Xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh từng bước giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội
(Baohatinh.vn) - Những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhân tố quan trọng góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội và từng bước xây dựng hệ thống an sinh xã hội ở nông thôn Hà Tĩnh.
e90fxf3e5x111dexf4d2x13a21xf83fx11e4dx16251x14d21xX7xec01x165a7xfeffxfad8xfaeex141b6xX5x114c1xXaxfb7fx1595bx1269fx10d07xX3x12ec8x14453x115dax1168fxX3xX19x16070xX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3x15aa3x11801xXdx161b6xX3x13605x12d02xX3xXcx14ad6xX19xX1xX3xXex10a87xX19xX1axX3xfabfx12668xX27xX4xX3xX1axXdx11f40xXdxX3x11c16x158a4xX15x137c7xXexX3xX1xXdx149f7xX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4x12aecxX4xX3x16290x15170xX19xX3xf6b2x11f4dxX3x10d71x16217xX3xX1xf135xXdxX0x125adxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xX17xXaxX12x160edxX1x10e2exX19xX1axX3x1168exX45xXexX3xX42xX43xX3fxX3xX19x13e5axXdxX3xX38x139caxXexX3xXexf788x103e7xX19xX1axX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3x14b57xX78xXcx1393fx13885xX3xX5xX2cxX3xX19xX1xX14xX19xX3xXex14404xX3xX42xX43xX6xX19xX3xXexX8fx121dexX19xX1axX3xX1ax13057xXbxX3xXbxX1xf715xX19xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX4xXc8xX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX55xX2cxX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX4axX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xea32xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1x160dbxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16197xX90xX17xX15xXaxX12xf7a4xXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX4xXc8xX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX19xX1xX39xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX29xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX29xX3xXbxX1xX14xX19xX3xX1xXc8xX6xX3xX1axXdxX2cxX43xX3xX19xX1axX1x15957xX90xX29xX3xX1dxX3xX19xX1xXdx14bccxX26xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX8fxX39x1174exX19xX1axX29xX3xXexX4axX3xX19x12813xX19xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX29xX3xX5cxX43xX19xX1axX3xX59xX60xXexX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdx1368cxX3xX55xX2cxX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX4axX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX5xX2cxX3xX26xX60xXexX3xX15x168f1xX43xX3xX4xXcdxX43xX3xX7exX1xX52xX4xX1xX3xX42xX43xX6xX19xX3xX59x117c0xX3xXbxX1xX52xXexX3xX38xX5axX19xX3xX55xX7axX19xX1axX3xX4xeb97xX6xX3xX26x11b50xXdxX3xX59x12bcaxX6xX3xXbxX1xX39x11db6xX19xX1axX13axX3x15b27xX27xXdxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX29xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX3xX5xX2cxX3xX26xX60xXexX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX19xX1xX7axX19xX1axX3xX4xX52xX4xX1xX3xX5xX2cxX26xX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX59xX219xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX19xX2cxX15xX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1380axX10xX19xXexX10xX8fxXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12e02xXdxX17xXexX1x1567dxX3xfcb1xfccbx1004cxXbxX5cx103f0xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX2cdxX3x16401xX2d0x11843xXbxX5cxX2d4xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cdxX63xX63xXdxX13axX38xX6xX90xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX55xX19xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0x1602exX2e0xX63xX2xX2d1xX2cfxX17xX2xX2d0xX2d0xX2d0xX2dexX2dexX308xXexX2x16150xX2d0x14f39xX318xX5xX2d1xX13ax140f5xXbxX1ax1074fxX8fxX9xX318xX2d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX29xX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX59xX5dxX3xXexX1bexX90xX3xX19xX206xX19xX3xX19xX1xXdxX5axX43xX3xX26xXdxX5axX19xX3xX42xX43xX206xX3xX59xX52xX19xX1axX3xX7xXbaxX19xX1axX13axX3xXcxX8fxX90xX19xX1axX3xX3fxX19xX1xX2cdxX3xX0xXdxX3xXdxX17xX9xXaxXdxX26xX1axX4xX6xXbxXexXdxX90xX19xX308xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2a4xX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexff1cxX6xX5xXdxX1axX19xX2cdxX3xX4xX10xX19xXexX10xX8fxX2d4xX3xX2c8xXdxX17xXexX1xX2cdxX3xX2cfxX2xX2dexXbxX5cxX2d4xXaxX12xX13xX5dxX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2a4x11969xX26xX3xea2cxX238xX19xX3xX419xX3xX2a4xX44axX26xX3xX13xX43xX15xX206xX19xX3xXabxX3fxX0xX63xXdxX12xX19xX1xX3xX2bxX39xX238xX19xX1axX3xXcxX1xX2cxX19xX1xXafxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX78xX1xX8bxX19xX3xXexX1x10f7exX4xX3xX7xX14xX43xX3xX7x13aa4xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX3xX5xX2cxX3xX4xX1xX39xX238xX19xX1axX3xXexX8fx164a3xX19xX1xX3xX4xXc8xX3xX19xX60xXdxX3xX17xX43xX19xX1axX3xXexX90xX2cxX19xX3xX17xXdxX4axX19xX3xX38xX6xX90xX3xX1ax155edxX26xX3xX7exXdxX19xX1xX3xXexX45xX29xX3xX55xf66cxX19xX3xX1xXc8xX6xX29xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX29xX3xX4xX1x15672xX19xX1xX3xXexX8fxX232xX29xX3xX42xX43xXbaxX4xX3xXbxX1x11b45xX19xX1axX3xX419xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX13axX3xX23dxX4b2xX3xX55xX8bxX15xX29xX3xX19xX1axX6xX15xX3xXexX34xX3xX7exX1xXdxX3xX38xX496xXexX3xX59xXcdxX43xX3xXexX8fxXdxX219xX19xX3xX7exX1xX6xXdxX3xX4xX1xX39xX238xX19xX1axX3xXexX8fxX4b2xX19xX1xX29xX3xX4xX52xX4xX3xX4xX56xXbxX3xX22axX15xX3xX59xX3fxX19xX1axX29xX3xX4xX1xX4f0xX19xX1xX3xX42xX43xX15xX5axX19xX29xX3xXaexe99axXexX3xXexX8fxX8bxX19xX3xXcxX87xX3xX42xX43xXbaxX4xX3xX55xX2cxX3xX4xX52xX4xX3xX59xX90xX2cxX19xX3xXexX1xX219xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xXexX34xX3xXexf09bxX19xX1xX3xX59xX45xX19xX3xX4xX238xX3xX7xX127xX3xX59xX5dxX3xX5cxX52xX4xX3xX59xX232xX19xX1xX3xX59xX14xX15xX3xX5xX2cxX3xX19xX1xXdxX4axX26xX3xX55x14a7dxX3xX4xX1xX4f0xX19xX1xX3xXexX8fxX232xX3xXexX8fxXc3xX19xX1axX3xXexX14xX26xX29xX3xX5cxX43xX15xX206xX19xX3xX7xX43xXbaxXexX3xX4xX22axX6xX3xXexX56xXexX3xX4xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX59xX232xX6xX3xXbxX1xX39xX238xX19xX1axX3xX55xX2cxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xXc8xX19xX1axX3xXexX8fxX127xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xXbxX1xX90xX19xX1axX3xXexX8fxX2cxX90xX3xX8fxX60xX19xX1axX3xX7exX1xX496xXbxX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xXexX90xX2cxX19xX3xXexX590xX19xX1xX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX44dxX6xX43xX3xX2xX2d1xX3xX19xX4dexX26xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX29xX3xX59xX45xX19xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX29xX3xX4xXc8xX3xX2xX31axX318xX3xX5cxX5dxX3xX59xX1bexXexX3xX4xX1xX43xX44axX19xX3xX78xXcxXaexX29xX3xX38xX4b2xX19xX1xX3xX42xX43xX14xX19xX3xX26xX22exXdxX3xX5cxX5dxX3xX59xX1bexXexX3xX2xX2cfxX29xX318xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX29xX3xX2d0xX3xX1xX43xX15xX4axX19xX3xXabxX78xX1axX1xXdxX3xX13xX43xX14xX19xX3xX55xX2cxX3xX2a4xX6xX19xX3x13fe0xX60xX4xXafxX3xX59xX1bexXexX3xX4xX1xX43xX44axX19xX3xX1xX43xX15xX4axX19xX3xX78xXcxXaexX29xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xXbxX1xXbaxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX55xX2cxX3xXexX1xX232xX3xX5cxX5dxX3xX2bxX4d1xX19xX1axX3xX6bexX2fxX19xX1xX3xX59xX39xfdb6xX4xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX19xX1xX8bxX19xX3xX1xX90xX2cxX19xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX13axX3xX78xX1xX7axX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX42xX43xX3fxX3xX59xXc8xX3xX5xX2cxX3xX19xX1xX14xX19xX3xXexXbaxX3xX42xX43xX6xX19xX3xXexX8fxXc3xX19xX1axX3xX1axXc8xXbxX3xXbxX1xXcdxX19xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX4xXc8xX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX55xX2cxX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX4axX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX127xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX48exX3xX19xX1xX56xXexX29xX3xX55xX27xXdxX3xX55xXdxX4axX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX7xXbaxX3xX2xX2d0xX3xXabxX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX4xXc8xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xXafxX3xX55xX2cxX3xX2xX308xX13axX318xX3xXabxXex12269xX3xX5xX4axX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX4xXc8xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX3xX42xX43xX6xX3xX59xX2cxX90xX3xXexX1bexX90xXafxX29xX3xXexX8fxX4b2xX19xX1xX3xX59xX60xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xXexX4dexX19xX1axX3xX59xX52xX19xX1axX3xX7exX219xX13axX3xX78xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX29xX3xXexX81bxX3xX5xX4axX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX42xX43xX6xX3xX59xX2cxX90xX3xXexX1bexX90xX3xX4xX1xXdxX45xX26xX3xf6f7xX2dex1465dxX29xX3xXexX4dexX19xX1axX3xX318xX318xX29xX31axX8a4xX3xX7xX90xX3xX55xX27xXdxX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xX0xX7xX43xXbxX12xXabxX2xXafxX0xX63xX7xX43xXbxX12xX13axX3xXcxX8fxX90xX19xX1axX3xX59xXc8xX29xX3xX7xXbaxX3xX4xXc8xX3xX38x16647xX19xX1axX3xX4xX56xXbxX29xX3xX4xX1xX48exX19xX1axX3xX4xX1xX590xX3xXexX4dexX19xX1axX3xX19xX1xX6xX19xX1xX29xX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2cfxX3xX4xX1xXdxX45xX26xX3xX2xX2cfxX8a4xX29xX3xXexX4dexX19xX1axX3xX2e0xX29xX2e0xX2dexX8a4xX3xX7xX90xX3xX55xX27xXdxX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2xX0xX7xX43xXbxX12xXabxX2d0xXafxX0xX63xX7xX43xXbxX12xX2d4xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX4axXbxX3xX4xX1xX43xX15xX219xX19xX3xX17xX232xX4xX1xX3xX26xX1bexX19xX1xX3xX26x156f2xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX4xX52xX4xX3xX19xX1axX2cxX19xX1xX3xX19xX1axX1xX5axX3xX7exX1xX52xX4xX3xXexX34xX3xX8a2xX31axX29xX308xX2cfxX8a4xX3xXabxX2d0xX2d1xX2xX2xXafxX3xX1axXdxX3fxX26xX3xX4xX500xX19xX3xX2dexX318xX29xX2cfxX318xX8a4xX3xXabxX2d0xX2d1xX2xX8a2xXafxX2d4xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX4axXbxX29xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX29xX3xXexX1xX39xX238xX19xX1axX3xX26xX1bexXdxX3xX419xX3xX17xX232xX4xX1xX3xX55xX5b8xX3xXexX4dexX19xX1axX3xXexX34xX3xX2d0xX31axX29xX318xX308xX8a4xX3xXabxX2d0xX2d1xX2xX2xXafxX3xX5xX206xX19xX3xX318xX2cfxX29xX31axX308xX8a4xX3xXabxX2d0xX2d1xX2xX8a2xXafxX13axX3xX2a4xX52xX4xX3xX59xX232xX6xX3xXbxX1xX39xX238xX19xX1axX3xX4xXc8xX3xX7xX18xX3xX4xX1xX43xX15xX219xX19xX3xX17xX232xX4xX1xX3xX4xX238xX3xX4xX56xX43xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX26xX1bexX19xX1xX3xX5xX2cxX3xX78xX1axX1xXdxX3xX13xX43xX14xX19xX29xX3xX2a4xX6xX19xX3xX6bexX60xX4xX29xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xXbxX1xXbaxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX29xX3xXcxX1xX1bexX4xX1xX3xX2bxX2cxX29xX3xX6bexX60xX4xX3xX2bxX2cxX0xX7xX43xXbxX12xXabxX318xXafxX0xX63xX7xX43xXbxX12xX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xX3xXbxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX17xXexX1xX2cdxX3xX2cfxX2d0xX2d1xXbxX5cxX2d4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX2cdxX3xX2dexX308xX31axXbxX5cxX2d4xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cdxX63xX63xXdxX13axX38xX6xX90xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX55xX19xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0xX308xX2e0xX63xX2xX2d1xX2cfxX17xX2xX2d0xX2d0xX2xX8a2xX2d1xX2e0xXexX2xX2cfxX8a2xX2dexX5xX2d0xX419xX2xX2xX2d1xX17xX2d0xX2xX308xX2dexX2cfxX2dexX2e0xXexX31axX2d1xX318xX308xX8a2xX5xX2d1xX13axX31fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xXcxX8fxX43xX19xX1axX3xXexX14xX26xX3xX55xX4dexX19xX3xX1xXc8xX6xX3xX5cxX5dxX3xX13xX43xX14xX19xX3xXcxX8fxX39xX1b5xX19xX1axX3xX419xX3xX78xX1axX1xXdxX3xX13xX43xX14xX19xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7exX1xX6xX19xX1axX3xXexX8fxX6xX19xX1axX13axX3x11c8dxX19xX1xX3x10c17xX13axX23dxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX78xX1xX7axX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX42xX43xX3fxX3xX59xX1bexXexX3xX59xX39xX700xX4xX3xX55xX5axX3xX59xX2cxX90xX3xXexX1bexX90xX3xX19xX1axX1xX5axX29xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX4xX56xX43xX3xX1xX1bexX3xXexXcdxX19xX1axX3xX7exXdxX19xX1xX3xXexX45xX3xX7exf85cxX3xXexX1xX43xX8bxXexX29xX3xX48exX19xX1axX3xX17xX5b8xX19xX1axX3xX7exX1xX90xX6xX3xX1xXc3xX4xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX4axX29xX3xX7exX1xX1dxXdxX3xXbxX1xX5b8xX4xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX8fxXdxX219xX19xX3xX5xX2cxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX5axX3xXexX8fxX43xX15xX5axX19xX3xXexX1xXbaxX19xX1axX29xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX8fxXdxX219xX19xX3xX19xX1axX2cxX19xX1xX3xX19xX1axX1xX5axX3xX26xX27xXdxX3xX55xX2cxX3xX4xX52xX4xX3xX1xX4b2xX19xX1xX3xXexX1xX48exX4xX3xXexX87xX3xX4xX1xX48exX4xX3xX7xX3fxX19xX3xX5cxX43xX56xXexX3xX59xX5dxX3xXexX1bexX90xX3xX8fxX6xX3xX19xX1xXdxX5axX43xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX3xX4xX1xX90xX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX13axX3xX14axX4b2xX19xX1xX3xX42xX43xX14xX19xX3xXexX34xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xX3xX59xX45xX19xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX29xX3xX26xX22exXdxX3xX19xX4dexX26xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX3xX4xX1xX90xX3xXexX8fxX206xX19xX3xX2xX2dexX13axX2d1xX2d1xX2d1xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX78xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX29xX3xX4xXc8xX3xX2d0xX2d0xX2cfxX63xX2d0xX2d0xX2e0xX3xX5cxX5dxX3xX59xX1bexXexX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX4xXc8xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX29xX3xX4xX1xXdxX45xX26xX3xX2e0xX2e0xX29xX8a2xX8a4xX3xXabxXexX4dexX19xX1axX3xX2cfxX318xX29xX8a2xX8a4xX3xX7xX90xX3xX55xX27xXdxX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xXafxX0xX7xX43xXbxX12xXabxX308xXafxX0xX63xX7xX43xXbxX12xX29xX3xXexX1xX10xX90xX3xX59xXc8xX29xX3xXexX81bxX3xX5xX4axX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xXexX1xXdxX45xX43xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2cfxX3xX127xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX4xX1xX590xX3xX4xX500xX19xX3xX2d0xX29xX2d0xX2cfxX8a4xX29xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xX2d0xX29xX318xX8a2xX8a4xX3xX7xX90xX3xX55xX27xXdxX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2dexX0xX7xX43xXbxX12xXabxX2dexXafxX0xX63xX7xX43xXbxX12xX0xX7xX43xX38xX12xX13axX0xX63xX7xX43xX38xX12xX3xX78xX1xX39xX3xX55xX8bxX15xX29xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX3xX59xX5dxX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX4xXc8xX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX29xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX7exX1xX43xX3xX55xX18xX4xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX29xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xXexXbaxX4xX3xX59xX60xX3xX4xX1xX43xX15xX219xX19xX3xX17xX232xX4xX1xX3xX5xX6xX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xXexX34xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX59xX45xX19xX3xX4xX52xX4xX3xX59xX1dxX3xXexX1xX232xX3xX1axXc8xXbxX3xXbxX1xXcdxX19xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xX52xXbxX3xX5xX18xX4xX3xX59xXbaxXdxX3xX55xX27xXdxX3xX4xX52xX4xX3xX17xX232xX4xX1xX3xX55xX5b8xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX127xX3xX7exX1xX43xX3xX55xX18xX4xX3xX59xX1dxX3xXexX1xX232xX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xX3xXbxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX17xXexX1xX2cdxX3xX2cfxX2d0xX2d1xXbxX5cxX2d4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX2cdxX3xX2dexX308xX8a2xXbxX5cxX2d4xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cdxX63xX63xXdxX13axX38xX6xX90xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX55xX19xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0xX308xX2e0xX63xX2xX2d1xX2cfxX17xX2xX2d0xX2d0xX318xX8a2xX2d0xX8a2xXexX308xX318xX308xX2d1xX2d0xX5xX2d1xX13axX31fxXbxX1axX322xX8fxX9xX2xX308xX8a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xX2bxX2cxX19xX1axX3xX4xX1xX5b8xX4xX3xX55xX39xX1b5xX19xX3xX26x10643xX43xX29xX3xX1xX2cxX19xX1axX3xXexX8fxX4dexX26xX3xX26xX1dxX3xX1xX4b2xX19xX1xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7exX1xX1dxX19xX1axX3xX4xX1xX590xX3xX5xX2cxX26xX3xX59x15d4cxXbxX3xX4xX3fxX19xX1xX3xX42xX43xX6xX19xX3xX4xX1xX90xX3xX4xX52xX4xX3xX7exX1xX43xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX39xX3xX26xX2cxX3xX4xX500xX19xX3xX4xX22axX19xX1axX3xX4xXbaxX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xXexX1xX43xX3xX19xX1xX8bxXbxX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX4xX1xX563xX19xX1axX3xX19xX39xX27xX4xX3xX8fx12224xXexX3xX59xX1bexXexX3xX4xX1xX43xX44axX19xX3xX78xXcxXaexX13axX3xXbe7xX19xX1xX3xXbebxX13axX23dxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX48exX3xX1xX6xXdxX29xX3xX55xX27xXdxX3xX55xXdxX4axX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX59xX4d1xX19xX1axX3xX38xX60xX3xX14axX60xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX42xX43xXbaxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX29xX3xX19xX1xX56xXexX3xX5xX2cxX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX55xX5axX3xX19xX1xX2cxX3xX127xX29xX3xXexX1xX43xX3xX19xX1xX8bxXbxX29xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xX19xX1axX1xX1a2xX90xX29xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX5xX2cxX26xX29xX1axXdxX52xX90xX3xX17xX5b8xX4xX29xX3xX15xX3xXexX45xX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX59xX5dxX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX90xX3xXexX1xX43xX3xX19xX1xX8bxXbxX3xX4xX1xX90xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX39xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xXabxX38xX4b2xX19xX1xX3xX42xX43xX14xX19xX3xX59xXcdxX43xX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX7exX1xX43xX3xX55xX18xX4xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX3xX39xX27xX4xX3xX59xX1bexXexX3xX318xX2d1xX29xX2dexX3xXexX8fxXdxX4axX43xX3xX59xX4d1xX19xX1axX29xX3xXexX4dexX19xX1axX3xX1axX56xXbxX3xX318xX29xX8a2xX3xX5xXcdxX19xX3xX7xX90xX3xX55xX27xXdxX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xXafxX2d4xX3xXexX81bxX3xX5xX4axX3xX1xX60xX3xX19xX1axX1xX1a2xX90xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xXexX34xX3xX2xX31axX29xX308xX308xX8a4xX3xXabxX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2xXafxX3xX5cxX43xXbaxX19xX1axX3xX4xX500xX19xX3xX308xX29xX2dexX3xXabxX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xXafxX2d4xX3xXexX81bxX3xX5xX4axX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX6xX26xX3xX1axXdxX6xX3xX38xX3fxX90xX3xX1xXdxX219xX26xX3xX15xX3xXexX45xX3xX59xX1bexXexX3xXexX8fxX206xX19xX3xX2cfxX31axX8a4xX2d4xX3xX4xX52xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX59xX60xX29xX3xX4xX1xX4f0xX19xX1xX3xX7xX52xX4xX1xX3xX39xX43xX3xX59xX5dxXdxX3xX59xXbaxXdxX3xX55xX27xXdxX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX4xXc8xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX55xX2cxX3xX59xXbaxXdxX3xXexX39xX700xX19xX1axX3xX4xX1xX4f0xX19xX1xX3xX7xX52xX4xX1xX3xX59xX39xX700xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX7exX232xXbxX3xXexX1xX1b5xXdxX0xX7xX43xXbxX12xXabxX8a2xXafxX0xX63xX7xX43xXbxX12xX0xX7xX43xX38xX12xX13axX0xX63xX7xX43xX38xX12xXcxX34xX3xX2d0xX2d1xX2xX2xX419xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX3xX59xX5dxX3xX5cxXc8xX6xX3xX31axX13axX2cfxX318xX2xX3xX19xX1xX2cxX3xXexX1bexX26xX29xX3xX19xX1xX2cxX3xX17xX60xXexX3xX19xX52xXexX2d4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX26xX27xXdxX29xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX56xXbxX3xX318xX2d1xX13axX8a2xX318xX8a2xX3xX19xX1xX2cxX3xX127xX3xX59xX1bexXexX3xX4xX1xX43xX44axX19xX3xXabxXexX8fxX90xX19xX1axX3xX59xXc8xX3xX4xXc8xX3xX2xX2d1xX13axX2e0xX2cfxX2cfxX3xX1xX60xX3xX19xX1axX1xX1a2xX90xX29xX3xX308xX13axX308xX2dexX31axX3xX1axXdxX6xX3xX59xX4b2xX19xX1xX3xX4xXc8xX3xX4xX1dxX19xX1axXafxX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX78xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX29xX3xX4xXc8xX3xX2d0xX2xX31axX63xX2d0xX2d0xX2e0xX3xX5cxX5dxX3xX59xX1bexXexX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX55xX5axX3xX19xX1xX2cxX3xX127xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX39xX29xX3xX59xX1bexXexX3xX2e0xX2dexX8a4xX3xXabxXexX4dexX19xX1axX3xX2cfxX2xX8a4xX3xX7xX90xX3xX55xX27xXdxX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xX0xXdxX12xXafxX0xX63xXdxX12xX13axX3xX78xX1xX7axX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX42xX43xX3fxX3xX59xXc8xX3xX59xX5dxX3xX1axXc8xXbxX3xXbxX1xXcdxX19xX3xXexX1xX43xX3xX1xX108fxXbxX3xX7exX1xX90xX3fxX19xX1axX3xX4xX52xX4xX1xX3xX1axXdxX2cxX43xX3xX19xX1axX1xX1a2xX90xX3xX55xX2cxX3xX7xX18xX3xX4xX1xX206xX19xX1xX3xX5xX4axX4xX1xX3xX55xX5axX3xX26xX48exX4xX3xX7xXbaxX19xX1axX3xX1axXdxX7axX6xX3xX59xX1dxX3xXexX1xX232xX3xX55xX2cxX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX29xX3xX1xX4axX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX2cxX15xX3xX4xX2cxX19xX1axX3xX38xX5axX19xX3xX55xX7axX19xX1axX29xX3xX7exX1xX1dxX19xX1axX3xX59xX238xX19xX3xXexX1xX43xXcdxX19xX3xX5xX2cxX3xX1axXdxX3fxX26xX3xX19xX1axX1xX1a2xX90xX3xX1xX6xX15xX3xX4xX3fxXdxX3xXexX1xXdxX4axX19xX3xX59xX1b5xXdxX3xX7xXbaxX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX26xX60xXexX3xX4xX52xX4xX1xX3xX4xX1xX43xX19xX1axX3xX4xX1xX43xX19xX1axX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xX3xXbxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX17xXexX1xX2cdxX3xX2cfxX2d0xX2d1xXbxX5cxX2d4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX2cdxX3xX2dexX308xX31axXbxX5cxX2d4xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cdxX63xX63xXdxX13axX38xX6xX90xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX55xX19xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0xX308xX2e0xX63xX2xX2d1xX2cfxX17xX2xX2d0xX2d0xX318xX308xX318xX2cfxXexX2cfxX8a2xX2dexX2d1xX5xX2xX419xX2xX2d1xX8a2xX17xX2d0xX2xX2d1xX2xX2d0xX2dexX2xXexX2dexX2e0xX2dexX2xX5xX2xX419xX8a2xX13axX31fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xX13xX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX1xXc8xX6xX3xX4xX52xX4xX3xX19xX1axX43xX4d1xX19xX3xX5xX18xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX19xX1xX2cxX3xXexX4b2xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX2fxX6xX3xXexX1bexX90xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX5xX18xX4xX3xX4xX1xX90xX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX19xX1axX1xX1a2xX90xX3xX55xX39xX238xX19xX3xX5xX206xX19xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX4xX43xX60xX4xX3xX7xXbaxX19xX1axX13axX3xXbe7xX19xX1xX3xXcxX13axX78xX0xXdxX3xXdxX17xX9xXaxXdxX26xX1axX4xX6xXbxXexXdxX90xX19xX2d1xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2a4xX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX419xX6xX5xXdxX1axX19xX2cdxX3xX4xX10xX19xXexX10xX8fxX2d4xX3xX2c8xXdxX17xXexX1xX2cdxX3xX8a2xX2xX308xXbxX5cxX2d4xXaxX12xX0xX63xXdxX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX48exX3xX38xX6xX29xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX52xX4xX3xX55xX4axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX8fxX39xX1b5xX19xX1axX3xX4xXc8xX3xX4xX1xX43xX15xX219xX19xX3xX38xXdxX45xX19xX3xX59xX52xX19xX1axX3xX7exX219xX2d4xX3xX4xX1xX22axX3xX59xX60xX19xX1axX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX29xX3xXexX8fxXdxX219xX19xX3xX7exX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX2a4xX1xX39xX238xX19xX1axX3xXexX8fxX4b2xX19xX1xX3xX1xX2cxX19xX1xX3xX59xX60xX19xX1axX3xX55xX5axX3xX48exX19xX1axX3xXbxX1xXc8xX3xX55xX27xXdxX3xX38xXdxX45xX19xX3xX59xX87xXdxX3xX7exX1xX4f0xX3xX1xX8bxX43xX3xX19xX1xX56xXexX3xX5xX2cxX3xXexX1bexXdxX3xX4xX52xX4xX3xX5cxX5dxX3xX59xX1bexXexX3xX4xX1xX43xX44axX19xX3xX78xXcxXaexX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX23dxX27xXdxX3xX55xXdxX4axX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX55xX5axX3xX26xX1dxXdxX3xXexX8fxX39xX1b5xX19xX1axX3xX55xX2cxX3xX6xX19xX3xXexX90xX2cxX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX44axX26xX29xX3xX59xX45xX19xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX29xX3xXexX81bxX3xX5xX4axX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX7x1561bxX3xX17xX5b8xX19xX1axX3xX19xX39xX27xX4xX3xX7xX1bexX4xX1xX3xX1xX700xXbxX3xX55xX4axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX59xX1bexXexX3xX2e0xX2cfxX29xX318xX8a4xX3xXabxXexX4dexX19xX1axX3xX2d0xX2e0xX29xX308xX8a4xX3xX7xX90xX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xXafxX2d4xX3xX308xX2cfxX29xX31axX8a4xX3xX1xX60xX3xX17xX14xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX7xX186dxX3xX17xX5b8xX19xX1axX3xX19xX39xX27xX4xX3xX7xX1bexX4xX1xX3xXexX1xX10xX90xX3x10c3axX43xX15xX3xX4xX1xX43xX44axX19xX3xX42xX43xXbaxX4xX3xX1axXdxX6xX3xXabxXexX4dexX19xX1axX3xX2d0xX2d0xX29xX31axX31axX8a4xX3xX7xX90xX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xXafxX2d4xX3xXexX590xX3xX5xX4axX3xXexX1xX43xX3xX1axX90xX26xX29xX3xX5cxX186dxX3xX5x15438xX3xX8fxX52xX4xX3xX59xX1bexXexX3xX31axX2d0xX8a4xX2d4xX3xX1xX4axX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX26xX39xX238xX19xX1axX3xXexX1xX90xX52xXexX3xX19xX39xX27xX4xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX7exX1xX43xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX39xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7exX1xX52xX3xX59xX4d1xX19xX1axX3xX38xX60xX29xX3xX26xX60xXexX3xX7xXbaxX3xX59xX232xX6xX3xXbxX1xX39xX238xX19xX1axX3xX59xX5dxX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX8fxX4b2xX19xX1xX3xX5cxX186dxX3xX5xX1922xX3xXexX8fxX39xX27xX4xX3xX7exX1xXdxX3xXexX1xX3fxXdxX3xX8fxX6xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX8fxX39xX1b5xX19xX1axX2d4xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX3xX4xXc8xX3xX2xX31axX318xX63xX2d0xX2d0xX2e0xX3xX5cxX5dxX3xX59xX1bexXexX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX8fxX39xX1b5xX19xX1axX3xX55xX2cxX3xX6xX19xX3xXexX90xX2cxX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xXbxX1xX44axX26xX0xX7xX43xXbxX12xXabxX31axXafxX0xX63xX7xX43xXbxX12xX0xX7xX43xX38xX12xX13axX0xX63xX7xX43xX38xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX2bxX4axX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX59xX206xX3xX7xX1dxX19xX1axX29xX3xX59xX206xX3xX38xXdxX219xX19xX29xX3xX1xX4d1xX3xX59xX8bxXbxX29xX3xX19xX1xX2cxX3xXexX8fxX52xX19xX1xX3xX5xfcd5xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX42xX43xX6xX19xX3xXexX14xX26xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX55xX2cxX3xXexX43xX3xX38xX87xX3xX19xX1xX8e2xX26xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xXexX1xXdxX219xX43xX3xXexX1xXdxX4axXexX3xX1xX1bexXdxX3xX17xX90xX3xXexX1xXdxX206xX19xX3xXexX6xXdxX3xX1axX14xX15xX3xX8fxX6xX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX19xX6xX26xX10xX9xXax11e16xX150xX90xX14axX6xX4xX7exXaxX12xX0xX63xX6xX12xXcxX1xX48exX3xXexX39xX29xX3xX55xXdxX4axX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX59xX4d1xX19xX1axX3xX38xX60xX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX78xXcxXaexX3xX19xX1xX56xXexX3xX5xX2cxX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX7xXbaxX3xX8a2xX3xX55xX5axX3xX4xX238xX3xX7xX127xX3xX55xX8bxXexX3xX4xX1xX56xXexX3xX55xX4dexX19xX3xX1xXc8xX6xX3xX55xX2cxX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX2xX8a2xX3xX55xX5axX3xX55xX4dexX19xX3xX1xXc8xX6xX29xX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX29xX3xXexX81bxX3xX5xX4axX3xX1axXdxX6xX3xX59xX4b2xX19xX1xX3xX55xX4dexX19xX3xX1xXc8xX6xX3xX59xX1bexXexX3xX2cfxX2d0xX29xX308xX8a4xX29xX3xXexX81bxX3xX5xX4axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX55xX4dexX19xX3xX1xXc8xX6xX3xX59xX1bexXexX3xX8a2xX2e0xX29xX8a2xX31axX8a4xX2d4xX3xX4xX52xX4xX3xX1axXdxX52xX3xXexX8fxX232xX3xX55xX4dexX19xX3xX1xXc8xX6xX3xXexX8fxX43xX15xX5axX19xX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX4xX22axX6xX3xX42xX43xX206xX3xX1xX39xX238xX19xX1axX29xX3xX59xX56xXexX3xX19xX39xX27xX4xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX38xX3fxX90xX3xXexX4d1xX19xX3xX55xX2cxX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX43xX15xX29xX3xX59xX3fxX26xX3xX38xX3fxX90xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX8fxXdxX219xX19xX3xX7exXdxX19xX1xX3xXexX45xX3xX419xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX38xX5axX19xX3xX55xX7axX19xX1axX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xX3xXbxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2a4xX10xX19xXexX10xX8fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX17xXexX1xX2cdxX3xX2cfxX2d0xX2d1xXbxX5cxX2d4xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX2cdxX3xX2dexX308xX2d0xXbxX5cxX2d4xXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2cdxX63xX63xXdxX13axX38xX6xX90xX1xX6xXexXdxX19xX1xX13axX55xX19xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0xX308xX2e0xX63xX2xX2d1xX2cfxX17xX2xX2d0xX2d0xX308xX2xX2d1xX318xXexX8a2xX2cfxX2d0xX2d1xX5xX2dexX419xX2xX2d0xX31axX17xX2d1xX2d0xX318xX2d0xX2cfxX308xX2d0xXexX2cfxX2d0xX2d1xX2e0xX5xX2xX419xX2xX13axX31fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4xX6xXbxXexXdxX90xX19xXaxX12xXcxX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX59xX4d1xX19xX1axX3xX38xX60xX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX78xXcxXaexX29xX3xX4xX52xX4xX3xX1axXdxX52xX3xXexX8fxX232xX3xX55xX4dexX19xX3xX1xXc8xX6xX3xXexX8fxX43xX15xX5axX19xX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX4xX22axX6xX3xX42xX43xX206xX3xX1xX39xX238xX19xX1axX29xX3xX59xX56xXexX3xX19xX39xX27xX4xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX38xX3fxX90xX3xXexX4d1xX19xX3xX55xX2cxX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX43xX15xX13axX3xXbe7xX19xX1xX3xXbebxX13axX23dxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX48exX3xX19xX4dexX26xX29xX3xX55xX27xXdxX3xX55xXdxX4axX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX19xX60xXdxX3xX17xX43xX19xX1axX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX7xXbaxX3xX2xX2e0xX29xX3xXbxX1xX90xX19xX1axX3xXexX8fxX2cxX90xX3x12398xXcxX90xX2cxX19xX3xX17xX14xX19xX3xX38xX3fxX90xX3xX55xX4axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXcxX87xX3xX42xX43xXbaxX4xX3xX1axX496xX19xX3xX55xX27xXdxX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaex12289xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX59xX44axX15xX3xX26xX1bexX19xX1xX13axX3xX78xX1xXdxX5axX43xX3xX26xX1dxX3xX1xX4b2xX19xX1xX3xXexX18xX3xX42xX43xX3fxX19xX3xX55xX5axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX8fxX8bxXexX3xXexX18xX3xX59xX39xX700xX4xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX8fxX60xX19xX1axX29xX3xX4xX52xX4xX3xX55xX5b8xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX26xX14xX43xX3xXexX1xX43xX105cxX19xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX19xX60xXdxX3xX38xX60xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX59xX39xX700xX4xX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xXdxX4axX19xX3xX55xX2cxX3xX5cxX186dxX3xX5xX1922xX3xX7exX232xXbxX3xXexX1xX1b5xXdxX2d4xX3xXexX60xXdxX3xXbxX1xX1bexX26xX29xX3xXexX4axX3xX19xX1bexX19xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xX59xX39xX700xX4xX3xX7exXdxX5axX26xX3xX4xX1xX45xX29xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xX5xXdxX206xX19xX3xXexX5b8xX4xX3xX7xX90xX3xX55xX27xXdxX3xX4xX52xX4xX3xX19xX4dexX26xX3xXexX8fxX39xX27xX4xX13axX3xX2xX2d1xX2d1xX8a4xX3xX5cxX5dxX3xX59xX1bexXexX3xX4xX1xX43xX44axX19xX3xX6xX19xX3xXexX90xX2cxX19xX3xX55xX5axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX29xX3xXexX8fxX8bxXexX3xXexX18xX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX29xX3xX59xX3fxX26xX3xX38xX3fxX90xX3xX4xX43xX60xX4xX3xX7xXbaxX19xX1axX3xX38xX4b2xX19xX1xX3xX15xX206xX19xX29xX3xX1axXc8xXbxX3xXbxX1xXcdxX19xX3xX42xX43xX6xX19xX3xXexX8fxXc3xX19xX1axX3xXexX1bexX90xX3xX26xX1dxXdxX3xXexX8fxX39xX1b5xX19xX1axX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX8fxXdxX219xX19xX3xX38xX5axX19xX3xX55xX7axX19xX1axX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX78xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX59xX6xX19xX1axX3xX1xXdxX4axX19xX3xX1xX7axX43xX29xX3xX39xX27xX4xX3xX26xX238xX3xX4xX22axX6xX3xX38xX6xX90xX3xX5xX27xXbxX3xX19xX1axX39xX1b5xXdxX3xX59xXdxX3xXexX8fxX39xX27xX4xX3xX59xX6xX19xX1axX3xXexX8fxX127xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xX1xXdxX206xX19xX3xXexX1xX18xX4xX13axX3xX78xX1xX7axX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX42xX43xX3fxX3xX2xX2d1xX3xX19xX4dexX26xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX3xX127xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX7exX1xX1dxX19xX1axX3xX4xX1xX590xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX90xX3xX59xX1b5xXdxX3xX7xXbaxX19xX1axX3xX55xX8bxXexX3xX4xX1xX56xXexX29xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xXcdxX19xX3xX4xX1xX90xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX29xX3xX1axXc8xXbxX3xXbxX1xXcdxX19xX3xX4xX22axX19xX1axX3xX4xXbaxX3xX19xXdxX5axX26xX3xXexXdxX19xX3xX4xX22axX6xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xX3xX55xX2cxX90xX3xX7xX18xX3xX5xX5dxX19xX1xX3xX59xX1bexX90xX3xX4xX22axX6xX3xea5exX3fxX19xX1axX3xX26xX2cxX3xX4xX500xX19xX3xX4xX1xX90xX3xX4xX1xX10e2xX19xX1axX3xXexX6xX3xX38xX2cxXdxX3xX1xXc3xX4xX3xX7xX14xX43xX3xX7xX496xX4xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX5xX5dxX19xX1xX3xX59xX1bexX90xX29xX3xX4xX1xX590xX3xX59xX1bexX90xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX59xXdxX5axX43xX3xX7exXdxX4axX19xX3xX19xX5axX19xX3xX7exXdxX19xX1xX3xXexX45xX3xXexX1xX232xX3xXexX8fxX39xX1b5xX19xX1axX3xX55xX2cxX3xX1xX60xXdxX3xX19xX1xX8bxXbxX3xX42xX43xXbaxX4xX3xXexX45xX3xX7xX14xX43xX29xX3xX8fxX60xX19xX1axX29xX3xX1axXdxX7axX3xX55xX7axX19xX1axX3xX59xX232xX19xX1xX3xX1xX39xX27xX19xX1axX3xX13xX2bxX2a4xX78xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX42xX43xX52xX3xXexX8fxX4b2xX19xX1xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX8fxXdxX219xX19xX13axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xX0xX10xX26xX12x13b07xX3xXcxX2cxXdxX3xX5xXdxX4axX43xX3xXexX1xX6xX26xX3xX7exX1xX3fxX90xX2cdxX0xX63xX10xX26xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xXabxX2xX29xX3xX308xX29xX3xX8a2xX29xX3xX31axXafxX2cdxX3xX14axX52xX90xX3xX4xX52xX90xX3xXexX87xX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX2xX2d1xX3xX19xX4dexX26xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX3xX419xX3xX14axX2a4xX20c0xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX3xX419xX3xX59xX1dxX3xXexX1xX232xX3xX55xX4dexX19xX3xX26xXdxX19xX1xX3xXexX590xX19xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xXabxX2d0xX29xX3xX2dexXafxX2cdxX3xX78xXdxX206xX19xX3xX1axXdxX52xX26xX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX7exX206xX3xXexX590xX19xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2cfxX3xX419xX3xX78xX13xX14axX3xXcxX1xXbaxX19xX1axX3xX7exX206xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX90xX17xX15xXaxX12xXabxX318xXafxX3xX2a4xX5b8xX4xX3xXexX1xXbaxX19xX1axX3xX7exX206xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX419xX3x15b92xX45xXexX3xX42xX43xX3fxX3xXexX87xX19xX1axX3xX59xXdxX5axX43xX3xXexX8fxX6xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX29xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX4axXbxX3xX55xX2cxX3xXexX1xX22axX15xX3xX7xX3fxX19xX3xXexX590xX19xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX419xX3xX2d0xX2d1xX2xX8a2xX0xX63xXbxX12xX0xX17xXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX8fxX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX206xX19xX3xX42xX43xX6xX19xX2cdxX0xX63xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX419xXexX1xX43xX26xX38xX419xX6xX19xX17xX419xX7xX6xXbxX90xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX43xX15xX3xXexXbaxXexX3xX55xX6xXdxX3xXexX8fxX500xX3xX1xX60xXdxX3xX55xXdxX206xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxXaxX3xX1xX8fxX10x11fafxX9xXaxX63xX19xX90xX19xX1axX419xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX63xX1xX6xX419xXexXdxX19xX1xX419xXbxX1xX6xXexX419xX1xX43xX15xX419xXexX90xXexX419xX55xX6xXdxX419xXexX8fxX90xX419xX1xX90xXdxX419xX55xXdxX10xX19xX419xX19xX90xX19xX1axX419xX17xX6xX19xX419xXexX8fxX90xX19xX1axX419xX5cxX6xX15xX419xX17xX43xX19xX1axX419xX19xX90xX19xX1axX419xXexX1xX90xX19xX419xX26xX90xXdxX63xX2xX2cfxX2d1xX31axX2dexX2d1xX13axX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX63xX26xX10xX17xXdxX6xX63xX2xX2d0xX2d1xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0xX308xX2xX63xX8a2xX2e0xX17xX318xX2xX2cfxX308xX8a2xX2dexX2d1xXexX2dexX2d0xX31axX2xX5xX2xX2d1xX419xX19xX1xX6xXexX419xX2d0xX13axX31fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX17xXdxX55xX12xX0xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX43xX15xX3xXexXbaxXexX3xX55xX6xXdxX3xXexX8fxX500xX3xX1xX60xXdxX3xX55xXdxX206xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxXaxX3xX1xX8fxX10xX23ccxX9xXaxX63xX19xX90xX19xX1axX419xX19xX1axX1xXdxX10xXbxX63xX1xX6xX419xXexXdxX19xX1xX419xXbxX1xX6xXexX419xX1xX43xX15xX419xXexX90xXexX419xX55xX6xXdxX419xXexX8fxX90xX419xX1xX90xXdxX419xX55xXdxX10xX19xX419xX19xX90xX19xX1axX419xX17xX6xX19xX419xXexX8fxX90xX19xX1axX419xX5cxX6xX15xX419xX17xX43xX19xX1axX419xX19xX90xX19xX1axX419xXexX1xX90xX19xX419xX26xX90xXdxX63xX2xX2cfxX2d1xX31axX2dexX2d1xX13axX1xXexX26xXaxX12xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX43xX15xX3xXexXbaxXexX3xX55xX6xXdxX3xXexX8fxX500xX3xX1xX60xXdxX3xX55xXdxX206xX19xX3xX19xX1dxX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xXexX8fxX90xX19xX1axX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX2a4xX1xXdxX5axX43xX3xX19xX1axX2cxX15xX3xX2xX8a2xX63xX2xX2d1xX29xX3xX20c0xX90xX2cxX19xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX52xX4xX3xX4xX22axX6xX3xXcxX8fxX43xX19xX1axX3xX39xX238xX19xX1axX3xX2bxX60xXdxX3xX78xX1dxX19xX1axX3xX17xX14xX19xX3xX23dxXdxX4axXexX3xX78xX6xX26xX3xX17xX90xX3xXbebxX1xXc8xX3xX2a4xX1xX22axX3xXexX232xX4xX1xX3xX78xX1axX43xX15xX1abxX19xX3xX13xX43xX14xX19xX3xX20c0xX232xX19xX1xX3xX17xX105cxX19xX3xX59xXcdxX43xX3xX59xX5dxX3xX4xXc8xX3xX38xX43xX87xXdxX3xX5xX2cxX26xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX55xX27xXdxX3xX1xX43xX15xX4axX19xX3xX22c8x1644exX3x1266exX19xX1xX13axX3xXcxX8fxX39xX127xX19xX1axX3xX14axX6xX19xX3xX78xX60xXdxX3xX4xX1xX4f0xX19xX1xX3xXcxX590xX19xX1xX3xX22axX15xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXcxX8fxXcdxX19xX3xX14axX52xX43xX3xX2bxX2cxX3xX4x12d9exX19xX1axX3xX17xX18xX13axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX17xXdxX55xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78xX1axX39xX1b5xXdxX3xX17xX14xX19xX3xXcxXbebxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX7xX52xX19xX1axX3xXexX1bexX90xX29xX3xX19xX22exX3xX5xX18xX4xX3xX1xX90xX2cxX19xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX78xXcxXaexXaxX3xX1xX8fxX10xX23ccxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX19xX1xX419xXexX8fxXdxX63xX19xX1axX43xX90xXdxX419xX17xX6xX19xX419xXexXbxX419xX1xX6xX419xXexXdxX19xX1xX419xX7xX6xX19xX1axX419xXexX6xX90xX419xX19xX90xX419xX5xX43xX4xX419xX1xX90xX6xX19xX419xXexX1xX6xX19xX1xX419xX4xX6xX4xX419xXexXdxX10xX43xX419xX4xX1xXdxX419xX19xXexX26xX63xX2xX31axX2e0xX2cfxX2dexX2cfxX13axX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX63xX26xX10xX17xXdxX6xX63xX2xX2d0xX2d1xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0xX318xX2cfxX63xX31axX2d0xX17xX2d1xX2xX2cfxX2d0xX2e0xX2d0xX2d0xXexX2d0xX2dexX2e0xX8a2xX2dexX5xX2d1xX13axX31fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX17xXdxX55xX12xX0xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78xX1axX39xX1b5xXdxX3xX17xX14xX19xX3xXcxXbebxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX7xX52xX19xX1axX3xXexX1bexX90xX29xX3xX19xX22exX3xX5xX18xX4xX3xX1xX90xX2cxX19xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX78xXcxXaexXaxX3xX1xX8fxX10xX23ccxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX19xX1xX419xXexX8fxXdxX63xX19xX1axX43xX90xXdxX419xX17xX6xX19xX419xXexXbxX419xX1xX6xX419xXexXdxX19xX1xX419xX7xX6xX19xX1axX419xXexX6xX90xX419xX19xX90xX419xX5xX43xX4xX419xX1xX90xX6xX19xX419xXexX1xX6xX19xX1xX419xX4xX6xX4xX419xXexXdxX10xX43xX419xX4xX1xXdxX419xX19xXexX26xX63xX2xX31axX2e0xX2cfxX2dexX2cfxX13axX1xXexX26xXaxX12xX78xX1axX39xX1b5xXdxX3xX17xX14xX19xX3xXcxXbebxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX7xX52xX19xX1axX3xXexX1bexX90xX29xX3xX19xX22exX3xX5xX18xX4xX3xX1xX90xX2cxX19xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX206xX43xX3xX4xX1xX4f0xX3xX78xXcxXaexX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX2a4xX1xXdxX5axX43xX3xX2d0xX2e0xX63xX2e0xX29xX3xX59xX90xX2cxX19xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xXexX52xX4xX3xX5xXdxX206xX19xX3xX19xX1axX2cxX19xX1xX3xXcxX8fxX43xX19xX1axX3xX39xX238xX19xX1axX3xX17xX90xX3xX2a4xX1xX52xX19xX1xX3xX55xX4dexX19xX3xXbxX1xX500xX19xX1axX3xX20c0xXdxX5axX43xX3xXbxX1xXbaxXdxX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xXabxX78xXcxXaexXafxX3xX78xX1axX43xX15xX1abxX19xX3xXaexXdxX19xX1xX3xXcxXdxX45xX19xX3xX17xX105cxX19xX3xX59xXcdxX43xX3xX59xX5dxX3xX59xXdxX3xX7exXdxX219xX26xX3xXexX8fxX6xX29xX3xXexX1xX44axX26xX3xX59xX232xX19xX1xX3xX55xX5axX3xX55xXdxX4axX4xX3xX59xX5axX3xX19xX1axX1xX232xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX19xX1xX8bxX19xX3xXcxXbebxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xX1xX90xX2cxX19xX3xXexX1xX2cxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX4axX26xX3xX55xX5b8xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX3xX19xX4dexX26xX3xX2d0xX2d1xX2xX2e0xX13axX3xXbebxX1xXc8xX3xX2a4xX1xX22axX3xXexX232xX4xX1xX3x1256dxX14axX78x13dcaxX3xXexX590xX19xX1xX3xX2a2dxX39xX238xX19xX1axX3xXcxX56xXexX3xXcxX1xX496xX19xX1axX3xX4xX26cbxX19xX1axX3xX59xXdxX3xX55xX2cxX3xX5xX2cxX26xX3xX55xXdxX4axX4xX3xX55xX27xXdxX3xX59xX90xX2cxX19xX13axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX17xXdxX55xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbebxX1xXc8xX3xXcxX1xX22axX3xXexX39xX27xX19xX1axX3xX23dxX39xX238xX19xX1axX3xX20c0xX4b2xX19xX1xX3xX2bxX43xX4axX3xX17xX18xX3xX2bxX60xXdxX3xX19xX1axX1xX232xX3xXcxX87xX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX2xX2d1xX3xX19xX4dexX26xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xXaxX3xX1xX8fxX10xX23ccxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX19xX1xX419xXexX8fxXdxX63xXbxX1xX90xX419xXexX1xX43xX419xXexX43xX90xX19xX1axX419xX55xX43xX90xX19xX1axX419xX17xXdxX19xX1xX419xX1xX43xX10xX419xX17xX43xX419xX1xX90xXdxX419xX19xX1axX1xXdxX419xXexX90xX19xX1axX419xX7exX10xXexX419xX2xX2d1xX419xX19xX6xX26xX419xX5cxX6xX15xX419xX17xX43xX19xX1axX419xX19xX90xX19xX1axX419xXexX1xX90xX19xX419xX26xX90xXdxX419xX1xX6xX419xXexXdxX19xX1xX63xX2xX31axX2e0xX31axX2e0xX2d0xX13axX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX1axX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX63xX26xX10xX17xXdxX6xX63xX2xX2d0xX2d1xX63xX19xX10xX2c8xX7xX63xX2xX2e0xX318xX2cfxX63xX2xX2d1xX8a2xX17xX8a2xX2xX2xX308xX2dexX2xX8a2xXexX318xX8a2xX318xX2d0xX31axX5xX2d1xX13axX31fxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX34xX19xX1axX3xX38xX39xX27xX4xX3xX1axXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX15xX45xXexX3xX1xXdxX4axX43xX3xX42xX43xX3fxX3xX4xX52xX4xX3xX55xX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX3xX1xX60xXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX17xXdxX55xX12xX0xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbebxX1xXc8xX3xXcxX1xX22axX3xXexX39xX27xX19xX1axX3xX23dxX39xX238xX19xX1axX3xX20c0xX4b2xX19xX1xX3xX2bxX43xX4axX3xX17xX18xX3xX2bxX60xXdxX3xX19xX1axX1xX232xX3xXcxX87xX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX2xX2d1xX3xX19xX4dexX26xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xXaxX3xX1xX8fxX10xX23ccxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX19xX1xX419xXexX8fxXdxX63xXbxX1xX90xX419xXexX1xX43xX419xXexX43xX90xX19xX1axX419xX55xX43xX90xX19xX1axX419xX17xXdxX19xX1xX419xX1xX43xX10xX419xX17xX43xX419xX1xX90xXdxX419xX19xX1axX1xXdxX419xXexX90xX19xX1axX419xX7exX10xXexX419xX2xX2d1xX419xX19xX6xX26xX419xX5cxX6xX15xX419xX17xX43xX19xX1axX419xX19xX90xX19xX1axX419xXexX1xX90xX19xX419xX26xX90xXdxX419xX1xX6xX419xXexXdxX19xX1xX63xX2xX31axX2e0xX31axX2e0xX2d0xX13axX1xXexX26xXaxX12xXbebxX1xXc8xX3xXcxX1xX22axX3xXexX39xX27xX19xX1axX3xX23dxX39xX238xX19xX1axX3xX20c0xX4b2xX19xX1xX3xX2bxX43xX4axX3xX17xX18xX3xX2bxX60xXdxX3xX19xX1axX1xX232xX3xXcxX87xX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX2xX2d1xX3xX19xX4dexX26xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX8fxX90xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX44dxX52xX19xX1axX3xX19xX6xX15xX3xXabxX2d0xX2cfxX63xX2e0xXafxX29xX3xX14axX6xX19xX3xX4xX1xX590xX3xX59xX1bexX90xX3xX2a4xX1xX39xX238xX19xX1axX3xXexX8fxX4b2xX19xX1xX3xXaexXcxX18e1xX150xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX78xXcxXaexX29xX3xX59xX1dxX3xXexX1xX232xX3xX55xX4dexX19xX3xX26xXdxX19xX1xX29xX3xX1axXdxX3fxX26xX3xX19xX1axX1xX1a2xX90xX3xX38xX5axX19xX3xX55xX7axX19xX1axX3xX55xX2cxX3xX26xX22exXdxX3xX5cxX5dxX3xX26xX60xXexX3xX7xX3fxX19xX3xXbxX1xX44axX26xX3xXexX590xX19xX1xX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX19xX1xX3xXexX8fxX6xX19xX1axX3xXexX8fxXc3xX19xX1axX3xXexX87xX3xX4xX1xX48exX4xX3xX1xX60xXdxX3xX19xX1axX1xX232xX3xXexX87xX19xX1axX3xX7exX45xXexX3xX2xX2d1xX3xX19xX4dexX26xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX4axX19xX3xX2a4xX1xX39xX238xX19xX1axX3xXexX8fxX4b2xX19xX1xX3xXaexXcxX18e1xX150xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX59xX90xX1bexX19xX3xX2d0xX2d1xX2xX2d1xX3xX419xX3xX2d0xX2d1xX2d0xX2d1xX2d4xX3xXbxX1xX52xXexX3xX59xX60xX19xX1axX3xXbxX1xX90xX19xX1axX3xXexX8fxX2cxX90xX3xXexX1xXdxX3xX59xX43xX6xX3xX1e0cxX2a4xX3fxX3xXexX590xX19xX1xX3xX4xX1xX43xX19xX1axX3xX7xX48exX4xX3xX5cxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1dxX19xX1axX3xXexX1xX1dxX19xX3xX26xX27xXdxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX59xX90xX1bexX19xX3xX2d0xX2d1xX2d0xX2xX3xX419xX3xX2d0xX2d1xX2d0xX2dexX1e41xX13axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX17xXdxX55xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX43xX5xX12xX0xX17xXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8fxXaxX12xX0xX63xX17xXdxX55xX12xX0xX63xX17xXdxX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2694xX43xXexX1xX90xX8fxXaxX12xX0xX38xX12xXcxX1xX7xX13axX3xX20c0xXdxX19xX1xX3xX18e1xX43xXbaxX4xX3xXcxX1xX232xX0xX63xX38xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44dxX90xX43xX8fxX4xX10xXaxX12xX0xXdxX12xX2bxXdxX4axX43xX3xXexX8fxX39xX127xX19xX1axX3xXcxX8fxX39xX1b5xX19xX1axX3xX2a4xX1xX4f0xX19xX1xX3xXexX8fxX232xX3xXcxX8fxXcdxX19xX3xXbebxX1xX10e2xX0xX63xXdxX12xX0xX63xXbxX12
Ths. Đinh Quốc Thị