Thu hồi 6 tấn lúa giống kém chất lượng
(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho biết, để sản xuất vụ xuân 2014, huyện Hương Sơn đã nhập về 16,7 tấn lúa giống NA 2, nhưng đã thu hồi 6 tấn kém chất lượng (xã Sơn Bình thu hồi 5 tấn).
f450x173d0x14af2xf460x15d9ax10945x110b2x18d8cx12819x15b37x12338x16290xX5xX8x17d36xX5x10847x11071xX7x19541x13318x11149x11696xX3x182afx13e5dxX4xX5xX12x195cfxX6xXaxX3x183ffxX7xX10xX4xX4xX9xXax18c86x14ed1xX12xX5xX7xX8xXax17fc0xX28xX1xX18xX3xX1x16ad7xX12xX3x10b06xX3xX5x10905xX14xX3xX7x14de9xX10xX3xX13xX12x139fdxX14xX13xX3x15a6dx11868x187e6xX3xX20xX1xX3axX5xX3xX7x1710fx11b03xX14xX13xX0x1904axX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x1916cxX8xX10xfa0bxXaxX2ex15174xX14xX13xX3x12126xX13xX18xX6x17da0xX14xX3x1538cx1491dxX14xX3xX81x15f0cxX12xX3xXfxX3xX28x13971xX51x1706bxX14xX13xX3xX27xX1x142c3xX14xX13xX3xX8bxX8bx12e1cx134c7xX28xX8bxX28xX3xX1xX18xX6x12719xX14xX3xX81xX51x16fa6xX14xX13xX3x17056xXb9xX14xX3xX20xX1x124fbxX3x122b4xX12x16753xX5x13814xX3x13665x143f1xX3xX4xX97xX14xX3xXdxX18xX3axX5xX3x159b8x18a45xX3xXdxX18x17ebaxX14xX3xf826x11111xX2x10802xXc9xX3xX1xX18xX6xXb4xX14xX3xX81xX51xXb9xX14xX13xX3xXbdxXb9xX14xX3xXcbx11a80xX3xX14xX1x130e2xX27xX3xXd7xffd7xX3xX2xX37xXc9xf58exX3xX5xX3axX14xX3xX7xX3exX10xX3xX13xX12xX43xX14xX13xX3xX8bx161c5xX3xXdfxXc9xX3xX14xX1xX51xX14xX13xX3xXcbxXf6xX3xX5xX1xX18xX3xX1xX34xX12xX3xX37xX3xX5xX3axX14xX3xX47xX48xX49xX3xX20xX1xX3axX5xX3xX7xX51xX52xX14xX13xX3x170d1xXdxXf6xX3xXbdxXb9xX14xX3x16ca3x14f49xX14xX1xX3xX5xX1xX18xX3xX1xX34xX12xX3x18616xX3xX5xX3axX14x100afx184f4xX0xX56xX27xX2exX0xX5xX10xXc5xX7xX8xX3x1435fxX12xX84xX5xX1xX9xXaxXdfxXe0xXe0xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX84xX84xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xXc5xXc3xX9dxX84xX8xX9dxX9xXaxXe0xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX9dxXaxX2exX0xX5xXc5xXc3xX84xX6xX2exX0xX5xX9dxX2exX0xX5xX84xX2exX0xX12xX49xX13xX3xX4xX9dxX20xX9xXaxX56xX56xX12xX15axXc5xX10xXc3xX1xX10xX5xX12xX14xX1xX15axXd7xX14xX56xX14xX8xX166xX4xX56xX2xXe2xXe0xXdfxX56xX2xXe0xX37xX84x12550xX2xX1e4xX2xX103xXe0xXe0xX5xXe2xX154xX1e4xX154xXe2xX7xXe0xX15axX17xX27xX13xXaxX3xX56xX2exX0xX56xX5xX84xX2exX0xX56xX5xX9dxX2exX0xX5xX9dxX2exX0xX5xX84xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x14b03xX10xX27xX5xX12xXc3xX14xXaxX2ex12fdfxX12xX43xX14xX13xX3xX7xX3exX10xX3xX8bxX114xXdfxX3xX47xX48xX49xX3xX20xX1xX3axX5xX3xX7xX51xX52xX14xX13xX3xXc5x14c79xX3xX5xX1xX18xX3xX1xX34xX12xX15axX0xX56xX5xX84xX2exX0xX56xX5xX9dxX2exX0xX56xX5xXc5xXc3xX84xX6xX2exX0xX56xX5xX10xXc5xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX147xXc3xX84xX6xXaxX2exX8bxX13xX18xX6x16fabxX14xX3xX14xX1xXdcxX14xX3xX13xX12xX43xX14xX13xX3xX7xX3exX10xX3xX5xX9dxX291xX14xX3xX47xX1x1217axX14xX13xX3xX14xX97xX6xX3xX49x1242axX49xX3xX20x16acaxX3xX5xX1xXccxX3xX7x125c9xX3xX84xXc3xX3xX14xX1xX12xXb4xX5xX3xXcbx1155axX3xX4xX3axX6xX3x11ef0xX18x13d9cxX3xX20xX2d2xXc3xXc9xX3xX97xX14xX1xX3xX1xX51xX9fxX14xX13xX3xX5x1734fxX12xX3xX20xX1xX3axX5xX3xX7xX51xX52xX14xX13xX15axX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX147xXc3xX84xX6xXaxX2exXbdxX10xX18xX3xX47xX1xX12xX3xX5xX1xX18xX3xX1xX34xX12xX3xX4xX43xX3xX13xX12xX43xX14xX13xX3xX7xX3exX10xX3xX5xX9dxX291xX14xXc9xX3xXacxX1xXa5xX14xX13xX3xX8bxX8bxXabxXacxX28xX8bxX28xX3xX1xX18xX6xXb4xX14xX3xX81xX51xXb9xX14xX13xX3xXbdxXb9xX14xX3xX4x1945bxX3xX20xX3axX27xX3xX20xX2d2xX20xX3xX7xXc3x145b7xX12xX3xX13xX12xX43xX14xX13xX3xX47xX1xX2d2xX20xX3xX14xX1xX51xX15xX3xX47xX1xX10xX14xX13xX3xX84xXdcxX14xXc9xX3xX7xX3exX10xX3xX7xX10xX12xX3xX28xX81xX1e4xXfxX1e4xX3xXcbxXccxX3xX47xX23cxX27xX3xX5xX1x17505xX12xX3xXd7xXd8xX3xX4xX97xX14xX3xXdxX18xX3axX5xX15axX0xX56xX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX114xX18xX5xX1xXc3xX9dxXaxX2exXbdx15653xX3xX28xX81xX87xX8bxX21exX3xXfxX3x194b7x138f9x1208cxX8bxX3x13700xf917xX28xX0xX56xX27xX2e
SỸ THÔNG - DOÃN ĐẠT