8 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần
Huyền My, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh... khai thác sức hút bản thân qua những bộ cánh đa dạng.
c158x15f57x1793cxf063x166cdxeef2x12fa6x119a4xfb64xX7x159c0x14b9exf1b4xd4f7x12059x114f3xX5x10a93xXax1158fxc26dxX3xc7fdx1256axX3x1657dxX1x17006xX18xX3x10f45xXdx15709xXexX3xX15x14999xX4xX3x1413excfd6xXbxX3xX18xX1x15d39xXexX3xXex158dfx11995xX18xX0x15860xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140c8xX10xX6xe173xXaxX12xX43xX30x14872xc993xX18xX3x1369fxX4bx11811xX3xX43xcbe6xX3x15fecx10c7dxd3cexX4xX3xX43xd37fxX51xX3xX4fxX16xX3x1323bxXdxX18xX1xfebdxX66xX66xX3xe239xX1xX6xXdxX3xXexX1x17351xX4xX3xX7x145d3xX4xX3xX1xcff0xXexX3xcaa5x108a3xX18xX3xXexX1xX1axX18xX3xd9d6xX30xX6xX3xX18xX1xfee4xX18xX57xX3xX7cxeaa0xX3xX4xX71xX18xX1xX3xX26xX6xX3xX46x12c4cxX18xX57xX66xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e6bx1171axX46xX4bxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10x16717xXex16805xX6xX5xXdxX57xX18xcc8axX3xX4xX10xX18xXexX10x13c0cxc80exXaxX12xX0xXdxX15xX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX46xXexX1xX30xX15xX7cxX3xX46xX1xXdxX46xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xea95xXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10x15d0exX7xX34xX2xd4b8x11e07x16ef8xX34xX133xX133xX46xX2x16a37xX133xXexX135xX2x13d1dxX5xX13bxX66xd9daxXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5x16ffexX134xX140xXbxXbdxXcdxX1xX10xXdxX57xX1xXexXc5xX135xX140xX134xXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x101caxX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13x14753xX66xX140x13572xX199xX19cxc231xXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX19cxX134xX156xX133xX5xX2xX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdx10b79xX4bxXcdxXaxX12xX43xXafxX6xX3xX1x172f4xX30xX3xX4fxX16xX3xX62xXdxX18xX1xX3xXbdxX30xX2cxXexX3xX1xXdxX1fxX18xX3xX18xdea4xXdxX3xX7cxX2aexXexX3xXexX9bxXdxX3xX7xfd68xX3xX6axXdxX1fxX18xX3x16b9bxX3xX43xX5cxX3xX56xX90xXdxX3xX6axX1xXdxX3xX46xXdxX1fxX18xX3xXexX1xXdxebd3xXexX3xX6axX2ecxX3xXexXccx10daaxX3xXfaxX6xXdxX3xX4xX79xXbxX3xX18xX57xX2d0xX4xX3xX57x15331xXdxX3xX4xX7dxX15xX51xX3xXbdxd339xX3xX4xX6xXafxX3xX46xX30xX4bx12180xX18xX3xX46xX71xX18xX57xX3xX4x159eaxX6xX3xX62xX316xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xdcb1xX6xX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13xX199xX66xX140xX19cxX199xX19cxX19fxXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX133xX199xX133xX134xX5xX135xX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdxX2a4xX4bxXcdxXaxX12xXaexX90xX3xX26xX31xX15xX3xX7cxX6xX4bxX3xX7cxX2c4xX18xX57xX3xXbxX1xX6xX3xXexXccxX90xX18xX3xX4xX1xX2cxXexX3xX5xXdxX1fxX30xX3xX6axX1xcbe3xXafxX3xX5xX4abxXafxX51xX3xX26xdee2xX18xX1xX3xX6axX2ecxXexX3xX4xX31xX30xX3xX6ax10058xX3xX46xXafxX3xef6dxe5dfxX3xX62xXafxX18xX57xX3xXexX1xX2d0xX4xX3xX1xXdxX1fxX18xX3xX57xXdxX79xXbxX3x162c8xX3xX1xX2aexX30xX3xX43xX30xX4bxX4cxX18xX3xX4fxX4bxX3xX57xX1axX4bxX3xX2cxX18xX3xXex14582xX304xX18xX57xX3xX15xX9bxX18xX1xX3xX15x118dbxX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13xX199xX66xX140xX19cxX199xX19cxX19fxXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX19cxX199xX135xX19cxX5xX134xX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdxX2a4xX4bxXcdxXaxX12xX43xX54xX3xX56xX57xX58xX4xX3xX43xX5cxX3xX6axXdxX316xX30xX3xX7xX6xX3xXexXccxX316xX18xX3xXexX1xX7dxX15xX3xX26x11d02xX3xX7xX2d0xX3xX6axXdxX1fxX18xX3xX2d7xX3xXaexX6xX18xX57xX6axXafxX6axX3xXfaxe826xXdxX3xX15xX90xXexX3xXexX71xX4xX3xXbxX1xdb9fxX15xX3xX4xX31fxX6xX3xX56xXcxe80cxX3xX62xf386xX3x14e7dxX30xX4b4xX3xX6a1xX1xX71xX18xX1xX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13xX199xX66xX140xX19cxX199xX19cxX19fxXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX133xX13xX2xX13bxX5xX156xX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdxX2a4xX4bxXcdxXaxX12xX181xX6xX3xX7xf33fxX3xX43xX54xX3xX6a6xX30xX4c1xX18xX1xX3xX43xX4f4xd401xX18xX57xX3xX57xX1xXdxX3xX26xXdxcbbdxX15xX3xX7cxX2d7xXdxX3xX18xX4abxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5x13587xX4xX1xX51xX3xXexXccxX30dxX3xXexXccxX30xX18xX57xX3xX6axX1xXdxX3xX46xXdxX1fxX18xX3xXfaxX71xX4bxX3xX7xX818xX3xX15xXdxX3xX1xXafxX9bxX3xXexXdxX2ecxXexX3xX18xX1xX27xX3xX18xX1xX5cxX18xX57xX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13xX199xX66xX140xX19cxX199xX19cxX19fxXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX140xX13xX19cxX13xX5xX19cxX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdxX2a4xX4bxXcdxXaxX12xX4fx17953xX30xX3xX26xX31xX15xX3xXbdxX2ecxXbxX3xX18xX2ecxXbxX3xX4xX1x16364xX18xX3xX4xX1xX30xX51xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX18xX1xX71xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2ecxXexX3xX6axXdxX15xX3xX5xXafxX9bxXdxX3xX4x12c98xX18xX57xX3xXexX1x17ab3xXexX3xX5xX4f4xX18xX57xX3xX7cxX7dxX18xX3xX5xX68bxX18xX3xX4xX71xX3xXexX4b4xX18xX1xX3xX57xXdxX79xXbxX3xX43xXafxX6xX3xX1xX2aexX30xX3xX43xX7dxXdxX3x103c9xX4f4xX818xX18xX57xX3xX6axX1x13f5dxX18xX57xX3xX26xX834xX18xX1xX3xXbxX1xXafxX18xX57xX3xX4xX71xX4xX1xX3xXccxXdxX316xX18xX57xX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13xX199xX66xX140xX19cxX199xX19cxX19fxXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX19cxX134xX140xX199xX5xX199xX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdxX2a4xX4bxXcdxXaxX12xX56xX57xX58xX4xX3xXcxXccxXdxX18xX1xX3xX1xXafxX71xX3xX4xd9e7xX18xX57xX3xX4xX1xX79xX6xX3xX18xX57xX58xXexX3xX18xX57xX5cxXafxX3xXexXccxXafxX18xX57xX3xX4xX1xXdxX2ecxX4xX3xXfaxX71xX4bxX3xXexX4b4xX15xX3xX18xX1xX9bxXexX3xX7cxX54xX18xX57xX3xX7cxX4cxX18xX1xX51xX3xX6axX2ecxXexX3xX1xXafxX6xX3xX5x168efxX18xX57xX3xX15xX9bxX18xX3xX2d7xX3xX26xX316xX15xX3xX4xX1xX30xX18xX57xX3xX6axX2ecxXexX3xX43xXafxX6xX3xX1xX2aexX30xX3xX4ddxXafxX3xX46xX5cxXdxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX56xX6xX15xX3xX135xX13bxX2xX133xX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13xX199xX66xX140xX19cxX199xX19cxX19fxXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX134xX19cxX156xX2xX5xX133xX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdxX2a4xX4bxXcdxXaxX12xX181x168bcxX18xX57xX3xXexX1xX6xX15xX3xX46xX2d0xX3xX7xX2d0xX3xX6axXdxX1fxX18xX3xX18xX5cxX4bxX51xX3xX43xXafxX6xX3xX1xX2aexX30xX3xX18xX57xX4f4xefa1xXdxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xXexX9bxXdxX3x12fa0xX30xX7xXexXccxX6xX5xXdxX6xX3x11936xXafxX5xXdxX10xX3xX56xX57xX30xX4bxX2f4xX18xX3x16077xXexXccxX71xXdx1114dxX3xX4xX1xX58xX18xX3xXexX1xXdxX2ecxXexX3xX6axX2ecxX3xX4xX9fcxXexX3xXbdxX30dxX3xX7xX10xXbdxX4bxX51xX3xX26xX4b4xX18xX1xX3xX6axX2ecxXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXbdxX7dxXafxX3xX4xX31fxX6xX3xX4c6xX4c7xX3xX62xXafxX18xX57xX3xX26xX822xX3xXexXafxX7dxX3xX7xX71xX18xX57xX3xX57xXdxX8bxX6xX3xX46xX5cxX18xX3xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX3xX13xX199xX66xX140xX19cxX199xX19cxX19fxXcdxXaxX3xX7cxXafxXccxX46xX10xXccxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX57xX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX18xX57xX9xXaxX134xXaxX3xX6xX5xXdxX57xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xXccxXaxX12xX0xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX15xX57xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX4bxX3xX18xX1xX6xX18xX3xXfaxXdxX10xXexX3xX15xX6xX4xX3xX46xX10xXbxX3xX18xX1xX6xXexX3xXexX30xX6xX18xXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc5xX34xX34xXdxX66xX7cxX6xXafxX1xX6xXexXdxX18xX1xX66xXfaxX18xX34xX18xX10xX12fxX7xX34xX2xX133xX134xX135xX34xX133xX133xX46xX2xX13bxX133xXexX2xX156xX156xX5xX13xX66xX144xXbxX57xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX46xXexX1xXc5xX199xX140xX13bxXbxXbdxXaxX3xX34xX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX6xXbxXexXdxXafxX18xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXbdxXexXbfxX6xX5xXdxX57xX18xXc5xX3xX144xX30xX7xXexXdxX2a4xX4bxXcdxXaxX12xX6a1xX1xXbaexX18xX57xX3xX4xX31xX18xX3xX6axXdxX822xX30xX3xX46xX71xX18xX57xX3xXexXccxX6xX18xX57xX3xXbxX1x10f98xX4xX3xX4xX31xX30xX3xX6axX4c1xX51xX3xX4ddxX3xX1xX2aexX30xX3xXcxX1xX9f6xX4bxX3xXa25xX30xX18xX57xX3xXfaxX9c1xX18xX3xX57xX1xXdxX3xX26xXdxX822xX15xX3xX7cxX2d7xXdxX3xX18xX4abxXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5xX834xX4xX1xX51xX3xX4bxX316xX30xX3xX6axXdxX4cxX30xX3xXfaxX68bxXdxX3xX7cxX90xX3xX26xX31xX15xX3xXexXccxX9fcxX18xX57xX3xX5xX1fxX4xX1xX3xXfaxX6xXdxX3xX46xXafxX3xX62xX316xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX43xX32cxX6xX3xX7xX71xX18xX57xX3xXexX9bxXafxX66xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexXccxX12xX0xX34xXexX7cxXafxX46xX4bxX12xX0xX34xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd72axXafxX30xXccxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX18xX57xXafxXdxX7xX6xXafxX66xX18xX10xXexX0xX34xXbxX12