Công bố những phát hiện mới về nghệ thuật chế tác vĩ cầm
Giới khoa học lâu nay cho rằng các nhà phát minh ra đàn vĩ cầm (violin) muốn mô phỏng giọng nói của con người và kết quả nghiên cứu công bố ngày 21/5 đã củng cố thêm luận điểm này.
e0c2x15214x156c6x14c0fx139a6x112e7x10f13x10cb2xe6d4xX7xff04x13172x11a7ex1639bx10fe9x157cfxX5x15fcexXax163b5x12eacx1075bxebbbxfc61xX3x12781x1065cxX3xX15xX1x122cfxX15xX16xX3xXbxX1x1315bxXexX3xX1xXdxf518xX15xX3x158f6x16564xXdxX3x10e04x15791xX3xX15xX16xX1xX28xX3xXexX1x1086bx1209bxXexX3xX4xX1x15f40xX3xXexX23xX4xX3xX2fx1091fxX3xX4x161e2xX2bxX0x14784xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e86xX10xX6xf582xXaxX12x10174xXdxX2cxXdxX3x100daxX1xf8f8xX6xX3xX1x10b97xX4xX3xX5x13f20xX39xX3xX15xX6x13c74xX3xX4xX1xX68xX3x11aa7xe5c8xX15xX16xX3xX4xX23xX4xX3xX15xX1x13652xX3xXbxX1xX23xXexX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX7bxX6xX3x1003fxX86xX15xX3xX2fxX46xX3xX4xX49xX2bxX3x121e7xX2fxXdxX68xX5xXdxX15x10899xX3xX2bxX39xX19xX15xX3xX2bxX14xX3xXbxX1xe389xX15xX16xX3xX16xXdxX6cxX15xX16xX3xX15x124cexXdxX3xX4x1421cxX6xX3xX4xX68xX15xX3xX15xX16x13cc0x13ab0xXdxX3xX2fxX86xX3xX66xX3fxXexX3x12408xX39x1669axX3xX15xX16xX1xXdx10de0xX15xX3xX4x12922xX39xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX15xX16xX86xX75xX3x165a4xX2xX4cx147c9xX3xX95x1097dxX3xX4xXc2xX15xX16xX3xX4xX19xX3xXexX1xXdexX2bxX3xX5xX39xX3axX15xX3xX95xXdx156ecxX2bxX3xX15xX86xX75x14389xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX7bxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX7bxX10x1195cxX9xXaxX1xXexXexXbxX7x1039fxX4cxX4cxXdxX2bxX16xX114xX2fxXdxX10xXexX15xX6xX2bxXbxX5xX39xX7xX114xX2fxX15xX4cxXex141a3xX151x13158xX4cx1584dxXbxX5xX68xX6xX5exX10xX5exX4cxf3acxXexXbxX75xX10xX5xX6xX16xXexXbxX75xX4cxXf2xX153xX2xfda9x10e1dxX153xXf5xX16exXf2xXf2xX4cxX2fxXdxX68xX5xXdxX15xXexX114x11531xXbxX16xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4cxX4cxXdxX114xX18xX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xX2fxX15xX4cxX15xX10xf716xX7xX4cxX2xX16dxXf2xX2xX4cx15a17xX1acxX5exXf2xX2xXf5xXf5xX16dxX2x120eaxXexX151xX2xX153xXf2xX5xX153xX114xX17dxXbxX16xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX1a4xXdxX5exXexX1xX13axXf5x101c9xX1acxXbxf6cbx10575xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13axf786xX1d1xX16dxXbxX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX68xX15xX16xX3xX18xX68xX3xX15xX1xX39xX15xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xX1xXdxX10xX15xX3xX2bxX68xXdxX3xX2fxX10xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXexX1xX39xX6xXexX3xX4xX1xX10xX3xXexX6xX4xX3xX2fxXdxX3xX4xX6xX2bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12x15382xX86xX15xX3xX2fxX46xX3xX4xX49xX2bxX3xXa0xX2fxXdxX68xX5xXdxX15xXa7xX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1118exX68xX5exX75xXaxX12xX13xX23xX4xX3xX15xX1xX86xX3xX66xX1xX68xX6xX3xX1xX6cxX4xX3xX241xX86xXdxX3x13882xX68xX6xX15xX3xXa0xXcxX7bxX39xX15xX16xX3x131bexX39xX19xX4xXa7xX3xX95xXf8xX3xX95xX30xX3xX15xX16xX1x12404xX3xX2bx152a0xXexX3xX15xX16xX1xX28xX3xX7x13b33xX3xX2fxXdxX68xX5xXdxX15xX3xX4xX1xX39xX75xXdexX15xX3xX15xX16xX1xXdxX28xXbxX3xX4xX1xf3faxXdxX3xX2xXf5xX3xX15xX1xebc9xX4xX3xX4x135c5xX3xX4xfbd2xf291xX3xXexX7bxX68xX15xX16xX3xX95xXbexX3xX4xXbexX3xX2xX3xX4xX70xX75xX3xX95xX86xX15xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX2c7xX68xX3xX15xf96exX2bxX3xX2xXf5xX1acxX153xX3xX5exXcbxX2cxXdxX3xXaxX18xX86xX15xX3xXexX6xX75xX3xX2bxX6xX3xXexX1xX39xX3axXexXaxX3xX4xXc2xX6xX3xX15xX16xX1xX28xX3xX15xX1xX70xX15xX3xX15xX2cexXdxX3xXexXdxX3fxX15xX16xX3xX15xX16xXcbxXccxXdxX3x11ce6xXexX6xX5xX75xX3x15392xX15xX5exX7bxX10xX6xX3xX334xX2bxX6xXexXdxX3xfb96xX3xX4xX1xX6xX3xX95x1656exX3xX4xXc2xX6xX3xX2fxXdxX68xX5xXdxX15xX3xX1b5xX3xX5exX70xX75xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX95xX2c7xXdxX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xX68xX5exX75xXaxX12xXcxX7bxX68xX15xX16xX3xX66xX1xXdxX3xX95xXbexX2cfxX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX28xX3xX7xX2a6xX3xX66xX1xX23xX4xX3xX4xX1xX2bfxXdxX3xX4xX23xX4xX3xX15xX1xX2c7xX4xX3xX4xX2cbxX3xX5exX68xX3xX15xX16xX1xX28xX3xX15xX1xX70xX15xX3xX334xX15xXexX68xX15xXdxX68xX3x15a79xXexX7bxX6xX5exXdxX2fxX6xX7bxXdxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX2c7xX68xX3xX2fxX86xX3xX4xXd8xXdxX3xXexXdxX3fxX15xX3xXexX7bxXdexX15xX3xX15xX30xX15xX3xXexXd8xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX66xX3fxX3xX4xXc2xX6xX3xX334xX2bxX6xXexXdxX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xX68xX5exX75xXaxX12xX13xX23xX4xX3xX15xX1xX86xX3xX66xX1xX68xX6xX3xX1xX6cxX4xX3xX4x13838xX15xX16xX3xXexXdxX3fxX15xX3xX1xX86xX15xX1xX3xX16xX1xXdxX3xX70xX2bxX3xXexX14xX15xX16xX3xX16xXdxX6cxX15xX16xX3xX4xXc2xX6xX3xX16dxX3xX15xX6xX2bxX3xX16xXdxX2cxXdxX3xX2fxX86xX3xX16dxX3xX15xX1dxX3xX16xXdxX2cxXdxX2cfxX3xXexX7bxX68xX15xX16xX3xX95xX29dxX3xXexX39xX2cexXdxX3xXex11873xX3xX2xX151xX341xX1ddxX153xX3xX1xX23xXexX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX95xX68xX2c7xX15xX3xX4xX6xX3xX66xX1x153f6xX4xX3xXexXdxX3fxX15xX16xX3xX334xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX5exX2cbxX15xX16xX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xX68xX5exX75xXaxX12xX3c0xX6xX39xX3xX66xX1xXdxX3xXbxX1xX70xX15xX3xXexf656xX4xX1xX3xX70xX2bxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX66xX2a6xX3xX5xXcbx161a5xX15xX16xX2cfxX3xX4xX23xX4xX3xX15xX1xX86xX3xX15xX16xX1xXdxXdexX15xX3xX4xXe2xX39xX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXdxX28xX15xX3xX7bxX7cxX15xX16xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX3fxX4xX3xX2fxXdxX5xX68xX5xXdxX15xX3xX5exX68xX3xX334xX2bxX6xXexXdxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX2c7xX68xX3xX15xX2f0xX2bxX3xX2xXf5xX1acxX153xX3xX2fxX86xX3xX2bxX29dxXexX3xX4xX70xX75xX3xX2fxX46xX3xX4xX49xX2bxX3xX5exX68xX3xX61xX6xX7xXbxX6xX7bxX68xX3xX5exX6xX3xX3c0xX6xX5xX68xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX2c7xX68xX3xX15xX2f0xX2bxX3xX2xXf5xX151xX153xX3xX2bxX14xX3xXbxX1xXb3xX15xX16xX3xX16xXdxX6cxX15xX16xX3xX18xX6xX7xX7xX3xX2fxX86xX3xX18xX6xX7bxXdxXexX68xX15xX10xX3xX4xXc2xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX15xX6xX2bxX3xX4xX6xX3xX7xX2a6xX2cfxX3xXexX7bxX68xX15xX16xX3xX66xX1xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX70xX75xX3xX2fxX46xX3xX4xX49xX2bxX3xX1xXdxX28xX39xX3xX3c0xXexX7bxX6xX5exXdxX2fxX6xX7bxXdxX3xX5xX2c7xXdxX3xX4xX1xX68xX3xX70xX2bxX3xX2fx1444exX4xX3xX66xX1xX23xX3xX16xXdxX19xX15xX16xX3xX16xXdxX6cxX15xX16xX3xXexX10xX15xX68xX7bxX3xX2fxX86xX3xX6xX5xXexX68xX3xX4xXc2xX6xX3xX15xX1dxX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX7bxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX7bxX10xX132xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13axX4cxX4cxXdxX2bxX16xX114xX2fxXdxX10xXexX15xX6xX2bxXbxX5xX39xX7xX114xX2fxX15xX4cxXexX151xX151xX153xX4cxX155xXbxX5xX68xX6xX5exX10xX5exX4cxX15exXexXbxX75xX10xX5xX6xX16xXexXbxX75xX4cxXf2xX153xX2xX16dxX16exX153xXf5xX16exXf2xXf2xX4cxX334xX15xXexX68xX15xXdxX68xX16exX3c0xXexX7bxX6xX5exXdxX2fxX6xX7bxXdxX16exXf2xXf2xX114xX17dxXbxX16xXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4cxX4cxXdxX114xX18xX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xX2fxX15xX4cxX15xX10xX1a4xX7xX4cxX2xX16dxXf2xX2xX4cxX1acxX1acxX5exXf2xX2xXf5xXf5xX16dxX2xX1b5xXexX151xX1b5xXf2xXf2xX5xX2xX114xX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX68xX15xX16xX3xX18xX68xX3xX15xX1xX39xX15xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xX1xXdxX10xX15xX3xX2bxX68xXdxX3xX2fxX10xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXexX1xX39xX6xXexX3xX4xX1xX10xX3xXexX6xX4xX3xX2fxXdxX3xX4xX6xX2bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX68xX15xXaxX12x157d6xX16xX1xX28xX3xX15xX1xX70xX15xX3xX334xX15xXexX68xX15xXdxX68xX3xX3c0xXexX7bxX6xX5exXdxX2fxX6xX7bxXdxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX2c7xX68xX3xX2fxX86xX3xX4xXd8xXdxX3xXexXdxX3fxX15xX3xXexX7bxXdexX15xX3xX15xX30xX15xX3xXexXd8xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX66xX3fxX3xX4xXc2xX6xX3xX334xX2bxX6xXexXdxX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xX68xX5exX75xXaxX12xecccxX1xX14xX15xX16xX3xX6xXdxX3xX18xXdxX3fxXexX3xX4xX1xX4caxX15xX1xX3xX1d4xX23xX4xX3xX2fxXdxX68xX5xXdxX15xX3xXa0xXexX1xX39xX29dxX4xX3xX18xX29dxX3xX95xX86xX15xX3xX5exX70xX75xXa7xX3xX7bxX6xX3xX95xXccxXdxX3xX66xX1xXdxX3xX15xX86xX68xX2cfxX3xX15xX1xXcbxX15xX16xX3xX4xX23xX4xX3xX15xX1xX86xX3xX66xX1xX68xX6xX3xX1xX6cxX4xX3xXcbxX2cxX4xX3xX95xX68xX23xX15xX3xX2fxX46xX3xX4xX49xX2bxX3xX5xX49xX15xX3xX95xX49xX39xX3xXexXdxXdexX15xX3xX1d4xX39x12458xXexX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2fxX86xX68xX3xX66xX1xX68xXd8xX15xX16xX3xX4xX39xX19xXdxX3xXexX1xX3fxX3xX66x145d6xX3xX2xXf5xX3xX1xX68xf8b0xX4xX3xX95xX49xX39xX3xXexX1xX3fxX3xX66xX808xX3xX2xX151xX114xX3xX15exX29dxXexX3xXexX7bxX68xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX28xX3xX15xX1xX70xX15xX3xX95xX49xX39xX3xXexXdxXdexX15xX3xX5xX86xX2bxX3xX95xX86xX15xX3xX2fxXdxX68xX5xXdxX15xX3xX5xX86xX3xX61xX6xX7xXbxX6xX7bxX68xX3xX264xX10xX7bxXexX68xX5xX68xXexXexXdxX3x14f22xX3xXexX1xX86xX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX264xX7bxX10xX7xX4xXdxX6xX3xXa0xX32exXexX6xX5xX75xXa7xX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xX68xX5exX75xXaxX12xX70cxX1xX1dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX2fxXdxX28xX4xX3xX7xX6xX39xX3xX95xXbexX3xX95xX10exX3xX1xX68xX86xX15xX3xXexX1xXdxX28xX15xX3xX4xX70xX75xX3xX95xX86xX15xX3xX15xX86xX75xX3xX5exX68xX3xX4xX23xX4xX3xX15xX16xX1xX28xX3xX15xX1xX70xX15xX3xXexX7bxXcbxXccxX15xX16xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX13xX7bxf56cxX2bxX68xX15xX6xX3xXexX1xX5cbxX4xX3xX1xXdxX28xX15xX114xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX264xX68xX5exX75xXaxX12xX70cxX16xXcbxXccxXdxX3xX7xX23xX15xX16xX3xX5xX3axXbxX3xXexX7bxXcbxXccxX15xX16xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX15xX86xX75xX3xX5xX86xX3xX334xX15xX5exX7bxX10xX6xX3xX334xX2bxX6xXexXdxX2cfxX3xX2fxX2cxXdxX3xX2bxX2cbxX4xX3xXexXdxXdexX39xX3xX5xX86xX2bxX3xX7xX6xX68xX3xXexXdxX3fxX15xX16xX3xX95xX86xX15xX3xX2fxXdxX68xX5xXdxX15xX3xX95xX2c7xXexX3xXexX2cxXdxX3xXexXdxXdexX39xX3xX4xX1xX39xf8a2xX15xX3xX16xXdxX19xX15xX16xX3xX2fxX2cxXdxX3xX16xXdxX6cxX15xX16xX3xX4xX68xX15xX3xX15xX16xXcbxXccxXdxX2cfxX3xX4xXbexX3xX15xX16xX1xX46xX6xX3xX5xX86xX3xX70xX2bxX3xX2fxX5cbxX4xX3xX7bxX7ebxXexX3xX7xX70xX39xX3xX5x11e65xX15xX16xX2cfxX3xX5exX86xX75xX3xX5exX80fxX15xX3xX2fxX86xX3xX7ebxX2bxX3xX23xXbxX3xX2fxX2cxXdxX3xX4xX23xX4xX3xX7xX9b2xX4xX3xXexX1xX23xXdxX3xX66xX1xX23xX4xX3xX15xX1xX6xX39xX2cfxX3xXexX7bxX68xX15xX16xX3xX66xX1xXdxX3xXexXdxX3fxX15xX16xX3xX95xX86xX15xX3xX7bxX7ebxXexX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX68xX2c7xXexX2cfxX3xX39xX75xX10exX15xX3xX4xX1xX39xX75xX10exX15xX2cfxX3xX4xXbexX3xX66xX1xXd8xX3xX15xX2f0xX15xX16xX3xXexX1xX6xX75xX3xX95xX2cexXdxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX114xX4cxX114xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX7bxX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX341xXexX1xX39xX2bxX18xX341xX6xX15xX5exX341xX7xX6xXbxX68xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27fx11268xX3xXexX7bxX6xX68xX3xX16xXdxXd8xXdxX3x14ed5xX2bxX3xX15xX1xX2c7xX4xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX5xX49xX15xX3xX2xX1ddxX341xXf2xX153xX2xX16dxX13axX3xX13xX23xX3xXexX4caxX15xX1xX2cfxX3xX4xX1xXdxX30xX39xX3xX7xX70xX39xX3xX15xX16xX1xX28xX3xXexX1xX39xX3axXexX3xX5xXdexX15xX3xX15xX16xX14xXdxXaxX3xX1xX7bxX10xX132xX9xXaxX4cxX2fxX6xX15xX341xX1xX68xX6xX341xX16xXdxX6xXdxX341xXexX7bxXdxX4cxX5xX10xX341xXexX7bxX6xX68xX341xX16xXdxX6xXdxX341xX6xX2bxX341xX15xX1xX6xX4xX341xX4xX68xX15xX16xX341xX1xXdxX10xX15xX341xX5xX6xX15xX341xX2xX1ddxX341xXf2xX153xX2xX16dxX341xX4xX6xX341xXexXdxX15xX1xX341xX4xX1xXdxX10xX39xX341xX7xX6xX39xX341xX15xX16xX1xX10xX341xXexX1xX39xX6xXexX341xX5xX10xX15xX341xX15xX16xX68xXdxX4cxX2xXf5xX2xX2xX2xX1d1xX114xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4cxX4cxXdxX114xX18xX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xX2fxX15xX4cxX15xX10xX1a4xX7xX4cxX2xX16dxXf2xX2xX4cxX1acxX1acxX5exXf2xX2xXf5xXf5xX16dxX2xX1b5xXexX1ddxXf2xX153xX1acxX5xXf2xX114xX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX68xX15xX16xX3xX18xX68xX3xX15xX1xX39xX15xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xX1xXdxX10xX15xX3xX2bxX68xXdxX3xX2fxX10xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXexX1xX39xX6xXexX3xX4xX1xX10xX3xXexX6xX4xX3xX2fxXdxX3xX4xX6xX2bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX2fxX12xX0xX7xXexX7bxX68xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27fxXa7bxX3xXexX7bxX6xX68xX3xX16xXdxXd8xXdxX3xXa87xX2bxX3xX15xX1xX2c7xX4xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX5xX49xX15xX3xX2xX1ddxX341xXf2xX153xX2xX16dxX13axX3xX13xX23xX3xXexX4caxX15xX1xX2cfxX3xX4xX1xXdxX30xX39xX3xX7xX70xX39xX3xX15xX16xX1xX28xX3xXexX1xX39xX3axXexX3xX5xXdexX15xX3xX15xX16xX14xXdxXaxX3xX1xX7bxX10xX132xX9xXaxX4cxX2fxX6xX15xX341xX1xX68xX6xX341xX16xXdxX6xXdxX341xXexX7bxXdxX4cxX5xX10xX341xXexX7bxX6xX68xX341xX16xXdxX6xXdxX341xX6xX2bxX341xX15xX1xX6xX4xX341xX4xX68xX15xX16xX341xX1xXdxX10xX15xX341xX5xX6xX15xX341xX2xX1ddxX341xXf2xX153xX2xX16dxX341xX4xX6xX341xXexXdxX15xX1xX341xX4xX1xXdxX10xX39xX341xX7xX6xX39xX341xX15xX16xX1xX10xX341xXexX1xX39xX6xXexX341xX5xX10xX15xX341xX15xX16xX68xXdxX4cxX2xXf5xX2xX2xX2xX1d1xX114xX1xXexX2bxXaxX12xX27fxXa7bxX3xXexX7bxX6xX68xX3xX16xXdxXd8xXdxX3xXa87xX2bxX3xX15xX1xX2c7xX4xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX5xX49xX15xX3xX2xX1ddxX341xXf2xX153xX2xX16dxX13axX3xX13xX23xX3xXexX4caxX15xX1xX2cfxX3xX4xX1xXdxX30xX39xX3xX7xX70xX39xX3xX15xX16xX1xX28xX3xXexX1xX39xX3axXexX3xX5xXdexX15xX3xX15xX16xX14xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX7bxX68xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX241xXdexX2bxX3xXd6xX39xX6xX3xXf2xXf2xX4cxX1ddxX2cfxX3xXexX2c7xXdxX3xX13xX39xX15xX16xX3xf874xX2f0xX15xX3xX1xXbexX6xX3xX27fxX6xX68xX3xX95xX29dxX15xX16xX3xX5bxX1dxX39xX3xX15xX16xX1xX29axX3xXd2fxXdxX28xXexX3x14c28xX14xX3xXa0xX5bxX86xX3xX70cxX29dxXdxXa7xX2cfxX3xX27fxXa7bxX3xXexX7bxX6xX68xX3xX16xXdxXd8xXdxX3xXa87xX2bxX3xX15xX1xX2c7xX4xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX5xX49xX15xX3xX2xX1ddxX341xXf2xX153xX2xX16dxX3xX95xXf8xX3xX5exXdxXa7bxX15xX3xX7bxX6xX3xXexX1xX86xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xXexX3xX95x10689xXbxX114xX3xX241xXdxX30xX39xX3xX95xX23xX15xX16xX3xX15xXbexXdxX3xX5xX86xX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX4xX1xXc2xX3xX15xX1xX70xX15xX3xX95xX68xX2c7xXexX3xX16xXdxXd8xXdxX3xX86cxX3xX4xX23xX4xX3xX1xX2c7xX15xX16xX3xX2bxX2cbxX4xX2cfxX3xX95xX6xX3xX7xX19xX3xX95xX30xX39xX3xX2bxX6xX15xX16xX3xX75xX3fxX39xX3xXexX19xX3xX15xX16xX1xX28xX3xXexX1xX39xX3axXexX3xX1xX68xX80fxX4xX3xX4xX23xX3xXexX4caxX15xX1xX2cfxX3xX2bxX2cxXdxX3xX5xX2c7x156daxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX2fxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX8edxX3xX5xX29dxX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX18xX4caxX3xX978xX15xX3xXd6xX39xX6xX15xX1xX3xX66xXdxX28xXexX3xXexX23xX4xX3x11b68xXcxX1xXdxX3fxX39xX3xX15xX1dxX3xX95xX10xX68xX3xX1xX68xX6xX3xXexX6xXdxX3xX15xX16xX6cxX4xX3xXexX7bxX6xXdx142cexXaxX3xX1xX7bxX10xX132xX9xXaxX4cxX16xXdxX6xXdxX341xXexX7bxXdxX4cxX1xX10xX341xX5xX68xX341xX15xX1xX39xX15xX16xX341xX18xXdxX341xX6xX15xX341xXd6xX39xX6xX15xX1xX341xX66xXdxX10xXexX341xXexX6xX4xX341xXexX1xXdxX10xX39xX341xX15xX39xX341xX5exX10xX68xX341xX1xX68xX6xX341xXexX6xXdxX341xX15xX16xX68xX4xX341xXexX7bxX6xXdxX4cxX2xX1b5xX1d1xXf5xX153xX151xX114xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4cxX4cxXdxX114xX18xX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xX2fxX15xX4cxX15xX10xX1a4xX7xX4cxX2xX16dxXf2xX2xX4cxX1acxX1acxX5exXf2xX2xXf5xXf5xX16dxX2xX1b5xXexX151xX1acxXf5xX2xX5xX1ddxX114xX17dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX68xX15xX16xX3xX18xX68xX3xX15xX1xX39xX15xX16xX3xXbxX1xX6xXexX3xX1xXdxX10xX15xX3xX2bxX68xXdxX3xX2fxX10xX3xX15xX16xX1xX10xX3xXexX1xX39xX6xXexX3xX4xX1xX10xX3xXexX6xX4xX3xX2fxXdxX3xX4xX6xX2bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX2fxX12xX0xX7xXexX7bxX68xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX8edxX3xX5xX29dxX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX18xX4caxX3xX978xX15xX3xXd6xX39xX6xX15xX1xX3xX66xXdxX28xXexX3xXexX23xX4xX3xXe53xXcxX1xXdxX3fxX39xX3xX15xX1dxX3xX95xX10xX68xX3xX1xX68xX6xX3xXexX6xXdxX3xX15xX16xX6cxX4xX3xXexX7bxX6xXdxXe72xXaxX3xX1xX7bxX10xX132xX9xXaxX4cxX16xXdxX6xXdxX341xXexX7bxXdxX4cxX1xX10xX341xX5xX68xX341xX15xX1xX39xX15xX16xX341xX18xXdxX341xX6xX15xX341xXd6xX39xX6xX15xX1xX341xX66xXdxX10xXexX341xXexX6xX4xX341xXexX1xXdxX10xX39xX341xX15xX39xX341xX5exX10xX68xX341xX1xX68xX6xX341xXexX6xXdxX341xX15xX16xX68xX4xX341xXexX7bxX6xXdxX4cxX2xX1b5xX1d1xXf5xX153xX151xX114xX1xXexX2bxXaxX12xX5bxX8edxX3xX5xX29dxX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX18xX4caxX3xX978xX15xX3xXd6xX39xX6xX15xX1xX3xX66xXdxX28xXexX3xXexX23xX4xX3xXe53xXcxX1xXdxX3fxX39xX3xX15xX1dxX3xX95xX10xX68xX3xX1xX68xX6xX3xXexX6xXdxX3xX15xX16xX6cxX4xX3xXexX7bxX6xXdxXe72xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX7bxX68xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xXdxX3fxX39xX3xX15xX1dxX3xX95xX10xX68xX3xX1xX68xX6xX3xXexX6xXdxX3xX15xX16xX6cxX4xX3xXexX7bxX6xXdxX3xXa0xX61xXdxX7bxX5xX3xX1a4xXdxXexX1xX3xX6xX3x10c4fxX10xX6xX7bxX5xX3x16739xX6xX7bxX7bxXdxX15xX16xXa7xX2cfxX3xX2bxX29dxXexX3xXexX7bxX68xX15xX16xX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX18xXe2xX4xX3xXexX7bxX6xX15xX1xX3xX15xX2cexXdxX3xXexXdxX3fxX15xX16xX3xX15xX1xX7ebxXexX3xXexX1xX3fxX3xX16xXdxX2cxXdxX2cfxX3xX95xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX39xX978xX15xX3xX18xX29axX3xXexX7bxXd8xXdxX3xXd6xX39xX6xX3xXd6xX39xX23xX3xXexX7bx137a0xX15xX1xX3xXexX1xX978xX2bxX3xX95xX29axX15xX1xX3xX66xX1xX68xX6xX3xX1xX6cxX4xX3xX66xX8edxX68xX3xX5exX86xXdxX3xXf2xX3xXexX39xX49xX15xX3xX15xX16xX6xX75xX3xXexX7bxXcbxX2cxX4xX3xX2bxX9b2xXexX3xX4xX23xX4xX3xX5exX39xX3xX66xX1xX23xX4xX1xX3xX1xXdxX3fxX39xX3xX66x11479xX3xXexX2cxXdxX3xX18xXd8xX68xX3xXexX86xX15xX16xX3xX15exX6xX39xX7bxXdxXexX7xX1xX39xXdxX7xX3xX86cxX3x137b9xX10xX15xX3xX5bxX6xX6xX16xX2cfxX3xX5bxX86xX3xX27fxX6xX15xX2cfxX3xX15xX2bfxXdxX3xX18xXe2xX4xX3xXexX7bxX6xX15xX1xX3xX95xX6xX15xX16xX3xX95xXcbx1673fxX4xX3xXexX7bxXcbxX15xX16xX3xX18xX86xX75xX114xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX2fxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX39xX5xX12xX0xX5exXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7bxXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX2fxX12xX0xX4cxX5exXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c0xX68xX39xX7bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xX2fxXdxX10xXexX15xX6xX2bx109a3xX0xX4cxXbxX12