Morata vô duyên, Chelsea “bất lực” trước Arsenal
Trong ngày đấu bế tắc và Morata tiếp tục thể hiện sự vô duyên, Chelsea đã bị Arsenal cầm chân 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge, ở trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh.
2045xb3efxa27bx8b65x2143xd3fcxffdex52adxc5f6xf370xa627xc051x8894xbc61xb271xb78fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxaf33xabe7x43d6xXexX0x65ddxXaxX17xX18xX19xXexX0x3a44xa655xX19xbcc3xXexX0xXax5042xX9xd266xXdxX18x5a6dxX2fxf993x4b60xdae8xX5x1017fxXbxXdxX17xX32xXex20eaxX24x3167xX18xXbxX18xX9xc9a7x9917xX9xX19x3762xX26x2ed6x7c96xb97fxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX32xX23xc45dxXbxX9xXdx4f98xX2cxX32xX9xXbxX3dx73adx5bd7xX2cxX9x3b2cxX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8aa1xX17xX18xX19xX32xXexX5xX3dxX24xX49xc3eaxX9xX49xX85x8101xX26xX9x32c9xX56xX46xX9xX23x83cbxX9xXbx84e2xX2cxX9xX42xX89xX9xX3bxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xXbxX35xX91xX33xX9xXbxd3daxX2cxX9xXbxXax7cafxX9xXaxX35x384exX49xX9xX2fxX5axX9xX42xX43xX9xX19xX46xX26xX48xX49xX4axX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX8cx7f2axX9xX23xd0adxX9xX64xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX9xX2cx6e05xXcxX9xX2cxXaxe2fexX49xX9x9e35x4290xXdfxX9xXbxX3dxX48xX49xX9xX2fxXdcxX49xX9xX49xXaxX89xX9x518dxXbxX18xXcx7774xX24xX3dxX19xX9xadc0xX3dxX35xX19xX85xX17xX4axX9xd5bfxX9xXbxX3dx401dxX49xX9xX23x3cf0xX49xX9x836axX91xXbxX9xXdxX60xcec7xXbxX9xX8cxX35xX9xX2cx5536xX33xX9x969fxX35xX48xX49xX9xX8cxX24xX89xX49xX9xX64xX49xXax80a2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX4xX24xX49xXbxX17xX9xXbxX46xX49xX85xX9xX3dxX18xX9xX2fxXdcxX49xX9xX8cx5c75xX35xX9xXax9a27xX49xXaxX9xXcx8eadxX49xXaxX9xX49xXaxX56xXbxX9xX42xX61xX35xX9xX8cxXd7xX26xX9xX8cxdce7xX9xX2cxX109xX2cxX9xXaxa6e4xX24xX9xXbxXaxX16dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX56xX26xX4axX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX2cxX5axX2cxX9xX10cx3c7dxX9xX2cxX24xX35xX9xXbxX3dx8773xX49xX85xX9xX2cxX119xX33xX9xX11cxX35xX48xX49xX9xX8cxX24xX89xX49xX9xX64xX49xXaxX129xX9xXf9xX48xX49xX9xX10cxX35xX18xX9xX2cxXaxX35xX91xX49xX9xXbxX46xX26xX91xX49xX4axX9xX42xX156xX9xX49xXaxX35x2e2cxX46xX9xXdx444dxX9xX19xX24xX9xX10cxXaxX109xX2cxX9xX49xXaxX18xX46xX4axX9xX64xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX9xX10cxXaxX43xX49xX85xX9xX2cx77bbxX9xX8cxX60xX112xX2cxX9xXdxX5axX2cxX9xXdxX60xX112xX49xX85xX9xXcxX15bxX49xXaxX9xX49xXaxX56xXbxX129xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xef15xXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xe241xXf0xXbxX26xXdxX17xX9xc9bfxXcxX18xX85xX17xXf9xX24xX228xX9xX22fxXcxX18xX85xX17xX4xX17xX49xXbxX17xX3dxXf9xX24xX228xX9xXf9xX24xX3dxX19xX17xX3dxXe0xX2axX9xX35xXcxX18xX85xX17xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3dxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xXe0xX22fxXcxX18xX85xX17xX2fxX9xX35xXcxX18xX85xX17xX9xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxXdxX35xX19xX17xd494xXdfxX2ax75a1xX9xX2cxX23xX24xX228xX8xXdxX17xXcxX17xX49xXbxX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX5xXaxX91xX9xXbxX3dxX105xX49xX9xX19xX35xcac3xX49xX9xX3dxX18xX9xX10cxXaxX109xX9xX2cxXdcxX49xX9xX23xdb41xX49xX85xX32xX9xXaxX3dxX17xXf4xX31xX32xXaxXbxXbxX33x7be6xX1cxX1cxXf4xX129xX35xXcxX85xX2fxX129xX42xX35xX17xXbxX49xX18xXcxX49xX17xXbxX129xX42xX49xX1cxX29exXdfxX2axc494xX1cxXdfxX2axX1cxX2axX2axX1cxXdfx3b66xX1cxXcxX24xX3dxX18xXbxX18xXe0xX42xX24xXe0xX19xX46xX26xX17xX49xXe0xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xXe0xX23xX18xXbxXe0xXdxX46xX2cxXe0xXbxX3dxX46xX24xX2cxXe0xX18xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxXe0xX29exX129xf5d9xX33xX85xX32xXexX0xX35xXcxX85xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xX42xX24xX9xX19xX46xX26xX17xX49xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX23xX18xXbxX9xXdxX46xX2cxX9xXbxX3dxX46xX24xX2cxX9xX18xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2e0xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX129xX42xX49xX1cxX49xX17xc9b8xX2fxX1cxX2axX2fbxXdfxX29exX1cxX2axXdfxX304xX19xX2a1xXdfx6784xX29exX29exX304xX2axXbx2481xX29exX39fxX2axXdxXdfxX129xX336xX33xX85xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3dxXexX0xXbxX3dxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xXe0xX4xX24xX49xXbxX17xX49xXbxX9xX35xXcxX18xX85xX17x460dxX19xX17xX2fxX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xXexX5xXaxX91xX9xXbxX3dxX105xX49xX9xX19xX35xX2c2xX49xX9xX3dxX18xX9xX10cxXaxX109xX9xX2cxXdcxX49xX9xX23xX2d1xX49xX85xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3dxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX46xX26xX9xX23xXccxX9xX8cxX109xX49xXaxX9xX85xX35xX109xX9xXbxXaxX56xX33xX9xXax9078xX49xX4axX9xX49xXaxX60xX49xX85xX9xX2cxX109xX2cxX9xX7xXaxX109xX24xX9xXbxXaxX16dxX9xX49xXaxX105xX33xX9xX2cxX46xX152xX2cxX9xX8cxXd7xX26xX9xXbxX5axX9xXbxX35xX49xX9xX42xX89xX9xX2cxXaxX16dxX9xX8cxX152xX49xX85xX129xX9xXf0xX46x102d7xXbxX9xX29exXdfxX9xX33xXaxX119xXbxX9xX8cxXd7xX46xX4axX9xXbxX46xX26xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX10cxX35xXacxXcxX9xX2fxX24xX109xXbxX9xX23xX1efxX49xX85xX9xXbxX4a8xXbxX9xXaxX46dxX49xX9xX49xXaxX60xX49xX85xX9xXaxX19axX9xX10cxXaxX43xX49xX85xX9xXbxXaxXacxX9xXbxX35xX91xX33xX9xX2cxX105xX49xX9xX8cxX60xX112xX2cxX9xX10cxXaxX46xX49xX85xX9xXbxXaxX89xX49xXaxX9xX3xX2fxX33xX35xX49xX18xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX119xXbxX9xX29exX29exX4axX9xX8cxX152xX35xX9xX10cxXaxX109xX2cxXaxX9xXbxX15bxX24xX9xX3dxX18xX9xXbxX156xX49xXaxX9xXaxX46xX4a8xX49xX85xX9x4c31xX49xX9xX23xX89xX49xX9xX8cxXd7xX46xX9xXbxX35xX48xX49xX129xX9x7ffexX35xXdxX2fxXaxX17xX3dxX17xX9xXbxX46xX49xX85xX9xX8cxX60xaf45xX49xX85xX9xX2cxXaxX46xX26xX1ccxX49xX9xX228x3534xX9xXbxX24xX18xX49xX85xX9xXaxX89xX49xX85xX9xXbxXaxX16dxX9xX109xX24xX9xX228xX18xX49xXaxX4axX9xXbxX15bxX24xX9xX8cxX35xX1ccxX46xX9xX10cxX35xXb0xX49xX9xX2cxXaxX24xX9xX11cxX18xX2cxX18xe66axX17xXbxXbxX17xX9xX23xX549xX49xX85xX9xX228xX46xX4a8xX49xX85xX9xX23xX94xXbxX9xX42xX24xXdxXdxX17xX26xX9xX49xXaxX18xX49xXaxX129xX9xX5xX35xX91xX2cxX9xX3dxX2d1xX49xX85xX9xX23xX1efxX49xX85xX9xXdxX15bxX35xX9xX8cxX35xX9xX10cxXaxX43xX49xX85xX9xXbxX3dxX119xX49xX85xX9xXcxXa7xX2cxX9xXbxX35xX48xX46xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXdxX105xX33xX9xXbx5468xX2cxX9xX8cxX60xX18xX9xX3dxX18xX9xX2cxXdcxX46xX9xXbxX3dxX174xX9xXdxX56axX35xX9xX8cxX18xX49xXaxX9xXbxXaxX576xX33xX129xX9xX3bxX24xX2fxX17xX2fxX9xX2fxX24xXdxX24xX9xX56xX49xX9xXbxX60xX112xX49xX85xX9xX23xX48xX49xX9xX2cxX109xX49xXaxX9xX33xXaxX174xX35xX9xX3dxef4dxX35xX9xXbxX46xX49xX85xX9xX3dxX18xX9xX2cxX119xX9xX8cxX109xX9xX2cxX549xX49xX85xX9xX23xX2d1xX49xX85xX9xX2cxXaxXdcxX49xX9xXbxX3dxX109xX35xX9xX19xX152xX35xX9xX2cxX152xXbxX9xX19xX19axX2cxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX64xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX9xX42x7f4fxX49xX9xX8cxX18xX49xX85xX9xX19xX89xX49xX9xXbxXaxX91xX9xXbxX3dxX105xX49xX9xX10cxXaxX109xX9xX2cxXaxX94xX2cxX9xX2cxXaxX94xX49xX129xX9xX5xXaxX35xX9xXbxXaxX24xX174xX49xX85xX9xXaxX19axX9xX2cxe389xX49xX85xX9xX2cxX1efxX9xX2cxX46dxX9xXaxX152xX35xX9xX8cxX17xX9xX19xX19axX18xX9xX2cxXd7xX46xX9xXcxX43xX49xX9xX2cxXaxX16dxX9xX49xXaxX89xX129xX9xc9b9xX35xXacxX49xX9xXaxX156xX49xXaxX9xXdxX89xX9xXbxX156xX49xXaxX9xXaxX46xX4a8xX49xX85xX9xX33xXaxX119xXbxX9xX3a5x35f1xX4axX9xX22fxX391xX24xX23xX35xX9xX2cxX60xX61xX33xX9xX23xX1efxX49xX85xX9xX49xX85xX18xX26xX9xX8cxXd7xX46xX9xX42xf98axX49xX85xX9xX2cxX56xXcxX9xX3dxX65axX35xX9xfb7fxX46xX549xX49xX85xX9xX2cxXaxXdcxX49xX9xX2fxX56xXcxX9xX2fxX576xXbxX9xX23xX46xX152xX2cxX9xX4xX24xX46xX3dxXbxX24xX35xX2fxX9xX33xXaxX174xX35xX9xX23xX18xX26xX9xX49xX85xX60xX56axX35xX9xX2cxX616xX46xX9xXbxXaxX46xX18xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX4xX46xX4a8xX35xX9xXaxX35xXb0xX33xX9xXcxX152xXbxX4axX9xX8cxX24xX89xX49xX9xX749xX46xXdcxX49xX9xX109xX24xX9xX228xX18xX49xXaxX9xX2cxX4a8xX9xX85xX94xX49xX85xX9xXbxX549xX49xX85xX9xXbxX4a8xX2cxX9xX49xXaxX60xX49xX85xX9xX49xXax81bcxX49xX85xX9xX2cxX119xX9xX19xX616xXbxX9xX8cxX35xXacxXcxX9xX2cxX16dxX18xX9xfdf6xX18xX49xXbxX17xX9xXaxX18xX26xX9xX21cxX18xX23xX3dxX17xX85xX18xX2fxX9xX8cxX1ccxX46xX9xX2cxXaxX60xX18xX9xX8cxX16dxX9xX8cxX152xX9xX10cxXaxX1efxX9xX8cxXacxX9xX8cxX109xX49xXaxX9xX23xX15bxX35xX9xX8cxX60xX112xX2cxX9xX3xX2fxX33xX35xX49xX18xX129xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xX9xX22fxXcxX18xX85xX17xXf9xX24xX228xX9xX22fxXcxX18xX85xX17xX4xX17xX49xXbxX17xX3dxXf9xX24xX228xX9xXf9xX24xX3dxX19xX17xX3dxXe0xX2axX9xX35xXcxX18xX85xX17xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3dxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xXe0xX22fxXcxX18xX85xX17xX2fxX9xX35xXcxX18xX85xX17xX9xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxXdxX35xX19xX17xX29exXdfxX2axX2a1xX9xX2cxX23xX24xX228xX8xXdxX17xXcxX17xX49xXbxX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX4xX24xX46xX3dxXbxX24xX35xX2fxX9xX23xX94xXbxX9xX23xX1efxX49xX85xX9xXbxX3dxX60xX61xX2cxX9xX2fxX5axX9xX46xX26xX9xXaxX35xX91xX33xX9xX2cxX16dxX18xX9xX11cxX18xX2cxX18xX5a6xX17xXbxXbxX17xX32xX9xXaxX3dxX17xXf4xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2e0xX1cxX1cxXf4xX129xX35xXcxX85xX2fxX129xX42xX35xX17xXbxX49xX18xXcxX49xX17xXbxX129xX42xX49xX1cxX29exXdfxX2axX2fbxX1cxXdfxX2axX1cxX2axX2axX1cxXdfxX304xX1cxXcxX24xX3dxX18xXbxX18xXe0xX42xX24xXe0xX19xX46xX26xX17xX49xXe0xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xXe0xX23xX18xXbxXe0xXdxX46xX2cxXe0xXbxX3dxX46xX24xX2cxXe0xX18xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX129xX336xX33xX85xX32xXexX0xX35xXcxX85xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xX42xX24xX9xX19xX46xX26xX17xX49xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX23xX18xXbxX9xXdxX46xX2cxX9xXbxX3dxX46xX24xX2cxX9xX18xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2e0xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX129xX42xX49xX1cxX49xX17xX391xX2fxX1cxX2axX2fbxXdfxX29exX1cxX2axXdfxX304xX19xX2a1xXdfxX39fxX29exX29exX304xX2axXbxX3a5xX2fbxX2ax219fxXdxX2axX129xX336xX33xX85xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3dxXexX0xXbxX3dxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xXe0xX4xX24xX49xXbxX17xX49xXbxX9xX35xXcxX18xX85xX17xX3f0xX19xX17xX2fxX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xXexX4xX24xX46xX3dxXbxX24xX35xX2fxX9xX23xX94xXbxX9xX23xX1efxX49xX85xX9xXbxX3dxX60xX61xX2cxX9xX2fxX5axX9xX46xX26xX9xXaxX35xX91xX33xX9xX2cxX16dxX18xX9xX11cxX18xX2cxX18xX5a6xX17xXbxXbxX17xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3dxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXex2da5xX46xX18xX9xX85xX35xX56axX9xX85xX35xX174xX35xX9xXdxX18xX24xX4axX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX19xX65axX49xX9xXdxX48xX49xX9xX46xX26xX9xXaxX35xX91xX33xX9xX42xX89xX9xX2fxX46xX1d0xXbxX9xX2cxXaxX119xXbxX9xX49xX7d1xX18xX9xXbxX3dxX46xX49xX85xX9xX42xXb0xX9xX4xXaxX3dxX35xX2fxXbxX17xX49xX2fxX17xX49xX9xX2cxX1efxX9xX23xX89xX49xX9xXcxX101xX9xXbxf069xX9xX2fxX4a8xX9xX42xX61xX35xX9xX33xXaxX18xX9xX23xX549xX49xX85xX9xXdxX48xX49xX9xX8cxX109xX49xXaxX9xX8cxXd7xX46xX9xX2cxX105xX49xX9xXbxXaxX89xX49xXaxX9xX2fxX15bxXbxX9xX228xX89xX9xX49xX85xX18xX49xX85xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX119xXbxX9xX304xX304xX4axX9xX3bxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xX2cxX1efxX9xX23xX1efxX49xX85xX9xXbxX3dxX4a8xX49xX85xX9xXbxX3dxX174xX35xX9xX49xX85xX24xX89xX35xX9xX42xX73dxX49xX85xX9xX2cxX56xXcxX9xX3dxX65axX35xX9xX10cxX91xXbxX9xXbxXaxX119xX2cxX9xXbxXd7xXcxX9xX228xX18xX9xX49xXaxX60xX49xX85xX9xX10cxXaxX43xX49xX85xX9xX10cxXaxX46xX56xXbxX9xX33xXaxXa7xX2cxX9xX8cxX60xX112xX2cxX9xX3xX2fxX33xX35xX49xX18xX129xX9xX702xX119xX49xX85xX9xX42xX89xX24xX9xXbxXaxX56axX35xX9xX8cxX35xXacxXcxX9xX10cxXaxX1efxX9xX10cxXaxX549xX49xX4axX9xX64xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX9xXdxX15bxX35xX9xXcxX56xXbxX9xX749xX46xXdcxX49xX9xX10cxXaxX35xX9xX55axX35xXdxX2fxXaxX17xX3dxX17xX9xX19xe50bxX49xXaxX9xX2cxXaxX56xX49xX9xXbxXaxX60xX46dxX49xX85xX4axX9xX3dxX56axX35xX9xX2fxXdcxX49xX9xX49xXaxX60xX56axX49xX85xX9xX2cxXaxc37exX9xX2cxXaxX24xX9xX8xXdxX49xX17xX49xX26xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX4xX24xX49xXbxX17xX9xXbxXaxX119xX2cxX9xX85xX35xXa7xX2cxX9xX2cxX109xX2cxX9xXaxX19axX2cxX9xXbxX3dxX73dxX9xX85xX35xX18xX9xXbxX549xX49xX85xX9xX2fxX616xX2cxX9xX576xX33xX9xXcxX15bxX49xXaxX9xXcx8f7cxX129xX9xX3bxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xX10cxXaxX43xX49xX9xX49xX85xX24xX18xX49xX9xXdxX24xX15bxX35xX9xX23x62c7xX9xX3bxX46xX2fxXbxX18xXf4xX35xX9xX3dxX65axX35xX9xX23xX549xX49xX85xX9xX228xX46xX4a8xX49xX85xX9xX10cxX91xXbxX9xXbxXaxX119xX2cxX9xX101xX9xX85xX1efxX2cxX9xXaxc700xX33xX9xX101xX9xXbxX156xX49xXaxX9xXaxX46xX4a8xX49xX85xX9xX3xX2fxX33xX35xX49xX18xX9xX8cxXc9xX9xXdxX18xX24xX9xX3dxX18xX129xX9xX702xX109xX49xX85xX9xXbxX35xX91xX2cxX9xXdxX89xX9xX23xX1efxX49xX85xX9xXdxX15bxX35xX9xX8cxX35xX9xX3dxX18xX9xXcxX576xX33xX9xXdxX60xX61xX35xX9xX2fxX18xX46xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX119xXbxX9xX39fxX39fxX4axX9xXbxX60xX101xX49xX85xX9xX49xXaxX60xX9xX23xX89xX49xX9xXbxXaxX94xX49xX85xX9xX8cxXc9xX9xX8cxX91xX49xX9xX42xX61xX35xX9xX8cxX152xX35xX9xX2cxXaxX16dxX9xX49xXaxX89xX9xX10cxXaxX35xX9xX3bxX24xX2fxX17xX2fxX9xXbxX46xX49xX85xX9xX2cxX119xX9xX8cxX109xX9xX2cxXaxX576xX24xX9xX85xX1efxX2cxX9xX3dxX56xXbxX9xX2cxX549xX49xX85xX9xX49xX85xX24xX89xX35xX9xXbxXd7xXcxX9xX42xX61xX35xX9xX2cxX16dxX18xX9xX3xX2fxX33xX35xX49xX18xX129xX9xX3bxX18xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX64xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX9xXdxX89xX9xXbxX3dxX46xX49xX85xX9xX42xXb0xX9xX4xXaxX18xXcxX23xX17xX3dxX2fxX9xX8cxXc9xX9xX10cxXccxX33xX9xXbxXaxX56axX35xX9xX49xXaxX24xX89xX35xX9xX49xX85xX60xX56axX35xX9xX19x9d09xX49xX85xX9xX2cxXaxXdcxX49xX9xXbxX3dxX46xX26xX9xX2cxX174xX49xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX7e5xXacxX9xXbx664dxX9xX85xX35xX7d1xX18xX9xXaxX35xXb0xX33xX9xXaxX18xX35xX4axX9xXbxXaxX91xX9xXbxX3dxX105xX49xX9xXbxX3dxX101xX9xX49xX48xX49xX9xX2cxX5axX2cxX9xX10cxX192xX9xX2fxX43xX35xX9xX49x41f4xX35xX9xX42xX61xX35xX9xX49xXaxX7d1xX49xX85xX9xX33xXaxX18xX9xX549xX49xX9xXcxX35xX91xX49xX85xX9xXbxX3dxX174xX9xXcxX35xX91xX49xX85xX9xX2cxX16dxX18xX9xXaxX18xX35xX9xX8cxX152xX35xX129xX9xX7bxX18xX5a6xX18xX3dxX19xX9xX2fxX24xXdxX24xX9xX2fxX101xX9xXbxX3dxX60xX56axX49xX85xX9xX23xX48xX49xX9xX85xX1efxX2cxX9xXbxX3dxX109xX35xX9xX49xXaxX60xX49xX85xX9xX2cxX119xX9xX8cxX109xX9xX2cxX46xX4a8xX35xX9xX2cxXdb1xX49xX85xX9xX23xXccxX9xXaxX105xX46xX9xX42xXb0xX9xX109xX24xX9xX8cxXc75xX9xX2cxX174xX49xX9xX33xXaxX109xX129xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xX9xX22fxXcxX18xX85xX17xXf9xX24xX228xX9xX22fxXcxX18xX85xX17xX4xX17xX49xXbxX17xX3dxXf9xX24xX228xX9xXf9xX24xX3dxX19xX17xX3dxXe0xX2axX9xX35xXcxX18xX85xX17xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3dxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xXe0xX22fxXcxX18xX85xX17xX2fxX9xX35xXcxX18xX85xX17xX9xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxXdxX35xX19xX17xX29exXdfxX2axX2a1xX9xX2cxX23xX24xX228xX8xXdxX17xXcxX17xX49xXbxX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX3bxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xX23xXc75xX9xXdxea2cxX9xX2cxX46dxX9xXaxX152xX35xX9xX49xX85xX24xX49xX9xX549xX49xX32xX9xXaxX3dxX17xXf4xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2e0xX1cxX1cxXf4xX129xX35xXcxX85xX2fxX129xX42xX35xX17xXbxX49xX18xXcxX49xX17xXbxX129xX42xX49xX1cxX29exXdfxX2axX2fbxX1cxXdfxX2axX1cxX2axX2axX1cxXdfxX304xX1cxXcxX24xX3dxX18xXbxX18xXe0xX42xX24xXe0xX19xX46xX26xX17xX49xXe0xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX129xX336xX33xX85xX32xXexX0xX35xXcxX85xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xX42xX24xX9xX19xX46xX26xX17xX49xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX23xX18xXbxX9xXdxX46xX2cxX9xXbxX3dxX46xX24xX2cxX9xX18xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX32xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2e0xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX49xXaxX129xX42xX49xX1cxX49xX17xX391xX2fxX1cxX2axX2fbxXdfxX29exX1cxX2axXdfxX304xX19xX2a1xXdfxX39fxX29exX29exX304xX2axXbxX304xX720xX720xX39fxXdxX29exX129xX336xX33xX85xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3dxXexX0xXbxX3dxXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX21cxXcxX2fxX64xX3dxXbxX35xX2cxXdxX17xXf9xX24xX228xXf0xXbxX26xXdxX17xXe0xX4xX24xX49xXbxX17xX49xXbxX9xX35xXcxX18xX85xX17xX3f0xX19xX17xX2fxX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX49xX32xXexX3bxX24xX3dxX18xXbxX18xX9xX23xXc75xX9xXdxXf44xX9xX2cxX46dxX9xXaxX152xX35xX9xX49xX85xX24xX49xX9xX549xX49xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3dxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX55axX17xXdxX23xX17xX2cxX10cxX9xX2cxX6dcxX49xX85xX9xX228xX24xX18xX26xX9xX2fxX101xX9xX10cxXaxX576xX24xX9xXdxX576xX24xX9xXbxX3dxX24xX49xX85xX9xX10cxXaxX46xX9xX2cxX56xXcxX9xX8cxXccxX18xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX3dxX65axX35xX9xX10cxX91xXbxX9xXbxXaxX119xX2cxX9xX2cxXaxX156xXcxX9xX49xX85xX46xX26xX9xXaxX35xXacxXcxX129xX9xX5xX35xX1ccxX49xX9xX8cxX15bxX24xX9xX49xX85xX60xX56axX35xX9xX64xX49xXaxX9xX2cxXdb1xX49xX85xX9xX42xX61xX35xX9xXf0xX18xX49xX2cxXaxX17xX5a6xX9xXdxX35xX48xX49xX9xXbxXa7xX2cxX9xX2cxX1efxX9xX49xXaxX7d1xX49xX85xX9xX33xXaxX18xX9xX23xX1efxX49xX85xX9xX10cxXaxX46xX56xX26xX9xX8cxX174xX24xX9xX2cxXd7xX46xX9xXcxX43xX49xX9xX4xX24xX46xX3dxXbxX24xX35xX2fxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXex5bf5xXd7xX49xX9xX2cxX46xX4a8xX35xX9xXbxX3dxX105xX49xX4axX9xX21cxX18xX23xX3dxX17xX85xX18xX2fxX9xX23xXccxX9xX55axX17xXdxX23xX17xX2cxX10cxX9xX8cxX4a8xX49xX9xX49xX85xXc9xX9xXbxX3dxX24xX49xX85xX9xX42xX73dxX49xX85xX9xX2cxX56xXcxX9xX49xXaxX60xX49xX85xX9xXbxX3dxX19axX49xX85xX9xXbxX89xX35xX9xX10cxXaxX43xX49xX85xX9xX2cxXaxX24xX9xX8cxX152xX35xX9xX2cxXaxX16dxX9xX49xXaxX89xX9xXaxX60xX101xX49xX85xX9xX33xXaxX15bxXbxX9xX8cxX1ccxX49xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX7e5xXaxX43xX49xX85xX9xXbxXaxXacxX9xX228xX46xX26xX48xX49xX9xXbxXaxX46xX49xX85xX9xX8cxX60xX112xX2cxX9xXcxX89xX49xXaxX9xXdxX60xX61xX35xX9xX8cxX4a8xX35xX9xX33xXaxX60xX46dxX49xX85xX4axX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX8cxX89xX49xXaxX9xX49xX85xX105xXcxX9xX49xX85xXdb1xX35xX9xX2cxXaxX56xX33xX9xX49xXaxX105xX49xX9xX10cxX91xXbxX9xX749xX46xX174xX9xXaxX73dxX18xX9xXdfxXe0xXdfxX129xX9xX4xX46dxX9xXaxX152xX35xX9xX42xX89xX24xX9xX2cxXaxX46xX49xX85xX9xX10cxX91xXbxX9xX42xX6a9xX49xX9xX3dxX152xX49xX85xX9xXcxX101xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX174xX9xXaxX18xX35xX9xX8cxX152xX35xX4axX9xX10cxXaxX35xX9xXaxX19axX9xX2cxX73dxX49xX9xX8cxX109xX9xXbxX3dxX105xX49xX9xXdxX60xX112xXbxX9xX42xX1ccxX9xXbxX3dxX48xX49xX9xX2fxXdcxX49xX9xX8xXcxX35xX3dxX18xXbxX17xX2fxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX702xX152xX35xX9xXaxX156xX49xXaxX9xX3dxX18xX9xX2fxXdcxX49xX2e0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9x2439xX3a5xXe0xX304xXe0xX2axXe0xX2ax60e9xX2e0xX9xX4xX24xX46xX3dxXbxX24xX35xX2fxa596xX9xX64xX5a6xX33xX35xXdxX35xX2cxX46xX17xXbxX18xX4axX9xX4xXaxX3dxX35xX2fxXbxX17xX49xX2fxX17xX49xX4axX9x7032xX46xX19xX35xX85xX17xX3dxX131bxX9xX3bxX24xX2fxX17xX2fxX4axX9xX21cxX18xX23xX3dxX17xX85xX18xX2fxX4axX9xX7e5xX18xX49xXbxX17xX4axX9xX2xX3dxX35xX49xX10cxX391xX18xXbxX17xX3dxX9xX1308xX55axX35xXdxXdxX35xX18xX49xX9xX39fxX2fbxX32xX1310xX4axX9xX64xXdxX24xX49xX2fxX24xX131bxX9xX7bxX18xX5a6xX18xX3dxX19xX9xX1308xXf9xX18xX10cxX18xX26xX24xX10cxX24xX9xX2fbxX2a1xX32xX1310xX131bxX9xX3bxX24xX3dxX18xXbxX18xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf9xX24xX19xX26xX32xXexX64xX3dxX2fxX17xX49xX18xXdxX9xX1308xX3a5xXe0xX2a1xXe0xX29exXe0xX2axX1310xX2e0xX9xX3xX2fxX33xX35xX49xX18xX131bxX9xX4xXaxX18xXcxX23xX17xX3dxX2fxX4axX9xX3bxX46xX2fxXbxX18xXf4xX35xX4axX9xX7bxX24xXdxX19xX35xX49xX85xX131bxX9xXf9xX17xXdxXdxX17xX3dxX35xX49xX4axX9xX55axX35xXdxX2fxXaxX17xX3dxX17xX9xX1308xX8xXdxX49xX17xX49xX26xX9xX304xX9d2xX32xX1310xX4axX9xddecxXaxX18xX10cxX18xX4axX9xX3bxX18xX35xXbxXdxX18xX49xX19xXe0x42b8xX35xXdxX17xX2fxX131bxX9xX22fxX391xX24xX23xX35xX4axX9xX55axX17xXdxX23xX17xX2cxX10cxX131bxX9xX11cxX18xX2cxX18xX5a6xX17xXbxXbxX17xX9xX1308xXf0xX18xX49xX2cxXaxX17xX5a6xX9xX39fxX304xX32xX1310xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf0xX24xX46xX3dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xf128xX35xX17xXbxX49xX18xXcxX49xX17xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe