Công an Lộc Hà bắt 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke
(Baohatinh.vn) - Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke Thiên Đường.
fbd7x14e65x1185bx18d99x1a8a3x176b4x11960x14d89x1519fxX7x16a82x1a4a1x11c67x10938x19adex10251xX5x186c6xXax16a83x18fadx13604x1a6efx191d3xX3xX6xX15xX3x11a41x16d02xX4xX3x185a8x14903xX3x1407dx17be7xXexX3xX2x13644xX3x11c07x17d0axXdxX3xXex1129cx16e0dxX15xX16xX3xX7x1ab54xX3x14887x17a1bxX15xX16xX3x1266exX6xX3xXex19367x1a0f4xX3xXex176c3x188d2xX15xX16xX3x13985x14191x1621dxX15xX3x1266cxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX0x1858fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6xX36xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX49xX40x15fe3xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3x11c1fxX1fxX20xX3xXcx14245xX15xX1x18c90xX3x14192x142eaxX6xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xXdxX75xX15x12f36xX3xX22xX23xXexX3xX16xXdx14df9xX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xXexX43xX4axXdxX3xXbxX1x11fe3xXbxX3xX4xX1x17adcxXexX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3x193b9xX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX3xXcxX1xXdx1571bxX15xX3x19f89xX2ex1710axX15xX16x1616axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1728fxX44xX36xX40xXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXax15dafxXdxX36xXexX1x10b20xX3x11f30xX2x10313xXbx10e61x19db3xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX120xX3x1a0afxX2x1717cxXbxX126xX127xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX55xX55xXdxXe9xX22xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX89xX15xX55xX15xX10xX11bxX7xX55x11724xX133xX27xX122xX55xX2xX133x11326xX36xX133xX133x15668xX133xX159xX159xX122xXexX124xX2xX159x12c40xX16dxX5xX133xXe9x15ba0xXbxX16x1a9c3xX43xX9xX2xX2xX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xXaxX3xX11bxXdxX36xXexX1xX9xXaxX122xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX131xX2xX133xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX12xX1fxX20xX15xX16xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX4axXdxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX6xX15xX3xXd6xX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX3xX89xX8axX6xX3xX22x12fb7xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX49xX40xX75xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX16xXdxX9exXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX36xX40xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX29x15b28xX96xX3xX89xX20xX44xX3xX1x19a29xXdxX3xX159xX159xX1xX3xX15xX16xX20xX40xX3xX2xX2xX55xX16dxX55xX159xX133xX159xX133xX96xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX49xX40xX75xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX1xX2fxXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX23dxX3xXexX43xXc1xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xXdxX75xX15xX3xXex151afxXdxX3xXbxX1x1aa76xX15xX16xX3xX27xX133xX2xX96xX3xX48xX49xX4axX15xX3xXd6xX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX3xXcxX1xXdxXe1xX15xX3xXe4xX2exXe6xX15xX16xX3xX7fxXex147d9xX3xX36x18642xX15xX3xXbxX1xX2axX3x13560xX1xX3fxX3x1254exX16xX1xX84xX6xX96xX3xXexX1xX23dxX3xXexX43xXc1xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX87xX3xX4xX277xX3xX3bxX1cxXexX3xX15xX1xX277xX3bxX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX29xX6xX15xX16xX3xX4xX277xX3xX1xX20xX15xX1xX3xX89xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xXexX43xX4axXdxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX4xX1xXc1xXexX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX36xX40xXaxX12xX13xX4axX4xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX15xX20xX40xX3xX4xX1x1973axX3xX40x18904xX49xX3x17d18xX3xXexX1xX20xX15xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX1fxX20xX3xXcxX84xX15xX1xX96xX3xX16xX27fxX3bxX120xX3xX30exX16xX49xX40x11a9cxX15xX3xX1fxX44xX20xX15xX16xX3xX1bxXe9xX3xX7fx12957xX30exX3xX2xX16dxX16dxX16dxX96xX3xXbxX1xX2exXe6xX15xX16xX3xXcxX43x17adexX15xX3xX30axX1xX3fxX87xX127xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3x10d3ex13613xX15xX3xX1bxXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX2xX16dxX16dxX164xX87xX96xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3xX1fxX44xX20xX15xX16xX3x13551xXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX2xX16dxX16dxX16dxX87xX96xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3xXe4x12cf3xX15xX1xX3xX1fxXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX2xX16dxX16dxX133xX87xX3xX4x18659xX15xX16xX3xX399xX3xX126x1722fxX3xXcxX1xX2d7xX4xX1xX3xX1fxX2d7xX127xX3xX30axX1xX2d7xX3bxX3xX30exX16x10f99xX4xX3xX3c4xXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX159xX133xX133xX2xX96xX3xXbxX1xX2exXe6xX15xX16xX3xXf9xX23xX4xX3xX1fxX20xX87xX127xX3xXe4x16bdfxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXd6xXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX159xX133xX133xX2xX96xX3xXbxX1xX2exXe6xX15xX16xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3x12342xX49xX87xX127xX3xX1bxXe1xX3xXcxX1xX23dxX3xX1fxX27fxX15xX16xX3xXcxXe9xX96xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3xXcxX1xX23dxX3xX1bxXe9xX96xX3xXe4xX468xX15xX16xX3xX30exX16xX447xX4xX3xX1bxXe9xX3xX7fxX29x18906xX49xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX3e7xX3bxX3xX2xX16dxX16dxX16dxX96xX3xXbxX1xX2exXe6xX15xX16xX3xX1fxX20xX3xX1fxX49xX40xX3xXcx1a811xXbxX87xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX36xX40xXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX36xXexX1xX120xX3xX122xX2xX124xXbxX126xX127xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX120xX3xX131xX2xX133xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX55xX55xXdxXe9xX22xX6xX44xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe9xX89xX15xX55xX15xX10xX11bxX7xX55xX159xX133xX27xX122xX55xX16dxX131xX36xX122xX159xX133xX131xX124xX2xX27xXexX159xX133xX159xX133xX131xX5xX133xXe9xX172xXbxX16xX175xX43xX9xX124xX133xX159xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xXaxX3xX11bxXdxX36xXexX1xX9xXaxX122xX2xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX131xX2xX133xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX44xX15xXaxX12xX13xX4axX4xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX4xX37xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xX22xX23dxX3xXexX1xX49xX3xX16xXdxX9exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX36xX40xXaxX12x1710bxX3xX1xX49xX40xX75xX15xX3xXcxX1xX2d7xX4xX1xX3xX1fxX20xX3xX4xX277xX120xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3xX3e6xX3e7xX15xX3xX1fxXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX159xX133xX133xX124xX87xX96xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3xX1fxX9exX49xX3xX1bxXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX159xX133xX133xX27xX87xX96xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3xXcxX1xX23dxX3xXcxX1xX49xX3xX1fxXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX159xX133xX133xX133xX87xX3xX399xX3xXexX1xX23dxX3xXexX43xXc1xX15xX3xXcxX1xX2d7xX4xX1xX3xX1fxX20xX127xX3xX30exX16xX49xX40xX3b7xX15xX3xXcxX1xX23dxX3xXcxXe9xX3xX7fxX3c4xX30exX3xX159xX133xX133xX159xX87xX3xX399xX3xX126xX434xX3xXe4x15fe5xX15xX1xX3xXf9xX20xX15xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX36xX40xXaxX12xXcxX2d7xXdxX3xX1xXdxX75xX15xX3xXexX43xX2exXe6xX15xX16xX96xX3xX5x16714xX4xX3xX5xX2exX2fxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX49xX3xX16xXdxX9exX3xX2xX3xX22xX1cxX3xX36xX37xX15xX16xX3xX4xX37xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xX89xX20xX3xX3bxX1cxXexX3xX7xX2axX3xXexX6xX15xX16xX3xX89xX4e0xXexX3xX4xX277xX3xX5xXdxXe1xX15xX3xX48xX49xX6xX15xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX36xX40xXaxX12xX1fxXdxX75xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX49xX40xX75xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xX29xX6xX15xX16xX3xX5xX4e0xXbxX3xX1xX27fxX3xX7x19f19xX3xX126xX34xX3xX5x111e9xX3xX89xX37xX3xX89xXdxX75xX4xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX44xX36xX40xXaxX12xX0xX7xXexX43xX44xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXe1xX15xX3xX48xX49xX6xX15xX120xX3xX0xX55xX7xXexX43xX44xX15xX16xX12xX0xX55xXbxX12xX0xX36xXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX43xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX49xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x14850xXexX1xX49xX3bxX22xX7f0xX6xX15xX36xX7f0xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX30exX16xX1xXdxX3x196c9xX49xX303xX15xX3xX22xX23xXexX3xX48xX49x16ecexX3xXexX6xX15xX16xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX22xX4axX15xX3xX5x1259dxX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3x1a178xX4xX44xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX75xX15x16d45xXaxX3xX1xX43xX10x11d5exX9xXaxX55xXbxX1xX6xXbxX7f0xX5xX49xX6xXexX7f0xX36xX44xXdxX7f0xX7xX44xX15xX16xX55xX4xX44xX15xX16xX7f0xX6xX15xX7f0xX15xX16xX1xXdxX7f0xX126xX49xX6xX15xX7f0xX22xX6xXexX7f0xX48xX49xX6xX7f0xXexX6xX15xX16xX7f0xX36xX44xXdxX7f0xXexX49xX44xX15xX16xX7f0xX22xX6xX15xX7f0xX5xX10xX7f0xX3bxX6xX7f0xXexX49xX40xX7f0xX4xX1xX44xX7f0xX4xX44xX15xX7f0xX15xX16xX1xXdxX10xX15xX55xX2xX16dxX164xX16dxX159xX124xXe9xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX55xX3bxX10xX36xXdxX6xX55xX2xX159xX133xX55xX15xX10xX11bxX7xX55xX159xX133xX27xX124xX55xX2xX27xX124xX36xX159xX133xX16dxX159xX160xX133xX124xXexX131xX131xX27xX164xX5xX133xX7f0xX16dxX159xX36xX159xX133xX164xX131xX164xX124xX159xXexX16dxX131xX27xX131xX160xX5xX133xXe9xX172xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX36xXdxX89xX12xX0xX7xXexX43xX44xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX30exX16xX1xXdxX3xX81cxX49xX303xX15xX3xX22xX23xXexX3xX48xX49xX827xX3xXexX6xX15xX16xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX22xX4axX15xX3xX5xX83dxX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX84axX4xX44xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX75xX15xX855xXaxX3xX1xX43xX10xX85bxX9xXaxX55xXbxX1xX6xXbxX7f0xX5xX49xX6xXexX7f0xX36xX44xXdxX7f0xX7xX44xX15xX16xX55xX4xX44xX15xX16xX7f0xX6xX15xX7f0xX15xX16xX1xXdxX7f0xX126xX49xX6xX15xX7f0xX22xX6xXexX7f0xX48xX49xX6xX7f0xXexX6xX15xX16xX7f0xX36xX44xXdxX7f0xXexX49xX44xX15xX16xX7f0xX22xX6xX15xX7f0xX5xX10xX7f0xX3bxX6xX7f0xXexX49xX40xX7f0xX4xX1xX44xX7f0xX4xX44xX15xX7f0xX15xX16xX1xXdxX10xX15xX55xX2xX16dxX164xX16dxX159xX124xXe9xX1xXexX3bxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX30exX16xX1xXdxX3xX81cxX49xX303xX15xX3xX22xX23xXexX3xX48xX49xX827xX3xXexX6xX15xX16xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX22xX4axX15xX3xX5xX83dxX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX84axX4xX44xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX75xX15xX855xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX43xX44xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX49xX40xX75xX15xX3xX30exX16xX1xXdxX3xX81cxX49xX303xX15xX3xX7fxX1fxX20xX3xXcxX84xX15xX1xX87xX3xX89xX8axX6xX3xX4dxX1xX399xXdxX3xXexX2axX3xX89xX37xX3xX4axX15xX96xX3xX4dxX1xX399xXdxX3xXexX2axX3xX22xX23dxX3xX4xX6xX15xX96xX3xX22xX23xXexX3xXexX2d7xX3bxX3xX16xXdxX6xX3bxX3xX1fxX44xX20xX15xX16xX3x16b97xX49xX2axX4xX3xX3e6xXdxX75xXexX3xX7fxX3c4xX30exX3xX2xX16dxX164xX131xX96xX3xXexX43xX3fxX3xXexX1xX14xX15xX3xX13xX4axXexX3xXcxX1xX393xX40xX96xX3xX126xX434xX3xX81cxX49xX303xX15xX3xX3e6xXdxXe1xX15xX87xX3xX89xX4bfxX3xX1xX20xX15xX1xX3xX89xXdxX3xX3bxX49xX6xX3xX22xX4axX15xX3xXexX43xX4axXdxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX4xX1xXc1xXexX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX36xXdxX89xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf9xX23xXexX3xX48xX49xX827xX3xXexX6xX15xX16xX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX3xX399xX3xX30exX16xX1xXdxX3xX81cxX49xX303xX15xXaxX3xX1xX43xX10xX85bxX9xXaxX55xX6xX15xX7f0xX15xXdxX15xX1xX7f0xXexX43xX6xXexX7f0xXexX49xX55xX22xX6xXexX7f0xX48xX49xX6xX7f0xXexX6xX15xX16xX7f0xX2xX27xX7f0xX36xX44xXdxX7f0xXexX49xX44xX15xX16xX7f0xX7xX49xX7f0xX36xX49xX15xX16xX7f0xX3bxX6xX7f0xXexX49xX40xX7f0xXexX43xX44xX15xX16xX7f0xX48xX49xX6xX15xX7f0xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX7f0xX44xX7f0xX15xX16xX1xXdxX7f0xX126xX49xX6xX15xX55xX2xX16dxX122xX164xX122xX133xXe9xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX55xX3bxX10xX36xXdxX6xX55xX2xX159xX133xX55xX15xX10xX11bxX7xX55xX159xX133xX27xX2xX55xX2xX133xX160xX36xX133xX133xX124xX124xX133xX2xX124xXexX131xX164xX160xX27xX27xX5xX133xXe9xX172xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX36xXdxX89xX12xX0xX7xXexX43xX44xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf9xX23xXexX3xX48xX49xX827xX3xXexX6xX15xX16xX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX3xX399xX3xX30exX16xX1xXdxX3xX81cxX49xX303xX15xXaxX3xX1xX43xX10xX85bxX9xXaxX55xX6xX15xX7f0xX15xXdxX15xX1xX7f0xXexX43xX6xXexX7f0xXexX49xX55xX22xX6xXexX7f0xX48xX49xX6xX7f0xXexX6xX15xX16xX7f0xX2xX27xX7f0xX36xX44xXdxX7f0xXexX49xX44xX15xX16xX7f0xX7xX49xX7f0xX36xX49xX15xX16xX7f0xX3bxX6xX7f0xXexX49xX40xX7f0xXexX43xX44xX15xX16xX7f0xX48xX49xX6xX15xX7f0xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX7f0xX44xX7f0xX15xX16xX1xXdxX7f0xX126xX49xX6xX15xX55xX2xX16dxX122xX164xX122xX133xXe9xX1xXexX3bxXaxX12xXf9xX23xXexX3xX48xX49xX827xX3xXexX6xX15xX16xX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX43xX44xX15xX16xX3xX48xX49xX4axX15xX3xX4dxX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX3xX399xX3xX30exX16xX1xXdxX3xX81cxX49xX303xX15xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX43xX44xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXae4xX49xX6xX3xX4dxXdx11a9axX3bxX3xXexX43xX6xX96xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX49xX40xX75xX15xX3xX30exX16xX1xXdxX3xX81cxX49xX303xX15xX3xX7fxX1fxX20xX3xXcxX84xX15xX1xX87xX3xX89xX8axX6xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xXdxX75xX15xX96xX3xX22xX23xXexX3xX48xX49xX827xX3xXexX6xX15xX16xX3xX2xX27xX3xX29xX2axXdxX3xXexX2exX2fxX15xX16xX3xX29xX6xX15xX16xX3xX4xX277xX3xX1xX20xX15xX1xX3xX89xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX37xX15xX16xX3xXexX43xX4axXdxX3xXbxX1xXbcxXbxX3xX4xX1xXc1xXexX3xX3bxX6xX3xXexX3fxX40xX3xXexX2d7xXdxX3xX48xX49xX4axX15xX3xXd6xX6xX43xX6xX44xX4dxX10xX3x18eb6xX40xX3x185a6xX43xXdxX10xX15xX36xX3xX7fxXexX1xX23dxX3xXexX43xXc1xX15xX3xX81cxX49xX303xX15xX3xX405xX15xX87xXe9xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX36xXdxX89xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX49xX5xX12xX0xX36xXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX55xX36xXdxX89xX12xX0xX55xX36xXdxX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX405xX49xXexX1xX44xX43xXaxX12xXcxXe9xX48cxX0xX55xXbxX12
T.D