Dân làm chủ trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Lộc
(Baohatinh.vn) - Nửa thế kỷ sau sự kiện bi hùng tại địa danh Cầu Nhe, vùng đất một thời bom đạn cày xé, nay đã chuyển mình. Trong giai đoạn dồn sức xây dựng NTM, Vĩnh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang phát huy dân chủ, dựa vào dân, lấy sức mạnh đoàn kết làm đòn bẫy để huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí.
7392xbedexda6dx758cxc179xe2c8x8d32xd53fxe79dxe9c3xff01x9648xbe49xa134x78e7xa7fbxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax100d4xce57xadf8xXexX0xed2axXaxX17xX18xX19xXexX0x96aexc1cfxX19x86fdxXexX0xc919xX9x8c57xXdxX18xfb5bxX2ex8474x8189xX29xf84cxX24xX19xX26xX31xXexX0xX2exXbxd30exX24x1002fxe5e3xXex101ddxe1b3xf466xX3exX3fxX9xXbxX43xf86dxX9xe95exb5a2xX9xX3exX49xff29xXcxX9xa39ax7f7cxX9xX3ex7bb5xXcxX9xX2bxXaxX49xdfe8xX3exX9xXbxXax7db9xX3exX3fxX9x10041xe3ecxX3exX3fxX9xacc5xa9e3xX2bxX9xed39xc45dxX1cxc316xX9xd33dxd3d4xc9f9xcf01x7a23x96b0xX6fxX54xX75xX78x969bxX0xX1cxX2exXbxX3cxX24xX3exX3fxXexX0xX1cxX29xXexX0xXaxX75xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX5xX49xXbxXdxX17xX31xXexX2xe645xX3exX9xXdxa37cxXcxX9xX2bxXaxaddaxX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xe041xXa0xX26xX9xX19x9e0exX3exX3fxX9xX3exf8e3xX3exX3fxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXcxX43xX49xX9x9a2axX9xc56fx8ecaxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX0xX1cxXaxX75xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX41xX17xX18xX19xX31xXexabd9xa720xX18xX9xXbxXaxX5dxX9xX4bxX4cxX9xX2exX18x8c0bxX9xX2exXb6xX9xX4bxX49xX50xX3exX9xX23xX49xX9xXax75edxX3exX3fxX9xXbx10399xX49xX9xdf49xe7f4xX18xX9xX19xX18xX3exXaxX9xX4x7803xXf5xX9xXe8xXaxX17xf252xX9xac9dxX103xX3exX3fxX9xX10bx9fd8xXbxX9xXcxX6cxXbxX9xXbxXax8f86xX49xX9xX23xX24xXcxX9xX10bxX108xX3exX9xX2bxXa4xX26xX9xXb1xa37exX11bxX9xX3exX18xX26xX9xX10bxbd90xX9xX2bxXaxXf5xX26xbaa7xX3exX9xXcx7ec7xX3exXaxcb23xX9xX5xX3cxX24xX3exX3fxX9xX3fxX49xX18xX49xX9xX10bxX24xX108xX3exX9xX19xX67xX3exX9xX2exe788xX2bxX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xXe8xX5xf3abxX11bxX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX9xX74xX4xX18xX3exX9xX6bxX6cxX2bxX11bxX9xX41xXa4xX9xX5xXcbxX3exXaxX7exX9xX10bxX18xX3exX3fxX9xX29xXaxda05xXbxX9xXaxXf5xX26xX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX11bxX9xX19xXb6xX18xX9xX11dxXa4xX24xX9xX19xXa0xX3exX11bxX9xXdxX123xX26xX9xX2exX168xX2bxX9xXcxX108xX3exXaxX9xX10bxX24xXa4xX3exX9xX4bxX5dxXbxX9xXdxXa4xXcxX9xX10bx75dfxX3exX9xX23xb8d8xX26xX9xX10bxX14axX9xXaxXf5xX26xX9xX10bxX6cxX3exX3fxX9xX3exX3fxXf5xX67xX3exX9xXdxXb6xX2bxX9xXbxXaxXb6xX2bxX9xXaxX49xX50xX3exX9xX2bxX19cxX2bxX9xXbxX49x91e4xXf5xX9xX2bxXax9b45xX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX33xX206xX9xXbxXaxX42xX9xX66xb7b3xX3exX3fxX9xXa9xX26xX9xXb1xX144xX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX9xX5xX3cxX115xX3exX9x7fb1xXf5xXa0xX3exX9xX41xX24xXa4xX49xX9xX2bxXaxX24xX9xX23xX49xX5dxXbxd231xX9x78f8xX66xX5dxX3exX9xXbxXaxX12cxX49xX9xX10bxX49xX14axXcxX9xXaxX49xX50xX3exX9xXbxX108xX49xX11bxX9xXb1xX144xX9xX10bxX144xX9xXaxX24xXa4xX3exX9xXbxXaxXa4xX3exXaxX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xXdxX123xX26xX9xadf3xX9xX4bxX49xX5dxX3exX9xX2bxXa9xX18xX9xX3exXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX9xX10bxX14axX9xXbxXax9dbfxX3exX3fxX9xX3exXaxX123xXbxX9xX2exX19cxX29xX9xX3exXaxd777xX29xX9xX6fxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xX5xXaxX18xX3exXaxX9xX7xXax7942xX2bxX9xX11dxXa4xX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX7xXaxX2bexX2bxX11bxX9xX10bxX67xX3exX3fxX9xXbxXaxX12cxX49xX11bxX9xXbxX2acxX29xX9xXbxX3cxXf5xX3exX3fxX9xX10bxX108xX49xX9xXaxX6cxX49xX9xX4bxX49xX50xX3exX9xXbxX24xXa4xX3exX9xXdxX108xX49xX9xX2bxX19cxX2bxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXb1xddb2xXcxX151xX9xXcaxX49xX50xX2bxX9xX29xXaxX19cxXbxX9xXaxXf5xX26xX9x90d2xXf5xX26xX9xX2bxXaxX5dxX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX11bxX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xX4bxXaxX18xX49xX9xX10bxX144xX9xXbxX108xX24xX9xX10bxX42xa09dxX2bxX9xX2exXb6xX9xX10bxX67xX3exX3fxX9xXbxXaxXf5xX2acxX3exX11bxX9xX3exXaxX123xXbxX9xXbxX3cxX206xX9xX2bxX18xX24xX9xX2bxXa9xX18xX9xX3exX3fxX42xX12cxX49xX9xX19xXa0xX3exa298xX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX0xX49xXcxX3fxX9xX2exX3cxX2bxX30xX31xXaxXbxXbxX29xX24fxX1cxX1cxX49xX151xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX49xX3exXaxX151xX11dxX3exX1cxX3exX17xcad0xX2exX1cxX75xX78xX75xX72xX1cxX75xX54xX53xX19xX53xX54xX72xX54x913bxX54xX70xXbxX77xX75xX53xX72xXdxX54xX151xdea2xX29xX3fxX31xX9xX2exXbxX26xXdxX17xX30xX31xX39fxX49xX19xXbxXaxX24fxX77xX54xX54xX29xXb1x7b49xXaxX17xX49xX3fxXaxXbxX24fxX70xX54xX54xX29xXb1xX31xX9xX18xXdxXbxX30xX31xX19xX18xX3exX9xXdxX18xXcxX9xX2bxXaxXf5xX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xXb1xX18xX26xX9xX19xXf5xX3exX3fxX9xX3exX24xX3exX3fxX9xXbxXaxX24xX3exX9xXcxX24xX49xX9xX24xX9xX11dxX49xX3exXaxX9xXdxX24xX2bxX31xX9xX1cxXexX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX4xX18xX29xXbxX49xX24xX3exX31xX9xX2exXbxX26xXdxX17xX30xX31xXbxX17xXb1xXbxX79xX18xXdxX49xX3fxX3exX24fxX9xX3baxXf5xX2exXbxX49x7430xX26xX3d1xX31xXexX6bxX144xX3exXaxX9xX10bxX108xX24xX9xXb1xX144xX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX9xX11bxX4xX18xX3exX9xX6bxX6cxX2bxX9xX11bxX41xXa4xX9xX5xXcbxX3exXaxX9xX2bxXaxc6e7xX9xX10bxX108xX24xX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xX3exXbbxX3exX3fxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXcxX43xX49xX9xXbxX108xX49xX9xX2bxX19cxX2bxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXb1xX304xXcxX9xX11dxXa4xX9xX4bxX49xX14axXcxX9xXbxX3cxX18xX9xX2bxXaxX123xXbxX9xXdxX42xX33axX3exX3fxX9xX2bxX19cxX2bxX9xXbxXf5xX26xX5dxX3exX9xX10bxX42xX12cxX3exX3fxX9xXcxX43xX49xX9xXcxXc8xX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX4xXa0xXf5xX9xX2bxXaxXf5xX26xX50xX3exX9xX29xXaxX19cxXbxX9xXaxXf5xX26xX9xX316xXf5xX26xX9xX2bxXaxX5dxX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX2bxXaxXa9xX9xXbxX3cxX42xaad6xX3exX3fxX9xX2exX19cxX29xX9xX3exXaxX2acxX29xX9xXbxXaxXbbxX3exX9xX2bxXa9xX18xX9xX3exX3fxX42xX12cxX49xX9xX19xXa0xX3exX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX9xX23xX62xXbxX9xX10bxX115xXf5xX9xXbxd8fcxX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xX2bxX19cxX3exX9xX23xX6cxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXb1xX304xXcxX9xX11dxXa4xX9xX2bxX19cxX2bxX9xXbx9657xX9xX2bxXaxX168xX2bxX9xX10bxX24xXa4xX3exX9xXbxXaxX14axX9xX10bxX5dxX3exX9xXbxX54exX3exX3fxX9xX4bxXaxXf5xX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxX42xX9xX10bxX14axX9xXbxX3cxXf5xX26x7e42xX3exX9xX10bxX108xXbxX9xX2bxXaxXa9xX9xXbxX3cxX42xX51cxX3exX3fxX11bxX9xXdxX123xX26xX9xX284xX9xX4bxX49xX5dxX3exX11bxX9xX3exX62xXcxX9xX23xX62xXbxX9xXbxXa0xXcxX9xXbxX42xX9xX3exX3fxXf5xX26xX50xX3exX9xX11dxf211xX3exX3fxX9xX2bxXa9xX18xX9xXbxX54exX3exX3fxX9xX3exX3fxX42xX12cxX49xX9xX19xXa0xX3exX151xX9xX5xX54exX9xX10bxX304xX11bxX9xXcxX5cexX49xX9xX2bxXaxXa9xX9xXbxX3cxX42xX51cxX3exX3fxX11bxX9xX4bxX5dxX9xXaxX24xX108xX2bxXaxX11bxX9xXdxX6cxX9xXbxX3cxX14exX3exXaxX9xXbxXaxXb6xX2bxX9xXaxX49xX50xX3exX9xX10bxX598xXf5xX9xX10bxX42xX33axX2bxX9xX23xXa4xX3exX9xX23xX108xX2bxX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xX4bxXaxX18xX49xX11bxX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX9xX11dxXa4xX9xXdxX123xX26xX9xX23xX49xX14axXf5xX9xX316xXf5xX26xX5dxXbxX9xX3exXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX9xX10bxX14axX9xXbxXaxXb6xX2bxX9xXaxX49xX50xX3exX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexa67dxX3exXaxX9xX7xXaxX18xX3exX9xX176xX108xX3exXaxX9xX4xXaxX49xX5dxX3exX9xX79xX9xX5xX3cxX42xXc8xX3exX3fxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX7xXaxX2bexX2bxX9xX2bxXaxX24xX9xX23xX49xX5dxXbxX24fxX9xX251xX4xXaxXa9xX9xXbxX3cxX42xX51cxX3exX3fxX9xX19xXa0xX3exX9xX23xX49xX5dxXbxX11bxX9xX19xXa0xX3exX9xX23xXa4xX3exX11bxX9xX19xXa0xX3exX9xX4bxX49xX14axXcxX9xXbxX3cxX18xX9xX10bxX42xX33axX2bxX9xX2bxXaxX2bexX3exX3fxX9xXbxXbbxX49xX9xX2bxf45cxX9xXbxXaxX14axX9xXaxX304xX18xX9xX23xd24dxX3exX3fxX9xX3exXax83c9xX3exX3fxX9xXaxX24xX108xXbxX9xX10bxX6cxX3exX3fxX9xX2bxX6edxX9xXbxXaxX14axX151xX9xXcaxX206xX9xX19xX6edxX9xX3exXaxX42xX9xX23xX18xX3exX9xX4bxX49xX5dxX3exX9xXbxXaxX49xX5dxXbxX9xX2bxXa9xX18xX9xXbxXaxXbbxX3exX9xX10bxX42xX33axX2bxX9xXbxXaxXa4xX3exXaxX9xXdxX2acxX29xX9xX11dxX43xX49xX9xX2exXb6xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3fxX49xX18xX9xX2bxXa9xX18xX9xX3exXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX9xX10bxX14axX9xX23xXa4xX3exX9xX23xX108xX2bxX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xXbxXaxXf5xX9xX2bxXaxX49xX11bxX9xXbxX49xX5dxX3exX9xXaxXa4xX3exXaxX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xX2bxX19cxX2bxX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xXbxX3cxX14exX3exXaxX366xX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX251xX4xX19cxX3exX9xX23xX6cxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXb1xX304xXcxX9xXdxXa4xX9xX3exX3fxX42xX12cxX49xX9xXbxX3cxXf5xX26xX598xX3exX9xX10bxX108xXbxX11bxX9xX10bxX42xX18xX9xX2bxXaxXa9xX9xXbxX3cxX42xX51cxX3exX3fxX9xX2bxXa9xX18xX9xX2bxX123xX29xX9xXbxX3cxX201xX3exX9xX11dxX598xX9xX11dxX43xX49xX9xX3exXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX11bxX9xX3fxX49xX19cxXcxX9xX2exX19cxXbxX9xX2bxX19cxX2bxXaxX9xXdxXa4xXcxX9xX2bxXa9xX18xX9xX3exXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX151xX9xX4xX1d4xX3exX9xXcxX5cexX49xX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xX3exXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX9xX10bxX598xXf5xX9xX10bxX168xX3exX3fxX9xX3cxX18xX9xXdxX24xX9xXdxX49xX50xXf5xX366xX9xX79xX9xXbbxX3exX3fxX9xX7xXaxX108xXcxX9x791fxXf5xX18xX3exX3fxX9xX6bxX18xX3exX9xX79xX9xX3exX3fxX42xX12cxX49xX9xX19xXa0xX3exX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX7xXaxX2bexX2bxX9xX2bxXaxX49xX18xX9xX2exd547xX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX2xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX11bxX9xX10bxX24xXa4xX3exX9xX4bxX5dxXbxX11bxX9xX3exXaxX12cxX9xX10bxX304xX11bxX9xX2bxXaxX47axX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xXbxXaxX12cxX49xX9xX3fxX49xX18xX3exX9xX3exX3fxX62xX3exX11bxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX7xXaxX2bexX2bxX9xX10bxX144xX9xXaxXf5xX26xX9xX10bxX6cxX3exX3fxX9xXbxX54exX9xX3exXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX9xXaxX51cxX3exX9xX75xX53xX54xX9xXbxX3cxX49xX50xXf5xX9xX10bxX67xX3exX3fxX9xX2bxX103xX3exX3fxX9xXaxXa4xX3exX3fxX9xXbxX3cxX57xXcxX9xX3exX3fxXa4xX26xX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xX10bxX14axX9xXdxXa4xXcxX9xX3cxX144xX3exXaxX9xXbxXaxX24xX19cxXbxX9xX3exX42xX43xX2bxX11bxX9xXbxX42xX12cxX3exX3fxX9xX23xX18xX24xX9xX11dxXa4xX9xX10bxX42xX12cxX3exX3fxX9xX3cxX18xX9xX3exX3fxXaxXcbxX18xX9xXbxX3cxX18xX3exX3fxX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX2xX1d8xX3exX9xXbxXbbxX49xX9xXb1xX17xXcxX9xX10bxX24xX108xX3exX9xX10bxX42xX12cxX3exX3fxX9xX23xX201xX9xXbxXbbxX3exX3fxX9xX19xXa4xX49xX9xX3fxX115xX3exX9xX77xX54xX54xXcxX9xX11dxX54exX18xX9xXaxX24xXa4xX3exX9xXbxXaxXa4xX3exXaxX9xX2bxX19cxX2bxXaxX9xX10bxXa0xX26xX9xX206xXbxX9xXaxXbbxXcxX11bxX9xXbbxX3exX3fxX9xX66xX2acxXf5xX9xX66xX14exX3exXaxX9xX5xXaxXbbxX3exX3fxX9xX79xX9xX33xX206xX9xXbxXaxX42xX9xX4xXaxX49xX9xX23xX6cxX9xXbxXaxXbbxX3exX9xX7xXaxX2bexX2bxX9xe03bxX49xX18xX3exX3fxX9xXbxXa0xXcxX9xX2exXb6xX24fxX9xX251x79e9xXb6xX9xX10bxX67xX3exX3fxX9xXbxXaxXf5xX2acxX3exX9xX2bxXa9xX18xX9xX3exX3fxX42xX12cxX49xX9xX19xXa0xX3exX9xXbxXaxXbbxX3exX3fxX9xX316xXf5xX18xX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xX29xXaxX19cxXbxX9xXaxXf5xX26xX9xX316xXf5xX26xX9xX2bxXaxX5dxX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX9xX10bxX144xX9xX10bxX42xX33axX2bxX9xXbxXaxXb6xX2bxX9xXaxX49xX50xX3exX9xX23xX6f8xX3exX3fxX9xX3exXaxX6fexX3exX3fxX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xXdxXa4xXcxX9xX2bxX6edxX9xXbxXaxX14axX9xX3exXaxX42xX9xXbxXaxX5dxX9xX10bxX304xX151xX9xXe8xXaxXa0xX3exX9xX19xXa0xX3exX9xX10bxX304xX3exX3fxX9xX3fxX304xX29xX9xXaxXa4xX3exX3fxX9xXbxX3cxX57xXcxX9xXbxX3cxX49xX50xXf5xX9xX10bxX67xX3exX3fxX11bxX9xX3exX3fxXa4xX26xX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xX11dxXa4xX9xXaxX49xX5dxX3exX9xX10bxX123xXbxX9xX10bxX14axX9xXdxXa4xXcxX9xXcxX43xX49xX9xXbxXf5xX26xX5dxX3exX9xX10bxX42xX12cxX3exX3fxX151xX9xXa02xX62xX29xX9xXbxX43xX49xX11bxX9xX2bxXaxX2bexX3exX3fxX9xXbxXbbxX49xX9xX2bx104c8xX3exX3fxX9xX2exb34axX9xXaxXf5xX26xX9xX10bxX6cxX3exX3fxX9xX3exX6cxX49xX9xXdxXb6xX2bxX9xX10bxX14axX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xXaxX6cxX49xX9xX316xXf5xX19cxX3exX9xXbxXaxXbbxX3exX9xX10bxX108xXbxX9xX2bxXaxXf5x10121xX3exX366xX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX5xX54exX9xX3exXaxX6fexX3exX3fxX9xX29xXaxX115xX3exX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xX2bxX6edxX9xXbxXaxX14axX9xXc8xX9xXcxfc10xX49xX9xXbxXaxXbbxX3exX9xXb1xX304xXcxX11bxX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xX29xXaxX19cxXbxX9xXaxXf5xX26xX9xXbxX49xX3exXaxX9xXbxXaxX115xX3exX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX11bxX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xX4bxXaxX18xX49xX9xXc8xX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX9xX10bxX144xX9xXcxX18xX3exX3fxX9xXdxX108xX49xX9xX2exXb6xX9xX10bxX56dxX49xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX3cxda2axX9xX3exX13cxXbxX151xX9xX5xX54exX9xX2bxXf5xX29dxX49xX9xX3exX57xXcxX9xX6fxX54xX75xX72xX9xX10bxX5dxX3exX9xX3exX18xX26xX11bxX9xXb1xX144xX9xX10bxX144xX9xXaxX24xXa4xX3exX9xXbxXaxX49xX50xX3exX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xXbxX3cxX14exX3exXaxX9xX3exXaxXa4xX9xX11dxX57xX3exX9xXaxX304xX18xX9xX11dxX43xX49xX9xXbxX56dxX3exX3fxX9xX4bxX49xX3exXaxX9xX29xXaxX206xX9xX70xX11bxX6fxX9xXbxX4cxX9xX10bxX67xX3exX3fxX3d1xX9xX19xXb6xX9xX4bxX49xX5dxX3exX9xX316xXf5xX26xX9xXaxX24xX108xX2bxXaxX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xX4bxXaxXf5xX9xX3exXaxXa4xX9xX11dxX57xX3exX9xXaxX304xX18xX11bxX9xX4bxXaxXf5xXbbxX3exX9xX11dxX49xX201xX3exX9xXbxXaxXbbxX3exX9xX4xXaxX49xX5dxX3exX9xX5xXaxX62xX3exX3fxX9xX3fxX115xX3exX9xX75xX11bxX6fxX9xXbxX4cxX9xX10bxX67xX3exX3fxX11bxX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX10bxX304xX9xX10bxX144xX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xX3exXaxXa4xX9xXaxX6cxX49xX9xX316xXf5xX19cxX3exX9xX53xX53xX54xX9xXbxX3cxX49xX50xXf5xX9xX10bxX67xX3exX3fxX3d1xX9xXdxXa4xXcxX9xXcxX43xX49xX9xXaxX51cxX3exX9xX70xX9xX4bxXcxX9xX10bxX42xX12cxX3exX3fxX9xX23xX201xX9xXbxXbbxX3exX3fxX9xX3exXbbxX3exX3fxX9xXbxXaxXbbxX3exX11bxX9xX4bxX201xX3exXaxX9xXcxX42xX51cxX3exX3fxX9xX23xX201xX9xXbxXbbxX3exX3fxX11bxX9xX3fxX49xX18xX24xX9xXbxXaxXbbxX3exX3fxX9xX3exX6cxX49xX9xX10bxX67xX3exX3fxX3d1xX9xXbxX2acxX29xX9xXbxX3cxXf5xX3exX3fxX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xXbxX3cxX14exX3exXaxX9xX3exX42xX43xX2bxX9xX2exX108xX2bxXaxX11bxX9xX11dxX50xX9xX2exX49xX3exXaxa8abxX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexX4xXaxXa9xX9xXbxX10cxX2bxXaxX9x10014xX33xXe8xX2xX9xXb1xX144xX9xXe8xX3fxXf5xX26xf4ccxX3exX9xXcaxX57xX3exX9xX41xX103xX3exX3fxX9xX2bxXaxX24xX9xX23xX49xX5dxXbxX24fxX9xX251xXa02xXb6xX9xX10bxX56dxX49xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc8xX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX9xX23xX62xXbxX9xX10bxX115xXf5xX9xX3exX3fxX18xX26xX9xX2exX18xXf5xX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xX4bxX49xX50xX3exX9xXbxX24xXa4xX3exX9xX10bxX6cxX49xX9xX3exX3fxXae9xX9xX33xX18xX3exX9xX5xXaxX42xX12cxX3exX3fxX9xX11dxX6edxX9xX66xX225xX3exX3fxX9xXa9xX26xX9xXb1xX144xX151xX9xX66xX6cxX49xX9xX3exX3fxXae9xX9xX2bxX19cxX3exX9xX23xX6cxX9xXcxX43xX49xX9xX10bxX144xX9xXbxXaxX14axX9xXaxX49xX50xX3exX9xX3cxXbb4xX9xX2exXb6xX9xX2bxXbbxX3exX3fxX9xX4bxXaxX18xX49xX11bxX9xXbxXaxc3aexX3exX3fxX9xXbxXaxX62xX3exX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX2bxX19cxX2bxX9xXaxX24xX108xXbxX9xX10bxX6cxX3exX3fxX9xX4bxX49xX14axXcxX9xX10bxX49xX14axXcxX9xX29xXaxX201xX9xX11dxXa4xX9xXbxXb6xX9xX29xXaxX201xX9xX23xX14exX3exXaxX3d1xX9xX10bxX67xX3exX3fxX9xXbxXaxX12cxX49xX11bxX9xX11dxX2acxX3exX9xX19xX6edxX3exX3fxX9xXbxX3cxX49xX50xXbxX9xX10bxX14axX9xX29xXaxX42xX51cxX3exX3fxX9xX2bxXaxXa0xXcxX9xX19xXa0xX3exX9xX23xX49xX5dxXbxX11bxX9xX19xXa0xX3exX9xX23xXa4xX3exX11bxX9xX19xXa0xX3exX9xXdxXa4xXcxX11bxX9xX19xXa0xX3exX9xX4bxX49xX14axXcxX9xXbxX3cxX18xX366xX151xX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX33xX24xX19xX26xX31xXexXcaxX49xX50xX2bxX9xXdxX123xX26xX9xX19xXa0xX3exX9xXdxXa4xXcxX9xX2bxXaxXa9xX11bxX9xX29xXaxX19cxXbxX9xXaxXf5xX26xX9xX316xXf5xX26xX9xX2bxXaxX5dxX9xX19xXa0xX3exX9xX2bxXaxXa9xX9xXbxX3cxX24xX3exX3fxX9xX2bxX19cxX2bxX9xXaxX24xX108xXbxX9xX10bxX6cxX3exX3fxX9xX10bxX144xX9xXbxX108xX24xX9xX3exX201xX3exX9xX19xX49xX50xX3exX9xXcxX108xX24xX9xXcxX43xX49xX9xXbxX3cxX201xX3exX9xX11dxX103xX3exX3fxX9xX10bxX123xXbxX9xXdxXe9xX18xX9xX3exX3fxXa4xX26xX9xX3exXa4xX24xX151xX9xX66xX304xX9xX2bxXae9xX3exX3fxX9xXdxXa4xX9xX10bxX6cxX3exX3fxX9xXdxXb6xX2bxX9xX10bxX14axX9xXcaxXcbxX3exXaxX9xX6bxX6cxX2bxX9xX316xXf5xX26xX5dxXbxX9xXbxXa0xXcxX9xXbxX57xX3exX3fxX9xXbxX29dxX2bxX9xX11dxX598xX9xX10bxX206xX2bxXaxX9xXb1xXa0xX26xX9xX19xXb6xX3exX3fxX9xXe8xX5xX176xX9xX11dxX43xX49xX9xX11dxX49xX50xX2bxX9xXbxX2acxX29xX9xXbxX3cxXf5xX3exX3fxX9xXaxX24xXa4xX3exX9xXbxXaxX49xX50xX3exX9xX2bxX19cxX2bxX9xXbxX49xX201xXf5xX9xX2bxXaxX206xX9xX4bxXaxX304xX9xX3exXaxX42xX9xX3fxX49xX18xX24xX9xXbxXaxXbbxX3exX3fxX11bxX9xXbxXaxXa9xX26xX9xXdxX33axX49xX11bxX9xX2bxX51cxX9xX2exXc8xX9xX11dxX2acxXbxX9xX2bxXaxX123xXbxX9xX11dxX57xX3exX9xXaxX304xX18xX11bxX9xXaxX6cxX9xX3exX3fxXaxc71bxX24xXd2axX0xX1cxX29xXexX0xX29xX9xX2bxXdxX18xX2exX2exX30xX31xX29xX67bxXf5xXbxXaxX24xX3cxX31xXexX5xXaxX2bexX26xX9xXe8xX3fxX5cexX2bxX0xX1cxX29xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thúy Ngọc