Ký kết thực hiện chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới
Sáng 11/4, tại UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) đã diễn ra lễ ký kết thực hiện đỡ đầu chương trình xây dựng nông thôn mới của Sở NN&PTNT, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh với UBND xã Tượng Sơn.
8f58xc2ecxedb3xfb24x1114ex9fb2xc655xa06bxeec2xX7x10f6dxcd14x10268x116b3xe267xeae8xX5xde8bxXaxX3xX7xXexf102xX5xX10xX9xXaxXexX10xdda2xXexe695xX6xX5xXdxc628xb5bcxf8b3xX3xfb08xa675xX7xXexXdxfc19xX15xXaxab18xf761xac83xX3xc468xdc51xXexX3xXexX1xfe66xX4xX3xX1xXdx11ffaxX23xX3xX4xX1xd601x11327xX23xX22xX3xXexb802xa924xX23xX1xX3xXbxX1xdfd3xXdxX3xX1xf451xXbxX3xX1cxcbbexX15xX3xb3e4xX38xX23xX22xX3xX23x10052xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xf0a0xb74exXdxX0xd009xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94b7xX10xX6xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex116e8xcb63xX23xX22xX3xX2xX2xX6dxf755xf3a0xX3xXexf8d9xXdxX3xde56x9d5dxed9axf2a0xX3xX1cx10d9dxX3xXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xX3xbb7fxXcxX1xXaaxX4xX1xX3xX7cx1201fxb292xX3x10cbbxXb3xX3xX5axXdx105dfxX23xX3xX48xX6xX3xX5xXcfxX3xX32xX30xX3xX32xX33xXexX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xXcaxabb4xX3xXcaxaffexX27xX3xX4xX1xX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX3xX4xa356xX6xX3xX9exa8edxX3xXafxXafxd51ex107efxXcxXafxXcxXa7xX3x11e8axfaffxX23xX3xXbxX1x11e19xX23xX22xX3xXcaxXdx11bbaxX27xX3xXbxX1xX4fxXdxX3x1083bxX1xX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xeb2cxXcxd982x11d64xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX3xXexe1f9xX23xX1xX3xaa8fxX6axXdxX3xXadxXaexXafxXb0xX3xX1cxXb3xX3xXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xebc9xX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaex109a4xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex9b88xXb3xX3xXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xX3xX5xXc7xX3xX69xebe3xXexX3xXexX48xX18cxX23xX22xX3xX23xX1x10275xX23xX22xX3xX1cxXb3xX3xXcaxX42xX53xX4xX3xX1xX27xX15xX3dxX23xX3xX4xX1x11acdxX23xX3xX5xXc7xX69xX3xX1cxXb3xX3xXcaxXdx9675xX69xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX3xX4xX115xX6xX3xX1xX27xX15xX3dxX23xX17bxX3xXcxf117xX23xX1xX3xXcaxX33xX23xX3xX1xX33xXexX3xX23xX125xX69xX3xca13xbdddxX2xX2xXa7xX3xX1cxXb3xX3xXcaxXb3xX3xX4xX43xX3x11a18xc2a0xX23xX3xX1xX18cxXc7xX23xX3xXexX1xXc7xX23xX1xX3xb918xX6dxX2xe6b5xX3xXexXdxb185xX27xX3xX4xX1xX20fxX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxXa7xX3xX22xcd50xXbxX3xXbxX1xXedxX23xX3xXexX125xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1x9c8fxXbxX3xX166xXc7xX3xX69x9370xX4xX3xX7xX4fxX23xX22xX3xX4xX115xX6xX3xX22exXc7xX3xX4xX18cxX23xX3xX23xX60xX23xX22xX3xX5axX57xX23xX17bxX3xXcxX48xX18cxX23xX22xX3xXcaxX264xXa7xX3xX69xX1bexXexX3xX7xX4fxX3xXexXdxX244xX27xX3xX4xX1xX20fxX3xXcaxXb3xX3xXcaxX42xX53xX4xX3xX1xX18cxXc7xX23xX3xXexX1xXdxX3dxX23xX3xX23xX1xX42xX24xX3xfdbdxX27xX15xX3xX1xX18cxXaaxX4xX1xc057xX3xXcaxXdxX3dxX23xX2d6xX3xXexX48xX42xdab1xX23xX22xX3xX1xX1ddxX4xX2d6xX3xX23xX1xXc7xX3xX119xX3xX5axX57xX23xX3xX4xX42xX2d6xX3xX15xX3xXexX33xX17bxX17bxX17bxX3xXaexX244xX23xX3xX4xXaaxX23xX1xX3xXcaxX264xXa7xX3xX4xX60xX23xX22xX3xXexX9fxX4xX3xXexX27xX15xX244xX23xX3xXexX48xX27xX15xX130xX23xX3xX166xX277xX23xX3xXcaxX1bexX23xX22xX3xX2cdxX27xXedxX23xX3xX4xX1xdcccxX23xX22xX3xX23xX1xX57xX23xX3xX5axX57xX23xX3xXexX1xX6xX69xX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX3xXcaxX42xX53xX4xX3xXex11ed7xX3xX4xX1xX27exX4xX3xXexX48xX244xX23xX3xX23xX1xXdxX130xX27xX3xX32xX244xX23xX1xX3xXexX1xX60xX23xX22xX3xXexXdxX23xXa7xX3xXcaxX6xX3xX5axXaaxX23xX22xX3xX166xX130xX3xX1xX49xX23xX1xX3xXexX1xX27exX4xXa7xX3xX5axX18cxX3xX166xX277xX15xX3xXcaxXb3xX3xXexX1xX27xX3xX1xX333xXexX3xXcaxX42xX53xX4xX3xX7xX38xX3xXcax115d2xX23xX22xX3xX5xX12axX23xX22xX3xX115xX23xX22xX3xX1xX1bexX3xX4xX115xX6xX3xX22exXc7xX3xX4xX18cxX23xX3xX1cxXb3xX3xX23xX1xXc7xX17bxX0xX6dxXbxX2exX0xXexX6xX22exX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xcafbxXdxX5axXexX1xX9xXaxX21fxX220xX220xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX48xXaxX3xX22exX18cxX48xX5axX10xX48xX9xXaxX220xXaxX2exX0xXexX22exX18cxX5axX15xX2exX0xXexX48xX2exX0xXexX5axX2exX0xXdxX69xX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX17bxX22exX6xX18cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17bxX166xX23xX6dxX23xX10xX406xX7xX6dxX2xX21fxX2x95e2xX6dxX23dxXa6xX5axXa6xX220xX45exX45exca7cxX220xX220xXexX2xX240xX2xX23dxX240xX5xX220xX17bxX26xXbxX22xXaxX3xX6dxX2exX0xX6dxXexX5axX2exX0xX6dxXexX48xX2exX0xX6dxXexX22exX18cxX5axX15xX2exX0xX6dxXexX6xX22exX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX18cxX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xX3xXbxX1x10074xX23xX3xXcaxXedxX27xX3xXexX48xX18cxX23xX22xX3xX23xX125xX69xX3xX21fxX220xX2xX21fxX3xX7xca98xX3xX1xX18cxXc7xX23xX3xXexX1xXc7xX23xX1xX3xXexX1xX244xX69xX3xX467xX3xXexXdxX244xX27xX3xX4xX1xX20fxX3xXexXdxX33xX23xX3xXcaxX33xX23xX3xX1xX18cxXc7xX23xX3xXexX1xXc7xX23xX1xX3xX2xX240xX6dxX2xX240xX3xXexXdxX244xX27xX3xX4xX1xX20fxX3xXexX48xX18cxX23xX22xX3xX23xX125xX69xX3xX21fxX220xX2xXa6xX17bxX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX244xX23xXa7xX3xXcaxXdxX1e9xX69xX3xX1cxX27xX4cdxXexX3xXbxX1xX9fxXexX3xX32xXdxX23xX1xX3xXexX33xX3xXexX1xX4cdxXbxX3xX4xX115xX6xX3xX1cxXb3xX3xXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xX3xXexX1xX4cdxXbxXa7xX3xX15xX33xX27xX3xXexX4fxX3xX23xX22xX27xX3b9xX23xX3xX5xX38xX4xX3xX4xX12axX23xX3xX23xX1xXdxX130xX27xX3xX1xXaaxX23xX3xX4xX1xX33xXa7xX3xX23xX1xX4cdxXexX3xX5xXc7xX3xX166xXdxX3dxX4xX3xX166xX277xX23xX3xXcaxX1bexX23xX22xX3xXcaxX264xX23xX22xX3xX22xX264xXbxX3xX4xX9fxX4xX3xX23xX22xX27xX3b9xX23xX3xX166xX4fxX23xX3xXcaxX4fxXdxX3xX27exX23xX22xX3xXexX48xX18cxX23xX22xX3xXexX18cxXc7xX23xX3xX5axX57xX23xX17bxX3xXaexX244xX23xX3xX4xXaaxX23xX1xX3xXcaxX264xX3xX5xXc7xX3xX32xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3dxX69xX3xX4xX115xX6xX3xXcaxX1bexXdxX3xX23xX22xdafexX3xX4xX9fxX23xX3xX22exX1bexX3xX4xX12axX23xX3xXexX1xXdxX33xX27xX3xX166xXc7xX3xX15xX33xX27xXa7xX3xX5axX18cxX3xX166xX277xX15xX3xX22fxX23xX1xX3xX1xX42xX119xX23xX22xX3xX5xX6axX23xX3xXcaxX33xX23xX3xXexXdxX33xX23xX3xXcaxX1bexX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xXafxXcxX145xX3xXexX1xX10xX18cxX3xXcaxX333xX23xX22xX3xX5xX1bexX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xXcaxXb3xX3xXcaxX130xX3xX48xX6xX17bxX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX18cxX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXafxX1x11f30xX69xX3xX23xX57xX23xX22xX3xX4xX6xX18cxX3xX23xX1xX277xX23xX3xXexX1xX27exX4xXa7xX3xXexXaaxX18cxX3xXbxX1xX18cxX23xX22xX3xXexX48xXc7xX18cxX3xX1xXc7xX23xX1xX3xXcaxX1bexX23xX22xX3xX4xX1xX18cxX3xX4xX9fxX23xX3xX22exX1bexX3xac97xX22fxX23xX22xX3xX166xXdxX244xX23xX3xXexX48xX18cxX23xX22xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX138xX1xX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xX145xXcxX147xX148xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX2d6xX3xX1xbfdaxX3xXexX48xX53xX3xX4xX9fxX4xX3xX1xX18cxXaaxXexX3xXcaxX1bexX23xX22xX3xXexXaaxX18cxX3xX166xXdxX3dxX4xX3xX5xXc7xX69xXa7xX3xXexX125xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX277xXbxXa7xX3xX23xX57xX23xX22xX3xX4xX6xX18cxX3xX4xX1xX4cdxXexX3xX5xX42xX53xX23xX22xX3xX4xX27xX1bexX4xX3xX7xX4fxX23xX22xX3xX4xX1xX18cxX3xX22exXc7xX3xX4xX18cxX23xX3xX1cxXb3xX3xX166xXdxX244xX23xXa7xX3xX22xX264xXbxX3xXbxX1xXedxX23xX3xX4x918dxX23xX22xX3xX166xX6axXdxX3xX6d3xX22fxX23xX22xX3xX22exX1bexX3xX166xXc7xX3xX23xX1xX57xX23xX3xX5axX57xX23xX3xX1cxXb3xX3xX23xX1xXc7xX3xX1xX18cxXc7xX23xX3xXexX1xXc7xX23xX1xX3xXexXdxX244xX27xX3xX4xX1xX20fxX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX3xX23xX125xX69xX3xX21fxX220xX2xXa6xXa7xX3xX9exX119xX3xXafxXafxX11dxX11exXcxXafxXcxX3xX5xXc7xX3xXcaxX43xX23xX3xX166x11597xX3xXcaxX22fxX69xX3xX23xX1xXdxX3dxX69xX3xX166xX6xXdxX3xXexX48xX12axX3xX4xX1xX18cxX3xX1cxXb3xX3xXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xX3xXexX48xX18cxX23xX22xX3xX5xX1bexX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX17bxX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX18cxX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX18cxX3xXcaxX264xXa7xX3xX9exX119xX3xX4xX1xX162xX3xXcaxXaaxX18cxX3xX4xX9fxX4xX3xXbxX1xX12axX23xX22xXa7xX3xX22exX6xX23xXa7xX3xXcaxX43xX23xX3xX166xX7e7xX3xXexX48xX38xX4xX3xXexXdxX33xXbxX3xX22xXdxX333xXbxX3xXcaxXeaxXa7xX3xX1xX42xX6axX23xX22xX3xX5axd5dfxX23xXa7xX3xX5xX3b9xX23xX22xX3xX22xX1xc4a2xXbxX3xX4xX9fxX4xX3xX23xX22xX27xX3b9xX23xX3xX166xX4fxX23xX3xXcaxXedxX27xX3xXexX42xX2d6xX3xX5xX277xXbxX3xX32xX33xX3xX1xX18cxXaaxX4xX1xX3xXexX48xXdxX1e9xX23xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX4xX9fxX4xX3xXexXdxX244xX27xX3xX4xX1xX20fxX3xX22exX366xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX166xXc7xX3xX4xX9fxX4xX3xXexXdxX244xX27xX3xX4xX1xX20fxX3xX4xXedxX23xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX69xX6axXdxX2d6xX3xXbxX1xX4fxXdxX3xX1xX53xXbxX3xX166xX6axXdxX3xXadxXaexXafxXb0xX3xX1xX27xX15xX3dxX23xX3xXcxX1xXaaxX4xX1xX3xX7cxXc7xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX22xXdxX22fxXdxX3xXbxX1xX9fxXbxX3xX23xX1xX698xX69xX3xX1xX27xX15xX3xXcaxX1bexX23xX22xX3xX23xX22xX27xX3b9xX23xX3xX5xX38xX4xXa7xX3xX4xX9fxX4xX3xX22xXdxX22fxXdxX3xXbxX1xX9fxXbxX3xX166xX130xX3xXexX366xX3xX4xX1xX27exX4xX3xX7xX22fxX23xX3xX1cxX27xX4cdxXexX3xX23xX1xX698xX69xX3xX23xX57xX23xX22xX3xX4xX6xX18cxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX277xXbxX3xX4xX1xX18cxX3xX23xX22xX42xX2e1xXdxX3xX5axX57xX23xX17bxX3xXaexX244xX23xX3xX4xXaaxX23xX1xX3xXcaxX264xXa7xX3xXexX48xX6xX23xX1xX3xXexX1xX115xX3xX7xX38xX3xX1xX718xX3xXexX48xX53xX3xX4xX115xX6xX3xX4xX9fxX23xX3xX22exX1bexXa7xX3xX4xX60xX23xX22xX3xX4xX1xX27exX4xX3xX166xXc7xX3xX4xX9fxX4xX3xXcaxX43xX23xX3xX166xX7e7xX3xXexX48xX18cxX23xX22xX3xX23xX22xXc7xX23xX1xX3xX4xX785xX23xX22xX3xX1xX718xX3xXexX48xX53xX3xX1cxXb3xX3xXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xX3xXcaxX22fxX69xX3xX22exX22fxX18cxX3xXcaxX333xX23xX22xX3xX4xX1xX162xX3xXexXdxX244xX27xX3xXcaxXb3xX3xXcaxX130xX3xX48xX6xX17bxX3xX124xX125xX23xX3xXbxX1xX12axX23xX22xX3xXcaxXdxX130xX27xX3xXbxX1xX4fxXdxX3xX138xX1xX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xX145xXcxX147xX148xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xXafxXcxX145xX3xXexX162xX23xX1xX3xX4xX264xX3xXexX48xX9fxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX3dxX69xX3xX1cxX57xX27xX3xX23xX4fxXdxXa7xX3xX32xXdxX1e9xX69xX3xXexX48xX6xXa7xX3xXcaxX60xX23xX3xXcaxX4fxX4xX3xX2cdxX27xX9fxX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX17bxX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX18cxX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXafxX1xX57xX23xX3xX5axX7e7xXbxX3xX23xXc7xX15xXa7xX3xX9exX119xX3xXafxXafxX11dxX11exXcxXafxXcxXa7xX3xX124xX125xX23xX3xXbxX1xX12axX23xX22xX3xXcaxXdxX130xX27xX3xXbxX1xX4fxXdxX3xX138xX1xX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xX145xXcxX147xX148xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xXafxXcxX145xX3xXexX162xX23xX1xX3xX166xXc7xX3xXadxXaexXafxXb0xX3xX1cxXb3xX3xXcxX42xX53xX23xX22xX3xX9exX43xX23xX3xXcaxXb3xX3xX32xX30xX3xX32xX33xXexX3xXexX1xX38xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX4xX1xX42xX43xX23xX22xX3xXexX48xX49xX23xX1xX3xXbxX1xX4fxXdxX3xX1xX53xXbxX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX38xX23xX22xX3xX23xX60xX23xX22xX3xXexX1xX60xX23xX3xX69xX6axXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xXcaxX18cxXaaxX23xX3xX21fxX220xX2xX21fxX1exX3xX21fxX220xX2xX45exX17bxX0xX6dxXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc8a4xX27xXexX1xX18cxX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX48xXdxX22xX1xXexXaxX2exXafxX22xX27xX15xXcfxX23xX3xf35dxX6xX23xX1xX0xX6dxXbxX2e
Nguyễn Oanh