TP Hà Tĩnh quyên góp 62 tấn nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam
(Baohatinh.vn) - Hơn 62 tấn nhu yếu phẩm là gạo, củ quả, dầu ăn, mì tôm, cá khô… trị giá hơn 1,3 tỷ đồng đã được người dân TP Hà Tĩnh đóng gói cẩn thận, chuyển lên xe để làm quà cho miền Nam ruột thịt.
661bx8f31xcdf2x9515x9772x93f1x9a66xcdadxad04xX7xbfd2xa3e7x772ax9541xd147xc23bxX5xc525xXax9ceaxXcx8c43xX3xadfcx6efbxX3xXcxa1e7xe619xX1xX3xae8dx6973x813cxe4fdxX1bxX3xe67exd191xXbxX3xa40bx7f09xX3xXex97faxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xb8fcxX1fxX3xXbxX1x924bx7e2cxX3xd1a6xX1bxX24xX3xX1x8401xX3x66a9xa119xX1bxX24xX3x9caaxX17xa6e9xX3xX3axXdxb54exX1bxX3xaf26xX6xX3axX0xcb61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x7a42xXaxX12xX16xe5dcxX1bxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX5xX17xX3xX24xbeabxX4ax8143xX3xX4xX3cxX3xX1exX1fxb1d7xX88xX3xX67xa9c1xX1fxX3x8e69xX1bxX88xX3xX3axa810xX3xXexbdfdxX3axX88xX3xX4xcab3xX3xb44dxX1xX9ex7588xX3xXex8091x9d57xX3xX24xXdxXa3xX3xX1xX6bxX1bxX3xX2xX88x7510xX3xXex7351xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX43xb2e9xX3xX43x7615x7af7xX4xX3xX1bxX24xXc6x8edfxXdxX3xX67xd92dxX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX43xX25xX1bxX24xX3xX24xX25xXdxX3xX4xX39xX1bxX3xXexX1x8eeexX1bxX88xX3xX4xX1xX1fxX20x87faxX1bxX3xX5xX21xX1bxX3x7215xX10xX3xX43xXf6xX3xX5xX17xX3axX3xX1exX1fxX17xX3xX4xX1xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xXabxX1fxX41xXexX3xXexX1xXacxXex6b94xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67a7xX4axX67xX20xXaxX12xX0xXdxX3axX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9f59xX10xX1bxXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax8ee3xXdxX67xXexX1xb331xX3xX28xX2xb14exXbxXfdxcebfxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX158xX3xb3b9xX2x90f2xXbxXfdxX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX121xX48xX6xX4axX1xX6xXexXdxX1bxX1xX121x9e61xX1bxX55xX1bxX10xX153xX7xX55xX29xX2xX29xac2bxX55xa9b8xX169xX67xXb8xX29xX29xX169xX191xX169x9bfcxXexX15cxX18fxX2xX169xX16bxX5xX16bxX121xb60cxXbxX24xa609xXabxX9xX18fxX19axX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX153xXdxX67xXexX1xX9xXaxX28xX2xX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX169xX2xX16bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX4axX1bxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXex7554xX6xX5xXdxX24xX1bxX158xX3xX1a4xX1fxX7xXexXdx960exX20xX15fxXaxX12xX16xXc6xe6b0xX1bxX24xX3xba39xX1bxX24xX3xX5xXcdxXdxX3xXa5xX21xX1fxX3xX24x9e13xXdxX3x7066xX51xX1xXd1xX1bxX3xX67xXd1xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4x9b51xX1bxX24xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX5x768exX1bxX24xX88xX3xX4xX1xX1fxX1bxX24xX3xX7xX24dxX4xX3xX4xX273xX1bxX24xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xXbxX1xX27dxX1bxX24xX88xX3xX4xX1x8c65xX1bxX24xX3xX67xXacxX4xX1x791cxX3xX4xX3cxX6xX3xbbccxX131x9345xXcxXcxd71axX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX88xX3xXexX2cxXexX3xX4xX8fxX3xX4xX6bxX3xX1exX1fxX6xX1bxX88xX3xX43xX6bxX1bxX3xX184xXacxX88xX3xXfdxXc3xX88xX3xXbxX1xXc6xXcdxX1bxX24xX3xX184xX17xX3xX48xX17xX3xX4xX4axX1bxX3xX1bxX1xXd1xX1bxX3xX67xXd1xX1bxX3xXexXabxX21xX1bxX3xX43xXacxX6xX3xX48xX17xX1bxX3xX43xXc3xX3xXex7bfexX4xX1xX3xX4xcf05xX4xX3xXexX1xX6xX3axX3xX24xXdxX6xX121xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX4axX67xX20xXaxX12xX0xXdxX3axX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX1bxXexX10xXabxX3xX67xXexX1xX1fxX3axX48xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX67xXexX1xX158xX3xX28xX2xX15cxXbxXfdxX15fxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX158xX3xX169xX2xX16bxXbxXfdxX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX121xX48xX6xX4axX1xX6xXexXdxX1bxX1xX121xX184xX1bxX55xX1bxX10xX153xX7xX55xX29xX2xX29xX18fxX55xX191xX169xX67xXb8xX29xX29xX169xX18fxX2xX2xXexX29xX16bxX18fxXb8xX18fxX5xX16bxX121xX1a4xXbxX24xX1a7xXabxX9xX15cxX18fxX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX153xXdxX67xXexX1xX9xXaxX28xX2xX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX169xX2xX16bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX4axX1bxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX235xX6xX5xXdxX24xX1bxX158xX3xX1a4xX1fxX7xXexXdxX242xX20xX15fxXaxX12x6f53xb5f4xXdxX3xX1xX9bxX1bxX1xX3xXexX1xX24dxX4xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xXexX1xX10xX4axX3xXexc383xX1bxX24xX3xX4xX6bxX3xX1exX1fxX6xX1bxX88xX3xX43xX6bxX1bxX3xX184xXacxX88xX3xXbxX1xXc6xXcdxX1bxX24xX88xX3xXfdxXc3xX3xX184xX17xX3xXexXeexX1bxX3xXex73e1xX3xX67xXd1xX1bxX3xXbxX1xX2acxX88xX3xXexX2cxXexX3xX4xX8fxX3xX4xXa3xX4xX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xXexX46fxX3xX24xX86xX4axX88xX3xX4xX3cxX3xX1exX1fxX8fxX88xX3xX4xXa3xX3xXa5xX1xX9exX88xX3xXexc7f5xXbxX3xXa5xX1xX9exX3xX43xX34xX1bxX3xX67xX93xX1fxX3xX96xX1bxX88xX3xX1bxXc6xX452xX4xX3xX3ax697fxX3axXa8xX3xX43xX4exX1fxX3xX43xXc6xXc7xX4xX3xX43xX25xX1bxX24xX3xX24xX25xXdxX88xX3xXbxX1xXd1xX1bxX3xX5xX4axX86xXdxX3xX4xX39xX1bxX3xXexX1xXeexX1bxX3xXexX86xXdxX3xX43xXdxXf6xX3axX3xXexX1xX1fxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX184xX17xX3xXexXeexXbxX3xXa5xX34xXexX3xX184xX4exX3xX2baxX131xX2bcxXcxXcxX2bfxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX2acxX3xX43xXf6xX3xX4xX1xX1fxX20xXf6xX1bxX3xX5xX21xX1bxX3xXfdxX10xX121xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX4axX67xX20xXaxX12xX0xXdxX3axX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX144xX10xX1bxXexX10xXabxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX153xXdxX67xXexX1xX158xX3xX28xX2xX15cxXbxXfdxX15fxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX158xX3xX169xX2xX16bxXbxXfdxX15fxXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX121xX48xX6xX4axX1xX6xXexXdxX1bxX1xX121xX184xX1bxX55xX1bxX10xX153xX7xX55xX29xX2xX29xX18fxX55xX191xX169xX67xXb8xX29xX29xX169xX18fxXb8xX29xXexX18fxXb8xX18fxX16bxXb8xX5xX16bxX121xX1a4xXbxX24xX1a7xXabxX9xX2xX16bxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX153xXdxX67xXexX1xX9xXaxX28xX2xX15cxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX169xX2xX16bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX6xXbxXexXdxX4axX1bxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX235xX6xX5xXdxX24xX1bxX158xX3xX1a4xX1fxX7xXexXdxX242xX20xX15fxXaxX12x7e51xX34xX1bxX3xXexX2acxXdxX3xX29xX2xX55xX19axX88xX3xXexX4axX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX2acxX3xX43xXc3xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX43xXc6xXc7xX4xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX88xX3xXexXabxX4axX1bxX24xX3xX43xX25xX3xX4xX25xX3xX1xX6bxX1bxX3xX169xX2xX3xXexX2cxX1bxX3xX24xX86xX4axX15fxX3xX2xX169xX88xX169xX3xXexX2cxX1bxX3xX4xX3cxX88xX3xX1exX1fxX8fxX15fxX3xX19axX16bxXb8xX3xX5xX314xXexX3xX67xX93xX1fxX3xX96xX1bxX15fxX3xX15cxX169xX28xX3xX5xX314xXexX3xX1bxXc6xX452xX4xX3xX3axX4ecxX3axX15fxX3xX1xX6bxX1bxX3xX2xX121xX19axX16bxX16bxX3xXexX1xX273xX1bxX24xX3xX3axX9bxX3xXexX9exX3axX15fxX3xXb8xX121xX15cxX16bxX16bxX3xX1xX41xXbxX3xXexX4d3xXbxX3xXa5xX1xX9exX88xX3xX4xXa3xX3xXa5xX1xX9exX88xX3xX4xX17xX88xX3xX3axX96xX1bxX24xX3xX3axX1fxX2acxXdxXa8xX3xXcxX497xX1bxX24xX3xX24xXdxXa3xX3xXexXabxXacxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX1exX1fxX20xX3xX43xX497xXdxX3xX5xX21xX1bxX3xX43xX34xX1bxX3xX1xX6bxX1bxX3xX2xX88xXb8xX3xXexXbbxX3xX43xX44xX1bxX24xX121xX0xX55xXbxX12xX0xX48xX5xX4axX4xXa5xX1exX1fxX4axXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXabxXdxX4xX1xX67xX6xX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX4axX67xX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX235xX6xX5xXdxX24xX1bxX158xX3xX1a4xX1fxX7xXexXdxX242xX20xX15fxXaxX12xX2bcxa693xXdxX3xX3axX25xX1bxX3xX1exX1fxX17xX3xX5xX17xX3xX3axX41xXexX3xXexX2cxX3axX3xX5xX27dxX1bxX24xX3xX4xX3cxX6xX3xX1bxX24xXc6xXcdxXdxX3xX67xXd1xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1xXc6xX452xX1bxX24xX3xX184xX4exX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xXabxX1fxX41xXexX3xXexX1xXacxXexX88xX3xX1bxX1x8ad8xX3axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc4d1xX3xX1bxX1xd6b5xX1bxX24xX3xXa5xX1xX25xX3xXa5xX1xX96xX1bxX88xX3xXexXabxXa3xX4xX1xX3xX1bxX1xXdx897cxX3axX88xX3xXexX9bxX1bxX1xX3xX1bxX24xX1xX1axX6xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xXexXabxX4axX1bxX24xX3xX4xX6bxX1bxX3xX1xX4axX86xX1bxX3xX1bxX86xX1bxX121xX3xX67dxca2exX4xX3xX48xXdxX859xXexX88xX3xX184xX452xXdxX3xX1xX9bxX1bxX1xX3xXexX1xX24dxX4xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xXexX1xX10xX4axX3xXexX46fxX1bxX24xX3xX4xX6bxX3xX1exX1fxX6xX1bxX88xX3xX43xX6bxX1bxX3xX184xXacxX3xX184xX17xX3xXexX46fxX1bxX24xX3xX43xXacxX6xX3xXbxX1xXc6xX6bxX1bxX24xX88xX3xX4xX9exX1bxX24xX3xXexXa3xX4xX3xX184xXeexX1bxX3xX43xX41xX1bxX24xX3xX184xX17xX3xXexXdxX34xXbxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xXa5xX1xX4axX6xX3xX1xX25axX4xX3xX1xX6bxX1bxX3xX184xX17xX3xX1xXdxX859xX1fxX3xX1exX1fxX8fxX3xX1xX6bxX1bxX121xX3xXcxX2cxXexX3xX4xX8fxX3xX4xXa3xX4xX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xXexXabxXc6xX452xX4xX3xXa5xX1xXdxX3xX4xX1xX1fxX20xXf6xX1bxX3xX5xX21xX1bxX3xXfdxX10xX3xX43xXc3xX3xX43xXc6xXc7xX4xX3xX43xX25xX1bxX24xX3xX24xX25xXdxX88xX3xXbxX1xXd1xX1bxX3xX5xX4axX86xXdxX3xX4xX39xX1bxX3xXexX1xXeexX1bxX88xX3xX43xX8fxX3axX3xX48xX8fxX4axX3xX43xX34xX1bxX3xXexX6xX20xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xX3axX41xXexX3xX4xXa3xX4xX1xX3xXexXabxX25axX1bxX3xX184xb98axX1bxX3xX1bxX1xX2cxXexX121xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1fxXexX1xX4axXabxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX235xX6xX5xXdxX24xX1bxX158xX3xXabxXdxX24xX1xXexX15fxXaxX12xX51xX24xX1fxX20xc69axX1bxX3xX67dxX24dxX4xX3x9b18xX6xX1bxX1xX3xX235xX3xX144xX1xX3cxX3xXexXacxX4xX1xX3xX2bcxXcxXcxX2bfxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX0xX55xX67xXdxX184xX12xX0xX55xX48xX5xX4axX4xXa5xX1exX1fxX4axXexX10xX12xX0xX67xXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXabxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX21xX1bxX3xX1exX1fxX6xX1bxX158xX0xX55xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX235xXexX1xX1fxX3axX48xX235xX6xX1bxX67xX235xX7xX6xXbxX4axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4xX1xX1fxX20xXf6xX1bxX3xX15cxXb8xX16bxX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX184xX17xX4axX3xX1xX7d9xX3xXexXabxXc7xX3xX51xX1xXd1xX1bxX3xX67xXd1xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX44xX3xX144xX1xX314xX3xX2bcxXdxX1bxX1xXaxX3xX1xXabxX10xX242xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1bxX1xX235xX1exX1fxX20xX10xX1bxX55xX1xX6xX235xXexXdxX1bxX1xX235xX4xX1xX1fxX20xX10xX1bxX235xX15cxXb8xX16bxX235xXexX6xX1bxX235xX1xX6xX1bxX24xX235xX1xX4axX6xX235xX184xX6xX4axX235xX1xX4axX235xXexXabxX4axX235xX1bxX1xX6xX1bxX235xX67xX6xX1bxX235xXexXbxX235xX1xX4axX235xX4xX1xXdxX235xX3axXdxX1bxX1xX55xX29xX2xX15cxX18fxX191xX191xX121xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX24xX3xX7xXabxX4xX9xXaxX55xX3axX10xX67xXdxX6xX55xX2xX29xX16bxX55xX1bxX10xX153xX7xX55xX29xX2xX29xX18fxX55xX28xX18fxX67xX29xX2xX19axXb8xX16bxX29xX29xXexX28xX15cxX16bxXb8xX5xX15cxX235xXbxX235xX29xX121xX1a4xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX184xX12xX0xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4xX1xX1fxX20xXf6xX1bxX3xX15cxXb8xX16bxX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX184xX17xX4axX3xX1xX7d9xX3xXexXabxXc7xX3xX51xX1xXd1xX1bxX3xX67xXd1xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX44xX3xX144xX1xX314xX3xX2bcxXdxX1bxX1xXaxX3xX1xXabxX10xX242xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1bxX1xX235xX1exX1fxX20xX10xX1bxX55xX1xX6xX235xXexXdxX1bxX1xX235xX4xX1xX1fxX20xX10xX1bxX235xX15cxXb8xX16bxX235xXexX6xX1bxX235xX1xX6xX1bxX24xX235xX1xX4axX6xX235xX184xX6xX4axX235xX1xX4axX235xXexXabxX4axX235xX1bxX1xX6xX1bxX235xX67xX6xX1bxX235xXexXbxX235xX1xX4axX235xX4xX1xXdxX235xX3axXdxX1bxX1xX55xX29xX2xX15cxX18fxX191xX191xX121xX1xXexX3axXaxX12xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4xX1xX1fxX20xXf6xX1bxX3xX15cxXb8xX16bxX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX184xX17xX4axX3xX1xX7d9xX3xXexXabxXc7xX3xX51xX1xXd1xX1bxX3xX67xXd1xX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX44xX3xX144xX1xX314xX3xX2bcxXdxX1bxX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX2xX169xX3xX4xX1xX1fxX20xX34xX1bxX3xXfdxX10xX3xX4xX1xX249xX3xX15cxXb8xX16bxX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX24xX44xX3axX3xX4xXa3xX4xX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xXexX1xXdxX34xXexX3xX20xX34xX1fxX3xX67xX4axX3xX48xX17xX3xX4xX4axX1bxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX43xXc3xX3xX48xX4ecxXexX3xX43xX93xX1fxX3xX5xX96xX1bxX3xX48xXa3xX1bxX1xX3xX184xX17xX4axX3xXcxX14xX121xX3xX16xX44xX3xX144xX1xX314xX3xX2bcxXdxX1bxX1xX121xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX184xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX24xX1xXdxX3x9a46xX1fxXd1xX1bxX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xX15cxX19axX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX4axXa3xXaxX3xX1xXabxX10xX242xX9xXaxX55xX1bxX1xXdxXbxX235xX4xX6xX1fxX235xX20xX10xX1fxX235xXexX1xX1fxX4axX1bxX24xX55xX1bxX24xX1xXdxX235xXfdxX1fxX6xX1bxX235xX1fxX1bxX24xX235xX1xX4axX235xX67xX4axX1bxX24xX235xX48xX6xX4axX235xX3axXdxX10xX1bxX235xX1bxX6xX3axX235xX15cxX19axX235xXexX6xX1bxX235xX1xX6xX1bxX24xX235xX1xX4axX6xX55xX29xX2xX15cxX18fxX19axX19axX121xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX24xX3xX7xXabxX4xX9xXaxX55xX3axX10xX67xXdxX6xX55xX2xX29xX16bxX55xX1bxX10xX153xX7xX55xX29xX2xX29xX18fxX55xX18fxX29xX67xX29xX2xX15cxXb8xX28xXb8xX2xXexX19axX15cxX16bxX29xXb8xX5xX16bxX121xX1a4xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX184xX12xX0xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX24xX1xXdxX3xXd66xX1fxXd1xX1bxX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xX15cxX19axX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX4axXa3xXaxX3xX1xXabxX10xX242xX9xXaxX55xX1bxX1xXdxXbxX235xX4xX6xX1fxX235xX20xX10xX1fxX235xXexX1xX1fxX4axX1bxX24xX55xX1bxX24xX1xXdxX235xXfdxX1fxX6xX1bxX235xX1fxX1bxX24xX235xX1xX4axX235xX67xX4axX1bxX24xX235xX48xX6xX4axX235xX3axXdxX10xX1bxX235xX1bxX6xX3axX235xX15cxX19axX235xXexX6xX1bxX235xX1xX6xX1bxX24xX235xX1xX4axX6xX55xX29xX2xX15cxX18fxX19axX19axX121xX1xXexX3axXaxX12xX51xX24xX1xXdxX3xXd66xX1fxXd1xX1bxX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xX15cxX19axX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX4axXa3xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX16xXc6xX249xX1bxX24xX3xX24dxX1bxX24xX3xX5xXcdxXdxX3xXa5xX21xX1fxX3xX24xX25axXdxX3xX4xX3cxX6xX3x70a7xX20xX3xX48xX6xX1bxX3xX2bcxXcxXcxX2bfxX3xXexd713xX1bxX1xX88xX3xXexXabxX4axX1bxX24xX3xX29xX3xX1bxX24xX17xX20xX3x86ffxX2xX18fxX88xX3xX29xX16bxX55xX19ax7b45xX88xX3xX1xX1fxX20xX859xX1bxX3xX51xX24xX1xXdxX3xXd66xX1fxXd1xX1bxX3xXfa1xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXfaaxX3xX43xXc3xX3xX1xX1fxX20xX3xX43xX41xX1bxX24xX3xX43xXc6xXc7xX4xX3xX15cxX19axX3xXexX2cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX4axXa3xX88xX3xXexXabxXacxX3xX24xXdxXa3xX3xXexXabxX21xX1bxX3xX2xX88xX15cxX3xXexXbbxX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX24x76c9xXdxX3xXexX886xX1bxX24xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX3xX43xX6xX1bxX24xX3xX4xX1xXacxX1fxX3xX8fxX1bxX1xX3xX1xXc6xX249xX1bxX24xX3xX48xX249xXdxX3xX43xX86xXdxX3xX67xXacxX4xX1xX3xX144xX4axX184xXdxX67xX235xX2xX18fxX121xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX184xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX34xXbxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX4xXa3xX4xX3xX43xX6bxX1bxX3xX184xXacxX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX1xXabxX10xX242xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1bxX1xX235xXexXabxXdxX55xX1xX6xX235xXexXdxX1bxX1xX235xXexXdxX10xXbxX235xX1bxX1xX6xX1bxX235xX1xX6xX1bxX24xX235xX1xX4axX6xX235xX4xX6xX4xX235xX67xX4axX1bxX235xX184xXdxX235xX1fxX1bxX24xX235xX1xX4axX235xX67xX4axX1bxX24xX235xX48xX6xX4axX235xX3axXdxX10xX1bxX235xX1bxX6xX3axX55xX29xX2xX15cxX18fxX28xX29xX121xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX24xX3xX7xXabxX4xX9xXaxX55xX3axX10xX67xXdxX6xX55xX2xX29xX16bxX55xX1bxX10xX153xX7xX55xX29xX2xX29xX18fxX55xX2xXb8xX191xX67xX29xX2xX16bxX29xXb8xXb8xX16bxXexX29xX19axX29xX29xX29xX5xX16bxX121xX1a4xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX28xX29xX3xXexX2cxX1bxX3xX1bxX1xX1fxX3xX20xX34xX1fxX3xXbxX1xX39xX3axX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX184xX12xX0xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX34xXbxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX4xXa3xX4xX3xX43xX6bxX1bxX3xX184xXacxX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axXaxX3xX1xXabxX10xX242xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1bxX1xX235xXexXabxXdxX55xX1xX6xX235xXexXdxX1bxX1xX235xXexXdxX10xXbxX235xX1bxX1xX6xX1bxX235xX1xX6xX1bxX24xX235xX1xX4axX6xX235xX4xX6xX4xX235xX67xX4axX1bxX235xX184xXdxX235xX1fxX1bxX24xX235xX1xX4axX235xX67xX4axX1bxX24xX235xX48xX6xX4axX235xX3axXdxX10xX1bxX235xX1bxX6xX3axX55xX29xX2xX15cxX18fxX28xX29xX121xX1xXexX3axXaxX12xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxX34xXbxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX1xX17xX1bxX24xX3xX1xX25xX6xX3xX4xXa3xX4xX3xX43xX6bxX1bxX3xX184xXacxX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX43xX44xX1bxX24xX3xX48xX17xX4axX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXabxX4axX1bxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX14xX1xX25xX3xX131xX314xX3xXexX1xXc6xX3xXcxX1xXc6xXcdxX1bxX24xX3xXexXabxX319xX4xX3xXcxXf8fxX1bxX1xX3xX3cxX20xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXcxXabxX93xX1bxX3xXcxX1xX34xX3xX9dfxbacaxX1bxX24xX3xX24xX1xXdxX3xX1bxX1xXeexX1bxX3xX7xX319xX3xX1xXc6xX249xX1bxX24xX3xX24dxX1bxX24xX3xXexX314xX4xX1xX3xX4xX319xX4xX3xX184xX17xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX93xX1bxX3xXexXabxXa3xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX859xX3axX3xX4xX3cxX6xX3xX4xXa3xX4xX3xX4xXa3xX3xX1bxX1xXd1xX1bxX88xX3xX4xX6bxX3xX1exX1fxX6xX1bxX88xX3xX48xX6xX1bxX88xX3xX1bxX24xX17xX1bxX1xX88xX3xX43xXacxX6xX3xXbxX1xXc6xX6bxX1bxX24xX3xXexXabxX4axX1bxX24xX3xX184xXdxX859xX4xX3xX1exX1fxX20xX21xX1bxX3xX24xX25xXbxX3xX3cxX1bxX24xX3xX1xX41xX3xX4xXa3xX4xX3xXexXf8fxX1bxX1xX3xX3axXdxX4exX1bxX3xX51xX6xX3axX121xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX184xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX1fxX5xX12xX0xX67xXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXabxXaxX12xX0xX55xX67xXdxX184xX12xX0xX55xX67xXdxX184xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbaffxX1fxXexX1xX4axXabxXaxX12xX51xX121x781dxX0xX55xXbxX12
N.O