Galaxy Note 8 đầu tiên về Việt Nam giá 22 triệu đồng
Chiếc Galaxy Note 8 xách tay từ Hàn Quốc có bộ nhớ 64 GB và được bán với giá 22 triệu đồng.
3856x663dx8fcbx89ffxa9dex5082xaac3x8864xa15dxX7x8763x64a6x5aafx3b79x6297x6c9fxX5x4b2bxXax65d0xbb9axX6xX5xX6xb193x617axX3x8e62x5539xXexX10xX3x6028xX3xbab5xaf12x96fexX3xXexXdx47b8x7a66xX3x5117x8773xX3x7fabxXdx6700xXexX3xX1axX6x4dd1xX3x93f7xXdx9e7bxX3xaa9exX3axX3xXex80c3xXdxX2fxX23xX3xX21xa5ccxX28xX36xX0x967fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4043xX10xX6x97e8xXaxX12x69f2xX1xXdx4a17xX4xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX17xX38xX4xX1xX3xXexX6xX18xX3xXex4b27xX3xX57x43e5xX28xX3x6ad1xX23xbca7xX4xX3xX4x3f8bxX3xbb9fx77dfxX3xX28xX1xa1e7xX3x5eb5x3d32xX3xX13xb17cxX3xX2axX7exX3xX21x86edx8b8bxX4xX3xX89xX38xX28xX3xX2axX8exXdxX3xX36xXdxX38xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX2fxX23xX3xX21xX44xX28xX36xbe43xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX4xX23xX3exX7xX1bxX3ex3b4axX23xX3exX5x5d79xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10x44a2xX7xX48xX2x9c7cx3cd4xX90xX48xX2x6593xX3axX5axX90xX2x3f11xX2xX111xX10cxX10cxXexX3axX3axX108xX107xX5xX10cxXb7x4b13xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10x9cd7xXexX3xX5xX6x58d2xX18x8684xX28xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX16cxX18xabb2xX1bxX6xX5axX10xX5axXaxX3xX48xX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXex5299xX2xX2xX107xX5xX2xXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX1bxX28xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXex513fxX6xX5xXdxX36xX28xXdfxX3xX11exX23xX7xXexXdxX167xX18xa6e6xXaxX12x9a98xX1xX22xX28xX3xX2axXdxX2bxX28xX3xXexX3exX27xX28xX3xX34xa072xXexX3xXexX3exX9axX8exX4xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX3xX1fxX3x55ebxX1xX38xX3xX28xX1x8e3bxaf34xX3xX5xX7exX3xX28x6213xXdxX3xX21xX256xXexX3xX4xX6xX34xX10xX3exX6xX3xXexX3exX9axX8exX4xX274xX3xX5xX1bxX6xX3xX28xX36xX1xX10xX3xX2axX7exX3xX4xX38xX4xX3xX4xbbccxX34xX3xX89xXdxX60xX28xXb7xX3x483cxX38xX18xX3xX4xX87xX3xX34xX7exX23xX3xX2axX7exX28xX36xX3xX21xX44xX28xX36xXb7xX3xX1axX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX4xX87xX3xXexX1xXdxX60xXexX3xX26dxX60xX3xX2axX8exXdxX3xX34xX7exX28xX3xX1x477bxX28xX1xX3xXaxX2ax5e15xX3xX4x56baxX4xXaxX3xX16exX28xX167xXdxX28xXdxXexX18xX3x38d7xXdxX7xXbxX5xX6xX18xX274xX3xX2axXdxX2bxX28xX3xXexX3exX27xX28xX3xX2axX7exX3xX5axX9axX8exXdxX3xX34xX273xX28xX36xX3xX28xX1xX9axX28xX36xX3xX2axX23xX2e1xX28xX36xX3xX2ax77b5xX28xX3xX1xX27axX28xX3xX7xX1bxX3xX2axX8exXdxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3x4c82xX1fxX274xX3xX89xX8axX3xX28xX1xX8exX3xX90xX91xX3xX13xX94xX274xX3xX4xX1xaab5xX18xX3xX2axXdxX3xX17x7574xX3xX5x5adbxX3x9968xX17xX18xX28xX1bxX7xX3xX1fxX1fxX111xX1baxX3xXaxX4xa29bxX18xX3xX28xX1xX7exX3xX5xX38xX3xX2axX9ax3d69xX28xXaxX274xX3xX1x99dbxX3xXexX3exX9bxX3xXexXdxX60xX28xX36xX3xX2dxXdxX2fxXexXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX103xXdxX5axXexX1xXdfxX90xX1fxX10cxXbxX17xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX91xX111xX108xX1baxX5xX3axXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX16cxX18xX16exX28xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX16cxX18xX17axX1bxX6xX5axX10xX5axX3xX36xX234xXdxX34xX36xX234xX89xX10xX167xX1bxX3exX10xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX103xXdxX5axXexX1xXdfxX90xX1fxX10cxXbxX17xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX1fxX3axX107xX3axX5xX108xXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX16cxX18xX17axX1bxX6xX5axXdxX28xX36xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX1bxX28xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX234xX6xX5xXdxX36xX28xXdfxX3xX11exX23xX7xXexXdxX167xX18xX243xXaxX12xXcxX1bxX7exX28xX3xX89xX8axX3xXexX1xX361xX28xX3xX34xX38xX18xX3xX4x9a33xX28xX36xX3xX4xX38xXbxX3xX2axX7exX3xX4xX87xX3xX21xX8axX3xX1xX1bxX7exX28xX3xXexX1xXdxX2fxX28xX3xX3ex3e35xXexX3xX4xX6xX1bxXb7xX3xX5dxX347xX28xX1xX3xXexX3exX38xXdxX3xX21xX256xXexX3xXbxX1x9065xX34xX3xXexb9a5xX28xX36xX48xX36xXdxX2a0xX34xX3xX361xX34xX3xX5xX9axX9bxX28xX36xX3xX2axX7exX3xX26dxX1x8db4xXdxX3xX21xX8axX28xX36xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xXexX3exX9bxX3xX5xX351xX3xX2a0xX1bxX3xX94xXdxX17xX89xX18xX3xXexX3exX1bxX28xX36xX3xX26dxX1xXdxX3xX4xX347xX28xX1xX3xXbxX1xX2a0xXdxX3xX5xX7exX3xXbxX1xX590xX34xX3xX28xX36xX23xX44xX28xXb7xX3xX5dxX2a0xX34xX3xX36xXdxX38xX4xX3xX89xX578xX34xX3xXbxX1xX590xX34xX3xXexX83xXexX274xX3xX21xX8axX3xX28x8903xX18xX3xX4xX6xX1bxX3xX2axX7exX3xX26dxX1xX2e1xX28xX36xX3xX4xX22xX28xX3xX5axa53cxX28xX36xX3xX21xX60xX28xX3xX28xX1xXdxX2bxX23xX3xX5xX2e4xX4xXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX107xX3axX1fxX107xX5xX91xXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX1bxX28xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX234xX6xX5xXdxX36xX28xXdfxX3xX11exX23xX7xXexXdxX167xX18xX243xXaxX12xX246xX1xX590xX6xX3xX5axX9axX8exXdxX3xX5xX7exX3xX4x9a0bxX28xX36xX3xb468xX333xX94xX3xXcxX18xXbxX10xX3xX5dxX274xX3xX36xXdxX31exX4xX3xXexX6xXdxX3xX28xX36xX1xX10xX274xX3xX5xX1bxX6xX3xX28xX36xX1bxX7exXdxX3xX2axX7exX3xX4xX361xX18xX3xX89x7370xXexX3xX333xX3xX246xX10xX28xXb7xX3xX2dxXdxX2fxX4xX3xX5xX578xX18xX3xX89xX744xXexX3xX7xXexX18xX5xX23xX7xX3xX28xX7exX18xX3xX26dxX1xX38xX3xX5ax3cf3xX3xX5axX7exX28xX36xX3xX2axX8exXdxX3xX4xX744xX3xX28xX1xX578xX28xX3xX28xX1xac35xXb7xX3x7b10xX1xXdxX3xX4xX578xXexX3xX2axX7exX1bxX3xX4x7148xX28xX36xX3xX26dxX1xX2e1xX28xX36xX3xX26dxX1xX87xX274xX3xX4xX87xX3xXexX1x79f4xX3xX5x62c6xXexX3x3a93xX23xX6xX3xX34xX256xXexX3xX26dxX1xX38xX4xX3xX28xX1xX9axX28xX36xX3xX2axb280xX28xX3xX26dxX1xX2e1xX28xX36xX3xX26dxX27xX28xX1xXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX103xXdxX5axXexX1xXdfxX1baxX111xX90xXbxX17xX243xX1xX10xXdxX36xX1xXexXdfxX108xX111xX107xXbxX17xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX107xX10cxX3axX3axX5xX1baxXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xX3xX5axXexX1xX23xX34xX89xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX1bxX28xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX234xX6xX5xXdxX36xX28xXdfxX3xX11exX23xX7xXexXdxX167xX18xX243xXaxX12xX94xX744xXexX3xX333xX3xX246xX10xX28xX3xX5xX7exX3xX21xXdxX7a4xX34xX3xXaxX21xX38xX28xX36xX3xXexXdxX2bxX28xXaxX3xXexX3exX27xX28xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX3xX1fxXb7xX3xX1axX36xX1bxX7exXdxX3xX4xX38xX4xX3xXexX590xX28xX1xX3xX28xX594xX28xX36xX3xX1xX373xX3xXexX3exX9bxX3xXexX1xX6xX1bxX3xXexX38xX4xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX28xX1xX9axX3xX5axa1cexX4xX1xX3xXexX1xX23xX7a7xXexX3xXexX1xX36dxXdxX3xX36xXdxX6xX28xX3xXexX1xX2e4xX4xX274xX3xX89xXdxX60xX28xX3xX21xX1bxX347xX28xX3xX36xX1xXdxX3xX4xX1xX744xX3xXexX1xX7exX28xX1xX3xX2a0xX28xX1xX3xX21xX8axX28xX36xXb7xXb7xXb7xX3xX89xX744xXexX3xX4x5f39xX28xX3xX34xX6xX28xX36xX3xXexX8exXdxX3xXexX3exX2a0xXdxX3xX28xX36xX1xXdxX2fxX34xX3xXexX9axX27axX28xX36xX3xXexX2e4xX3xX28xX1xX9axX3xX2axXdxX60xXexX3xX89xX744xXexX3xXexX1xX7a7xXexX3xXexX3exX27xX28xX3xX36xXdxX578xX18xX3xX28xX1xX36dxX3xX1xX373xX3xXexX3exX9bxX3xXexX8exXdxX3xX91xXb7xX10cxX111xX90xX3xX5xX2e4xX4xX3xX28xX1xX578xX28xXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX4xX23xX3exX7xX1bxX3exXdfxX23xX3exX5xXe3xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX1baxX108xX108xX3axX5xX90xXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX167xXexX3xX5xX6xX16cxX18xX16exX28xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX16cxX18xX17axX1bxX6xX5axX10xX5axXaxX3xX48xX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX4xX23xX3exX7xX1bxX3exXdfxX23xX3exX5xXe3xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX111xX90xX3axX91xX5xX107xXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX167xXexX3xX5xX6xX16cxX18xX16exX28xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX16cxX18xX17axX1bxX6xX5axX10xX5axXaxX3xX48xX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX111xX3axX2xX2xX5xX1fxXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX1bxX28xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX234xX6xX5xXdxX36xX28xXdfxX3xX11exX23xX7xXexXdxX167xX18xX243xXaxX12xX57xX2fxX3xXexX1xX83xX28xX36xX3xX4xX6xX34xX10xX3exX6xX3xX36xX44xX34xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2a0xX34xX3xX89xXdxX60xX28xX3xX2xX3axX3xX34xX10xX36xX6xXbxXdxX17xX10xX5xX3xX167xX48xX2xXb7xX107xX3xXexX9axX27axX28xX36xX3xXexX2e4xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX333xX1fxX3xX2axX7exX3xX4xX2a0xX34xX3xX89xXdxX60xX28xX3xX2xX3axX3xX34xX10xX36xX6xXbxXdxX17xX10xX5xX3xX167xX48xX3axXb7xX91xX3xX4xX8axX28xX36xX3xXexX1xX27xX34xX3xX26dxX1xX2a0xX3xX28xX594xX28xX36xX3xX713xX28xX3xX21xX92cxX28xX1xX3xX1xX2dbxX28xX1xX3xX2a0xX28xX1xX3xX7aaxX23xX6xX28xX36xX3xX1xaa68xX4xX3xX36xXdxX744xXbxX3xX1axX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX4xX1xb8ddxXbxX3xX2a0xX28xX1xX3xX21xX780xXbxX274xX3xX21xX256xX4xX3xX89xXdxX2fxXexX3xX5xX7exX3xX4xX1xXcb1xXbxX3xX17xX87xX6xX3xXbxX1xX2e1xX28xX36xXb7xX3xX2dxXdxX2fxX4xX3xX4xX1xX23xX18xX7a4xX28xX3xX21xX713xXdxX3xX36xXdx9bccxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6xX34xX10xX3exX6xX3xX2axX8exXdxX3xX28xX1xX6xX23xX3xX4xX790xX28xX36xX3xX3exX578xXexX3xX5xXdxX28xX1xX3xX1xX1bxX347xXexXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX4xX23xX3exX7xX1bxX3exXdfxX23xX3exX5xXe3xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX107xX111xX108xX111xX5xX111xXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX10xX167xXexX3xX5xX6xX16cxX18xX16exX28xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX16cxX18xX17axX1bxX6xX5axX10xX5axXaxX3xX48xX12xX0xXdxX34xX36xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdfxX48xX48xXdxXb7xX89xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX28xX1xXb7xX2axX28xX48xX28xX10xX103xX7xX48xX2xX107xX108xX90xX48xX2xX10cxX3axX5axX90xX2xX111xX2xX111xX10cxX10cxXexX111xX2xX107xX91xX5xX2xX10cxXb7xX11exXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX28xX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX5axX6xX23xX3xXexXdxX10xX28xX3xX2axX10xX3xX2axXdxX10xXexX3xX28xX6xX34xX3xX36xXdxX6xX3xX3axX3axX3xXexX3exXdxX10xX23xX3xX5axX1bxX28xX36xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX1bxX5axX18xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX1bxX28xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX234xX6xX5xXdxX36xX28xXdfxX3xX11exX23xX7xXexXdxX167xX18xX243xXaxX12xXcxX347xXdxX3xX2dxXdxX2fxXexX3xX1axX6xX34xX274xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX23xX373xXdxX3xX89xX38xX28xX3xX5xa268xX3xX5axXdxX3xX21xX8axX28xX36xX3xX2axX7exX3xX4xX34exX6xX3xX1xX7exX28xX36xX3xXbxX1xX361xX28xX3xXbxX1xX83xXdxX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX3xX1fxX3xX2axX7bexX28xX3xX21xX6xX28xX36xX3xX4xX1xX1bxX3xX21xX256xXexX3xX1xX7exX28xX36xX3xX2axX8exXdxX3xX36xXdxX38xX3xX3axX3axX274xX111xX111xX3xXexX3exXdxX2fxX23xX3xX21xX44xX28xX36xXb7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xX1bxX23xX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xX2dxX28xX353xX17xXbxX3exX10xX7xX7xX0xX48xXbxX12