Chấp thuận chủ trương đầu tư
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, có 8 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư vào huyện Thạch Hà với tổng số vốn 357,218 tỷ đồng.
b3a8xe18fx10b1dx10551x12530xcbd4x12615x103b6x11cafxX7x102b5xdff8xd601xb6cbxdde9xe7f1xX5xc67dxXaxe122xdb7axX3x1133axd20cxX3x119cdxf5b8xX3xX5x11d39xX19xX3x13607x1023fx106ddxX4xX3xX4xX1xb987xXbxX3xXexX1x11250xde18xX19xX3xX4xX1x10139xX3xXexfc15xX20xdd65xX19x10f49xX3xX1fx12a64xX2bxX3xXexX20xX3xXexX34xc30axX19xX3xX1fx11d20xX6xX3x136f1xbf37xX19xX3xX1xX2bxdcccxe252xX19xX3xXcxX1x12607xX4xX1xX3xbb95xX4bxX0x111d1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX10xX6xX15xXaxX12xXcxc679xX3xX1fxX3bxX2bxX3xX19x134f7xc923xX3xX1fxc569xX19xX3xX19xX6xX50x12a86xX3xX4xbaddxX3xX13xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1fxdf9dxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX4xX1xX26xXbxX3xXexX1xX2bxX2cxX19xX3xX4xX1xX31xX3xXexX34xX20xX36xX19xX38xX3xX1fxX3bxX2bxX3xXexX20xX3xcc69xX4bxd08bxX3xX1xX2bxX50xX51xX19xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX5axX4bxX3xXb6xX1cxXdxX3xXex1155dxX19xX38xX3xX7x137f9xX3xXb6xXd3xX19xX3xb826xcdebx117cexX84x125f0xX2xX13xX3xXexe2b7xX3xX1fx1211exX19xX38x13995xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ccexXb8xX15xX50xXaxX12xXcxX34xXb8xX19xX38xX3xX1fxX87xX84xX3x12fbaxXf8x109b4xb429xX3xXexe323xX19xX1xX3xX5axX4bxX3xXcx133dcxX19xX1xX3xX4xX1xX26xXbxX3xXexX1xX2bxX2cxX19xX3xX4xX1xX31xX3xXexX34xX20xX36xX19xX38xX3xX1fxX3bxX2bxX3xXexX20xX3xb884xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX84xX3xXexXcexX19xX38xX3xXb6xXd3xX19xX3xXd9xXdaxX2xX84xX2xX2xe0e5xX3xXexXe2xX3xX1fxXe5xX19xX38x12238xX3xX108xXf8xX10axX10bxX3xX1xX2bxX50xX51xX19xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX5axX4bxX3xX4xX1xX26xXbxX3xXexX1xX2bxX2cxX19xX3xX4xX1xX31xX3xXexX34xX20xX36xX19xX38xX3xX137xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX84xX3xXexXcexX19xX38xX3xXb6xXd3xX19xX3xda07xX84xX2xX14fxX13xX3xXexXe2xX3xX1fxXe5xX19xX38xXe8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXb8xX15xX50xX3xXbxe544xX10xX19xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX7bxX38xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxb69cxX5dxX5dxXdxXe8xX4axX6xXb8xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe8xXb6xX19xX5dxX19xX10xbff4xX7xX5dxX2xX13xX2xX13xX5dxXdbxXdbxX15xX14fxX2xXddxX137xXddxXd9xXdbxXexX2xX13xX2xXd9xX5xX14fxXe8xc665xXbxX38xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxX1e3xXdxX15xXexX1xX1cfxX196xX2xXdaxXbx12ce5xX158xX1xX10xXdxX38xX1xXexX1cfxX137xX2xX14fxXbxX213xX158xX15xXdxX7xXbxX5xX6xX50xX1cfxX4axX5xXb8xX4xd13dxX158xX7bxX6xX34xX38xXdxX19xcc91xX5xX10x11829xXexX1cfxX6xX2bxXexXb8xX158xX7bxX6xX34xX38xXdxX19xX236xX34xXdxX38xX1xXexX1cfxX6xX2bxXexXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX2bxX3xX6xX19xX3xX5xXb8xX19xX3xX15xX2bxXb8xX4xX3xX4xX1xX6xXbxX3xXexX1xX2bxX6xX19xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX34xX2bxXb8xX19xX38xX3xX15xX6xX2bxX3xXexX2bxX3xXexX34xX10xX19xX3xX15xXdxX6xX3xX4axX6xX19xX3xX1xX2bxX50xX10xX19xX3xXexX1xX6xX4xX1xX3xX1xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b9xX10xX19xXexX10xX34xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b9xX6xXbxXexXdxXb8xX19xXaxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX213xXexX236xX6xX5xXdxX38xX19xX1cfxX3xX1fdxX2bxX7xXexXdxX239xX50xX158xXaxX12xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX5axX4bxX3xX4xX6xX7bxX3xX22exX7exXexX3xXexX1xX16xX4xX3xX1xXdxX51xX19xX3xXexXd3xXexX3xX4xd967xX19xX38xX3xXexX18xX4xX3xX38xXdx1371exXdxX3xXbxX1xX87xX19xX38xX84xX3xX4axX4bxX19xX3xX38xXdxX6xXb8xX3xX7bx11bc4xXexX3xX4axf96exX19xX38xX3xX1fxf546xX3xX4xX18xX4xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXexX34xXdxX332xX19xX3xX22exX1xX6xXdxX3xX1fxX315xX7bxX3xX4axX315xXb8xX3xXexXdxX7exX19xX3xX1fxf331xXe8xX3xXcxX34xXb8xX19xX38xX3xX315xX19xX1xX1cfxX3xX0xX10xX7bxX12xXcxX1xXdxX3xX4xX30bxX19xX38xX3xX4xX1xX21xX3xXexX56xX7bxX3xX1fxX332xX3xX4xX1xX2bx10455xX19xX3xX4axX47xX3xX213x11dedxX50xX3xX15xX16xX19xX38xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xX47xX3xXexX34xX26xX19xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX5axX4bxX0xX5dxX10xX7bxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXb8xX15xX50xXaxX12xc38exX35cxXexX3xX7xXd3xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX87xX3xXexXcexX19xX38xX3xX1fxX3bxX2bxX3xXexX20xX3xX5xX1cxX19xX3xX19xX1xX20xX1cfxX3xX10bxX16xX3xX18xX19xX3xX19xX30bxX19xX38xX3xX19xX38xX1xXdxX51xXbxX3xX4xX30bxX19xX38xX3xX19xX38xX1xX51xX3xX4xX6xXb8xX3xbd37x12704xX1b9xX236xX3xX5axX4bxX3xXcxX116xX19xX1xX3xXexX56xXdxX3xX213xX92xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xfafdxX7axX19xX3xXb6xX4bxX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xXcxX34xX47xX3xX4xX31xX6xX3xX1b9xX30bxX19xX38xX3xXexX50xX3xXcxX10axX5axX5axX3xX7xX315xX19xX3xX213xX2bxX26xXexX3xXb6xX4bxX3xX22exXdxX19xX1xX3xX15xXb8xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX2cxXbxX3xX22exX1xX385xX2bxX3xX19xX30bxX19xX38xX3xX7xX315xX19xX3xX408xc746xX3c3xX3xX5axX4bxX3xXcxX116xX19xX1xX84xX3xXexXcexX19xX38xX3xXb6xXd3xX19xX3xXd9xX14fxX14fxX3xXexXe2xX3xX1fxXe5xX19xX38xX158xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX213xX38cxX50xX3xX15xX16xX19xX38xX3xXb6xX7axX19xX3xXbxX1xda8bxX19xX38xX3xX1fxXdx102c5xX2bxX3xX1xX4bxX19xX1xX84xX3xXexX34xX20xX19xX38xX3xX4axX4bxX50xX3xX38xXdxX1cxXdxX3xXexX1xXdxX51xX2bxX3xX7xX315xX19xX3xXbxX1xX385xX7bxX3xX1b9xX30bxX19xX38xX3xXexX50xX3xXb6xX4bxX3xXcxXcexX19xX38xX3xX22exX1xXb8xX3xXbxX1xX38cxX19xX3xXbxX1xXd3xXdxX3xXexX1xX20xX36xX19xX38xX3xX7bxX56xXdxX3xXexX56xXdxX3xX213xX92xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX409xXb8xX19xX38xX3xX4xX31xX6xX3xX1b9xX30bxX19xX38xX3xXexX50xX3xf662xXdxX7bxX3xX22exX1x10bb7xX3xXf8xf307xX4xX3xX3c3xXdxX4acxX19xX3xXcxX34xX2bxX19xX38xX84xX3xXexXcexX19xX38xX3xXb6xXd3xX19xX3xXd9xX196xX84xba63xX3xXexXe2xX3xX1fxXe5xX19xX38xX158xX3xde85xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xXb8xX15xX50xXaxX12xX5axX2bxX50xX51xX19xX3xXcxX1xX56xX4xX1xX3xX5axX4bxX3xX4xX6xX7bxX3xX22exX7exXexX3xXexX56xXb8xX3xX1fxXdxX4acxX2bxX3xX22exXdxX51xX19xX3xXexX1xX2bxX2cxX19xX3xX5xX21xXdxX3xX19xX1xX26xXexX3xX1fxX332xX3xX4xX18xX4xX3xX19xX1xX4bxX3xX1fxX3bxX2bxX3xXexX20xX3xXexX34xXdxX332xX19xX3xX22exX1xX6xXdxX3xXexX1xX16xX4xX3xX1xXdxX51xX19xX3xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX34xX43xX19xX3xX1fxX47xX6xX3xX4axX4bxX19xXe8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46fxX2bxXexX1xXb8xX34xXaxX12xX1b9xX1xX520xX19xX1xX3xXcxX1xX2bxX0xX5dxXbxX12
Chính Thu