Cán bộ, chiến sỹ công an, kiểm sát Hương Sơn giúp dân xây dựng NTM
(Baohatinh.vn) - Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Viện KSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quân giúp người dân xã Sơn Lâm xây dựng nông thôn mới.
dd3dx12546x1427dx10d39xf5dcxfbe1x1047ex14703x11e92xX7x14ff9x12200x12e33x12da9x1076bx16d1axX5x14c7dxXax1139bx15d69xe7b5x15453xX3xf1ffxf781x1233cxX3xX4xX1xXdx16647xX15xX3xX7x14052xX3xX4x11accxX15xf588xX3xX6xX15xX19xX3x10b47xXdxe1c8x128e1xX3xX7xX14xXexX3xf232x12050x11333xX15xX27xX3x1527axX38xX15xX3xX27xXdx14958xXbxX3x12a8exf00bxX15xX3xdda2xX46x159afxX3xX45x129a5xX15xX27xX3x11584xXcxdec8xX0x15ea9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX45xXaxX12xX36xX38xX15xX3xf84ax14091xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7x15cebxX3xX13xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX3xX1x14014xX4bxff26xX15xX19xX3xf121xXdxX8exX15xX3xfc3exX3cxX52xf60cxX3xX1xX8cxX4bxX8exX15xX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3x10d49xX36x10d27xX3xXcxX81xX15xX1x14e8exX3xeb3axedd9xX6xX3x10e68xX6xX3xe3a8xX8cxX46xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX15xX27xX37x16622xXdxX3xX45xX46xX15xX3xX49xeb37xX3xX3cxX38xX15xX3x14d3cxX46xX30xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX15xX25xX15xX27xX3xXexX1xX25xX15xX3xX30x11a39xXdx14712xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c67x14639xX45xX4bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxf298xXdxX45xXexX1x10274xX3xe721xX2x1307fxXbxX49x16382xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX131xX3x110adxX2xX70xXbxX49xX138xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX56xX56xXdxXf2xX17xX6xX103xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf2xXb6xX15xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xe21fxX70xX2xfc98xX56xX133x15eb2xX45xX133xX2xX133xX135xX6fxX16axX133xXex1192fxX17axX70xX142xX16axX5xX70xXf2x10327xXbxX27x16decxXbaxX9xX133xX6fxX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX103xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX16axX3x14e2cxX38xX15xX3xXb6x125eaxX3xX203xXd2xX3xXbxX1x1460axXdxX3xX1x1700cxXbxX3xX4x16b32xX15xX27xX3xX4x11dbcxXbxX3xe355xX4bxX19xX3xX4xX1x1567bxX15xX1xX3xXbdxX8cxX4bx13056xX15xX19xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX3xX49xXd2xX3xXb6xXaexX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xX45xX46xX15xX3xX5xX6xX103xX3xX203xX18xX15xX27xX3xX4xX1x10b63xX15xX1xX3xXexXbaxX6xX15xX27xX3xX2dxX1xX8cxX25xX15xX3xXb6xXdxfa41xX15xX19xX3xXbxX1xX14xXexX3xXbdxX8cxX6xX15xX27xX3xX49xX8cxX15xX27xX3xXbdxX8cxX6xX15xX1xX3xX15xX1xXaexX3xXb6x1106exX15xX3xX1xea14xX6xX3xXexX1xX25xX15xX138xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX45xX4bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXbaxX3xX45xXexX1xX8cxX30xX17xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX45xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX49xX138xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX131xX3xX142xX2xX70xXbxX49xX138xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX56xX56xXdxXf2xX17xX6xX103xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf2xXb6xX15xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xX16axX70xX2xX16dxX56xX133xX170xX45xX133xX2xX133xX135xX170xX16axX133xXexX170xX142xX135xX135xX142xX5xX70xXf2xX182xXbxX27xX185xXbaxX9xX142xX70xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX103xX15xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXex1618exX6xX5xXdxX27xX15xX131xX3xX182xX8cxX7xXexXdx10e21xX4bxX138xXaxX12xf5c1xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX203xX37xXcaxX15xX27xX3xX27xXdxX6xX103xX3xXexX1xX25xX15xX27xX3xX15xX25xX15xX27xX3xXexX1xX25xX15xX19xX3xX45x10a31xX15xX3xXb6xX8exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX30xX25xXdxX3xXexXbaxX37xXcaxX15xX27xX19xX3xXexX1xX8cxX3xX27xX103xX30xX3xXbaxX14xX4xX3xXexX1x107edxXdxX3xXexf731xX103xX3xX4xX3fcxX15xX1xX3xXbdxX8cxX6xX15xX3xX30xX25xXdxX3xXexXbaxX37xXcaxX15xX27xX3xX49xX6xX15xX1xX3xX39fxX3xX7xX400xX4xX1xX3xX39fxX3xX203x137d9xXbxXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX45xX4bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX45xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX49xX138xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX131xX3xX142xX2xX70xXbxX49xX138xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX56xX56xXdxXf2xX17xX6xX103xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf2xXb6xX15xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xX16axX70xX2xX16dxX56xX133xX170xX45xX133xX2xX133xX135xX17axX2xX70xXexX16axX6fxX17axX16dxX70xX5xX70xXf2xX182xXbxX27xX185xXbaxX9xX135xX2xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX103xX15xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX39fxX6xX5xXdxX27xX15xX131xX3xX182xX8cxX7xXexXdxX3acxX4bxX138xXaxX12xX54xf99exX4xX3xX45xX217xX3xXexX1xXcaxXdxX3xXexXdxX1exXexX3xX15xdf90xX15xX27xX3xX15xX288xX15xX27xX19xX3xX15xX1xX37xX15xX27xX3xXexXbaxX103xX15xX27xX3xX17xX8cx16afexXdxX3xX7xX14xX15xX27xX3xX170xX56xX135xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX4exX4xX3xX5xX37xX213xX15xX27xX3xX203xXd2xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX203xX37xX213xX4xX3xXexXbaxX265xX15xX3xX2xX70xX70xX30xX3xXexX37xXcaxX15xX27xX3xXbaxXaexX103xX3xX15xX1xXaexX3xX45xX46xX15xXf2xXf2xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX45xX4bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX45xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX49xX138xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX131xX3xX142xX2xX70xXbxX49xX138xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX56xX56xXdxXf2xX17xX6xX103xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf2xXb6xX15xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xX16axX70xX2xX16dxX56xX133xX170xX45xX133xX2xX133xX135xX170xX142xX6fxXexX16dxX170xX70xX16dxX16axX5xX70xXf2xX182xXbxX27xX185xXbaxX9xX16axX6fxX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX103xX15xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX39fxX6xX5xXdxX27xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbaxX138xXaxX12xXf2xXf2xXf2xX3xX203xX56exX3xXexXbaxX265xX15xX3xX2xX135xX70xX30xX3xX203xX37xXcaxX15xX27xX3xX27xXdxX6xX103xX3xXexX1xX25xX15xX27xX3xX15xX25xX15xX27xX3xXexX1xX25xX15xXf2xXf2xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX103xX45xX4bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX45xXexX1xX131xX3xX133xX2xX135xXbxX49xX138xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX131xX3xX142xX2xX70xXbxX49xX138xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX56xX56xXdxXf2xX17xX6xX103xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf2xXb6xX15xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xX16axX70xX2xX16dxX56xX133xX170xX45xX133xX2xX133xX135xX16dxX2xX16dxXexX142xX135xX2xX2xX135xX5xX70xXf2xX182xXbxX27xX185xXbaxX9xX17axX170xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX103xX15xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX39fxX6xX5xXdxX27xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbaxX138xXaxX12xXf2xXf2xXf2xX3xXexXbax114d6xX15xX27xX3xX1xXaexX15xX27xX3xXbaxXaexX103xX3xX49xX6xX15xX1xX19xX3xX4xX18xXexX3xX17xX265xX3xXexX25xX15xX27xX3xX5xX37xXf0xXdxX3xX102xX142xX70xX3xXexXbaxX265xX15xX3xX2xX70xX70xX30xX3xXexX400xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX25xX15xX3xXd8xX46xX30xX3x12762xX81exX15xX27xX19xX3xXd8xX46xX30xX3xX102x12d98xX15xX1xX19xX3xXd8xX46xX30xX3x10300xX1xX42xX4xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xX45xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xXbaxX10xX5xX6xXexX10xX45xXaxX12xX0xX8cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX39fxXexX1xX8cxX30xX17xX39fxX6xX15xX45xX39fxX7xX6xXbxX103xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX38xX15xX3xX133xX70xX70xX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xXbaxX6xX3xXbdxX8cxX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xX3xX2dxXdxX2fxX8cxX3xX30xe295xX8cxX3xe142xX3xXcxX1xX400xX4xX1xX3xX13xX1xX46xX8cxXaxX3xX1xXbaxX10xX3acxX9xXaxX56xX15xX8cxXdxX39fxX1xX103xX15xX27xX39fxX7xX103xX15xX27xX39fxX5xX6xX56xX1xX103xX15xX39fxX133xX70xX70xX39fxX15xX27xX8cxX103xXdxX39fxXbaxX6xX39fxXbdxX8cxX6xX15xX39fxX49xX6xX4bxX39fxX45xX8cxX15xX27xX39fxX15xXexX30xX39fxX2dxXdxX10xX8cxX39fxX30xX6xX8cxX39fxX103xX39fxXexX1xX6xX4xX1xX39fxX4xX1xX6xX8cxX56xX2xX16dxX17axX16axX142xX133xXf2xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX56xX30xX10xX45xXdxX6xX56xX2xX16axX70xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xX16axX70xX70xX133xX56xX2xX142xX16axX45xX133xX16axX70xX135xX133xX6fxX142xXexX170xX142xX135xX6fxX135xX5xX70xXf2xX182xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX45xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXbaxX103xX15xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX38xX15xX3xX133xX70xX70xX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xXbaxX6xX3xXbdxX8cxX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xX3xX2dxXdxX2fxX8cxX3xX30xX8ecxX8cxX3xX8efxX3xXcxX1xX400xX4xX1xX3xX13xX1xX46xX8cxXaxX3xX1xXbaxX10xX3acxX9xXaxX56xX15xX8cxXdxX39fxX1xX103xX15xX27xX39fxX7xX103xX15xX27xX39fxX5xX6xX56xX1xX103xX15xX39fxX133xX70xX70xX39fxX15xX27xX8cxX103xXdxX39fxXbaxX6xX39fxXbdxX8cxX6xX15xX39fxX49xX6xX4bxX39fxX45xX8cxX15xX27xX39fxX15xXexX30xX39fxX2dxXdxX10xX8cxX39fxX30xX6xX8cxX39fxX103xX39fxXexX1xX6xX4xX1xX39fxX4xX1xX6xX8cxX56xX2xX16dxX17axX16axX142xX133xXf2xX1xXexX30xXaxX12xX36xX38xX15xX3xX133xX70xX70xX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xXbaxX6xX3xXbdxX8cxX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xX3xX2dxXdxX2fxX8cxX3xX30xX8ecxX8cxX3xX8efxX3xXcxX1xX400xX4xX1xX3xX13xX1xX46xX8cxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXbaxX103xX15xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX3b1xXd2xX3xXcxX1xX400xX4xX1xX3xX13xX1xX46xX8cxX3xXacxXd8xX18xX4xX3xX36xXaexX19xX3xX36xXaexX3xXcxX81xX15xX1xXb4xX3xXb6xXb7xX6xX3xXexX56exX3xX4xX1x169fdxX4xX3xXbaxX6xX3xXbdxX8cxX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX15xX25xX15xX27xX3xXexX1xX25xX15xX3xX30xXf0xXdxX3xXacxX52xXcxX54xXb4xX3xX15xX284xX30xX3xX16axX70xX16axX70xX19xX3xXb6xXf0xXdxX3xX7xX4exX3xXexX1xX6xX30xX3xX27xXdxX6xX3xX4xX21fxX6xX3xX1xX38xX15xX3xX133xX70xX70xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXb6xXaexX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXbaxX265xX15xX3xX203xX208xX6xX3xX17xXaexX15xXf2xX3xX861xX46xX4bxX3xX5xXaexX3xX49xXd2xX3xX203x10784xX8cxX3xXexXdxX265xX15xX3xX4xX21fxX6xX3xX1xX8cxX4bxX8exX15xX3xXd8xX18xX4xX3xX36xXaexX3xXbxX1xX21cxX15xX3xX203xX21cxX8cxX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX49xXd2xX3xX52xXcxX54xX3xX2dxXdxX2fxX8cxX3xX30xX8ecxX8cxX3xXb6xXaexX103xX3xXexXbaxX103xX15xX27xX3xX15xX284xX30xX3xX15xX6xX4bxXf2xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX45xXdxXb6xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8x153dfxX3xX203xX103xXaexX15xX3xXcxX1xX25xX15xX27xX3xXexXdxX15xX3xX16dxX70xX3xXb6xXaexX3xX1xXaexX15xX1xX3xXexXbaxX86cxX15xX1xX3x10536xf99fxX8cxX46xX15xX3xX203xX18xXdxX3xX4xX1xX8cxX15xX27xX3xXexX6xX4bxX3xXb6xX86cxX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xX15xX27xX1xe70fxX103xde99xXaxX3xX1xXbaxX10xX3acxX9xXaxX56xX5xX8cxX4xX39fxX5xX8cxX103xX15xX27xX39fxXb6xX8cxX39fxXexXbaxX6xX15xX27xX56xX5xX8cxX39fxX45xX103xX6xX15xX39fxXexX1xX103xX15xX27xX39fxXexXdxX15xX39fxX16dxX70xX39fxXb6xX6xX39fxX1xX6xX15xX1xX39fxXexXbaxXdxX15xX1xX39fxXbdxX8cxX6xX15xX39fxX45xX103xXdxX39fxX4xX1xX8cxX15xX27xX39fxXexX6xX4bxX39fxXb6xXdxX39fxX15xX27xX8cxX103xXdxX39fxX15xX27xX1xX10xX103xX56xX2xX16dxX142xX133xX142xX133xXf2xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX56xX30xX10xX45xXdxX6xX56xX2xX16axX70xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xX2xX170xX135xX2xX56xX2xX70xX135xX45xX133xX2xX133xX16axX16axX70xX170xXexX6fxX6fxX6fxX142xX135xX5xX70xXf2xX182xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX45xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXbaxX103xX15xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd8xXbf2xX3xX203xX103xXaexX15xX3xXcxX1xX25xX15xX27xX3xXexXdxX15xX3xX16dxX70xX3xXb6xXaexX3xX1xXaexX15xX1xX3xXexXbaxX86cxX15xX1xX3xXc14xXc15xX8cxX46xX15xX3xX203xX18xXdxX3xX4xX1xX8cxX15xX27xX3xXexX6xX4bxX3xXb6xX86cxX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xX15xX27xX1xXc34xX103xXc36xXaxX3xX1xXbaxX10xX3acxX9xXaxX56xX5xX8cxX4xX39fxX5xX8cxX103xX15xX27xX39fxXb6xX8cxX39fxXexXbaxX6xX15xX27xX56xX5xX8cxX39fxX45xX103xX6xX15xX39fxXexX1xX103xX15xX27xX39fxXexXdxX15xX39fxX16dxX70xX39fxXb6xX6xX39fxX1xX6xX15xX1xX39fxXexXbaxXdxX15xX1xX39fxXbdxX8cxX6xX15xX39fxX45xX103xXdxX39fxX4xX1xX8cxX15xX27xX39fxXexX6xX4bxX39fxXb6xXdxX39fxX15xX27xX8cxX103xXdxX39fxX15xX27xX1xX10xX103xX56xX2xX16dxX142xX133xX142xX133xXf2xX1xXexX30xXaxX12xXd8xXbf2xX3xX203xX103xXaexX15xX3xXcxX1xX25xX15xX27xX3xXexXdxX15xX3xX16dxX70xX3xXb6xXaexX3xX1xXaexX15xX1xX3xXexXbaxX86cxX15xX1xX3xXc14xXc15xX8cxX46xX15xX3xX203xX18xXdxX3xX4xX1xX8cxX15xX27xX3xXexX6xX4bxX3xXb6xX86cxX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xX15xX27xX1xXc34xX103xXc36xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXbaxX103xX15xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xXcxXb7xX3xX2xX133xX39fxX16axX16dxX56xX2xX16axX19xX3xX27xXb87xX15xX3xX2xX70xX70xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX81xX3xXd8xXbf2xX3xX203xX103xXaexX15xX3xXcxX1xX25xX15xX27xX3xXexXdxX15xX3xX16dxX70xX19xX3xXc15xX8cxX46xX15xX3xX2dxX1xX8cxX3xX142xX3xX203xXd2xX3xXexX56exX3xX4xX1xXb0dxX4xX3xX203xX213xXexX3xX1xXaexX15xX1xX3xXbdxX8cxX46xX15xX3xX45xXd2xX3xX15xX27xX103xX400xXdxX3xX5xXaexX30xX3xX4xX25xX15xX27xX3xXexX14xX4xX3xX45xX46xX15xX3xXb6xdf48xX15xX3xXb6xXaexX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX8exX15xX3xX1xXaexX15xX1xX3xXexXbaxX86cxX15xX1xX3xXc14xXc15xX8cxX46xX15xX3xX203xX18xXdxX3xX4xX1xX8cxX15xX27xX3xXexX6xX4bxX3xXb6xX86cxX3xX15xX27xX37xXcaxXdxX3xX15xX27xX1xXc34xX103xXc36xX3xX15xX284xX30xX3xX16axX70xX2xX170xX3xXexX400xXdxX3xX49xXd2xX3xX13x13bd4xX30xX3xXd8xX18xX4xX19xX3xX1xX8cxX4bxX8exX15xX3xX13xXf23xX30xX3xX3b1xX8cxX4bxX265xX15xX19xX3xXexX253xX15xX1xX3xX36xXaexX3xXcxX81xX15xX1xXf2xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX45xXdxXb6xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX38xX15xX3xX2xX70xX70xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xXcxXbaxX8cxX15xX27xX3xX203xX103xXaexX15xX3xX16dxX142xX2xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX3cxX38xX15xX3x10f30xXdxX6xX15xX27xX3xX5xXaexX30xX3xX15xX25xX15xX27xX3xXexX1xX25xX15xX3xX30xXf0xXdxXaxX3xX1xXbaxX10xX3acxX9xXaxX56xX5xX8cxX4xX39fxX5xX8cxX103xX15xX27xX39fxXb6xX8cxX39fxXexXbaxX6xX15xX27xX56xX1xX103xX15xX39fxX2xX70xX70xX39fxX4xX1xXdxX10xX15xX39fxX7xX4bxX39fxXexXbaxX8cxX15xX27xX39fxX45xX103xX6xX15xX39fxX16dxX142xX2xX39fxX27xXdxX8cxXbxX39fxX7xX103xX15xX39fxX27xXdxX6xX15xX27xX39fxX5xX6xX30xX39fxX15xX103xX15xX27xX39fxXexX1xX103xX15xX39fxX30xX103xXdxX56xX2xX16dxX142xX16axX2xX2xXf2xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX56xX30xX10xX45xXdxX6xX56xX2xX16axX70xX56xX15xX10xX12cxX7xX56xX2xX170xX135xX70xX56xX170xX142xX45xX133xX70xX16dxX70xX6fxX142xX70xXexX16axX16axX16axX170xX17axX5xX70xXf2xX182xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX15xX27xX3xX6xX15xX19xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX7xX14xXexX3xX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX45xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXbaxX103xX15xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX38xX15xX3xX2xX70xX70xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xXcxXbaxX8cxX15xX27xX3xX203xX103xXaexX15xX3xX16dxX142xX2xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX3cxX38xX15xX3xXf8fxXdxX6xX15xX27xX3xX5xXaexX30xX3xX15xX25xX15xX27xX3xXexX1xX25xX15xX3xX30xXf0xXdxXaxX3xX1xXbaxX10xX3acxX9xXaxX56xX5xX8cxX4xX39fxX5xX8cxX103xX15xX27xX39fxXb6xX8cxX39fxXexXbaxX6xX15xX27xX56xX1xX103xX15xX39fxX2xX70xX70xX39fxX4xX1xXdxX10xX15xX39fxX7xX4bxX39fxXexXbaxX8cxX15xX27xX39fxX45xX103xX6xX15xX39fxX16dxX142xX2xX39fxX27xXdxX8cxXbxX39fxX7xX103xX15xX39fxX27xXdxX6xX15xX27xX39fxX5xX6xX30xX39fxX15xX103xX15xX27xX39fxXexX1xX103xX15xX39fxX30xX103xXdxX56xX2xX16dxX142xX16axX2xX2xXf2xX1xXexX30xXaxX12xX36xX38xX15xX3xX2xX70xX70xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xXcxXbaxX8cxX15xX27xX3xX203xX103xXaexX15xX3xX16dxX142xX2xX3xX27xXdxX42xXbxX3xX3cxX38xX15xX3xXf8fxXdxX6xX15xX27xX3xX5xXaexX30xX3xX15xX25xX15xX27xX3xXexX1xX25xX15xX3xX30xXf0xXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXbaxX103xX15xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX36xX38xX15xX3xX2xX70xX70xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX15xX3xX7xX22xX3xX4xX21fxX6xX3xXcxXbaxX8cxX15xX27xX3xX203xX103xXaexX15xX3xX16dxX142xX2xX3xXacxX102xX18xX3xX4xX1xX253xX3xX4xX1xX253xX3xX1xX8cxX4bxX3xXc15xX8cxX46xX15xX3xX7xX4exX3xX36xXaexX3xXcxX81xX15xX1xXb4xX3xX203xX6xX15xX27xX3xXb6xX22cxX3xX49xXd2xX3xX30xXdxX22cxX15xX3xX15xX42xXdxX3xX3cxX38xX15xX3xXf8fxXdxX6xX15xX27xX3xXacxX36xX37xX38xX15xX27xX3xX3cxX38xX15xXb4xX3xX5xXaexX30xX3xX4xX25xX15xX27xX3xXexX14xX4xX3xX45xX46xX15xX3xXb6xXed3xX15xX3xXb6xXaexX3xX27xXdxX42xXbxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xX1xX103xXaexX15xX3xXexX1xXdxX8exX15xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xXb87xX15xX3xXb6xXdxX8exX4xX3xX4x104b9xX15xX3xX5xX400xXdxX3xXexXbaxX103xX15xX27xX3xX49xX46xX4bxX3xX45xX4exX15xX27xX3xX52xXcxX54xX3xX203xX2fxX3xX2dxX208xXbxX3xXb6xX22cxX3xX203xX225xX4xX1xX3xXexXbaxX103xX15xX27xX3xX15xX284xX30xX3xX15xX6xX4bxXf2xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX45xXdxXb6xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX8cxX5xX12xX0xX45xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbaxXaxX12xX0xX56xX45xXdxXb6xX12xX0xX56xX45xXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d22xX8cxXexX1xX103xXbaxXaxX12x16783xX15xX1xX3xX9axX37xX38xX15xX27xX0xX56xXbxX12
Ánh Dương