Porsche Taycan đầu tiên về Việt Nam
Chiếc xe thể thao chạy điện Porsche Taycan đầu tiên đã về đến Việt Nam. Xe thuộc cấu hình Taycan Turbo, song giá bán vẫn chưa được tiết lộ.
8bf2xbc3dxf992xaf3axb6b0xd045xe16bxae18xaeafxX7xb617xa997xad35xdc73xeb58xe9d3xX5xf49exXaxe4f1x12493x111efx12170xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xeea2xX4xX6x10565xX3xfb25xea1cxaa84xX3xXexXdxbc8fxX20xX3xdac4xe34axX3x9d59xXdxee98xXexX3xea8dxX6x102c0xX0x90d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1f0xX10xX6x10dc6xXaxX12xe027xX1xXdxff40xX4xX3x11c58xX10xX3xXexX1x8d57xX3xXexX1xX6xX14xX3xX4xX1x11422xX1dxX3xX22xXdxX30xX20xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX22xb07bxX3xX2bxX2cxX3xX22xX4fxX20xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xdc8bxX3x9574xX10xX3xXexX1xX24x9f6bxX4xX3xX4xd952xX24xX3xX1xd421xX20xX1xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xb606xX14x11605xX3xX7xX14xX20x93fdxX3xXb7xXdx126a9xX3xXb0xXbbxX20xX3xX2bxc427xX20xX3xX4xX1x12146xX6xX3xX22xXc7x9546xX4xX3xXexXdxX4fxXexX3xX5xX9axX92xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117a4xX14xX49xX1dxXaxX12xf913xX6xX24xX3xX1x9a45xX20xX3xX20xc05fxX6xX3xX20xdd41xX35xX3xdc49xX57xX3xXexdab6xX3xX5xX23xX20xX3xX22xX23xX24xX3xX15xX6xX3xX35xe2c1xXexX3xXexX1xX4fxX3xXb7xXdx118f8xXdxXb2xX3xX4xX1xXdxX4fxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX22xX81xX3xX4xed5cxX3xX35xff79xXexX3xXexX60xXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX92xX3xX4cxX1xXdxX4fxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xXexX60xXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX2bxX100xX6xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xXexX1xa1c3xX20xXb7xX3x8e31xX24xX6xX20xX3xXexX60xXdxX3xX4xd38fxX20xXb7xX3xX2exeff1xX4cxXcxXb2xX3xa9e3xd023xXb2xX3xXcxX13xX92xX3xX46xc9c6xX3xX4cxX1xa239xX3x8f7axXdxX20xX1xX3xX2bx1105bxX3xX15xX9exXexX3xX4xX13dxX3xXexX1xX57xX3xX4xX1xXdxX4fxX4xX3xX52xX10xX3xX20xX1b4xX1dxX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX22xXc7xX6xX3xX2bxX2cxX3xX20xXc7xX117xX4xX3xXexX6xX3xXexX1xX187xX20xXb7xX3xX18bxX24xX6xX3xX22xX60xXdxX3xX5x11f2dxX3xX4xX1xX1acxX20xX1xX3xX1xX81xX20xXb7xX3xX4x113c1xX6xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXexX60xXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX92xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7xc4d7xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxf57bxXdxX49xXexX1x116fexX3xd003x119b7xX2xXbxX52xd182xX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX251xX3xf485xdf8axX2xXbxX52xX258xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXexX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2bxXdxX30xXexX3xX20xX6xX35xX3xX1xXa2xX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX92xXb0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX92xX2bxX20xX37xX20xX10xX24cxX7xX37x90dfx9fb3xX2xX253xX37xX2xX2b8xd21axX49xX263xX2b9xX2bfxX254xX263xX2xX2b8xXexX262xX2xX253xX1a0xX2xX5xX2b9xX92xddbfxXbxXb7xaf6cxX15xX9xX253x8c1cxX254xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX49xX6xXexX6xX23dxXbxX1xX14xXexX14xX23dxX14xX15xXdxXb7xXdxX20xX6xX5xX23dxX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX251xX37xX37xXdxX35xX6xXb7xX10xX7xX92xX2bxX14xX2bxX92xX2bxX20xX37xX24xXbxX5xX14xX6xX49xX10xX49xX37xX35xXb7xX10xX52xX7xX2d8xX1dxX254xX2bxX4xX1xX15xX24cxX1xX49xXex92c6xX6xX6xXb7xX37xX2b8xX2b9xX2b8xX2b9xef24xX2b9xX254xX357xX2xX1a0xX37xX2d8xX262xX254xX2bfxX254xX253xX2b9xX2b9xX2b8xX2xX263xX2b9xX2d8xX2b8xX2d8xX262xX262xX2b9xX253xX2b8xX1a0xX2b8xX2bfxX253xX2xX263xX1a0xX2b9xX1a0xX2bfxX2d8xX2d8xX2bfxX262xX263xX263xX2b8xX2b8xX254xX262xX2bfxX254xX20xX2xX2b9xX2b8xX254xX52xX254xX263xX2b8xX357xXb7xX34exXexX7xX92xX2d1xXbxXb7xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxXaxX12xX94xX10xX3xXexX1xX24xX9axX4xX3xXbxX1xXdxX28xX20xX3xXb0xX195xX20xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xX2bxX1b4xX3xX7x9170xX3xX1xcb33xX24xX3xX35xX1b4xX24xX3xX7xXf1xX20xX3xX20xXb7xX14xX60xXdxX3xXexX1xX9exXexX3x11639xX10xX20xXexXdxX6xX20xX3xXe6xX5xX24xX10xX3xX1aexX10xXexX6xX5xX5xXdxX4xXb2xX3xX35xX9axXexX3xXexX15xX14xX20xXb7xX3xX20xX1xX3daxX20xXb7xX3xX35xX1b4xX24xX3xX7xXf1xX20xX3xX22xf858xXbxX3xX35xX10exXexX3xX20xX1xX9exXexX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX4xX24xX20xXb7xX3xX4xX9exXbxX3xX4xX1xX14xX3xX35xXc2xX24xX3xX52xX10xX3xX20xX1b4xX1dxX92xX3xX33xXb7xX14xX60xXdxX3xXexX1xX9exXexX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX1xX14xX1b4xX20xX3xXexX1xXdxX28xX20xX3xX2bxX117xXdxX3xX20xX1xX3daxX20xXb7xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4fxXexX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX7xXf1xX20xX3xX22xX10xX20xX3xX3d7xX3xX4xX195xX20xX3xXexX15xXc7xX117xX4xX3xX2bxX1b4xX3xX4xX195xX20xX3xX7xX6xX24xX92xX3xX94xX10xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xXexX15xX6xX20xXb7xX3xXb0xcdcexX3xXb0xX9axX3xX35xdaeexX35xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xa3dcxX10xX15xX14xX3xXfcxX1acxX4xX1xX3xXexX1xXc7xX117xX4xX3xX2b8xX2b9xX3xXdxX20xX4xX1xX92xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX24cxXdxX49xXexX1xX251xX3xX263xX2xX253xXbxX52xX258xX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX251xX3xX2d8xX2b9xX2b9xXbxX52xX258xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX92xXb0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX92xX2bxX20xX37xX20xX10xX24cxX7xX37xX2b8xX2b9xX2xX253xX37xX2xX2b8xX2bfxX49xX263xX2b9xX2bfxX253xX2xX2xX1a0xXexX262xX2d8xX2d8xX254xX5xX2b9xX23dxX2d8xX254xX2b9xX2xX1a0xX263xX2b9xX2b8xX2b8xX2b8xX254xX2b8xX263xX2bfxX2xX254xX2bfxX2d8xX2xX262xX92xX2d1xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxXaxX12xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xX7xXf5xX3xX49x12362xX20xXb7xX3xX22xX9axX20xXb7xX3xX4xXf1xX3xX22xXdxX30xX20xX3xX2bxX117xXdxX3xX4xX187xX20xXb7xX3xX7xX24xX9exXexX3xXexXdxX28xX24xX3xX4xX1xX24xf16fxX20xX3xX263xX2xX263xX3xX35xX81xX3xX5x9fc8xX4xXb2xX3xXb7xXdxbed5xX20xXb7xX3xX2bxX117xXdxX3xXexX15xX28xX20xX3xXbxX1xXdxX28xX20xX3xXb0xX195xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xXecxX92xX3xc343xXdxX57xX35xX3xXfcxX1xXbbxX4xX3xX20xX1xX6xX24xX3xX4xX1ffxX6xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX20xX3xXb0xX195xX20xX3xX20xX1b4xX1dxX3xX5xX1b4xX3xXfcxX1xXdxX3xX3d7xX3xX4xX1xX4fxX3xX22xX9axX3x12068xX2bxX10xX15xXb0xX14xX14xX7xXexXb2xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xX7x10ddexX3xX4xX13dxX3xX4xX187xX20xXb7xX3xX7xX24xX9exXexX3xX263xX1a0xX2xX3xX35xX81xX3xX5xX60cxX4xX3xX2bxX1b4xX3xX35xX187xX3xX35xX10xX20xX3xX52xX14xX10exX20xX3xX4xX60cxX4xX3xX22xX60xXdxX3xX2bfxX253xX2b9xX3xX33xX35xX3xXexX15xX14xX20xXb7xX3xXfcxX1xXdxX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xXecxX3xX4xX13dxX3xX4xX187xX20xXb7xX3xX7xX24xX9exXexX3xX1a0xX253xX2b9xX3xX35xX81xX3xX5xX60cxX4xX3xX2bxX1b4xX3xX35xX187xX23dxX35xX10xX20xX3xX52xX14xX10exX20xX3xX2xX92xX2b9xX253xX2b9xX3xX33xX35xX92xX3xXecxa9abxX4xX3xX35xX60xX20xX1xX3xX20xX1b4xX1dxX3xX22xXc7xXccxX4xX3xXexX15xX24xX1dxX2cxX20xX3xX22xX4fxX20xX3xXb0xXbbxX20xX1xX3xX7xX6xX24xX3xXexX1xX187xX20xXb7xX3xX18bxX24xX6xX3xX1xX9axXbxX3xX7xX612xX3xXexX60cxX3xX22xX9axX20xXb7xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX9exXbxX3xX2bxX117xXdxX3xX7xX612xX3xX2xX3xX1xfdcaxX3xXexX15xXccxX3xXfcxX1xX195xX3xX20xXf9xX20xXb7xX3xXexXf9xX20xXb7xX3xXexX612xX4xX3xX2bxX1b4xX3xX7xX612xX3xX2b8xX3xXb7xXdx1136dxXbxX3xXexXdxX4fxXexX3xXfcxXdxX30xX35xX3xX20xX1xXdxX28xX20xX3xX5xXdxX30xX24xX92xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xX4xX13dxX3xXfcxX1xX195xX3xX20xXf9xX20xXb7xX3xXexXf9xX20xXb7xX3xXexX612xX4xX3xX2b9xX3xX23dxX3xX2xX2b9xX2b9xX3xXfcxX35xX37xX1xX3xXexX15xX14xX20xXb7xX3xX262xX3xXb7xXdxX4baxX1dxX92xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxXaxX12xX94xX10xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xXexX15xX6xX20xXb7xX3xXb0xX4b4xX3xXb0xX9axX3xXbxXdxX20xX3xX5xXdxXexX1xXdxX24xX35xX23dxXdxX14xX20xX3xX2d8xX262xXb2xX254xX3xXfcxcda2xX1xX3xX2bxX117xXdxX3xX4xX9exX24xX3xXexX15xX76exX4xX3xX2bfxX2b9xX2b9xX3xX2bxX14xX5xXexX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX22xX140xXexX3xX49xf668xX4xX3xX4xX1xXdxX2cxX24xX3xX49xX1b4xXdxX3xX4xX1ffxX6xX3xX52xX10xX92xX3xd584xX1xXdxX3xX7xX60xX4xX3xXb0xf442xX20xXb7xX3xX1xX30xX3xXexX1xX612xX20xXb7xX3xX1xXdxX30xX24xX3xX20xXf9xX20xXb7xX3xX4xX6xX14xX3xX2b8xX1a0xX2b9xX3xXfcxX80axXb2xX3xX2b8xX2b8xX3xXbxX1xX76exXexX3xX22xX57xX3xX20xX60xXbxX3xX5xX60xXdxX3xX2bfxX2b9xdb50xX3xX49xX24xX20xXb7xX3xX5xXc7xXccxX20xXb7xXb2xX3xX52xX10xX3xX4xX1xf0b3xX3xX4xX23xX20xX3xX253xX3xXbxX1xX76exXexX3xX7xX60xX4xX3xX5xX1b4xX3xX22xX1ffxX3xX22xX57xX3xX52xX10xX3xX22xXdxX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX18bxX24xX81xX20xXb7xX3xX22xXc7xbf6bxX20xXb7xX3xXfcxX1xX14xX195xX20xXb7xX3xX2d8xX263xX3xXfcxX35xX92xX3xX2exX117xXdxX3xX1xX30xX3xXexX1xX612xX20xXb7xX3xX7xX60xX4xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xec00xX4cxX3xX2xX253xX2b9xXfcxX80axXb2xX3xXexX1xX8c3xXdxX3xXb7xXdxX6xX20xX3xX4xX23xX20xX3xX22xX57xX3xX7xX60xX4xX3xXexX100xX3xX5xX76exX4xX3xX4xX60xX20xX3xXbxXdxX20xX3xX22xX4fxX20xX3xX2bfxX2b9xX883xX3xX4x9465xX20xXb7xX3xX4xX1xX896xX3xX5xX1b4xX3xX262xX263xX3xXbxX1xX76exXexX92xX3xXcxX1xX10xX14xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xXb2xX3xX2bxX117xXdxX3xXbxXdxX20xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX7xX60xX4xX3xX22xX23xX1dxXb2xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xX4xX13dxX3xXexX1xX57xX3xX22xXdxX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX254xX253xX2b9xX3xXfcxX35xX3xX5xXdxX28xX20xX3xXexX5daxX4xX92xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxX3xXbxX4cxX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX24cxXdxX49xXexX1xX251xX3xX263xX2xX253xXbxX52xX258xX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX251xX3xX2d8xX2b9xX263xXbxX52xX258xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX92xXb0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX92xX2bxX20xX37xX20xX10xX24cxX7xX37xX2b8xX2b9xX2xX253xX37xX2xX2b8xX2bfxX49xX263xX2b9xX2bfxX253xX2xX253xX262xXexX262xX2xX263xX2d8xX5xX263xX23dxX2d8xX262xX2bfxX262xX2d8xX2b9xX1a0xX2bfxX2xX2d8xX2xX263xX253xX2d8xX2b9xX1a0xX2b8xX2xX2bfxX2xX92xX2d1xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxXaxX12xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXexX15xX6xX20xXb7xX3xXb0xX4b4xX3xX4xX1xX14xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX1xX30xX3xXexX1xX612xX20xXb7xX3xX1xX74cxX3xXexX15xXccxX3xX20xXb7xXc7xX8c3xXdxX3xX5xXbbxXdxX3xXexXdxX20xX1xX3xX2bxXdxX3xX20xX1xXc7xX3xX13xX4caxXecxX1aexXb2xX3xX13xX8ecxX4cxX4cxX3xXecxXbxX14xX15xXexX3xX1xX6xX1dxX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX14xX15xX18bxX24xX10xX3xX2exX10xX4xXexX14xX15xXdxX20xXb7xX3xX13xX5xX24xX7xXb2xX92xX92xX92xX3xX94xX10xX3xX4xX923xX20xXb7xX3xX4xX24xX20xXb7xX3xX4xX9exXbxX3xX4xXbbxX4xX3xX4xX1xX4fxX3xX22xX9axX3xX5xXbbxXdxX3xX20xX1xXc7xX3xX33xX14xX15xX35xX6xX5xXb2xX3xXecxXbxX14xX15xXexXb2xX3xXecxXbxX14xX15xXexX3xX13xX5xX24xX7xX3xd794xXexX1xXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX20xXf9xX20xXb7xX3xX22xX9axX20xXb7x95b8xX3xX2bxX1b4xX3xb3eaxX6xX20xXb7xX10xX3xXb23xXexX1xXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xXexXdxX4fxXexX3xXfcxXdxX30xX35xX3xX20xXf9xX20xXb7xX3xX5xXc7xXccxX20xXb7xX3xXbxXdxX20xXb36xXb2xX3xX4x9466xX20xXb7xX3xX2bxX117xXdxX3xX4xX1xX4fxX3xX22xX9axX3xXexXb67xX1dxX3xX4xX1xX896xX20xX1xX3xX19axX20xX49xXdxX2bxXdxX49xX24xX6xX5xX92xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxX3xXbxX4cxX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX35xXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX24cxXdxX49xXexX1xX251xX3xX263xX2xX253xXbxX52xX258xX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX251xX3xX2d8xX2b9xX2b9xXbxX52xX258xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX92xXb0xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX92xX2bxX20xX37xX20xX10xX24cxX7xX37xX2b8xX2b9xX2xX253xX37xX2xX2b8xX2bfxX49xX263xX2b9xX2bfxX253xX2b8xX2b8xX2bfxXexX2bfxX2xX263xX2bfxX5xX254xX23dxX2d8xX254xX2b9xX2xX1a0xX263xX2b9xX2b8xX2b8xX2b8xX254xX2b8xX263xX2bfxX2xX254xX2bfxX2d8xX2xX262xX92xX2d1xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxXaxX12xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX4xX187xX20xXb7xX3xXb0xX612xX3xXb7xXdxXbbxX3xXb0xXbbxX20xX3xX4xX1xX14xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xX3d7xX3xX35xX6fcxX4xX3xX2xX253xX262xX92xX2b9xX2b9xX2b9xX3x114f8xXecxX8ecxX92xX3xX3f0xXdxXbbxX3xXb0xXbbxX20xX3xX1xXdxX30xX20xX3xXexX60xXdxX3xX4xX1ffxX6xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xX3d7xX3xXexX1xX4b4xX3xXexX15xXc7xX8c3xX20xXb7xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xX2bxXc2xX20xX3xX4xX1xXc7xX6xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xXexXdxX4fxXexX3xX5xX9axX92xX3xXcxX15xX14xX20xXb7xX3xXexX1xX8c3xXdxX3xXb7xXdxX6xX20xX3xXexX117xXdxXb2xX3xXbxX1xXdxX28xX20xX3xXb0xX195xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xXecxX3xX35xX60xX20xX1xX3xX35xX680xX3xX1xXf1xX20xX3xX2bxX1b4xX3xXbxX1xXdxX28xX20xX3xXb0xX195xX20xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX254xXecxX3xX4xX923xX20xXb7xX3xX7xX680xX3xX4xX13dxX3xX35xX140xXexX3xXexX60xXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX92xX3xX46xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX20xX3xXb0xX195xX20xX3xX20xX1b4xX1dxX3xX4xX13dxX3xXb7xXdxXbbxX3xXb0xXbbxX20xX3xXexX60xXdxX3xXexX1xX4b4xX3xXexX15xXc7xX8c3xX20xXb7xX3xX20xXc7xX117xX4xX3xX20xXb7xX14xX1b4xXdxX3xX3d7xX3xX2bxX1b4xX14xX3xX35xX6fcxX4xX3xX2xX2bfxX1a0xX92xX2b9xX2b9xX2b9xX3xXca7xXecxX8ecxX3xX4xX1xX14xX3xXb0xX195xX20xX3xXcxX24xX15xXb0xX14xX3xXecxX3xX2bxX1b4xX3xX2xX2b9xX262xX92xX2bfxX2b9xX2b9xX3xXca7xXecxX8ecxX3xX4xX1xX14xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX254xXecxX92xX37xX92xX0xX37xXbxX12xX0xX49xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX15xX10xX5xX6xXexX10xX49xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX28xX20xX3xX18bxX24xX6xX20xX251xX0xX37xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX23dxXexX1xX24xX35xXb0xX23dxX6xX20xX49xX23dxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX3f0xXcxX2b8xX3xXb3bxXecxX3xX4cxX5xX24xXb0xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX1b4xX20xXb7xX3xX1xXdxX4fxX35xX3xX4xX1xX24xX601xX20xX3xXb0xX4b4xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX22xX9exX24xX3xXb7xXdxXbbxXaxX3xX1xX15xX10x11a8dxX9xXaxX37xX52xX10xX37xXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xX23dxX2d8xX2xX2xX23dxXb7xXexX2b8xX23dxX15xX7xX23dxX4xX5xX24xXb0xX7xXbxX14xX15xXexX23dxX1xX6xX20xXb7xX23dxX1xXdxX10xX35xX23dxX4xX1xX24xX6xX20xX23dxXb0xXdxX23dxX49xX24xX14xX4xX23dxX49xX6xX24xX23dxXb7xXdxX6xX37xX2xX2bfxX2bfxX2b8xX1a0xX2d8xX92xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xXb7xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX37xX35xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX2b8xX2b9xX37xX20xX10xX24cxX7xX37xX2b8xX2b9xX2b9xX2d8xX37xX2xX2b9xX2bfxX49xX253xX2xX2b9xX254xX254xX253xX253xXexX2bfxX262xX254xX2b8xX5xX262xX23dxX2xX92xX2d1xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX3f0xXcxX2b8xX3xXb3bxXecxX3xX4cxX5xX24xXb0xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX1b4xX20xXb7xX3xX1xXdxX4fxX35xX3xX4xX1xX24xX601xX20xX3xXb0xX4b4xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX22xX9exX24xX3xXb7xXdxXbbxXaxX3xX1xX15xX10xXe87xX9xXaxX37xX52xX10xX37xXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xX23dxX2d8xX2xX2xX23dxXb7xXexX2b8xX23dxX15xX7xX23dxX4xX5xX24xXb0xX7xXbxX14xX15xXexX23dxX1xX6xX20xXb7xX23dxX1xXdxX10xX35xX23dxX4xX1xX24xX6xX20xX23dxXb0xXdxX23dxX49xX24xX14xX4xX23dxX49xX6xX24xX23dxXb7xXdxX6xX37xX2xX2bfxX2bfxX2b8xX1a0xX2d8xX92xX1xXexX35xXaxX12xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX3f0xXcxX2b8xX3xXb3bxXecxX3xX4cxX5xX24xXb0xX7xXbxX14xX15xXexX3xX1xX1b4xX20xXb7xX3xX1xXdxX4fxX35xX3xX4xX1xX24xX601xX20xX3xXb0xX4b4xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX22xX9exX24xX3xXb7xXdxXbbxX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX1aexX9axXexX3xXexX15xX14xX20xXb7xX3xX2b8xX2b9xX2b9xX3xX4xX1xXdxX4fxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX3f0xXcxX2b8xX3xXb3bxXecxX3xX4cxX5xX24xXb0xX7xXbxX14xX15xXexX3xX22xX140xX4xX3xXb0xXdxX30xXexX3xX7xX680xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xXb0xXbbxX20xX3xX22xX9exX24xX3xXb7xXdxXbbxX3xXexX60xXdxX3xX1aex10abfxX3xX2bxX117xXdxX3xXb7xXdxXbbxX3xX49xX60cxX3xXfcxXdxX4fxX20xX3xX262xX263xX2b9xX92xX2b9xX2b9xX2b9xX3xX23dxX3xX254xX2b9xX2b9xX92xX2b9xX2b9xX2b9xX3xXca7xXecxX8ecxX92xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX2bxX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX1xXbbxX35xX3xXbxX1xXbbxX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX20xX6xX35xX10xX15xX6xX3xX254xX3xXecxXbxX14xX15xXexX3xXcxX24xX15xXdxX7xX35xX14xX3xX1xXf1xX20xX3xX263xX3xXexf1b9xX3xXexX60xXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX1xX15xX10xXe87xX9xXaxX37xX52xX10xX37xXfcxX1xX6xX35xX23dxXbxX1xX6xX23dxXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xX23dxXbxX6xX20xX6xX35xX10xX15xX6xX23dxX254xX23dxX7xXbxX14xX15xXexX23dxXexX24xX15xXdxX7xX35xX14xX23dxX1xX14xX20xX23dxX263xX23dxXexX1dxX23dxXexX6xXdxX23dxX2bxXdxX10xXexX23dxX20xX6xX35xX37xX2xX2bfxX253xX2b9xX254xX2d8xX92xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xXb7xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX37xX35xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX2b8xX2b9xX37xX20xX10xX24cxX7xX37xX2b8xX2b9xX2b9xX2b9xX37xX2xX2b9xX2bfxX49xX2b9xX2xX2bfxX2b9xX2d8xX254xX1a0xXexX1a0xX263xX2b8xX2xX5xX2xX23dxXdxX35xXb7xX23dxX253xX2bfxX262xX2xX23dxX10xX6xX18bxXfcxX92xX2d1xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX842xX1xXbbxX35xX3xXbxX1xXbbxX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX20xX6xX35xX10xX15xX6xX3xX254xX3xXecxXbxX14xX15xXexX3xXcxX24xX15xXdxX7xX35xX14xX3xX1xXf1xX20xX3xX263xX3xXexX110axX3xXexX60xXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX1xX15xX10xXe87xX9xXaxX37xX52xX10xX37xXfcxX1xX6xX35xX23dxXbxX1xX6xX23dxXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xX23dxXbxX6xX20xX6xX35xX10xX15xX6xX23dxX254xX23dxX7xXbxX14xX15xXexX23dxXexX24xX15xXdxX7xX35xX14xX23dxX1xX14xX20xX23dxX263xX23dxXexX1dxX23dxXexX6xXdxX23dxX2bxXdxX10xXexX23dxX20xX6xX35xX37xX2xX2bfxX253xX2b9xX254xX2d8xX92xX1xXexX35xXaxX12xX842xX1xXbbxX35xX3xXbxX1xXbbxX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX20xX6xX35xX10xX15xX6xX3xX254xX3xXecxXbxX14xX15xXexX3xXcxX24xX15xXdxX7xX35xX14xX3xX1xXf1xX20xX3xX263xX3xXexX110axX3xXexX60xXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX2exX117xXdxX3xXb7xXdxXbbxX3xX1xXf1xX20xX3xX263xX3xXexX110axX3xX22xX1a8xX20xXb7xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX13xX6xX20xX6xX35xX10xX15xX6xX3xX254xX3xXecxXbxX14xX15xXexX3xXcxX24xX15xXdxX7xX35xX14xX3xX7xX3d7xX3xX1xX3daxX24xX3xXexX1xXdxX4fxXexX3xXfcxX4fxX3xX2bxX117xXdxX3xXbxX1xX23xX20xX3xX4xX9axXexX3xX4cxX3xX22xXc7xXccxX4xX3xXfcxb862xX14xX3xX49xX1b4xXdxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX1acxX6xX3xX7xX6xX24xX3xX4xXb67xX20xXb7xX3xXbxX1xX23xX20xX3xXexX15xX23xX20xX3xX52xX10xX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX2bxX24xX612xXexX3xXexX1xad04xX20xXb7xX3xX22xX9axX4xX3xX22xXbbxX14xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX2bxX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX1xXdxX28xX35xX3xX20xXb7xXc7x121cfxX20xXb7xX3xX4xX1xXdxX4fxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX4cxX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xXecxX3xX4cxX6xXb0xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX2b8xX2b9xX2b8xX2b9xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX1xX15xX10xXe87xX9xXaxX37xX52xX10xX37xX4xX1xXdxX10xX35xX23dxX20xXb7xX24xX14xX20xXb7xX23dxX4xX1xXdxX10xX4xX23dxXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xX23dxX2d8xX2xX2xX23dxX4xX6xX15xX15xX10xX15xX6xX23dxX7xX23dxX4xX6xXb0xX15xXdxX14xX5xX10xXexX23dxX2b8xX2b9xX2b8xX2b9xX23dxX49xX6xX24xX23dxXexXdxX10xX20xX23dxX2bxX10xX23dxX2bxXdxX10xXexX23dxX20xX6xX35xX37xX2xX2bfxX253xX2b9xX262xX2b8xX92xX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xXb7xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX37xX35xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX2b8xX2b9xX37xX20xX10xX24cxX7xX37xX2b8xX2b9xX2b9xX2b9xX37xX2xX2b9xX2bfxX49xX2b9xX2b9xX2d8xX254xX1a0xX262xX254xXexX2d8xX1a0xX262xX1a0xX253xX5xX2b9xX92xX2d1xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xXcxX6xX1dxX4xX6xX20xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX1xXdxX28xX35xX3xX20xXb7xXc7xX13adxX20xXb7xX3xX4xX1xXdxX4fxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX4cxX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xXecxX3xX4cxX6xXb0xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX2b8xX2b9xX2b8xX2b9xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xXaxX3xX1xX15xX10xXe87xX9xXaxX37xX52xX10xX37xX4xX1xXdxX10xX35xX23dxX20xXb7xX24xX14xX20xXb7xX23dxX4xX1xXdxX10xX4xX23dxXbxX14xX15xX7xX4xX1xX10xX23dxX2d8xX2xX2xX23dxX4xX6xX15xX15xX10xX15xX6xX23dxX7xX23dxX4xX6xXb0xX15xXdxX14xX5xX10xXexX23dxX2b8xX2b9xX2b8xX2b9xX23dxX49xX6xX24xX23dxXexXdxX10xX20xX23dxX2bxX10xX23dxX2bxXdxX10xXexX23dxX20xX6xX35xX37xX2xX2bfxX253xX2b9xX262xX2b8xX92xX1xXexX35xXaxX12xX4cxX1xXdxX28xX35xX3xX20xXb7xXc7xX13adxX20xXb7xX3xX4xX1xXdxX4fxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX4cxX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xXecxX3xX4cxX6xXb0xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX2b8xX2b9xX2b8xX2b9xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexX15xX14xX20xXb7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX4cxX1xXdxX4fxX4xX3xX13xX14xX15xX7xX4xX1xX10xX3xX2d8xX2xX2xX3xX4cxX6xX15xX15xX10xX15xX6xX3xXecxX3xX4cxX6xXb0xX15xXdxX14xX5xX10xXexX3xX2b8xX2b9xX2b8xX2b9xX3xX22xX23xX24xX3xXexXdxX28xX20xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX1xX24xX9axX4xX3xX18bxX24xX1dxX2cxX20xX3xX7xX3d7xX3xX1xX3daxX24xX3xX4xX1ffxX6xX3xX49xX14xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX4baxX20xX3xX33xXb7xX24xX1dxb1b5xX20xX3xX19fxX24xX612xX4xX3xX4cxXc7xX8c3xX20xXb7xX92xX3xX4cxX1xXdxX4fxX4xX3xX52xX10xX3xX52xX24xX9exXexX3xX1xXdxX30xX20xX3xX2bxX117xXdxX3xX35xX1b4xX24xX3xX2bxX1b4xX20xXb7xX3xXb3bxX6xX4xXdxX20xXb7xX3xbdb6xX10xX5xX5xX14xX24cxX3xX20xe756xXdxX3xXb0xc6e6xXexX3xX20xXb7xX6xX1dxX3xX5xX1696xXbxX3xXexX6fcxX4xX3xXexX1xX24xX3xX1xX76exXexX3xX22xXc7xXccxX4xX3xX7xX60cxX3xX4xX1xX76exX3xX1f1xX3xX4xX1ffxX6xX3xX20xX1xXdxX2cxX24xX3xX20xXb7xXc7xX8c3xXdxX92xX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX2bxX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX37xX24xX5xX12xX0xX49xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX37xX49xXdxX2bxX12xX0xX37xX49xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX14xX49xX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX52xXexX23dxX6xX5xXdxXb7xX20xX251xX3xX15xXdxXb7xX1xXexX258xXaxX12xX0xX10xX35xX12xXcxX1xX10xX14xX3xX2exX667xX2exX0xX37xX10xX35xX12xX0xX37xXbxX12