xX1axX1acxX4xX3xX19xX24exXexX3xX6a2xX3xXexX1xX40xX17xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX79xX6xX4exXdxX14xX17xX3xXexX1xX14xX7axX4xX3xXexX151xX17xX1xX3xX229xX199xX17xX1dxX3xX26cxX6xX1f6xX6xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xX3fxXdxXa4xX17xX3xX7dxX14xX6xX17xX3xX19xX16xX17xX3xX1xX41xXdaxXexX3xX19xX7axX17xX1dxX3xX5bxX14xX3f2xXexX3xX37xX1xX58exX14xX3xX19xX1dexX14xX3xX91xX29xX15xX3xXexX41xX6xX3xX5bxX10xX2cxX3xX91xX92xXdxX3xX19xX5cxX15xX3xX1eaxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX3xX19xX763xX3xX19xX24exXexX3xX91xX14xX6xX3xX2faxX3xX19xX41xX40xX17xX3xXexX40xX14xX3xX4xX1xXdaxX15xX3xX9dxX18dxX17xX1dxX3xX4exXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4exX41xX3xX51xX163xX406xX407xX3xX7xX142xX17xX3xX5bxX14xX3f2xXexX3xX1f6xX92xXdxX3xXexX19exX17xX1dxX3xXexX24xX25xX3xX1dxXdxX29xX3xX2xX101xX309xX2exX102xX3xXexX31xX3xX24xX14xXbxXdxX6xX1xX101xX3xX35xX60xX3xX37xXdxX16xX17xX2cxX3xX51xX163xX406xX407xX3xX7xX49exX3xX9dxX40xX17xX3xX1dxXdxX6xX41xX3xX4xX29xX4xX3xX19xX41xX40xX17xX3xXexX40xX14xX3xX17xX40xX15xX3xX4xX1xX41xX3xXbxX1xX1e3xX6xX3xX1eaxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX17xX10xX7xX3xX1f6xX40xX41xX3xX1dxXdxX1c1xX6xX3xXexX1xX29xX17xX1dxX3xX2abxX64xXffxX102xXffxX102xX101xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX41xX4exX15xXaxX12xX163xX1dxX41xX40xXdxX3xX24xX6xX2cxX3xXexX24xX41xX17xX1dxX3xX4xX14xX7axX4xX3xX1dxX24exXbxX3xX91xX92xXdxX3xX19xX5cxX15xX3xX1f6xX92xXdxX3xX17xX1dxX1axX1bxXdxX3xX19x10925xX17xX1dxX3xX4xX3f2xXbxX3xX407xX24xX1dxX10xX17xXexXdxX17xX6xX3xX79xX6xX14xX24xXdxX4xXdxX41xX3xX79xX6xX4xX24xXdxX2cxX3xXcxX19exX17xX1dxX3xXexX1xX3cxX17xX1dxX3xX26cxX41xX37xX41xX3xX271xXdxX4exX41xX4exX41xX3xX19xX763xX3xX19xX246xX3xX17xX1dxX1xX25xX3xX7dxX14xX3cxX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX17xX40xX15xX3xX91xX14xX6xX3xXexX40xX14xX3xX4xX234xX6xX3xX51xX163xX406xX407xX3xX1f6xX40xX3xX19xX1axX1acxX4xX3xXbxX1xX142xX17xX3xX1xXbd8xXdxX3xX24xX18dxX17xX1dxX3xX407xX24xX1dxX10xX17xXexXdxX17xX6xX3xX37xX1xX199xX17xX1dxX3xX4xX1xX151xX3xX7dxX14xX6xX17xX3xXexX5cxX91xX3xX19xX16xX17xX3xXexX40xX14xX3xX1xX1a2xX6xX3xX91xX40xX3xX4xX883xX17xX3xX4xX142xX3xX4xX29xX4xX3xX4exX25xX4xX1xX3xX1f6xX6d0xX3xX9dxX142xX41xX3xX4exX1axX4bbxX17xX1dxX3xX1f6xX40xX3xX7x816fxX6xX3xX4xX1xX1c1xX6xX3xX91xX29xX15xX3xX9dxX6xX15xX3xX4xX234xX6xX3xX1xX763xX17xX1dxX3xX1f6xX1a8xX17xX3xXexX142xXdxX3xX7dxX14xX3cxX4xX3xX4exX41xX6xX17xX1xX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3xX1eaxXcxX3xX3d1xX6xX24xX14xX4exX6xX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3xXcxX9dxX37xX101xX64xX101xX0xX64xXbxX12xX0xX4exXdxX1f6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exX24xX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX7xXexX24xX41xX17xX1dxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxXa4xX17xX3xX7dxX14xX6xX17xX2f8xX0xX64xX7xXexX24xX41xX17xX1dxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX43xXexX1xX14xX91xX9dxX43xX6xX17xX4exX43xX7xX6xXbxX41xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xXdxX10xX17xXexXdxX6xX17xX10xX3xXcxXdxX91xX10xX7xX2f8xX3xX35xX60xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX37xX1xX6a2xXdxX3xX4xX199xX17xX1dxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3xX45xXdxX12cxXexX3xX37xX16xXexX3xX17xX3cxXdxX3xX4xX142xX17xX1dxX3xX45xX46xX17xX1dxX3xX4axX17xX1dxXaxX3xX1xX24xX10xd208xX9xXaxX64xX4exX6xX14xX43xXexX14xX64xX1f6xXdxX10xX17xXexXdxX6xX17xX10xX43xXexXdxX91xX10xX7xX43xX4exX14xX43xX37xXdxX10xX17xX43xX37xX1xX41xXdxX43xX4xX41xX17xX1dxX43xX4exX14xX41xX17xX1dxX43xX7xX6xXexX43xX5xX6xX41xX43xX1f6xXdxX10xXexX43xX37xX10xXexX43xX17xX41xXdxX43xX4xX6xX17xX1dxX43xX1f6xX14xX17xX1dxX43xX6xX17xX1dxX64xX2xX2exX102xX2exX33fxX338xX101xX1xXexX91xXaxX12xX0xXdxX91xX1dxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX64xX91xX10xX4exXdxX6xX64xX2xXffxX102xX64xX17xX10xX2f3xX7xX64xX2xX2dxX309xX2xX64xX2xX102xX338xX4exX338xX102xX2exX33fxX2dxX2xXffxXexX2dxXffxX102xX2exX5xX33fxX43xX2xXffxXffxX4exX102xX2xX102xX338xX33fxX338xXffxXexX309xX33fxX2exXffxX5xX2faxX43xX2abxX101x9df0xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xXexX24xX25xX3xX1dxXdxX29xX3xX2xX2cxX2dxX2exX3xXexX31xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX16xXexX3xX17xX3cxXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3xX45xX46xX17xX1dxX3xX4axX17xX1dxX3xX4exX41xX3xX51xX17xX4exX41xX17xX10xX7xXdxX6xX3xX5bxX5cxX15xX3xX4exX60xX17xX1dxXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX4exXdxX1f6xX12xX0xX7xXexX24xX41xX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xXdxX10xX17xXexXdxX6xX17xX10xX3xXcxXdxX91xX10xX7xX2f8xX3xX35xX60xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX37xX1xX6a2xXdxX3xX4xX199xX17xX1dxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3xX45xXdxX12cxXexX3xX37xX16xXexX3xX17xX3cxXdxX3xX4xX142xX17xX1dxX3xX45xX46xX17xX1dxX3xX4axX17xX1dxXaxX3xX1xX24xX10xXda7xX9xXaxX64xX4exX6xX14xX43xXexX14xX64xX1f6xXdxX10xX17xXexXdxX6xX17xX10xX43xXexXdxX91xX10xX7xX43xX4exX14xX43xX37xXdxX10xX17xX43xX37xX1xX41xXdxX43xX4xX41xX17xX1dxX43xX4exX14xX41xX17xX1dxX43xX7xX6xXexX43xX5xX6xX41xX43xX1f6xXdxX10xXexX43xX37xX10xXexX43xX17xX41xXdxX43xX4xX6xX17xX1dxX43xX1f6xX14xX17xX1dxX43xX6xX17xX1dxX64xX2xX2exX102xX2exX33fxX338xX101xX1xXexX91xXaxX12xX45xXdxX10xX17xXexXdxX6xX17xX10xX3xXcxXdxX91xX10xX7xX2f8xX3xX35xX60xX3xX37xXdxX16xX17xX3xX37xX1xX6a2xXdxX3xX4xX199xX17xX1dxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3xX45xXdxX12cxXexX3xX37xX16xXexX3xX17xX3cxXdxX3xX4xX142xX17xX1dxX3xX45xX46xX17xX1dxX3xX4axX17xX1dxX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX24xX41xX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xXcxX1bxX3xX45xXdxX10xX17xXexXdxX6xX17xX10xX3xXcxXdxX91xX10xX7xX3xXcbxXcxX1xX1bxXdxX3xX9dxX29xX41xX3xX45xXdxX10xX17xXexXdxX6xX17xX10xXd0xX3xX19xX1axX6xX3xXexXdxX17xX3xXcfxX1xX1e3xX17xX1xX3xXbxX1xX234xX3xX3fxX40xX41xX3xX19xX763xX3xX1dxXdxX6xX41xX3xX4xX1xX41xX3xXcfxX199xX17xX1dxX3xXexX15xX3xXcxX1xX1axX1d5xX17xX1dxX3xX91xXdaxXdxX3xX35xX1dexX14xX3xX37xX1xX1e3xX3xX3fxX40xX41xX3xXcbxX1eaxX10xXexX24xX41xXcxX24xX6xX4exX10xXd0xX3xXexXdxX16xX17xX3xX1xX40xX17xX1xX3xX17xX1dxX1xXdxXa4xX17xX3xX4xX84xX14xX3xX37xX1xX142xX3xXexX1xXdxX3xX1f6xX246xX3xX4exX60xX3xX29xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7xX20xXexX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX3xX45xXdxX12cxXexX3xX163xX6xX91xX2cxX3xXexX127xX3xX1xX14xX15xX12cxX17xX3xXcxX1xX6xX37xX1xX6xX10xX37xX2cxX3xXexX151xX17xX1xX3xX406xX1xX6xX91xX91xX14xX6xX17xX3xX4xX234xX6xX3xX3fxX40xX41xX3xX19xX16xX17xX3xX9dxXdxXa4xX17xX3xX1dxXdxX92xXdxX3xX45xXdxX12cxXexX3xX163xX6xX91xX101xX0xX64xXbxX12xX0xX64xX4exXdxX1f6xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX14xX5xX12xX0xX4exXdxX1f6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX64xX4exXdxX1f6xX12xX0xX64xX4exXdxX1f6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX41xX14xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX73xX1c1xX14xX3xXcfxX1xXdxX16xX17xX3xXcbxXcxXcxf350xX45xX163xX64xX45xXdxX10xXexX17xX6xX91xc54axXd0xX0xX64xXbxX12