Nghị sĩ Dân chủ hát tạm biệt khi luật thay Obamacare được duyệt
Các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ Viện Mỹ thể hiện sự chế nhạo khi các nghị sĩ Cộng hoà thông qua dự luật thay thế di sản y tế của cựu tổng thống Barack Obama.
240bx3033x8324x9c8bxafaex8387xbb66xaeadx37c0xX7xb367x6930x6e81x6308x963fxae49xX5x8903xXax69b7x6c15x33e7xX1xafe5xX3xX7x3618xX3x8cf8x5319x92adxX3xX4xX1xa901xX3xX1x3fb1xXexX3xXex95c7xb6f5xX3x86dbxXdx3053xXexX3x5417xX1xXdxX3xX5xb5a3xa79fxXexX3xXexX1xX6xb083xX3x8dc9xX2bxX6xX29xX6xX4xX6x3287xX10xX3x2d70x8d60xaf48xX4xX3x7bf9xX35xX3cxX2dxXexX0x56e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx343fxX10xX6xX4dxXaxX12x903bxX24xX4xX3xXexX1x60a1xX1dxX1xX3x90d8xXdxb5f4xX1dxX3xX48x3113xX1dxX14xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX3xXexX28xXdxX3xX62xX28xX3x66ebxXdxX2dxX1dxX3xa0d2x3dbexX3xXexX1xa03dxX3xX1xXdxX2dxX1dxX3xX7x6574xX3xX4xX1x8935xX3xX1dxX1xX28x7b82xX3xX30xX1xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX68x48d6xX1dxX14xX3xX1xXa6xX6exX3xXexX1x6342xX1dxX14xX3x4435xX35xX6xX3xX4dxX9dxX3xX5xX35xX36xXexX3xXexX1xX6xX3cxX3xXexX1xXa1xX3xX4dxXdxX3xX7xX78xX1dxX3xX3cxX3xXexXa1xX3xX4xX21xX6xX3xX4xX9dxX35xX3xXex44cexX1dxX14xX3xXexX1xa15bxX1dxX14xX3x436axX6xX45xX6xX4xX30xX3xX3exX2bxX6xX29xX6x9e82xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX68xX6xXbxXexXdxXa6xX1dxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXax6902xXdxX4dxXexX1x9ccaxX3xX2x5703xX135x6cbdx67f2xXaxX3xX2bxXa6xX45xX4dxX10xX45xX9xXaxX135xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX14xX9xXaxX135xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX1dxX14xX9xXax2c5bxXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX45xXaxX12xX0xXexX2bxXa6xX4dxX3cxX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX29xX14xX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX4dxXexX1xX132x7cb4xX135xX135xXbx8cbaxXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX53xX53xXdxX107xX2bxX6xXa6xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX107xX72xX1dxX53xX1dxX10xX12dxX7xX53xX2x3382xX2x603dxX53xX1bexX1bexX4dx9d30xX135x59eexXexX1c5xX1bexX196x4fa6xX5xX135xX107x9ca8xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1dxX14xX1xXdxX3xX7xXdxX3xX4dxX6xX1dxX3xX4xX1xX35xX3xX1xX6xXexX3xXexX6xX29xX3xX2bxXdxX10xXexX3xX30xX1xXdxX3xX5xX35xX6xXexX3xXexX1xX6xX3cxX3xXa6xX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX3xX4dxX35xXa6xX4xX3xX4dxX35xX3cxX10xXexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXexX4dxX12xX0xX53xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxXa6xX1dxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19axXex81b8xX6xX5xXdxX14xX1dxX132xX3xX1d0xX35xX7xXexXdxb84dxX3cxX138xXaxX12xX68xX24xX4xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX1xXa1xX3xX1dxX1xX28xXa6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX6exX1dxX1xX3xX72xXdxX74xX1dxX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xXa6xX6exX3xXexX28xXdxX3xX62xX28xX3xX72xXdxX2dxX1dxX107xX3x8e28xX1dxX1xX132xX3xX68xX13xX13xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX4dxX12xX0xX53xXexX45xX12xX0xX53xXexX2bxXa6xX4dxX3cxX12xX0xX53xXexX6xX2bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12xX62xX28xX3xX72xXdxX2dxX1dxX3xX90xX91xX3xX1xXc3xX29xX3xXc7xX35xX6xX3xXexX1xXc3xX1dxX14xX3xXc7xX35xX6xX3xa850xX28xXa6xX3xX5xX35xX36xXexX3xX4xX1xa414xX29xX3xX7x8464xX4xX3xX7x54e1xX4xX3xX30xX1xXa6x2983xX3xX1dxX14xX49xb160xXdxX3xX90xX91x8171xX3xX4dxXa6xX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1x8a9axX6xX3xX48xX49xX6xX3xX45xX6xX323xX3xX1dxX1xbaaexX29xX3xXexX1xX6xX3cxX3xXexX1xXa1xX3xX3exX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX323xX3xX72x5fc4xXdxX3xXex5e90xX3xX5xX2dxX3xXbxX1xXdxXa1xX35xX3xX1ccxX2xX1bexX3xX24exX3xX1ccxX2xX163xX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12x4a1exX1xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xXexX1xX35xXb9xX4xX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xXa6xX6exX3xX14xXdxX6exX1dxX1xX3xX48xX49xX4axX4xX3xXbxX1xXdxXa1xX35xX3xXexX1xX313xX3xX1ccxX2xX1c5xX3xX1dxX30fxXdxX3xXaxX68xX30fxXaxX323xX3xX4xX24xX4xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX3xX5xX36xXbxX3xXexX313xX4xX3xX2bx7a56xXexX3xX48xa082xX35xX3xX4xX1xXa1xX3xX1dxX1xX28xXa6xX3xX4xX24xX4xX3xX48xXf7xXdxX3xXexX1xX21xX323xX3xX68xX13xX13xX3xX48xX49xX6xX3xXexXdxX1dxX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12xXaxX13xX6xX3xX13xX6xX3xX13xX6xX3xX13xX6xX323xX3xX62xX10xX3cxX3xX62xX10xX3cxX3xX62xX10xX3cxX323xX3xXcxX28xX29xX3xX2bxXdxX2dxXexXaxX323xX3xX4xX24xX4xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX24xXexX3xX5xX74xX1dxX323xX3xX29xXb9xXexX3xX7xXf7xX3xX1dxX14xX49xX31exXdxX3xXexX1xX36xX29xX3xX4xX1x7330xX3xX4xX333xX1dxX3xX72x6be8xX3cxX3xXexX6xX3cxX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12xX62xX6exX1dxX1xX3xX48xXb9xX1dxX14xX3xX1dxX6exX3cxX3xX4xX21xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX6exX1dxX1xX3xX72xXdxX74xX1dxX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX3xX48xX49xX4axX4xX3xX4xX1xXa6xX3xX5xX6exX3xX1x92eexX3xX4xXa6xXdxX3xX1dxX1xXdx9773xX35xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xXa6xX6exX3xX48x3213xX3xXexX9dxX3xX14xX1cxX3cxX3xXexXf1xX1dxX3xXexX1x318exXexX3xX4xX1xXa6xX3xX7xX9dxX3xX1dxX14xX1xXdxX2dxXbxX3xX4xX1xX484xX1dxX1xX3xXexX45xX16xX3xX2bxX340xX1dxX14xX3xX4xX24xX4xX1xX3xX2bx6beexX3xXbxX1xXdxXa1xX35xX3xX48xX95xX3xX4xX78xXdxX3xXexXf1xX3xX3exX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12x671axX1xX10xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX3xX1xX3cxX3xX72xX4e2xX1dxX14xX3xX72xXdxX2dxX4xX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xX333xX6xX3xX2bxX53axX3xXbxX1xXdxXa1xX35xX3xX19axX30fxX6xX3xX2bxX53axX3xX3exX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX3xX7x29daxX3xXexX28xXa6xX3xX45xX6xX3xX7xX9dxX3xXex835dxX3cxX3xX4xX1xX6xX3cxX3xXex2794xX3xX4x68cdxX3xXexX45xXdxX3xXexX45xXa6xX1dxX14xX3xX4xX35xXb9xX4xX3xX2bxX3f3xX35xX3xX4xX5c6xX3xXc7xX35xXf7xX4xX3xX1xXb9xXdxX3xX90xX91xX3xX14xXdx5f64xX6xX3xX1dxX1xXdxX2dxX29xX3xX30x33f0xX3xX1dxX30bxX29xX3xX1ccxX135xX2xX1c0xX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12xX300xX28xXa6xX3xX5xX35xX36xXexX3xX1dxX6exX3cxX3xXexX1xX6xX3cxX3xXexX1xXa1xX3xX14xX3f3xX1dxX3xX1dxX1xX49xX3xXexXa6xX6exX1dxX3xX2bxXb9xX3xX3exX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX323xX3xXexX45xXa6xX1dxX14xX3xX48xX30fxX3xXbxX1xX28xXexX3xX1dxX14xX49xX31exXdxX3xX30xX1xXc3xX1dxX14xX3xX29xX35xX6xX3xX2bxX78xXa6xX3xX1xXdxX95xX29xX3xX3cxX3xXexXa1xX323xX3xX4xX3efxXexX3xXexX6exXdxX3xXexX45xX4axX3xX4xX1xXa6xX3xX90xX10xX4dxXdxX4xX6xXdxX4dxX323xX3xX4xX1xX49x6c58xX1dxX14xX3xXexX45x6766xX1dxX1xX3xX4xX514xXbxX3xX2bxX78xXa6xX3xX1xXdxX95xX29xX3xX4xX1xXa6xX3xX1dxX14xX49xX31exXdxX3xX1dxX14xX1x88efxXa6xX323xX3xX72xX6exX3xXexX1xX35xX3xX1x8f98xXdxX3xX1xX3f3xX35xX3xX1xXa1xXexX3xX7xX9dxX3xX29xb915xX3xX45xXb9xX1dxX14xX3xX4xX21xX6xX3xX90xX10xX4dxXdxX4xX6xXdxX4dxX107xX3xX386xXa1xXexX3xXc7xX35xX78xX3xXexX45xX74xX1dxX3xX48xX49xX4axX4xX3xX4xXa6xXdxX3xX5xX6exX3xXexX1xX3efxX1dxX14xX3xX5xX4axXdxX3xX5xX358xX1dxX3xX1dxX1xX514xXexX3xX4xX21xX6xX3xXcxXf1xX1dxX14xX3xXexX1xXf7xX1dxX14xX3xX1bxXa6xX1dxX6xX5xX4dxX3xXcxX45xX35xX29xXbxX323xX3xX1dxX14xX49xX31exXdxX3xX4xX6xX29xX3xX30xXa1xXexX3xX5xXa6xX28xXdxX3xX2bxX53axX3xX3exX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX3xX30xX1xXdxX3xXexX45xX6xX1dxX1xX3xX4xX5c6xX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12xX386xX1xXc3xX1dxX14xX3xX4xX30fxX3xX1xX28xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX21xX3xX1dxX6exXa6xX3xX21xX1dxX14xX3xX1xXb9xX3xX4dxX9dxX3xX5xX35xX36xXexX3xX4xX21xX6xX3xX48xX78xX1dxX14xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xX333xX6xX107xX3xX1bxX9dxX3xX5xX35xX36xXexX3xX48xX49xX4axX4xX3xX4xX1xXa6xX3xX5xX6exX3xX14x3bedxXbxX3xX30xX1xX30fxX3xX30xX1xX30bxX1dxX3xXexX28xXdxX3xXcxX1xX49xX4axX1dxX14xX3xX72xXdxX2dxX1dxX3xX2bxX6d0xXdxX3xXbxX1xX10xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xX333xX6xX3xX4xX1x6371xX3xX4xX1xXdxXa1xX29xX3xX196xX1ccxX3xXexX45xX74xX1dxX3xX2xX135xX135xX3xX14xX1xXa1xX107xX3xX68xX1xX7f6xX3xX4xX3f3xX1dxX3xX72xX6exXdxX3xXexX1xX49xX4axX1dxX14xX3xX1dxX14xX1xX16xX3xX7xX19xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xX333xX6xX3xXbxX1xX78xX1dxX3xX48xXf7xXdxX323xX3xXcxXf1xX1dxX14xX3xXexX1xXf7xX1dxX14xX3xXcxX45xX35xX29xXbxX3xX7xX5adxX3xXexX1xX514xXexX3xX2bxX28xXdxX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXa6xX4dxX3cxXaxX12xX386xX1xXa6xX78xX1dxX14xX3xX1ccxX135xX3xXexX45xXdxX2dxX35xX3xX1dxX14xX49xX31exXdxX3xX90xX91xX3xX48xX49xX4axX4xX3xX4xX1xX30bxX29xX3xX7xX30fxX4xX3xX3cxX3xXexXa1xX3xXexX1xX10xXa6xX3xX300xX28xXa6xX3xX5xX35xX36xXexX3xX68xX1xX30bxX29xX3xX7xX30fxX4xX3xX7xX313xX4xX3xX30xX1xX53axX10xX3xX62xX4axXbxX3xXex4d51xXdxX3xXexXdxX4ebxX1dxX3x375ax7e56xX68xX8c9x43dexX323xX3xXexX313xX4xX3xX3exX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX323xX3xX1dxX30bxX29xX3xX1ccxX135xX2xX135xX107xX3xXcxX35xX3cxX3xX1dxX1xXdxX74xX1dxX323xX3xXbxX1xX10xX3xX68xXb9xX1dxX14xX3xX1xX333xX6xX3xX4xXc3xX1dxX14xX3xX30xX484xX4xX1xX3xX3exX2bxX6xX29xX6xX4xX6xX45xX10xX323xX3xX1dxX30fxXdxX3xX4xX1xX49xX691xX1dxX14xX3xXexX45xX697xX1dxX1xX3xX72xX49xX4axXexX3xXc7xX35xX24xX3xX30xX1xX78xX3xX1dxX30bxX1dxX14xX3xX4xX21xX6xX3xX4xX1xX484xX1dxX1xX3xXbxX1xX21xX3xX72xX6exX3xX5xX6exX29xX3xXexX30bxX1dxX14xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX484xX3xX3cxX3xXexXa1xX107xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb131xXa6xX35xX45xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa6xX3xX8bxX1dx6a5fxX19axXbxX45xX10xX7xX7xX0xX53xXbxX12