Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên
UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án, vụ việc nghiêm trọng.
a1e5xed31xc49bx10227x12d54xbaaaxa73axfcaax129aexX7xb2c7xafdcxf76cxbb85x126c0xec9cxX5x12f27xXaxd64exf5f8xb550xX3xc501xX6x12e82xX3x10f2exXdxe8faxcf87xX3xXex10161xX6xX3xXcxX20xba5exX18x11436xX3x11006xd929xX18xX27xX3x10d9cxac95xX3xX18xX27xX1x11647xX3x10e94xX10xX1dxX3xX36xd1d1xXexX3x117b1xe3f5xX3xX5xX25x105caxXexX3xX1dxd836xXexX3xX7xcc12xX3xXexc4aaxX3xX4xX1x115dbxX4xX3xX2exe606xX18xX27x120a5xX3xX2exX56xX18xX27xX3xdaf0xXdxc037xX18xX0x11b7dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13030xX10xX6xdc4bxXaxX12x12e67x1269fxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX14xX62xX25xX3xX4xa656xX25xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX1xd1cfxX18xX1xX3xdc2dxX14xX3xX74xX99xX3xda2cxX47xXdxX3xXexXdx10e3bxX18xX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xX2exXdxX1cxX1dxX59xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xX36xd573xX3xX5xdc46xX3xX2exX4bxXdxX3xX60x122b9xXdxX3xX4x10858xX4xX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xX3xX4x10c05xX3xXexX20xXd4xX4xX1xX3xX18xX1xXdx12d7cxX1dxX3xX5xXdxX62xX18xX3xbf25xX25xX6xX18xX3xX2exXa9xX18xX3xX4xXd4xX4xX3xX60x122afxX3xXd4xX18xX59xX3xX60xX111xX3xX60xXdxXfbxX4xX3xX18xX27xX1xXdxX62xX1dxX3xXexX20x12064xX18xX27xf976xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxf022xX77xX14xXaxX12xXcx1074fxX3xX18xX27xX99xX14xX3xadcfxf84cxX3xX2exXa9xX18xX3xX2xX2xX65xX14axX65x11b8cxX149xX155xX149xX59xX3xXex131ecxXdxX3xX74xX99xX3xXa3xX47xXdxX59xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exebe3xX3xX1xX128xXbxX3xX1axeb7dxX3xf2b0xa876xX3xX77xX29xXd0xXdxX3xX7xcc61xX3xX4xX1xX9dxX3xXexX20xad1axX3xX4xX9dxX6xX3x12736xX18xX27xX3xXcxX20xX8fxX18xX3x1111bx12f74xX1dxX3xXcxa795xX59xX3xX7bxc998xX3xXexX1xX29xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3x12e94xX56xX18xX27xX59xX3xX1acxX1xX9dxX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxf923xXdxX77xXexX1x10084xX3xfd54xX2xd1edxXbxX36xa99cxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX227xX3xbf8exX18cxX155xXbxX36xX22exXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX65xX65xXdxX12bxX16xX6xX13cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX60xX18xX65xX18xX10xX222xX7xX65xX155xX149xX238xf169xX65xX2xX149xX18dxX77xX2xX2xX229xX155xX22bxX18cxX18dxXexX229xX18dxX238xX18dxX5xX2xc503xX25xX14xX272xX16xX6xX18xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX12bx10cf5xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xXaxX3xX222xXdxX77xXexX1xX9xXaxX229xX2xX22bxXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX238xX18cxX155xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX13cxX18xXaxX12xX1axX18axX3xX1xX128xXbxX3xXexX1xX52xX3xX18cxX18dxX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xXcxX15cxXdxX3xX1axX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18xX99xX14xX59xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3x10190xX7axX7bxX1axXcxc4eexX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX183xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xX3exXa9xXexX3xX5xX25xX43xX18xX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xX18xX47xXdxX3xX77xX25xX18xX27xX3xX7xX6xX25xX227xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX2xX12bxX3xa83cxX6xX25xX3xX3exX1xXdxX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX3xX3exXa9xXexX3xX103xX25xX56xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX60xXdxXfbxX4xX3xXexX1xX195xX4xX3xX1xXdxXfbxX18xX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX60xX111xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX59xX3xX27xXdxXd4xX1dxX3xX7xXd4xXexX3xX60xX99xX3xXexX1xXdxX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xXexX20xX13cxX18xX27xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX2exX4bxXdxX3xX60xXd0xXdxX3xX7bxX6xX18xX3xXcxX1xX29xbdd9xX18xX27xX3xX60xX111xX3xXcxf53axX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX60xX99xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX449xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xdb18xX13cxX18xX27xX3xd4d0xX18xX3xX60xX99xX3xX3exXa9xXexX3xX103xX25xX56xX3xX27xXdxXd4xX1dxX3xX7xXd4xXexX3xX2exX4bxXdxX3xX60xXd0xXdxX227xX3xX7bxX6xX18xX3xXcxX1xX29xX441xX18xX27xX3xX60xX111xX3xXcxX449xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX60xX99xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xXcxX449xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX4xXd4xX4xX3xXexX449xX18xX1xX3xX465xX18xX3x10e8exXdxX6xX18xX27xX59xX3xXcxX20xX99xX3xf3c2xXdxX18xX1xX22exX3xX7bxX6xX18xX3xX4xXd4xX18xX3xX7xX195xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xX99xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX7bxX6xX18xX3xX4xXd4xX18xX3xX7xX195xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX7bxX47xX3xXexX20xX29xc87dxX18xX27xX3xX7bxX47xX3xXcxX1xX1a3xX18xX27xX3xXexXdxX18xX3xX60xX99xX3xXcxX20xX25xX14xX2fxX18xX3xXexX1xX1a3xX18xX27xX22exX3xX7bxX6xX18xX3xXcxX1xX29xX441xX18xX27xX3xX60xX111xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX3xXa3xX27x11498xX18xX3xX1xX99xX18xX27xX3xXa3xX1a3xX18xX27xX3xX18xX27xX1xXdxXfbxXbxX3xX60xX99xX3x115f0xX1xXd4xXexX3xXexX20xXdxX1cxX18xX3xX18xX1a3xX18xX27xX3xXexX1xX1a3xX18xX3xX4c4xXdxXfbxXexX3xXa3xX6xX1dxX3xX60xX2fxX3xX5xX183xX18xX1xX3xX2exX15cxX13cxX59xX3xX4xX1xX449xX3xX2exX15cxX13cxX59xX3xXexX1xX195xX4xX3xX1xXdxXfbxX18xX3xa772xX25xX14xX3xX4xX1xXa9xX3xX5xX99xX1dxX3xX60xXdxXfbxX4xX59xX3xX4xX1a3xX18xX27xX3xXexXd4xX4xX3xX4xXd4xX18xX3xX16xX47xX59xX3xXexX1xX195xX4xX3xX1xXdxXfbxX18xX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX60xX111xX3xX4xX1xX1b5xX18xX1xX3xXexX20xX34xX3xX60xX99xX3xXexX20xXd4xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX18xX62xX25xX3xX27xX29xX2axX18xX27xX22exX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX14xX62xX25xX3xX4xX8fxX25xX3xX4xXd4xX4xX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xX99xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xX3xX2exX29xcef0xX4xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX59xX3xX27xXdxXd4xX1dxX3xX7xXd4xXexX3xX18xX62xX25xX3xXexX20xX62xX18xX3xXbxX1xXd4xXexX3xX1xX25xX14xX3xX29xX25xX3xX2exXdxX1cxX1dxX59xX3xX18xX27xX1xXdxX62xX1dxX3xXexX1b1xX4xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xX2exXdxX1cxX1dxX59xX3xX20xX1b1xXexX3xX3exXdxX18xX1xX3xX18xX27xX1xXdxXfbxX1dxX3xX60xX99xX3xX7xXd0xX1dxX3xX4xXf0xX3xX16xXdxXfbxX18xX3xXbxX1xXd4xXbxX3xX3exX1xac0cxX4xX3xXbxX1xX111xX4xX3xX18xX1xb21cxX18xX27xX3xX1xX15cxX18xX3xX4xX1xXa9xX59xX3xX3exX1xX25xX14xXa9xXexX3xX2exXdxX1cxX1dxX3xX2exX183xX3xX2exX29xX61cxX4xX3xX4xX1xX449xX3xX20xX6xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX14xX62xX25xX3xX4xX8fxX25xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX449xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xXcxX20xX99xX3xX4c4xXdxX18xX1xX3xXexXdxXa9xX18xX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xX3exX1xXdxX3xX4xXf0xX3xX77xce2bxX25xX3xX1xXdxXfbxX25xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX15cxX1dxX3xX2exX4bxXdxX3xX60xXd0xXdxX3xX7bxX6xX18xX3xXcxX1xX29xX441xX18xX27xX3xX60xX111xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xX6xX18xX3xXexX449xX18xX1xX3xX60xX99xX3xX1a3xX18xX27xX3xX460xX62xX3xX4c4xaa08xX18xX3xX4c4xXdxXfbxXexX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX13xX14xX3xX60xXdxX62xX18xX3xX7bxX6xX18xX3xXcxX1xX29xX441xX18xX27xX3xX60xX111xX3xXcxX449xX18xX1xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX4b9xXdxXd4xX1dxX3xX2exX4bxX4xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xX6xX18xX3xXexX449xX18xX1xX3xXcxX20xX99xX3xX4c4xXdxX18xX1xX3xXexX20xX13cxX18xX27xX3xX5xX183xX18xX1xX3xX2exX15cxX13cxX59xX3xX4xX1xX449xX3xX2exX15cxX13cxX59xX3xXexX1xX195xX4xX3xX1xXdxXfbxX18xX3xX58axX25xX14xX3xX4xX1xXa9xX3xX5xX99xX1dxX3xX60xXdxXfbxX4xX3xX60xX99xX3xX4xX1a3xX18xX27xX3xXexXd4xX4xX3xX4xXd4xX18xX3xX16xX47xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX155xX12bxX3xX3c7xX6xX25xX3xX3exX1xXdxX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX3xX3exXa9xXexX3xX103xX25xX56xX3xX27xXdxXd4xX1dxX3xX7xXd4xXexX3xXexX15cxXdxX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX16xX47xX3xXexX1xX99xX18xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xX74xX99xX3xXa3xX47xXdxX59xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX14xX62xX25xX3xX4xX8fxX25xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX1xX99xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX74xX99xX3xXa3xX47xXdxX3xXexXdxXa9xX18xX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exXdxX1cxX1dxX3xX2exXdxX1cxX1dxX59xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xX36xXc6xX3xX5xXc9xX3xX2exX4bxXdxX3xX60xXd0xXdxX3xX4xXd4xX4xX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xX3xX4xXf0xX3xXexX20xXd4xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX5xXdxX62xX18xX3xX103xX25xX6xX18xX3xX2exXa9xX18xX3xX4xXd4xX4xX3xX60xX111xX3xXd4xX18xX59xX3xX60xX111xX3xX60xXdxXfbxX4xX3xX18xX27xX1xXdxX62xX1dxX3xXexX20xX128xX18xX27xX3xX36xX56xX14xX3xX20xX6xX3xXexX20xX62xX18xX3xX2exX34xX6xX3xX16xX99xX18xX3xXcxX1xX99xX18xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xXexX20xX13cxX18xX27xX3xXexX1xX441xXdxX3xX27xXdxX6xX18xX3xX60xX142xX6xX3xX103xX25xX6xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX238xX12bxX3xae04xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX3xX16xXd4xX13cxX3xX4xXd4xX13cxX3xX4xX9dxX6xX3xX7bxX6xX18xX3xXcxX1xX29xX441xX18xX27xX3xX60xX111xX3xX58axX25xX535xX18xX3xX9dxX14xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX60xX2fxX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xXexX1xXdxX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xX59xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX18xX1xX43xX18xX3xXexX1xX719xX14xX59xX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xX4xXd4xX18xX3xX16xX47xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX5xX183xX18xX1xX3xX2exX15cxX13cxX3xX7bxXdxX18xX1xX3xX2exX13cxX99xX18xX3xX2xX22bxX3xX60xX99xX3xXcxX4exX18xX27xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xXexX14xX3xX3c7xX1a3xX18xX27xX3xXcxX1xX25xX3xXexX1xX25xX47xX4xX3xXcxX4exX18xX27xX3xX4xX111xX4xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xX18xX27xX1xXdxXfbxXbxX3xX103xX25xX4bxX4xX3xXbxX1xa432xX18xX27xX3xX2exX183xX3xX4xXf0xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX15cxX1dxX59xX3xX3exX1xX25xX14xXa9xXexX3xX2exXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX13cxX18xX27xX3xX5xX183xX18xX1xX3xX2exX15cxX13cxX59xX3xX4xX1xX449xX3xX2exX15cxX13cxX59xX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xXexX1xX195xX4xX3xX1xXdxXfbxX18xX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX60xX111xX3xX7xX56xX18xX3xX36xX25xX719xXexX3xX3exXdxX18xX1xX3xX77xX13cxX6xX18xX1xX22exX3xX1dxX25xX6xX3xX7xX689xX1dxX3xXexX99xXdxX3xX7xX56xX18xX59xX3xXexX20xX6xX18xX27xX3xXexX1xXdxXa9xXexX3xX16xX34xX22exX3xXexX1xX195xX4xX3xX1xXdxXfbxX18xX3xX77xX195xX3xXd4xX18xX3xX2exX8fxX25xX3xXexX29xX3xX60xX99xX3xX103xX25xX56xX18xX3xX5xXc9xX59xX3xX7xXc6xX3xX77xX111xX18xX27xX3xX2exX719xXexX3xX2exX6xXdxX3xX4xX9dxX6xX3xX2exX2axX18xX3xX60xX34xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX969xX3bxXexX3xX18xX47xXdxX3xX77xX25xX18xX27xX59xX3xXexX1b5xX18xX1xX3xX4xX1xX719xXexX59xX3xX1dxX52xX4xX3xX2exX47xX59xX3xX1xX43xX25xX3xX103xX25xX56xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX15cxX1dxX22exX3xX4xX75fxX18xX3xX4xX52xX3xX103xX25xX14xX3xX2exX34xX18xX1xX3xX4xX9dxX6xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX60xX2fxX3xX36xXc6xX3xX5xXc9xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xX59xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX103xX25xX14xXa9xXexX3xX2exX34xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX227xX3xX1acxXd4xX4xX1xX3xX4xX1xX52xX4xX3xX54cxX1xXf0xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX3xX7bxXdxX18xX1xX3xX2exX13cxX99xX18xX3xX2xX22bxX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX3exX18axX3xX155xX149xX2xX149xX3xf76axX3xX155xX149xX2xX22bxX3xX2exX4bxXdxX3xX60xXd0xXdxX3xX2ex1123fxX18xX27xX3xX4xX1xX1b5xX3xXcxX1xXdxXa9xX25xX3xXexX29xXd0xX18xX27xX3xXa3xX27xX25xX14x1231fxX18xX3xX969xX25xX535xX18xX3xX3c7xX6xX18xX27xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xXcxX29xX3xX5xXfbxX18xX1xX3xX7bxXdxX18xX1xX3xX2exX13cxX99xX18xX3xX2xX22bxX12bxX3xX1acxX56xX18xX1xX3xX4xXd4xX13cxX3xX4xXd4xX4xX3xX2exXbfexX18xX27xX3xX4xX1xX1b5xX3xXcxX1xXdxXa9xX25xX3xXexX29xXd0xX18xX27xX3xX1c6xa42exX18xX27xX3xX465xX18xX1xX3xa3dfx1331bxX18xX27xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xXcxX29xX3xX5xXfbxX18xX1xX3xX7bxXdxX18xX1xX3xX2exX13cxX99xX18xX3xX2xX22bxX22exX3xXcxX1xXdxXa9xX25xX3xXexX29xXd0xX18xX27xX3xXa3xX27xX25xX14xXc16xX18xX3xXc87xX25xX14xX3xXa3xX27xX128xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX1acxX1xX1b5xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX7bxXdxX18xX1xX3xX2exX13cxX99xX18xX3xX2xX22bxX3xX60xX99xX3xX1c6xX15cxXdxX3xXexXd4xX3xX74xX99xX3xX3c7xX2axX18xX3xX74xX56xXdxX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX1acxX1xX9dxX3xXexX34xX4xX1xX3xX3exXdxX62xX1dxX3xXcxX4exX18xX27xX3xX27xXdxXd4xX1dxX3xX2exX4bxX4xX3xXcxX4exX18xX27xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xXexX14xX3xX3c7xX1a3xX18xX27xX3xXcxX1xX25xX12bxX3xX1axX1xXdxX1cxX18xX3xXexX20xXd4xX4xX1xX3xX4xXd4xX4xX3xX2exXbfexX18xX27xX3xX4xX1xX1b5xX3xX1c6xX15cxXdxX3xXexXd4xX3xX1c6xX29xX441xX18xX27xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xX460xX25xX43xX18xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX13xX14xX3xX60xXdxX62xX18xX3xX7bxX6xX18xX3xXcxX1xX29xX441xX18xX27xX3xX60xX111xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xXcxX29xX3xX5xXfbxX18xX1xX3xX7bxXdxX18xX1xX3xX2exX13cxX99xX18xX3xX2xX22bxX22exX3xX1c6xX15cxXdxX3xXexXd4xX3xXcxX20xX8fxX18xX3xX58axX25xX6xX18xX27xX3xX74xa440xX18xX27xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX4b9xXdxXd4xX1dxX3xX2exX4bxX4xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xXexX14xX3xX25exX18cxX22exX3xX1c6xX15cxXdxX3xXexXd4xX3xX1c6x12a63xX3xX4c4xXdxX18xX1xX3xX58axX25xX4bxX4xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xX4b9xXdxXd4xX1dxX3xX2exX4bxX4xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xXexX14xX3xX7bxX19dxX18xX1xX3xXc87xX29xX2axX18xX27xX59xX3xX7bxXdxX18xX1xX3xX2exX13cxX99xX18xX3xX2xX22bxX22exX3xX1c6xX15cxXdxX3xXexXd4xX3xX54cxX1xX15cxX1dxX3xX74xXbfexX18xX27xX3xXa3xX6xX1dxX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX1acxX1xX1b5xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX969xX1b5xX3xX18xX27xX1xXdxXfbxXbxX3xX5xXdxX62xX18xX3xX1xX61cxXbxX3xX3c7xX1a3xX18xX27xX3xXcxX1xX25xX3xX3exXdxX62xX1dxX3xX54cxX1xXf0xX3xXcxX4exX18xX27xX3xX27xXdxXd4xX1dxX3xX2exX4bxX4xX3xXcxX4exX18xX27xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xXexX14xX3xX3c7xX1a3xX18xX27xX3xXcxX1xX25xX3xX60xX99xX3xX1c6xX15cxXdxX3xXexXd4xX3xXa3xX27xX25xX14xXc16xX18xX3xX969xX25xX535xX18xX3xXcxX19dxX18xX1xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xXcxX20xX61cxX3xX5xXc9xX3xX54cxX1xXa46xX18xX27xX3xX58axX25xX56xX18xX3xX5xXc9xX3xX77xX195xX3xXd4xX18xX3xX2exX8fxX25xX3xXexX29xX59xX3xX7bxX47xX3xXcxX1xX6xX1dxX3xX1dxX29xX25xX59xX3xXcxX4exX18xX27xX3xX4xX111xX4xX3xX1acxX1a3xX18xX27xX3xX18xX27xX1xXdxXfbxXbxX3xX58axX25xX4bxX4xX3xXbxX1xXa46xX18xX27xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX18cxX12bxX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xX7bxX6xX18xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xXexX1xXdxX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX20xX142xX3xX20xX6xX3xX3exX1x10a53xXdxX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX2exX4bxXdxX3xX60xXd0xXdxX3xX18cxX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xX3xXexX1xX25xX47xX4xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX16xX47xX3xXexX1xX99xX18xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xX1c6xX99xX3xXa3x1226axX18xX27xX3xX77xX13cxX3xX2exX183xX3xX60xXdxX3xXbxX1xX15cxX1dxX3xXbxX1xXd4xXbxX3xX5xX25xX43xXexX3xX18xX27xX1xXdxX62xX1dxX3xXexX20xX128xX18xX27xX59xX3xX27xXbfexX1dxX3xX4xXd4xX4xX3xX2exXbfexX18xX27xX3xX4xX1xX1b5xX227xX3xX4c4xX75fxX18xX3xX74xX693xX25xX3xX1acxX1xXdxXa9xX18xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xXcxX1xX99xX18xX1xX3xX9dxX14xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX7bxX6xX18xX3xX4xXd4xX18xX3xX7xX195xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX1acxX1xX9dxX3xXexX34xX4xX1xX3xX7axX7bxXa3xXc87xX3xXexX1xX99xX18xX1xX3xXbxX1xX4bxX22exX3xXa3xX27xX25xX14xXc16xX18xX3xXa3xX27xX128xX4xX3xXcxX25xX719xX18xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xXcxX1xX99xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX60xXdxX62xX18xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX54cxX1xXf0xX3xX1acxX1xX9dxX3xXexX34xX4xX1xX3xX7axX7bxXa3xXc87xX3xXexX1xX99xX18xX1xX3xXbxX1xX4bxX22exX3xXa3xX27xX25xX14xXc16xX18xX3xX1c6xXdxX1cxX25xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xXcxX1xX99xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX60xXdxX62xX18xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX4b9xXdxXd4xX1dxX3xX2exX4bxX4xX3xX3c7xX4fbxX3xXcxX99xXdxX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX60xX99xX3x121fexX1a3xXdxX3xXexX20xX29xX441xX18xX27xX22exX3xX1c6xX99xX13cxX3xXcxX719xX18xX3xX7bx100a0xX18xX27xX59xX3xXcxX1xX99xX18xX1xX3xX9dxX14xX3xX60xXdxX62xX18xX59xX3xX18xX27xX25xX14xX62xX18xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xX1c6xX56xX18xX27xX3xX9dxX14xX3xX4xXd4xX4xX3xX3exX1xX25xX3xX4xX1a3xX18xX27xX3xX18xX27xX1xXdxXfbxXbxX3xXexX1xX99xX18xX1xX3xXbxX1xX4bxX3xX1c6xX99xX3xXa3xX103dxX18xX27xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX13cxX77xX14xXaxX12xX22bxX3xX12bxX3xX1acxXc88xX18xX27xX3xXexX15cxXdxX3xX3exX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18xX99xX14xX59xX3xX7axX7bxX1axXcxX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX183xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xX27xXdxX56xXdxX3xX103xX25xX14xXa9xXexX3xXexX4bxX3xX4xXd4xX13cxX59xX3xX3exX1xXdxXa9xX25xX3xX18xX15cxXdxX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX2exX56xX18xX27xX3xX2exX4bxXdxX3xX60xXd0xXdxX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xXexX20xX29xX441xX18xX27xX3xX1xX61cxXbxX3xX60xX99xX3xX103xX25xX14xXa9xXexX3xX2exX34xX18xX1xX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xX18xX47xXdxX3xX77xX25xX18xX27xX3xX103xX25xX6xX18xX3xXexX20xX128xX18xX27xX3xX3exX1xXd4xX4xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xX20xX10xX5xX6xXexX10xX77xXaxX12xX0xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX62xX18xX3xX103xX25xX6xX18xX227xX0xX65xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX272xXexX1xX25xX1dxX16xX272xX6xX18xX77xX272xX7xX6xXbxX13cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xXexX1xXdxX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xX4xXd4xX18xX3xX16xX47xX3xX103xX25xX535xX18xX3xX2exX47xXdxXaxX3xX1xX20xX10xa283xX9xXaxX65xX36xX6xX14xX272xX77xX25xX18xX27xX272xX77xX6xX18xX27xX65xX25xX14xX272xX16xX6xX18xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX272xXexX20xX25xX18xX27xX272xX25xX13cxX18xX27xX272xX36xX10xX1dxX272xX36xX10xXexX272xX77xX10xX272xX18xX27xX1xXdxX272xXexX1xXdxX272xX1xX6xX18xX1xX272xX3exX14xX272xX5xX25xX6xXexX272xX1dxX13cxXexX272xX7xX13cxX272xX4xX6xX18xX272xX16xX13cxX272xX103xX25xX6xX18xX272xX77xX13cxXdxX65xX2xX14axX25exX155xX2xX18cxX12bxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX65xX1dxX10xX77xXdxX6xX65xX2xX155xX149xX65xX18xX10xX222xX7xX65xX155xX149xX238xX238xX65xX2xX149xX229xX77xX2xX2xX229xX22bxX18cxX22bxX18cxXexX155xX25exX22bxX155xX5xX2xX149xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX272xX238xX12bxX283xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX60xX12xX0xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xXexX1xXdxX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xX4xXd4xX18xX3xX16xX47xX3xX103xX25xX535xX18xX3xX2exX47xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1354xX9xXaxX65xX36xX6xX14xX272xX77xX25xX18xX27xX272xX77xX6xX18xX27xX65xX25xX14xX272xX16xX6xX18xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX272xXexX20xX25xX18xX27xX272xX25xX13cxX18xX27xX272xX36xX10xX1dxX272xX36xX10xXexX272xX77xX10xX272xX18xX27xX1xXdxX272xXexX1xXdxX272xX1xX6xX18xX1xX272xX3exX14xX272xX5xX25xX6xXexX272xX1dxX13cxXexX272xX7xX13cxX272xX4xX6xX18xX272xX16xX13cxX272xX103xX25xX6xX18xX272xX77xX13cxXdxX65xX2xX14axX25exX155xX2xX18cxX12bxX1xXexX1dxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX59xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xXexX1xXdxX3xX1xX99xX18xX1xX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xX4xXd4xX18xX3xX16xX47xX3xX103xX25xX535xX18xX3xX2exX47xXdxX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xXcxX142xX3xX18xX27xX99xX14xX3xX2xX2xX3xX2exXa9xX18xX3xX2xX238xX65xX18dxX59xX3xXexX15cxXdxX3xX74xX99xX3xXa3xX47xXdxX59xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX183xX3xX1xX128xXbxX3xX1axX18axX3xX18cxX25exX12bxX3xX1c6xXbfexX18xX27xX3xX4xX1xX1b5xX3xXcxX20xX8fxX18xX3xX1acxX1adxX1dxX3xXcxX1b1xX59xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX1c6xX56xX18xX27xX59xX3xX1acxX1xX9dxX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX4xX1xX9dxX3xXexX20xX19dxX3xX1axX18axX3xX1xX128xXbxX12bxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX60xX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX13cxX99xX18xX3xX60xX75fxX18xX3xXexX1xX1a3xX18xX27xX3xX4xXd4xX13cxX3xX16xXd4xX13cxX3xX4xX1xX1b5xX3xX3exX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18cxX229xX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xXaxX3xX1xX20xX10xX1354xX9xXaxX65xX36xX6xX14xX272xX77xX25xX18xX27xX272xX77xX6xX18xX27xX65xXexX13cxX6xX18xX272xX60xX6xX18xX272xXexX1xX13cxX18xX27xX272xX4xX6xX13cxX272xX16xX6xX13cxX272xX4xX1xXdxX272xX3exX14xX272xX1xX13cxXbxX272xX18cxX229xX272xX4xX25xX6xX272xX25xX14xX272xX16xX6xX18xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX272xXexX20xX25xX18xX27xX272xX25xX13cxX18xX27xX65xX2xX14axX22bxX229xX229xX22bxX12bxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX65xX1dxX10xX77xXdxX6xX65xX2xX155xX149xX65xX18xX10xX222xX7xX65xX155xX149xX155xX14axX65xX2xX149xX18dxX77xX2xX2xX18dxX18cxX149xX18cxX25exXexX229xX18dxX155xX238xX18dxX5xX149xX12bxX283xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX60xX12xX0xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX13cxX99xX18xX3xX60xX75fxX18xX3xXexX1xX1a3xX18xX27xX3xX4xXd4xX13cxX3xX16xXd4xX13cxX3xX4xX1xX1b5xX3xX3exX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18cxX229xX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xXaxX3xX1xX20xX10xX1354xX9xXaxX65xX36xX6xX14xX272xX77xX25xX18xX27xX272xX77xX6xX18xX27xX65xXexX13cxX6xX18xX272xX60xX6xX18xX272xXexX1xX13cxX18xX27xX272xX4xX6xX13cxX272xX16xX6xX13cxX272xX4xX1xXdxX272xX3exX14xX272xX1xX13cxXbxX272xX18cxX229xX272xX4xX25xX6xX272xX25xX14xX272xX16xX6xX18xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX272xXexX20xX25xX18xX27xX272xX25xX13cxX18xX27xX65xX2xX14axX22bxX229xX229xX22bxX12bxX1xXexX1dxXaxX12xXcxX13cxX99xX18xX3xX60xX75fxX18xX3xXexX1xX1a3xX18xX27xX3xX4xXd4xX13cxX3xX16xXd4xX13cxX3xX4xX1xX1b5xX3xX3exX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18cxX229xX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xXcxX142xX3xX18xX27xX99xX14xX3xX2xX22bxX3xX2exXa9xX18xX3xX2xX25exX65xX25exX65xX155xX149xX155xX149xX59xX3xXexX15cxXdxX3xX74xX99xX3xXa3xX47xXdxX59xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX183xX3xX1xX128xXbxX3xX1axX18axX3xX18cxX229xX12bxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX60xX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1a3xX18xX27xX3xX4xXd4xX13cxX3xX16xXd4xX13cxX3xX4xX1xX1b5xX3xX3exX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18cxX22bxX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xXaxX3xX1xX20xX10xX1354xX9xXaxX65xX4xX1xXdxX18xX1xX272xXexX20xXdxX65xXexX1xX13cxX18xX27xX272xX4xX6xX13cxX272xX16xX6xX13cxX272xX4xX1xXdxX272xX3exX14xX272xX1xX13cxXbxX272xX18cxX22bxX272xX4xX25xX6xX272xX25xX14xX272xX16xX6xX18xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX272xXexX20xX25xX18xX27xX272xX25xX13cxX18xX27xX65xX2xX14axX238xX155xX18dxX229xX12bxX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX65xX1dxX10xX77xXdxX6xX65xX2xX155xX149xX65xX18xX10xX222xX7xX65xX155xX149xX155xX155xX65xX2xX149xX22bxX77xX22bxX2xX229xX22bxX155xX149xX18cxXexX18cxX155xX22bxX22bxX22bxX5xX149xX12bxX283xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX2fxX3xX18xX27xX1xX34xX3xX36xX10xX1dxX3xX36xX3bxXexX3xX3exX3fxX3xX5xX25xX43xXexX3xX1dxX47xXexX3xX7xX4bxX3xXexX4exX3xX4xX1xX52xX4xX3xX2exX56xX18xX27xX59xX3xX2exX56xX18xX27xX3xX60xXdxX62xX18xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX60xX12xX0xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1a3xX18xX27xX3xX4xXd4xX13cxX3xX16xXd4xX13cxX3xX4xX1xX1b5xX3xX3exX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18cxX22bxX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xXaxX3xX1xX20xX10xX1354xX9xXaxX65xX4xX1xXdxX18xX1xX272xXexX20xXdxX65xXexX1xX13cxX18xX27xX272xX4xX6xX13cxX272xX16xX6xX13cxX272xX4xX1xXdxX272xX3exX14xX272xX1xX13cxXbxX272xX18cxX22bxX272xX4xX25xX6xX272xX25xX14xX272xX16xX6xX18xX272xX3exXdxX10xX1dxX272xXexX20xX6xX272xXexX20xX25xX18xX27xX272xX25xX13cxX18xX27xX65xX2xX14axX238xX155xX18dxX229xX12bxX1xXexX1dxXaxX12xXcxX1xX1a3xX18xX27xX3xX4xXd4xX13cxX3xX16xXd4xX13cxX3xX4xX1xX1b5xX3xX3exX18axX3xX1xX128xXbxX3xX18cxX22bxX3xX4xX9dxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX20xX13cxX18xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xXcxX142xX3xX18xX27xX99xX14xX3xX149xX2xX3xX2exXa9xX18xX3xX149xX18cxX65xX229xX65xX155xX149xX155xX149xX59xX3xXexX15cxXdxX3xX74xX99xX3xXa3xX47xXdxX59xX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX2exX183xX3xX1xX128xXbxX3xX1axX18axX3xX18cxX22bxX12bxX3xX1c6xXbfexX18xX27xX3xX4xX1xX1b5xX3xXcxX20xX8fxX18xX3xX1acxX1adxX1dxX3xXcxX1b1xX59xX3xX7bxX1b5xX3xXexX1xX29xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX1c6xX56xX18xX27xX59xX3xX1acxX1xX9dxX3xX18xX1xXdxXfbxX1dxX3xX13xX14xX3xX16xX6xX18xX3xX1axXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX25xX18xX27xX3xX29xX2axX18xX27xX3xX4xX1xX9dxX3xXexX20xX19dxX3xX1axX18axX3xX1xX128xXbxX12bxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX60xX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX25xX5xX12xX0xX77xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX65xX77xXdxX60xX12xX0xX65xX77xXdxX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX13cxX25xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX13cxX3xX4c4xefccxX4c4xX0xX65xXbxX12