Lãnh đạo VFF lên tiếng sau vụ Quế Ngọc Hải đóng video quảng cáo vi phạm bản quyền
Lãnh đạo VFF lên tiếng sau khi Quế Ngọc Hải đóng video quảng cáo có dấu hiệu vi phạm bản quyền hình ảnh của ĐT Việt Nam và AFC.
eb9cxf90fx104bdx13b51x179a8x16196x14036x164dex112b4xX7x16427x17624x122a6x17e51x1187cx118b5xX5x13170xXaxX3xX7xXex122bexX5xX10xX9xXaxXexX10x131f7xXex1500fxX6xX5xXdx14f1exff24x108e6xX3xfdd2x13e72xX7xXexXdx182edxX15x12e8fxXax173a5xfa20x184dfxX23xX1xX3xf326x158cbx17436xX3x10698x17afexX3axX3xX5x11fb5xX23xX3xXexXdx151d9xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3x17bc3xf272xX3xef6bxX27xX43xX3x10fdaxX22x17d45xX4xX3x12489x11bb4xXdxX3xX35x1531fxX23xX22xX3xX4bxXdx13155xX10xX37xX3x13dffxX27xX58xX23xX22xX3xX4x137edxX37xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX36x1280dxX3x14bb2xX58xX23xX3xX66xX27xX15xf48exX23xX0x182d2xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX10xX6xX62xXaxX2fxX30xX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3axX3xX5xX3exX23xX3xXexXdxX43xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3x14ba1xX1xXdxX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35xX5cxX23xX22xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4xX5cxX3xX62x12256xX27xX3xX1xXdx15a74xX27xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX36xX76xX3xX78xX58xX23xX3xX66xX27xX15xX7fxX23xX3xX1x103e2xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX3xX4x1744axX6xX3x1054fxXcxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX3xX4bx14398xX3x108c0xX3ax11b3bx10a8exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16503xX37xX62xX15xXaxX2fxX52xX22xX110xX15xX3x14963x134f2xX82x17932x1258bxX3xX35x1123fxXdxX3xXex109c3x17063x14678xX23xX22xX3xX103xXcxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX3xX1exX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35x18538xX23xX22xX3xX5xX3exX23xX3xXexX13bxX6xX23xX22xX3xX4xX6dxX3xX23xX1x1292cxX23xX3xX35xX37xX36xX23xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4xX1xX37xX3xX76xX137xXexX3xX23xX1xX31xX23xX3xX1xX110xX23xX22xX3xX22xX6xX76xX10xX115xX3xXcxX13bxX37xX23xX22xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX23xX110xX15xX3xX4xX5cxX3xX76xX137xXexX3xX7x128f3xX3xX4xX58xX23xX1xX3xX66xX27xX6xX15xX3xX4xX100xX6xX3xX103xXcxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX3xXexX36xXdxX3xX4bx15babxX23xX22xX3xX5xX37xX36xXdxX3x12654xX37xX13bxX5xX62xX3xX114xX27xXbxX3xX130x176b4xX130xX130xX3xX4bxX110xX3xX112xX3axX3axX3xX114xX27xXbxX3xX130xX1f7xX2xX133xX115xX0xX82xXbxX2fxX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX76xX6xX13bxX22xXdxX23xX24xX3xX130xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX37xX2dxXaxX2fxX0xXexX78xX37xX62xX15xX2fxX0xXexX13bxX2fxX0xXexX62xX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX76xX7xX1exXbxX1xX37xXexX37xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX4bxX2bxX2bxX3xX5xX3exX23xX3xXexXdxX43xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4bxX4cxX3xX66xX27xX43xX3xX23xX22xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3xX35xX5cxX23xX22xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX1xXf7xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX13bxX4xX9xXaxX82xX82xXdxX115xX78xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX115xX4bxX23xX82xX23xX10xfc4bxX7xX82xX130xX1f7x17dffx10f72xX82xX2xX1f7xed52xX62x1380cxX2xX130xX2xX1f7xX2c3xX2xXexX2bcxX130xX133xX2bcxX5xX2xX115xXbxX23xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3axX3xX5xX3exX23xX3xXexXdxX43xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4bxX4cxX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35xX5cxX23xX22xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX36xX76xX3xX78xX58xX23xX3xX66xX27xX15xX7fxX23xXaxX3xX62xX6xXexX6xX1exXbxX1xX37xXexX37xX1exX37xX13bxXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xX13bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX82xX82xXdxX76xX6xX22xX10xX7xX115xX4bxX37xX4bxX115xX4bxX23xX82xX27xXbxX5xX37xX6xX62xX10xX62xX82xX1cxX76xX2b7xX66xX13bxX26xX62xX15xXb2xX66xX5xX15xX133xX27x13ff7xX4bxX10xX27xXb2xX22xX82xX130xX1f7xX130xX1f7x14d10xX1f7xX131xX380xX1f7xX2bcxX82xX66xX23xX1xX380xX1xX23xX66xX2b7xX115xXbxX23xX22xXaxX3xX62xX6xXexX6xX1exX62xX10xX7xX4xX9xXaxX57xXf7xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxXbxX3xXex11090xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4xX100xX6xX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX115xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXexX62xX2fxX0xX82xXexX13bxX2fxX0xXexX13bxX2fxX0xXexX62xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX2fxX57xXf7xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxXbxX3xXexX3afxX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4xX100xX6xX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX115xX0xX82xXbxX2fxX0xX82xXexX62xX2fxX0xX82xXexX13bxX2fxX0xX82xXexX78xX37xX62xX15xX2fxX0xX82xXexX6xX78xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX37xX62xX15xXaxX2fxX52xX22xX37xX110xXdxX3xX1xXf7xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xXb2xXdxX43xX23xX3xXexX36xX37xX3xX35x12066xX3xX4exX27xX6xX23xX22xX3xX57xX58xXdxX3xX22xX1xXdxX3xX78xX110xX23xX3xXexX1xXf7xX3xXexX13bxX37xX23xX22xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4xX1e3xX23xX3xX4xX5cxX3xX76xX137xXexX3xX7xX1c2xX3xX1xXf7xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX3xX35xX137xXdxX3xXexX27xX15xX483xX23xX3xX66xX27xX1c2xX4xX3xX22xXdxX6xX115xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX37xX62xX15xXaxX2fxf0e2x15ac8xX4xX3xX62x184aaxX3xX35xX31xX3xX1cxX5cxX6xX3xX5xX37xX22xX37xX3xX23xX1xX110xX3xXexX110xXdxX3xXexX13bx12d8fxX134xX3xX4xX6dxX4xX3xX4x16685xX27xX3xXexX1xX100xX3xX4xX1x124cfxX3xX76xX4f1xX4xX3xX6dxX37xX3xX4x157b4xX3xX35x14fafxX3xX7xX6xX37xX3xX4bxX110xX23xX22xX134xX3xX23xX1xX13cxX23xX22xX3xX4bxXdxXe1xX4xX3xXexX6dxXdxX3xX7x114b6xX3xX62xX4cxX23xX22xX3xX1xXf7xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX3xX5xXdxX3exX23xX3xX66xX27xX6xX23xX3xX35xX43xX23xX3xX103xXcxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX3xX76xX110xX3xX4xX1xX13cxX6xX3xX4xX5cxX3xX7x184b9xX3xX35x14fc4xX23xX22xX3x134ccxX134xX3xX4xX1xX37xX3xXbxX1x16059xXbxX3xX4xX100xX6xX3xX39xX3axX3axX3xX4xX5cxX3xX62xXdcxX27xX3xX1xXdxXe1xX27xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX36xX76xX3xX78xX58xX23xX3xX66xX27xX15xX7fxX23xX3xX1xXf7xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX115xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX37xX62xX15xXaxX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX76xX7xX1exXbxX1xX37xXexX37xX3xX62xXexX1xX27xX76xX78xX3xX62xX1xXdxX62xX10xX3xXdxX114xX10xX23xXexX10xX13bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2b7xXdxX62xXexX1xX24xX3xX2c1xX2c1xX1f7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2c3xX2c3xX1f7xXbxX1cxX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX4bxX2bxX2bxX3xX5xX3exX23xX3xXexXdxX43xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4bxX4cxX3xX66xX27xX43xX3xX23xX22xX54xX4xX3xX1xX58xXdxX3xX35xX5cxX23xX22xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX1xXf7xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX13bxX4xX9xXaxX82xX82xXdxX115xX78xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX115xX4bxX23xX82xX23xX10xX2b7xX7xX82xX130xX1f7xX2bcxX2bdxX82xX2xX1f7xX2c1xX62xX2c3xX2xX130xX2xX1f7xX130xX2bcxXexX130xX130xX2c3xX2c3xX2bcxX5xX1f7xX115xX26xXbxX22x14eadxX13bxX9xX133xX131xX2c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3axX3xX5xX3exX23xX3xXexXdxX43xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4bxX4cxX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35xX5cxX23xX22xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX36xX76xX3xX78xX58xX23xX3xX66xX27xX15xX7fxX23xXaxX3xX2b7xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2c1xX2c1xX1f7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2c3xX2c3xX1f7xXaxX3xX62xX6xXexX6xX1exXbxX1xX37xXexX37xX1exX37xX13bxXdxX22xXdxX23xX6xX5xX1exX7xX13bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX82xX82xXdxX76xX6xX22xX10xX7xX115xX4bxX37xX4bxX115xX4bxX23xX82xX27xXbxX5xX37xX6xX62xX10xX62xX82xX1cxX76xX2b7xX66xX13bxX26xX62xX15xXb2xX66xX5xX15xX133xX27xX375xX4bxX10xX27xXb2xX22xX82xX130xX1f7xX130xX1f7xX380xX1f7xX131xX380xX1f7xX2bcxX82xX66xX23xX1xX380xX1xX23xX66xX2b7xX115xXbxX23xX22xXaxX3xX62xX6xXexX6xX1exX62xX10xX7xX4xX9xXaxX57xXf7xX23xX1xX3xX58xX23xX1xX3xX4xX1xX4cxXbxX3xXexX3afxX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4xX100xX6xX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX115xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX37xX62xX15xXaxX2fx14c8bxX6dxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3x16806xX2bcxX82xX131x17490xX134xX3xX7xX6xX27xX3xXb2xX1xXdxX3xXexX13bxX27xX15xX7fxX23xX3xXexX1x149baxX23xX22xX3xX35xX15dxX23xX22xX3xXexX58xXdxX3xXexX1xX7fbxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX23xX110xX15xX3xXexX1xXf7xX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35xX31xX3xX1cxX5cxX6xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xXexX13bxX3exX23xX115xX3x14209xX1xX5cxX23xX22xX3xX4bxXdxX3exX23xX3xX125xX6dxX37xX3xX35xXdxXe1xX23xX3xXexX547xX3xX39x14f4axX39xX3xX35xX31xX3xX5xXdxX3exX23xX3xX1xXe1xX3xX4bx15090xXdxX3xXcx104ccxX23xX22xX3xXexX1xX13cxX3xXb2xX584xX3xX30xXdxX3exX23xX3xX35xX37xX110xX23xX3xX78xX5cxX23xX22xX3xX35xX6dxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX3xX35xX483xX3xXexX13bxX6xX37xX3xX35xX86fxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX43xXexX3xX4bxX7fxX3xX4bxX4cxX3xX4bxXdxXe1xX4xX115xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX37xX62xX15xXaxX2fxX114xX1xXdxX6xX3xX7x14ab4xX3xX4bxX86bxXdxX3xX125xX6dxX37xX3xX35xXdxXe1xX23xX3xXexX547xX3xX39xX85cxX39xX134xX3xX7fbxX23xX22xX3xX30xX3exX3xX57xX37xX110xXdxX3xX112xX23xX1xX134xX3xXcxX86fxX23xX22xX3xXexX1xX13cxX3xXb2xX584xX3xX30xXdxX3exX23xX3xX35xX37xX110xX23xX3xX78xX5cxX23xX22xX3xX35xX6dxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX3xX4xX1xX37xX3xX78xXdxX43xXexX24xX3xebc8xXcxX7fbxXdxX3xX35xX13cxX50dxX4xX3xX78xXdxX43xXexX3xX5xX110xX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35xX31xX3xX22x133f2xX3xX35xX37xX36xX23xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX35xX5cxX3xX13bxX580xXdxX115xX3xX57xXdxXe1xX23xX3xXexX36xXdxX134xX3xX4xX6dxX4xX3xX78xX137xX3xXbxX1x10655xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX3exX23xX3xX76xX7fbxX23xX3xX4xX100xX6xX3xX30xXdxX3exX23xX3xX35xX37xX110xX23xX3xX78xX5cxX23xX22xX3xX35xX6dxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX3xX35xX6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3exX23xX3xX4x16e61xX27xX3xX4bxX110xX3xX7x17e15xX3xX4xX5cxX3xX35xX7fxX3xX1cxX27xXdcxXexf52dxX115xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX37xX62xX15xXaxX2fxX929x13bedxX3xXexX1xX528xXdxX3xX35xXdxX483xX76xX3xX23xX110xX15xX134xX3xXexX7fbxXdxX3xX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX58dxXbxX3xX4xX1xX13cxX6xX3xX4xX5cxX3xX78xXf7xX23xX1xX3xX5xX27xX974xX23xX3xX22xXf7xX3xX4bxX7fxX3xX4bxX4cxX3xX4bxXdxXe1xX4xX3xX23xX110xX15xX115xX3xXcxX7fbxXdxX3xX35xX6xX23xX22xX3xX15xX3exX27xX3xX4xX515xX27xX3xX4xX6dxX4xX3xX78xX137xX3xXbxX1xX974xX23xX3xX4xX1xX9aexX4xX3xX23xX15dxX23xX22xX134xX3xX1cxX10xX76xX3xX1cxX58dxXexX134xX3xX23xX22xX1xXdxX3exX23xX3xX4xX9aexX27xX3xX35xX483xX3xX7xX6xX27xX3xX35xX5cxX3xX4xX5cxX3xX23xX1x12c9bxX23xX22xX3xX35xX7fxX3xX1cxX27xXdcxXexX3xX4xX4cxX3xXexX1xX483xX3xX1xf673xX23xX9c1xX3xX1exX3xX7fbxX23xX22xX3xX30xX3exX3xX57xX37xX110xXdxX3xX112xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX8d0xX3xXexX1xX3exX76xX115xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX37xX62xX15xXaxX2fxX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35xX6xX23xX22xX3xX5xX110xX3xXexX1xX100xX3xX66xX27xX170xX23xX3xX4xX100xX6xX3xX103xXcxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX115xX3xXcxX13bxX27xX23xX22xX3xX4bxXe1xX3xXexX1xX27xX137xX4xX3xX78xXdxX3exX23xX3xX4xX1xX43xX3xX39xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX5xX110xX3xX76xXdxX43xX23xX22xX3xX22xX1xX58dxXbxX3xX13bxXdcxXexX3xX66xX27xX6xX23xX3xXexX13bxX54xX23xX22xX3xXexX13bxX37xX23xX22xX3xX7xXa7bxX3xX35xX580xX3xX4xX1xXdxX43xX23xX3xXexX1xX27xX974xXexX3xX76xX110xX3xX57xX30xX39xX3xX844xX6xX13bxXb2xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX7daxX10xX37xX3xX35xX6xX23xX22xX3xX4bxX974xX23xX3xX1xX110xX23xX1xX3xX13dxX3xX103xXcxX3xX39xXdxXe1xXexX3xX52xX6xX76xX115xX82xX115xX0xX82xXbxX2fxX0xX62xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX13bxX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX2fxX0xX7xXexX13bxX37xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX3exX23xX3xX66xX27xX6xX23xX24xX0xX82xX7xXexX13bxX37xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX76xX78xX1exX6xX23xX62xX1exX7xX6xXbxX37xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX515xX15xX3xX844xX6xX13bxXb2xX3xXexX13bxXdxXe1xX27xX3xXexX974xXbxX3xX130xX3xX4xX515xX27xX3xXexX1xX100xX3xX57xX580xX23xX22xX3xX30xf8e4xX23xX1xX3xX57xX110xX3xXcxXbf6xX23xX1xX3xX5xX3exX23xX3xXexX27xX15xX483xX23xXaxX3xX1xX13bxX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX5xX78xX1exX1xX37xX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX82xXexX1xX6xX15xX1exXbxX6xX13bxXb2xX1exXexX13bxXdxX10xX27xX1exXexX6xXbxX1exX130xX1exX4xX6xX27xX1exXexX1xX27xX1exX1xX37xX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX10xX23xX1exXexX27xX15xX10xX23xX82xX2xX131xX2c1xX131xX2c1xX2xX115xX1xXexX76xXaxX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX7xX13bxX4xX9xXaxX82xX76xX10xX62xXdxX6xX82xX2xX130xX1f7xX82xX23xX10xX2b7xX7xX82xX130xX1f7xX2bcxX130xX82xX2xX2bcx17e33xX62xX2bcxX2xX130xX2bdxX2bcxX2bcxX2c3xXexX130xXc91xX2c1xX2bdxX2c1xX5xX1f7xX115xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3axX3xX5xX3exX23xX3xXexXdxX43xX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4bxX4cxX3xX4exX27xX43xX3xX52xX22xX54xX4xX3xX57xX58xXdxX3xX35xX5cxX23xX22xX3xX4bxXdxX62xX10xX37xX3xX66xX27xX58xX23xX22xX3xX4xX6dxX37xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX36xX76xX3xX78xX58xX23xX3xX66xX27xX15xX7fxX23xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xX6xX2fxX0xX62xXdxX4bxX2fxX0xX7xXexX13bxX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX515xX15xX3xX844xX6xX13bxXb2xX3xXexX13bxXdxXe1xX27xX3xXexX974xXbxX3xX130xX3xX4xX515xX27xX3xXexX1xX100xX3xX57xX580xX23xX22xX3xX30xXbf6xX23xX1xX3xX57xX110xX3xXcxXbf6xX23xX1xX3xX5xX3exX23xX3xXexX27xX15xX483xX23xXaxX3xX1xX13bxX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX5xX78xX1exX1xX37xX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX82xXexX1xX6xX15xX1exXbxX6xX13bxXb2xX1exXexX13bxXdxX10xX27xX1exXexX6xXbxX1exX130xX1exX4xX6xX27xX1exXexX1xX27xX1exX1xX37xX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX10xX23xX1exXexX27xX15xX10xX23xX82xX2xX131xX2c1xX131xX2c1xX2xX115xX1xXexX76xXaxX2fxXcxX1xX515xX15xX3xX844xX6xX13bxXb2xX3xXexX13bxXdxXe1xX27xX3xXexX974xXbxX3xX130xX3xX4xX515xX27xX3xXexX1xX100xX3xX57xX580xX23xX22xX3xX30xXbf6xX23xX1xX3xX57xX110xX3xXcxXbf6xX23xX1xX3xX5xX3exX23xX3xXexX27xX15xX483xX23xX0xX82xX6xX2fxX0xX82xX7xXexX13bxX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX2fxXcxX13bxX37xX23xX22xX3xX62xX6xX23xX1xX3xX7xX6dxX4xX1xX3xX2bcxX2bdxX3xX4xX515xX27xX3xXexX1xX100xX3xX57xX30xX39xX3xX844xX6xX13bxXb2xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX7xX10xX37xX3xXexX13bxXdxXe1xX27xX3xXexX974xXbxX3xX35xX50dxXexX3xX23xX110xX15xX134xX3xX57xX580xX23xX22xX3xX30xXbf6xX23xX1xX3xX57xX110xX3xXcxXbf6xX23xX1xX3xX22xX5cxXbxX3xX130xX3xX22xX13cxXa7bxX23xX22xX3xX76xX4f1xXexX115xX0xX82xXbxX2fxX0xX82xX62xXdxX4bxX2fxX0xX82xX5xXdxX2fxX0xX82xX27xX5xX2fxX0xX62xXdxX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX13bxXaxX2fxX0xX82xX62xXdxX4bxX2fxX0xX82xX62xXdxX4bxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7daxX37xX27xX13bxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX37xX3xX39xX85cxX39xX0xX82xXbxX2f