Xứng đáng với ngôi trường mang tên Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ
(Baohatinh.vn) - Sáng 3/11, Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1988 - 2018). Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng đông đảo các thế hệ cán bộ giáo viên và cựu học sinh nhà trường qua các thời kỳ.
aacdxe151x120d1x120a8x102f0x13527xd9dfxd176x13a15xX7xfad1x12c7ex10737xd875xb1ffxd372xX5xe903xXaxX3xX7xXex127abxX5xX10xX9xXaxXexX10x12e27xXex12dabxX6xX5xXdx11291x13a76xb043xX3xX5xX10xb86exXexd406xXax129fbxcc51xe054xX23xX22xX3x1391dxed13xX23xX22xX3x10f18xb188xXdxX3xX23xX22x11d8bxXdxX3xXex12345x10f16x10c45xX23xX22xX3x12d8fxX6xX23xX22xX3xXexba84xX23xX3xbf95xX15xX3xed78xXdxcd5fxX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xef5exX22xe9d5xX15xX55xX23xX3x10dd3xX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX0x11250xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf071xX10xX6xcde0xXaxX2cxcc4fxX33xX23xX22xX3xe804xX73xX2xX2x12aaexX3xXcxX41xX42xX43xX23xX22xX3xXcxX82xc5c4xXcxX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX3xdb5cxX63xX22xX1xXdxX3xX2dxX65xf713xX23xX3xX1exX3xX82xc7d2xX3xXcx11e8exX23xX1xd061xX3xXexd36fxX3xX4xX1xX2exX4xX3xX5xX55xX3xbbd1x12077xX3xX23xXdx112d2xX47xX3xX8dx118caxX3xX23x10814xX47xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xX5xacd4xXbxX3xXafxX2xf9d1xbf69xXecxX3xX1exX3xfdedxXd9xX2xXecxXc3xc16fxX3x122f0xd44cxX3xX5xX55xX3xXd0xXd1xX3xX23xXdxXd5xX47xX3xX4x12a68xX3xX6axX1xaba7xX3xXexe5c4xX4xX1xX3xX50x10bd9x112e8xXcxXcxf500xX3xXex109ddxX23xX1xX3xX82xXbdxX3xX53xXdcxX23xX3xX82x1398bxX23xX22xX3xX4xX126xX23xX22xX3xX32xX3dxX23xX22xX3xX32x138f0xe06axX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xc080xX3xX1xXd5xX3xX4xX33xX23xX3x10769xf577xX3xX22xXdxX33xX136xX3xX37xXdxX4dxX23xX3xX37xXbdxX3xX4xXf9xX65xX3xX1x1015cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3x1312cxX65xX6xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX43xXdxX3xXd0xf09cxXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf5e7xXdxX85xXexX1xX24xX3x117bexX2xb458xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xedf9xX2xXd9xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxXf6xX147xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf6xX37xX23xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xX1c8xX73xXebxXf1xX85xX1b9xX2xXf1xX8dxXd9xX2xX2xXexX1b9x106bbxX201xX1b9xX5xXf1xX1exXdxX47xX22xX1exXebxX201xX2xX1bbxXf6x11dcfxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX2cxX6axX1xX42xdff2xX23xX22xX3xXexX41xb7c9xX23xX1xX3xX37xXdcxX23xX3xX23xX22xX1xXd5xX3xX4xX1xXbdxX136xX3xX47xc213xX23xX22xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX63xXdcxX47xX3xX2xXebxXecxXecxX91xX3xXcxX41xX42xX43xX23xX22xX3xX9cxX1xXc6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xXexX41xX65xX23xX22xX3xX1xX15cxX4xX3xXafxX23xX6xX15xX3xX5xXbdxX3xXcxX41xX65xX23xX22xX3xX1xX15cxX4xX3xXbxX1xXc6xX3xXexX1xX3dxX23xX22xXc3xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX3xX32xX42xd3cexX4xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xX5xXe6xXbxX3xXexX41xX4dxX23xX3xX32xX10exX6xX3xX147xXbdxX23xX3xXexX1xX10exX3xXexX41xb8dcxX23xX3xX2dxX65xXb7xX23xX3x11613xX23xX91xX3xX37xX126xX23xX22xX3xX32xX340xXexX3xXbxX1x12628xX6xX3xXcxXb7xX15xX3xX113x12b89xX4xX3xX1xX65xX15xXd5xX23xX3xX63xX22xX1xXdxX3xX2dxX65xXb7xX23xXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX41xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX85xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c8xX2xXd9xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxXf6xX147xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf6xX37xX23xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xX1c8xX73xX2xXd9xX1b9xX85xX1b9xX2xX8dxX8dxX1bbxXf1xX201xXexX201xXf1xXd9xX1b9xX5xXecxX1exXebxXf1xX85xX1b9xX2xXf1xXd9xX201xXd9xX2xXexX1bbxX201xX8dxX201xX5xX8dxX1exXdxX47xXf6xX210xXbxX22xc9e7xX41xX9xX201xX201xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxX1xX6xX15xX3xX47x10ee0xXexX3xX5x134c9xX23xX1xX3xX32xf82cxX136xX3xXexX11axX23xX1xX91xX3xX6axX1xX10bxX3xXexX10exX4xX1xX3xX50xX113xX114xXcxXcxX117xX3xXexX11axX23xX1xX3xX82xXbdxX3xX53xXdcxX23xX3xX82xX126xX23xX22xX3xXexX41xX6xX136xX3xXexX4c0xX23xX22xX3xX147xX2exX4xX3xXexX41xX42xX38xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xX85x126b0xX23xX22xX3xX4xX1xc120xX3xXaxbc4cxX136xXbdxX23xX3xXd0xX13exXexX91xX3xXd0xXd1xX3xX4xX42xX27exX23xX22xX91xX3xX7xX33xX23xX22xX3xXexX4c9xX136xX3xXexX1xXdxX3xX32xX65xX6xX3xX85xX4c9xX15xX3xXex112bfxXexX3xX1xX15cxX4xX3xXexX541xXexXaxX3xX4xX1xX136xX3xX23xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX9cxX1xX33xXexX3xX1xX65xX15xX3xXexX41xX65xX15xd334xX23xX3xXexX1xX541xX23xX22xX3xX8dxXd9xX3xX23xXdcxX47xX3xX1xX284xX23xX1xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xX37xXbdxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX41xXdx12279xX23xX3xX4xX10bxX6xX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX85xX6xX23xX1xX3xX23xX1xXb7xX23xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX91xX3xXexXe6xXbxX3xXexX1xX5c8xX3xX4xX33xX23xX3xX147xX148xX91xX3xX22xXdxX33xX136xX3xX37xXdxX4dxX23xX3xX37xXbdxX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX32xX4c4xX3xX37xXbdxX3xX32xX6xX23xX22xX3xXd0xX1xX3dxX23xX22xX3xX23xX22xX297xX23xX22xX3xX23xbc44xX3xX5xXf9xX4xX3xXexX41xX136xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xXexX33xX4xX3xX85xX4c9xX15xX3xX37xXbdxX3xX1xX15cxX4xXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX85xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c8xX2xXd9xXbxX1cxX2axX3xX85xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX147xX5xX136xX4xXd0xX2axX3xX47xX6xX41xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX3xX6xX65xXexX136xX2axX3xX47xX6xX41xX22xXdxX23xX1exX41xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX65xXexX136xX2axXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxXf6xX147xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf6xX37xX23xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xX1c8xX73xXebxXf1xX85xX1b9xX2xXf1xXf1xX201xXd9xX1bbxXexXebxX1b9xX1b9xXd9xX5xXebxX1exXdxX47xX22xX1exXebxX201xX2xX201xXf6xX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX2cxX6axXf9xX65xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX41xX42xX43xX23xX22xX3xXcxX82xX9cxXcxX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX3xX41xX4c9xX23xX22xX3xX41x11b1axX3xX37xXbdxX3xXexXf9xX3xX1xXbdxX136xX3xX37xX38xXdxX3xX47xX33xXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX284xX23xX1xX3xXexX297xX23xX22xX3xX1xX15cxX4xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX63xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX4xX107xX3xXexXd1xX3xX5xXd5xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX541xXexX3xX23xX22xX1xXdxXd5xXbxX3xX32xX4c9xXexX3xXexX41xX4dxX23xX3xXebxX1b9xbe2exX91xX3xXexXd1xX3xX5xXd5xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX32xXe6xX65xX3xX37xXbdxX136xX3xX4xX33xX4xX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX32xX4c9xXdxX3xX1xX15cxX4xX91xX3xX4xX6xX136xX3xX32xd6e7xX23xX22xX3xX32xX4c9xXexX3xXexX41xX4dxX23xX3xX1c8xXd9xX85fxX91xX3xX7xX541xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xXdxee6axXdxX3xX4xX33xX4xX3xX4xX340xXbxX3xX23xXdcxX47xX3xX7xX6xX65xX3xX5xX65xX3dxX23xX3xX4xX6xX136xX3xX1xX27exX23xX3xX23xXdcxX47xX3xXexX41xX42xX38xX4xXf6xX3xXcxX4c9xXdxX3xX6axX65xX148xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX33xX23xX22xX3xXexX4c9xX136xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX1xXdxX13exX65xX3xX23xXdxX4dxX23xX91xX3xX23xX1xXdxX3xX32xd91cxX23xX22xX3xXexX136xXbdxX23xX3xX16fxX65xX541xX4xX3xX23xXdcxX47xX3xXf1xXd9xX2xXecxX91xX3xX10xX47xX3xX82xX136xXbdxX23xX22xX3xX53xXdcxX23xX3x1065fxX4dxX23xX91xX3xX5xX38xXbxX3xX2xX2xX348xX2xX3xX1cxX65xX340xXexX3xX7xX35fxX4xX3xX32xX4c9xXexX3xX22xXdxX135xXdxX3xX23xX1xX284xX3xX37xX38xXdxX3xX22xXdxX135xXdxX3xXbxX1xX33xXbxX24xX3xXaxX114xX33xX15xX3xX1x112b2xXexX3xX1exX3xXd0xX1xb346xX3xXd0xX1xX357xX3xX32xX148xX4xX3xXexX41xX136xX23xX22xX3xXbxX1xX50exX23xX22xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXbdxX23xX1xX3xX1xX107xX6xX3xX1xX15cxX4xXaxX3xX4xX107xX3xXexX357xX23xX1xX3xX2exX23xX22xX3xX85xfcccxX23xX22xX3xX4xX6xX136xX91xX3xX32xX42xX320xX4xX3xX23xX1xXdxX5a2xX65xX3xX23xX22xX42xX43xXdxX3xX16fxX65xX6xX23xX3xXexXb7xX47xXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX41xX2axXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX85xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c8xX2xXd9xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxXf6xX147xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf6xX37xX23xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xX1c8xX73xXebxXf1xX85xX1b9xX2xXf1xX2xXebxX1c8xX8dxXexX1c8xXebxXecxX1b9xX5xXecxX1exXdxX47xX22xX1exXebxX201xXebxX1bbxXf6xX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX517xX4c9xXdxX3xX85xXdxXd5xX23xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX41xX42xX43xX23xX22xX3xXcxX82xX9cxXcxX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX3xXbxX1xX33xXexX3xX147xXdxX5c8xX65xX3xXexX4c9xXdxX3xX147xX65xXc6xXdxX3xX5xX55xX0xX10xX47xX2cxXf6xX0xX73xX10xX47xX2cxX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX114xX33xXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX3xXexX41xX136xX23xX22xX3xX8dxXd9xX3xX23xXdcxX47xX3xX16fxX65xX6xX3xX32xX4c4xX3xXexX41xee34xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xX37xX42xX43xX23xX3xX42xX27exX47xX3xX23xX1xX514xX23xX22xX3xXexXbdxXdxX3xX23xXdcxX23xX22xX3xX37xXbdxX3xX147xX90axXdxX3xX32xX35fxXbxX3xX23xX1xXb7xX23xX3xX4xX33xX4xX1xX3xX4xX1xX65x11ae2xX23xX3xX47xXf9xX4xX3xX4xX1xX136xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX13exX3xX1xXd5xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xXf6xX3xXcxX41xX4dxX23xX3xX2xX8dxX3xX23xX22xX1xX284xX23xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX32xX4c4xX3xXexX41xX42xXbb5xX23xX22xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xXexX297xX3xX47xX33xXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX23xXbdxX15xXf6xX3xX63xX1xXdxX5a2xX65xX3xX4xXf9xX65xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX32xX4c4xX3xX4xX107xX3xX1xX15cxX4xX3xX37xX10exX3xXexXdxX13exX23xX3xX7xfe75xX91xX3xXexX1xX4c9xX4xX3xX7xXc6dxX3xX32xX4c4xX3xX37xXbdxX3xX32xX6xX23xX22xX3xX22xXdxX514xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX42xX27exX23xX22xX3xX37xX10exX3xX4xX6xX136xX3xXexX41xX136xX23xX22xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX27exX3xX16fxX65xX6xX23xX3xX517xX135xX23xX22xX3xX37xXbdxX3xX23xX1xXbdxX3xX23xX42xX38xX4xX91xX3xX23xX1xXdxX5a2xX65xX3xX4xXf9xX65xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX32xX4c4xX3xXexX41xXbb5xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xXd0xXc6dxX3xX7xX42xX91xX3xX147xX33xX4xX3xX7xXc6dxX91xX3xX85xX136xX6xX23xX1xX3xX23xX1xXb7xX23xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xX32xX4c9xXexXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX85xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c8xX2xXd9xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxXf6xX147xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf6xX37xX23xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xX1c8xX73xXebxXf1xX85xX1b9xX2xXf1xXf1xX1bbxXf1xX2xXexX1c8xX2xXf1xXecxX5xXebxX1exXdxX47xX22xX1exXebxXecxXd9xXd9xXf6xX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXf8xX10exXbxX3xX23xXbdxX15xX91xX3xd48bxXdxX33xX47xX3xX32xX541xX4xX3xX63xX22xXb7xX23xX3xX1xXbdxX23xX22xX3xX53xXdxX10xXexX4xX136xX47xX147xX6xX23xXd0xX3xX1exX3xX6axX1xXdxX3xX23xX1xX33xX23xX1xX3xX113xX35fxX4xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3x11b6exXb7xX47xX3xX6axX42xX43xX23xX22xX3xXexX41xX6xX136xX3xX1xX648xX3xXexX41xX320xX3xX8dxXd9xXd9xX3xXexX41xXdxXd5xX65xX3xX32xX90axX23xX22xX3xX4xX1xX136xX3xX117xX65xXc6dxX3xd2bcxX1xX65xX15xX13exX23xX3xX1xX15cxX4xX3xX23xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX9cxX1xX33xXexX3xX147xXdxX5c8xX65xX3xXexX4c9xXdxX3xX147xX65xXc6xXdxX3xX5xX55xX91xX3xX6axX1xX10bxX3xXexX10exX4xX1xX3xX50xX113xX114xXcxXcxX117xX3xXexX11axX23xX1xX3xX82xXbdxX3xX53xXdcxX23xX3xX82xX126xX23xX22xX3xX4xX1xX968xX4xX3xX47xX297xX23xX22xX3xX23xX1xX514xX23xX22xX3xXd0xX13exXexX3xX16fxX65xX135xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX13exX3xX1xXd5xX3xX23xX1xXbdxX3xX22xXdxX33xX136xX91xX3xX4xX33xX23xX3xX147xX148xX3xX16fxX65xX135xX23xX3xX5xb597xX91xX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX13exX3xX1xXd5xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXcxX41xX42xX43xX23xX22xX3xXcxX82xX9cxXcxX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX3xX32xX4c9xXexX3xX32xX42xX320xX4xX3xXexX41xX136xX23xX22xX3xX7xX65xX541xXexX3xX8dxXd9xX3xX23xXdcxX47xX3xX1cxXb7xX15xX3xX85xXf9xX23xX22xX3xX37xXbdxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX41xXdxX5c8xX23xXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX85xXexX1xX24xX3xX1b9xX2xX1bbxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1c8xX2xXd9xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX73xX73xXdxXf6xX147xX6xX136xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf6xX37xX23xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xX1c8xX73xXebxXf1xX85xX1b9xX2xXf1xXf1xX8dxX1c8xX1bbxXexXebxX1b9xX5xX201xX1exXdxX47xX22xX1exXebxX201xXecxXd9xXf6xX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6xXbxXexXdxX136xX23xXaxX2cxX6axX1xX10bxX3xXexX10exX4xX1xX3xX50xX113xX114xXcxXcxX117xX3xXexX11axX23xX1xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX22xX96fxXdxX3xX5xX43xXdxX3xX4xX1xX968xX4xX3xX47xX297xX23xX22xX3xX23xX90axX23xX22xX3xX23xX1xXdxXd5xXexX3xX23xX1xX340xXexX3xX32xX13exX23xX3xX37xX38xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX1xX13exX3xX1xXd5xX3xXexX1x10f47xX15xX3xX37xXbdxX3xXexX41xX50exX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xXcxX82xX9cxXcxX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX6axX1xX10bxX3xXexX10exX4xX1xX3xX50xX113xX114xXcxXcxX117xX3xXexX11axX23xX1xX3xXd0xX1xX892xX23xX22xX3xX32xX10exX23xX1xX91xX3xX1xX50exX6xX3xX4xX126xX23xX22xX3xX1cxX65xX3xXexX1xX13exX3xX1xX148xXdxX3xX23xX1xXe6xXbxX3xX37xXbdxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX41xXdxX5c8xX23xX3xX4xX10bxX6xX3xX32xX340xXexX3xX23xX42xX38xX4xX91xX3xX4xX33xX23xX3xX147xX148xX91xX3xX22xXdxX33xX136xX3xX37xXdxX4dxX23xX3xX37xXbdxX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX4xX110exX23xX3xX16fxX65xX15xX13exXexX3xXexXb7xX47xX3xXexX1xXdxX3xX32xX65xX6xX3xX85xX4c9xX15xX3xXexX541xXexX91xX3xX1xX15cxX4xX3xXexX541xXexX91xX3xX5xX6xX136xX3xX32xX148xX23xX22xX3xX7xX33xX23xX22xX3xXexX4c9xX136xX91xX3xXbxX1xX340xX23xX3xX32xX340xX65xX3xX1cxXb7xX15xX3xX85xXf9xX23xX22xX3xX23xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX23xX22xXbdxX15xX3xX4xXbdxX23xX22xX3xX37xX514xX23xX22xX3xX47xX4c9xX23xX1xX2axX0xX73xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX136xX85xX15xX3xXbxX6axX10xX23xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX210xX65xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX6axX1xX968xX3xXexX41xX15cxX23xX22xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxXd5xX23xX3xXexX1xX35fxX23xX22xX3xX5xX320xXdxX3xX63xX22xX1xX10exX3xX16fxX65xX15xX13exXexX3xXf1xXebxX3xX4xX10bxX6xX3xX113xX6xX23xX3xX6axX1xX340xXbxX3xX1xXbdxX23xX1xX3xXcxX41xX65xX23xX22xX3xX42xX27exX23xX22xX3xX37xX5a2xX3xX32xXc6xXdxX3xX47xX38xXdxX3xX4xXdcxX23xX3xX147xX135xX23xX91xX3xXexX136xXbdxX23xX3xX85xXdxXd5xX23xX3xX22xXdxX33xX136xX3xX85xX9a5xX4xX3xX37xXbdxX3xX32xXbdxX136xX3xXexX4c9xX136xX2axX3xXexX41xXbb5xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xX32xX10exX6xX3xX4xX1xX11axX3xX22xXdxX33xX136xX3xX85xX9a5xX4xX3xXexXdxX23xX3xX4xXe6xX15xX3xXexX41xX136xX23xX22xX3xX23xX1xXb7xX23xX3xX85xXb7xX23xX91xX3xX1cxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX37xX10exX3xXexX1xX13exX3xX4xX10bxX6xX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX37xXdxX23xX1xX3xX85xXf9xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX85xX6xX23xX1xX3xX23xX1xXb7xX23xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX91xX3xX23xX22xX42xX43xXdxX3xX4xX136xX23xX3xX42xX65xX3xXexX968xX3xX4xX10bxX6xX3xX16fxX65xX4dxX3xX1xX42xX27exX23xX22xX3xX63xX22xX1xXdxX3xX2dxX65xXb7xX23xX3xXaxX32xX10exX6xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX23xX1xXb7xX23xX3xXd0xXdxXd5xXexXaxXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xX85xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX85xX41xX10xX5xX6xXexX10xX85xXaxX2cxX0xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX16fxX65xX6xX23xX24xX0xX73xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxX0xX65xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX65xX47xX147xX1exX6xX23xX85xX1exX7xX6xXbxX136xXaxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX114xX4c4xXdxX3xX47xX4c4xXdxX3xX41xX4c9xX23xX22xX3xX85xX6xX23xX1xX3xX4xX126xX23xX22xX3xX7xX3dxX23xX22xX3xX23xX968xXdxXaxX3xX1xX41xX10xX28xX9xXaxX73xX23xX65xXdxX1exX1xX136xX23xX22xX1exX7xX136xX23xX22xX1exX5xX6xX73xX47xX6xXdxX1exX47xX6xXdxX1exX41xX6xX23xX22xX1exX85xX6xX23xX1xX1exX4xX65xX23xX22xX1exX7xX136xX23xX22xX1exX23xX65xXdxX73xX2xX1b9xX8dxX2xX8dxX201xXf6xX1xXexX47xXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX73xX47xX10xX85xXdxX6xX73xX2xXf1xXd9xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xXf1xX73xX1b9xXebxX85xX1b9xXf1xX8dxXd9xX1c8xX1c8xX2xXexXf1xX1b9xXf1xX1b9xX5xX8dxX1exX85xX10xX23xX1exXexX1xX136xXf6xX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xX6xX2cxX0xX85xXdxX37xX2cxX0xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX114xX4c4xXdxX3xX47xX4c4xXdxX3xX41xX4c9xX23xX22xX3xX85xX6xX23xX1xX3xX4xX126xX23xX22xX3xX7xX3dxX23xX22xX3xX23xX968xXdxXaxX3xX1xX41xX10xX28xX9xXaxX73xX23xX65xXdxX1exX1xX136xX23xX22xX1exX7xX136xX23xX22xX1exX5xX6xX73xX47xX6xXdxX1exX47xX6xXdxX1exX41xX6xX23xX22xX1exX85xX6xX23xX1xX1exX4xX65xX23xX22xX1exX7xX136xX23xX22xX1exX23xX65xXdxX73xX2xX1b9xX8dxX2xX8dxX201xXf6xX1xXexX47xXaxX2cxX114xX4c4xXdxX3xX47xX4c4xXdxX3xX41xX4c9xX23xX22xX3xX85xX6xX23xX1xX3xX4xX126xX23xX22xX3xX7xX3dxX23xX22xX3xX23xX968xXdxX0xX73xX6xX2cxX0xX73xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX2cxXcxX41xXbb5xX3xX5xX4c9xXdxX3xX5xXbdxX23xX22xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXafxX23xX6xX15xX3xX5xXbdxX3xX1cxX4c4xX3xX2dxX65xXb7xX23xX3xXe28xXdxX6xX23xX22xX91xX3xX63xX22xX1xXdxX3xX2dxX65xXb7xX23xXc3xX3xX1exX3xX16fxX65xX4dxX3xX1xX42xX27exX23xX22xX3xX4xX10bxX6xX3xXcxX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exX91xX3xXexX3dxXdxX3xX5xX4c9xXdxX3xX4xXbdxX23xX22xX3xX147xX90axXdxX3xX1xX90axXdxX3xX23xX1xX38xX3xX3dxX23xX22xX91xX3xX47xX148xXexX3xX23xX1xXb7xX23xX3xX37xXe6xXexX3xXd0xXdxXd5xXexX3xX1cxX65xX340xXexX3xX4xX10bxX6xX3xX5xX10exX4xX1xX3xX7xX96fxX3xX53xXdxXd5xXexX3xX63xX6xX47xX3xX32xX42xX320xX4xX3xX23xX1xXb7xX23xX3xX85xXb7xX23xX3xXexX3dxX23xX3xXexX1xX43xXf6xX3x10336xX23xX22xX91xX3xX85xab08xX65xX3xX32xX4c4xX3xXexX1xXbdxX23xX1xX3xX23xX22xX42xX43xXdxX3xXexX1xXdxX4dxX23xX3xX4xXc6xX3xXexX297xX3xX2xX1b9xXd9xX3xX23xXdcxX47xX3xXexX41xX42xX38xX4xX3xX23xX1xX42xX23xX22xX3xX37xX16aexX23xX3xX32xX42xX320xX4xX3xX23xX1xX38xX3xX32xX13exX23xX3xX37xX38xXdxX3xXexXbdxXdxX3xXexX1xX27exX3xX37xXdcxX23xX91xX3xX16fxX65xXb7xX23xX3xX7xXf9xX91xX3xXexX1xX10bxX15xX3xX5xX320xXdxX91xX3xX37xX38xXdxX3xX5xX50exX23xX22xX3xXexX1xX42xX27exX23xX22xX3xX85xXb7xX23xX91xX3xX15xX4dxX65xX3xX23xX42xX38xX4xX3xX37xXbdxX3xX5xX541xXdxX3xX7xX541xX23xX22xX3xXexX1xX892xX23xX22xX3xX23xX22xX6xX15xX91xX3xXd0xX1xX135xX23xX22xX3xXd0xX1xX33xXdxXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xX73xX85xXdxX37xX2cxX0xX73xX5xXdxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX23xX1xXe6xX23xX3xX1c8xX3xX22xXdxX135xXdxX3xXexX1xX42xXbb5xX23xX22xX3xX6axX65xX148xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX33xX23xX22xX3xXexX4c9xX136xX3xXcxXcxX63xX1exX63xX517xX3xXexX136xXbdxX23xX3xX16fxX65xX541xX4xXaxX3xX1xX41xX10xX28xX9xXaxX73xXd0xX1xX136xX6xX1exX1xX136xX4xX73xX1xX136xX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX1c8xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXexX1xX65xX136xX23xX22xX1exX4xX65xX136xX4xX1exXexX1xXdxX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX6xX136xX1exXexXexX23xX1exX23xX85xX1exXexX136xX6xX23xX1exX16fxX65xX136xX4xX73xX2xX1b9xX8dxXd9xXd9xX2xXf6xX1xXexX47xXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX73xX47xX10xX85xXdxX6xX73xX2xXf1xXd9xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX1c8xX8dxX73xX2xXd9xX1b9xX85xX8dxXd9xXebxXd9xXebxXf1xXf1xXexX201xX8dxX1c8xXecxX5xX1b9xX1exX6xX23xX1xX1exX2xX1exX85xX136xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xXf6xX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xX6xX2cxX0xX85xXdxX37xX2cxX0xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX23xX1xXe6xX23xX3xX1c8xX3xX22xXdxX135xXdxX3xXexX1xX42xXbb5xX23xX22xX3xX6axX65xX148xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX33xX23xX22xX3xXexX4c9xX136xX3xXcxXcxX63xX1exX63xX517xX3xXexX136xXbdxX23xX3xX16fxX65xX541xX4xXaxX3xX1xX41xX10xX28xX9xXaxX73xXd0xX1xX136xX6xX1exX1xX136xX4xX73xX1xX136xX4xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX1c8xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXexX1xX65xX136xX23xX22xX1exX4xX65xX136xX4xX1exXexX1xXdxX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX6xX136xX1exXexXexX23xX1exX23xX85xX1exXexX136xX6xX23xX1exX16fxX65xX136xX4xX73xX2xX1b9xX8dxXd9xXd9xX2xXf6xX1xXexX47xXaxX2cxX82xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX23xX1xXe6xX23xX3xX1c8xX3xX22xXdxX135xXdxX3xXexX1xX42xXbb5xX23xX22xX3xX6axX65xX148xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX33xX23xX22xX3xXexX4c9xX136xX3xXcxXcxX63xX1exX63xX517xX3xXexX136xXbdxX23xX3xX16fxX65xX541xX4xX0xX73xX6xX2cxX0xX73xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX2cxXcxX4c9xXdxX3xX5xX55xX3xXexXc6xX23xX22xX3xXd0xX13exXexX3xX37xXbdxX3xXexX41xX6xX136xX3xX22xXdxX135xXdxX3xX6axX65xX148xX4xX3xXexX1xXdxX3xX88xX33xX23xX22xX3xXexX4c9xX136xX3xX85xXbdxX23xX1xX3xX4xX1xX136xX3xXexX1xX6xX23xX1xX91xX3xXexX1xXdxX13exX65xX3xX23xXdxX4dxX23xX91xX3xX23xX1xXdxX3xX32xX90axX23xX22xX3xXexX136xXbdxX23xX3xX16fxX65xX541xX4xX3xX5xX110exX23xX3xXexX1xX2exX3xX2xX1c8xX3xX23xXdcxX47xX3xXf1xXd9xX2xXecxX3xX85xXdxX55xX23xX3xX41xX6xX3xXexX541xXdxX3xXf1xX8dxX73xX2xXd9xX91xX3xXexX4c9xXdxX3xX82xXbdxX3xX63xX148xXdxX91xX3xX32xX136xXbdxX23xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX32xX4c4xX3xX23xX1xXe6xX23xX3xX1c8xX3xX22xXdxX135xXdxX3xXexX1xX42xXbb5xX23xX22xX3xX37xXbdxX3xX47xX148xXexX3xX147x11c63xX23xX22xX3xXd0xX1xX10xX23xX3xXexXe6xXbxX3xXexX1xX5c8xXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xX73xX85xXdxX37xX2cxX0xX73xX5xXdxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe66xX4c4xX23xX1xX3xX32xX4c9xX136xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX85xXf9xX3xX5xX55xX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX135xX23xX22xX3xX23xXdcxX47xX3xX1xX15cxX4xX3xXf1xXd9xX2xXecxX1exXf1xXd9xX2xXebxX3xXexX4c9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xXaxX3xX1xX41xX10xX28xX9xXaxX73xX22xXdxX6xX136xX1exX85xX65xX4xX73xX5xX6xX23xX1xX1exX85xX6xX136xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX85xX65xX1exX5xX10xX1exXd0xX1xX6xXdxX1exX22xXdxX6xX23xX22xX1exX23xX6xX47xX1exX1xX136xX4xX1exXf1xXd9xX2xXecxX1exXf1xXd9xX2xXebxX1exXexX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exXexX41xX65xX136xX23xX22xX73xX2xX1b9xXd9xX1bbxXf1xXebxXf6xX1xXexX47xXaxX2cxX0xXdxX47xX22xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX73xX47xX10xX85xXdxX6xX73xX2xXf1xXd9xX73xX23xX10xX1b2xX7xX73xX2xXecxX8dxX1b9xX73xX2xXd9xX1bbxX85xX8dxXd9xXebxXf1xXf1xXf1xX1b9xXexX201xX1b9xX8dxX5xXd9xX1exXd0xX1xX6xXdxX1exX22xXdxX6xX23xX22xX1exX2xXf6xX210xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX23xX22xX3dxXdxX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX47xX6xX23xX22xX3xXexX4dxX23xX3xX50xX15xX3xX53xXdxX55xX23xX3xXexX42xX38xX23xX22xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX63xX22xX65xX15xX55xX23xX3xX6axX3dxX23xX22xX3xXcxX41xX2exXaxX3xX73xX2cxX0xX73xX6xX2cxX0xX85xXdxX37xX2cxX0xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe66xX4c4xX23xX1xX3xX32xX4c9xX136xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX85xXf9xX3xX5xX55xX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX135xX23xX22xX3xX23xXdcxX47xX3xX1xX15cxX4xX3xXf1xXd9xX2xXecxX1exXf1xXd9xX2xXebxX3xXexX4c9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xXaxX3xX1xX41xX10xX28xX9xXaxX73xX22xXdxX6xX136xX1exX85xX65xX4xX73xX5xX6xX23xX1xX1exX85xX6xX136xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX85xX65xX1exX5xX10xX1exXd0xX1xX6xXdxX1exX22xXdxX6xX23xX22xX1exX23xX6xX47xX1exX1xX136xX4xX1exXf1xXd9xX2xXecxX1exXf1xXd9xX2xXebxX1exXexX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exXexX41xX65xX136xX23xX22xX73xX2xX1b9xXd9xX1bbxXf1xXebxXf6xX1xXexX47xXaxX2cxXe66xX4c4xX23xX1xX3xX32xX4c9xX136xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xX85xXf9xX3xX5xX55xX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX135xX23xX22xX3xX23xXdcxX47xX3xX1xX15cxX4xX3xXf1xXd9xX2xXecxX1exXf1xXd9xX2xXebxX3xXexX4c9xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX0xX73xX6xX2cxX0xX73xX7xXexX41xX136xX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX85xXaxX2cxX517xX968xX23xX22xX3xX201xX1xX3xX7xX33xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXafxX1bbxX73xXebxXc3xX91xX3xX1xX27exX23xX3xX8dxX8dxXd9xX3xX23xX22xXbdxX23xX3xX4xX33xX23xX3xX147xX148xX3xX22xXdxX33xX136xX3xX37xXdxX4dxX23xX91xX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX4c9xXdxX3xX1xX27exX23xX3xX201xXd9xXd9xX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX1xX15cxX4xX3xXexX41xX4dxX23xX3xX32xX10exX6xX3xX147xXbdxX23xX3xX82xXbdxX3xXcxXc0xX23xX1xX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX135xX23xX22xX3xX23xXdcxX47xX3xX1xX15cxX4xX3xX47xX38xXdxX3xXf1xXd9xX2xXecxX3xX1exX3xXf1xXd9xX2xXebxXf6xX3xX6axX33xX4xX3xX32xX90axX23xX22xX3xX4xX1xX357xX3xX5xX4c4xX23xX1xX3xX32xX4c9xX136xX3xXexX11axX23xX1xX3xX4xX126xX23xX22xX3xX4xX1xX65xX23xX22xX3xX37xX65xXdxX3xX5xX55xX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX135xX23xX22xX3xX37xX38xXdxX3xX22xXdxX33xX136xX3xX37xXdxX4dxX23xX3xX37xXbdxX3xX1xX15cxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX4c9xXdxX3xX47xX148xXexX3xX7xX541xX3xXexX41xX42xX43xX23xX22xX3xX1xX15cxX4xXf6xX0xX73xXbxX2cxX0xX73xX85xXdxX37xX2cxX0xX73xX5xXdxX2cxX0xX73xX65xX5xX2cxX0xX85xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX41xXaxX2cxX0xX73xX85xXdxX37xX2cxX0xX73xX85xXdxX37xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX65xXexX1xX136xX41xXaxX2cxX82xX136xXbdxXdxX3xX63xX6xX47xX0xX73xXbxX2c
Hoài Nam