Truyện cười: Người bạn tốt nhất
Một người đàn ông ngồi trong quán rượu uống hết ly này đến ly khác. Một người bạn của anh ta tình cờ bước vào và hỏi:
446bx87c0x97c1xb985x45dbx7b16x7eccx954cx52c8xX7x95f1xa7f4xada6x53ebxdd1ex7da6xX5xb463xXax7531xXcx4c8exb535xe0f3x8e48xcc8axX3xX4x64dax8c41xXdx99cbxX3x98d1x630exX1bxX1cxXdxX3x7e59x9b97xX18xX3xXex6ac6xXexX3xX18xX1x9897xXexX0x7120xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9aa5xX10xX6xce06xXaxX12x5451x702cxXexX3xX18xX21xX1bxX1cxXdxX3xce35x488fxX18xX3x977fxX18xX21xX3xX18xX21x6467xXdxX3xXexX14x7a08xX18xX21xX3x6381xX15x5ebcxX18xX3xX14xX1bxde82xX15xX3xX15xX2bxX18xX21xX3xX1xa7c5xXexX3xX5xX16xX3xX18xX53xX16xX3xX52xX75xX18xX3xX5xX16xX3x769bxX1xX67xX4x8fd3xX3xX48xX49xXexX3xX18xX21xX1bxX1cxXdxX3xX26xX27xX18xX3xX4x67f3xX6xX3xX6xX18xX1xX3xXexX6xX3xXexe227xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX26xX1bx4be7xX4xX3x8243xX53xX61xX3xXb2xX53xX3xX1x6317xXdxX1exX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx88d1xX61xX45xX16xXaxX12xX0xXdx47c4xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX45xXexX1xX15xXd4xX26xX3xX45xX1xXdxX45xX10xX3xXdx9559xX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax5c41xXdxX45xXexX1xX1exX3xbfafxX2x8079xXbxafa5xbc0cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX33xX33xXdxX8axX26xX6xX61xX1xX6xXexXdxX18xX1xX8axXb2xX18xX33xX18xX10xXfcxX7xX33x6447xc906x4f0cxX12bxX33xX2xX12bx827exX45x5cb1xX2xX105xX134x6b93xX134xX132xXexX2xX103xX103xX5xX2xX8axXbxX18xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX1bxX1cxXdxX3xX26xX27xX18xX3xXexX2bxXexX3xX18xX1xX30xXexXaxX3xXfcxXdxX45xXexX1xX9xXaxX103xX2xX105xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX61xX45xX16xXaxX12x7696xX3xX20xX53xX16x6b56xX3xX4x7b38xX15xX3xX5xX53xXd4xX3xX21xXa6xX3xXexX1xX75x86f4xX3xXccxX6xX61xX3xX18xX1xXdx4edbxX15xX3xX5xb967xX15xX3xX18xX6xX16xX3xX4xX198xX15xX3xX4xa158xX3xX26xX6xX61xX3xX21xXdxX1cxX3xX15xX2bxX18xX21xX3xX14xX1bxX6cxX15xX3xXexX1xX75xX3xX18xX53xX16xX3xX52xX1b2xX15xX1a5xX3xXedxX1bexX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX21xXa6xX3xXb2xX198xX16xX1a5xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX61xX45xX16xXaxX12xX190xX3x8a1axX6cxX3xXexXafxX3xX26xXbaxX3xX18xX1xX53xX3xX52xXdxX3xXexX1xX10xX61xX3xXexX1xd1e6xX18xX21xX3xX26xX27xX18xX3xXexX2bxXexX3xX18xX1xX30xXexX3xX4xX9bxX6xX3xXexXafxX8axX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX61xX45xX16xXaxX12xX190xX3x4503xX195xX3xX4xX198xX15xX3xXb2xdb6exX18xX3xXexX1xX1bxX1cxX18xX21xX3xX26xc076xX61xX3xXexXafxX3xX5xX53xX3xXexX1xX21exX18xX21xX3xX26xX27xX18xX3xXexX2bxXexX3xX45xX15xX16xX3xX18xX1xX30xXexX3xX4x9b7dxX3xXd4xX53xX1a5xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX61xX45xX16xXaxX12xX190xX3xX48xa94dxXdxX3xX86xX1xXdxX3xXexX1xXa6xX3xX52x7182xX18xX21xX3xX18xX1xX1bxX3xXexX1xX75xX195xX3xX18xX1xX1bxX18xX21xX3xX4xX1xX61xX3xX52xX75xX18xX3xX86xX1xXdxX3xX4xX56xX3xX30xX16xX3xX26xXbaxX3xX52xXdxX3xX4xcadexX18xX21xX3xX1xd982xX18xX3xXexX1xXa6xX3xXexXafxX3xX4xX61xXdxX3xXexX1xX21exX18xX21xX3xX52xX1bexX3xX5xX53xX3xX26xX27xX18xX3xXexX2bxXexX3xX18xX1xX30xXexX8axX0xX33xXbxX12xX0xX45xXdxXb2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xX14xX10xX5xX6xXexX10xX45xXaxX12xX0xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1aexX18xX3xX65xX15xX6xX18xX1exX0xX33xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x7ca6xXexX1xX15xXd4xX26xX34bxX6xX18xX45xX34bxX7xX6xXbxX61xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xc915xX1xX1bexX3xX18xX21xX9bxX195xX3xXd4xX15xX2bxX18xX3xX18xX21xX9bxXaxX3xX1xX14xX10x5753xX9xXaxX33xXexX1xX10xX34bxX21xXdxX61xXdxX34bxX18xX21xX1xXdxX10xX18xX21xX33xXexX14xX15xX16xX10xX18xX34bxX4xX15xX61xXdxX34bxX86xX1xX61xX34bxX18xX21xX15xX34bxXd4xX15xX61xX18xX34bxX18xX21xX15xX33xX2xe055xX3c0xX105xX12dxX134xX8axX1xXexXd4xXaxX12xX0xXdxXd4xX21xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX33xXd4xX10xX45xXdxX6xX33xX2xX12bxX12cxX33xX18xX10xXfcxX7xX33xX12bxX12cxX134xX3c0xX33xX2xX12bxX132xX45xX12cxX2xX12bxX134xX12cxX12cxX3c0xXexX2xX138xX12dxX105xX132xX5xX12cxX8ax4b9exXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX1bxX1cxXdxX3xX26xX27xX18xX3xXexX2bxXexX3xX18xX1xX30xXexXaxX3xX33xX12xX0xX33xX6xX12xX0xX45xXdxXb2xX12xX0xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX377xX1xX1bexX3xX18xX21xX9bxX195xX3xXd4xX15xX2bxX18xX3xX18xX21xX9bxXaxX3xX1xX14xX10xX38dxX9xXaxX33xXexX1xX10xX34bxX21xXdxX61xXdxX34bxX18xX21xX1xXdxX10xX18xX21xX33xXexX14xX15xX16xX10xX18xX34bxX4xX15xX61xXdxX34bxX86xX1xX61xX34bxX18xX21xX15xX34bxXd4xX15xX61xX18xX34bxX18xX21xX15xX33xX2xX3c0xX3c0xX105xX12dxX134xX8axX1xXexXd4xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX377xX1xX1bexX3xX18xX21xX9bxX195xX3xXd4xX15xX2bxX18xX3xX18xX21xX9bxX0xX33xX6xX12xX0xX33xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX48xX49xXexX3xX56xX18xX21xX3xX5x6de7xX61xX3xX4xX6xX61xX3xXexX15x8e39xXdxX3xXexX1xX15xX1aexX3xX4xX1xX15xX18xX21xX3xX18xX1xX53xX3xXb2xXafxXdxX3xXd4xX49xXexX3xX4xX1xX2aaxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1aexX18xX3xXexX14x7325xX3xXexX15xX4f4xXdxX195xX3xX56xX18xX21xX3xX21xXdxX53xX3xb5cfxX3xXex4f2exX18xX21xX3xX2xX3xX4x71e6xX18xX3xX4xX1xX2aaxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1aexX18xX3xX52fxX3xXexX532xX18xX21xX3xX12bxX8axX0xX33xXbxX12xX0xX33xX45xXdxXb2xX12xX0xX33xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXccxX260xX18xX3xX18xX1xX27xX4xX3xX45xX15xX16xX3xX18xX1xX30xXexXaxX3xX1xX14xX10xX38dxX9xXaxX33xXexX1xX10xX34bxX21xXdxX61xXdxX34bxX18xX21xX1xXdxX10xX18xX21xX33xXexX14xX15xX16xX10xX18xX34bxX4xX15xX61xXdxX34bxX26xX6xX18xX34bxX18xX1xX6xX4xX34bxX45xX15xX16xX34bxX18xX1xX6xXexX33xX2xX3c0xX138xX105xX12cxX12dxX8axX1xXexXd4xXaxX12xX0xXdxXd4xX21xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX33xXd4xX10xX45xXdxX6xX33xX2xX12bxX12cxX33xX18xX10xXfcxX7xX33xX12bxX12cxX134xX134xX33xX2xX12cxX105xX45xX12cxX2xX103xX134xX12dxX105xX134xXexX105xX103xX132xX12dxX5xX105xX34bxXexX1xX61xX34bxXb2xX10xX34bxXb2xX61xX34bxX4xX1xX61xX18xX21xX34bxX1xX6xXdxX8axX3fexXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX1bxX1cxXdxX3xX26xX27xX18xX3xXexX2bxXexX3xX18xX1xX30xXexXaxX3xX33xX12xX0xX33xX6xX12xX0xX45xXdxXb2xX12xX0xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXccxX260xX18xX3xX18xX1xX27xX4xX3xX45xX15xX16xX3xX18xX1xX30xXexXaxX3xX1xX14xX10xX38dxX9xXaxX33xXexX1xX10xX34bxX21xXdxX61xXdxX34bxX18xX21xX1xXdxX10xX18xX21xX33xXexX14xX15xX16xX10xX18xX34bxX4xX15xX61xXdxX34bxX26xX6xX18xX34bxX18xX1xX6xX4xX34bxX45xX15xX16xX34bxX18xX1xX6xXexX33xX2xX3c0xX138xX105xX12cxX12dxX8axX1xXexXd4xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXccxX260xX18xX3xX18xX1xX27xX4xX3xX45xX15xX16xX3xX18xX1xX30xXexX0xX33xX6xX12xX0xX33xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xXedxX61xX18xX3xX4x6a1dxX3xXexX1x9d8fxX3xXexX1bxX52fxX18xX21xX3xXexX1bxX6cxX18xX21xX3xX7xX15xX2bxXexX3xX18xX1x78e6xX18xX21xX3xX18x6f2fxXd4xX3xXexX1xX67xX18xX21xX3xX4xX539xX18xX3xX5xX27xXdxX3xX4xX9bxX6xX3xX4xX15xX49xX4xX3xX52xX1cxXdxX195xX3xX4xX61xX18xX3xX4xX1xbb9bxX3xX52xX1bxX6cxX4xX3xX18xX21xX1xX10xX3xX52xX2aaxX18xX21xX3xXd4xX49xXexX3xX26xX260xX18xX3xX18xX1xX27xX4xX3xX30xX16xX3xX52xXdxX8axX3xXccxX2bxX3xXexXdxX18xX3xX5xX53xX3xX4xX61xX18xX3xX7x4636xX3xX1xXdxdbc1xX15xX195xX3xX4xX61xX18xX3xXexX14xX6xXdxX3xX27xX8axX0xX33xXbxX12xX0xX33xX45xXdxXb2xX12xX0xX33xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX14xX51fxX3xX4xX61xX18xXaxX3xX1xX14xX10xX38dxX9xXaxX33xXexX1xX10xX34bxX21xXdxX61xXdxX34bxX18xX21xX1xXdxX10xX18xX21xX33xXexX14xX15xX16xX10xX18xX34bxX4xX15xX61xXdxX34bxXexX14xX10xX34bxX4xX61xX18xX33xX2xX3c0xX103xX3c0xX12dxX12cxX8axX1xXexXd4xXaxX12xX0xXdxXd4xX21xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX33xXd4xX10xX45xXdxX6xX33xX2xX12bxX12cxX33xX18xX10xXfcxX7xX33xX12bxX12cxX134xX12bxX33xX2xX12cxX105xX45xX134xX12cxX138xX12dxX134xX12dxX3c0xXexX134xX132xX132xX3c0xX132xX5xX12cxX8axX3fexXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX1bxX1cxXdxX3xX26xX27xX18xX3xXexX2bxXexX3xX18xX1xX30xXexXaxX3xX33xX12xX0xX33xX6xX12xX0xX45xXdxXb2xX12xX0xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX14xX51fxX3xX4xX61xX18xXaxX3xX1xX14xX10xX38dxX9xXaxX33xXexX1xX10xX34bxX21xXdxX61xXdxX34bxX18xX21xX1xXdxX10xX18xX21xX33xXexX14xX15xX16xX10xX18xX34bxX4xX15xX61xXdxX34bxXexX14xX10xX34bxX4xX61xX18xX33xX2xX3c0xX103xX3c0xX12dxX12cxX8axX1xXexXd4xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX14xX51fxX3xX4xX61xX18xX0xX33xX6xX12xX0xX33xX7xXexX14xX61xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xXccxX2bxX3xXexXafxX3xX5xX53xX3xXd4xX49xXexX3xX18xX1xX1b2xX18xX3xXb2xXdxX1aexX18xX3xX4xX56xX18xX21xX3xXexX16xX8axX3x6145xX18xX21xX3xX1xX75xXexX3xX21xXdxX1cxX3xX5xX53xXd4xX3xXb2xXdxX17xX4xX3xX5xX2aaxX4xX3xX105xX1xX3xX4xX1xXdx994dxX15xX3xXb2xX53xX3xXb2xX931xX3xX52xX75xX18xX3xX18xX1xX53xX3xX5xX2aaxX4xX3xX12dxX1xX2xX105xX8axX0xX33xXbxX12xX0xX33xX45xXdxXb2xX12xX0xX33xX5xXdxX12xX0xX33xX15xX5xX12xX0xX45xXdxXb2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX33xX45xXdxXb2xX12xX0xX33xX45xXdxXb2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8adexX61xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXcxXcx71daxX207xX42xX0xX33xXbxX12