Hà Tĩnh: Đối mặt với hạn hán
Thời tiết khắc nghiệt với nắng nóng kéo dài và nhiệt độ luôn ở mức 380C - 400C đã khiến Hà Tĩnh phải đối mặt với tình trạng khô hạn chưa từng có...
d2f9xd6d7x160d4x1843exfbf9x10e96x1585bx12dbex16536xX7x1464axfcd0xe9c8xe83ex11bb9x1485fxX5x148b6xXaxd31ex15196x14dcdxX3xXcxd78bxed79xX1x10f9fxX3x1167cx1120exXdxX3x1393ax1396fxXexX3x1748cxe52cxXdxX3xX1x12606xX18xX3xX1xd7dcxX18xX0x14836xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe0f2xXaxX12xXcxX1x12094xXdxX3xXexXdx112e2xXexX3xec6fxX1xe5d6xX4xX3xX18x10f48xX1xXdx10695xXexX3xX24xX25xXdxX3xX18xX51xX18xX55xX3xX18x10eeexX18xX55xX3xX4fx11c28x10477xX3xX42xX14xXdxX3xX24xX14xX3xX18xX1xXdxX58xXexX3x136d9x13a12xX3xX5x12b09x177a6xX18xX3xe667xX3xX20x119a3xX4xX3xd91dx12b6cxX0xX7xX7exXbxX12xd62dxX0xX30xX7xX7exXbxX12x136dcxX3x11e29xX3xf3dbxX8fxX0xX7xX7exXbxX12xX8fxX0xX30xX7xX7exXbxX12xX96xX3xX7ax1442axX3xX4fxX1xXdxX4cxX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xf600xXdxX3xX7axX1dxXdxX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xXdxX3xXex1275axX18xX1xX3xXex14223xX29xX18xX55xX3xX4fxX1xX7fxX3xX1xX29xX18xX3xX4xX1xffc5xX6xX3xXex16312xX18xX55xX3xX4xX65xf10cxXebxXebxX0xX30xXbxX12xX0xXexX6x14d31xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX42xX42xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3x15941xXdxX42xXexX1xX9xXax14d7fxX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX55xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd2xXaxX3xXf5xX6bxXd2xX42xX10xXd2xX9xXaxX8fxXaxX12xX0xXexXf5xX6bxX42x119c9xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxX20xX55xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXebxXf5xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX24xX18xX30xX18xX10xX119xX7xX30xX2xX8fxX120xX9axX30xX89x1868axX42xe1f2xX174xX120xX8fxX8fxXexeb55xX176x113aexX89xX5xX8fxXebx11cefxXbxX55xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12x16f24xX7fxX18xX55xX3xX18xX55xf9dcxXdxX3xX4fxX1xX7fxX3xX4xX29xX18xXebxXebxXebxX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xX30xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xX30xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX42xX42xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX119xXdxX42xXexX1xX9xXaxX120xX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX55xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd2xXaxX3xXf5xX6bxXd2xX42xX10xXd2xX9xXaxX8fxXaxX12xX0xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxX20xX55xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXebxXf5xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX24xX18xX30xX18xX10xX119xX7xX30xX2xX8fxX120xX9axX30xX89xX174xX42xX176xX174xX120xX8fxX8fxXexX17cxX176xX17exX176xX5xX2xXebxX183xXbxX55xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12x1552ax10e0axX18xX1xX3xX20xXe1xd5f9xX18xX55xX3xXexXd2xX2a7xX3xX7axX2dxX144xXebxXebxX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xX30xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xX30xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX42xX42xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX119xXdxX42xXexX1xX9xXaxX120xX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX55xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd2xXaxX3xXf5xX6bxXd2xX42xX10xXd2xX9xXaxX8fxXaxX12xX0xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxX20xX55xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXebxXf5xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX24xX18xX30xX18xX10xX119xX7xX30xX2xX8fxX120xX9axX30xX89xX174xX42xX176xX174xX120xX8fxX8fxXexX17cxX176xX89xX8fxX5xX120xXebxX183xXbxX55xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12x159a6xX1xXdx1587cxX7exX3xX42xXdxX58xX18xX3xXex1239dxX4xX1xX3xX20xX14xX7exX3xXbxX1xXbdxXdxX3xXf5x1433exX3xX1xX6bxX6xX18xX55xX3xX24xXcdxX3xXexX1xXdxX4cxX7exX3xX18xXe1xX25xX4xXebxXebxXebxX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xX30xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xX30xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX42xX42xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX119xXdxX42xXexX1xX9xXaxX120xX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX55xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd2xXaxX3xXf5xX6bxXd2xX42xX10xXd2xX9xXaxX8fxXaxX12xX0xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxX20xX55xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXebxXf5xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX24xX18xX30xX18xX10xX119xX7xX30xX2xX8fxX120xX9axX30xX89xX174xX42xX176xX174xX120xX8fxX8fxXexX17cxX176xX89xX120xX5xX88xXebxX183xXbxX55xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12x18007x17e2bxX6xX3xX4fxX1xX2dxXex1867cxX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xX30xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xX30xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX144xX5xX10xX9xXaxXexX10xd7ffxXexX98xX6xX5xXdxX55xX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd2xXaxX12xX0xXdxX20xX55xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXebxXf5xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX24xX18xX30xX18xX10xX119xX7xX30xX2xX8fxX120xX9axX30xX89xX174xX42xX176xX174xX120xX8fxX8fxXexX17cxX174xX17cxX2xX5xX9axXebxX183xXbxX55xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12xX390xXe1xX25xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX6bxX29xXexX3xXexX1xXdxX4cxX7exdddexX3xX18xX55xXe1xX47xXdxX3xX42x14230xX18xX3xX7axX14xX6bxX3xX7xX554xX18xX54bxX3xX1xX29xX3xXexX1xe6dbxXbxX3xX24xX1b7xXdxX3xX5xX565xX144xX3xX18xXe1xX25xX4xX3xX18xX1xXe1xX18xX55xX3xX4x1721fxX18xX55xX3xX4fxX1xX7fxX18xX55xX3x10947xX18xX3xXexX1xX7exX6xX4a6xX0xX30xXbxX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX42xX42xXdxX18xX55xX9xXaxX2xXaxX3xX119xXdxX42xXexX1xX9xXaxX120xX8fxX8fxXaxX3xX6xX5xXdxX55xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXd2xXaxX3xXf5xX6bxXd2xX42xX10xXd2xX9xXaxX8fxXaxX12xX0xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxX20xX55xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX30xX30xXdxXebxXf5xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX18xX1xXebxX24xX18xX30xX18xX10xX119xX7xX30xX2xX8fxX120xX9axX30xX89xX174xX42xX176xX174xX120xX8fxX8fxXexX17cxX176xX89xX88xX5xX174xXebxX183xXbxX55xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xXexXd2xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX6xXbxXexXdxX6bxX18xXaxX12x13857xX39cxX3xXexX1xXe1xX3xXcx14ca2xX18xX1xX3x1135axX144xX3xX24xX14xX3xX5xXabxX18xX1xX3xX7axX29xX6bxX3x1605axX650xX390x16211xX3xXexX658xX18xX1xX3xX4fxXdx17b9exX20xX3xXexXd2xX6xX3xXexXcdxX18xX1xX3xX1xXcdxX18xX1xX3xX1xX29xX18xX3xX1xX2dxX18xXebxX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexXd2xX12xX0xX30xXexXf5xX6bxX42xX144xX12xX0xX30xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11592xX7exXexX1xX6bxXd2xXaxX12xXexXd2xd5c6xX18xX55xX3xXexX7exX58xX0xX30xXbxX12
trọng tuệ