Cách dùng lộc nhung chữa bệnh
Lộc nhung là sừng non chưa bị xương hóa và mọc lông nhung dày đặc của con đực loài hươu sao hoặc hươu ngựa.
241bx2ef1x4ceax2fdex752dx334bx5959x9d5dx882dxX7x270dxa0b3x3a0bx35e4x35fax7cc2xX5x4fcdxXax368bx7316x65f8xX4xX1xX3x69d4x68aax50e6x519bxX3xX5x2c41xX4xX3xX1axX1x93b0xX1axX1bxX3xX4xX1x493axX6xX3x35cbx8503xX1axX1xX0x60b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7111xX10xX6xX18xXaxX12x7aecxX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX5x680exX3xX7x4593xX1axX1bxX3xX1ax3ef3xX1axX3xX4xX1x6174xX6xX3xX2cx66d6xX3x487dxX5ex58c2xX1axX1bxX3xX1x6b63xX6xX3x9d9cxX51xX3x95afx5ceaxX4xX3xX5x9b7cxX1axX1bxX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX18xX51x4813xX3x31bex24a6xX4xX3xX4x26a3xX6xX3xX4xX59xX1axX3xX84x7f5fxX4xX3xX5xX59xX51xXdxX3xX1xX5exX66xX23xX3xX7xX6xX59xX3xX1xX59xX85xX4xX3xX1xX5exX66xX23xX3xX1axX1bxX91xX6x9be7xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ca3xX59xX18xX82xXaxX12xX0xXdxX71xX1bxX3xX7x3294xX4xX9xXaxX31xX31xXdxXb0xX2cxX6xX59xX1xX6xXexXdxX1axX1xXb0xX6exX1axX31xX1axX10x690exX7xX31xX2x3203x9f0dx37d7xX31xX2x3b58xXe7xX18xX2xX2x9b3axXexXf1x37bdxXf4xXf4xX5xXecxXb0x7c01xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX4xX1xX3xX18xX23xX1axX1bxX3xX5xX59xX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX4xX1xX23xX6xX3xX2cxX10xX1axX1xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1bxX1xXex9189xXf1xXecxX2xXbxX64xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX5xX51xX3xX7xX54xX1axX1bxX3xX1axX59xX1axX3xX4xX1xX5exX6xX3xX2cxX62xX3xX64xX5exX66xX1axX1bxX3xX1xX6bxX6xX3xX6exX51xX3xX71xX72xX4xX3xX5xX76xX1axX1bxX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX18xX51xX82xX3xX84xX85xX4xX3xX4xX89xX6xX3xX4xX59xX1axX3xX84xX91xX4xX3xX5xX59xX51xXdxX3xX1xX5exX66xX23xX3xX7xX6xX59xX3xX1xX59xX85xX4xX3xX1xX5exX66xX23xX3xX1axX1bxX91xX6xXb0xX3x969exX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX5xX51xX71xX3xX7x631fxX4xX1xX3xX5xX76xX1axX1bx9cc2xX3xXexX1xX14xXdxX3xX71xXdx72d3xX1axX1bxX3xX71x7425xX1axX1bxX3xX1axX1bx61abxX71xX3xXccxX5ex38c2xX23xX3xX1xX59xX85xX4xX3xX7x8c7cxX82xX3x519axX1xX76xX3xX2cx5a4cxX59xX3x5722xX23xX1fbxX1axX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX18x3221xX1axXb0xX3xXcxX1xX10xX59xX3x256axX76xX1axX1bxX3xX82xX1d1xX3xX5xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xXex917exX1axX1xX3xX76xX1axX1d1xX3xX6exX62xX3xX1axX1bxX72xXexX1d1xX3xX71xX85xX1axX1d1xX3xX5xX1eaxXdxX3xX6ex5a59xX3xX1f6xXdxX1axX1xX3xX4xX6xX1axX1d1xX3xXexX1x74d6xX1axXb0xX3xX13xX6bxX3xXexX14xX4xX3xX18x8589xX1axX1bxX3xX2cx7966xX3xXexX1xX24exX1axX1d1xX3xX225xX4xX1xX3xX1xX23xX82xX1daxXexX1d1xX3xX1bxXdxX1fbxXdxX3xX84xX1exX4xX3xX4xX66xX3xXexX1x52ccxXb0xX3xXcxXccxX59xX1axX1bxX3xX82xX3xX1xX72xX4xX3xX1xXdxX2dxX1axX3xX84xX1c9xXdxX1d1xX3xXexX1xX23x7f10xX4xX3xXexX54xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX1xX5exX66xX23xX3xX4xX6bxX3xXexX14xX4xX3xX18xX25axX1axX1bxX3xXex3178xX1axX1bxX3xX4xX5ex525axX1axX1bxX3xXexX1xX280xX3xX5xX91xX4xX1d1xX3xX1axX1e5xX1axX1bxX3xX4xX6xX59xX3xX7x4a8axX4xX3xX1f6xX1xX1dfxX10xX1d1xX3xX4xX1fbxXdxX3xXexX1xXdxX2dxX1axX3xX1bxXdxX1f3xX4xX3xX1axX1bxX89xXb0xX3x9bf9xX1xX23xX1axX1bxX3xX1xX5exX66xX23xX3xX4xX6bxX3xXexX1xX280xX3xX5xX51xX71xX3xXexX2baxX1axX1bxX3xX5xX5exX1eaxX1axX1bxX3xX1x90f9xX1axX1bxX3xX4xX209xX23x3efcxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX6ex530dxXdxX3xX5xXdxX240xX23xX3xX5xX5exX1eaxX1axX1bxX3xX6exX54xX6xX3xXbxX1xX1fbxXdxX3xX4xX6bxX3xXexX14xX4xX3xX18xX25axX1axX1bxX3xXexXccxX1eaxX3xXexXdxX71xX31dxX3xXexX1x5d30xX4xX3xX84x5475xX82xX3xX1fexX23xX14xX3xXexXccx9fafxX1axX1xX3xXexX14xXdxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX6exX1daxXexX3xXexX1xX5exX66xX1axX1bxX3xX1axX1bxX59xX51xXdxX3xX18xX6xX1d1xX3xX64xX5exX66xX1axX1bxX3xX1bx9d23xX82xX3xX71xX6xX23xX3xX5xXdxX240xX1axXb0xXb0xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xXc0xX1exXexX3xX5xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xXexX2baxX1axX1bxX3xX4xX5exX2c0xX1axX1bxX3xX7xX2d7xX4xX3xX1f6xX1xX1dfxX10xX130xX3xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xXe9xXecxXecxX1bxX1d1xX3xX1axX1bxX1xXdxX240xX1axX3xXexX1xX51xX1axX1xX3xX2cxX1exXexX3xX71xX62xX1axXb0xX3xX2f4xX1bxX51xX82xX3xX23xX29cxX1axX1bxX3xX2xX3xX5xX209xX1axX1d1xX3xX71x565cxXdxX3xX5xX209xX1axX3xX2x3a28x9c5cxX1bxXb0xX3x78d6xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX59xX3xX4xX14xX4xX3xX2cxX2dxX1axX1xX3xXexX1xXdxX1daxX23xX3xX71xX14xX23xX1d1xX3xX1axX1xX2d7xX4xX3xX84xX209xX23xX1d1xX3xX1xX59xX6xX3xX71x75b0xXexX1d1xX3xX19xX3xXexX6xXdxX1d1xX3xX7xX2d7xX4xX3xX1f6xX1xX1dfxX10xX3xX82xX1daxX23xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX40xX59xX51xX1axX3xX6exXdxa3fdxX1axX3xX5xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX2cxX25fxX3xX1xX23xX82xX1daxXexX130xX3xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX410xXecxX1bxX1d1xX3xX1xX59xX51xX1axX1bxX3xX1f6x9f5axX3xX2xXe8xXecxX1bxX1d1xX3xX5xX59xX1axX1bxX3xX1axX1xX389xX1axX3xXe8xXecxXecxX1bxXb0xX3xX2f4xX1xX23xX1axX1bxX3xX1xX5exX66xX23xX3xX84xX10xX71xX3xX1axX1bxX1e5xX71xX3xX6exX325xXdxX3xXccxX5exX1eaxX23xX1d1xX3xX7xX1f3xX82xX3xX1f6xX1xX76xX1d1xX3xX1axX1bxX1xXdxX240xX1axX3xX4xX1xX23xX1axX1bxX3xX6exX325xXdxX3xX5xX59xX1axX1bxX3xX1axX1xX389xX1axX1d1xX3xX1xX59xX51xX1axX1bxX3xX1f6xX4a1xX3xXexX1xX51xX1axX1xX3xX2cxX1exXexX3xX71xX62xX1axX3xX5xX23xX82xX2dxX1axX3xX6exX325xXdxX3xX71xX24exXexX3xX59xX1axX1bxX1d1xX3xX1xX59xX51xX1axX3xX6exXdxX474xX1axXb0xX3x6079xX29cxX1axX1bxX3xX2cxa153xX1axX1bxX3xX1axX5exX325xX4xX3xX7xX76xXdxX3xX1f3xX71xX1d1xX3xX1axX1bxX51xX82xX3xXe9xX3xX5xX209xX1axX1d1xX3xX71xX407xXdxX3xX5xX209xX1axX3xX2xXecxX1bxXb0xX3xX414xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX59xX3xX1axX1bxX5exX2c0xXdxX3xXexX1xXdxX1daxX23xX3xX71xX14xX23xX1d1xX3xX1axX1xX2d7xX4xX3xX84xX209xX23xX3xXexX1xX280xX3xX1xX5exX3xX1xX51xX1axX1d1xX3xX7xX1eaxX3xX5xX1c9xX1axX1xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX13xX6xX59xX3xX5xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX71xX1c9xX1axX1xX3xX64xX5exX66xX1axX1bxX1d1xX3xXbxX1xX14xXexX3xX18xX25axX4xX130xX3xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX410xXecxX1bxX1d1xX3xX84xX5exX66xX1axX1bxX3xX1fexX23xX82xX3xXf1xXe8xX1bxX1d1xX3xX1xX59xX51xX1axX1bxX3xX1f6xX4a1xX3x534fxXecxX1bxX1d1xX3xX1axX1xX1e5xX1axX3xX7xX1e5xX71xX3xX2xXecxX1bxX1d1xX3xX84xX62xX6xX3xX1xX59xX51xX1axX1bxX3xX2xXecxXecxX1bxXb0xX3xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX6exX51xX3xX1axX1xX1e5xX1axX3xX7xX1e5xX71xX3xX1axX1bxX1xXdxX240xX1axX3xXexX1xX51xX1axX1xX3xX2cxX1exXexXb0xX3xX212xX62xX6xX3xX1xX59xX51xX1axX1bxX1d1xX3xX1xX59xX51xX1axX1bxX3xX1f6xX4a1xX1d1xX3xX84xX5exX66xX1axX1bxX3xX1fexX23xX82xX130xX3xX7xX440xX4xX3xX5xX1f3xX82xX3xX1axX5exX325xX4xX3x8663xX7xX440xX4xX3xX410xX3xX5xX209xX1axX1d1xX3xX5xX1f3xX82xX3xX410xX3xX1axX5exX325xX4xX3xXexXccxX1exX1axX3xX6exX325xXdxX3xX1axX1xX6xX23xX1d1xX3xX2cxX1dfxX3xX2cxX389x7391xX3xX1x5651xX6xX3xX2cxX1exXexX3xX1axX1xX1e5xX1axX3xX7xX1e5xX71xX1d1xX3xX5xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX6exX51xX59xX1d1xX3xXexX1xX474xX71xX3xX71xX24exXexX3xX59xX1axX1bxX1d1xX3xX5xX23xX82xX2dxX1axX3xX1axX1xX23xX82x86d8xX1axX3xXexX1xX51xX1axX1xX3xX4xX6xX59xXb0xX3xX531xX29cxX1axX1bxX3xX1axX1bxX51xX82xX3xXe9xX40fxX410xX3xX5xX209xX1axX1d1xX3xX71xX407xXdxX3xX5xX209xX1axX3xXe8xX71xX5xX1d1xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX59xX3xXexXccx6e4bxX3xX10xX71xX3xX4xX69exXdxX3xX64xX5exX66xX1axX1bxX1d1xX3xX4xX1xX24exX71xX3xX5xX325xX1axX1d1xX3xXbxX1xX14xXexX3xX18xX25axX4xX3xX1f6x9c54xX71xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX0xX10xX71xX12xXcxX1xX23xX29cxX4xX3xXexXccxX1eaxX3xX18xX5exX66xX1axX1bxX130xX0xX31xX10xX71xX12xX3xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xXe8xXecxX1bxX1d1xX3xX84xX5exX66xX1axX1bxX3xX1fexX23xXdxX3xX2xXecxXecxX1bxX1d1xX3xX1xX316xX1axX1bxX3xX7xX1e5xX71xX3xX2xXecxXecxX1bxX1d1xX3xX1xX59xX51xX1axX1bxX3xX1f6xX4a1xX3xXe9xXe8xXecxX1bxX1d1xX3xX18xX1e5xX71xX3xX18xX5exX66xX1axX1bxX3xX1xX59xX440xX4xX3xXe9xXe8xXecxX1bxX1d1xX3xX2cxX1c9xX4xX1xX3xXexX1xX5exX1eaxX4xX3xXe9xXe8xXecxX1bxXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xX4xX6bxX3xXexX1xX280xX3xX1axX1bxX1e5xX71xX3xXccxX5exX1eaxX23xX3xX4xX1xX59xX3xX1axX1xX23xX24exX1axX1d1xX3xX7xX1f3xX82xX3xX1f6xX1xX76xX3xXccxX316xXdxX3xX1axX1bxX1xXdxX240xX1axX3xX4xX1xX23xX1axX1bxX3xX6exX325xXdxX3xXe8xX3xX6exX62xX3xXexX1xX23xX29cxX4xX3xXexXccxX474xX1axX1d1xX3xXexX14xX1axX3xX2cxX1exXexX3xX71xX62xX1axX1d1xX3xX23xX29cxX1axX1bxX3xX1axX1bxX51xX82xX3xXe9xX3xX5xX209xX1axX1d1xX3xX71xX407xXdxX3xX5xX209xX1axX3xXe8xX1bxX3xX4xX1xXdxX474xX23xX3xX6exX325xXdxX3xXccxX5exX1eaxX23xXb0xX3xX13xX1xX29xX6xX3xX5xXdxX2dxXexX3xX18xX5exX66xX1axX1bxX1d1xX3xX18xXdxX3xXexXdxX1axX1xX1d1xX3xX1xX59xX1c9xXexX3xXexXdxX1axX1xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX0xX10xX71xX12x2a1axX5exX1eaxX23xX3xX5xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX130xX0xX31xX10xX71xX12xX3xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xXe7xX1bxX1d1xX3xX7xX66xX1axX3xX18xX5exX1eaxX4xX3xX410xXecxX1bxX1d1xX3xXccxX5exX1eaxX23xX3xXexXccxX440xX1axX1bxX3xXe8xXecxXecxX71xX5xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX2f4xX1bxX1e5xX71xX3xXexXccxX59xX1axX1bxX3xX2xXecxX40fxX2xXe8xX3xX1axX1bxX51xX82xX3xX5xX51xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX84xX5exX1eaxX4xXb0xX3xX2f4xX1bxX51xX82xX3xX23xX29cxX1axX1bxX3xXe9xX3xX5xX209xX1axX1d1xX3xX71xX407xXdxX3xX5xX209xX1axX3xX2xXecxX40fxX3xXe9xXecxX71xX5xXb0xX3xX414xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX59xX3xX1axX6xX71xX3xX1bxXdxX325xXdxX3xX5xXdxX2dxXexX3xX18xX5exX66xX1axX1bxX1d1xX3xX1xX59xX1c9xXexX3xXexXdxX1axX1xX1d1xX3xX84xX6xX23xX3xX71xX1dfxXdxX3xX5xX5exX1axX1bxX31dxX3xX1axX29xX3xX1bxXdxX325xXdxX3xX1f6xX1xX6bxX3xX4xX6bxX3xXexX1xX6xXdxX1d1xX3xX2cxX2baxX1axX1bxX3xX1xX23xX82xX1daxXexX3xX670xXccxX59xX1axX1bxX3xX1f6xXdxX1axX1xX1d1xX3xX2cxX2baxX1axX1bxX3xX1f6xXdxX1axX1xX69bxX1d1xX3xX1f6xX1xX225xX3xX1xX5exXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX0xX10xX71xX12xX40xX59xX85xX4xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2cxX51xXdxX130xX0xX31xX10xX71xX12xX3xX46xX1exX4xX3xX1axX1xX23xX1axX1bxX3xXe9xXecxX1bxX1d1xX3xX84xX76xX1axX1bxX3xXexXccxX19xX1axX1bxX3xX1xX1c9xX3xXexX1xX1fbxX59xX3xX5f8xXecxX1bxX1d1xX3xXccxX5exX1eaxX23xX3xX2xXb0xXe8xXecxXecxX71xX5xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX59xX18xX82xXaxX12xX2f4xX1bxX1e5xX71xX3xXexXccxX59xX1axX1bxX3xX2xXe8xX40fxX410xXecxX3xX1axX1bxX51xX82xX3xX5xX51xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX84xX5exX1eaxX4xXb0xX3xX2f4xX1bxX51xX82xX3xX23xX29cxX1axX1bxX3xXe9xX40fxX410xX3xX5xX209xX1axX1d1xX3xX71xX407xXdxX3xX5xX209xX1axX3xX2xXecxX71xX5xXb0xX3xX414xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX59xX3xX1axX1bxX5exX2c0xXdxX3xXexX1xX24exX1axX3xX18xX5exX66xX1axX1bxX3xX1xX5exX1d1xX3xX5xXdxX2dxXexX3xX18xX5exX66xX1axX1bxX1d1xX3xX84xX6xX23xX3xX5xX5exX1axX1bxX1d1xX3xX2baxX1axX3xX23xX29cxX1axX1bxX3xX1f6xX733xX71xXb0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2538xX59xX23xXccxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX59xX3xXc0xXac4xXb0xX3xX212x9049xX2f4x32b0xX3x9633x75acxX2f4xX3xX2f4x617ax744bxX31xXac4xX1bbxX212xXac4xX0xX31xXbxX12