Mùa cỏ hồng đẹp như tranh ở Đà Lạt
Không chỉ có hoa cải trắng, hoa dã quỳ vàng ươm, những cánh đồng tam giác mạch rực rỡ, thiên đường du lịch Đà Lạt giờ còn hấp du khách bởi những thảm cỏ hồng tuyệt đẹp.
41d6x6aecx6d08x76d3x53d8x7b14x70fcxa2a1x67fex4980x732dxa9adx9df6x59e7x7621x78a5xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa0e0xa968x55fdxXexX0xa71cxXaxX17xX18xX19xXexX0x7865x82a4xX19x5cf7xXexX0xXax70d0xX9x6facxXdxX18x88bfxX2fx9b8dx7fa2x52e5xX5xad02xXbxXdxX17xX32xX9xX19xX18xXbxX18x510fx71c9xX35xX17xXdxX19xX31xX32xXbxX35xXbxXdxX17xX32xXex6f00x770cxX18xX9xX2cx60e4xX9xXax7cd4xc1d4xc239xX9x4264x9545xX33xX9xX57xXax51d0xX9xXbx5c4cxX18xX57xXaxX9xc26bxX9x5a0cx4ab6xX9x6420x9a66xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x89b7xX17xX18xX19xX32xXexc110xXax99b8xX57xX58xX9xX2cxXaxb2cexX9xX2cxad4cxX9xXaxX24xX18xX9xX2cx8d92xX35xX9xXbxX63x453axX57xX58x5cfexX9xXaxX24xX18xX9xX19x8ea4xX9x8a48x452ex8c1fxX9x7a1cxX6bxX57xX58xX9xX60xc197xXcxXa0xX9xX57xXaxb270xX57xX58xX9xX2cxa66exX57xXaxX9xX5axX56xX57xX58xX9xXbxX18xXcxX9xX58xX35xXbexX2cxX9xXcxX6exX2cxXaxX9xX63xaac0xX2cxX9xX63xa7b1xXa0xX9xXbxXaxX35xc0b8xX57xX9xX5axX60x6a9axX57xX58xX9xX19xXaaxX9xXdx7912xX2cxXaxX9xX6axX6bxX9xX6dxX6exXbxX9xX58xX35xXe5xX9xX2cx5249xX57xX9xXax73b5xX33xX9xX19xXaaxX9x9008xXaxXbexX2cxXaxX9xX23xX68xX35xX9xX57xXaxXb9xX57xX58xX9xXbxXaxX98xXcxX9xX2cxX53xX9xXaxX56xX57xX58xX9xXbxXaaxX26x6537xXbxX9xX5axX5bxX33x474fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4362xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x6a9exX35xX19xXbxXax8eecx7fc6x8d09x6cadxX33x4dd0xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX57xX17xX14fxX2fxX3fxX18xXadxX18xXbxX18xX63xX32xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2ax77b7x8f74x8573xX1cxX191xX191xX19x50cbx5ac4xX199xX2axX157xX198xX155xXbx87e6xX193xXdxX157xX12dx91c7xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX6axX6bxX9xX6dxX6exXbxX9xX5axX60x56b2xX2cxX9xXcxX127xX57xXaxX9xX19xX18xX57xXaxX9xXdxX6bxX9xXbxXaxX6bxX57xXaxX9xX33xXax6820xX9xX5axX5bxX33xX9xX192xX9xXcxX4fxX18xX9xXbxX63xX24xX57xX58xX9xX57x6a24xXcxX12dxX9xX6dx7107xX2cxX9xX57xX6bxX24xX9xXbxXaxX6bxX57xXaxX9xX33xXaxX20bxX9xX57xX58xX6bxX57xX9xXaxX24xX18xX9xX2cx9685xX57xX58xX9xX2cxX91xX9xXcx5fbcxXbxX9xXadxX6bxX35xX9xX5axX35x63b5xXcxX9xX57xXaxX101xX57xX9xXa9xXaaxX26x94b7xX57xX9xX63xX23exX9xX23xX60x91afxX2cxX9xX2cxXaxb4e8xX57xX9xX19xXaaxX9xX107xXaxXbexX2cxXaxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX80xX6bxX57xX58xX9xX57xX21exXcxXa0xX9xXadxX6bxX24xX9xX2cxXaaxX20bxX35xX9xXcxX4fxX18xX9xXcxX60xX18xXa0xX9xX5ax857cxXaaxX9xXcxX4fxX18xX9xX107xXaxX88xXa0xX9xX107xXaxX35xX9xXaxX24xX18xX9xX19xXa7xX9xXa9xXaaxXabxX9xXcxX246xX2cxX9xXcxX6exX2cxX9xX23xX9dxXbxX9xX5axX2a5xXaaxX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2fxX9dxX2cxX9xXadxX6bxX57xX58xX9xX2cxX23exX57xX58xX9xXdxX6bxX9xXdxX223xX2cxX9xX2cxX53xX9xXaxX56xX57xX58xX9xX5axX56xX57xX58xX9xXdxX24xX6exXbxX9xXbxX63x4f9cxX9xXaxX24xX18xXa0xX9xX63xX9dxX2cxX9xXaxX56xX57xX58xX9xX57xXaxXb9xX57xX58xX9xXa9xXaaxX98xX9xX5axX56xX35xXa0xX9xX2cxX98xX57xXaxX9xX63x9f3exX57xX58xX9xXbxXaxX88xX57xX58xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX57xX58xX60xXe5xX35xX9xX19xX267xX57xX9xX5axXedxX18xX9xX33xXaxX60xXb3xX57xX58xXa0xX9xXbxX63xX60xX262xX2cxX9xX5axX267xX26xX9xXdxX24xX6bxX35xX9xX2cxX53xX9xXaxX56xX57xX58xX9xXcx79cexX2cxX9xX63xX101xXbxX9xX57xXaxX35x9109xXaaxX9xX68xX9xX57xXaxXb9xX57xX58xX9xX2cxXbexX57xXaxX9xX63xX323xX57xX58xX9xX57xX246xX35xX9xX5axX88xX9xX2cxad61xX18xX9xXbxXaxX6bxX57xXaxX9xX33xXaxX20bxX9xX6axX6bxX9xX6dxX6exXbxX12dxX9xX5xXaaxX26xX9xX57xXaxX35xXe0xX57xXa0xX9xXaxX35xX127xX57xX9xX2cxX53xX9xXaxX56xX57xX58xX9xX2cxXaxX8exX9xX2cxXfdxX57xX9xX2cxX91xX9xX68xX9xX57xXaxXb9xX57xX58xX9xXadxX4fxX57xX58xX9xXadxX17xX57xXa0xX9xX57xXaxX35xX37fxXaaxX9xX57xXaxX101xXbxX9xX68xX9xX107xXaxXaaxX9xXadxXd6xX2cxX9xXaxX56xX9x4ff2xXaaxX20bxX35xX9x4b0exX6bxX57xX58xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX4xXaaxX20bxX35xX9xX57xX21exXcxX9xXdxX6bxX9xXbxXaxXe5xX35xX9xX5axX35xX24fxXcxX9xX32xXaxX24xX18xX9xX2cxX53xX9xXcxXa7xX57xX9xX107xXaxX18xX35xX32xXa0xX9xXbxX88xX9xXaxX56xX57xX58xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX20bxX9xX57xX223xX35xXa0xX9xX107xXaxX35xX25axX57xX9xXbxXaxX6bxX57xXaxX9xX33xXaxX20bxX9xX6axX6bxX9xX6dxX6exXbxX9xXbxX63xX68xX9xX57xXe0xX57xX9xXcxX18xX9xXcxXedxX9xX107xXaxX88xX57xX9xXdxX60xXe5xX57xX58xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXexX4exXe5xX35xX9xX2cxXbexX2cxX9xX23xX6exX57xX9xX2cxX4fxX57xX58xX9xX2cxXaxX35xXe0xXcxX9xX57xX58xX60xXdaxX57xX58xX9xX2fxXd6xX9xXa9xXaaxX26xX25axX57xX9xX63xX23exX9xX2cxX39cxX18xX9xX2cxX53xX9xXaxX2fexX57xX58xX9xX6axX6bxX9xX6dxX6exXbxX9xXa9xXaaxX18xX9xX57xXaxXb9xX57xX58xX9xX23x95f4xX2cxX9xX98xX57xXaxX9xX2fxX18xXaaxX154xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX193xX192xX192xX192xXdxX2axX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX156xX193xX199xX157xXdxX199xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX156xX199xX199xX156xXdxX198xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX191xX157xX198xXdxX192xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX192xX2axX191xX192xXdxX156xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX155xX1a0xX155xX192xXdxX155xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX193xX191xX198xX193xXdxX191xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX2axX198xX193xX193xXdxX193xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX159xX3fxX14fxX35xX19xXbxXaxX154xX2axX157xX157x87f3xX32xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX192xX191xX198xX198xXdxX1a0xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX58xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX159xX3fxX14fxX35xX19xXbxXaxX154xX2axX157xX157xX92fxX32xX9xX2fxX63xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX154xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX57xXaxX12dxXadxX57xX1cxX57xX17xX14fxX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX191xX191xX19xX198xX199xX199xX2axX157xX198xX155xXbxX1a0xX2axX155xX198xXdxX2axX157xX12dxX1a5xX33xX58xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxXaaxX18xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX57xX58xX9xX19xX17xX33xX9xX57xXaxXaaxX9xXbxX63xX18xX57xXaxX9xX24xX9xX19xX18xX9xXdxX18xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3fexX24xXaaxX63xX2cxX17xX32xXexX0xX35xXexX5xXaxX17xX24xX9xX403xX5xX403xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe