Thanh niên là lực lượng tiên phong của cách mạng
(Baohatinh.vn) - Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết”. Đó không chỉ là quy luật phát triển xã hội mà còn là sự tổng kết thực tiễn của quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
69e4x9a2fxd784x8d2cx94a2xae37xbf5dx8c0ax8ca1xX7x9409x8789x8b27xba65xc94axc7c5xX5xd290xXaxc2e3xXcxX1xX6xe357xX1xX3xX16xXdx9a81xX16xX3xX5xee4dxX3xX5x7dbaxX4xX3xX5xff38x7338xX16x71efxX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xefe1xX16xX29xX3xX4xf1b3xX6xX3xX4x1049bxX4xX1xX3xe0b2xf214xX16xX29xX0x6ec2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafe2xX10xX6xebb8xXaxX12xXcxff62xX32xX16xX29xX3xc9f2xXdxX3xX4xX1xf15fxX4xX3xd917x6b49xX3xX5xX40xXdxf3f7xX3xbe19xX1xX37xX3xXexabc0xX4xX1xX3xX53xa7b8xX3xX6fxX1x802bxX3x6d6cxXdxX16xX1xX3xX4xbb33xX16xX3xX56xdd6bxX16xf4f0xX3xb6b8xf596xX79xXdxX3xX56xX26xffc1xX16xX29xX3xXexX1xdd32xX3xX1xcc8axX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xX4xX1xX32xX3xX67x9d5dxXdxX3xX7xX6x8876xX3xX5xX1fxX3xX3fx7d5dxXexX3xb8b6xXdxX9dxX4xX3x6c23xXb3xX6xX16xX3xXexX5axd45axX16xX29xX3xXbcxX1fxX3xX5axb744xXexX3xX4xc80exX16xX3xXexX1xXdxX9axXex6abfxba7dxX3xa135xcb4exX3xba3bxX1x7fb5xX16xX29xX3xX4xX1xcea5xX3xX5xX1fxX3xXc1xXb3xcc94xX3xX5xXb3xa4d8xXexX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX5axXdxX68xX16xX3xfa4ax8e6dxX3xX1xXb9xXdxX3xX3fxX1fxX3xX4xdf2dxX16xX3xX5xX1fxX3xX7xX22xX3xXexc548xX16xX29xX3xXe2xX9axXexX3xXexX1xX22xX4xX3xXexXdx8fa7xX16xX3xX4xX37xX6xX3xXc1xXb3xX3bxX3xXexX5axb213xX16xX1xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3x7b4bxXdxX9dxXexX3xc87fxX6xX3fxX3xX56xX26xf6eaxXdxX3xX7xX22xX3xX5xX104xX16xX1xX3xX67xX40xX32xX3xX4xX37xX6xX3xXdfxb181xX16xX29xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexa2c9xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xbbb1xXb3xX7xXexXdxf87fxXf1xaf74xXaxX12x6ed1xX2xX3xXexXb3xX118xXdxX6dxX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xXcxXd0xXexX3xXcxX1xX1fxX16xX1xX3xX5axX6xX3xX67xXdxX3xXexX134xX3fxX3xX67xX26xXaexX16xX29xX3xX4x879dxXb3xX3xX16xX26xX14dxX4xX3xXbcxX14dxXdxX3xfd1fxX3xXexX1xX1c2xX4xX3xXbcxX1fxX3xXe2xX1xX3bxXexX3xXbcxXc8xX16xX29xX3xX8dxX4xX1c2xXb3xX3xX5xXd0xXf1xX3xX16xX26xX14dxX4xX3xXexX6xX6dxX3xX4xX1c2xXb3xX3xX5xXd0xXf1xX3xX56xb8e0xX16xX3xXexX6xXdcxXddxX3x7b05xX1cexX3xXexX26x6f62xX16xX29xX6dxX3xX26xX14dxX4xX3xX3fx7837xX3xX4xX6xX32xX3xX4xX161xX3xX67xXe0xX3xX4x7257xX16xX29xX3xX4xX1xX7dxX16xX1xX3xX5xX1fxX3xXe2xX1xX3bxXexX3xXe2xX1xX6xX32xX3xX4xX1xX1fdxX16xX3xX4xX1xX7dxX16xX1xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX9axX3xX1xX9dxX3xXexX5ax9676xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX6dxX3xXc1xXb3xXf1xX9axXexX3xXexX1fdxX3fxX3xX29xXdxX161xXdxX3xXbxX1xXe0xX16xX29xX3xX67xXd0xXexX3xX16xX26xX14dxX4xX3xXe2xX1xed53xXdxX3xX3bxX4xX1xX3xX103xX1fdxX3fxX3xX5xX26xX27xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX22xX4xX3xX56xX1fdxX16xX3x10285xX1xX3bxXbxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX5axX194xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxd36dxXdxX56xXexX1xX8bxX3xbd7cxX2xadf5xXbxX103xX194xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX8bxX3xf7a9xX2xd277xXbxX103xX194xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXddx93f8xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX197xX44xX2xX197x6a0exX56xX301xX2xX32bxX303xX303xX301xX197xXexX32bxX32bxae15x7da5xX5xX2xX338xX185xX2xX338xX2f4xX56xX301xX197xX197xX301xX337xX2xX2f4xXexX303xX2f4xX338xX2xX5xX2f2xX185xX6xXddxX29xXdxX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX2ebxXdxX56xXexX1xX9xXaxX2f2xX2xX2f4xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX301xX2xX303xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX18dxXb3xX7xXexXdxX192xXf1xX194xXaxX3xX6xX5xXdxX29xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX5axXaxX12xXcxX1fxXb3xX3xXdfxXe4xX3xX67x9cc7xX4xX3xX205xX6xXexX32xXb3xX4xX1xX10xX185xXcxX5ax9654xXbcxXdxX5xX5xX10xX6dxX3xX16xX214xXdxX3xX16xX29xX26xXaexXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xXcxXd0xXexX3xXcxX1xX1fxX16xX1xX3xX5xX1fxX3fxX3xXbxX1x10154xX3xX312xX9axXbxX3xXe2xX1xXdxX3xX5axXaexXdxX3xX312xX9axX16xX3xX4xX161xX16xX29xX3xX147xX1xX1fxX3x91dcxX79xX16xX29xX3xb586xd705xX1fxXdxX3xf42bxX10exX16x73aaxX3xX5axX6xX3xX67xXdxX3xXexX134xX3fxX3xX67xX26xXaexX16xX29xX3xX4xX1c2xXb3xX3xX16xX26xX14dxX4xX6dxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xX2f4xX44xX2f2xX44xX2xX32bxX2xX2xXddxX3xX0xX10xX3fxX12xd97dxX16xX1xX3xXexX26xX3xX5xXdxX9dxXb3xX0xX44xX10xX3fxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX147xX29xX26xXaexXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xXd0xXf1xX3xX67xX104xX3xX56xX1fxX16xX1xX3xXexX5axXc8xX16xX3xXexXb3xX118xXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX103xXb3xX1fdxX16xX3xX312xXe4xX16xX3xX312xX6xX3xX16xX85xX3fxX3xX4xX1xX1fdxXb3xX6dxX3xX312xX3f5xX16xX3xX312xXdxX68xX16xX3xX67xX68xX3xXexX134xX3fxX3xX4xX32xX16xX3xX67xX26xXaexX16xX29xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xXbcxX1fxX3xX67xX104xX3xXexX5axX20axX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX16xX29xX26xXaexXdxX3xX67xX161xX16xX29xX3xXbcxXdxX1bxX16xX3xX4xXb9xX16xX29xX3xX7xX161xX16xX3xXbcxX1fxX32xX3xXexX1xXaexXdxX3xX67xXdxX68xX3fxX3xX5xX74xX4xX1xX3xX7x9e51xX3xX3fxX1fxX3xXexX1xX9axX3xX29xXdxX14dxXdxX3xX67xX6xX16xX29xX3xX4xXe0xX3xX16xX1xXdxc13cxXb3xX3xXexX5axX1fxX32xX3xX5xX26xXb3xX3xX4xX1xX7dxX16xX1xX3xXexX5axX74xX3xXe2xX1xX3bxX4xX3xX16xX1xX6xXb3xX6dxX3xX4xXd4xX16xX3xXbxX1xX161xXdxX3xX4xXe0xX3xXexXd4xX3fxX3xX16xX1xX134xX16xX3xX3fxX6xX16xX29xX3xXexXd4xX3fxX3xXexX1xXaexXdxX3xX67xX40xXdxX3xXexX1xX134xX3xX3fxX14dxXdxX3xX16xX1xXf5xX16xX3xX5axX6xX3xX67xX26xX27xX4xX3xX4xX32xX16xX3xX67xX26xXaexX16xX29xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xX4xX1xX1fdxX16xX3xX4xX1xX7dxX16xX1xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xXcxXd4xX3fxX3xX16xX1xX134xX16xX3xX67xXe0xX3xX4xXe0xX3xX67xX26xX27xX4xX3xX20axX3xX16xX29xX26xXaexXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3x7fa7xXdxX3x87d5xXb3xX3f5xX4xXddxX3xX7fxXb9xXexX3xXexX1xX1fdxX16xX3xX3fxXb9xXexX3xX3fxX134xX16xX1xX3xXexX134xX3fxX3xX5axX6xX3xX4xX32xX16xX3xX67xX26xXaexX16xX29xX3xX29xXdxX161xXdxX3xXbxX1xXe0xX16xX29xX3xX56xX1fdxX16xX3xXexXb9xX4xX3xX16xX1xX26xX16xX29xX3xX5xX1fxX3fxX3xX7xX6xX32xX3xX67xX68xX3xX312xXdxX9axX16xX3xX5xX1cexX3xXexX26xX20axX16xX29xX3xX4xX1xX3bxXf1xX3xX312xX27cxX16xX29xX3xX67xXe0xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX16xX29xXc8xX16xX3xX5xX556xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX6dxX3xXexb8a8xX3xXexX5axX161xXdxX3xX16xX29xX1xXdxX9dxX3fxX3xX312xX161xX16xX3xXexX1xX1fdxX16xX6dxX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xX637xXdxX3xX63axXb3xX3f5xX4xX3xX67xX104xX3xXexX134xX3fxX3xX67xX9axX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxX2ebxXdxX56xXexX1xX8bxX3xX2f2xX2xX2f4xXbxX103xX194xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX8bxX3xX301xX2xX338xXbxX103xX194xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXddxX312xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX197xX44xX2xX197xX32bxX56xX301xX2xX32bxX303xX301xX301xb00cxXexX2f4xX32bxX338xX197xX5xX773xX185xX2xX338xX2f4xX56xX301xX197xX197xX2f4xX338xX301xX32bxXexX337xX773xX2f2xX2f2xX197xX5xX338xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX2ebxXdxX56xXexX1xX9xXaxX2f2xX2xX2f4xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX301xX2xX338xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xX637xXdxX3xX63axXb3xX3f5xX4xX3xXexX40xXdxX3xXdfxX40xXdxX3xX1xXb9xXdxX3xX5xXd4xX16xX3xXexX1xX1c2xX3x7366xX142xcde3xX824xX824xX3xX4xX37xX6xX3xXdfxX161xX16xX29xX3xX822xX104xX3xX1xXb9xXdxX3xX299xX1xX3bxXbxX3xX20axX3xXcxXb3xX6xX6dxX3xXexX1xX3bxX16xX29xX3xX2xX197xXddxX2xX32bxX197xX338xXddxX3xX0xX10xX3fxX12xX48exX16xX1xX3xXexX26xX3xX5xXdxX9dxXb3xX0xX44xX10xX3fxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX147xX29xX26xXaexXdxX3xX5axX6xX3xXexXaexX3xX312xX3bxX32xX3xX3fxX6xX16xX29xX3xXexX1bxX16xX3xX8dxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xXdcxXddxX3xX147xX29xX26xXaexXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX9dxX16xX3xXbcxX1fxX3xXexX134xX3fxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xXexXb3xXf1xX1bxX16xX3xXexX5axXb3xXf1xX56fxX16xX6dxX3xX312xX79xXdxX3xX56xX26xX94xX16xX29xX3xX5xX1cexX3xX5xXb3xXf5xX16xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xX4xX1xX32xX3xX16xX1xa925xX16xX29xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xXf1xX1bxXb3xX3xX16xX26xX14dxX4xXddxX3xXcxX1xX9axX3xX3fxX14dxXdxX3xX4xXe0xX3xX67xX26xX27xX4xX3xX5xX14dxXbxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX26xXb3xX3xXexX64xX3xX16xX1xX26xX8bxX3xXcxX5axXd4xX16xX3xX299xX1xX64xX6dxX3xX205xX1bxX3xX5fxXb3xXf1xX3xXdfxXdxX9axX3fxX6dxX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xXdfxX1c2xX4xX3xX6fxX161xX16xX1xX6dxX3xX53xX79xX3xXcx7258xX16xX29xX3xX7fxXf5xXb3xX6dxX3xX205xX1bxX3xX53xX79xX16xX29xX3xX299xX1xX32xX16xX29xX6dxX3xX53xX1fxX3xX53xXb3xXf1xX3xXcxXf5xXbxX6dxX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xX142xX85xX16xX3xX6fxX6bdxX6dxX3xX205xX1bxX3xX5fxXb3xcf61xX16xX6dxX3xXcxX5axX26xXaexX16xX29xX3xX6fxX1xXdxX16xX1x744exX3xX29xXdxX3bxX4xX3xX16xX29xXb9xX3xX5xX1cexX3xXexX26xX20axX16xX29xX3xXexX5axX1bxX16xX3xX4xX214xX3xX7xX20axX3xX5xX10exX16xX29xX3xXf1xX1bxXb3xX3xX16xX26xX14dxX4xX3xXbcxX14dxXdxX3xXexX26xX3xX56xXb3xXf1xX3xX3fxX14dxXdxX3xX4xXe0xX3xX67xX26xX27xX4xX3xXexX6bdxX3xX5xX1cexX3xX5xXb3xXf5xX16xX3xX4xX1xX37xX3xX16xX29xX1xaeecxX6xX3xX7fxX3bxX4xX3xX185xX3xX205xX1bxX185xX16xXdxX16xX3xXbcxX1fxX3xXexX26xX3xXexX26xX20axX16xX29xX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xX637xXdxX3xX63axXb3xX3f5xX4xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxX2ebxXdxX56xXexX1xX8bxX3xX2f2xX2xX2f4xXbxX103xX194xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX8bxX3xX301xX337xX301xXbxX103xX194xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXddxX312xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX197xX44xX2xX197xX32bxX56xX301xX2xX32bxX303xX337xX197xX2xXexX32bxX197xX2f2xX2xX5xX301xX185xXexX1xX6xX16xX1xX16xXdxX10xX16xX312xX6xX32xX4xX6xX4xX1xX3fxX6xX16xX29xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX2ebxXdxX56xXexX1xX9xXaxX2f2xX2xX2f4xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX301xX337xX301xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xX8exX3bxX32xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX147xXdxX1bxX16xX3xX185xX3xXexXaexX3xX312xX3bxX32xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xX67xXd4xXb3xX3xXexXdxX1bxX16xXddxX3xX0xX10xX3fxX12xX48exX16xX1xX3xXexX26xX3xX5xXdxX9dxXb3xX0xX44xX10xX3fxX12xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxXbcxX12xX0xX44xX56xXdxXbcxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX53xXd4xXb3xX3xX1xX9axXexX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xX7xX9fcxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xX20axX3xXbcxX1fxX32xX3xXexX1xXaexXdxX3xXe2x87eexX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX161xX16xX29xX6dxX3xXexX1xXaexXdxX3xXe2xXbc1xX3xX4xX6xX32xX3xXexX5axX1fxX32xX3xX822xXe4xX3xXbcxXdxX9axXexX3xX147xX29xX1xX9dxX3xX185xX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX5xX1fxX3xX20axX3xX5xX1c2xX6xX3xXexXb3xX118xXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xXddxX3xX452xX79xXdxX3xX67xX9axX16xX3xX5xX14dxXbxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xXexXdxX9axXbxX3xXexX1xX10xX32xX3xX16xX1xX26xX8bxX3xX142xf7afxX3xX147xX29xXb3xXf1xX1bxX16xX3xX45cxXdxX3bxXbxX6dxX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xX6fxX1xX7dxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX6dxX3xXcxX3f5xX3xX53xX8efxXb3xX6dxX3xX205xX1bxX3xX142xX85xX16xX3xX205xX26xX214xX16xX29xX6dxX3xXdfxdbbcxX3xX7fxX26xXaexXdxX6dxX3xX205xX1bxX3xXdfxX1c2xX4xX3x81cexX16xX1xX6dxX3xX142xXc39xX3xX6fxX1xX7dxX3xX6fxXe4xX16xX29xX6dxX3xX142xXc39xX3xX142xX85xX16xX3xb376xXdxX9dxXexX6dxX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xXcxX1xX74xX3xXdfxX74xX16xX1xX9a6xX3xX4xX95exX16xX29xX3xXbcxX14dxXdxX3xXexX1xX9axX3xX1xX9dxX3xX67xXdxX3xXexX5axX26xX14dxX4xX3xX56xX26xX14dxXdxX3xX16xX29xXc8xX16xX3xX4xXaexX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX3xX67xX104xX3xX5xX104xX16xX1xX3xX67xX40xX32xX3xXc1xXb3xXd4xX16xX3xX4xX1xX64xX16xX29xX3xX16xX1xX1fdxX16xX3xX56xX1fdxX16xX3xX67xX1c2xX16xX29xX3xX5xX1bxX16xX3xX5xX1fxX3fxX3xX6fxX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xXexX1xX3bxX16xX29xX3xXcxX3bxX3fxX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX4xXe4xX16xX29xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xXb3xX3fxX312xX3xXdxX6fxX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxX2ebxXdxX56xXexX1xX8bxX3xX2f2xX2xX2f4xXbxX103xX194xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX8bxX3xX301xX303xX2xXbxX103xX194xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXddxX312xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX197xX44xX2xX338xX2f2xX56xX2f4xX338xX32bxX338xX2f2xX301xX197xXexX32bxX337xX2f4xX301xX5xX2f4xX185xX2xX2f2xX197xX338xX2xX2f2xX2xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX2ebxXdxX56xXexX1xX9xXaxX2f2xX2xX2f4xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX301xX303xX2xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX18dxXb3xX7xXexXdxX192xXf1xX194xXaxX12xX458xXdxX16xX1xX3xXexX1xXaexXdxX6dxX3xX6fxX1xX37xX3xXexX74xX4xX1xX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX3xX5xXb3xXe4xX16xX3xXc1xXb3xX6xX16xX3xX16xXdxX9dxX3fxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX16xX29xX26xXaexXdxX3xX4xX1xX37xX3xXexX26xX214xX16xX29xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX37xX6xX3xX16xX26xX14dxX4xX3xX16xX1xX1fxX6dxX3xX16xX26xX14dxX4xX3xX16xX1xX1fxX3xXexX1xX74xX16xX1xX3xX1xX6xXf1xX3xXf1xX9axXb3xX6dxX3xX7xXb3xXf1xX3xX1xX6xXf1xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX3fxXb9xXexX3xXbxX1xXd4xX16xX3xX5xX14dxX16xX3xX5xX1fxX3xX56xX32xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xXddxX0xX10xX3fxX12xX3xX48exX16xX1xX3xXexX26xX3xX5xXdxX9dxXb3xXddxX0xX44xX10xX3fxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX147xX26xX14dxX4xX3xX16xX1xX1fxX3xX29xXdxX1fxX16xX1xX3xX67xX26xX27xX4xX3xX67xXb9xX4xX3xX5xXf5xXbxX3xX16xX1xX26xX16xX29xX3xXexX1xX22xX4xX3xX56xX1fdxX16xX3xX299xX1xX3bxXbxX3xXexX5axX20axX3xX5xX40xXdxX3xX103xX1fdxX3fxX3xX5xX26xX27xX4xX6dxX3xX16xX29xX1xX10xX3xXexX1xX10xX32xX3xX5xXaexXdxX3xXe2xX1bxXb3xX3xX29xXc8xXdxX3xX4xX37xX6xX3xXdfxX161xX16xX29xX3xXbcxX1fxX3xX8exX3bxX4xX3xX53xX79xX6dxX3xX5xX14dxXbxX3xX5xX14dxXbxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xXexXdxX9axXbxX3xX16xX3f5xXdxX3xXexX5axXb3xXf1xX56fxX16xX3xXexX1xX3f5xX16xX29xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX16xX1xX3xX103xXb3xX16xX29xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX5xX1bxX16xX3xX67xX26xXaexX16xX29xX3xX5axX6xX3xX3fxX89xXexX3xXexX5axXf5xX16xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xX67xXd0xXb3xX3xX4xX1xX3f5xX16xX29xX3xXc1xXb3xX1fdxX16xX3xXexX1xX95exX3xX4xX1c2xXb3xX3xX16xX26xX14dxX4xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX147xX32xXdxX3xXexX1xX10xX32xX3xXexXd0xX3fxX3xX29xX26xX214xX16xX29xX3xX1xXf1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX37xX6xX3xX16xX29xX26xXaexXdxX3xX67xX32xX1fxX16xX3xXbcxXdxX1bxX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX205xX1cexX3xXcxX22xX3xXcxX5axXc8xX16xX29xX6dxX3xX312xXdxX9axXexX3xX312xX6xX32xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX95exX16xX29xX3xX5xXdxX9dxXexX3xX7xX9fcxX3xX16xX1xX26xX3xX142xXc39xX3xXcxX1xX74xX3xX458xX3bxXb3xX6dxX3xXcxX5axXd4xX16xX3xX142xX85xX16xX3x8244xX16xX6dxX3xX299xX1xX6xX16xX3xXdfxX134xX16xX1xX3xX45cxXdxXe0xXexX9a6xX3xX67xX104xX3xXexXdxX9axXbxX3xXexX437xX4xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xX67xXd0xXb3xX3xX1xXdxX9axX16xX3xX56xX1fdxX16xX29xX3xXexXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX4xX37xX6xX3xX3fxX134xX16xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX7xX22xX3xX16xX29xX1xXdxX9dxXbxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xX67xX68xX3xX4xXe0xX3xX67xX26xX27xX4xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xXexX1xc0b3xX16xX29xX3xX5xa219xXf1xX3xX5xX6bdxX16xX29xX3xXdfxXdxX9dxX16xX3xX8exXdxX1bxX16xX3xX299xX1xX37xX6dxX3xXe2xX9axXexX3xXexX1xX64xX4xX3xX4xXb3xXb9xX4xX3xXe2xX1xX3bxX16xX29xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX6dxX3xXe2xX9axXexX3xXexXdxX16xX1xX3xX4xX37xX6xX3xX5xX10exX16xX29xX3xXf1xX1bxXb3xX3xX16xX26xX14dxX4xX6dxX3xX7xX22xX3xX1xXf1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX6xX32xX3xX4xX161xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX9axX3xX1xX9dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xXexX1xXaexXdxX3xX4xX1xX3f5xX16xX29xX3xX299xX1xX3bxXbxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX5axX194xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX8bxX44xX44xX4xX56xX16xXddxX312xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX56xX10xX7xXe2xXexX32xXbxX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX2xX44xX2xX197xX32bxX56xX338xX197xX2xX2xX773xX303xX337xXexX337xX2xX773xX32bxX337xX5xX338xXddxX18dxXbxX29x8d5exX5axX9xX301xX197xX338xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX18dxXb3xX7xXexXdxX192xXf1xX194xXaxX12xXcxX1xXdxX9axXb3xX3xX16xX1xXdxX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexX3bxXdxX3xX1xXdxX9dxX16xX3xX1xX134xX16xX1xX3xX161xX16xX1xX3xX16xX1xX8efxX16xX29xX3xXexXd0xX3fxX3xX29xX26xX214xX16xX29xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX95exX16xX29xX3xX67xX104xX3xX6xX16xX1xX3xX56xX221xX16xX29xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xX67xXd0xXb3xX6dxX3xX1xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX5xX1cexX3xXexX26xX20axX16xX29xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xXc80xX16xX1xX3xX1xX95exX16xX29xX3xX5xXdxX9dxXexX3xX7xe8b1xX3xX205xX1cexX3xXcxX22xX3xXcxX5axXc8xX16xX29xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xXc99xX1xXdxX3xX67xX26xX214xX16xX29xX3xX67xXd4xXb3xX3xXbcxX14dxXdxX3xX67xX9axX3xXc1xXb3xX3f5xX4xX3xX7fxX1309xX6dxX3xXexX1xX10xX32xX3xX5xXaexXdxX3xX1xXdxX9dxXb3xX3xXexX5axXdxX9dxXb3xX3xX4xX37xX6xX3xX6fxX1xX37xX3xXexX74xX4xX1xX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX3xX8dxXc99xX1xXe4xX16xX29xX3xX4xXe0xX3xX29xX134xX3xXc1xXb3xX1cexX3xX1xX214xX16xX3xX67xXb9xX4xX3xX5xXf5xXbxX6dxX3xXexX22xX3xX56xX32xXdcxX6dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xXe2xX1xX10fcxXbxX3xX16xX214xXdxX3xX5xX40xXdxX3xX103xXb3xX16xX29xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX5xX1bxX16xX3xX67xX26xXaexX16xX29xX3xX4xX1xX3f5xX16xX29xX3xX7fxX1309xX3xX4xX1c2xXb3xX3xX16xX26xX14dxX4xX3xXbcxX14dxXdxX3xXe2xX1xX7dxX3xXexX1xX9axX3xX8dxX312xX6xX3xX7xe60exX16xX3xX7xX1fxX16xX29xXdcxX6dxX3xX8dxX16xX85xX3fxX3xX103xXb3xX16xX29xX3xXbxX1xX32xX16xX29xXdcxXddxX3xXcxX6xXf1xX3xX4xX1fxXf1xX6dxX3xXexX6xXf1xX3xX7xX64xX16xX29xX3xX20axX3xX1xXf5xXb3xX3xXbxX1xX26xX214xX16xX29xX194xX3xX16xX10fcxX3fxX3xX5xXd0xXf1xX3xXexX1xX10fcxXexX3xX5xX26xX16xX29xX3xX67xX74xX4xX1xX3xX3fxX1fxX3xX67xX3bxX16xX1xX3xX20axX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xXexX5axX26xXaexX16xX29xX9a6xX6dxX3xX3fxXb9xXexX3xXexX1xX9axX3xX1xX9dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xXexX6bdxX3xX16xX1xX1fxX3xX3fxX3bxXf1xX6dxX3xX4xXe4xX16xX29xX3xXexX5axX26xXaexX16xX29xX6dxX3xXexX6bdxX3xX16xXe4xX16xX29xX3xXexX1xXe4xX16xX6dxX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xXexX1xX74xX6dxX3xX67xX9axX16xX3xXexX5axX26xXaexX16xX29xX3xX1xXc8xX4xX9a6xX3xXexXd0xXexX3xX4xX161xX3xX5axXd4xX3fxX3xX5axXf5xXbxX3xX103xXe4xX16xX29xX3xXexX5axXf5xX16xX3xX29xXdxX9axXexX3xX29xXdxX89xX4xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX53xX134xX16xX1xX3xX161xX16xX1xX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xX142xX85xX16xX3xXcxX5axXc71xXdxX3xX67xX104xX3xXexX5axX20axX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX312xXdxX68xXb3xX3xXexX26xX27xX16xX29xX3xX67xX68xX3xXexX1xX9axX3xX29xXdxX14dxXdxX3xX312xXdxX9axXexX3xX67xX9axX16xX3xX3fxXb9xXexX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xX4xX1xX3f5xX16xX29xX3xX7fxX1309xX194xX3xX1xX134xX16xX1xX3xX161xX16xX1xX3xX147xX29xXb3xXf1xX127xX16xX3xX142xXdxX9axXexX3xX822xXb3xX1fdxX16xX3xX8dxX16xX1xd234xX3fxX3xXexX1x8af6xX16xX29xX3xXc1xXb3xX1fdxX16xX3xXexX1xX95exX3xX3fxX1fxX3xX312xX10fcxX16xXdcxX3xXexXdxX1bxXb3xX3xX312xXdxX68xXb3xX3xX4xX1xX32xX3xX1cexX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xX67xXd0xXb3xX3xX4xX37xX6xX3xX16xX29xX26xXaexXdxX3xX5xX7dxX16xX1xX3xX6fxX437xX3xX53xX79xX194xX3xX29xX26xX214xX16xX29xX3xX1xXf1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX37xX6xX3xX2xX338xX3xX4xXe4xX3xX29xX3bxXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX103xXb3xX16xX29xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX20axX3xX147xX29xX104xX3xX312xX6xX3xXdfxX79xX16xX29xX3xX205xXb9xX4xX3xX312xXdxX68xXb3xX3xXexX26xX27xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX7xX22xX3xX56xX221xX16xX29xX3xX4xX161xX3fxX6dxX3xX1xXf1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbcxX134xX3xX3fxXdxX56fxX16xX3xX147xX6xX3fxX3xX5axXb3xXb9xXexX3xXexX1xX74xXexX194xX3xXbxX1xXdxX3xX4xXe4xX16xX29xX3xX299xX1xX40xX3fxX3xXcxXb3xX1fdxX16xX3xXe2xX1xXe4xX16xX29xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xX1xX40xX3xX3fxX3bxXf1xX3xX312xX6xXf1xX3xX8exX2f4xX197xX3xXbcxX1fxX3xX5axX79xXdxX3xXexX5axX20axX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX95exX16xX29xX3xX312xX6xXf1xX3xXbcxX1fxX32xX3xXbcxX221xX3xXexX5axX437xX3xXexX26xX27xX16xX29xX3xXexX5axX26xX16xX29xX3xX4xX1xX32xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xXd4xX16xX3xX6xX16xX1xX3xX56xX221xX16xX29xX6dxX3xX7xX3bxX16xX29xX3xXexX40xX32xX3xXbcxX1fxX3xXexX1fxXdxX3xX16xX85xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX63axXb3xX1fdxX16xX3xX67xXb9xXdxX3xX16xX1xX1fdxX16xX3xX56xX1fdxX16xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX9a6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xXcxX1xX9axX3xX1xX9dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX67xXe0xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xXexX5axX1bxX16xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xXexX5axX26xXaexX16xX29xX6dxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xX16xX10exX16xX29xX3xX4xX3f5xXexX3xX20axX3xX1xXf5xXb3xX3xXbxX1xX26xX214xX16xX29xX6dxX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX37xX3xX5xX22xX4xX3xXc1xXb3xX1fdxX16xX3xX5xXf5xXbxX3xX16xX1bxX16xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xX4xXe4xX16xX29xX3xXexX1xXd4xX16xX3xXe2xXbc1xX3xX3fxX95exX6xX3xX103xXb3xX1fdxX16xX3xX5xX74xX4xX1xX3xX7xX556xX3xX2xX32bxX337xX2f4xX6dxX3xXc1xXb3xX403xXexX3xX7xX40xX4xX1xX3xX312xXe0xX16xX29xX3xXc1xXb3xX1fdxX16xX3xXexX1xX95exX3xX29xXdxX1fxX16xX1xX3xXexX5axXc8xX16xX3xXbcxd64axX16xX3xXexX1xX3f5xX16xX29xX3xX16xX1xXd0xXexX3xX16xX32xX16xX3xX7xXe4xX16xX29xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxX2ebxXdxX56xXexX1xX8bxX3xX2f2xX2xX2f4xXbxX103xX194xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX8bxX3xX301xX2xX338xXbxX103xX194xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXddxX312xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX197xX44xX2xX197xX32bxX56xX301xX2xX32bxX2f4xX2f2xX2f4xX773xXexX337xX32bxX2f2xX338xX338xX5xX338xXddxX18dxXbxX29xX120dxX5axX9xX2f2xX337xX337xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX2ebxXdxX56xXexX1xX9xXaxX2f2xX2xX2f4xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX301xX2xX338xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX12xXc99xX1xXb3xX3xX3fxXb9xX3xXc80xX16xX1xX3xX1xX95exX16xX29xX3xX5xXdxX9dxXexX3xX7xX1309xX3xX205xX1cexX3xXcxX22xX3xXcxX5axXc8xX16xX29xX3xXexX40xXdxX3xX1xXb3xXf1xX9dxX16xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX3xX53xX1fxX3xX457xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX45fxXddxX3xX48exX16xX1xX3xXdfxX134xX16xX1xX3xX147xX1xXd0xXexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xXcxX5axX32xX16xX29xX3xX7xX22xX3xX16xX29xX1xXdxX9dxXbxX3xX67xX118xXdxX3xX3fxX14dxXdxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xX16xX6xXf1xX6dxX3xXbcxX14dxXdxX3xXexX26xX3xX56xXb3xXf1xX3xX3fxX14dxXdxX3xXexXd4xX3fxX3xX16xX1xX134xX16xX3xX3fxX14dxXdxX6dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xXexXdxX16xX3xXexX26xX20axX16xX29xX3xXbcxX1fxX3xX67xXdxX3xXexX1xX10xX32xX3xXdfxX161xX16xX29xX6dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXb3xXf1xX3xXexX5axXb3xXf1xX56fxX16xX3xXexX1xX3f5xX16xX29xX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xX4xX37xX6xX3xXdfxX32xX1fxX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX6fxXb9xX16xX29xX3xX7xX161xX16xX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX6dxX3xXexXdxX9axXbxX3xXexX437xX4xX3xX5xXf5xXbxX3xX4xXe4xX16xX29xX3xXexX5axX1bxX16xX3xX3fxXc8xXdxX3xX5xX9fcxX16xX1xX3xXbcxX22xX4xX3xXexX5axX32xX16xX29xX3xX7xX22xX3xX16xX29xX1xXdxX9dxXbxX3xX67xX118xXdxX3xX3fxX14dxXdxX3xX29xXe0xXbxX3xX7xX1c2xX4xX3xX4xX95exX16xX29xX3xX67xXd0xXexX3xX16xX26xX14dxX4xX3xX29xXdxX8efxX3xXbcxX8efxX16xX29xX3xX67xXb9xX4xX3xX5xXf5xXbxX3xXbcxX1fxX3xXexXdxX9axX16xX3xX5xX1bxX16xX3xX6fxX147xX822xX53xX6dxX3xX67xX26xX6xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xX4xXe0xX3xX67xX26xX27xX4xX3xX4xX214xX3xX67xX79xX6dxX3xXexXdxX56fxX3fxX3xX5xX22xX4xX6dxX3xXbcxX74xX3xXexX1xX9axX3xXbcxX1fxX3xXb3xXf1xX3xXexX7dxX16xX3xXc1xXb3xX3f5xX4xX3xXexX9axX3xX16xX1xX26xX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xX16xX6xXf1xXddxX3xX53xXdxX9dxX16xX6dxX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xX67xX6xX16xX29xX3xX5xX1fxX3xX8dxX67xXdxX68xX3fxX3xX7xX3bxX16xX29xXdcxX3xXexX5axX32xX16xX29xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX9dxX16xX3xX3fxX437xX4xX3xXexXdxX1bxXb3xX3xXe2xX403xXbxX3xXbcxX26xX27xXexX3xXc1xXb3xX6xX3xX67xX40xXdxX3xX56xX74xX4xX1xX3xX6fxX32xXbcxXdxX56xX185xX2xX32bxX6dxX3xX4xX1xX7dxX16xX1xX3xXexX5axX74xX6dxX3xX103xX104xX3xX1xXb9xXdxX3xX118xX16xX3xX67xX74xX16xX1xX6dxX3xXexX3f5xX4xX3xX67xXb9xX3xXexX85xX16xX29xX3xXexX5axX26xX20axX16xX29xX3xXe2xXdxX16xX1xX3xXexX9axX3xX20axX3xXexX3f5xXbxX3xX67xXd4xXb3xX3xXexX1xX9axX3xX29xXdxX14dxXdxX9a6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xXcxX5axX32xX16xX29xX3xX16xX1xX8efxX16xX29xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xXexX22xXb3xX3xX4xX1xXb3xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX67xXd0xXexX3xX16xX26xX14dxX4xX6dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xX3fxX1fxX3xX16xX10exX16xX29xX3xX4xX3f5xXexX3xX5xX1fxX3xXdfxX32xX1fxX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX6fxXb9xX16xX29xX3xX7xX161xX16xX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX3xX4xXe0xX3xX3fxX89xXexX3xXbcxX1fxX3xX29xX1xXdxX3xX4xXe4xX16xX29xX6dxX3xX5xXf5xXbxX3xX16xX29xX1xXdxX9dxXbxX3xX20axX3xX1xXd4xXb3xX3xX1xX9axXexX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX9fcxX16xX1xX3xXbcxX22xX4xXddxX3xX6fxXe0xX3xXexX1xX68xX3xX16xXe0xXdxX6dxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX142xXdxX9dxXexX3xX147xX6xX3fxX3xX67xX6xX16xX29xX3xX312xX118xX3xX7xXb3xX16xX29xX3xX7xX1c2xX4xX3xXexX5axX250xX3xX4xX1xX32xX3xXdfxX161xX16xX29xX3xXbcxX1fxX3xX67xXe0xX16xX29xX3xX29xXe0xXbxX3xX4xXe4xX16xX29xX3xX7xX1c2xX4xX3xXexX32xX3xX5xX14dxX16xX3xXbcxX1fxX32xX3xX4xXe4xX16xX29xX3xX4xXb3xXb9xX4xX3xX67xX118xXdxX3xX3fxX14dxXdxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX4xX10xX16xXexX10xX5axX194xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxX2ebxXdxX56xXexX1xX8bxX3xX2f2xX2xX2f4xXbxX103xX194xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX8bxX3xX301xX2xX338xXbxX103xX194xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXddxX312xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX197xX44xX2xX338xX2f2xX56xX301xX197xX197xX303xX2f2xX338xX303xXexX2f2xX32bxX338xX301xX5xX2f2xX185xX2xX197xX32bxX56xX2f4xX197xX2xX338xX197xX2xX301xXexX2f2xX303xX338xX338xX32bxX5xX338xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX2ebxXdxX56xXexX1xX9xXaxX2f2xX2xX2f4xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX301xX2xX338xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX18dxXb3xX7xXexXdxX192xXf1xX194xXaxX12xX205xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX67xX6xX16xX29xX3xX312xX118xX3xX7xXb3xX16xX29xX3xX7xX1c2xX4xX3xXexX5axX250xX3xX4xX1xX32xX3xXdfxX161xX16xX29xX3xXbcxX1fxX3xX67xXe0xX16xX29xX3xX29xXe0xXbxX3xX4xXe4xX16xX29xX3xX7xX1c2xX4xX3xXexX32xX3xX5xX14dxX16xX3xXbcxX1fxX32xX3xX4xXe4xX16xX29xX3xX4xXb3xXb9xX4xX3xX67xX118xXdxX3xX3fxX14dxXdxXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX142xX14dxXdxX3xX8dxXexX1fdxX3fxX3xXexX5axX32xX16xX29xX6dxX3xXexX5axX7dxX3xX7xX3bxX16xX29xX6dxX3xX1xX32xX1fxXdxX3xX312xX104xX32xX3xX5xX14dxX16xXdcxX6dxX3xXbxX1xXd0xX16xX3xX67xXd0xXb3xX3xXexX1xX10xX32xX3xX5xX1cexX3xXexX26xX20axX16xX29xX3xX4xX6xX32xX3xX67xX17bfxXbxX3xX4xX37xX6xX3xXdfxX161xX16xX29xX3xXc1xXb3xX6xX16xX29xX3xXbcxXdxX16xX1xX6dxX3xXexX1xX9axX3xX1xX9dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xX16xX6xXf1xX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xX68xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX9dxX16xX3xXe2xX1xX3bxXexX3xXbcxXc8xX16xX29xX3xX56xX1fdxX16xX3xXexXb9xX4xX6dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX5axXdxX68xX16xX3xX1xX95exX16xX29xX3xX4xX26xXaexX16xX29xX3xXbcxX1fxX3xXexX1xX74xX16xX1xX3xXbcxX26xX27xX16xX29xX6dxX3xX67xX26xX6xX3xX16xX26xX14dxX4xX3xX16xX1xX1fxX3xX67xX9axX16xX3xX29xXdxX8efxX6xX3xXexX1xX9axX3xXe2xcfabxX3xX822xX822xX824xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX16xX26xX14dxX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX5axXdxX68xX16xX6dxX3xX4xXe0xX3xXexX1xXb3xX3xX16xX1xXf5xXbxX3xX4xX6xX32xX6dxX3xX29xXdxX8efxX3xXbcxX8efxX16xX29xX3xX67xX74xX16xX1xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xX822xX53xX6fxX147xX3xX16xX1xX26xX3xX3fxX437xX4xX3xXexXdxX1bxXb3xX3xXdfxX40xXdxX3xX1xXb9xXdxX3xXdfxX161xX16xX29xX3xX5xXd4xX16xX3xXexX1xX1c2xX3xX822xX824xX824xX824xX3xX67xX104xX3xX16xX1bxXb3xX3xX5axX6xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX458xXb3xX3f5xXexX3xX4xX1xXdxX56fxXb3xX3xX56xX1fxXdxX3xX5xX74xX4xX1xX3xX7xX556xX3xX56xX1fdxX16xX3xXexXb9xX4xX6dxX3xX56xX26xX14dxXdxX3xX7xX22xX3xX5xX104xX16xX1xX3xX67xX40xX32xX3xX4xX37xX6xX3xXdfxX161xX16xX29xX6dxX3xX4xX95exX16xX29xX3xXbcxX14dxXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX4xX161xX3xX16xX26xX14dxX4xX6dxX3xX20axX3xX67xX1fdxXb3xX3xXbcxX1fxX3xX5xX64xX4xX3xX16xX1fxX32xX3xX4xX221xX16xX29xX3xX4xXe0xX3xX56xXd0xXb3xX3xXd0xX16xX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xXddxX3xXdfxXdxX3xX67xXd4xXb3xX3xXexX5axX32xX16xX29xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xXexX5axX1fxX32xX3xX822xXe4xX3xXbcxXdxX9axXexX3xX147xX29xX1xX9dxX3xX185xX3xXcxX9fcxX16xX1xX6dxX3xX5axX79xXdxX3xX67xX9axX16xX3xX6fxX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xX3xXexX1xX3bxX16xX29xX3xXcxX3bxX3fxX6dxX3xX67xX9axX16xX3xX197xX3xX4xXb3xXb9xX4xX3xXe2xX1xX3bxX16xX29xX3xX4xX1xXdxX9axX16xX3xXbcxX9fcxX3xX67xX40xXdxX3xXbcxX1fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xX16xX6xXf1xX3xXexX5axX32xX16xX29xX3xX7xX22xX3xX16xX29xX1xXdxX9dxXbxX3xX67xX118xXdxX3xX3fxX14dxXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX67xX56fxXb3xX3xX5xXf5xXbxX3xX4xXe4xX16xX29xX3xX103xXb3xXd0xXexX3xX7xX10fcxX4xX3xXexX5axX1bxX16xX3xX3fxXc8xXdxX3xX5xX9fcxX16xX1xX3xXbcxX22xX4xX194xX3xX5xX1fxX3xX16xX1xX8efxX16xX29xX3xX16xX29xX26xXaexXdxX3xX4xX32xX16xX3xX26xXb3xX3xXexX64xX3xX29xXe0xXbxX3xXbxX1xXd4xX16xX3xX5xX1fxX3fxX3xX5axX40xX16xX29xX3xX56xX6xX16xX1xX3xXc1xXb3xX1bxX3xX1xX26xX214xX16xX29xX6dxX3xX67xXd0xXexX3xX16xX26xX14dxX4xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxX56xXdxX7xXbxX5xX6xXf1xX8bxX3xX312xX5xX32xX4xXe2xX194xX3xX3fxX6xX5axX29xXdxX16xX185xX5xX10xX192xXexX8bxX3xX6xXb3xXexX32xX194xX3xX3fxX6xX5axX29xXdxX16xX185xX5axXdxX29xX1xXexX8bxX3xX6xXb3xXexX32xX194xX3xX2ebxXdxX56xXexX1xX8bxX3xX2f2xX2xX2f4xXbxX103xX194xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX8bxX3xX301xX2xX338xXbxX103xX194xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX8bxX44xX44xX4xX56xX16xXddxX312xX6xX32xX1xX6xXexXdxX16xX1xXddxXbcxX16xX44xX56xX10xX7xXe2xXexX32xXbxX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX2xX44xX2xX197xX32bxX56xX2f2xX2xX773xX338xX301xX338xX303xXexX773xX303xX2f4xX2f4xX2f4xX5xX338xXddxX18dxXbxX29xX120dxX5axX9xX2f4xX338xX301xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX16xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX185xX6xX5xXdxX29xX16xX8bxX3xX18dxXb3xX7xXexXdxX192xXf1xX194xXaxX12xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexXdxX9axXbxX3xXexX437xX4xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXe2xX9axX3xX4xXf5xX16xX3xXexXdxX16xX3xX4xXf5xXf1xX3xX4xX37xX6xX3xXdfxX161xX16xX29xX6dxX3xX67xXb9xXdxX3xXc1xXb3xX1fdxX16xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX67xX26xX6xX3xXexXeaxX16xX1xX3xX16xX1xX1fxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX5axXdxX68xX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXbcxX1fxX3xX312xX56fxX16xX3xXbcxX8efxX16xX29xX6dxX3xX5xX1fxX3fxX3xX4xX1xX32xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX8dxX16xX118xXdxX3xX312xXf5xXexX3xX5xX1bxX16xXdcxX3xX16xX1xX26xX3xX3fxX32xX16xX29xX3xX3fxXb3xX3f5xX16xX3xX4xX37xX6xX3xX8exX3bxX4xX3xX53xX79xX3xXe2xX7dxX16xX1xX3xXf1xX1bxXb3xXddxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX32xX56xXf1xXaxX12xXcxXdxX16xX3xXexX26xX20axX16xX29xX3xX5axX1563xX16xX29xX6dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXb3xXf1xX3xXexX5axXb3xXf1xX56fxX16xX3xXexX1xX3f5xX16xX29xX3xXexX3f5xXexX3xX67xX17bfxXbxX3xX4xX37xX6xX3xXc1xXb3xX1bxX3xX1xX26xX214xX16xX29xX3xX205xX1cexX3xXcxX22xX3xXcxX5axXc8xX16xX29xX6dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexXdxX9axXbxX3xXexX437xX4xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXe2xX9axX3xX4xXf5xX16xX3xXexXdxX16xX3xX4xXf5xXf1xX3xX4xX37xX6xX3xXdfxX161xX16xX29xX6dxX3xX67xXb9xXdxX3xXc1xXb3xX1fdxX16xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX67xX26xX6xX3xXexXeaxX16xX1xX3xX16xX1xX1fxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX5axXdxX68xX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXbcxX1fxX3xX312xX56fxX16xX3xXbcxX8efxX16xX29xX6dxX3xX5xX1fxX3fxX3xX4xX1xX32xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX8dxX16xX118xXdxX3xX312xXf5xXexX3xX5xX1bxX16xXdcxX3xX16xX1xX26xX3xX3fxX32xX16xX29xX3xX3fxXb3xX3f5xX16xX3xX4xX37xX6xX3xX8exX3bxX4xX3xX53xX79xX3xXe2xX7dxX16xX1xX3xXf1xX1bxXb3xXddxX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxXbcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX5axX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xXc1xXb3xX6xX16xX8bxX0xX44xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xXb3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX185xXexX1xXb3xX3fxX312xX185xX6xX16xX56xX185xX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX147xX29xX1fxXf1xX3xX1xXb9xXdxX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xX16xX29xX6xXf1xX185xX1xX32xXdxX185xX4xXb3xX6xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX16xXdxX10xX16xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX44xX197xX338xX773xX773xX773xX337xXddxX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX3fxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX197xX338xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX338xX44xX2xX303xX197xX56xX301xX197xX197xX338xX338xX197xX338xXexX32bxX197xX2f2xX2f4xX773xX5xX338xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXbcxX12xX0xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX147xX29xX1fxXf1xX3xX1xXb9xXdxX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xX16xX29xX6xXf1xX185xX1xX32xXdxX185xX4xXb3xX6xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX16xXdxX10xX16xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX44xX197xX338xX773xX773xX773xX337xXddxX1xXexX3fxXaxX12xX147xX29xX1fxXf1xX3xX1xXb9xXdxX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX8exX1563xX16xX29xX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xX4xXe4xX16xX29xX3xXexX5axX134xX16xX1xX6dxX3xXbxX1xXd4xX16xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX6dxX3xXcxX1xX3bxX16xX29xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX16xX85xX3fxX3xX197xX338xX197xX2xX3xX67xX104xX3xXexX1xX22xX4xX3xX7xX22xX3xXexX5axX20axX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xX1xXb9xXdxX3xX4xX37xX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX6dxX3xXexX40xX32xX3xXe2xX1xXe4xX16xX29xX3xXe2xX1xX7dxX3xX7xXe4xXdxX3xX16xX118xXdxX3xX4xX1xX1fxX32xX3xX3fxX6bdxX16xX29xX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xX3xX457xX197xX2f2xX44xX303xX44xX2xX32bxX303xX2xX3xX185xX3xX197xX2f2xX44xX303xX44xX197xX338xX197xX2xX45fxXddxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXbcxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexX5axXdxX68xX16xX3xXe2xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xXbxX1xXd4xX16xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX3fxX6bdxX16xX29xX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xXexXb3xX32xXdxX185xXexX5axX10xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX185xXexX5axXdxX10xX16xX185xXe2xX1xX6xXdxX185xX16xX1xXdxX10xXb3xX185xXbxX1xX6xX16xX185xXbcxXdxX10xX4xX185xXf1xX185xX16xX29xX1xXdxX6xX185xX3fxXb3xX16xX29xX185xX16xX29xX6xXf1xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX5xX6xXbxX185xX56xX32xX6xX16xX44xX197xX338xX773xX2f2xX2f2xX337xXddxX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX3fxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX197xX338xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX2xX44xX2xX197xX32bxX56xX338xX2xX303xX301xX773xX303xX2f4xXexX2xX773xX773xX32bxX337xX5xX338xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXbcxX12xX0xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexX5axXdxX68xX16xX3xXe2xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xXbxX1xXd4xX16xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX3fxX6bdxX16xX29xX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xXexXb3xX32xXdxX185xXexX5axX10xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX185xXexX5axXdxX10xX16xX185xXe2xX1xX6xXdxX185xX16xX1xXdxX10xXb3xX185xXbxX1xX6xX16xX185xXbcxXdxX10xX4xX185xXf1xX185xX16xX29xX1xXdxX6xX185xX3fxXb3xX16xX29xX185xX16xX29xX6xXf1xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX5xX6xXbxX185xX56xX32xX6xX16xX44xX197xX338xX773xX2f2xX2f2xX337xXddxX1xXexX3fxXaxX12xXcxXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexX5axXdxX68xX16xX3xXe2xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xXbxX1xXd4xX16xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX3fxX6bdxX16xX29xX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxXdxX9axXbxX3xXexX437xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX32xX40xXexX3xX67xXb9xX16xX29xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xXexX14dxXdxX3xXe2xX1f1fxX3xX16xXdxX9dxX3fxX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xX3xXcxX147xX6fxX458xX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX3xX457xX197xX2f2xX44xX303xX44xX2xX32bxX303xX2xX3xX185xX3xX197xX2f2xX44xX303xX44xX197xX338xX197xX2xX45fxX6dxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xXd0xXbxX3xX312xXb9xX3xXdfxX32xX1fxX16xX3xX20axX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX67xX104xX3xXexX118xX3xX4xX1xX1c2xX4xX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xX4xXe4xX16xX29xX3xXexX5axX134xX16xX1xX6dxX3xXbxX1xXd4xX16xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xXddxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXbcxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexX118xX3xX4xX1xX1c2xX4xX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xX1xX32xX40xXexX3xX67xXb9xX16xX29xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xXexX14dxXdxX3xXe2xX1f1fxX3xX16xXdxX9dxX3fxX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXddxXddxXddxXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xXexXb3xX32xXdxX185xXexX5axX10xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX185xXexX32xX185xX4xX1xXb3xX4xX185xX16xX1xXdxX10xXb3xX185xX1xX32xX6xXexX185xX56xX32xX16xX29xX185xXf1xX185xX16xX29xX1xXdxX6xX185xX1xXb3xX32xX16xX29xX185xXexX32xXdxX185xXe2xXf1xX185xX16xXdxX10xX3fxX185xX32bxX338xX185xX16xX6xX3fxX185xX16xX29xX6xXf1xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX5xX6xXbxX185xX56xX32xX6xX16xX44xX197xX338xX773xX2f2xX303xX301xXddxX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX3fxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX197xX338xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX2xX44xX2xX197xX32bxX56xX2f2xX2xX773xX338xX301xX301xX338xXexX303xX773xX2f2xX338xX2xX5xX338xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXbcxX12xX0xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexX118xX3xX4xX1xX1c2xX4xX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xX1xX32xX40xXexX3xX67xXb9xX16xX29xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xXexX14dxXdxX3xXe2xX1f1fxX3xX16xXdxX9dxX3fxX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXddxXddxXddxXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xXexXb3xX32xXdxX185xXexX5axX10xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX185xXexX32xX185xX4xX1xXb3xX4xX185xX16xX1xXdxX10xXb3xX185xX1xX32xX6xXexX185xX56xX32xX16xX29xX185xXf1xX185xX16xX29xX1xXdxX6xX185xX1xXb3xX32xX16xX29xX185xXexX32xXdxX185xXe2xXf1xX185xX16xXdxX10xX3fxX185xX32bxX338xX185xX16xX6xX3fxX185xX16xX29xX6xXf1xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX5xX6xXbxX185xX56xX32xX6xX16xX44xX197xX338xX773xX2f2xX303xX301xXddxX1xXexX3fxXaxX12xXcxXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xXexX118xX3xX4xX1xX1c2xX4xX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xX1xX32xX40xXexX3xX67xXb9xX16xX29xX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xXexX14dxXdxX3xXe2xX1f1fxX3xX16xXdxX9dxX3fxX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXddxXddxXddxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX53xX26xX14dxX16xX29xX3xXexX14dxXdxX3xXe2xX1f1fxX3xX16xXdxX9dxX3fxX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xX3xXcxX147xX6fxX458xX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX6dxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xXd0xXbxX3xX312xXb9xX3xX67xX32xX1fxX16xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX67xX104xX3xXexX118xX3xX4xX1xX1c2xX4xX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xX1xX32xX40xXexX3xX67xXb9xX16xX29xX3xXexX1xXdxX9axXexX3xXexX1xX22xX4xX6dxX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xXddxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXbcxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX147xX1xXdxX56fxXb3xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX5xX1fxX3fxX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX4xX37xX6xX3xXexXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xXbcxX56fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xX16xX1xXdxX10xXb3xX185xXbcxXdxX10xX4xX185xX5xX6xX3fxX185xXf1xX185xX16xX29xX1xXdxX6xX185xX4xXb3xX6xX185xXexXb3xX32xXdxX185xXexX5axX10xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX185xX1xXb3xX32xX16xX29xX185xXbcxX10xX185xX16xX29xX6xXf1xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX5xX6xXbxX185xX56xX32xX6xX16xX44xX197xX338xX773xX303xX2f4xX773xXddxX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX29xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX3fxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX197xX338xX44xX16xX10xX2ebxX7xX44xX197xX2xX2xX2xX44xX2xX197xX773xX56xX197xX2xX32bxX338xX32bxX197xX301xXexX2xX337xX337xX2f4xX2f4xX5xX338xXddxX18dxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX26xX27xX16xX29xX3xXexXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX32xX16xX29xX3xX4xX37xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX3fxX40xX16xX29xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXbcxX12xX0xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX147xX1xXdxX56fxXb3xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX5xX1fxX3fxX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX4xX37xX6xX3xXexXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xXbcxX56fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xXaxX3xX1xX5axX10xX192xX9xXaxX44xX56xX32xX6xX16xX185xXexX1xX10xX44xX16xX1xXdxX10xXb3xX185xXbcxXdxX10xX4xX185xX5xX6xX3fxX185xXf1xX185xX16xX29xX1xXdxX6xX185xX4xXb3xX6xX185xXexXb3xX32xXdxX185xXexX5axX10xX185xX1xX6xX185xXexXdxX16xX1xX185xX1xXb3xX32xX16xX29xX185xXbcxX10xX185xX16xX29xX6xXf1xX185xXexX1xX6xX16xX1xX185xX5xX6xXbxX185xX56xX32xX6xX16xX44xX197xX338xX773xX303xX2f4xX773xXddxX1xXexX3fxXaxX12xX147xX1xXdxX56fxXb3xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xX5xX1fxX3fxX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xX3xX4xX37xX6xX3xXexXb3xX118xXdxX3xXexX5axX250xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX1xX26xX14dxX16xX29xX3xXbcxX56fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX5axX32xX16xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX53xX26xX14dxX16xX29xX3xXexX14dxXdxX3xXe2xX1f1fxX3xX16xXdxX9dxX3fxX3xX32bxX338xX3xX16xX85xX3fxX3xX16xX29xX1fxXf1xX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xXf5xXbxX3xXdfxX32xX1fxX16xX3xXcxX147xX6fxX458xX3xX53xX79xX3xX6fxX1xX7dxX3xX7fxXdxX16xX1xX3xX457xX197xX2f2xX44xX303xX44xX2xX32bxX303xX2xX3xX185xX3xX197xX2f2xX44xX303xX44xX197xX338xX197xX2xX45fxX6dxX3xXdfxX142xXcxX147xX3xX53xX1fxX3xXcxX9fcxX16xX1xX3xX67xX104xX3xXbcxX1fxX3xX67xX6xX16xX29xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX9dxX16xX3xX16xX1xXdxX56fxXb3xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX67xXb9xX16xX29xX6dxX3xXbxX1xXd4xX16xX3xXbcxXdxX9dxX4xX3xXexX1xXdxX9axXexX3xXexX1xX22xX4xX6dxX3xX1cexX3xX16xX29xX1xX9fcxX6xXddxX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXbcxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xXb3xX5xX12xX0xX56xXdxXbcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX12xX0xX44xX56xXdxXbcxX12xX0xX44xX56xXdxXbcxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc80xXb3xXexX1xX32xX5axXaxX12xXcxXddxX458xX3xXdfxX89xX16xX29xX3xX5fxXb3xXf1xX3xX8exX3bxXb3xX0xX44xXbxX12
T.S Đặng Duy Báu