Bộ TN&MT: Người dân có thể đổi lại sổ đỏ cấp cho hộ gia đình
Với sổ đỏ cấp cho hộ gia đình trước ngày 5/12, người dân muốn đổi cách ghi từ một người đại diện thành cụ thể các thành viên đều được đáp ứng.
fb33x15b67x17c30x18353x16bf2xfbc8x11d89x10861x1472cx108dcx17decx12244x17257x100c3x15428x121acxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11d50x13083x1155exXexX0x14087xXaxX17xX18xX19xXexX0x127e4x11b45xX19x17e1exXexX0xXax122d6xX9xfc73xXdxX18x16a98xX2fx188a6x14387x170f5xX5x14690xXbxXdxX17xX32xXex1387fx12473xX9xX5x10391x185e3x1869fxX5x10711xX9xX3fx16e63x17d5dx17d12xX35xX9xX19x12d70x1538cxX9xX2cx1435axX9xXbxXax14cbcxX9x15c76x111c6xX35xX9xXdx18521xX35xX9xX2fxX57xX9xX56x17191xX9xX2cx11fa2xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56x14dd6xX4dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX18x16602xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX4dxXbxX17xX4dxXbx168d9xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x12adbxX2cx11825xX93xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9xfdf2xX35xX19xXbxXaxX93xX2cxX24xXcxXcxX24xX4dxX9xX23xXdxX24xX2cxX9dxX93xX18xX19xX2fxX93xX2cxX24xX4dxX4dxX17xX2cxXbxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14e42xX17xX18xX19xX32xXex171a6x10213xX35xX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xX2cxX65xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xXbxX7exX47xXd8xX2cxX9xX4dxX46x117f3xX26xX9x18257xX1cxX2ax16ec1x10c31xX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX19xX4cxX4dxX9xXcx1753cx13c06xX4dxX9xX56xX57xX35xX9xX2cx16eb7xX2cxXaxX9xX46xXaxX35xX9xXbx13dc5xX9xXcxX3cxXbxX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX56xX5bxX35xX9xX19xX35x17fd2xX4dxX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX2cx160fcxX9xXbxXaxX54xX9xX2cxX11axX2cxX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9x17e49xX35x182ecxX4dxX9xX56x119ecxX111xX9xX56xX47x13fc3xX2cxX9xX56xX11axX33xX9x17542xX4dxX46x11be3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX5bxX35xX9xX2cxX111xX3cxX2cxX9xXax15c14xX33xX9xX23xX11axX24xX9xXbxXaxX47xX48xX4dxX46xX9xX9dx12490xX9xX2cx17f86xX18xX9xX3bxX3cxX9xX5xXfdxX35xX9xX4dxX46xX111xX26xX151xX4dxX9xX14fxXfdxX9xX41x16d5axX35xX9xXbxX7exX47xX48xX4dxX46xX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xX2fxX11axX4dxX46xX9xX103x17645xX1cxX2axX2axX104xX9xX5xXaxX161xX9xXbxX7exX47x14661xX4dxX46xX9xX3fxX46xX111xX26x1387bxX4dxX9xX5xXax14249xX9xX7xXaxX47x1028exX4dxX46xX9xXd1xX24xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35x16947xXbxX104xX9xX5xXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX47xX9x11c58xX1fbxX1cxX103x15abdxX2axX1c1xX9xX2cxX50xX9xXdx17e77xX35xX9xX19xX35xX1d6xX4dxX9xX56xX5bxXbxX9xX46xX4cxX26xX9xX9dxXaxX50xX9xXaxX35xX54xX111xX9xX2cxXaxX24xX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX19xX4cxX4dxX164xX9x17a8dxX4xX4cxX111xX9xX2cxXaxfc9bxX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xXbxXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX47xX9xXcxX18xX4dxX46xX9xXbx11951xX4dxXaxX9xX9dx16eadxX9xXbxXaxX111x11ea2xXbxX104xX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xX4dxX46xXfdxX4dxXaxX9xX56xX184xX2cxX9xX2fx14480xX9xXaxX35xX54xX111xX9xX4dxXaxX18xX4dxXaxX104xX9xX2fxX24xX4dxX46xX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX19xX4cxX4dxX9xXbxXaxX74xX9xX9dxXaxX50xX9xXaxX35xX54xX111xX164xX9xX3bxX3cxX9xX2fxX272xX9xX7ex10ed3xXbxX9xX9dxX35xX4dxXaxX9xX4dxX46xXaxX35xX135xXcxX9xX14fxX155xX9xX14fxX35xX135xX2cxX9xX4dxXfdxX26x1429dxX104xX9xX23xXfdxX9xXd1xX24xX18xX9xX4dxX50xX35xX164xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX7exX46xX35xX4dxX43xX9xX103xX33x10d4axX9xX18xX111xXbxX24xff6exX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7exXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXa6xX35xX19xXbxXaxX43xX100xX1ffxX1ffxX33xX2e8xX2eexXaxX17xX35xX46xXaxXbxX43xX103xX1c1xX1fbxX33xX2e8xX32xX9xX2fxX7exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX43xX1cxX1cxX35xX164xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxX164xX14fxX4dxX1cxX4dxX17xXa6xX2fxX1cxX2axX1c1x13d2fx16354xX1cxX1c1xX1c1xX19xX2axX2ax10302xX2axX1c1xX2axX1c1xXbxX1fbx10334xX103xXdxX1ffxX164x132dexX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX24xX9xXbxX4dxX9xXcxXbxX9xX4dxX46xX111xX24xX35xX9xX19xX18xX4dxX9xX2cxX24xX9xXbxXaxX17xX9xX19xX24xX35xX9xXdxX18xX35xX9xX2fxX24xX9xX19xX24xX9xX2cxX18xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX24xX9xX46xX35xX18xX9xX19xX35xX4dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7exXexX0xXbxX7exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX32xXexX3bxXfdxX9xXd1xX24xX18xX9xXbxX5bxX35xX9xX2cxX111xX3cxX2cxX9xXaxX184xX33xX9xX23xX11axX24xX164xX9x13a04xX4dxXaxX43xX9xX7xXaxX5bxXcxX9xX2x11522xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX1abxX4dxX46xX9xX41xX18xX35xX9xXd7x11bbaxX4dxX9xX7xXaxX65xX4dxX9x1223fxX7xXaxX50xX9xX4xX13fxX2cxX9xXbxX7exX47xX1cexX4dxX46xX9xX4xX13fxX2cxX9x10538xX42exX4dxX46xX9xX9dx13218xX9xX56xX65xXbxX9xX56xX18xX35xX104xX9xX5xX57xX4dxX46xX9xX2cxX13fxX2cxX9x127f3xX111x1535dxX4dxX9xXdxX450xX9xX56xX65xXbxX9xX56xX18xX35x1041axX104xX9xX5xXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX47xX9xX1fbxX1fbxX9xX2cxX50xX9xXaxX35xX135xX111xX9xXdxX3efxX2cxX9xXbxX123xX9xX4dxX46xXfdxX26xX9xX100xX1cxX2axX103xX9xX14fxXd8xX35xX9x11e8cxX111xX26xX9xX56xX1dbxX4dxXaxX9xX46xXaxX35xX9xXbxX151xX4dxX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xX2cxX50xX9xX2cx161bbxX4dxX46xX9xXaxX3cxX9xX9dxXax16887xX111xX9xX14fxXfdxX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxfd1axX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xX14fxXfdxX24xX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xX2cxX65xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xXdxXfdxX9xX32xX46xX35xX2a4xX33xX9xX9dxXax188e3xX2cxX9xX33xXaxX13fxX2cxX9xX4dxXaxX236xX4dxX46xX9xXbxX7exX18xX4dxXaxX9xX2cxXaxX65xX33xX9xX14fxX155xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xX9dxXaxX35xX9xXbxXaxX3efxX2cxX9xXaxX35xX135xX4dxX9xX2cxX11axX2cxX9xX46xX35xX18xX24xX9xX19xX1dbxX2cxXaxX9xX4dxXaxXfdxX9xX56xX65xXbxX32xX164xX9xX5xXaxX18xX26xX9xX56xX57xX35xX9xX4dxXfdxX26xX9xXdxXfdxX9xX32xX2fxX3efxX9xX56xX35xX155xX111xX9xX2cxXax13624xX4dxXaxX9xX33xXaxX4bfxX9xXaxX15axX33xX32xX104xX9xX2cxXaxX161xX9xX9dxXaxX1abxX4dxX46xX9xX33xXaxX466xX35xX9xXbxX7exX47xXd8xX2cxX9xX56xX4cxX26xX9xX14fxX35xX135xX2cxX9xX46xXaxX35xX9xXbxX151xX4dxX9xXcxX3cxXbxX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX56xX5bxX35xX9xX19xX35xX135xX4dxX9xXdxXfdxX9xX32xX2fxX18xX35xX32xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX111xX26xX9xX4dxXaxX35xX151xX4dxX104xX9xX3bxX3cxX9xXbxXaxX123xX18xX9xX4dxXaxX257xX4dxX9xX2cxX11axX2cxXaxX9xX46xXaxX35xX9xXaxX35xX135xX4dxX9xXaxXfdxX4dxXaxX9xX56x16aa6xX9xX46xX4cxX26xX9xX9dxXaxX50xX9xX9dxXaxX42exX4dxX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xX14fxX35xX135xX2cxX9xX2e8xX11axX2cxX9xXdxX257xX33xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xX2cxX196xX18xX9xXbxX123xX4dxX46xX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xX2cxX65xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX164xX9xXd7xX74xX9xXbxXaxX1eexX104xX9xX9dxXaxX35xX9xX2cxXaxX111xX26xX54xX4dxX9xX4dxXaxX47xX15axX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xX19xX1d6xX9xX33xXaxX11axXbxX9xX2fxX35xX4dxXaxX9xXbxX7exX18xX4dxXaxX9xX2cxXaxX65xX33xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX7exX466xX9xXdxX48xX35xX9xXd7xX4dxX8xX2e8xX33xX7exX17xX2fxX2fxX104xX9xX1abxX4dxX46xX9xX41xX18xX35xX9xXd7xX42exX4dxX9xX7xXaxX65xX4dxX9xX9dxXax16b8axX4dxX46xX9xX56xX1dbxX4dxXaxX43xX9xX22fx12462xX57xX9xX56xX62xX9xX2cxX65xX33xX9xXbxX7exX47xXd8xX2cxX9xX4dxX46xXfdxX26xX9xX100xX1cxX2axX103xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX14fxXd8xX35xX9xXbxX151xX4dxX9xXcxX3cxXbxX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX56xX5bxX35xX9xX19xX35xX135xX4dxX9xX14fx11867xX4dxX9xX2cxX50xX9xX46xX35xX11axX9xXbxX7exX1dbxX9xX33xXaxX11axX33xX9xXdxX450xX164xX9xX3bxX1cexX35xX9xX14fxX257xX26xX104xX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX19xX4cxX4dxX9xX9dxXaxX1abxX4dxX46xX9xX2cx13e5cxX4dxX9xXdxXfdxXcxX9xXdxX5bxX35xX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xXcxXd8xX35xX32xX164xX9xX2xX4bfxX9xX14fxX257xX26xX104xX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX4dxXfdxX24xX9xXcxX111xX112xX4dxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX56xX57xX35xX9xXbxX123xX9xX2cxX11axX2cxXaxX9xX46xXaxX35xX9xXbxX151xX4dxX9xXcxX3cxXbxX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xXbxX65xXbxX9xX2cxX466xX9xX2cxX11axX2cxX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xX2cxX50xX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX1cexX9xXaxX236xX111xX9xX56xX65xXbxX9xX56xX155xX111xX9xX56xX47xX15axX2cxX9xX56xX11axX33xX9xX161xX4dxX46xX164xX9xXd1xX184xX9xX2cxX779xXcxX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xX7exX18xX9xX14fxX42exX4dxX9xX33xXax12216xX4dxX46xX9xX56xX42exX4dxX46xX9xX9dxX450xX9xX56xX65xXbxX9xX56xX18xX35xX9xX2fxX272xX9xX56xX47xX15axX2cxX9xXaxX47xXd8xX4dxX46xX9xX19xX748xX4dxX9xX2cxX11axX2cxX9xXbxXaxX196xX9xXbxX13fxX2cxX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex11c78xX4dxX46xX9xX7xXaxX65xX4dxX9xX9dxXaxX111xX26xX1eexX4dxX9xX2cxX11axX24xX104xX9xX2cxX11axX2cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xXdxXfdxXcxX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xX2cxX11axX2cxXaxX9xX56xX4cxX26xX9xX4dxXaxX35xX155xX111xX9xX4dxX42exXcxX104xX9xXaxX35xX135xX4dxX9xX9dxXaxX1abxX4dxX46xX9xX2e8xX11axX2cxX9xX56xX1dbxX4dxXaxX9xX56xX47xX15axX2cxX9xX4dxXaxX236xX4dxX46xX9xX18xX35xX9xX2cxX50xX9xXbxX151xX4dxX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xX2fxX57xX9xXaxX3cxX9xX9dxXaxX4c8xX111xX9xX56xX47xX15axX2cxX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xXaxX60fxX26xX9xXcxX18xX4dxX46xX9xXax10226xX9xX2fxX1e0xX9xX7exX18xX9xX4dxXaxXfdxX9xX2cxXaxX161xX2cxX9xXbxX7exX11axX2cxXaxX9xX56xX1dbxX18xX9xX33xXaxX47xX1e0xX4dxX46xX9xX56xX54xX9xX2e8xX11axX2cxX9xX56xX1dbxX4dxXaxX9xXdxX5bxX35xX164xX9xX22fxXd7xX35xX135xX2cxX9xX2e8xX11axX2cxX9xX56xX1dbxX4dxXaxX9xX18xX35xX9xX2cxX50xX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xX2fxX272xX9xX2cxX42exX4dxX9xX2cxX161xX9xX14fxXfdxX24xX9xXbxXaxX48xX35xX9xX56xX35xX54xXcxX9xX4dxXaxXfdxX9xX4dxX47xXd8xX2cxX9xX46xX35xX18xX24xX9xX56xX65xXbxX9xX14fxXfdxX9xXbxXaxX196xX9xXbxX13fxX2cxX9xX56xX42exX4dxX46xX9xX9dxX450xX9xXdxXfdxXcxX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xXbxXaxX48xX35xX9xX23xX65xX26xX9xX46xX35xX48xX2bexX104xX9xX1abxX4dxX46xX9xX46xX35xX466xX35xX9xXbxXaxX24dxX2cxXaxX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX1abxX4dxX46xX9xX7xXaxX65xX4dxX104xX9xX5xXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX47xX9xX1fbxX1fbxX1cxX103xX1ffxX2axX1c1xX9xX9dxXaxX35xX9xX56xX47xX15axX2cxX9xX11axX33xX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX19xX4cxX4dxX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX3efxX9xXdxX3efxX18xX9xX2cxXaxX184xX4dxX164xX9xX5xXaxX161xX9xX4dxXaxX65xXbxX104xX9xX2cxX11axX2cxX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX2cxX4dbxX9xXcxX3cxXbxX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX56xX5bxX35xX9xX19xX35xX135xX4dxX9xX56xX161xX4dxX46xX9xXbxX151xX4dxX9xXbxX7exX151xX4dxX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX164xX9xXd7xXd8xX35xX9xX33xXaxX47xX1e0xX4dxX46xX9xX11axX4dxX9xX4dxXfdxX26xX104xX9xXbxX7exX151xX4dxX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX9xX46xXaxX35xX9xXbxX151xX4dxX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX56xX5bxX35xX9xX19xX35xX135xX4dxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX104xX9xX2cxXaxX161xX9xX9dxXaxX1abxX4dxX46xX9xX33xXaxX466xX35xX9xX46xXaxX35xX9xX4dxXaxX47xX9xXbxX7exX47xXd8xX2cxX9xX9dxX35xX18xX9xXdxXfdxX9xX32xXaxX3cxX9xX1abxX4dxX46xX9xX436xXaxX3cxX9xX23xXfdxX473xX32xX164xX9xX7xXaxX47xX1e0xX4dxX46xX9xX11axX4dxX9xXaxX18xX35xX104xX9xX46xXaxX35xX9xXbxX151xX4dxX9xX2cxX11axX2cxX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xX2cxX50xX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX14fxXfdxX24xX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX164xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2e8xX18xX4dxXaxX4dxXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX4dxX46xX31xX32xX1ffxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX4dxX46xX31xX32xX100xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX7exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX47xX9xX1fbxX1fbxX1cxX103xX1ffxX2axX1c1xX1cxX5xX5x17112xX3bxX5xX3fxX41xX5xX9xX2cxX50xX9xXaxX35xX135xX111xX9xXdxX3efxX2cxX9xXbxX123xX9xX100xX1cxX2axX103xX9xX19xX24xX9xX3bxX3cxX9xX5xXfdxX35xX9xX4dxX46xX111xX26xX151xX4dxX9xX14fxXfdxX9xX41xX1abxX35xX9xXbxX7exX47xX48xX4dxX46xX9xX23xX18xX4dxX9xXaxXfdxX4dxXaxX104xX9xX49fxX111xX26xX9xX56xX1dbxX4dxXaxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX1eexXbxX9xX3fxX46xXaxX1dbxX9xX56xX1dbxX4dxXaxX9xX2fxX112xX9xX1ffxX2axX1cxX103xX1ffxX2axX1c1xX1cxX3fxX44axXbdbxX4xX7xX2eexX9xX2fxX4dbxX18xX9xX56xX57xX35xX104xX9xX23xX57xX9xX2fxX111xX4dxX46xX9xXcxX3cxXbxX9xX2fxX112xX9xX4dxX46xXaxX1dbxX9xX56xX1dbxX4dxXaxX9xX14fxXfdxX9xX2cxX11axX2cxX9xXbxXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX47xX9xXaxX47xXd8xX4dxX46xX9xX19xX748xX4dxX9xXbxXaxX35xX9xXaxXfdxX4dxXaxX9x17779xX111xX257xXbxX9xX44axX65xXbxX9xX56xX18xX35xX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX47xX9xX1fbxX1fbxX9xX23xX50fxXbxX9xX23xX111xX3cxX2cxX9xX46xXaxX35xX9xXbxX151xX4dxX9xX14fxXfdxX9xXbxXaxX1abxX4dxX46xX9xXbxX35xX4dxX9xX2cxX196xX18xX9xX22fxX4dxXaxX236xX4dxX46xX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xX2cxX82bxX4dxX9xXdxX5bxX35xX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX2cxX50xX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX2bexX9xX14fxXfdxX24xX9xX2fxX57xX9xX56xX62xX164xX9xX4xX13fxX9xXbxXaxX54xX9xX4dxXaxX47xX9xX2fxX18xX111xX43xX9xXd1xX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xXbxXaxX74xX9xX46xXaxX35xX9xX22fxXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX104xX9xX46xX913xXcxX9xX1abxX4dxX46xX9xX436xX23xXfdxX473xX2bexX104xX9xX2fxX18xX111xX9xX56xX50xX9xX46xXaxX35xX9xXaxX184xX104xX9xXbxX151xX4dxX104xX9xX4dxX42exXcxX9xX2fxX35xX4dxXaxX104xX9xX2fxX112xX9xX2cxXaxX161xX4dxX46xX9xXcxX35xX4dxXaxX9xXbxXaxX47xX9xX436xXaxX24x146a8xX2cxX9xXbxXax10cc4xX9xX2cxX42exX4dxX9xX2cxX47xXd8xX2cx168ebxX473xX9xX2cxX196xX18xX9xX2cxXaxX196xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX14fxXfdxX9xX56xX1dbxX18xX9xX2cxXaxX57exX9xXbxXaxX47xX48xX4dxX46xX9xXbxX7exX2a4xX9xX2cxX196xX18xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX164xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX7exX47xX48xX4dxX46xX9xXaxX15axX33xX9xX2cxXaxX196xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX9dxXaxX1abxX4dxX46xX9xX2cxX50xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xXbxXaxX74xX9xX46xXaxX35xX9xX4dxX46xX47xX48xX35xX9xX56xX5bxX35xX9xX19xX35xX135xX4dxX9xXdxXfdxX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xX9dxXaxX11axX2cxX9xX2cxX196xX18xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX2cxX50xX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX164xX9xX2xX82bxX4dxX46xX9xXbxX35xX1eexX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX46xXaxX35xX9xX22fxX2cxX4bfxX4dxX46xX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX104xX9xX2cxX4bfxX4dxX46xX9xX2fxX1cexX9xXaxX236xX111xX9xXbxXfdxX35xX9xX2fxX466xX4dxX9xX46xX50fxX4dxX9xXdxX35xX155xX4dxX9xX14fxXd8xX35xX9xX56xX65xXbxX9xX14fxXd8xX35xXdc4xX9xX436xX46xXaxX35xX9xXdxX779xX4dxX9xXdxX47xX15axXbxX9xXaxX184xX104xX9xXbxX151xX4dxX104xX9xX4dxX42exXcxX9xX2fxX35xX4dxXaxX9xX14fxXfdxX9xX2fxX112xX9xX2cxXaxX161xX4dxX46xX9xXcxX35xX4dxXaxX9xXbxXaxX47xX9xX436xXaxX24xXdb5xX2cxX9xXbxXaxXdbaxX9xX2cxX42exX4dxX9xX2cxX47xXd8xX2cxX104xX9xX2fxX112xX9xX46xX35xX65xX26xX9xX9dxXaxX18xX35xX9xX2fxX35xX4dxXaxX473xX9xX2cxX196xX18xX9xX4dxXaxX236xX4dxX46xX9xXbxXaxXfdxX4dxXaxX9xX14fxX35xX151xX4dxX9xX2cxX82bxX4dxX9xXdxX5bxX35xX9xXbxX7exX24xX4dxX46xX9xXaxX3cxX9xX46xX35xX18xX9xX56xX74xX4dxXaxX9xX2cxX50xX9xX2cxXaxX111xX4dxX46xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX4dbxX9xX19xX13fxX4dxX46xX9xX56xX65xXbxX104xX9xX49fxX111xX26xX155xX4dxX9xX2fxX1cexX9xXaxX236xX111xX9xXbxXfdxX35xX9xX2fxX466xX4dxX9xX46xX50fxX4dxX9xXdxX35xX155xX4dxX9xX14fxXd8xX35xX9xX56xX65xXbxX473xX2bexX164xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX7exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX1cxX18xX7exXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX702xX24xX111xX7exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXd7xX4dxX8xX2e8xX33xX7exX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe