Khen thưởng lực lượng phá chuyên án lớn về ma túy và thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thừa ủy quyền của Bộ Công thương, UBND tỉnh Hà Tĩnh, sáng nay (21/1), Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh tổ chức công bố khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có nhiều thành tích trong 2 vụ bắt giữ gần 10.000 viên ma túy và 11,5 tấn nội tạng động vật.
52f9xabcfxc009xd93exd7e0x1041fxdc52xab9fx553exX7xb5a4x9d74x610cxc3c7x84b2x65fbxX5x9668xXaxe948xc7c1xX1xX10xfcbfxX3xXexX1xcaa8x8beexX16xf2b2xX3xX5xcdcbxX4xX3xX5xX1axdc39xX16xX1dxX3xXbxX1x5b0dxX3xX4xX1xb690x9d1bx7912xX16xX3xX2bxX16xX3xX5x6367xX16xX3x10a15x101acxX3x65d1xX6xX3xXex56e4xX30xX3xX3bx634fxX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1x591cxX3exX3x8094xX4fxX16xX3xX1bxX3x6226xX46xX3xXcxf7f8xX16xX1xX0x8109xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX6x8735xXaxX12xXcxX1xee4exX6xX3x5551xX30xX3xed7dxX2fxX30xX3cxX16xX3xX4xX7axX6xX3x749ax7a92xX3x863fxe44exX16xX1dxX3xXexX1xX1axfe00xX16xX1dxfbe3xX3x6ff6xX87xd873x7490xX3xXex729exX16xX1xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX95xX3xX7xX2bxX16xX1dxX3xX16xX6xX30xX3xb703x1035cxX2xX60xX2xf6a4xX95xX3xX8axeb1axX4xX3xded4xX2fx6fb4xX16xX3xX5x907fxX3xXexX1x7f04xX3xXexb095xX1axd249xX16xX1dxX3xXb3xXbfx635bxXcxXcxXb8xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXex75a3xX3xX4xX1x5afdxX4xX3xX4xX8bxX16xX1dxX3xX52xd08exX3x870exX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xcf61xX88xXexX3x7910xX2fx73afxXexX3xX4xX1xd036xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX2bxX3xX16xX1xc54cxX16xX3xX4x8141xX3xX16xX1xXdxX3cxX2fxX3xXexX1xX46xX16xX1xX3xXex7111xX4xX1xX3xXexXccxX108xX16xX1dxX3xXb4xX3xX3bxXbcxX3xX52x944axXexX3xX1dxXdxa5bbxX3xX1dx8931xX16xX3xX2xf530x8832xX142xX142xX142xX3xX3bxXdxX31xX16xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xX2xX2xX95x6933xX3xXexX103xX16xX3xX16xX88xXdxX3xXex8b74xX16xX1dxX3xXfdxX88xX16xX1dxX3xX3bxf924xXexX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xX3xXbxX8axX10xX16xXexX10xXccxXaxX12xX0xXdxX3exX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX16xXexX10xXccxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxf1a3xXdxX72xXexX1xd8c3xX3x5d6exX2xX15axXbxX101xff82xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1b0xX3xcc9cxX2xX142xXbxX101xX1b7xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX60xX60xXdxX143xX52xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xX3bxX16xX60xX16xX10xX1abxX7xX60xXb4xX142xX142x553fxX60xX2xX15axX2xX72xXb4xX142x5ed7xX142xX1b2xX2xX142xXexfb01xX1b2xX1f4xX2xX1f4xX5xX142xX143x732axXbxX1dx10094xXccxX9xX1faxX1f4xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX5xX38xX16xX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX3xX1bxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX108xX16xXaxX12x9675xX165xXdxX3xX52xXdxe93cxX2fxX3xXexX1xX6xX3exX3xX72xX20xX3xX5x6d56xX3xXexXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xX99xX1dxX46xX30xX3xX2xX142xX60xX2xXb4xX60xXb4xX142xX2xX1f4xX95xX3xX27axX88xXdxX3xXbfxXd4xXcxXcxX3xX7xXefxX3xX1b2xX3xXb3xXexX1xX2fxX88xX4xX3xX8axXbcxX4xX3xXbfxXd4xXcxXcxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXb8xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX1xX25xXbxX3xX3bxX38xXdxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xX8axXc1xX16xX1xX3xX7xX2bxXexX3xX1dxXdxX6xX108xX3xXexX1xX8bxX16xX1dxX95xX3xX8axX8bxX16xX1dxX3xX6xX16xX3xXexX9dxX16xX1xX3xX72xX77xX16xX1dxX3xX101xX10xX3xXfdxX13exX2fxX3xXf1xeb4axX108xX3xX87xX13x7a73xX3xX15axX2xX8axe700xX1faxX1c1xXb4xX1f4x10502xX95xX3xXf1xX32cxX108xX3xXexX1xX10xX108xX3xXccxX92xX336xX3exX108xX117xX4xX3xX87xX13xX331xX3xX15axX2xe97exX336xX142xX1faxX1c1xX1ecxX2xX3xX72xX108xX3xXexX46xXdxX3xX101x9333xX3xX99xX1dxX2fxX30xX28cxX16xX3xX58xX13bxX2fxX3xXd4xX8bxX3xXb3xX331xX99xX3xX2xX1f4xX33bxX1c1xX95xX3xXexXccxX42xX3xX101x6950xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX99xX1dx843axX4xX3xX336xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX8axX1xX1axX92xX16xX1dxX3x9a14xX3xX99xX1dxX1x10ad3xX3xf338xX16xXb8xX3xXfdxXdxX3cxX2fxX3xXf1xX1xXdxX280xX16xX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xX3xXbxX8axX10xX16xXexX10xXccxXaxX12xX0xXdxX3exX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX16xXexX10xXccxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX72xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX15axXbxX101xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1b0xX3xX1c1xX2xX142xXbxX101xX1b7xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX60xX60xXdxX143xX52xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xX3bxX16xX60xX16xX10xX1abxX7xX60xXb4xX142xX142xX1ecxX60xX2xX15axX2xX72xXb4xX142xX1f4xX142xX1f4xX142xX1f4xXexX1f4xX1faxX2xX142xXb4xX5xX142xX143xX202xXbxX1dxX205xXccxX9xX15axX1faxX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX5xX38xX16xX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX3xX1bxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX108xX16xXaxX12xXd4xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX16xff56xX16xX1dxX3xX52xX136xXexX3xX1dxXdxX13bxX3xX101xX10xX3xX4xX1xX1bxX3xX2xX2xX143xX15axX142xX142xX3xXf1xX1dxX3xXexX103xX16xX3xX16xX88xXdxX3xXexX165xX16xX1dxX3xXfdxX88xX16xX1dxX3xX3bxX16fxXexX3xXf1xX1xX8bxX16xX1dxX3xXccx6721xX3xX16xX1dxX2fxe246xX16xX3xX1dxXefxX4xX3xX16xX1dxX46xX30xX3xX2xX142xX60xX2xXb4xX60xXb4xX142xX2xX1f4xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xXbfxX2fxX6xX3xXf1xXdxX280xX3exX3xXexXccxX6xX95xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX16xX4cexX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxXexX3xX1xXdxX3a5xX16xX3xXexXccxX31xX16xX3xX101xX10xX3xX3bxX16fxX16xX3xX4xX1xX2fxX30xX280xX16xX3xX2xX2xX143xX15axX142xX142xX3xXf1xX1dxX3xX16xX88xXdxX3xXexX165xX16xX1dxX3xXfdxX88xX16xX1dxX3xX3bxX16fxXexX3xXf1xX1xX8bxX16xX1dxX3xX16xX1xX384xX16xX3xX3exX2bxX4xX95xX3xXf1xX1xX8bxX16xX1dxX3xX16xX1dxX2fxX50dxX16xX3xX1dxXefxX4xX95xX3xXf1xX1xX8bxX16xX1dxX3xX4xX117xX3xX1dxXdxX103xX30xX3xX4xX1xXe6xX16xX1dxX3xX16xX1xX16fxX16xX3xXf1xXdxX280xX3exX3xX72xXc9xX4xX1xX3xXexX1xX42xX3xX30xX95xX3xX72xX103xX2fxX3xXf1xXdxX280xX3exX3xX7xX108xX2bxXexX3xX1dxXdxX365xXexX3xX3exXe2xX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xXcxX108xX46xX16xX3xX52xX88xX3xX7xXefxX3xX1xX46xX16xX1dxX3xXexXccxX31xX16xX3xX5xX46xX3xX4xX7axX6xX3xX8bxX16xX1dxX3xXd4xX31xX3xXbfxX2fxX6xX16xX1dxX3xXcxX108xX46xX16xX3xXb3xXexXccxX42xX3xXcxd368xX3xX58xX50dxX3xX8axX1xX126xX3xb996xXdxX16xX1xXb8xX95xX3xX4xX117xX3xX1dxXdxX2bxX3xXexXccxXc9xX3xX2xX1f4xX15axX143xX15axX142xX142xX143xX142xX142xX142xX3xXfdxX50dxX16xX1dxX143xX3xX8axXbcxX4xX3xXbfxXd4xXcxXcxX3xXfdxX384xX3xXexXdxX31xX2fxX3xX1xX7axX30xX3xX1xX46xX16xX1dxX3xX1xX117xX6xX3xX3bxXdxX3xXbxX1xX165xX3exX3xX3bxX46xX3xX101x5e6exX3xXbxX1xX165xXexX3xX1faxX142xX3xXexXccxXdxX3a5xX2fxX3xXfdxX50dxX16xX1dxX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xX3xXbxX8axX10xX16xXexX10xXccxXaxX12xX0xXdxX3exX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX16xXexX10xXccxX3xX72xXexX1xX2fxX3exX52xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX72xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX15axXbxX101xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1b0xX3xX1c1xX2xX142xXbxX101xX1b7xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX60xX60xXdxX143xX52xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xX3bxX16xX60xX16xX10xX1abxX7xX60xXb4xX142xX142xX1ecxX60xX2xX15axX2xX72xXb4xX142xX1f4xX142xX1f4xX1ecxX1b2xXexXb4xX15axX1ecxX15axX1f4xX5xX142xX143xX202xXbxX1dxX205xXccxX9xX1faxX142xX1ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX5xX38xX16xX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX3xX1bxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX108xX16xXaxX12xXd4xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX16xX4cexX16xX1dxX3xX52xX136xXexX3xX1dxXdxX13bxX3xXfdxXefxXdxX3xXexX1axX25xX16xX1dxX3xX3bxX46xX3xXexX1xX2fxX3xX1dxXdxX13bxX3xX1f4xX143xX1c1xX1b2xX142xX3xX3bxXdxX31xX16xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX16xX1dxX46xX30xX3xX2xXb4xX60xX2xXb4xX60xXb4xX142xX2xX1f4xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xX99xX1dxX46xX30xX3xX2xXb4xX60xX2xXb4xX60xXb4xX142xX2xX1f4xX95xX3xXexX165xXdxX3xX8axX694xX6xX3xXf1xX1xX4fxX2fxX3xX7dxX2fxXefxX4xX3xXexX365xX3xX8axX13exX2fxX3xXcxXccxX10xX108xX95xX3xX8axXbcxX4xX3xXbfxXd4xXcxXcxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX1xX25xXbxX3xX3bxX38xXdxX3xX87xX88xX3xXfdxX88xXdxX3xX87xXdxX31xX16xX3xXbxX1xf06fxX16xX1dxX95xX3xX8axXbcxX4xX3xX58xXc1xXdxX3xX7dxX2fxX6xX16xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX1xXdxX3a5xX16xX95xX3xX52xX136xXexX3xX7dxX2fxXc1xX3xXexX6xX16xX1dxX3xXfdxXefxXdxX3xXexX1axX25xX16xX1dxX3xdd44xbb0exX3xX8b7xX4cexX16xX3xXbfxX2fxXc5xX3xXb3xX331xX99xX3xX2xX1f4xX1f4xX1ecxX95xX3xXexXccxX42xX3xX101xX384xX3xXcxX113xX16xX3xXcxX1xX46xX16xX1xX3xX3a0xX3x7c8exX31xX16xX3xXcxX1xX46xX16xX1xX3xX3a0xX3xX99xX1dxX1xX3a5xX3xX3a7xX16xXb8xX3xXfdxXdxX3xXexXccxX31xX16xX3xX101xX10xX3xXf1xX1xX2bxX4xX1xX3xX3exX6xX16xX1dxX3xX52xXdxX280xX16xX3xXf1xXdxX280xX3exX3xX7xX108xX2bxXexX3xXd4xX46xX108xX3xX1c1xX15axX15axX15axX95xX3xX4xX1xX165xX30xX3xXexX2fxX30xX365xX16xX3xX8b7xXdxX31xX16xX1dxX3xX8axX1xX4cexX16xX3xX3a0xX3xX58xX46xX3xX99xX88xXdxX3xX3bxX16fxX16xX3xX4xX1xX2fxX30xX280xX16xX3xX1f4xX143xX1c1xX1b2xX142xX3xX3bxXdxX31xX16xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xXexX77xX3xXd4xX46xX108xX3xX3bxX3cxX3xX8b7xXdxX3a5xXexX3xX99xX6xX3exX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xX8axX2bxX4xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX16xX4cexX16xX1dxX3xXfdxX6xX16xX1dxX3xXexXdxX365xXbxX3xXexXbcxX4xX3xX3exX1bxX3xXccxX88xX16xX1dxX3xXfdxXdxX3cxX2fxX3xXexXccxX6xX3xXfdxX280xX3xX101xX694xX3xX5xXc5xX3xXexX1xX10xX108xX3xX7dxX2fxX30xX3xXfdxXc9xX16xX1xX3xX4xX7axX6xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX2fxX16fxXexX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xX3xXbxX8axX10xX16xXexX10xXccxXaxX12xX0xXdxX3exX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX16xXexX10xXccxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX72xXexX1xX1b0xX3xX1b2xX2xX15axXbxX101xX1b7xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX1b0xX3xX1c1xX2xX142xXbxX101xX1b7xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b0xX60xX60xXdxX143xX52xX6xX108xX1xX6xXexXdxX16xX1xX143xX3bxX16xX60xX16xX10xX1abxX7xX60xXb4xX142xX142xX1ecxX60xX2xX15axX2xX72xXb4xX142xX1f4xX142xX1f4xX15axX15axXexX1faxX1c1xX2xX1f4xX1c1xX5xX142xX143xX202xXbxX1dxX205xXccxX9xXb4xX1f4xX1ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX5xX38xX16xX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX3xX1bxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX108xX16xXaxX12xX8axX2bxX4xX3xX4xX2bxX3xX16xX1xX113xX16xX3xX4xX117xX3xXexX1xX46xX16xX1xX3xXexX126xX4xX1xX3xX101xX2fxX103xXexX3xX7xX136xX4xX3xX16xX1xX16fxX16xX3xX52x76f7xX16xX1dxX3xXf1xX1xX10xX16xX3xX4xX7axX6xX3xX87xX88xX3xX8axX8bxX16xX1dxX3xXexX1xX1axX92xX16xX1dxX3xX3bxX46xX3xX97xX87xX99xX9axX3xXexX9dxX16xX1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xX8axX1xX7axX3xXexXc9xX4xX1xX3xX97xX87xX99xX9axX3xXexX9dxX16xX1xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXex8095xX16xX1dxX3xX52xXb14xX16xX1dxX3xXf1xX1xX10xX16xX3xX4xX1xX108xX3xX15axX3xX4xX2bxX3xX16xX1xX113xX16xX3xX4xX117xX3xXexX1xX46xX16xX1xX3xXexX126xX4xX1xX3xX101xX2fxX103xXexX3xX7xX136xX4xX3xXexXccxX108xX16xX1dxX3xX4xX8bxX16xX1dxX3xXexX2bxX4xX3xXexX2fxX13exX16xX3xXexXccxX6xX95xX3xX52xX136xXexX3xX1dxXdxX13bxX95xX3xX101xX694xX3xX5xXc5xX3xX1xX46xX16xX1dxX3xX1xX117xX6xX3xXf1xX1xX8bxX16xX1dxX3xXccxX508xX3xX16xX1dxX2fxX50dxX16xX3xX1dxXefxX4xX3xX101xX2fxX103xXexX3xX101xXe6xX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xX87xX88xX3xXexXccxX1axX1bxX16xX1dxX3xX87xX88xX3xX8axX8bxX16xX1dxX3xXexX1xX1axX92xX16xX1dxX3xXexXb6dxX16xX1dxX3xX52xXb14xX16xX1dxX3xXf1xX1xX10xX16xX3xX4xX1xX108xX3xX1b2xX3xX4xX2bxX3xX16xX1xX113xX16xX3xX4xX117xX3xXexX1xX46xX16xX1xX3xXexX126xX4xX1xX3xXexXccxX108xX16xX1dxX3xXfdxX103xX2fxX3xXexXccxX6xX16xX1xX3xXbxX1xX87bxX16xX1dxX3xX4xX1xXefxX16xX1dxX3xXexX88xXdxX3xXbxX1xX165xX3exX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX16xX4cexX3exX3xXb4xX142xX2xX1f4xX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xXcxX165xXdxX3xX52xX2fxXe2xXdxX3xXexXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX95xX3xX8axXbcxX4xX3xXexXccxX1axX1bxX16xX1dxX3xX8axXbcxX4xX3xXbfxXd4xXcxXcxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xX99xX1dxX2fxX30xX28cxX16xX3xX8axX20xX3xX9axX8b8xX16xX1dxX3xX4xX1xX108xX3xX52xXdxX365xXexX95xX3xX4xX8bxX16xX1dxX3xXexX2bxX4xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX1xX25xXbxX3xX4xX7axX6xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbfxXd4xXcxXcxX95xX3xX4xX8bxX16xX1dxX3xX6xX16xX3xX3bxX46xX3xX52xXdxX31xX16xX3xXbxX1xX87bxX16xX1dxX3xXfdxX384xX3xXfdxX165xXexX3xXfdxX1axX25xX4xX3xX16xX1xX13bxX16xX1dxX3xXexX1xX46xX16xX1xX3xXexX126xX4xX1xX3xXexXccxX108xX16xX1dxX3xX4xX1xXefxX16xX1dxX3xX52xX2fxX8bxX16xX3xX5xX16fxX2fxX95xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX5xX16fxX16xX3xXexX1xX1axX92xX16xX1dxX3xX3exX165xXdxX95xX3xXfdxXb6dxX4xX3xX52xXdxX3a5xXexX3xX5xX46xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX143xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX108xX72xX30xXaxX12xXcxX1xXcexXdxX3xX1dxXdxX6xX16xX3xXexX38xXdxX95xX3xX3exX108xX16xX1dxX3xXccxXb14xX16xX1dxX3xX7xX20xX3xXbxX1xXefxXdxX3xX1xX25xXbxX3xX1dxXdxX13bxX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXfdxX1axX25xX4xX3xX52xX3cxX16xX3xX3bxX13bxX16xX1dxX95xX3xX4xX117xX3xX7xX20xX3xX1dxX136xX16xX3xXf1xX365xXexX3xXexX1xX1axXcexX16xX1dxX3xX101xX2fxX30xX31xX16xX95xX3xXexXccxX6xX108xX3xXfdxXe2xXdxX3xXexX1xX8bxX16xX1dxX3xXexXdxX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXfdxX280xX3xXf1xXc9xXbxX3xXexX1xXcexXdxX3xX101xX694xX3xX5xXc5xX3xX4xX2bxX4xX3xX3bxXbcxX3xX3bxXdxX3a5xX4xX143xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXccxX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX31xX16xX3xX7dxX2fxX6xX16xX1b0xX0xX60xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX336xXexX1xX2fxX3exX52xX336xX6xX16xX72xX336xX7xX6xXbxX108xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX88xX3xXfdxX88xXdxX3xX87xXdxX31xX16xX3xXbxX1xX87bxX16xX1dxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXfdxX103xX2fxX3xXexXccxX6xX16xX1xX3xXexX1xX136xX16xX1dxX3xX5xX25xXdxX3xX1ecxX1ecxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX95xX3xX52xX136xXexX3xX15axX33bxX3xXfdxXefxXdxX3xXexX1axX25xX16xX1dxXaxX3xX1xXccxX10x10c34xX9xXaxX60xX5xX2fxX4xX336xX5xX2fxX108xX16xX1dxX336xX3bxX2fxX336xXexXccxX6xX16xX1dxX60xX52xX108xX336xX72xX108xXdxX336xX52xXdxX10xX16xX336xXbxX1xX108xX16xX1dxX336xX1xX6xX336xXexXdxX16xX1xX336xX72xX6xX2fxX336xXexXccxX6xX16xX1xX336xXexX1xX6xX16xX1dxX336xX5xX108xXdxX336xX1ecxX1ecxX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX6xX16xX336xX52xX6xXexX336xX15axX33bxX336xX72xX108xXdxX336xXexX2fxX108xX16xX1dxX60xX2xX33bxX1c1xXb4xX1b2xX1c1xX143xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1dxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX60xX3exX10xX72xXdxX6xX60xX2xXb4xX142xX60xX16xX10xX1abxX7xX60xX2xX1f4xX15axX142xX60xX2xX142xX33bxX72xX1b2xX2xX1f4xX15axX15axX1c1xX15axXexX1f4xXb4xX15axX1c1xX1ecxX5xX142xX143xX202xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX5xX38xX16xX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX3xX1bxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX3bxX12xX0xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX88xX3xXfdxX88xXdxX3xX87xXdxX31xX16xX3xXbxX1xX87bxX16xX1dxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXfdxX103xX2fxX3xXexXccxX6xX16xX1xX3xXexX1xX136xX16xX1dxX3xX5xX25xXdxX3xX1ecxX1ecxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX95xX3xX52xX136xXexX3xX15axX33bxX3xXfdxXefxXdxX3xXexX1axX25xX16xX1dxXaxX3xX1xXccxX10xXeedxX9xXaxX60xX5xX2fxX4xX336xX5xX2fxX108xX16xX1dxX336xX3bxX2fxX336xXexXccxX6xX16xX1dxX60xX52xX108xX336xX72xX108xXdxX336xX52xXdxX10xX16xX336xXbxX1xX108xX16xX1dxX336xX1xX6xX336xXexXdxX16xX1xX336xX72xX6xX2fxX336xXexXccxX6xX16xX1xX336xXexX1xX6xX16xX1dxX336xX5xX108xXdxX336xX1ecxX1ecxX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX6xX16xX336xX52xX6xXexX336xX15axX33bxX336xX72xX108xXdxX336xXexX2fxX108xX16xX1dxX60xX2xX33bxX1c1xXb4xX1b2xX1c1xX143xX1xXexX3exXaxX12xX87xX88xX3xXfdxX88xXdxX3xX87xXdxX31xX16xX3xXbxX1xX87bxX16xX1dxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXfdxX103xX2fxX3xXexXccxX6xX16xX1xX3xXexX1xX136xX16xX1dxX3xX5xX25xXdxX3xX1ecxX1ecxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX95xX3xX52xX136xXexX3xX15axX33bxX3xXfdxXefxXdxX3xXexX1axX25xX16xX1dxX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX99xX1dxX46xX30xX3xXb4xX2xX60xX2xXb4xX95xX3xX87xX88xX3xXfdxX88xXdxX3xX87xXdxX31xX16xX3xXbxX1xX87bxX16xX1dxX3xXb3xX87xX27axX87xX63dxXb8xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXexXe2xX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX1xX88xXdxX3xX16xX1dxX1xXc9xX3xXexXe2xX16xX1dxX3xXf1xX365xXexX3xX4xX8bxX16xX1dxX3xXexX2bxX4xX3xX52xXdxX31xX16xX3xXbxX1xX87bxX16xX1dxX3xX16xX4cexX3exX3xXb4xX142xX2xX1f4xX95xX3xXexXccxXdxX280xX16xX3xXf1xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX3a5xX3exX3xX3bxXbcxX3xX16xX4cexX3exX3xXb4xX142xXb4xX142xX143xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX3bxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX87xX6xX16xX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX3bxXbcxX3xX52xX2fxX8bxX16xX3xX52xX2bxX16xX95xX3xX3bxX16fxX16xX3xX4xX1xX2fxX30xX280xX16xX3xX1dxX13exX16xX3xX15axX95xX15axX3xXexX165xX3xXbxX1xX2bxX108xX3xXexX77xX3xXbfxX2fxXc1xX16xX1dxX3xX99xXdxX16xX1xX3xX3bxX3cxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX1xXccxX10xXeedxX9xXaxX60xX5xX2fxX4xX336xX5xX2fxX108xX16xX1dxX336xX3bxX2fxX336xXexXccxX6xX16xX1dxX60xXexXccxX6xX108xX336xXexX1xX2fxX108xX16xX1dxX336xX52xX6xX16xX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX6xX16xX336xX3bxX2fxX336xX52xX2fxX108xX16xX336xX52xX6xX16xX336xX3bxX6xX16xX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX1dxX6xX16xX336xX15axX336xX15axX336xXexX6xX336xXbxX1xX6xX108xX336xXexX2fxX336xX7dxX2fxX6xX16xX1dxX336xX16xXdxX16xX1xX336xX3bxX10xX336xX1xX6xX336xXexXdxX16xX1xX60xX2xX33bxX1ecxX1faxX1faxX1ecxX143xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1dxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX60xX3exX10xX72xXdxX6xX60xX2xXb4xX142xX60xX16xX10xX1abxX7xX60xX2xX1f4xX1c1xX1f4xX60xX2xX142xX1b2xX72xX15axX2xX2xX142xX1b2xXb4xX2xXexX1b2xX15axX142xX1b2xX1c1xX5xX142xX143xX202xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX5xX38xX16xX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX3xX1bxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX3bxX12xX0xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX87xX6xX16xX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX3bxXbcxX3xX52xX2fxX8bxX16xX3xX52xX2bxX16xX95xX3xX3bxX16fxX16xX3xX4xX1xX2fxX30xX280xX16xX3xX1dxX13exX16xX3xX15axX95xX15axX3xXexX165xX3xXbxX1xX2bxX108xX3xXexX77xX3xXbfxX2fxXc1xX16xX1dxX3xX99xXdxX16xX1xX3xX3bxX3cxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX1xXccxX10xXeedxX9xXaxX60xX5xX2fxX4xX336xX5xX2fxX108xX16xX1dxX336xX3bxX2fxX336xXexXccxX6xX16xX1dxX60xXexXccxX6xX108xX336xXexX1xX2fxX108xX16xX1dxX336xX52xX6xX16xX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX6xX16xX336xX3bxX2fxX336xX52xX2fxX108xX16xX336xX52xX6xX16xX336xX3bxX6xX16xX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX1dxX6xX16xX336xX15axX336xX15axX336xXexX6xX336xXbxX1xX6xX108xX336xXexX2fxX336xX7dxX2fxX6xX16xX1dxX336xX16xXdxX16xX1xX336xX3bxX10xX336xX1xX6xX336xXexXdxX16xX1xX60xX2xX33bxX1ecxX1faxX1faxX1ecxX143xX1xXexX3exXaxX12xXcxXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX87xX6xX16xX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX3bxXbcxX3xX52xX2fxX8bxX16xX3xX52xX2bxX16xX95xX3xX3bxX16fxX16xX3xX4xX1xX2fxX30xX280xX16xX3xX1dxX13exX16xX3xX15axX95xX15axX3xXexX165xX3xXbxX1xX2bxX108xX3xXexX77xX3xXbfxX2fxXc1xX16xX1dxX3xX99xXdxX16xX1xX3xX3bxX3cxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX331xX2bxX16xX1dxX3xX16xX6xX30xX3xXb3xX2xX1ecxX60xX2xXb4xXb8xX95xX3xX8axX8bxX16xX1dxX3xX6xX16xX3xXexX9dxX16xX1xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXexXe2xX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX5xX28cxX3xXexXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX4xX1xX108xX3xX87xX6xX16xX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX63dxX2xX2xX2xX1f4xX3xX4xX7axX6xX3xX8axX8bxX16xX1dxX3xX6xX16xX3xX1xX2fxX30xX3a5xX16xX3xX8axX4fxX3exX3xb862xX2fxX30xX31xX16xX3xXexXccxX108xX16xX1dxX3xX3bxXdxX3a5xX4xX3xXexXccxXdxX3a5xXexX3xXbxX1xX2bxX3xXfdxX1axXcexX16xX1dxX3xX72xX113xX30xX3xX3bxX16fxX16xX3xX4xX1xX2fxX30xX280xX16xX95xX3xX52xX2fxX8bxX16xX3xX52xX2bxX16xX3xX1dxX13exX16xX3xX15axX95xX15axX3xXexX165xX3xXbxX1xX2bxX108xX3xX52xXb14xX16xX1dxX3xXexX46xX2fxX3xXfdxX2bxX16xX1xX3xX4xX2bxX3xXexX77xX3xXbfxX2fxXc1xX16xX1dxX3xX99xXdxX16xX1xX3xX3bxX3cxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX143xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX3bxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX126xX3xXexX1xX1axX3xXcxX9dxX16xX1xX3xX7axX30xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXd4xX31xX3xX27ax7598xX16xX1xX3xX331xX92xX16xX3xXexXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xXcxX142xX1ecxX2xX1f4xXaxX3xX1xXccxX10xXeedxX9xXaxX60xX4xX1xXdxX16xX1xX336xXexXccxXdxX60xX52xXdxX336xXexX1xX2fxX336xXexXdxX16xX1xX336xX2fxX30xX336xX1xX6xX336xXexXdxX16xX1xX336xX5xX10xX336xX72xXdxX16xX1xX336xX7xX108xX16xX336xXexXccxX6xX108xX336xXexX1xX2fxX108xX16xX1dxX336xX4xX6xX4xX336xX5xX2fxX4xX336xX5xX2fxX108xX16xX1dxX336xXbxX1xX6xX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX6xX16xX336xX3exX6xX336xXexX2fxX30xX336xXexX142xX1ecxX2xX1f4xX60xX2xX33bxX2xX33bxX33bxX33bxX143xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX1dxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX60xX3exX10xX72xXdxX6xX60xX2xXb4xX142xX60xX16xX10xX1abxX7xX60xX2xX1f4xX1c1xX1c1xX60xX2xX1ecxX1b2xX72xX1c1xX2xX142xX1ecxX2xX1ecxX1b2xXexX1ecxXb4xX15axX1ecxX1c1xX5xX142xX143xX202xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX10xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX5xX38xX16xX3xX3bxX3cxX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xX3bxX46xX3xXexX1xX20xX4xX3xXbxX1xX4fxX3exX3xX52xX4fxX16xX3xX1bxX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX3bxX12xX0xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX126xX3xXexX1xX1axX3xXcxX9dxX16xX1xX3xX7axX30xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXd4xX31xX3xX27axX15bbxX16xX1xX3xX331xX92xX16xX3xXexXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xXcxX142xX1ecxX2xX1f4xXaxX3xX1xXccxX10xXeedxX9xXaxX60xX4xX1xXdxX16xX1xX336xXexXccxXdxX60xX52xXdxX336xXexX1xX2fxX336xXexXdxX16xX1xX336xX2fxX30xX336xX1xX6xX336xXexXdxX16xX1xX336xX5xX10xX336xX72xXdxX16xX1xX336xX7xX108xX16xX336xXexXccxX6xX108xX336xXexX1xX2fxX108xX16xX1dxX336xX4xX6xX4xX336xX5xX2fxX4xX336xX5xX2fxX108xX16xX1dxX336xXbxX1xX6xX336xX4xX1xX2fxX30xX10xX16xX336xX6xX16xX336xX3exX6xX336xXexX2fxX30xX336xXexX142xX1ecxX2xX1f4xX60xX2xX33bxX2xX33bxX33bxX33bxX143xX1xXexX3exXaxX12xX87xX126xX3xXexX1xX1axX3xXcxX9dxX16xX1xX3xX7axX30xX3xX58xX46xX3xXcxX5cxX16xX1xX3xXd4xX31xX3xX27axX15bbxX16xX1xX3xX331xX92xX16xX3xXexXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xXbxX1xX2bxX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xXcxX142xX1ecxX2xX1f4xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXccxX108xX16xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX331xX2bxX16xX1dxX3xX1faxX60xX2xX2xX95xX3xX87xX126xX3xXexX1xX1axX3xXcxX9dxX16xX1xX3xX7axX30xX3xXd4xX31xX3xX27axX15bbxX16xX1xX3xX331xX92xX16xX3xXfdxX384xX3xXexXdxX365xX16xX3xX1xX46xX16xX1xX3xXexXccxX6xX108xX3xXexX1xX1axX1bxX16xX1dxX3xX4xX1xX108xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX20xX4xX3xX5xX1axX25xX16xX1dxX3xX3bxX77xX6xX3xXbxX1xX2bxX3xXexX1xX46xX16xX1xX3xX4xX8bxX16xX1dxX3xX8axX1xX2fxX30xX31xX16xX3xX2bxX16xX3xXcxX142xX1ecxX2xX1f4xX95xX3xXexX1xX2fxX3xX1dxXdxX13bxX3xX1ecxX142xX3xX52xX2bxX16xX1xX3xX1xX10xXccxX108xXdxX16xX95xX3xX1b2xX143xX142xX142xX142xX3xX3bxXdxX31xX16xX3xX3exX6xX3xXexX42xX30xX3xXexXe2xX16xX1dxX3xX1xX25xXbxX143xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX3bxX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX2fxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a7xX2fxXexX1xX108xXccxXaxX12xX99xX1dxX38exX4xX3xXd4xX108xX6xX16xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX3bxX12
Ngọc Loan