Phối hợp xử lý tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án ở TX Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Năm 2020, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB đối với 69 dự án, trong đó có 60 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 và 9 dự án mới.
b47cx11925x132c8x1193fx14165xfef5x12fd3xd6b2x1346fxX7x143d8x11decx12855x1087cxcf75xd1d9xX5x108e6xXax13a77x12563xX1x11ff8xXdxX3xX1x11284xXbxX3xd7c4x10b12xX3xX5xf8c0xX3xXexeb30xd4cdxX3xb59axfd2bxX24x131dcxcdc1xX3xX26x12de9x12aabxX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxfee8xX24xX3xX26x10b94xX3xX29xXdxbef8xXdxX3xXbxX1x101bbxX24xX29xX3x13dd9x10e96xXexX3x13496xb621xX24xX29xX3xX4xe00dxX4xX3x10e53xcfb1xX3xX53xX24xX3x14328xX3xXcx10391xX3x10af3x10e3dxX3x105ddxX24xX1xX0x1397cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10645xX10xX6xX56xXaxX12xc009xd31axX49xX3xe0bax120c2xX81xX82xX2axX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3x114d6xX77xd282xX3xXcxef49xX24xX1xdf22xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdx10070xX24xX3xX4dxX23xXdxX3xXexX1xbe4fx11356xX24xX29xX2axX3xX1x11da5xX3xXexfce9xX19xX3xXexX53xXdxX3xX26x10ff2xX24xX1xX3xX4xXabxX2axX3xd655xX13x13dffx12372xX3xX26xX15xXdxX3xd627xd05fxXdxX3x11efcxf66exX3xX56xX57xX3xX53xX24xX2axX3xXexXb5xbf8bxX24xX29xX3xX26xX45xX3xX4xX45xX3xXd2xX82xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX4xX1x11cb1xX2ex117d9xX24xX3xXexXdxX38xXbxX3xXex11a13xX3xX24xX7exX49xX3xX81xX82xX2xXd3xX3xXcexX93xX3xXd3xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX49xXcfxXdx134aexX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexbb91xX6xX5xXdxX29xX24xd7e9xX3xe99bxXf3xX7xXexXdx13976xX2exc75cxXaxX12x14574xX53xX24xX29xX3xX24xX6xX2exX3xX91xXd3xX68xXd2xX99xX2axX3xX13xX1xX45xX3x112aaxX1x10ce0xX3xXexXbdxX4xX1xX3xfa6fxXc8xX7dx13fcbxX3xXexcef4xX24xX1xX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2ex12f87xX24xX3xX77xX23xX24xX29xX3x10f03xX96xX24xX1xX3xX4xe39fxX24xX29xX3xX26xXdexX93xX24xX3xX4x116b8xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xX26xXdxX3x122eexXdxXf5xX49xX3xXexXb5xX6xX3xXexX1xX57xX4xX3xXexX38xX3xXcexX93xX3xX4xX45xX3xX4dxXf3xfd5cxXdxX3xX5xX93xX49xX3xXcexXdxXa2xX4xX3xXcexXcfxXdxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXcex12186xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX91xXc5xX13xXc7xXc8xX99xX3xX49xX3cxXexX3xX7xX15xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX27xX24xX29xX3xX26xXdxXf5xX49xX3xXexXb5x13cd8xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xX3xX56xXexX1xXf3xX49xX4dxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXax10dd3xXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2x13953xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xca2bxX68xX2xX2a0x13ba0xX56xX81xX2xX81xX2xXd3xX81xX2xXexX2xX82xX2a0xX81xX5xX81xX138xX2xX81xX81xX56xX81xX2xX82xX2x10983xX82xX2a4xXexX2a0xX2a0xX2a4xX2bdxX82xX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX12xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2exX17dxX24xX3xX77xX23xX24xX29xX3xX185xX96xX24xX1xX3xX4xX18bxX24xX29xX3xX5x11b05xX24xX1xX3xX26xfebexXdexX3xX4xX53xX4xX3xX7xX5cxX2axX3xX24xX29xX93xX24xX1xX2axX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxc6aaxX24xX29xX3xX5xXdxX214xX24xX3xe5d7xXf3xX6xX24xX3xX1a0xXdxXf5xX49xX3xXexXb5xX6xX3xXexX1xX57xX4xX3xXexX38xX3xX49xX3cxXexX3xX7xX15xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xX7dxX7exX49xX3xX81xX82xX81xX82xX2axX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXa2xX24xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xX4dxX23xXdxX3xXexX1xXabxXacxX24xX29xX2axX3xX1xXb2xX3xXexXb5xX19xX3xXexX53xXdxX3xX26xXbdxX24xX1xX3xX4xXabxX2axX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX26xX15xXdxX3xXcexXcfxXdxX3xXd2xXd3xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX91xXexXb5xXdexX24xX29xX3xX26xX45xX3xX4xX45xX3xXd2xX82xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX4xX1xXf3xX2exXf5xX24xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexXfexX3xX24xX7exX49xX3xX81xX82xX2xXd3xX3xXcexX93xX3xXd3xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX49xXcfxXdxX99xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xXcxX1b9xX24xX29xX3xX56xXdxXa2xX24xX3xXex13cefxX4xX1xX3xXbxX1xX40xXdxX3xXexX1xXf3xX3xX1xX23xXdxX3xX5xX93xX3xXd2xX2bdxX2bdxX3xX1xX6xX3xX26xe790xXexX2axX3xX4xX45xX3xe5b2xX117xXd3xX2xX2a0xX3xX5xXabxX19xXexX3xX1xX3cxX3xX4dxXbdxX3xX40xX24xX1xX3xX1xXabxX5cxX24xX29xX2axX3xXd3xX82xX2a0xX3xX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX56xXdxX3xX56xXacxXdxX2axX3xX2bdxX81xX268xX3xX1xX3cxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX4xX4c9xXbxX3xX26xX4c9xXexX3xXexX53xXdxX3xX26xXbdxX24xX1xX3xX4xXabxX2axX3xX24xX29xXdexX93xXdxX3xXb5xX6xX3xX4x1300exX24xX3xX4xX45xX3xXd2xX117xX2xX2xX81xX3xX24xX29xX195xXdxX3xX49xX3cxX3xXbxX1xX40xXdxX3xX4xX4c9xXexX3xX4dxX15xX4xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xX77xXdxXa2xX24xX3xXexX37exXdxX2axX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xX26xX379xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xX4dxX93xX24xX3xX29xXdxX6xXdexX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX7xX37exX4xX1xX3xX4xX1xXdexX3xX4d0xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX2axX3xX4dxX93xX24xX3xX29xXdxX6xXdexX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX49xX3cxXexX3xXbxX1x111c0xX24xX3xX4xX1xXdexX3xX2a0xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX117xX3xX15exX45xX3xX2xX2a0xXd3xX3xX1xX37exX24xX29xX3xX49x12146xX4xX3xX4xX160xX6xX3xX2xX2xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX3xX4xX5bfxX24xX3xX3a0xXf3xX2exX38xXexX3xXexXdexX53xX24xX3xXcexXcfxXdxX3xX7xX15xX3xXexXdxX1d4xX24xX3xXd2xX2a4xX2xX2axXd3xX3xXexc26fxX3xX26xX23xX24xX29xX2axX3xX26xX38xX24xX3xX24xX6xX2exX2axX3xX26xX379xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xX1xX23xX3xX7xX397xX3xX3a0xXf3xX2exX38xXexX3xXexXdexX53xX24xX3xX26xXabxX19xX4xX3xXd2xX3xX1xX37exX24xX29xX3xX49xX5dcxX4xX3xX4xX160xX6xX3xXd2xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXcexXcfxXdxX3xX7xX15xX3xXexXdxX1d4xX24xX3xXd2xXd2xX2axX81xX3xXexX617xX3xX26xX23xX24xX29xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25fxXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2xX268xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xX2a0xX68xX2xX2a0xX2a4xX56xX81xX2xX81xX81xX82xX2a0xX2a4xXexX2a0xX81xXd3xX268xX5xX82xX138xX2xX81xX81xX56xX81xX2xX82xX2xX2bdxX2a0xXd2xXexX81xX2a4xX81xX4d0xX82xX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX12xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2exX17dxX24xX3xX77xX23xX24xX29xX3xX185xX96xX24xX1xX3xXcexX93xX3xX26xXdexX93xX24xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xX1a0xXdxXf5xX49xX3xXexXb5xX6xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX7dxX1xX93xX3xX49xX53xX2exX3xX7dxX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xeb43x11dd2xX24xX29xX3xd1a0xX24xX29xX3x12e99xX80axX117xX117xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX138xX6xX5xXdxX29xX24xX13exX3xX140xXf3xX7xXexXdxX145xX2exX147xXaxX12xXcxXb5xXdexX24xX29xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX27xX24xX29xX3xX26xXdxXf5xX49xX2axX3xXcexX1d4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX26xXabxXacxX24xX29xX3xX56x10a61xX2exX3xX2a4xX82xX82xX3xX1a0xX801xX3xX24xX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3x12d01xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xbc39xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xXcexX93xX3xX7xX883xX24xX3xXbxX1xX883xX24xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX2a4xX82xX82xX3xX1a0xX801xX3xXcxXb5xXf3xX24xX29xX3xXexX883xX49xX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX5xX57xX4xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xX91xXexXb5xXdxXf5xX24xX3xX1a0xX1xX6xXdxX3xXexXfexX3xXexX1xX53xX24xX29xX3xX2a0xX68xX81xX82xX2xXd3xX99xX2axX3xX26xX38xX24xX3xX24xX6xX2exX3xX26xX379xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xX1a0xXdxXf5xX49xX3xX1a0xX214xX3xX49xX45xX24xX29xX3xX4xX3cxXexX2axX3xX1xXdxXa2xX24xX3xX26xX6xX24xX29xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX5dcxX4xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXa2xX24xX3xX4xX53xX4xX3xX24xX3cxXdxX3xX56xXf3xX24xX29xX3xX4xX52bxX24xX3xX5xX37exXdxX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25fxXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2xX268xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xX2a0xX68xX2xX2a0xX2a4xX56xX81xX2xX81xX81xX2xX2a4xX82xXexX4d0xX2a0xX2bdxX2bdxX5xX2a0xX138xX2xX81xX81xX56xX81xX2xX82xX2xX2bdxX2a4xX2xXexXd3xX2a0xX4d0xX4d0xX2a4xX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX12xX117xX117xX117xX3xXcexX93xX3xX24xX29xX1xX10xX3xX4dxX53xXdexX3xX4xX53xXdexX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX4xX195xX24xX29xX3xX24xX29xX1xXdxXa2xXbxX3xXbxX1xX5dcxX3xXexXb5xX19xX2axX3xX26xXabxXacxX24xX29xX3xXexXb5xX5dcxX4xX3xX24xX29xX6xX24xX29xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX26xX195xX3xXexX1xXbdxX3xXexXb5xXf3xX24xX29xX3xXexX883xX49xX3xX8a4xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX26xX195xX3xXexX1xXbdxX3xX61xX62xX3xX7dxXdxX24xX1xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xX16axX57xX3xX53xX24xX3xX7dxX1xX93xX3xX49xX53xX2exX3xX7dxX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xX80axX80axX3xX4xX45xX3xXexX1b9xX24xX29xX3xX56xXdxXa2xX24xX3xXexX4adxX4xX1xX3xXexX1xXf3xX3xX1xX23xXdxX3xX2xX268xXd3xX2axX2a0xX2bdxX3xX1xX6xX117xX3xX77xXdxXa2xX24xX2axX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX26xX379xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xX1a0xXdxXf5xX49xX3xX1a0xX214xX3xXd2xX2xX82xX68xXd2xX2xX82xX3xX1xX3cxX3xXexX37exXdxX3xX1a0xX1xXf3xX3xXcexX57xX4xX3xX24xX1xX93xX3xX49xX53xX2exX3xX4xX1xX4adxX24xX1xX2axX3xXbxX1xX4c9xX24xX3xX26xX4c9xXf3xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXbxX1xX214xX3xX56xXf3xX2exXa2xXexX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX53xX24xX3xX4dxX23xXdxX3xXexX1xXabxXacxX24xX29xX2axX3xX1xXb2xX3xXexXb5xX19xX2axX3xX4xX1xXdxX3xXexXb5xX40xX3xXexXdxX1d4xX24xX3xXexXb5xXdexX24xX29xX3xXexX1xX53xX24xX29xX3xXd2xX68xX81xX82xX81xX82xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xXcxX1xXacxXdxX3xX29xXdxX6xX24xX3xXexXcfxXdxX2axX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xX7x10427xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX5dcxX4xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xX26xXdexX3xXcexXc2exX3xX4dxX40xX24xX3xX26xX23xX3xX26xXbdxX6xX3xX4xX1xX4adxX24xX1xX2axX3xX1a0xXdxXf5xX49xX3xX1a0xX214xX147xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXbxX1xX214xX3xX56xXf3xX2exXa2xXexX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX53xX24xX3xX4dxX23xXdxX3xXexX1xXabxXacxX24xX29xX2axX3xX1xXb2xX3xXexXb5xX19xX2axX3xX4xX1xXdxX3xXexXb5xX40xX3xX4xX53xX4xX3xX1xX37exX24xX29xX3xX49xX5dcxX4xX3xX1a0xX1xX53xX4xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25fxXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2xX2a4xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xX2a0xX68xX2xX82xX2bdxX56xX81xX2xX81xX268xXd2xX2a0xX2a0xXexX2a4xX82xXd3xX81xX5xX268xX138xX2xX2a0xX2a4xX56xX81xX2xX81xX2xXd2xX268xX81xXexX2a4xX81xX2xXd2xX5xX2xX138xX2xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX138xX6xX5xXdxX29xX24xX13exX3xX140xXf3xX7xXexXdxX145xX2exX147xXaxX12xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2exX17dxX24xX3xX77xX23xX24xX29xX3xX185xX96xX24xX1xX3xX4xX1xX160xX3xXexXb5xb8cexX3xX4dxXf3xX1b9xXdxX3xX5xX93xX49xX3xXcexXdxXa2xX4xX3xXcexXcfxXdxX3xXexX1xXbdxX3xX1cxX379xX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXcexX1d4xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX49xX3cxXexX3xX7xX15xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX27xX24xX29xX3xX26xXdxXf5xX49xX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX138xX6xX5xXdxX29xX24xX13exX3xX140xXf3xX7xXexXdxX145xX2exX147xXaxX12xXc8xX214xX24xX3xX4xX37exX24xX1xX3xX26xX45xX2axX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXc8xX6xX24xX3xX898xXf3xX40xX24xX3xX5xX20xX3xX61xX1xXf3xX3xX1a0xXdxX24xX1xX3xXexX38xX3xXexX16dxX24xX1xX3xX5xX93xX49xX3xX4xX1xX160xX3xX26xX5bfxXf3xX3xXexXabxX13exX3xX26xXabxXacxX24xX29xX3xX3a0xXf3xX15xX4xX3xX5xX3cxX3xX2xX64xX3xX26xXdxX3xX4xX40xX24xX29xX3xX14axX397xX24xX3xX16axXabxX397xX24xX29xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX26xXdexX37exX24xX3xX81xX3xXexX37exXdxX3xXbxX1xXabxXacxX24xX29xX3xX61xX62xX3xX185xXdexX24xX29xX147xX3xX26xXabxXacxX24xX29xX3xXexXb5xX5dcxX4xX3xX24xX29xX6xX24xX29xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX26xX195xX3xXexX1xXbdxX3xX61xX62xX3xX185xXdexX24xX29xX3xX8a4xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX4xX195xX24xX29xX3xX24xX29xX1xXdxXa2xXbxX3xX26xX6xX3xX24xX29xX93xX24xX1xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX26xXdexX37exX24xX3xX81xX3xXexX37exXdxX3xXbxX1xXabxXacxX24xX29xX3xX61xX62xX3xXcxX1xXbdxX24xX1xX147xX3xX26xXabxXacxX24xX29xX3xXexXfexX3xX1a0xX1xXf3xX3xXexX53xXdxX3xX26xXbdxX24xX1xX3xX4xXabxX3xX61xX62xX3xX13xX1xXabxX397xX24xX29xX3xX26xX38xX24xX3xX7dxX1xX93xX3xX49xX53xX2exX3xX7dxX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xXcexX93xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX4xX195xX24xX29xX3xX24xX29xX1xXdxXa2xXbxX3xXbxX1xX5dcxX3xXexXb5xX19xX147xX3xX26xXabxXacxX24xX29xX3xXexXb5xX5dcxX4xX3xX24xX29xX6xX24xX29xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX26xX195xX3xXexX1xXbdxX3xXexXb5xXf3xX24xX29xX3xXexX883xX49xX3xX8a4xX3xX1a0xX1xXf3xX3xX26xX195xX3xXexX1xXbdxX3xX61xX62xX3xX7dxXdxX24xX1xX147xX3xX1xXa2xX3xXexX1xX15xX24xX29xX3xX1a0xX214xX24xX1xX3xXexX53xX4xX1xX3xX24xXabxXcfxX4xX3xXbxX1xX883xX24xX3xX5xX802xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX26xXdexX37exX24xX3xX81xX2axX2a0xX147xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX56xXdxX3xX56xXacxXdxX3xXexX1xX195xX24xX3xXcxX883xX24xX3xX13xX1xde65xX4xX3xXcxX1xX93xX24xX1xX2axX3xX1cxX379xX3xX61xX62xX3xX185xX19xXdxdb87xX3xX26xX6xX24xX29xX3xX26xXabxX19xX4xX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xXex10709xXbxX3xXexXb5xXf3xX24xX29xX3xXexXb5xXdxXf5xX24xX3xX1a0xX1xX6xXdxX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25fxXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2xX268xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xX2a0xX68xX2xX2a0xX2a4xX56xX81xX2xX81xX81xX2xX2a0xX2bdxXexX2bdxXd2xXd3xX2a4xX5xX2bdxX138xX2xX81xX81xX56xX81xX2xX82xX2xXd3xX2xX81xXexX268xX2xXd3xX2xX2bdxX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX12xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX1xXbdxX3xX1cxX379xX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2exX17dxX24xX3xXcxX1xX38xX3xX64xX24xX1xX3xX4dxX53xXdexX3xX4xX53xXdexX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xX4dxX23xXdxX3xXexX1xXabxXacxX24xX29xX2axX3xX1xXb2xX3xXexXb5xX19xX3xXexX53xXdxX3xX26xXbdxX24xX1xX3xX4xXabxX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xXcxX37exXdxX3xX4dxXf3xX1b9xXdxX3xX5xX93xX49xX3xXcexXdxXa2xX4xX2axX3xX5xX379xX24xX1xX3xX26xX37exXdexX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xX4xX802xX24xX29xX3xX4dxX53xXdexX3xX4xX53xXdexX3xX49xX3cxXexX3xX7xX15xX3xX1a0xX1xX45xX3xX1a0xX1xX7exX24xX2axX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49x13241xX4xX3xXexXb5xXdexX24xX29xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xXcexX93xX3xX26xX1d4xX3xX24xX29xX1xXbdxX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX2axX3xX4xX53xX4xX3xX7xX5cxX2axX3xX24xX29xX93xX24xX1xX3xX4xX1xX16dxX3xX26xX37exXdexX2axX3xX1xXabxXcfxX24xX29xX3xX56x13461xX24xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXa2xX24xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12x10ebbxX23xX24xX29xX3xXexX1xXacxXdxX2axX3xX4xX53xX4xX3xX26xX37exXdxX3xX4dxXdxXf5xXf3xX3xXexX10b0xXbxX3xXexXb5xXf3xX24xX29xX3xXexX1xX40xXdexX3xX5xXf3xX10b0xX24xX3xXcexX1d4xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX53xX24xX2axX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX53xXbxX3xX24xX1xX4exX49xX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xXbxX1xX5dcxX4xX3xXcexX5dcxX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25fxXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2xX268xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xX2a0xX68xX2xX2a0xX2a4xX56xX81xX2xX81xX81xX81xX81xX2a4xXexX81xX2xX2bdxX4d0xX5xX2xX138xX2xX81xX81xX56xX81xX2xX82xX81xX2bdxX2xXd2xXexX81xX268xX2xX2a4xX2a0xX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX12xXc5xXdxX53xX49xX3xX26xX15xX4xX3xX14axX5cxX3xXcxX7dxf739xXc7xXcxX3xX77xX23xX3xX77xXf3xX2exX3xXcxX1xX93xX24xX1xX3xX4dxX53xXdexX3xX4xX53xXdexX3xX49xX3cxXexX3xX7xX15xX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49xX12b7xX4xX3xXcexX93xX3xX1xXabxXcfxX24xX29xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexXb5xXdexX24xX29xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xXexX37exXdxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25fxXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2xX268xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xX2a0xX68xX2xX2a0xX2a4xX56xX81xX2xX81xX81xX81xX2a4xXd2xXexX2xX81xX81xX81xX5xXd3xX138xX2xX81xX81xX56xX81xX2xX82xX2a0xX82xX2a4xXd2xXexX2a0xX2a4xXd3xX82xX268xX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX12xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX1xXbdxX3xX1cxX379xX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2exX17dxX24xX3xX77xXdexX93xXdxX3xX14axX397xX24xX3xXexXb5xX40xX3xX5xXacxXdxX3xX49xX3cxXexX3xX7xX15xX3xX20xX3xX1a0xXdxX38xX24xX3xX4xX160xX6xX3xX4xX53xX4xX3xX26xX37exXdxX3xX4dxXdxXf5xXf3xX3xXexX37exXdxX3xX4dxXf3xX1b9xXdxX3xX5xX93xX49xX3xXcexXdxXa2xX4xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xX13xX1xX53xXexX3xX4dxXdxXf5xXf3xX3xX4xX1xX16dxX3xX26xX37exXdexX3xXexX37exXdxX3xX4dxXf3xX1b9xXdxX3xX5xX93xX49xX3xXcexXdxXa2xX4xX2axX3xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2exX17dxX24xX3xX77xX23xX24xX29xX3xX185xX96xX24xX1xX3xX4xX1xXdexX3xXb5xX4exX24xX29xX2axX3xXcexXdxXa2xX4xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXa2xX24xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xXexX37exXdxX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXexX1xXacxXdxX3xX29xXdxX6xX24xX3xX3a0xXf3xX6xX3xXcexX1302xX24xX3xX4xX1xXabxX6xX3xX26xX40xX49xX3xX4dxX40xXdexX3xX2exX214xXf3xX3xX4xX5bfxXf3xX2axX3xX24xX1xXdxX1d4xXf3xX3xX26xX5bfxXf3xX3xXcexXdxXa2xX4xX3xX26xX6xX24xX29xX3xX56xX5cxX3xX56xX6xX24xX29xX117xX3xX16axXdexX3xX26xX45xX2axX3xXexXb5xXdexX24xX29xX3xXexX1xXacxXdxX3xX29xXdxX6xX24xX3xXexXcfxXdxX3xX7xXc2exX3xX4xX52bxX24xX3xX24xX1xXdxX1d4xXf3xX3xXbxX1xX5bfxX24xX3xXcexXdxXa2xX4xX3xXcexXdxXa2xX4xX3xXbxX1xX40xXdxX3xXexX10b0xXbxX3xXexXb5xXf3xX24xX29xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exX3xXbxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15exX10xX24xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25fxXdxX56xXexX1xX13exX3xXd2xX2xX268xXbxX1cxX147xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX13exX3xX268xX2xX82xXbxX1cxX147xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX68xX68xXdxX117xX4dxX6xXdexX1xX6xXexXdxX24xX1xX117xXcexX24xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX81xX2a0xX68xX2xX2a0xX2a4xX56xX81xX2xX81xX81xX2a0xX2a0xX2xXexXd3xX2a0xXd3xX4d0xX4d0xX5xX82xX117xX140xXbxX29xbfe2xXb5xX9xX2xX2bdxX2a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX6xXbxXexXdxXdexX24xXaxX12xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX7dxX29xXf3xX2exX17dxX24xX3xX77xX23xX24xX29xX3xX185xX96xX24xX1xX3xX2exX214xXf3xX3xX4xX5bfxXf3xX3xX4xX53xX4xX3xX7xX5cxX2axX3xX24xX29xX93xX24xX1xX3xX5xXdxX214xX24xX3xX3a0xXf3xX6xX24xX3xXcexX93xXdexX3xX4xXf3xX3cxX4xX3xXexX4adxX4xX1xX3xX4xX57xX4xX3xX1xX397xX24xX2axX3xXexX1xXabxXacxX24xX29xX3xX1cxXf3xX2exX214xX24xX3xXexX1xX6xX49xX3xX29xXdxX6xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX2axX3xX26xX195xX24xX3xX26xX15xX4xX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX26xXf5xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xX24xX1xce16xX24xX29xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX2exX214xXf3xX3xX4xX5bfxXf3xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXexX10b0xXbxX3xXexXb5xXf3xX24xX29xX3xX4xX6xXdexX3xXexXb5xXdexX24xX29xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX2axX3xX26xX4axX4xX3xX4dxXdxXa2xXexX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX24xX1xX197fxX24xX29xX3xX1xX37exX24xX29xX3xX49xX5dcxX4xX2axX3xXbxX1xX5bfxX24xX3xXcexXdxXa2xX4xX3xXexX1xXf3xX3cxX4xX3xXexX1xX2dxX49xX3xX3a0xXf3xX2exX1d4xX24xX147xX3xX1a0xXbdxXbxX3xXexX1xXacxXdxX3xX4dxX53xXdexX3xX4xX53xXdexX3xX24xX1xX197fxX24xX29xX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49xX12b7xX4xX2axX3xX1a0xX1xX45xX3xX1a0xX1xX7exX24xX3xXexXb5xXdexX24xX29xX3xX3a0xXf3xX53xX3xXexXb5xXe23xX24xX1xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXa2xX24xX3xX26xXf5xX3xX4xX53xX4xX3xX7xX5cxX2axX3xX24xX29xX93xX24xX1xX3xXexX1xX6xX49xX3xX49xXabxXf3xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX53xX24xX3xX29xXdxX40xXdxX3xX3a0xXf3xX2exX38xXexX2axX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xX14axX5cxX3xXcxX7dxX14cexXc7xXcxX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX5dcxX4xX3xXexX1xX10xXdexX3xX56x12abcxXdxX2axX3xX4dxX53xX49xX3xX7xX53xXexX3xX26xXf5xX3xX1xXb2xX3xXexXb5xX19xX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXa2xX24xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX2axX3xX26xX4axX4xX3xX4dxXdxXa2xXexX3xX26xX15xXdxX3xXcexXcfxXdxX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX27xX24xX29xX3xX26xXdxXf5xX49xX3xX24xX1xXabxX13exX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX26xXabxXacxX24xX29xX3xX56xX883xX2exX3xX2a4xX82xX82xX3xX1a0xX801xX3xX24xX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xX8a4xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xXcexX93xX3xX7xX883xX24xX3xXbxX1xX883xX24xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX2a4xX82xX82xX3xX1a0xX801xX3xXcxXb5xXf3xX24xX29xX3xXexX883xX49xX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX5xX57xX4xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX147xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX7dxX1xX93xX3xX49xX53xX2exX3xX7dxX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xX80axX80axX117xX117xX117xX147xX3xX1xXabxXcfxX24xX29xX3xX56xX1302xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xXexX10b0xXbxX3xX1xX19xXbxX3xX1xX23xX3xX7xX397xX3xXbxX1xX883xX24xX3xX5xXdexX37exXdxX3xX26xX4c9xXexX3xX26xX6xXdxX117xX117xX117xX3xX7dxX29xX1xXdxX214xX24xX3xX4xb77axXf3xX2axX3xX1cxX10xX49xX3xX1cx145aaxXexX2axX3xXexX1b9xX3xX4xX1xX1c1bxX4xX3xX1xX27xX4xX3xXexX10b0xXbxX3xX1a0xXdxX24xX1xX3xX24xX29xX1xXdxXa2xX49xX3xX5cxX3xX4xX53xX4xX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX4xX45xX3xX1a0xX38xXexX3xX3a0xXf3xX40xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xXexX15xXexX147xX3xXexX1xX6xX49xX3xX49xXabxXf3xX3xX1a0xXdxXa2xX24xX3xXexXdexX93xX24xX3xXexX1b9xX3xX1xXb2xX3xXexXb5xX19xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX117xX3xX1324xX15xXdxX3xXcexXcfxXdxX3xX24xX1xX197fxX24xX29xX3xX24xX3cxXdxX3xX56xXf3xX24xX29xX3xXcexXabxX19xXexX3xXexX1xX2dxX49xX3xX3a0xXf3xX2exX1d4xX24xX2axX3xX4xX5bfxX24xX3xX7xXcfxX49xX3xXexX1b9xX24xX29xX3xX1xX19xXbxX3xX26xXf5xX3xX4dxX53xXdexX3xX4xX53xXdexX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX117xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xXdexX56xX2exXaxX12xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX4xX802xX24xX29xX3xX2exX214xXf3xX3xX4xX5bfxXf3xX3xX4xX53xX4xX3xX7xX5cxX2axX3xX24xX29xX93xX24xX1xX3xX5xXdxX214xX24xX3xX3a0xXf3xX6xX24xX3xXcexX93xXdexX3xX4xXf3xX3cxX4xX3xXexX4adxX4xX1xX3xX4xX57xX4xX3xX1xX397xX24xX2axX3xXexX1xXabxXacxX24xX29xX3xX1cxXf3xX2exX214xX24xX3xXexX1xX6xX49xX3xX29xXdxX6xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX2axX3xX26xX195xX24xX3xX26xX15xX4xX3xX26xXbdxX6xX3xXbxX1xXabxX397xX24xX29xX3xX26xXf5xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xX24xX1xX197fxX24xX29xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xXexX1xX53xXdexX3xX29xe3c8xX3xX1a0xX1xX45xX3xX1a0xX1xX7exX24xX2axX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49xX12b7xX4xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xXexXb5xX27xX24xX29xX3xX26xXdxXf5xX49xX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX117xX0xX68xXbxX12xX0xX56xXdxXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXb5xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX214xX24xX3xX3a0xXf3xX6xX24xX13exX0xX68xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xX0xXf3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX138xXexX1xXf3xX49xX4dxX138xX6xX24xX56xX138xX7xX6xXbxXdexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX1dxX3xX5xX20xX3xX56xX1c1bxXexX3xX26xXdxXf5xX49xX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49xX12b7xX4xX2axX3xX7xXcfxX49xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX1324xb542xX3xX2a4xX82xX82xX1a0xX801xX3xX24xX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xX138xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xXaxX3xX1xXb5xX10xX145xX9xXaxX68xX56xX6xXf3xX138xXexXf3xX68xX1cxXf3xX138xX5xX2exX138xX56xXf3xXexX138xX56xXdxX10xX49xX138xXcexXf3xXdexX24xX29xX138xX49xX6xX4xX138xX7xXdexX49xX138xX1xXdexX6xX24xX138xXexX1xX6xX24xX1xX138xX29xXbxX49xX4dxX138xX56xXf3xX138xX6xX24xX138xX56xe629xX138xX2a4xX82xX82xX1a0xXcexX138xX24xX1xXdxX10xXexX138xX56xXdxX10xX24xX138xX3a0xXf3xX6xX24xX29xX138xXexXb5xX6xX4xX1xX138xXcexXf3xX24xX29xX138xX6xX24xX29xX138xX24xX4dxX7xXbxX68xX2xXd3xX82xX2bdxX82xX81xX117xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX68xX49xX10xX56xXdxX6xX68xX2xX81xX82xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX81xX82xX2xX2a4xX68xX2xX82xXd2xX56xX82xX2xX2a4xX2xXd2xX268xX82xXexX268xX268xX81xX2bdxX2a0xX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX56xXdxXcexX12xX0xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX1dxX3xX5xX20xX3xX56xX1c1bxXexX3xX26xXdxXf5xX49xX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49xX12b7xX4xX2axX3xX7xXcfxX49xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX1324xX1ea3xX3xX2a4xX82xX82xX1a0xX801xX3xX24xX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xX138xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xXaxX3xX1xXb5xX10xX145xX9xXaxX68xX56xX6xXf3xX138xXexXf3xX68xX1cxXf3xX138xX5xX2exX138xX56xXf3xXexX138xX56xXdxX10xX49xX138xXcexXf3xXdexX24xX29xX138xX49xX6xX4xX138xX7xXdexX49xX138xX1xXdexX6xX24xX138xXexX1xX6xX24xX1xX138xX29xXbxX49xX4dxX138xX56xXf3xX138xX6xX24xX138xX56xX1f11xX138xX2a4xX82xX82xX1a0xXcexX138xX24xX1xXdxX10xXexX138xX56xXdxX10xX24xX138xX3a0xXf3xX6xX24xX29xX138xXexXb5xX6xX4xX1xX138xXcexXf3xX24xX29xX138xX6xX24xX29xX138xX24xX4dxX7xXbxX68xX2xXd3xX82xX2bdxX82xX81xX117xX1xXexX49xXaxX12xX5fxX1dxX3xX5xX20xX3xX56xX1c1bxXexX3xX26xXdxXf5xX49xX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49xX12b7xX4xX2axX3xX7xXcfxX49xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX1324xX1ea3xX3xX2a4xX82xX82xX1a0xX801xX3xX24xX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xX138xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xXcexXfexX6xX3xX4xX45xX3xXcexX7exX24xX3xX4dxX40xX24xX3xX4xX1xX16dxX3xX26xX37exXdexX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xX1a0xX1xX2dxX24xX3xXexXb5xXabxX397xX24xX29xX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXcexXabxXcfxX24xX29xX3xX49xX12b7xX4xX2axX3xXexX1xX57xX4xX3xX1xXdxXa2xX24xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexX53xX4xX3xX4dxX23xXdxX3xXexX1xXabxXacxX24xX29xX2axX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX1324xX1ea3xX3xX2a4xX82xX82xX1a0xX801xX3xX24xX1xXdxXa2xXexX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xX138xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xXcexX93xX3xX14axX13xX13xX3xX2a4xX82xX82xX1a0xX801xX3xXexXb5xXf3xX24xX29xX3xXexX883xX49xX3xX26xXdxXa2xX24xX3xX5xX57xX4xX3xX898xXf3xX40xX24xX29xX3xXcxXb5xX37exX4xX1xX3xXexXb5xX214xX24xX3xX26xXbdxX6xX3xX4dxX93xX24xX3xXexX1xXbdxX3xX1cxX379xX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX117xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX56xXdxXcexX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xX4xX1xX16dxX3xX26xX37exXdexX3xX1a0xX1xX2dxX24xX3xXexXb5xXabxX397xX24xX29xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX4dxX379xXdxX3xX26xX1b9xX3xXcexX10b0xXexX3xX5xXdxXa2xXf3xX3xX24xX37exXdexX3xXcexX1c24xXexX3xX4dxX38xX24xX3xX7xX15xX3xX2a0xX3xX4xX40xX24xX29xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xXaxX3xX1xXb5xX10xX145xX9xXaxX68xX56xX6xXf3xX138xXexXf3xX68xXf3xX4dxX24xX56xX138xXexXdxX24xX1xX138xX1xX6xX138xXexXdxX24xX1xX138xX4xX1xXdxX138xX56xX6xXdexX138xX1a0xX1xX6xX24xX138xXexXb5xXf3xXdexX24xX29xX138xX1xXdexX6xX24xX138xXexX1xX6xX24xX1xX138xX29xXbxX49xX4dxX138xX4dxX6xXdxX138xX56xXdexX138xXcexX6xXexX138xX5xXdxX10xXf3xX138xX24xX6xXdexX138xXcexX10xXexX138xX4dxX10xX24xX138xX7xXdexX138xX2a0xX138xX4xX6xX24xX29xX138xXcexXf3xX24xX29xX138xX6xX24xX29xX68xX2xX2bdxX268xX2a4xXd2xX81xX117xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX68xX49xX10xX56xXdxX6xX68xX2xX81xX82xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX2xXd3xX2a4xX2xX68xX2xX82xXd2xX56xX268xX81xX81xX268xXd3xX2a0xX268xXexX268xX4d0xXd3xX2xX2bdxX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX56xXdxXcexX12xX0xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xX4xX1xX16dxX3xX26xX37exXdexX3xX1a0xX1xX2dxX24xX3xXexXb5xXabxX397xX24xX29xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX4dxX379xXdxX3xX26xX1b9xX3xXcexX10b0xXexX3xX5xXdxXa2xXf3xX3xX24xX37exXdexX3xXcexX1c24xXexX3xX4dxX38xX24xX3xX7xX15xX3xX2a0xX3xX4xX40xX24xX29xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xXaxX3xX1xXb5xX10xX145xX9xXaxX68xX56xX6xXf3xX138xXexXf3xX68xXf3xX4dxX24xX56xX138xXexXdxX24xX1xX138xX1xX6xX138xXexXdxX24xX1xX138xX4xX1xXdxX138xX56xX6xXdexX138xX1a0xX1xX6xX24xX138xXexXb5xXf3xXdexX24xX29xX138xX1xXdexX6xX24xX138xXexX1xX6xX24xX1xX138xX29xXbxX49xX4dxX138xX4dxX6xXdxX138xX56xXdexX138xXcexX6xXexX138xX5xXdxX10xXf3xX138xX24xX6xXdexX138xXcexX10xXexX138xX4dxX10xX24xX138xX7xXdexX138xX2a0xX138xX4xX6xX24xX29xX138xXcexXf3xX24xX29xX138xX6xX24xX29xX68xX2xX2bdxX268xX2a4xXd2xX81xX117xX1xXexX49xXaxX12xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX16dxX24xX1xX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xX4xX1xX16dxX3xX26xX37exXdexX3xX1a0xX1xX2dxX24xX3xXexXb5xXabxX397xX24xX29xX3xX1xXdexX93xX24xX3xXexX1xX93xX24xX1xX3xXc5xX13xXc7xXc8xX3xX4dxX379xXdxX3xX26xX1b9xX3xXcexX10b0xXexX3xX5xXdxXa2xXf3xX3xX24xX37exXdexX3xXcexX1c24xXexX3xX4dxX38xX24xX3xX7xX15xX3xX2a0xX3xX4xX40xX24xX29xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX7dxX1xXabxX3xXc8xX53xXdexX3xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX3xXcexXfexX6xX3xXbxX1xX40xX24xX3xX53xX24xX1xX2axX3xX56xXdexX3xX1a0xX1xX195xX24xX29xX3xX4xX45xX3xX4dxX379xXdxX3xX26xX1b9xX3xXcexX10b0xXexX3xX5xXdxXa2xXf3xX3xX24xX37exXdexX3xXcexX1c24xXexX3xX24xX214xX24xX3xX4xX195xX24xX29xX3xXexXb5xXe23xX24xX1xX3xX4dxX38xX24xX3xX7xX15xX3xX2a0xX3xX8a4xX3xX4xX40xX24xX29xX3xX801xX802xX24xX29xX3xX806xX24xX29xX3xX91xX56xXdexX3xX15exX195xX24xX29xX3xXexX2exX3xX15exX13xX3xX15exX40xX24xX29xX3xX3a0xXf3xX15xX4xX3xXexX38xX3xX185xX93xXdexX3xX138xX3xX801xXdxXa2xXexX3xX5xX93xX49xX3xX4xX1xX160xX3xX26xX5bfxXf3xX3xXexXabxX99xX3xbe0bxX56xX1302xX49xX3xX4xX1xX883xX24xX3xXexX37exXdxX3xX4xX1xXb2xba51xX3xX7xXf3xX15xXexX3xX2xX82xX3xXexX1xX53xX24xX29xX3xX24xX6xX2exX117xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX56xXdxXcexX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX185xX379xX24xX1xX3xX26xX37exXdexX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXexXb5xX40xX3xX5xXacxXdxX3xXexX1xX4c9xXf3xX3xX26xX53xXdexX3xX1a0xXdxX38xX24xX3xX24xX29xX1xXbdxX2axX3xXexX15xX3xX4xX53xXdexX3xXexX37exXdxX3xXbxX1xXdxX214xX24xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4xX195xX24xX29xX3xX56xX883xX24xX3xXexX1xX53xX24xX29xX3xX2xX2xXaxX3xX1xXb5xX10xX145xX9xXaxX68xX4xX1xXdxX24xX1xX138xXexXb5xXdxX68xX5xX6xX24xX1xX138xX56xX6xXdexX138xXexX1cxX138xX1a0xX2exX138xX6xX24xX1xX138xXexXb5xX6xX138xX5xXdexXdxX138xXexX1xX6xXf3xX138xX56xX6xXdexX138xX1a0xXdxX10xX24xX138xX24xX29xX1xXdxX138xXexXdexX138xX4xX6xXdexX138xXexX6xXdxX138xXbxX1xXdxX10xX24xX138xXexXdxX10xXbxX138xX4xXdexX24xX29xX138xX56xX6xX24xX138xXexX1xX6xX24xX29xX138xX2xX2xX68xX2xX2bdxX81xX2bdxX2a0xX2a4xX117xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX29xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX68xX49xX10xX56xXdxX6xX68xX2xX81xX82xX68xX24xX10xX25fxX7xX68xX2xXd3xX268xX4d0xX68xX2xX82xXd2xX56xX2xX2xX2a0xX82xX82xX82xX81xXexX2xX2bdxXd3xX2a0xX82xX5xX82xX117xX140xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX3xX5xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX24xX29xX2axX3xX26xX2dxX2exX3xX24xX1xX6xX24xX1xX3xXexXdxX38xX24xX3xX26xX3cxX3xX29xXdxX40xXdxX3xXbxX1xX45xX24xX29xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX24xX29xX3xX4xX53xX4xX3xX56xX57xX3xX53xX24xX3xX5cxX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX56xXdxXcexX12xX0xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX185xX379xX24xX1xX3xX26xX37exXdexX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXexXb5xX40xX3xX5xXacxXdxX3xXexX1xX4c9xXf3xX3xX26xX53xXdexX3xX1a0xXdxX38xX24xX3xX24xX29xX1xXbdxX2axX3xXexX15xX3xX4xX53xXdexX3xXexX37exXdxX3xXbxX1xXdxX214xX24xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4xX195xX24xX29xX3xX56xX883xX24xX3xXexX1xX53xX24xX29xX3xX2xX2xXaxX3xX1xXb5xX10xX145xX9xXaxX68xX4xX1xXdxX24xX1xX138xXexXb5xXdxX68xX5xX6xX24xX1xX138xX56xX6xXdexX138xXexX1cxX138xX1a0xX2exX138xX6xX24xX1xX138xXexXb5xX6xX138xX5xXdexXdxX138xXexX1xX6xXf3xX138xX56xX6xXdexX138xX1a0xXdxX10xX24xX138xX24xX29xX1xXdxX138xXexXdexX138xX4xX6xXdexX138xXexX6xXdxX138xXbxX1xXdxX10xX24xX138xXexXdxX10xXbxX138xX4xXdexX24xX29xX138xX56xX6xX24xX138xXexX1xX6xX24xX29xX138xX2xX2xX68xX2xX2bdxX81xX2bdxX2a0xX2a4xX117xX1xXexX49xXaxX12xX185xX379xX24xX1xX3xX26xX37exXdexX3xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xXexXb5xX40xX3xX5xXacxXdxX3xXexX1xX4c9xXf3xX3xX26xX53xXdexX3xX1a0xXdxX38xX24xX3xX24xX29xX1xXbdxX2axX3xXexX15xX3xX4xX53xXdexX3xXexX37exXdxX3xXbxX1xXdxX214xX24xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4xX195xX24xX29xX3xX56xX883xX24xX3xXexX1xX53xX24xX29xX3xX2xX2xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexXb5xXdexX24xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX14axX53xX24xX29xX3xX24xX6xX2exX3xX91xX81xX2a4xX68xX2xX2xX99xX2axX3xXc8xX4adxX3xXexX1xXabxX3xXcxX1xXbdxX3xX160xX2exX2axX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xX167xXc8xX7dxX16axX3xXexX1xXbdxX3xX1cxX379xX3xXcexX93xX3xX13xX1xX45xX3xX15exX1xX160xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXcxX1xXabxXacxX24xX29xX3xXexXb5xX57xX4xX3xX77xX1324xX7dxX16axX3xXexX1xXbdxX3xX1cxX379xX3xX61xX62xX3xX64xX24xX1xX3xX91xX77xX93xX3xXcxX96xX24xX1xX99xX3xX4xX18bxX24xX29xX3xX4xX1xX160xX3xXexXb5xXe23xX3xXbxX1xXdxX214xX24xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4xX195xX24xX29xX3xX56xX883xX24xX3xXexX1xX53xX24xX29xX3xX2xX2xX117xX3xX15exX53xX4xX3xX1a0xXdxX38xX24xX3xX24xX29xX1xXbdxX2axX3xXexX15xX3xX4xX53xXdexX3xX4xX160xX6xX3xX4xX195xX24xX29xX3xX56xX883xX24xX3xX26xXabxX19xX4xX3xX5xX379xX24xX1xX3xX26xX37exXdexX3xXexX1xXbdxX3xX1cxX379xX3xXexXb5xX40xX3xX5xXacxXdxX3xXexX1xX4c9xXf3xX3xX26xX53xXdexX117xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX56xXdxXcexX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xXf3xX5xX12xX0xX56xXdxXcexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb5xXaxX12xX0xX68xX56xXdxXcexX12xX0xX68xX56xXdxXcexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXf3xXexX1xXdexXb5xXaxX12xX16axXabxX397xX24xX29xX3xX15exX1xXdxX38xX24xX0xX68xXbxX12
Dương Chiến