UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kiểm tra, kỷ luật cá nhân, đơn vị
(Baohatinh.vn) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ X và XI, qua đó xem xét, kết luận một số nội dung.
3c30xe03cx9d6fx6ee8x6198xc1b8x4c35xce31xdf03xX7xc394x542ex5b30xb407x9b43x924bxX5xe00dxXaxd1a8xbc52x890cx677dxXcxX3xXcx6520xb85cxX1xX3xdac9x5bfdxX3x83f6x690bxX3xXcxcadbxX1axX1xX3xXexX1x9610xX1axe0bexX3xa2a3x43ecx7b42xX3x51f8x95b3xXexX3x83f8x6af7xde1dxX3xX32xXdx7f1excaa5xX3xXex4521xX6xb019xX3xX32xbb53xX3xX5xX37x749bxXexX3xX4xX2fxX3xX1axX1x8ef6xX1axX42xX3xbbecxd46fxX1axX3xa40ax8791xX0x8655xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6x6d68xXaxX12x6dccxac16xX6xX3xX36xX37xX6xX42xX3xb9bexX1exX3xX2exX6xX1axX3xX15xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX3xXcxX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xXcxX24xX1axX1xX3xX55x9029xX3xX1x80c8xXbxX3xX32x92a8xX3xXexX1x9a31xX3x829cxX3xX59xX21xX3xXa8x68f9xX42xX3xX36xX37xX6xX3xX55x8c5exX3xac42xX10xX3dxX3xXb8x7be6xXexX42xX3xX32xX33xXexX3xX5xX37xX49xX1axX3xX3dx5a57xXexX3xX7xd6dbxX3xX1axXcbxXdxX3xX6exX37xX1axX2cx6508xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xXb8xXexaf7cxX6xX5xXdxX2cxX1ax876fxX3xX4xX10xX1axXexX10xX40x6938xXaxX12xX0xXdxX3dxX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX2exX32xXexX3xXexXdxX1axX1xX3xX37xX1exX3xX1xX6xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX30xX1axX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX32xX10xXexX3xX36xX37xX6xX3xX32xXdxX10xX3dxX3xXexX40xX6xX3xX32xX1exX3xX5xX37xX6xXexX3xX4xX6xX3xX1axX1xX6xX1axX3xX6exX30xX1axX3xX59xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1xX37xX3dxX2exX3xX6exX1xXdxX6exX10xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX5cxX5cxXdxXd9xX2exX6xX30xX1xX6xXexXdxX1axX1xXd9xX59xX1axX5cxX1axX10xbf69xX7xX5cxX2x8ae7xb63fxba86xX5cxX193xX193xX6exX2xX2x3e7dxXexX193xb1daxX19fxcf0fxX5xX1a1xXd9x5901xXbxX2cxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX100xX194x6047xX2xXbxXb8xX108xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX100xX2xX195x763exXbxXb8xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX0xX7xXexX40xX30xX1axX2cxX12xX71x43b8xX3xX36xX37xX1exX33xXexX3xX55xX5axX1axX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX21xX1axX1xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX55x5c78xX1axX2cxX3xX4xX1x3c5exX3xafcfxcce8xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX20xX38xXdxX3xXfaxX3xXcxX1xX5axX3xX1dxX1exX3xX59xXdxX213xX1axX42xX3xX14xX210xX3xXexX1x7f36xX3x5b8cxX1xXdxX3xX2exXcbxX42xX3xa22bxX1xXb6xX3xX235xX1xXdxX3xX4x8631xX4xX3xXexX40xX233x9219xX1axX2cxX3xXbxX1xX246xX3xXexX40xX2fxX4xX1xX3xX235xX1xXdxX3xX4xX246xX4xX3xXcxX1xX37xX33xX3xXexX1xX5axX3xXb8xX9bxX3xX15xXa2xX3xb6a8xX1axX1xX0xX5cxX7xXexX40xX30xX1axX2cxX12xX42xX3xX36xX37xX6xX3xXb8xX10xX3dxX3xXb8xXbdxXexX42xX3xX7axX1exX3xX2exX6xX1axX3xX15xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX3xXcxX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3x7405xX13xX14xX15xXcx775exX3xXcxX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xX49xX1axX3xXexX1x9ec0xX1exX42xX3xX59x6018xXdxX3xX4xX233xX56xX1axX2cxX3xX59xX5axX3xX5xX21xX3xX1axX2cxX233x4820xXdxX3xX55xXa6xX1axX2cxX3xX55x930axX37xX3xX235xX1xXdxX3xX2exXcbxX42xX3xX4xX56xX3xX36xX37xX6xX1axX3xX235xX1xXdxX3xX4xX246xX4xX3xXcxX1xX37xX33xX3xXexX1xX5axX3xXb8xX9bxX3xX15xXa2xX3xX271xX1axX1xX42xX3xX55xX20axX1axX2cxX3xX4xX1xX210xX3xX55xX9bxX3xXexX1xXdxX33xX37xX3xXexX40xX2fxX4xX1xX3xX1axX1xXdx798axX3dxX3xX4xX1xX19xX3xX55x4f94xX30xX42xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX2fxX3dxX3xX7xX2fxXexX42xX3xXexa6afxX3xX4xX1xXa6xX4xX3xXexX1xdc5fxX4xX3xX1xXdxX324xX1axX3xX1axX1xXdxX324xX3dxX3xX59xX246xX42xX3xX6exbb15xX1axX3xX55xX33xX1axX3xX59xXdxX324xX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX38xXdxX3xX36xX37xX1exX33xXexX3xX32xX1xXdxX33xX37xX3xX1axX32cxXdxX3xXexX1xX37xX33xX3xXexX32cxXdxX3xX235xX2axX1axX2cxX3xXexX1exX3xXcx9c87xX20xX20xX3xX271xX1axX3xX23dxX1x6babxX4xX3xXfaxX3xX15xXa2xX3xX271xX1axX1xX3xX32xX1xX2axX1axX2cxX3xX55xX3a7xX1axX2cxX3xX36xX37xX1exX3xXexX40x9637xX1axX1xX42xX3xX36xX37xX1exX3xX55xX5axX1axX1xX108xX3xX55xX3cxX3xX3dxXcbxXexX3xX7xXcfxX3xX4xX2fxX1axX3xX2exXcbxX42xX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX59xXdxX213xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xX55xX56xX1axX3xX59xX5axX3xX59xXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX108xX3xX32xX1xX2axX1axX2cxX3xX32xX5axXbxX3xXexX1xX2d1xXdxX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX2fxX30xX42xX3xXexX345xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xXb8xX10xX3dxX3xXb8xXbdxXexX42xX3xXb8x977dxX3xX5x554cxX3xX59xX21xX3xX55xX1ebxX3xX1axX2cxX1xX5axX3xXb8xX435xX3xX5xX438xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX55xXcfxXdxX3xX59xX2bfxXdxX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX59xXdxX213xX1axX3xX59xXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX71xXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxX3xX4xX1dxX6xX3xX55xX20axX1axX2cxX3xX4xX1xX210xX3xX212xX213xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX20xX38xXdxX3xX5xX21xX3dxX3xX38xX1axX1xX3xX1xX233xX24cxX1axX2cxX3xX55xX33xX1axX3xX37xX1exX3xXexX210xX1axX3xX4xX1dxX6xX3xXexX345xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xd19exX38xX1axX2cxX3xX59xX21xX3xX4xX2fxX3xX1axX1xX51xX1axXd9xX3xX13xX14xX15xXcxX3xXcxX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX36xX37xX1exX33xXexX3xX55xX5axX1axX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX21xX1axX1xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX55xX20axX1axX2cxX3xX4xX1xX210xX3xX212xX213xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX20xX38xXdxX3xX2exad73xX1axX2cxX3xX1xX3c4xX1axX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX32xX1xXdxX3cxX1axX3xXexX40xX2fxX4xX1xX42xX3xX55xX20axX1axX2cxX3xXexX1xX2d1xXdxX3xX1exX213xX37xX3xX4xX2daxX37xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX49xXbxX3xXexX1xX3cxX42xX3xX4xX2fxX3xX1axX1xX51xX1axX3xX4xXb6xX3xX5xXdxX213xX1axX3xX36xX37xX6xX1axX3xX1axX2cxX1xXdxX213xX3dxX3xXexX3a7xX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xX55xXdxX3cxX3dxX42xX3xX5xX21xX3dxX3xX40xb0bcxX3xXexX40xX2fxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX324xX3dxX3xXexX40xX30xX1axX2cxX3xX59xXdxX324xX4xX3xXb8xX10xX3dxX3xXb8xXbdxXexX42xX3xXb8xX435xX3xX5xX438xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX55xXcfxXdxX3xX59xX2bfxXdxX3xX4xX2fxX4xX3xXexX345xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xX55xX38xX1axX2cxX42xX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX59xXdxX213xX1axX3xXexX1xX37xXcbxX4xX3xXexX1x7e71xX3dxX3xX36xX37xX1exX1ebxX1axXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX0xX7xXexX40xX30xX1axX2cxX12xX71xX1ebxX3xX32xX33xXexX3xX5xX37xX49xX1axX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX3xX59xXdxX324xX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX324xX1axX3xX1axX1xXdxX324xX3dxX3xX59xX246xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX2fxX3dxX3xX7xX2fxXexX42xX3xXexX1xXdxX3xX1xX21xX1axX1xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4c9xX38xX1axX2cxX3xX55xXcfxXdxX3xX59xX2bfxXdxX3xX14xX6xX1axX3xXexX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xX59xX21xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX4xX2baxXbxX3xX37xX45xX3xX4xX2fxX4xX3xX55xX56xX1axX3xX59xX5axX100xX3xX71x43f6xX3x613axX37xX6xX1axX2cxX42xX3xX20xX233xX56xX1axX2cxX3xae17xX56xX1axX42xX3xX235xX5e0xX3dxX3xXa8xX37xX1exX213xX1axX42xX3xX1xX37xX1exX324xX1axX3xX15xXa2xX3xX271xX1axX1xX3xX59xX21xX3xX14xX235xX20xX3xX695xX37xX51xX1axX3xX7xX34exX3xXexX19xX1axX1xX0xX5cxX7xXexX40xX30xX1axX2cxX12xX42xX3xX13xX14xX15xXcxX3xXcxX19xX1axX1xX3xX37xX45xX3xX1axX1xX49xX1axX3xXexX1xX2baxX1exX100xX3xX14xX6xX1axX3xXexX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xX59xX21xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX4xX2baxXbxX3xX37xX45xX3xX4xX2fxX4xX3xX55xX56xX1axX3xX59xX5axX3xX55xX233x5740xX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX3xX55xX9bxX3xX5xX9bxX1axX1xX3xX55xX32cxX30xX42xX3xX4xX1xX19xX3xX55xX32cxX30xX42xX3xXexX345xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX324xX1axX3xX4xX2axX1axX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX2fxX3dxX3xX7xX2fxXexX42xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4c9xX38xX1axX2cxX3xX55xX32cxXexX3xX55xX233xX71fxX4xX3xX3dxXcbxXexX3xX7xXcfxX3xX32xX33xXexX3xX36xX37xX38xX42xX3xX2cxXb6xXbxX3xXbxX1xX2daxX1axX3xX2cxXdxca40xX3xX2cxX3c4xX1axX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX42xX3xX32xX45xX3xX4xX233xX56xX1axX2cxX3xX4xX1dxX6xX3xX4c9xX38xX1axX2cxX42xX3xXexX1xX3a7xX4xX3xX55xX5e0xX1exX3xX59xXdxX324xX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX324xX1axX3xX1axX1xXdxX324xX3dxX3xX59xX246xX3xX4xX1xX210xX1axX1xX3xXexX40xX5axX3xX59xX21xX3xX4xX2axX1axX2cxX3xXexX2fxX4xX3xXb8xX51xX1exX3xX6exX34exX1axX2cxX3xX4c9xX38xX1axX2cxX3xX24cxX3xX55xX5axX6xX3xXbxX1xX233xX56xX1axX2cxX42xX3xX55xX56xX1axX3xX59xX5axXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xXcxX37xX1exX3xX59xX49xX1exX42xX3xX1axX1xX49xX1axX3xXexX1xXa6xX4xX42xX3xXexX40xX2fxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX324xX3dxX3xX4xX1dxX6xX3xX3dxXcbxXexX3xX7xXcfxX3xX4xX2baxXbxX3xX1dxX1exX42xX3xX13xX14xX15xXcxX42xX3xX1axX1xX2baxXexX3xX5xX21xX3xX24cxX3xX4xX56xX3xX7xX24cxX3xX59xX1ebxX3xX4xX2axX1axX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX2fxX3dxX3xX7xX2fxXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4c9xX38xX1axX2cxX3xX4x8dd8xX1axX3xX1xX32cxX1axX3xX4xX1xX33xXd9xX3xX15xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX2fxX3dxX3xX7xX2fxXexX3xX55xXcfxXdxX3xX59xX2bfxXdxX3xX4xX2baxXbxX3xX1dxX1exX3xX59xXdxX213xX1axX3xX4xbf53xX1axX2cxX3xX4xX2baxXbxX42xX3xX4xX2fxX1axX3xX2exXcbxX3xX5xX21xX3xX5xX9bxX1axX1xX3xX55xX32cxX30xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXcfxXexX3xX4xX2fxX4xX3xX55xX5axX6xX3xXbxX1xX233xX56xX1axX2cxX42xX3xX55xX56xX1axX3xX59xX5axX3xX4xX1xX233xX6xX3xX1axX1xXdxX1ebxX37xXd9xX3xX695xX37xX1exX3xXexX40xX3c4xX1axX1xX42xX3xXexX1xX1dxX3xXexX246xX4xX42xX3xX4xX1xX2baxXexX3xX5xX233xX71fxX1axX2cxX42xX3xX1xXdxX324xX37xX3xX36xX37xX38xX3xX3dxXcbxXexX3xX7xXcfxX3xX4xX37xXcbxX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX2fxX3dxX3xX7xX2fxXexX3xX4xX1xX233xX6xX3xX55xX32cxXexX3xX1exX213xX37xX3xX4xX2daxX37xXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xXcxX32cxXdxX3xX4c9xX38xX1axX2cxX3xX2exXcbxX3xX695xX37xX51xX1axX3xX7xX34exX3xXexX19xX1axX1xX42xX3xX4xXb6xX3xX1axX1xXdxX1ebxX37xX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX59xXdxX213xX1axX3xX59xXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX42xX3xX1axX1xX233xX1axX2cxX3xX4xX1xX49xX3dxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX324xX1axX42xX3xXb8xX435xX3xX5xX438xX42xX3xX4xXb6xX3xXexX40xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX1xX71fxXbxX3xXb8xX435xX3xX5xX438xX3xX4xX1xX233xX6xX3xX55xX3a7xX1axX2cxX3xX3dxXa6xX4xXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX14xX6xX1axX3xXcxX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xX20xX37xX1exX324xX1axX3xX37xX45xX3xX235xX5e0xX3dxX3xXa8xX37xX1exX213xX1axX3xX55xX3cxX3xX3dxXcbxXexX3xX7xXcfxX3xX4xX56xX3xX7xX24cxX3xX4xX1xX49xX3dxX3xX32xXdxX324xX1axX3xXexX30xX21xX1axX3xXexX345xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xX2exXcbxX3xX3dxX2fxX1exX42xX3xX2exX6xX1axX3xX1xX21xX1axX1xX3xX36xX37xX1exX3xX4xX1xX33xX3xX5xX21xX3dxX3xX59xXdxX324xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX1dxX1exX3xX2exX6xX1axX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX1dxX1exXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX14xX6xX1axX3xXcxX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xX20xX37xX1exX324xX1axX3xX37xX45xX3xX235xX5e0xX3dxX3xXa8xX37xX1exX213xX1axX42xX3xX71xX693xX3xX695xX37xX6xX1axX2cxX3xXb8xX435xX3xX5xX438xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX59xXdxX213xX1axX3xX59xXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxX3xX3dxXcbxXexX3xX7xXcfxX3xXexX40xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX1xX71fxXbxX3xX4xX1xX233xX6xX3xX55xX20axX1axX2cxX3xX2exXcbxX42xX3xX1xX3c4xX1axX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xXb8xX435xX3xX5xX438xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX4xX1xX233xX6xX3xXexX233xX56xX1axX2cxX3xXb8xXa6xX1axX2cxX3xX59xX2bfxXdxX3xX3dxXa6xX4xX3xX55xXcbxX3xX5xd90axXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX14xX6xX1axX3xXcxX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xX20xX37xX1exX324xX1axX3xX37xX45xX3xX20xX233xX56xX1axX2cxX3xX6a2xX56xX1axX3xX4xX1xX233xX6xX3xXexX210xX4xX1xX3xX4xX34exX4xX3xX4xX1xX19xX3xX55xX32cxX30xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX5xX21xX3dxX3xX40xX584xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX2axX1axX2cxX3xXexXdxX1axX3xX6exX2baxX37xX3xX1xXdxX324xX37xX3xX59xXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxX3xX4xX1dxX6xX3xX3dxXcbxXexX3xX7xXcfxX3xX4xX2fxX1axX3xX2exXcbxX3xXexX1xX37xXcbxX4xX3xXexX1xX5e0xX3dxX3xX36xX37xX1exX1ebxX1axX3xX36xX37xX38xX1axX3xX5xX438xXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX14xX6xX1axX3xXcxX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xX20xX37xX1exX324xX1axX3xX37xX45xX3xX15xXa2xX3xX271xX1axX1xX3xX4xX1xX233xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX55xXcbxX1axX2cxX3xX2exX6xX1axX3xX1xX21xX1axX1xX3xX59x6561xX1axX3xX2exX38xX1axX3xX55xX3cxX3xX5xX9bxX1axX1xX3xX55xX32cxX30xX42xX3xX4xX1xX19xX3xX55xX32cxX30xX42xX3xXexX345xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xXexX1xX34exX4xX3xX1xXdxX324xX1axX3xX4xX2axX1axX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX42xX3xX2cxXdxX2fxX3dxX3xX7xX2fxXexX3xX59xX21xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX4c9xX38xX1axX2cxXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX13xX14xX15xXcxX3xXcxX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX1exX213xX37xX3xX4xX2daxX37xX3xX14xX6xX1axX3xXexX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xX4xX2baxXbxX3xX37xX45xX3xX59xX21xX3xX13xX14xX15xXcxX3xX4xX2fxX4xX3xX55xX56xX1axX3xX59xX5axX3xX1axXb6xXdxX3xXexX40xX213xX1axX3xX1axX2cxX1xXdxX213xX3dxX3xXexX3a7xX4xX3xX40xX3a7xXexX3xX32xXdxX1axX1xX3xX1axX2cxX1xXdxX324xX3dxX42xX3xX32xX1x751dxX4xX3xXbxX1xX246xX4xX3xX32xX5axXbxX3xXexX1xX2d1xXdxX3xX1axX1xX7a5xX1axX2cxX3xX1xX32cxX1axX3xX4xX1xX33xX42xX3xX32xX1xX37xX1exX33xXexX3xX55xXdxX3cxX3dxX3xXexX1xX10xX30xX3xX32xX33xXexX3xX5xX37xX49xX1axXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX30xX6exX1exXaxX12xX39exX2cxX30xX21xXdxX3xX194xX3xX1axXcbxXdxX3xX6exX37xX1axX2cxX3xXexX40xX213xX1axX42xX3xXexX1xX2d1xXdxX3xX2cxXdxX6xX1axX3xX36xX37xX6xX42xX3xX13xX14xX15xXcxX3xXcxX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX55xX9bxX3xXcxX1xX6xX3dxX3xX3dxX233xX37xX3xX14xX6xX1axX3xXcxX1xX233xX2d1xX1axX2cxX3xX59xX246xX3xXcxX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX2cxXb6xXbxX3xX438xX3x3ea5xX34exX3xXexX1xX38xX30xX3xX695xX37xX1exX3xX55xX5axX1axX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX14xXcbxX3xX235xX1xX210xX1axX1xX3xXexX40xX5axX3xX59xX1ebxX3xXb8xX435xX3xX5xX438xX3xX32xX45xX3xX5xX37xX49xXexX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX59xXdxX213xX1axX3xX59xXdxX3xXbxX1xX32cxX3dxX108xX3xX55xX1ebxX3xXb8xX37xX2baxXexX3xX7xX435xX6xX3xX55xX345xXdxX42xX3xX2exX345xX3xX7xX37xX1axX2cxX3xX695xX37xX1exX3xX55xX5axX1axX1xX3xX7xXcfxX3xX195xX195xXfaxX695xX4c9xX5cxXcxd0b3xX42xX3xX1axX2cxX21xX1exX3xX2xX1a1xX5cxX1a1xX2xX5cxX194xX1a1xX2xX194xX3xX4xX1dxX6xX3xX14xX6xX1axX3xX14xX210xX3xXexX1xX233xX3xX59xX1ebxX3xX4xX2axX1axX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX32xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xX6xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX345xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX55xXcfxXdxX3xX59xX2bfxXdxX3xX59xXdxX324xX4xX3xXexX37xX3xX6exX233x738exX1axX2cxX42xX3xX40xab39xX1axX3xX5xX37xX1exX324xX1axX3xX55xX32cxX30xX3xX55xXa6xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX2fxX1axX3xX2exXcbxX42xX3xX55xX38xX1axX2cxX3xX59xXdxX213xX1axXd9xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX271xX37xXexX1xX30xX40xXaxX12xX23dxXd9xX71xX0xX5cxXbxX12
P.V