Bật mí cách nấu thịt bò kho tộ ngon nức mũi
Thịt bò kho tộ giúp bữa cơm thêm ngon rất nhiều.
c55cx11a1axdfb1x13595xf921x10ca6x12f82xeb64x128a8xX7xf908x14cb9x113a4xeae1x12519x10ad6xX5x122b0xXax141cax157fax1192fxXexX3x1452cxff7exX3xX4x12480xX4xX1xX3x11056x13962x125edxX3xXexX1x14f4dxXexX3xd4c3x11a17xX3xf239xX1x1411exX3xXexe5b2xX3xX1fx119fcxX2dxX1fxX3xX1fxcb89xX4xX3xX17xd119xXdxX0x15346xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14bfexX10xX6x12befxXaxX12xXcxX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX33xXdx12235xXbxX3xX28x121d1xX6xX3xX4xebeaxX17xX3xXexX1xe21dxX17xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3x104dfxX20xXexX3xX1fxX1xXdxeb16xX21x13646xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xcd64xXaxX12xX0xX7xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe481xX10xX1fxXexX10xX7axXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX21xX17xX28xX3xX51xX1xXdxX51xX10xX3xXdxXa9xX10xX1fxXexX10xX7axXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXaxd2eexXdxX51xXexX1x10c71xX3x13518x13b30xee74xXbx113f0xf958xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexXdfxX3xX2x155a9x1114cxXbxXe5xXe6xXaxX3xX7xX7axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX83xX28xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX83x10a0cxX1fxX3fxX1fxX10xXdaxX7xX3fxX2x123f5xXe2x125b0xX3fxX2x15178xXf2xX51xXe1xX2xf2b9xX2xXf1xX2xX114xXexXe3xX119xXe3xX5xXe3xce5axXdxX17xX33xX7xX129xX10xX17xX51xX10xXbxX129xX10bxX1fxX129xX7xX1xX6xX7axX10xX83xca17xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3xX1fxX38xX4xX3xX17xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX7xXexX7axX2dxX1fxX33xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xX7xXexX7axX2dxX1fxX33xX12x11e97xX33xX21xX96xX72xX1fxX3xX5xXdx123c7xX21xX3xX4x14831xX1fxX3xX4xX1xX21xea1axX1fxX3xX28xX25xXdfxX0xX3fxX7xXexX7axX2dxX1fxX33xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX2xX3xX28x10418xXbxX3xX28xX29xX3x115cbxX2bxX1xX2dx12012xX1fxX33xX3xX2xX11exX119xX119xX33x120d9xX3xX28x15e1cxX3xXe5xf2d7xX6dxX1fxX33x13423xXe6xX3xXe1xX3xX5xX18xXexX3xX1fxX1f0x151f2xX4xX3xX1xX1aaxX17xX3xX28xX29xXe6xX3xXe1xX119xX17xX5xX3xX1ddxXf1xX3xX17xX21x14c72xX1fxX33xX3xX4x11c0dxX3xXbxX1xX72xX1f4xX3xX1fxX1f0xX1ffxX4xX3xXexX1f0xX6dxX1fxX33xX3x12742xX10xX1fxXe6xX3xXe1xX119xX17xX5xX3xX1ddxXf1xX3xX17xX21xX214xX1fxX33xX3xX4xX219xX3xXbxX1xX72xX1f4xX3xXe5x10771xX3xX51xX1aaxX21xX3xX1fxX33x13b40xXexXe6xX3xXe1xX3xX4x14b98xX3xXexX1edxXdxX3xXex10fcbxX96xXe6xX3xXe1xX3xX4xX256xX3xX1xX219xX1fxX1xX3xXe5xX6xX1fxX1xXe6xX3xX2xX3xX4xX256xX3xX33xd6e7xX1fxX33xXe6xX3xXe1xX3xX5xX1bxX3xX1x1553fxXe6xX3xX2xX3fxXe2xX3xX4xX1x10467xX1fxX3xX7axX1f0x12edaxX21xXe6xX3xXe1xX119xX33xX3xX22bxX1f0x14d99xX1fxX33xX3xX22bxX1bxXe6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12x14571xXdxX6xX3xX10bxX25xX3xX1ddxX2bxX1xX2dxX1e1xX1fxX33xX3xXe2xX119xX33xX1eaxX3xX22bxX1f0xX290xX4xX3xX28xX24fxX4xX3xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xX17xX30xXexX3xXexX65xXdxX3xX33xXdxX6xX3xX10bxX25xX1f4xXe6xX3xXf1xX3xX1xX2dxX6xX3xX1x1571dxXdxXe6xX3xXe1xX3xX17xXdx159a4xX1fxX33xX3x1530axX21xX2f9xX3xX1fxX1xX1edxXe6xX3xXf1xX3xX129xX3xXf2xX3xX5xX1bxX3xX1fxX33xX21xX96xX1a6xXexX3xX2fdxX21xX2f9xXe6xX3xcbafxX3xX17xX21xX214xX1fxX33xX3xX4xX219xX3xXbxX1xX72xX3xX1x1235bxXexX3xXexXdxX72xX21xX3xXcxX38xX3xf2b2xX21xX96xX72xX1fxXe6xX3xXf1xX3xX1fxX1xX1bxX1fxX1xX3xX22bxXdxX1fxX1xX3xX1xX1f0xX6dxX1fxX33xXe6xX3xX31bxX3xX17xX21xX214xX1fxX33xX3xX4xX219xX3xXbxX1xX72xX3xX1xX32bxXexX3xXexX1xX247xX3xX5xX219xXe6xX3xX31bxX3xX17xX21xX214xX1fxX33xX3xX4xX219xX3xXbxX1xX72xX3xX1xX32bxXexX3xX4xX25dxX96xX3xXexX1xX247xX3xX5xX219xXe6xX3xX2xX3xXexX1xX1e1xX2dxX3xX2fdxX21xX1e1xXe6xX3xXe2xX3xX10bxX1edxX3xX28xX32bxX4xX1xX3xX22bxX20xX21xX3xX2bxX1xX20xX21xXe6xX3xX2xX3xXexX1xX1e1xX2dxX3xX2fdxX21xX1e1xXe6xX3xXe1xX129xXe2xX3xX2fdxX21xX1e1xX3xX1ffxXexX3xX2bxX1xcb45xX3xX1ddxX2bxX1xX3c4xX1fxX33xX3xX28xX1d7xXexX3xX28xX21xX30xX4xX1f4xX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xX7xXexX7axX2dxX1fxX33xX12xXa9xX1bxX4xX1xX3xXexX1x11381xX4xX3xX1xXdxX1a6xX1fxXdfxX0xX3fxX7xXexX7axX2dxX1fxX33xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX129xX3x1444cxX1ffxXbxX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xXdfxX3xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xXe1xX3xX1fxX33xX219xX96xX3xXexX7axX1f0xX1ffxX4xX3xX2bxX1xXdxX3xX5xX219xX17xX3xX17x14817xX1fxX3x12bedxX1fxX3xX1fxX219xX96xX1eaxX3xXexX1xX1bxXdxX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xX3xX51xX219xXdxX3xXexX1xX219xX1fxX1xX3xXe2xX3xXbxX1xX1aaxX1fxX3xX10bxX219xX3xXbxX1xX2f9xXexX3xX17xX21x129d7xXdxX3xX5xX72xX1fxX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xX3xX7axX2f1xXdxX3xX17xX6xX7xX7xX6xX33xX10xX83xX3x110f6xf058xXexX3xX7xX6xX1fxX33xX3xX17xX30xXexX3xX28xX72xX1fxX3xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xXe1xX3xX1xX2dxX499xX4xX3xX2xX3xX1fxX33xX219xX96xX3xX1ddxX18xXexX3xX1fxX1xX20xXexX3xX5xX219xX3xX22bx154a8xX3xX2fdxX21xX6xX3xX22bxX72xX17xX1f4xX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX83xX28xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX83xX10bxX1fxX3fxX1fxX10xXdaxX7xX3fxX2xX114xXe2xX116xX3fxX2xX119xXf2xX51xXe1xX2xX11exX2xX11exXf1xX116xXexXe3xX114xX114xX2xX5xX2xX83xX13exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3xX1fxX38xX4xX3xX17xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX129xX3xfe24xX219xX17xX3xX7xX32bxX4xX1xX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xXdfxX3xXexX7axX1f0xX1ffxX4xX3xX2bxX1xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xX1eaxX3xX7ax14e3fxX6xX3xX7xX32bxX4xX1xX3xX51xX1f0xX1ffxXdxX3xX10bxX29xXdxX3xX1fxX1f0xX1ffxX4xX3xX10bxX219xX3xX7xX6xX21xX3xX22bxX44bxX3xX22bxX499xXexX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xX3xX10bxX219xX2dxX3xX17xX30xXexX3xX4xX1bxXdxX3xX1fxX2f1xXdxX3xX5xX1ffxX1fxX83xX3xX498xX21xX1fxX3xX7xX3c4xXdxX3xX10bxX219xX3xXexXdxX2f9xXbxX3xXex158fdxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xX2xX129xXe1xX3xXbxX1xX65xXexX83xX3xX572xX20xX96xX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xX3xX7axX6xX3xX1fxX33xX2dxX219xXdxX3xX10bxX219xX3xX5xX219xX17xX3xX7xX32bxX4xX1xX3xX28x11223xX1fxX33xX3xX1fxX1f0xX1ffxX4xX3xX20xX17xX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX83xX28xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX83xX10bxX1fxX3fxX1fxX10xXdaxX7xX3fxX2xX114xXe2xX116xX3fxX2xX119xXf2xX51xXe1xX2xX11exX2xX11exXf1xX116xXexX116xX114xX116xXf1xX5xXe1xX83xX13exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3xX1fxX38xX4xX3xX17xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX83xX28xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX83xX10bxX1fxX3fxX1fxX10xXdaxX7xX3fxX2xX114xXe2xX116xX3fxX2xX119xXf2xX51xXe1xX2xX11exX2xX11exXf1xX116xXexXf1xXe3xXe2xXf1xX5xXe2xX83xX13exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3xX1fxX38xX4xX3xX17xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX13xX1f0xX1ffxX4xX3xX1fxX219xX96xX3xX4xX44bxX3xXexX1xX4caxX3xX33xXdxX65xXbxX3xXexX32bxX2dxX3xX7axX6xX3xX17xX30xXexX3xX1xX1f0xX6dxX1fxX33xX3xX10bxX25xX3xXexXdxX1fxX1xX3xX2bxX1xXdxX2f9xXexX3xX28xX623xX1fxX33xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX5xX2dxX32bxXdxX3xX28xX1edxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX1xX20xXexX3xX1fxc649xXdxX3xXexX7axX72xX1fxX3xX28xX81xX3xX17xX499xXexX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX129xX3xXcxX7axX30xX1fxX3xXexX20xXexX3xX4xX1e1xX3xX4xX1bxX4xX3xX5xX2dxX32bxXdxX3xX33xXdxX6xX3xX10bxX25xX3xX10bxX1ffxXdxX3xX2bxX1xX2dxX1e1xX1fxX33xX3xX2xX3fxXe1xX3xX4xX47dxX4xX3xX1fxX1f0xX1ffxX4xX3xX7xX3c4xXdxX3xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xX2bxX1xX2dxX1e1xX1fxX33xX3xX2xX119xX3xXbxX1xX65xXexX83xX3xX498xX4caxX3xX7axX1bxX2dxX3xX1fxX1f0xX1ffxX4xX3xX10bxX219xX3xX28xX24fxX4xX3xXexX20xXexX3xX4xX1e1xX3xX4xX1xX65xX1fxX33xX3xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xX17xX30xXexX3xXexX65xXdxX3xX17xX10xX1fxX3xX7xX32bxX4xX1xX3xX10bxX219xX3xX28xX25xXexX3xX2bxX18xX1fxX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX83xX28xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX83xX10bxX1fxX3fxX1fxX10xXdaxX7xX3fxX2xX114xXe2xX116xX3fxX2xX119xXf2xX51xXe1xX2xX11exX2xX11exXf1xX116xXexXf2xX119xXf2xXe2xX5xXf1xX83xX13exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3xX1fxX38xX4xX3xX17xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX129xX3xXa9xX1xX2dxX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xX3xX10bxX219xX2dxX3xX1fxX2f1xXdxX3xX33xX6xX1fxX33xX1eaxX3xXexX1xX72xX17xX3xX1xX219xX1fxX1xX3xXexX25dxX96xX3xXexX1edxXdxX3xXexX25dxX96xX1eaxX3xX1xX219xX1fxX1xX3xX5xX1bxX1eaxX3xX1xX282xX3xX10bxX219xX3xX22bxX1f0xX29axX1fxX33xX83xX3xX498xX7a0xX3xX1fxX1f0xX1ffxX4xX3xXexX1f0xX6dxX1fxX33xX3xX10bxX219xX3xX1fxX1f0xX1ffxX4xX3xX1xX1aaxX17xX3xX28xX29xX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX83xX28xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX83xX10bxX1fxX3fxX1fxX10xXdaxX7xX3fxX2xX114xXe2xX116xX3fxX2xX119xXf2xX51xXe1xX2xX11exX2xX11exXf1xX116xXexX116xXe1xXe1xX11exX5xX11exX83xX13exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3xX1fxX38xX4xX3xX17xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX129xX3xX498xX21xX1fxX3xX7xX3c4xXdxX3xX7axX2f1xXdxX3xX22bxX21xX1fxX3xX1fxX1xX1edxX3xX5xX59axX6xX3xXexX7axX2dxX1fxX33xX3xX18xXexX3xX1fxX1xX20xXexX3xXf2xX119xX3xXbxX1xX65xXexX3xX22bxX2f9xX1fxX3xX114xX119xX3xXbxX1xX65xXexX83xX3xfaa4xX6xX21xX3xX22bxX44bxX3xXexX1d7xXexX3xX28xX2f9xXbxX3xX10bxX219xX3xX1fxX33xX25dxX17xX3xX2fdxX21xX6xX3xX22bxX72xX17xX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX129xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX28xX1d7xXbxX3xX28xX29xX3xXexX1xX219xX1fxX1xX3xX5xX1bxXexX3xX17xX1edxX1fxX33xX3xX10bxX219xX3xXexX1xX1f0xd699xX1fxX33xX3xXexX1xX38xX4xX83xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX51xX96xXaxX12xX0xXdxX17xX33xX3xX7xX7axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX83xX28xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX83xX10bxX1fxX3fxX1fxX10xXdaxX7xX3fxX2xX114xXe2xX116xX3fxX2xX119xXf2xX51xXe1xX2xX11exX2xX11exXf1xX116xXexXe2xX116xXe2xX5xXf2xX83xX13exXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX30xX3xX1fxX33xX2dxX1fxX3xX1fxX38xX4xX3xX17xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2exX2dxX21xX7axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3x15446xX17xX51xX10xXbxX0xX3fxXbxX12